238 találat (0,989 másodperc)

Találatok

1. 1995-11-16 / 46. szám
[...] Ezután a plébánia falán elhelyezett emléktábla avatására megszentelésére került sor Reisz [...] Mártsa Alajos u József Attila iskola Bá­nomi út Dobó gimn Mayer J u Tanítóképzőfőiskola Petőfi u Pe­tőfi iskola Lőrinc u ÉDASZ Ügy­félszolgálat Széchenyi [...] út Vízmű Sugár út Somogyi iskola Baross Gábor u Kisegítő iskola Budai Nagy Antal u Ipari [...]
2. 1996-06-27 / 26. szám
[...] és megoldandó feladatainak vizsgálata a kertvárosi lakjanyák hasznosítása a KOMTÁVHO Rt [...] A találkozó résztvevői megkoszorúzzák a Petőfi emléktáblát is Ugyanezen a napon 10 [...] Köszönet illeti a Gyakorló általános iskola tanulóit és személy sze­rint Bangó [...] és a József Attila Általános Is­kola Köztudott milyen magasra szöktek a [...]
3. 1980-04-09 / 97. szám
[...] lucerna vetését fejezték be Az iskola énekkara énekel az Ifjúsági Házban [...] csapatkivonás az NDK ból a Petőfi utcai iskola Felújítás előtt a fel évszázados [...] Egyetem utcai valamint a régi kertvárosi iskola A mostani jubiláns a Petőfi ut­cában munkáslakta városrész­ben épült a [...] én zá­rul jubileumi kiállítással és em­léktábla avatással Gállos Orsolya
4. 1973-03-14 / 61. szám
[...] a kis­dobosok szavalóversenyének döntője A Kertvárosi iskolában hétfőn egész hetes program kezdődött [...] tomabemutatót rendeztek Csütörtökön lelep­lezik a Petőfi emléktáblát amit ünnepi műsor követ majd [...] a régi kollégium falán lévő Petőfi emléktáb­lát majd az évfolyamok hall­gatói között [...] magyar forradalmár költőt ábrázoló márvány emléktáblát a Pe­tőfi 150 születési évfordu­lójának megünneplésére ala­kult [...]
5. 1973-03-16 / 63. szám
[...] városi tanács fa­lán elhelyezett Kossuth em­léktáblánál az Űttörőház falán lévő Petőfi [...] mondotta többek között A szolnoki Kertvárosi ál­talános iskola az idén tizen­öt éves s [...] dolgoznak mondotta Majd leleplezte az iskola folyosóján elhe­lyezett Petőfi emléktáblát melyet Papi Lajos szobrász művész [...] három helyezettjének könyv­jutalmat adott át Petofi emléktáblát avattak a Kertvárosi iskolában
6. 1998-04-23 / 16. szám
[...] órától váija választóit a Mindszenty iskola épületében Anyakönyvi hirek Az elmúlt [...] Egyesült Államok beli Raleigh városka iskolájának zene és énekkara adott nagysikerű [...] u IkuJtUui ul lakul elhelyezett emléktábla koszontznsáiu Mi 20 óráig a [...] 9 órakor került sor az isko­la aulájában aholis a vendéglátók iro­dalmi [...]
7. 1967-02-07 / 32. szám
[...] lak Uban Széchenyi Gimnáziumban Délszláv Iskolában Susogó a déglőben Jókai utcai iskolában kertvárosi iskolában Petőfi utcai iskolában Vegyipari Technikum bán Ságvárl Endre [...] pártaser vezet helyiségében Szabadság út Petőfi utcai Iskolában Tanárkép rá főiskolán Bánki Dónál [...] párizsi tartózkodása idején lakott Az emléktábla leleple­MAQÁNYOS KONZERVEBÉDEK helyet és akkor [...]
8. 1963-02-15 / 38. szám
[...] Pécsett is mére­teiben sosem tapasztalt iskola építés és az iskolák belső I életét oktató nevelői [...] a Bártfa utcai a Fiume Petőfi utcai a kert­városi iskola a 20 30 as évek­ben [...] van Példaadó munkásságát jelen­leg a Petőfi utcai általános iskola lépcsőházában elhelye zett szerény emléktábla hirde­ti Régebben a gyárvárosi is­kolán [...]
9. 2004-03-13 / 52. szám
[...] Az esztergomi József Attila Általános Iskola galéri­ájában Meséről mesére címmel nyílt [...] munkanapokon 8 16 óráig Esztergom Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfi u 22 Zérczy Katalin festő [...] Eötvös Galériában Eötvös József Általános Is­kola Vince László festőművész kiállítása tekint­hető [...] garamkövesdi kato­likus plébánia falán elhelyezett emléktábláját Március 14 én 17 órától [...]
10. 2004-03-09 / 48. szám
[...] 16 30 tól Vár az iskola címmel a Mindszenty iskolában Újpesti Gizella tanító néni vezetésével [...] garamkövesdi katolikus plébánia falán elhe­lyezett emléktábláját KIÁLLÍTÁS Esztergom Március 9 én [...] munkanapokon 8 16 óráig Esztergom Petőfi Sándor Általá­nos Iskola Petőfi u 22 Zérczy Katalin festő [...]
