270 találat (0,318 másodperc)

Találatok

1. 1910-09-04 / 36. szám
[...] megnevezett báró Bakach Juliánná férj Niczky Lászlónénak fiától Niczky Mojzestől származott unokáját Niczky Juditot 1730 1740 körül felsőpa­taki Bosnyák [...] rejlő jogaikat így törtónt hogy Niczky Judit férj Bosnyák Mártonné is miutáu [...] joggal amennyiben Bosnyák Márton és Niczky Judit leszármazói meghatalmazták Besse­nyey Lajost Zalavármegye [...]
2. Jegyzetek (296. oldal)
[...] Dezső Budapest 1914 99 317 Niczky és Bosnyák család Somogy megyei [...] családok Bosnyák Márton feleségével Nitzky Judittal 1737 körül tüntfel a megyében [...] 128 148 61 1 318 Niczky Judit sírköve a zamárdi templomban található [...] K 636 1 322 A Niczky család címere pajzs kék mezejében [...]
3. SOMOGY MEGYE (144. oldal)
[...] 219 233 r Patalom k Niczky Judit gr 24 36 173 5 [...] 5 329 244 Polány k Niczky György gr 56 73 399 [...] 8 398 256 Sarkad k Niczky gr cs 34 48 220 [...] 2 288 271 Surd k Niczky gr cs 222 147 740 [...]
4. Család- és személy névmutató (152. oldal)
[...] Mária 58 Nevedy család 65 Niczky cs 74 97 134 Niczky Anna 134 Niczky Anna ld Keresztury Gáborné Niczky Borbála ld Sibrik Sándorné Niczky Erzsébet 134 Niczky Ferenc 135 Niczky Ferencné sz Káldy Zsuzsanna 134 Niczky Gáspár 135 Niczky Péter 135 Niczky Zsigmondné 134
5. 3. szám • ADATTÁR • Sill Ferenc: Bőle András püspök kánoni vizitációja Kőszegen, 1840. II. rész (60. oldal)
[...] mint a föllebbi 31 Takáts Judité eredetileg 100 ft utóbb 40 [...] le száll 3 misére Gróf Niczky Lajosnak hitelezve 5 pénz kam [...] hitelezve 6 Július 1828 42 Niczky Judité eredetileg 100 ft utóbb 41 [...]
6. Hitelek, hitelélet, pénzintézetek Vas megyében a XVIII-XX. században • Dominkovits Péter: A nemesség hitelviszonyai a XVIII. századi Vas megyében (71. oldal)
[...] 1863 173 p 4 Í Niczky Mózes Vas megyei javaira VaML [...] Bet jkv 16 23 p Niczky Mózes személyét a genealógia klasszikus [...] Bezerédy Sándor és felesége Nóvák Judit örökösei Bezerédy Imre Péter és Judit osz­tálylevelei MOL Bezerédy cs kámi [...] Nóvák Péter és felesége Tiszapatakai Judit rájuk háramlott jákfalvi ostffyasszonyfai birtokait [...]
7. 4. szám • ADATTÁR • Sill Ferenc: Somogy püspök kánoni vizitációja Kőszegen 1815. II. rész (38. oldal)
[...] misét kell bemutatni 31 Takáts Judit alapítványa 100 Ft most 40 [...] utána 3 mise mondandó 42 Niczky Judit 100 Ft alapítványa most 41 [...]
8. Hitelek, hitelélet, pénzintézetek Vas megyében a XVIII-XX. században • Dominkovits Péter: A nemesség hitelviszonyai a XVIII. századi Vas megyében (65. oldal)
[...] Vas vár­megye közgyűlésén táblázták be Niczky Sándor 1742 től 1764 ig [...] táblázat érzékelteti 4 sz táblázat Niczky Sándor 1765 ben betáblázott 1742 [...] 2 100 ft ot folyósított Niczkynek De hasonlóképpen segítette őt Bogyay [...] örökösei Bezerédy Imre Péter és Judit 1777 évi va­gyonosztásukkor apjuk adósságán [...]
9. Somogy megye (207. oldal)
[...] Gábor Á 9 pont Vasdinnyey Juditot is birtokosként említi 233 Csak [...] 274 Kisebb birtokosok Bosnyák Mártonné Niczky Judit özv Jankovics Antalné 281 1 [...]
10. (28. oldal)
[...] fel Bosnyák Márton személyében aki Niczky Juditot vette el feleségül és így [...]
11. Festetics család keszthelyi levéltára 1527-1945 (28. oldal)
7 cs II 37 Niczky Lajos v F György Keszthely [...] 39 Guory Miklós v Saller Judit Guor 1811 40 Saller Judit v szenttamási közbirtokosság 1815 41 Eszterházy György v Saller Judit pacsai határ 1817 42 Saller Judit v Rajky család Pacsa 1821 [...]
