489 találat (0,622 másodperc)

Találatok

1. (75. oldal)
[...] Az osztálypa­rancsnok távbeszélőn a hadosztály vezérkari főnökétőt azt a parancsot kapta [...] jelentett volna így megadtuk magunkat Farkas Endre vezérkari őrnagy Marton Lóránd Miskolc 1910 [...]
2. 1951-06-24 / 145. szám
[...] ön az összeesküvés szervezését Bozsik Farkas Endre ügy véddel és Gyomlál László [...] Oltónak Bozsik azután elmondta hogy Farkas Endre veje kilopott a földművelésügyi minisztérium­ból [...] tehát érintkezésbe téptek az amerikaiakkal Farkas Igen Farkas ezután arról vallott bogy az [...] összesküvők megbízásá­ból 1949 június elején Farkas Endre ügyvéd kereste fel Farkas ismertette [...]
3. F (1_120. oldal)
[...] Erzsébet­im 40 42 421 612 Farkas Endre boldogfai m kir vezérkari százados EV Kecskeméti­u 16 189 151 Farkas Endre Olajmüvek r t v műszaki [...] Margit­krt 50 52 351 168 Farkas Endre uridivat keresk VIH József krt 3 t a 332 010 Farkas Endre dr ügyvéd iro dála VI [...]
4. F (129. oldal)
[...] Juhász Andor­u 28 127 934 Farkas Farkasa Béla dr ügyvéd EX Ráday [...] krt 40 48 421 012 Farkas Endre boldogfai m kir vezérkari százados XÍP Városma jor u 22 152 082 Farkas Endre gépészmérnök Jiajmüveb r t v [...] krt áüi 52 351 108 Farkas Endre uridivat keresk V 1 H [...]
5. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • F (1_111. oldal)
[...] Erzsébet­et 40 42 421 612 Farkas Endre boldogfai m kir vezérkari százados IV Kecskeméti­u 15 189 151 Farkas Endre Olajmüvek r t v műszaki [...] Margit­ét 50 52 151 168 Farkas Endre uridivat keresk Vili József krt 3 t a 332 010 Farkas Endre dr ügyvéd iro dáta VI [...]
6. 1943-05-26 / 118. szám
[...] a magasabb törzsek parancsnokai és vezérkari tisztjei élükön vitéz Jány Gusz­táv [...] hősies magatartásukkal is Bodicsky Géza vezérkari őrnagy egyik hadtestünk beosztott vezérkari tisztje főnö­kének Farkas vezérkari alezredesnek halála után január 18 [...] hősiesen fe­dezte a visszavonulókat Szőke Endre vezér­kari őrnagy egy másik könnyühadosztályunk vezérkari főnöke Különösen január 17 én [...]
7. 1943-05-27 / 119. szám
[...] ttMtiri élükön vitéz Jány trasztáv vezérkari ezredessel a hon­védhadsereg parancsnokával szám­talan [...] hősies magatar­tásukkal is Bodiczky Géza vezérkari őr­nagy egyik hadtestünk beosztott ve­zérkari tisztje főnökének Farkas vezérkari alezredesnek baiála után január 18 [...] hősiesen fedezte a visszavo­nulókat Szőke Endre vezérkari őr­na gr egy másik kőnnyühadosztályunk vezérkari főnöke Különösen január 17 én [...]
8. Levéltári Szemle, 65. (2015) 3. szám • Hírek • Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesületének 2015. évi vándorgyűléséről (Garadnai Zoltán) (88. oldal)
[...] hazatelepült unoka a történész végzettségű Farkas Ákos mutatta be nagyapja életét és munkásságát Boldogfai Farkas Endre vezérkari őrnagy emlékiratai című előadásában A [...]
9. 1951-06-23 / 144. szám
[...] József kihallgatása után bevezették dr Farkas Endre vád lottat A tanácselnök megkérdezte [...] Grősz vezette szervezkedő összeesküvők megbízásából Farkas Endre ügy véd kereste fel aki [...] ön aa összeesküvés szervezését Bozsik Farkas Endre ügyvéddel és Gyomlai László tanárral [...] a fényképekkel el is készült Farkas jelenlétében Farkas elvitte a listát a kalocsai [...]
