19790 találat, 5000 megjelenítve (0,473 másodperc)

Találatok

1. 76. Fráter György és Fráter István bizonyságlevele arról, hogy Csejt és Sima pusztákon lévő birtokrészeiket átadták a Túron lakó Kecse Bálintnak és Lukácsnak-1666. október 9 (220. oldal)
76 Fráter György és Fráter István bizonyságlevele arról hogy Csejt és [...] Lukácsnak 1666 október 9 Mi Fráter György és Fráter István adjuk emlékezetül mindenkinek az kiket [...] Kecse Bálint és Lukács javára Fráter György és István javaiból 220
2. ippi érkeserüi bélmezei és rogozi Fráter Andor György
ippi érkeserüi bélmezei és rogozi Fráter Andor György honvéd huszár hadnagy [...] forrón szeretett drága gyermeküknek dr Fráter Imre és neje szül csöglei [...] Vinczéné bernátfalvi Bernáth Ilona Nagybátyja Fráter István és neje németujfalui Simonffy Vilma [...] és neje Bárczy Irén Unokatestvérei Fráter Jenő Fráter István és Tibor Jóbarátja Teleky László [...]
3. érkeserüi Fráter Istvánné Szilágyi Mária
Érkeserüi FRÁTER ISTVÁN úgy a maga valamint számos [...] fájdalmas szívvel tudatja feleségének érkeseríii FRÁTER ISTVÁNNÉ született Szilágyi Máriának boldog [...]
4. ippi érkeserüi bélmezei és rogozi Fráter Imre dr.
[...] Ippi Érkeserűi Bélmezei és Rogozi Frater Imréné született csöglei Tóth Irén [...] Ippi Érkeserűi Bélmezei és Rogozi FRATER IMRE dr m kir egészségügyi [...] a Halál Tiéd Fiai Dr Frater Iván és felesége özv Bárczy [...] szül Bernátfalvi Bernáth Ilona Unokája Frater Gedeon Unokaöccse és húga Frater István és felesége Ghiczi Ássa és [...]
5. Tanulmányok • II. • Draskóczy István: A dési sókamara gazdálkodása a 16. század közepén. Egy adalék Fráter György gazdaságpolitikájához (107. oldal)
Draskóczy István A DÉSI SÓKAMARA GAZDÁLKODÁSA A 16 SZÁZAD KÖZEPÉN Egy adalék Fráter György gazdaságpolitikájához A só bányászata és értékesítése Fráter Györgynek fontos bevételi forrását ké­pezte [...] kitermelés Torda Dés Vízakna Kolozs Fráter György igyekezett a sóbányászatból származó [...] 2011 314 320 3 Draskóczy István Erdély sótermelése az 1530 as [...]
6. 15. Giovanni Castaldo tábornok Mesterszállás és Kolbász falubirtokokat Fráter Györgynek adományozta (1551. július 23.) (44. oldal)
[...] tábornok Mesterszállás és Kolbász falubirtokokat Fráter Györgynek 2 adományozta 1551 július 23 Mi Baptista Castaldo János Fráter György váradi püspököt tudósítani rendeltük [...] hogy neki a főtisztelendő püspök Fráter György úrnak két kun falubirtokot [...] nevelkedett majd 1504 ben Szapolyai István nádor özvegyéhez került apródként Innen [...]
7. II. rész (1842-1864) • 253. Madách Imre ügyvédi meghatalmazása Bende István részére a Madáchné Fráter Erzsébet által ellene indított perben (Balassagyarmat, 1859. augusztus 30.) (337. oldal)
[...] 859 február 1 Madách szül Fráter Erzsébet J Nm Gs Kir [...] MADÁCH IMRE ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁSA BENDE ISTVÁN RÉSZÉRE A MADÁCHNÉ FRÁTER ERZSÉBET ÁLTAL ELLENE INDÍTOTT PERBEN [...] Hatalmazvány Mellynek erejénél fogva Bende István h ügyvéd nevemben és örököseim [...] engemet a Madách Erzsébeth született Fráter által ellenem inditot szóbeli ügyben [...]
8. özv. ippi érkeserüi bélmezei és rogozi Frater Vincéné Bernátfalvi Bernáth Ilona
[...] Ippi Érkeserüi Bélmezei és Rogozi Frater V i n c é [...] 28 z Igaznak emlékezete áldott Fráter István és felesége Dr Frater Iván született és felesége Ghtczi [...] Bárczy Irén Ghyczy Erzsébet Dédüttokája Frater Gedeon Hadházy temetkezési vállalat Frater Jenő és felesége Dresdner Gizella [...]