13. Az Országos Levéltár által rendezett iratok (31. oldal)
[...] György Tótszerdahely Molnári 30 Saller Judit v F György Nagypáli 31 [...] Guory M iklós v Saller Judit Guór 40 Saller Judit v szenttamási közbirtokosság 41 Eszterházy György v Saller Judit pacsai határ 42 Saller Judit v Rajky család Pacsa 43 Saller Judit v rábahidvégi közbirtokosság 44 F [...]
14. Levéltári Híradó, 5. (1955) 1–2. szám • Bakács István: A Festetics-család levéltárának rendezése / 76–155. o. (12_114. oldal)
[...] György Tótszerdaheiy Molnári p Saller Judit v F György Nagynál fo [...] pobosy I réz Köveskiftt i Niczky Lajos v F György Keszthely [...] 9 Guory Miklós v Saller Judit Guór 40 Sáliér Judit v szenttamási közbirtokosság 4 V [...] Judfi pacsai határ 4 Saller Judit v Rajky csaíád Paosá 240 [...]
15. XIII. Családok • Bakács István: A Festetics–család levéltárának rendezése. • 1955. [LH 1955/1–2. 76–155. p.]
[...] György Tótszerdaheiy Molnári p Saller Judit v F György Nagynál fo [...] pobosy I réz Köveskiftt i Niczky Lajos v F György Keszthely [...] 9 Guory Miklós v Saller Judit Guór 40 Sáliér Judit v szenttamási közbirtokosság 4 V [...] Judfi pacsai határ 4 Saller Judit v Rajky csaíád Paosá 240 [...]
16. 4. Gazdasági és társadalmi viszonyok a XVIII-XIX. században (39. oldal)
[...] kőhegyi szőlőjét melyet édesanyjától nemes Niczky Judittól özvegy Bosnyá k Mártonynétól örökölt [...]
17. (1963. oldal)
[...] Erős András Farkas Béla Farkas Judit Felkai Péter José Garcia Navia [...] Sándor Németh László sz 1901 Niczky Gabriella Nóvák László Ong­rádi József [...] Ungvári Gábor Urr Ida Varga Judit Vas János Veres Judit Zsákai Csilla és álneves szerző [...] Gara László Göntér Miklós Horváth Judit Jeviczki Simon Katona István Magyar [...]
18. Lovas Elemér: A Csák nb. Kisfaludy család (44_1. oldal)
[...] Zsuzsanna III János 1648 Sárkány Judit 1 3 II István 1642 [...] Zsuzsannna Lörinczfalvy Jánosné Erzsébet 3 Judit II Balázs f I Zsigmond [...] II László f 1684 Magdolna Niczky Gáspárné 1648 1648 1648 Sibrik [...] Pálinkás fazekak ker táblabiró 1769 Niczky Klára III Ferenc t Rozália [...]
19. Névmutató (211. oldal)
[...] 47 Laskay András 71 Laskay Judit h 51 Laskay Mihály 50 [...] Lajosné 37 Nep János 67 Niczky György 64 65 Niczky Kristóf 43
20. 3. szám • ADATTÁR • Sill Ferenc: Bőle András püspök kánoni vizitációja Kőszegen, 1840. II. rész (59. oldal)
[...] le szállítva 6 misére Gróf Niczky Lajosnak hitelezve 23 Apr 1813 [...] 1 Sept 1833 18 Tompek Judité eredetileg 100 ft utóbb 75 [...] 5 Febr 1837 20 Reiter Judité eredetileg 50 ft utóbb 32 [...] le szál 3 misére Gróf Niczky Lajosnak hitelezve 5 pénz kam [...]
21. Gáll Éva: Adalékok Nagyberki szőlőművelésének XVIII-XX. Századi történetéhez (112. oldal)
[...] o 4 c pl Knézy Judit Csbköly népének gazdálkodása és táp­lálkozása [...] 1962 28 Szentkláray Jenő Gróf Niczky Kristóf életrajza Pozsony 1885 v [...] m 176 o aki gróf Niczky Kristófot tünteti fel Berki földesurának [...] még 1776 ban is gróf Niczky Kristóf birtokaként tartja szá­mon Berkit [...]
22. Törzslevéltár (99. oldal)
[...] irt levelek rAIbani bibornok 4754 Niczky György 4744 br Andrássyné Niczky Sándor 4759 gp Zichy Jozefa [...] gr Barkóczy Klára 4754 Polányi Judit 4775 gr Batthyány Ádám 4755 [...]
23. 1933-12-11 [0312]
[...] 11 Magyar Távirati Iroda Niczki Niczky Richárd volt szombathelyi ezredes aki [...] tett látogatás közben hirtelen meghalt Niczky ezredes aki 60 ik évében [...] hűsé­get Jakab Miklós századosnak s Judit legyük a napon tartotta oljogy­zási [...]