11. 1997-05-08 / 19. szám
[...] készítése Mária Teréziáig nyúlik vissza Kertvárosi hírek Közúti forgalomszámlálást végeztek április [...] órakor kezdődik a Bazilikánál lévő emlék­tábla megkoszorúzásával majd 15 órától a [...] vállalat szolgáltatási területén működő általános iskolák tanulói számára Á versenyen külön [...] nagy kreativitásról tettek tanúságot Megyénk iskoláiból 900 gyermek nevezett be a [...]
12. 2001-12-20 / 50-52. szám
[...] várnak a belépés díjtalan Centenáriumi emléktábla avatás Németh László tiszteletére Az [...] Köszöntöt mond Juhász Albin alpolgármester Petőfi Sándor Általános Iskola kicsinyek kórusa Vezényel Kálmánná Lipták [...] Kutai Annamária Somogyi Béla Általános Iskola kórusa Vezényel Csíkai Jolán Petőfi Sándor Általános Iskola kórusa Vezényel Baloghné Major Éva [...]
13. 2001-04-26 / 17. szám
[...] várnak a belépés díjtalan Centenáriumi emléktábla avatás Németh László tiszteletére Az [...] Köszöntöt mond Juhász Albin alpolgármester Petőfi Sándor Általános Iskola kicsinyek kórusa Vezényel Kálmánná Lipták [...] Kutai Annamária Somogyi Béla Általános Iskola kórusa Vezényel Csíkai Jolán Petőfi Sándor Általános Iskola kórusa Vezényel Baloghné Major Éva [...]
14. 1995-04-27 / 17. szám
[...] tisztiorvosi felmérés részleteire még visszatérünk Emléktábla elhelyezés új utcanév lakásértékesítés Uniker [...] zsinagóga ma Technika Háza falán emléktáblát helyez el a vá­ros A [...] 16 17 óráig a Mindszenty iskolában Bánhidy László Baranya István Berényi [...] a FIMÜV vezetőivel tárgyal­tak a kertvárosi volt szovjet lakások felújítási lehetőségeiről [...]
15. 2004-03-20 / 57. szám
[...] az esztergomi József Attila Általános Iskola galériájában A kiállítás megtekinthető hétköznaponként [...] munkanapokon 8 16 óráig Esztergom Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfi u 22 Zérczy Katalin festő [...] a Mindszenty József Katolikus Általános Is­kola diákjai előadásában A belépés díjtalan [...] szervezete a zselízi Sznf ut­cai emléktáblánál koszorúzási ünnepélyt szer­vez a 85 [...]
16. 1997-04-24 / 17. szám
[...] kérdé­seire válaszolt Kiállítás A Gyakorló iskola április 22 én a Föld [...] 18 án nyílt meg a Petőfi iskola Híd Galériájában Kántor János és [...] a szeretetotthon felépí­tésében nyújtott támogatásért emléktáblá­val és egy kis ünnepséggel mondtak [...] táti nemzetiségi asszonykórus énekelt Az emléktáblát Szeferinusz Andrea leplezte le amire [...]
17. 1989-03-13 / 61. szám
[...] helyszínen lévő 1848 49 es emléktáblát 15 30 kor az igmándi [...] Kossuth Lajos utcában megkoszorúz­zák a Petőfi emléktáblát majd a Széchenyi téri 48 [...] megkoszorúzzák Táncsics szobrát s szülőhá­zának emléktábláját Dorogon március 15 én 10 [...] öreg tó partján lévő Hamari emléktáblához s itt tartják külön ünnepségüket [...]
18. 2001-04-05 / 14. szám
[...] Maronka Csilla és Ve­reczkei Attila Petőfi Sándor János vitézének zenés változatát [...] Napokról A József Attila Általános Iskola tanulóinak és tanárainak életében immár [...] folytatódott Az egykori esztergomi orvosigazgató em­léktábláját tavaly helyezték el Szentgyörgymezőn most [...] temetőben kísérték végső nyughelyére fa Kertvárosi hírek A garéi hulladék égetése [...]
19. 2001-12-20 / 50-52. szám
[...] Maronka Csilla és Ve­reczkei Attila Petőfi Sándor János vitézének zenés változatát [...] Napokról A József Attila Általános Iskola tanulóinak és tanárainak életében immár [...] folytatódott Az egykori esztergomi orvosigazgató em­léktábláját tavaly helyezték el Szentgyörgymezőn most [...] temetőben kísérték végső nyughelyére fa Kertvárosi hírek A garéi hulladék égetése [...]
20. 1998-05-07 / 18. szám
[...] Józsefné óvodavezetőt és Szendi Ferenc kertvárosi lakost SÁNDOR JOZSEFNET munkahelyén Kertvárosban [...] volt Ekkor helyeztük el az emléktáblát az óvoda régi épületé­nek homlokzatára [...] ha­todik óvodai csoportunk albérlet­ben az iskola faházában működött be kellett telepíteni [...] városunkban dr Szállási Árpád dr Petőfi Sándor dr Varga Dénes dr [...]