10. II. rész (1842-1864) • 242. Fráter Erzsébet megbízza ügyeinek teljes jogú képviseletével Vladár Bertalan ügyvédet (Balassagyarmat, 1858. július 8.) (321. oldal)
[...] foganatosíttattak Segeth Vladár Czabik Bende István ügyvéd J Nm Cs Kir [...] Vö 239 sz dok 242 FRÁTER ERZSÉBET MEGBÍZZA ÜGYEINEK TELJES JOGÚ [...] 8 858 Előttünk László Madách Fráter Erzsébet Fráter Farkas J Nm Cs Kir [...]
11. Névmutató (331. oldal)
[...] csejti kereszténypénzes jobbágy 35 Földváry István Békés megyei végrehajtó 72 73 [...] Franci Mihál túri jobbágy 146 Fráter Gergely Fráter György apja 31 Fráter György váradi püspök 31 32 220 221 Fráter István 220 221 Furula Benedek bánrévei [...] túri jobbágy 50 G Gaál István 189 Gaál Margit Dobócsi Márton [...]
12. 1932-04-03 / 77. (2890.) szám
[...] egy elhalt tanító irataival szélhámoskodoti Fráter István állástalan segédjegyző Izgalmas vizsgálat és [...] tanfelügyelő kezebe Benne a név Fráter István Ki ez a Fráter István Nem tudom­ Hogyan kerül ide [...] számtalanszor egymás mellé van írva Fráter István Nagy Béla Fráter István Nagy Béla Ki irta ezt [...]
14. Tartalom (594. oldal)
XXVIII 1683 oct 19 Fráter István Naláczynak híreket ír 167 XXIX [...] 169 XXXII 1683 nov 24 Fráter István a fejedelemasz­szonynak híreket ír 170 [...] 176 a 1683 nov 29 Fráter István jelentése 176 b 1683 dec 1 Naláezy István jelentése 177 XXXVIII 1683 dec [...]
15. Személynévmutató (294. oldal)
[...] László Lipót vitéz 3969 Fonay István 2111 Fonó József István 7469 Fontányi Sándor 169 Fonyó [...] 514 Földes Gyula 692 Földes István 7189 Földes István 7188 Földes Istvánná Beregi Edit Dolli 7190 Földes [...] 4832 Franki Ottó Jenő 5809 Frater Miklós Béla 6754 Fráter István 7192 Fráter László 3429 Freidinger József 4741 [...]
18. Tanulmányok • Lovas Enikő Amália – ifj. Kaszanyitzky András: A debreceni Kaszanyitzky család története (204. oldal)
[...] Szabó Kálmán 43 kereskedő és Fráter Etelka 44 leányát Kaszanyitzky Irma [...] II évf 1 szám 44 Fráter István 1794 1830 földbirtokos és Chemel Zsuzsanna fia volt Fráter Imre 1824 1895 országgyűlési képviselő [...] lett Az ő lányuk volt Fráter Etelka 1853 1936 Lásd még Debrecen újság 1895 jan 5 Fráter lmre
19. A gyűjtemény leírása (91. oldal)
[...] K által MDCLXXXIV Esztendőben 3 Fráter István címere 4 üres 1 5 [...] X jegyeztetik Amen Amen Versfőkben FRÁTER ISTVÁN 5 20 Az olvasohoz Mint [...] Az első tábla belső oldalán Fráter István ajánlósorai Teleki Mihály­hoz per me [...] Fráter Kiadás Alszeghy Zsolt K Fráter István versei Teleki Mihályhoz 1684 ből [...]