24. 1998-04-28 / 99. szám
[...] a osztályos tanulói a Be niczky Judit tanárnő által rendezett A szegényember [...] Má dai Veronika Szaniszló B Judit és Szép László Mis­kolc képviseli [...]
25. Lovas Elemér: A Csák nb. Kisfaludy család (44_3. oldal)
[...] Jankó Boldizsárné Barcza Zsigmondné Fügh Judit Somogyi Zsigmondné Torkos Éva Egerváry [...] né II György 1691 Zsuzsanna Judit Anna Ilona 1769 II Gábor [...] Petemé 1739 IV Sándor Saáry Judit Bognár Pálné 1769 Radó Józsefné [...] Gusztáv IV István Lajos Dénes Niczky Matild br Haiden Kozma Paula [...]
26. Személy-és helynévmutató (254. oldal)
[...] 1031 németszecsődi Tarródy István 801 Niczky Ferenc 1491 1499 1506 Niczky György 1255 NY Nyáry Imre [...] 1626 1647 1690 1751 Pataky Judit 1777 1784 1794 Patthy András [...]
27. Hitelek, hitelélet, pénzintézetek Vas megyében a XVIII-XX. században • Dominkovits Péter: A nemesség hitelviszonyai a XVIII. századi Vas megyében (58. oldal)
[...] jónevü birtokos családjai Bezerédy Károly Niczky Sándor felsőbüki Nagy Lajos közül [...] létrejött frigy két főszereplőjének Bogyay Juditnak és férjének Malik Ferencnek 21 [...] korábbi példával is illusztráljuk Id Niczky György 1701 ben 6 os [...] admoneál­ta A Mihályiban rezidenciát tartó Niczky Lázár Pórládonyba lemenve 2 000 [...]
28. 2008-04-25 / 97. szám
[...] B osztály Osztályfőnök Kurtánné Komoróczy Judit Bacsó Attila Balogh Gergely Bellér [...] Gábor Lajos Mol nárné Csattos Judit Molnárné Kappel Pet­ra Mózsik Lajos [...] Bereznyák Réka Czabányi Dániel Erdős Judit Fidró Ádám Gál Piroska Gierling [...] István Nagy Máté Né­meth Dániel Niczky Mercédesz Pasztor niczky Pálma Séra Zita Sütő Nóra [...]
29. 1994-02-03 / 28. szám
[...] Kapos Zselic AC 3 Jezer niczky Balázs Kapos Zselic AC és [...] AC Hatta Kaposplast 3 Jezer niczky Kapos Zselic AC Renner Kaposplast [...] ezüstöt és bronzot nyert Benke Judit érte el súly­lökésben 12 52 [...] leányok 60 m 2 Benke Judit 8 70 mp Magasugrás 1 [...]
31. VAS MEGYE (232. oldal)
[...] 367 427 Pálfa k Nagy Judit és mások 51 83 391 [...] 72 72 449 Polány k Niczky gr és Polányi cs 21 [...] 76 469 Puszta Cső k Niczky István és mások 29 34 [...]
32. Család- és személy névmutató (155. oldal)
[...] 97 Sibrik Péterné sz Pathy Judit 120 Sibrik Rozália 97 Sibrik [...] Sándorné 121 Sibrik Sándorné sz Niczky Borbála 97 121 Sibrik Sándorné sz Pongrácz Judit 97 Sibrik Sándorné sz Simon [...] 142 Sombory Gergelyné sz Almádi Judit 138 Sombory Gergelyné sz Tamásfalvi [...]
33. Genealógiai táblák (190. oldal)
[...] 1 Ilona 77 Tamás 7 Niczky Ferenc I I Fcrcnc 79 [...] Jánosai Lőrinczfalvay Ákosházi János Sárkány Judit I István 051642 Vas vm [...]
34. Somogy megye (198. oldal)
[...] k v m 21 Gr Niczky Kristóf 25 8 15 12 [...] m özv Bezerédj Károlynó Bogyay Judit Kelcz Ignácznó Preszek Anna 18 [...] SARKAD k ö m Gr Niczky Kristóf 16 16 9 15 [...]
35. 2009-09-04 / 207. szám
[...] gondolatok köszönnek visz sza Palicz Judit verseiből csakúgy mint ahogy egy [...] Hajdú Krisz­tina klinikai szakpszichológus Palicz Judit közelmúltban megjelenő Tükröm című verses [...] dal Újhelyről Sátoraljaújhely ÉM A Niczky Zenekar újabb két saját szerzeménnyel gazdagította a könnyűze­nei palettát Niczkyék az egyik szer­zeményükben a Sátor [...]