10. (65. oldal)
[...] érdeklődtem az események iránt A vezérkari főnök csak annyit tudott mondani [...] csapatok áttörték A 24 gyaloghadosztály vezérkari főnöke ezen időszakban nevezetesen 1944 [...] 16 és augusztus 21 között Farkas Endre Nova 1908 X 6 Caracas Venezuela 1994 vezérkari őrnagy volt Dérföldy Sándor Dérföld [...]
11. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (302. oldal)
[...] Bozó Pál szdos Mün­nich Oszkár vezérkari százados Básky László vezérkari százados Fest Ödön 1 gyalogezredbeli [...] 51 89 Parancsnok Plank Ede vezérkari ezredes Segédtiszt Farkas István százados Tanárok Tabajdi Kálmán vezérkari test alezredes Breit József vezérkari alezredes Belitska Sándor vezér­kari őrnagy Tanárul beosztva Hochenburger Antal [...]
12. 1928-07-04 [0182]
[...] kiképzése körül valamint Falta László vezérkari szolgálatot teljesitő ezre­desnek a vezérkari szolgálatban és a kikéozés körül [...] magyar érdemkeresztet J Adamik Béla vezérkari szolgálatot teljesitő őrnagynak a vezérkari szolgálat­ban és a kiképzés körül [...] Árpád alezredeseknek Osskó Károly Mező Endre Bal lay Győző Tóry Kálmán [...]
13. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (373. oldal)
[...] Fer cs és kir altábornagy Vezérkari főnök Mina Alajos vezérkari test ezredes Beosztott vezérk törzstiszt [...] dr AczélBéla alezredes hadbiró Fenyvesi Endre százados hadbiró Sztupka László szá­zados [...] Shvoy István Modly Zoltán nagy­jókai Farkas Jenő vezérk századosok Kun Vilmos [...] Gábor Hegedűs Jenő századosok Kuthy Endre főhadnagy M kii budapeisti I [...]
14. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (350. oldal)
[...] György vezérk test őrnagy nagy­jókai Farkas Jenő vez kari test százados Vezérkari főnök Tabajdi Kálmán vezérkari test ezredes Parancsőrtiszt tolna szent [...] altábornagy Beosztva Nagy Géza vezérőrnagy Vezérkari főnök Gombos Mihály vezérkari test alezrdes Beosztott tisztek Kelemen [...] Parancsnok Frohreich Szabó Ernő vezérőrnagy Vezérkari tiszt Hállay Béla vezérkari főhadnagy
15. 1941-02-26 / 47. szám
[...] követte s ennek so­rán gazdának Farkas Sándor felügyelőt könyv­tárosnak Szabó Béla [...] titkár indítványára elhatározták hogy boldog­fai Farkas Endre vezérkari századosnak A mai háború időszerű [...]
16. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (359. oldal)
[...] lov tábornok b t t Vezérkari főnök Tabajdi Kálmán vezérkari test ezredes Beosztott vezérk törzstiszt [...] Aczél Béla alezredes hadbíró Fenyvesi Endre százados hadbíró Beosztva Mráz Kálmán [...] 71 Parancsnok Szabó Ernő vezérőrnagy Vezérkari tiszt Stiellv Walter vezérkari főhadnagy Honvédségi csapattestek 1 ső [...]
17. 2. rész • B) Udvartartások (200. oldal)
[...] Nedorost Zeno ezredorv Számvevő Schwarz Endre másod alőrmester Házfelügyelő Czapárv Gottfried [...] Kuenburg Siegfrid gr Aichelburg Labia Farkas br Dunin Wasovicz Henr lov [...] Dietrichstein Nikolsburg Hugó lig kam vezérkari ezredes altorjai Apor Sámuel br [...] 1 Wimmer Károly imecsfalvi Imecs Endre Smirzitz Henrik
18. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (257. oldal)
[...] a k ó k tul vezérkari ezr Segédtiszt Bolgár Géza k [...] 11 gy ezrb főhdgy farkasfalvi Farkas Géza 1 husz ezdb főhdgy [...] husz ezdb főhdgy Papp Bagányi Endre 4 husz ezdb fhngy Jobban [...] Szmrecsányi Ödön huszár szdosok far­kasfalvi Farkas Géza Berti László h főhadnagyok [...]
19. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (310. oldal)
[...] főhadnagy Keserű István fő­hadnagy Győrbiró Endre főhadnagy Vértes Béla had­nagy Orphanides [...] 51 89 Parancsnok Plank Ede vezérkari ezredes Segédtiszt Farkas István százados Tanárok Tabajdi Kálmán vezérkari test alezredes Breit József vezérkari alezredes Belitska Sándor vezér­kari őrnagy Tanárul beosztva Hochenburger Antal [...]
20. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (288. oldal)
Hadsereg 288 Csendőrség vezérkari szdos Hajts Lajos k é [...] 11 gy ezrb főhadnagy farkasfalvi Farkas Géza 1 liusz ezdb főhdgy [...] h ezdb főhdgy Papp Ragány Endre 4 husz ezdb fbngy Jobban [...] vzkari őrnagy péterfalvi Molnár Dezső ve­zérkari őrnagy Tanárul beosztva Hochenburger Antal [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 14Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 2Békés Megyei Könyvtár 20Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 25Budapest Főváros Levéltára 4Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 2Csorba Győző Könyvtár 24Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 10Evangélikus Országos Könyvtár 2Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 9Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 59Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 6II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 26Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 10Jósa András Múzeum 4József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 8Katona József Könyvtár (Kecskemét) 33Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 2A Külgazdasági és Külügyminisztérium Könyvtára 1Magyar Levéltárosok Egyesülete 2Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 15Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 1Magyar Természettudományi Múzeum 1Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 29Országgyűlési Könyvtár 60Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 1Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 17Petőfi Irodalmi Múzeum 2Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 45Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 14Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 18Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 15
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Békés 1869-1937 2Békés Megyei Hírlap 1971-2010 9Békésmegyei Közlöny 1877–1938 6Budai Napló 1914-1938 5Budapest Története I-V 1Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 36A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 2Budapesti Negyed 1993-2010 1Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 11Déli Hírlap 12Délmagyarország 1910-2010 45Dunántúli Napló 1944-2004 24Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 2Eger - hetilap 1863-1914 3Eger - napilap 1915-1944 3Ellenzék 31Esztergom 1895–1932 1Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 5Életünk 1963-2014 2Észak-Magyarország 1948-2009 14Északkelet 1909-1914 1Északkeleti Újság 1909-1919 1Felsőbányai Hírlap 1896-1918 5Felvidéki Magyar Hirlap 3Fővárosi Hírlap 1912-1938 2Győri Tanulmányok 1Harangszó 1918–1939 2Heti Szemle 1899-1914 2Heves Megyei Hírlap 1953-2018 19A Hómezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 1Iskolai értesítők - Győr 1Jósa András Múzeum Kiadványai 1-55 3Keleti Ujság 1919-1944 23Képviselőházi naplók (1927–1944) 3Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 8Körösvidék 1920–1927 3Külügyi Közlöny 1921-1943 1Levéltári Szemle 1951–2018 2Magyar Paizs 1900–1917 1MTI - Magyar Országos Tudósító 5MTI - Napi hírek 6MTI - Tematikus sorozatok 4Nagy Iván Könyvek 1Nagybánya 1903-1931 1Nagybányai Hírlap 1908-1919 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 1Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 2Nemzetgyűlési naplók (1944–1947) 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 14A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 1Nyírvidék 1882–1942 5Pápa és Vidéke 1923–1944 1Pápai Hirlap 5Pápai Közlöny 1892–1921 1Pápai Újságok 1Pest Megyei Hírlap 1957-1995 17Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 2Petőfi Népe 1950-2011 33Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 7Rákos Vidéke 1901-1937 1Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 14Sorozaton kívüli 3Szamos 1899-1919 2Szatmár-Németi 1899-1912 3Szatmár és Vidéke 1899-1919 1Szatmár Vármegye 1905-1913 1Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 2Szinérváralja 1904-1914 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 15Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 10Tolnamegyei Közlöny 2Tolnamegyei Ujság 5Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 1Uj Budapest 1921-1938 4Új Szatmár 1912 2Új Szó 1948–2017 2Vadász- és Versenylap 1857-1919 1Váci Hirlap 1887-1942 2Zalamegye 1882–1910 1Zalamegyei Ujság 1920-1944 8Zemplén 2