20. 32. fejezet: 1683-1686 • Törvények és okiratok (177. oldal)
[...] 29 Novembris 1683 Kglmed szolgája Fráter István A szatmári commendáns feles zabot [...] passust Külczím Teleki uramnak küldött Fráter István uram levele pariája 29 Novembris [...] b 1683 decz 1 Naláczy István jelentése Kglmes asszonyom Az Ngod [...] és szomorű változástól Mit írjon Fráter uram az úrnak ő kimének [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Bakonyi Természettudományi Múzeum 8Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 751Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 25Békés Megyei Könyvtár 370Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 526Budapest Főváros Levéltára 64Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 13Budapesti Történeti Múzeum 35Csíki Székely Múzeum (Csíkszereda, Románia) 3Csorba Győző Könyvtár 197Damjanich János Múzeum 27Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 148Dobó István Vármúzeum 54Dornyay Béla Múzeum 48Duna Múzeum - Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum 4A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 28Egyetemi Könyvtár (ELTE, Budapest) 3Első Lánchíd – Mérnöki és Szolgáltató Bt. 2Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 24Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Levéltára 2Erkel Ferenc Múzeum 3Erzsébetváros Önkormányzata 14Eszterházy Károly Egyetem Könyvtára 3Evangélikus Országos Könyvtár 136Evangélikus Országos Levéltár 2Ferencváros Önkormányzata 5Ferenczy Múzeum 9Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 452Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 792Fradi Múzeum 1Göcseji Múzeum 5Gödöllői Városi Múzeum 15Győri Egyházmegyei Levéltár 1Hajdúsági Múzeum 79Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 241Herman Ottó Múzeum 36HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 1277Iparművészeti Múzeum 3Janus Pannonius Múzeum 3Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 311Jósa András Múzeum 253József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 135József Attila Múzeum 10Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár 8Katona József Könyvtár (Kecskemét) 498Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 65Kecskemét megyei jogú város 22Kecskeméti Katona József Múzeum 11Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 410Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 28Laczkó Dezső Múzeum 24Magyar Ferences Levéltár 30Magyar Földrajzi Múzeum 3Magyar Hidrológiai Társaság 4Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 3Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2Magyar Levéltárosok Egyesülete 14Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1Magyar Nemzeti Galéria 30Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 9Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 35Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 19Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 112Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 41Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 16Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 103Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 25Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 27Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 4493Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 98Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 58Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 245Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 72Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 15Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 11Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 25Magyar Nemzeti Múzeum 11Magyar Természettudományi Múzeum 78Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 200Mátra Múzeum 2Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 4Móra Ferenc Múzeum 45Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 1715MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet 6Munkácsy Mihály Múzeum 6Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 2Néprajzi Múzeum 3Országgyűlési Könyvtár 1378Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 814Országos Széchényi Könyvtár 13Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 22Országos Vízügyi Főigazgatóság 1Osztrák Állami Levéltár 71Pannonhalmi Főapátsági Levéltár 11Pápai Református Gyűjtemények 2Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 46Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 218Petőfi Irodalmi Múzeum 174Postamúzeum 1Rippl-Rónai Múzeum 8Savaria Múzeum 8Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei 24Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 43Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 18Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 14Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 1319Szent István Király Múzeum 7Szépművészeti Múzeum 3Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 215Tiszazugi Földrajzi Múzeum 5Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (Debrecen) 22Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 304Újpest Önkormányzata 8Vác Város Levéltára 29Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 185Wosinsky Mór Múzeum 8Xantus János Múzeum 34XIII. Kerületi Önkormányzat 2XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 18
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Az 1956-os forradalommal kapcsolatos fővárosi tanácsi és pártiratok 2Acta Papensia - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 2001-2013 1Acta Patakina 5Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 65Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve 1963-2011 38Angyalföld, Hír 13, XIII. Kerületi Hírnök 1976-2016 2Anjou okmánytár 1285Annales Tataienses 1998-2010 1Archivum - A Heves Megyei Levéltár Közleményei 10Arrabona 1959-2007 3Ars Decorativa 1973–2016 3Állami költségvetés 13Állami zárszámadás 7Árpádkori okmánytár 52A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei 1-11 8Balatonvidék 1900–1917 23Baranya - Történelmi és honismereti folyóirat 2A Baranya Megyei Levéltár évkönyve 6Bács-Kiskun megye múltjából 1-23 18Bács-Kiskun megyei aprónyomtatványok 1844-1992 3A Bencés rend adattárai 4Békés 1869-1937 93Békés Megyei Hírlap 1971-2010 132Békés Megyei Múzeumok Közleménye 1971-2008 6Békési Élet 1966–1981 4Békésmegyei Közlöny 1877–1938 112Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 1A Bihari Múzeum Évkönyvei 1976-2011 12Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója 1-7 6Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve 2Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei 1-8 2A Borsod-Miskolci közművelődési és múzeum egyesület évkönyvei 1900-1906 1Borsodi Levéltári Füzetek 6Buda és vidéke 1893-1904 3Budai Napló 1914-1938 20Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 7Budapest Főváros Tanácsának jegyzőkönyvei 1950-1990 3Budapest Régiségei 1-41 11Budapest Története I-V 6Budapest története képekben 1Budapest történetének bibliográfiája 43Budapest Történetének Forrásai 4Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 384Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 2A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 13Budapesti Negyed 1993-2010 8A Budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája (MEI) kiadványai 1A Budapesti Orvostudományi Egyetem jegyzőkönyvei 4Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 119Címjegyzékek 1867-1942 47Codex Diplomaticus (Fejér) 1Credo. Evangélikus Műhely. 1995–2009 2A Csanádi Püspökség körlevelei 1A Csíki Székely Múzeum Évkönyvei 2004-2008 3A Csongrád Megyei Levéltár Kiadványai 1Cumania 1972-2010 4A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 36Dél-Alföldi Évszázadok 13Déli Hírlap 172Délmagyarország 1910-2010 1319Discussiones Neogradienses 1-9 3Documentatio Borsodiensis 1-7 1Documentatio Historica (Szolnok) 1-17 18Dombóvári Hírlap 4Dunántúli Napló 1944-2004 197Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 11Eger - hetilap 1863-1914 38Eger - napilap 1915-1944 86Az Egri Dohánygyár kiadványai 1Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyvei 2Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 1Az egri vár híradója 3Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 3Egyéb kiadványok 11Egyéb okmánytárak 428Egyháztörténeti Szemle 2000-2017 17Ellenzék 174Az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi vezetőtestületi jegyzőkönyvei 1Az Ernst Múzeum kiállításai 1912-1954 1Erzsébetváros 1993- 2017 4Esztergom 1895–1932 60Esztergom 2015-2019 1Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 106Az Esztergomi Főegyházmegye körlevelei 7Evangélikus Egyházi Értesítő 1Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 2Evangélikus egyháztörténet – monográfiák 11Evangélikus Evangélikus Egyház és Iskola 1883–1905 7Evangélikus Élet 36Evangélikus gyülekezeti névtárak 1Evangélikus