36. Helytörténet • Pungor Zoltán: A csempeszházi és a béri Balogh családok (226. oldal)
[...] nyert Csermecre Muraszombatra H 1 Judit LAdám férje Zoborsin Janas férjeTulok [...] Zsigmond гт II Adam neje Niczky Franciska Farkas neje Akacs Erzsébet [...]
37. Alispánok és várkapitányok Mohácstól a Rákóczi-szabadságharcig (91. oldal)
[...] Először Gréczy Anna emelt vádat Niczky Gáspár egyik szolgája ellen aki [...] per volt amelyet Ákosházi Sárkány Judit ekkor Falussy Miklós Vas vármegye [...] Orbán Pál ítélőmester Ákosházi Sárkány Juditnak írt leveléből tudjuk hogy a [...]
38. 1991-06-03 / 128. szám
[...] beszá­moltunk A csapat tagjai Feke­te Judit Lendvai Zsuzsa Bóta Marianna Jakab [...] Szabó Andrea Gyerő Il­dikó Farkas Judit Ottó Katalin Edző Bocz Árpád [...] a do­bogóról A lányoknál Sárosi Ju­dit Jedlicska Judit Lőcsei Esz­ter Szabó Csilla Holló [...] Veres Bélapátfalva Nők 1 Be niczky Magdolna Áfész VM 2 Sibelka [...]
39. Tanulmányok – a töredékek katalógusai • Belsővat, egykori Káldy-kastély (Koppány Tibor) (97. oldal)
[...] gazdasági vezetője 18 Anyósa Csaby Judit a 16 század végén tatai [...] nagy birtokszerzői közé tartoztak Csaby Judit 1660 október 24 én Pápán [...] az örökösök közül Káldy Zsuzsanna Niczky Ferenc felesége maradt 1699 ig [...]
40. Boda Zsuzsanna: Dorffmaister István világi falképei – kastélyok, középületek dekorációja (180. oldal)
[...] rokokó jeleneteken a bájos nőalakok Judit Delila mellett Dorffmaister jellegzetes arcú [...] freskója amely a ligvándi Nebersdorf Niczky kastély földszinti dísztermének mennyezetére készült A megrendelő Niczky Kris­tóf a Mária Terézia bécsi [...]
41. Személy- és családnév mutató (219. oldal)
[...] 112 Motesiczky István 204 Motesiczky Judit 204 Nádasdy Család 24 Nagy felsőbüki Benedek 30 Niczky Lajos 28 Orosz József 42 [...]
42. IV. A tanítónőképző-intézet az 1927-28. iskolai évben (26. oldal)
[...] Gizella II Pap Éva Török Judit I k t Rajzban való [...] Frank Erzsébet IV és Jezer niczky Márta V é t d [...]
43. Névmutató (87. oldal)
[...] Nicora Béla III 14 620 Niczky Kristóf Nitzky 1787 II 5853 [...] 7757 8633 Nitzky Kristóf 1 Niczky K Nivemontius Petrus Albinus 1 [...] 2819 2820 2827 2829 Noszlopy Judit VI 4290 Nóti József VI [...]
44. (2286. oldal)
[...] Irma Czobor Kornélia Dukai Takách Judit Takács Judith Ferenczy Teréz Kalmár [...] Majthényi Flóra Flóra Malom Lujza Niczky Istvánné Tarnóczy Malvina Malvina Petőimé [...]
45. Alispánok és várkapitányok Mohácstól a Rákóczi-szabadságharcig (67. oldal)
[...] log Jánosnak no neje Batthyány Judit volt és Andrásnak Kö­zülük István [...] Ekkor a nádori ítélőmester előtt Niczky Benedek gyermekei nevé­ben zálogba adta [...]
46. 1994-04-22 / 17. szám
[...] majd később a Szentmiklóssy Csem niczky Dapsy és a Szathmáry csalá [...] 1635 ből RIMASZOMBATI JÁRÁS Posztós Judit adományából ezüst kelyhet őriz a [...] A Csemadok alapszervezet elnöke Sipkái Judit A község területe 619 ha [...]
47. VIII. Név- és helymutató (504. oldal)
[...] 96 104 Nicole Pierre 327 Niczky Boldizsár 445 Niczky János 157 159 l 6 [...] Novak Ferdinánd 345 347 Novak Judit 355 Novak László 20 Nürnberg [...]
48. 1972-04-12 / 85. szám
[...] a patkányir­táshoz M J Hanusz Judit megyei úttörő tomászbajnok A nyári [...] Fejes Er­zsébet Kása Erzsébet Pécsi Judit Olasz Zsuzsanna Kiss Judit a második helyen vég­zett Dudás [...] Csilla Kulcsár Ágnes Bod zsár Júdit Vörös Sára Bán hegyesi Irén [...] Szilágyi Mészáros Száraz J Podma niczky A 21 esek pályáján le­játszott [...]
49. Alispánok és várkapitányok Mohácstól a Rákóczi-szabadságharcig (93. oldal)
[...] például leánytestvérei Magdolna Sennyei Gáspárné Judit 4 Rumy Györgyné és Erzsébet lg Niczky Gáspárné perelték be őt az [...]
50. 2011-05-20 / 116. szám
[...] szerint A zárórendezvényt Pintérné Kanyó Judit a község polgármestere il­letve Ruzsinné Tilesch Judit kis­térségi közoktatási referens nyi­tották meg [...] Gábor pol­gármester a kiállítást Csem niczky Zoltán szobrász a balassa­gyarmati Mikszáth [...] menti kézműves fesztivált Pintérné Kanyó Judit polgármester azt mondta hogy ter­veik [...]
52. 2005-05-07 / 106. szám
[...] Hajdú Tünde Horváth Enikő Horváth Judit Horváth Katalon Király Renáta Koterla [...] Polovitzer János Schulhoff Gábor Sivák Judit Suga Tamás Szabó Levente Szecskó [...] Szőke Gábor Ta­kács Balázs Tóth Judit Zugrovics Tímea Az alábbiakban töb­bek [...] Dávid Mozer Attila Munkácsi Ádám Niczky Nikolett Péter Zoltán Szűcs Ivett [...]
53. Személy- és családnévmutató (264. oldal)
[...] 209 Németh Mihály 45 209 Niczky család 18 Nigg Márton 74 [...] 45 Pető család 47 Pető Judit 45 Pethő Gersei család 36 [...]
54. (175. oldal)
[...] család 120 Kisfaludy Erzsébet lásd Niczky Gáspárné Kisfaludy László 120 Kiss [...] Gabriella 117 Koháry Istvánné Balassa Judit Koháry Jánosné Jakusith Polixénia 118 [...]
56. 1958-10-02 / 232. szám
[...] egy része Bos nyák Mártonná Niczky Judit révén a Csehiben Magyaratá don [...]
57. 1984-10-30 / 255. szám
[...] csatát a Farkas Erzsébet Kame niczky Judit Rabóczki Ani­ta Danes Katalin Nyerges [...]
58. (342. oldal)
[...] Pál 231 246 neje Révay Judit 346 Tamásné LT 158 Nádaskút [...] István füzéri tiszttartó II 229­ Niczky cs 153 Anna gr Fekete [...]
59. Boda Zsuzsanna. Stephan Dorffmaister Wandbilder mit weltlichen Themen in Schlössern und öffentlichen Gegäuden (198. oldal)
[...] und Goliath Abb 87 sowie Judit und Holofernes 6 Die düsteren [...] treten neben den niedlichen Frauengestalten Judit und Delila die für Dorffmaister [...] auf Der Auftrag­geber war Christoph Niczky ein am Hof der Kaiserin [...]
60. 2009-05-27 / 123. szám
[...] arany és egy ezüst Led niczky Patrik egy arany és egy [...] Sípos Babett a testnevelője Var­ga Judit fiúk 33 kg 2 Kiskó [...] Boros Bence a testnevelője Var­ga Judit 45 kg 3 Altman Patrik a testnevelője Varga Ju­dit A külön nem jelölt sportolók [...]
62. Lovas Elemér: A Csák nb. Kisfaludy család (43. oldal)
[...] V Miklós Ilona Pal Borbála Niczky FBrencné Hahót Krisztina Ujszászy oyörgyné [...] Borbála Batthányi 2 Greczi Anna Judit IV Lőrinc 1507
63. 1996-06-28 / 150. szám
[...] be A köztársasági elnökkel Led niczky Péterrel III C a Kamaszköztár­saság [...] Anita l ongó Éva Kocskár Judit Rusznyák Enikő Sípos Zsolt Se [...] I tavas Tímea I lorvátli Judit Kisbérié dek Ágnes Koc ur [...] Baesiir Gábor Bárdos Eszter Bíró Judit Boza Anita Csatári Gabriella Dobos [...]
65. 2003-02-27 / 49. szám
[...] Pol­gár 410 A vendégcsapat Pig niczky 451 fa vezérletével biztosan nyert [...] Mónika Szöllősiné Farkas Katalin Csajbók Judit Vasárnap az újszászi sportcsar­nokban rendezték [...] 1 Kispál Zsófia 2 Kispál Judit 3 Csajbók Ágnes Zagyva­rékas és [...] 1 Kispál Mónika 2 Csajbók Judit Zagy­varékas 3 Bakos Dóra Uj [...]
66. 1982-04-21 / 92. szám
[...] Ildikó Finomszerel vénygyár 3 Dorkó Judit Belvárosi ÁBC Férfiak 4 km [...] lányok 2 km 1 Fehér Judit Szilá­gyi Gimn 2 Pál Beatrix [...] Szutor Il­dikó Hatvan 2 Fekete Ju­dit Maksa Erika Hatvan 3 Danyi [...] páros 1 Petz Z Kobul niczky T Hatvan 2 Hegyme­gi I [...]