gyülekezettörténetek 1Evangélikus Őrálló 1905–1918 3Evangélikusok lapja 3Életünk 1963-2014 16Észak-Magyarország 1948-2009 1105Északkelet 1909-1914 11Északkeleti Újság 1909-1919 15Fehérgyarmati Hírlap 1909-1914 2Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 2-26 1Fejér Megyei Történeti Évkönyv 5Felső-Szabolcs 1920-1925 4Felsőbányai Hírlap 1896-1918 8Felsőházi irományok (1927–1944) 1Felsőmagyarországi Hírlap 8Felvidéki Magyar Hirlap 2Ferencváros 1964-2011 5Félegyházi Közlöny 1Folia Historica 11Forrás 1969-2019 22Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 11Forrásközlemények (Bács-Kiskun Megyei Levéltár) 1-12 5Források a magyar népi demokrácia történetéhez 1-9 3Források a vízügy múltjából 1-11 1Források Budapest Múltjából 1-11 6Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 1-14 3Főrendiházi irományok (1865–1918) 2Főrendiházi naplók (1861–1918) 1Fővárosi Hírlap 1912-1938 25A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 23Fradi Újság 1990-2000 1Független Budapest 1906- 1938 10Független Ujság 1909 2Gazdasági címtárak 1842-1932 60Gazdák Lapja 1903-1910 1Gödöllői Múzeumi Füzetek 1-12 3Gyakorlati Teológia 4Gyászjelentések - Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára 22Gyökerek – A Dráva Múzeum tanulmánykötetei 2003-2009 1Győr egyházmegye múltjából 1936-1939 2A Győri Püspökség Körlevelei 1857-1965 1Győri Szemle 1930-1944 8Győri Tanulmányok 1A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai 1-72 3Gyulai füzetek 1A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 1-10 2A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 57Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 10Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 36A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 1-62 14Hajdúsági Múzeum Évkönyvei 1973-2008 3Harangszó 1918–1939 9Hazai okmánytár 33Ház és ember 1-25 2Hegyen épített város 1Helyismereti Könyvtárosok Tanácskozásai 2A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 21A Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 1-22 1Heti Szemle 1899-1914 26Heves megyei aprónyomtatványok 5Heves Megyei Hírlap 1953-2018 374A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 6A Heves Megyei Levéltár segédletei 1Hevesi Szemle - Hevesi Napló - Új Hevesi napló 22A Hét 1956-1996 30Hidrológiai Közlöny 4Hittudományi Folyóirat 4Hídlap 2003-2011 19Hídmérnöki konferenciák 1Hírhozó 1991-2010 18A Hírközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve 1989-2009 1A Hómezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 1Hölgyek és urak naptára 1892-1897 1Iparos Lap 1907-1909 1Irodalmi Múzeum 1Irodalmi Szemle 1958-2014 16Iskola és levéltár 9Iskolai Értesitők - Csiksomlyó 9Iskolai Értesitők - Csikszereda 3Iskolai Értesitők - Gyulafehérvár 3Iskolai Értesitők - Kolozsvár 13Iskolai Értesitők - Marosvásárhely 1Iskolai Értesitők - Sepsiszentgyörgy 1Iskolai értesítők - Aszód 1Iskolai értesítők - Baja 11Iskolai értesítők - Bonyhád 2Iskolai értesítők - Budapest 19Iskolai értesítők - Debrecen 256Iskolai értesítők - Eger 13Iskolai értesítők - Eperjes 4Iskolai értesítők - Esztergom 28Iskolai értesítők - Győr 6Iskolai értesítők - Igló 26Iskolai értesítők - Keszthely 4Iskolai értesítők - Késmárk 1Iskolai értesítők - Kiskunfélegyháza 1Iskolai értesítők - Kiskunhalas 41Iskolai értesítők - Komárom 2Iskolai értesítők - Kőszeg 6Iskolai értesítők - Miskolc 76Iskolai értesítők - Munkács 3Iskolai értesítők - Nagykanizsa 5Iskolai értesítők - Nagykároly 12Iskolai értesítők - Nagykikinda 7Iskolai értesítők - Nagykőrös 7Iskolai értesítők - Nagyszombat 1Iskolai értesítők - Nyíregyháza 75Iskolai értesítők - Pápa 4Iskolai értesítők - Pécs 28Iskolai értesítők - Pozsony 1Iskolai értesítők - Rozsnyó 1Iskolai értesítők - Sárospatak 34Iskolai értesítők - Sátoraljaújhely 6Iskolai értesítők - Selmecbánya 1Iskolai értesítők - Sopron 5Iskolai értesítők - Szarvas 1Iskolai értesítők - Szeged 106Iskolai értesítők - Székesfehérvár 5Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1956-2008 3A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-61 5Jósa András Múzeum Kiadványai 1-55 116A Kalocsai Főegyházmegye Körlevelei 1858-1992 8Kandidátusi És Doktori Disszertációk Katalógusa 1Kassák múzeum kiadványai 1Kánonjog 1999-2017 1A Kárpát-Medence Levéltári Forrásai 1-4 1Kárpát-medencei sajtószemle 6Keleti Ujság 1919-1944 204Kereskedelmi és vendéglátóipari falragaszok, hirdetmények 3Képes bevezető a magyar irodalom világába 1Képviselőházi irományok (1861–1918) 16Képviselőházi irományok (1927–1944) 7Képviselőházi naplók (1861–1918) 484Képviselőházi naplók (1927–1944) 189Kézirattár (PIM) 1Kiskunhalasi helyi lapok 406Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 4Klasszikus magyar írók kéziratainak és levelezésének katalógusa 11Klasszikus orvosi könyvek 43Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 135A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyvei 2Könyvek Esztergomról 55Körösvidék 1920–1927 32Közérdek (Tolna megye) 14Közérdek 1908-1916 213Közlemények Békés megye és környéke történetéből 5Kővárvidék 1904-1918 5Lapok Pápa történetéből 1992-2015 1Lánchíd füzetek 1Levéltári füzetek (Bács-Kiskun Megyei Levéltár) 1-12 1Levéltári képzési jegyzetek 2Levéltári korpusz 3Levéltári Közlemények 1923–2016 105Levéltári leltárak 1-89 73Levéltári Szemle 1951–2018 11Magyar Földmívelő 1899-1913 4Magyar Műemlékvédelem 1960-2007 9A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 5A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 21Magyar Paizs 1900–1917 23Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő 1879-1884 3Magyar protestáns egyháztörténeti adattár I-XV. 43Magyar Protestánsok Lapja 7Magyar Színpad 1903-1907 6A Magyar Természettudományi Múzeum évkönyve (Annales) 1903-2010 10A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája 7A Magyarországi Iskolai Értesítők Bibliográfiája 1744–1948 3Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 2A Makói Múzeum Füzetei 1-112 10Mátészalka 1909-1915 1Mátészalka és Vidéke 1911-1912 27Mátrai Tanulmányok 1993-2005 2MDP Pest Megyei testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956 1Miskolc írásban és képekben 7Miskolc története 7Miskolc város történetének dokumentumai I-II 2A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 1955-1993 6MOL kiadványai II. Forráskiadványok 1-52 1960MOL kiadványai III. Hatóság- és hivataltörténet 1-10 30MOL kiadványai IV. Levéltártan és történeti forrástudományok 1-7 1MOL kiadványai. I. Levéltári Leltárak 1-9 7A MOL segédletei 1-28 12Monumenta Historica Budapestinensia 1-16 4A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 43MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései, 1956-1989 1A MTA Könyvtár Kézirattárának Katalógusai 38A MTA Könyvtár Közleményei 84A MTA Könyvtár Munkatervei, Beszámolói, Éves Jelentései 29A MTA Könyvtárának Kiadványai 46MTI - Bizalmas 2MTI - Heti kiadás 14MTI - Lapszemle 2MTI - Magyar Országos Tudósító 88MTI - Napi hírek 125MTI - Tematikus sorozatok 4Muzeális könyvek 14Múzeumi Diárium (Veszprém) 1988-1993 1Múzeumi Értekező (Salgótarján) 1-11) 5Múzeumi Mozaik (Salgótarján) 1979-1991 3Műemlékvédelmi Szemle 1991-2004 5Művészettörténet – műemlékvédelem 1-12 8Nagy Iván Könyvek 11Nagy Iván Történeti Kör Évkönyv 1Nagybánya 1903-1931 23Nagybánya és Vidéke 1899-1918 20Nagybányai Hírlap 1908-1919 10Nagykároly 1906-1912 14Nagykároly és Érmellék 1910-1914 30Nagykároly és Vidéke 1899-1919 49Nagysomkut-Erdőd Vidéke 1906 1Nemere 1871-1884 6Nemzet, egyház, művelődés 1Nemzetgyűlési irományok (1920–1926) 6Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 117Nemzetgyűlési naplók (1944–1947) 10A Nemzeti Szalon kiállításai 1894-1960 3Néprajzi Közlemények 1965-1994 1A Néprajzi Múzeum forráskiadványai 1-6 2Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 751Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1972-2009 35Nógrádi Irodalmi Ritkaságok 1-5 1A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 126Nyírvidék 1882–1942 805Officina Musei 1-20 1Országgyűlési almanach 39Országgyűlési emlékek 71Országgyűlési lakáskönyv 29Országgyűlési naplók (1947–1990) 5Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei 1918-1940 1Országos Műemléki Konferenciák 1989-2007 1Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyvei 7Orvostörténeti Közlemények 18OVF - Vízrajzi Évkönyv 1Öntödei múzeumi füzetek 1-19 1A Pannonhalmi Főapátsági Főiskola évkönyvei 1910-1943 7Payr Sándor művei 5Pápa és Vidéke 1923–1944 35Pápai Hirlap 46Pápai Közlöny 1892–1921 15Pápai Lapok 1874–1919 55A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 1-13. 