67. Somogy megye (66. oldal)
[...] Patalom k Niezky Jakab és Judit 24 31 177 2 175 [...] 322 322 214 Polány k Niczky György 56 67 439 1 [...]
68. 1928-05-13 / 20. szám
[...] Zsigmond Dr Varsányi Mátyás Blat niczky Pál A prédikációra való előkészülésről [...] László Bpest 10 Kliment Z Judit Bcsaba 3 60 Horváth Sándor [...]
69. 1975-07-01 / 152. szám
[...] időtar­tamra magyar edzőt kértek Pig niczky László szakedzőt javasol­ják a szomszédos [...] Nőle 109 m 1 Forgács Judit Bp Honvéd 12 3 Faragó [...] Bp Honvéd 543 2 Vaszkó Judit Tolna 32 3 ötvös Éva [...] 97 290 m 1 Forgács Judit Bo Honvéd 25 4 9 [...]
70. 1985-03-16 / 63. szám
[...] 0 1 Tóth V Kobul niczky 0 1 Bodnár Mezei 1 [...] 0 1 Bubenkó A Kobul niczky döntetlen ifj Buben­kó J Miklós [...] hatszoros Euró pa bajnok Magos Judit a sze­zon végén hazatér A [...]
71. 2007-06-28 / 11. szám
[...] a fővárosi fejlesztése­ket összegző Podma niczky terv esetében hogy egyetlen sor [...] Hivatalban fo­lyó munkáról majd Páncsics Judit a Gazda­sági Iroda vezetője az [...]
72. 1985-06-28 / 150. szám
[...] a főváros fejleszté­séért csinosításáért Podma niczky Frigyes akadémikus író politikus A [...] Kiskun me­gyeit is kitüntettek Podma niczky plakettel mint erről sokan értesültek [...] a ma­gányról ad látleletet Felvidéki Judit Fabuland című alkotása aligha számíthat [...]
73. 2009-05-31 / 21. szám
[...] Ünnepi Könyv­hét rendezvényeit megnyitja Podma niczky Szilárd író 15 15 16 [...] Kis Pál István íróval Németh Judit előadó könyvtáros beszélget Megszépül az [...]
74. 2008-10-30 / 254. szám
[...] hallhattak a résztvevők Elsőként Podma niczky László a Szent István Egyetem [...] része a házigazda pedig Endrei Judit te­levíziós személyiség aki egyben a [...] is A rendezvény háziasszo­nya Endrei Judit lesz Az előadások lényege hogy [...]
75. 1960-06-02 / 129. szám
[...] az V kerületi volt Be niczky Ferenc utca őrzi amely addig [...] Kecskeméti anyakönyvi hírek SZÜLETTEK Bende Judit anyja neve Kovács Judit Pintér Andrea Schöberl Ágota Kimóczi [...]
76. 1978-04-09 / 83. szám
[...] Há­rom első helyet szerzett Sza­bó Judit Hatvani MÁV és Kövendi II [...] egyes 16 induló 1 Szabó Judit Hatvani MÁV 2 Aranyiné 3 [...] egyes 16 induló 1 Szabó Judit Hatvani MÁV 2 Köblő Zs [...] Hatvani MÁV 4 Paloneczky Csem niczky STC öt egyesület STC Bgy [...]
77. 1986-02-04 / 29. szám
[...] évesek 4 kcs B Diószegi Judit Bu­dapest 12 Szirony Agnes Bé­kés [...] 13 14 évesek II Diószegi Judit Budapest Hi Szirony Agnes Békés [...] András gyúró A játékosok Lebo niczky Szabó L Vígh Ott lakán [...]
78. 1989-04-05 / 79. szám
[...] megyei szervezetének díját pedig Makó Judit A Salgótarjáni Kohászati Üzemek díjával [...] és Sze­relő Vállalat díját Csem niczky Zoltánnak ítélték oda a szakmai [...] Rádióban és a te­levízióban Csehák Judit az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja [...]
79. 1998-09-07 / 209. szám
[...] Felső tagozatosok Leá­nyok 1 Gyenesei Judit 2 Kertész Katalin 3 Nagy [...] Kudlik 2 Szabados 2 Pig niczky Popovics és a Kudlik Pigniczki [...] Pálné B boglár és Ölti Judit B boglár 50 év 8 [...] Bp 3 Berkes Pálné Ölti Judit B boglár Vegyes pá­ros 35 [...]
80. 1992-03-02 / 52. szám
[...] jobbra a két döntősünk Lovas Judit nagykátai Damjanich Gimnázium és Hajdú [...] Aszód­ra a híres neves Podma niczky kastélyba indultam szinte biztosra vettem [...] orszá­gos verseny győzelméért Tehát Lovas Judit aki nem is titkolja terveit [...]
82. 1994-10-27 / 253. szám
[...] Róbert Püspöki Hajnalka Helvécia Wilhelm Judit Wilhelm Emőke Szidó­nia Baja Palásti Bálint Led niczky Krisztina Érsekhalma Gergely János Molnár [...] Bagi Katalin Mátételke Fejes Franciska Ju­dit Bugality Franciska Tünde Mélykút Bier [...] Anita Cseri Imre Richárd Szabó Ju­dit Horváth Manuéla Nagy Mária Molnár [...]
83. 1962-11-03 / 258. szám
[...] Baráczki Lajos Csordás Zoltán Váradi Ju­dit Kis Mária Magdolna Kiss Sán­dor [...] Antal József Bognár László Borosi Ju­dit Fáczán Csaba Csombók Irén Nagy [...] Ágnes Baranyai János Al­bert Szálkái Judit Katalin Bartus Ágnes Semegi Erika [...] István Tar hóczki Katalin Szűcs Judit Let niczky Irén Varga József özv Szabolcsi [...]
84. 1994-03-10 / 58. szám
[...] Kis Klára Kardos Benjámin Nagy Ju­dit Csonka Lajos ny okleveles vegyészmérnök [...] Lőrincz Árpádné ny könyvelő Klus niczky Lóránt ny előadó Dolezsár Ferencné [...] Falusi József vállalkozó dr Endreffy Judit tanár Hegedűs Sándorné pénztáros Ká­dár [...]
85. 1974-05-07 / 104. szám
[...] föld történeti korok élővilágáról Kovács Judit 3 b és Papp Dénes [...] Lenke Dóra Kormos Illéses Simon Judit Krisztián La­katos Ambrus és Gál [...] területi tsz szövetség munkatársa Prez niczky Gábor a péceli intézet igazgatója [...]
86. 1997-12-06 / 285. szám
[...] Nálunk a politikus író Podma niczky Frigyes 1824 1907 családja révén [...] Bán Mariann Bráda Enikő Bráda Judit Bukrán Edit Fa­zekas Valéria Hídvégi [...] Katona Szabó Erzsébet Kárpáti Rácz Judit Keresztes Ágnes Kiss Katalin Miháiyffy [...]
87. Harmadik alfejezet: Az alsó járásról • Harmadik szakasz: E járás falvairól (225. oldal)
[...] az esztergomi káptalan tapso­nyi uradalmát NICZKY GYÖRCYÖÍ nejének SVASTICS JuLiANNÁnak a [...] 44 Mint a gazdag SALLER JUDIT hozománya a falu határának nagy [...]
88. 1943-11-28 / 48. szám
[...] missziói szö­vetségeknek nagyon ajánljuk Podma niczky Pál dr báró egjíStÉípi teológiai [...] budapesti lelkész és felesége Farkas Judit házas­ságát Isten fiúgyermekkel áldotta meg [...]
89. 2001-07-11 / 160. szám
[...] Lőcser József 61 Faludiné Balogh Judit 62 Bednárik Ferenc 63 Hoffbauer [...] 111 Újfalusi Zoltán 112 Komár niczky Gyula 113 Illés József 114 [...] Nagy Emma 122 Hustiné Bakai Judit H szektor 1 Benus Ferenc [...] 24 Szalai Ottó 25 Győri Judit 26 28 Kápolnás Zsolt 29 [...]
90. 1998-02-02 / 27. szám
[...] női 800 méteres síkfutásban Nagy Judit 2 02 33 perccel új magyar csúcsot ért el Varga Judit az ötödik helyen végzett a [...] Eger Győztek Ackermann 3 Be niczky 2 Szabó Gy A vasárnapi [...]
91. 1969-12-09 / 285. szám
[...] János u 18 Ügyintéző Be niczky K eresünk több éves gyakorlattal [...] évi két győztes kö­zül Hanusz Judit és Rudolf Ágnes megismételte tavalyi bravúrját A kisdobosoknál Hanusz Judit a nagykőrösi Arany Já­nos általános [...] kisdobosoknál Baloldalt a nagy­kőrösi Hanusz Judit aki megismételte tavalyi elsőségét mel­lette [...]
92. 2004-01-07 / 5. szám
[...] anyakönyvezettek Müller Viktória Csallóközi Krisztina Ju­dit Baja Német Viktória Sztojka Anikó [...] Herceg szántó Ürbaniczky Donna Urba niczky Mária Dávod Huszák Er­zsébet Balázs [...] Baja Harkai Kornél Imre Hüse Judit Érsekcsanád Sambert József Ger­gő Belec [...]