1Pápai Újságok 3Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Muzeális könyvei 5Pest Megye Múltjából 1Pest Megyei Hírlap 1957-1995 218Pest Megyei Levéltári Füzetek 54Petőfi-könyvtár 1-30 2Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 24A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 125A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1959-1987 4A Petőfi Irodalmi Múzeum kiadványai 1-5 1A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 1-12 2Petőfi Népe 1950-2011 495Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 220Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 145Protestáns Tanügyi Szemle 1927–1944 2Rákos Vidéke 1901-1937 18Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 11Református konventi jegyzőkönyvek 17Reformátusok Lapja 1892-1896 9Rendőri Lapok 1904-1911 1Régi magyar családok 1-7 3Savaria – A Vas Megyei Múzeumok értesítője 1925-2013 8Schematismus 1874-1949 1Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 234Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 215Somogyi Almanach 1Somogyi Múzeum 1-20 1Somogyi Múzeumok Közleményei 1-18 4Sopron szabad királyi város története (Házi Jenő) 12Sorozaton kívüli 375Studia Agriensia 13Studia Comitatensia 1-30 9Studia Theologica Budapestinensia 1990-2011 5Szabadság 1907-1908 1Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Füzetek 1Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 15Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Kiadványai Közleményei 54Szabolcs 1874-1876 2Szabolcsi Hírlap 1917-1919 3Szabolcsi Őrszem 1937-1940 1Szabolcsmegyei Közlöny 1876 1Szamos 1899-1919 66Szatmár-Németi 1899-1912 27Szatmár 1899-1911 9Szatmár és Bereg 1923-1931 7Szatmár és Vidéke 1899-1919 41Szatmár Vármegye 1905-1913 132Szatmári Est 1913-1914 1Szatmári Friss Újság 1902-1903 3Szatmári Gazda 1909-1919 1Szatmári Hírlap 1902-1919 12Szatmári Újság 1917-1918 5Szatmármegyei Hírmondó 1913-1917 3Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 50Szegedi Orvostudományi Egytem jegyzőkönyvei 4Szekszárd Vidéke 5A Szekszárdi Múzeum Évkönyvei 1970-2012 5Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 3Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Széchenyi Zsigmond Vadászati Gyűjtemény 1Székesfehérvári Szemle 1931-1939 6A Szépművészeti Múzeum közleményei (Bulletin) 2Szinérváralja 1904-1914 7Színháztörténeti füzetek 1-80 3Színháztörténeti könyvtár – Új sorozat 1-29 4Színháztudományi Szemle 1978-2009 3Színpadi művek és dramaturgiai dolgozatok 1Szlovákiai magyar irodalomtörténet 3Szlovenszkói magyar írók antológiája 1Szociológiai bibliográfiák 1Szolgálat 8Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 185Tabula 1900-1948 3Tanácsok Országos Gyűlésének Naplója (1919) 1Tanulmányok Budapest Múltjából 1-34 20Tanulmányok Csongrád megye történetéből 22Tanulmányok Diósgyőr Történetéhez 5Tanulmányok Heves megye történetéből 1Tanulmányok Pásztó történetéből 8Tanulmányok Tolna megye történetéből 1Teológia 9Theologia 5Tisicum 1973-2011 2Tiszavilág 1-5 1A Tiszazugi Földrajzi Múzeum adattára 4Tolna Megyei Levéltár segédletei 3Tolna Megyei Levéltári Füzetek 9Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 172Tolnamegyei Közlöny 39Tolnamegyei Ujság 29Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 38Topographia Mineralogica Hungariae 1-9 1Történelmi mukák 7Történeti Muzeológiai Szemle 1Tudományszervezési Tájékoztató – Kutatás-Fejlesztés 1Uj Budapest 1921-1938 3Ujhelyi Hirlap 1Ungarische (Magyar Névkönyvek) 1877-1895 69URBS Várostörténeti Évkönyv 2006-2013 8Új Ifjúság 1952-1989 16Új Kelet 1994-1998 49Új Szatmár 1912 6Új Szó 1948–2017 159Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 8Újvárosi Dolgozatok 1-5 1Vadász- és Versenylap 1857-1919 67Vas Megye Múltjából - Levéltári Évkönyv 1Vas megyei levéltári füzetek 4Vasárnap 1880-1885 3Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 4Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 9Váci Hirlap 1887-1942 53Váci Történelmi Tár 29Váczi Közlöny 1881-1895 12Városi Levéltári Füzetek, Győr 1Várostörténeti Tanulmányok 1-13 10Vendéglősök Lapja 1896-1940 7Veszprém - hetilap 1Veszprém megyei hivatalos heti közlöny 6A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 5A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 22Veszprémi Ellenőr 5Veszprémi Független Hirlap 12Veszprémi Múzeumi Konferenciák 1989-2000 1Vízügyi szakkönyvek 2Vízügyi Történeti Füzetek 1-17 1Zala 1948-1953 4Zala megye helytörténeti lexikona 4Zalai Gyűjtemény 8Zalai Kismonográfiák 1-9 2Zalai Közlöny 1925 7Zalai Magyar Élet 1940-1944 17Zalai Múzeum 1-19 3Zalai Összetartás 1944-1945 1Zalamegye 1882–1910 16Zalamegyei Ujság 1920-1944 57Zemplén 50Zempléni Barátság 2Zempléni Népujság 7A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára 77Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 24