93. 1991-12-10 / 289. szám
[...] ESZTERGOM MEGYEI l NAPILAP ACUU JUDIT napja A Nap kél 7 [...] 13 34 17 824 Be niczky Zoltán Tatabánya Schönherz u 49 [...] án délután 4 kor Halász Judit szín művésznő a mosolydíj első [...]
94. 2017-11-18 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 44. szám
[...] nyert városépítő hő­seiről mesél Podma niczky Frigyesről Feszty Adolfról Ybl Miklósról [...] te­remtsen maga körül G Juhász Judit megnézte kérdi s boldo­gan bólogat [...]
95. 1980-03-19 / 66. szám
[...] Zoltán Kocsis Sándor és Lip niczky Márta Zoltán Majer József és [...] Betteijbuch Miklós és Borbíró Anna Ju­dit Bezeczki Róbert és Gya tyel Mária Judit Czinkota Károly és Illés Erzsébet [...] Ka­nalas János és Kálanas Fló­ra Judit Nikolics László és Dinka Veronika [...]
96. 2005-12-18 / 51. szám
[...] visel Ezek a Dukai Takách Judit önélet­rajzából való mondatok olvasha­tók az [...] a maga eszközei­vel Dukai Takách Judit Jósika Podma niczky Júlia Bajza Lenke szépirodalmi te­vékenységével [...]
97. 1937-06-27 / 102. szám
[...] József Gottlieb József hitközségi kántor Judit Lájer András kőmű­ves Rozália Csegezi [...] Guidó szemész főorvos és Be niczky Sarolta Gulyás József fm és [...]
98. VIII. TELEPÜLÉSEK, MŰEMLÉKEK, MŰEMLÉKEGYÜTTESEK (4178-11132.) (237. oldal)
[...] 10 33 ill 5174 NAGY JUDIT VELLEDITS LAJOS A budai Szt [...] Két ismeretlen térkép a budai Niczky majd Horváth kertről Vasi Szemle [...]
99. 1940-10-12 / 162. szám
[...] Mázán Ferencné Pálinkás Böske Gerczeg Judit Máyer Károly ifj Taray József [...] ívén Ugyanezen a gyüjtőíven Be niczky György földbirtokos 20 pen­gőt adományozott [...]
100. 1999-01-29 / 24. szám
[...] Katalin 2 Torda Erika Tóth Judit 3 Bagi Andrea Rácz Katalin [...] Kata­lin 3 Lőrincz Tibor Tóth Judit és Kádár Zoltán Torda Erika [...] V korcsoport fiú 1 Zem niczky Vahalcsik Szajla 2 Bíró Gábor [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 14Békés Megyei Könyvtár 7Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 30Budapest Főváros Levéltára 1Csorba Győző Könyvtár 27Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 1Evangélikus Országos Könyvtár 12Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 2Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 6Göcseji Múzeum 2Hajdúsági Múzeum 4II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 16Jósa András Múzeum 1József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 9Katona József Könyvtár (Kecskemét) 16Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára 3Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 4Magyar Levéltárosok Egyesülete 1Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 13Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 9Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 1Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 2Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 1Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 34Petőfi Irodalmi Múzeum 2Rippl-Rónai Múzeum 1Savaria Múzeum 3Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 5Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 17Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 7Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 7Xantus János Múzeum 3XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Balatonvidék 1900–1917 1Békés Megyei Hírlap 1971-2010 6Békésmegyei Közlöny 1877–1938 1Budapest történetének bibliográfiája 1Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 5Délmagyarország 1910-2010 5Dunántúli Napló 1944-2004 27Eger - napilap 1915-1944 3Evangélikus Élet 7Evangélikusok lapja 1Észak-Magyarország 1956-2009 16Győri Szemle 1930-1944 3Harangszó 1918–1939 3Heves Megyei Hírlap 1953-2018 27A Hét 1957-1996 1Hírhozó 1991-2010 2Iskola és levéltár 1Iskolai értesítők - Pápa 1Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 9Közlemények Békés megye és környéke történetéből 1Levéltári korpusz 1Levéltári leltárak 1-89 7Levéltári Szemle 1951–2018 1Magyar Műemlékvédelem 1960-2007 1Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye 1-7 1A MOL segédletei 1-28 1MTI - Napi hírek 1Művészettörténet – műemlékvédelem 1-12 1Népszámlálási Digitális Adattár 3Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 14A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 1Nyírvidék 1882–1942 1Payr Sándor művei 1Pest Megyei Hírlap 1957-1995 34A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 2Petőfi Népe 1950-2011 16Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 1Régi magyar családok 1-7 4Savaria – A Vas Megyei Múzeumok értesítője 1925-2013 2Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 17Somogyi Múzeumok Közleményei 1-18 1Sorozaton kívüli 12Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 7Tolna Megyei Levéltár segédletei 2Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 4Tolnamegyei Közlöny 1Tolnamegyei Ujság 1Új Kelet 1994-1998 1Vas megyei levéltári füzetek 4Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 4A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 1