1512 találat (0,369 másodperc)

Találatok

1. Németh Péter: Emlékezés Darnay Kálmánra (5. oldal)
Emlékezés Darnay Kálmánra i 864 1945 A múlt [...] feldolgozása és a gyűjtemény igazgatása Darnay Kálmán nevéhez kapcsolódik Születésének 100 évfordulója [...] vissza a gyermekkorra Em­ 1 Darnay Kálmán 1864 1945 1 Kálmán Darnay 1864 1945 1 Kálmán Darnay 18 И 1945 1 Калман [...]
2. Őstörténeti kutatások Sümeg és vidékén. Darnay Kálmántól (70. oldal)
[...] KUTATÁSOK SÜMEG ÉS VIDÉKÉN Irta Darnay Kálmán Midőn 1889 augusztusban a nemzetközi [...] elsőben lecsapoltatta ingoványos posványos helyeit Darnay Kálmán
3. Egy eszme újjászületése (Adatok a sümegi Darnay Múzeum történetéhez) (44. oldal)
[...] ESZME ÚJJÁSZÜLETÉSE Adatok a sümegi Darnay Múzeum történetéhez A sümegi Városvédő [...] Az új intéz­mény 1991 márciusában Darnay Kálmán nevét szándékszik felvenni A múlt [...] dunántúli képviselője a sümegi születésű Darnay Kálmán volt Szülővárosában az általa alapított [...]
4. Haász Gabriella: A nyilvánosság formái egy hajdani vidéki múzeumban (A sümegi Darnay-gyűjtemény bemutatása, 1891–1941) (287. oldal)
[...] hajdani vidéki múzeumban A sümegi Darnay gyűjtemény bemutatása 1891 1941 A [...] a ma­gánmúzeumok közé tartozott Alapítója Darnay Kál­mán a kisváros vaskereskedője mint igazgató [...] az iskolák államosításának szorgalmazása előmozdítá­sa Darnay Kálmán is a kisváros egyik jellemző [...] és Kereskedőifjak Egyesülete is utóbbinak Darnay Kál­mán volt az egyik alapítója s [...]
8. Németh Péter: Emlékezés Darnay Kálmánra (6. oldal)
[...] a földművesek a számukra 3 Darnay Kálmán Múzeumi lapla 3 Museums Nachrichtenblatt von Kálmán Darnay 3 Le journal du musée de Kálmán Darnay 3 Музейный листь Калмана Дааи рн 2 Darnay Kálmán szülőháza a Darnay Múzeum első épülete 2 Geburtshaus топ Kálmán Darnay das erste Gebäude des Darnay [...]
9. Haász Gabriella: Múzeumi gyűjtemények és nyilvántartás a XIX–XX. század fordulóján. A sümegi Darnay Múzeum példája (224. oldal)
[...] 1906 os évre Sümeg 1905 Darnay Kálmán szerk A Sümegi Darnay Múzeum Ingyen Naptára az 1907 es évre Sümeg 1906 Darnay Kálmán szerk A Sümegi Darnay Múzeum Ingyen Naptára az 1908 [...] 1907 Floridor i m A Darnay múzeum Vasárnapi Újság 1905 348 Darnay Múzeum Darnay Múzeum Sümegen cikkso­rozat Balatonvidék 1901 [...]
10. III. A MŰEMLÉKVÉDELEM TÖRTÉNETE • a. műemlékvédelem / művészettörténet-írás története (245-411.) • a.a. életrajzok, jellemzések, nekrológok (412-1175.) (71. oldal)
[...] Önkormányzat 1993 9 11 ill DARNAY KÁLMÁN 545 EGERSZEGI FERENC Darnay és a ferencesek Süme­gi Szűz [...] 44 48 547 MÜLLER PÉTER Darnay Kálmán a régész In Darnay Kálmán 1864 1945 Szerk Miklósi Sikes [...] ill 548 VÉGVÁRI LAJOS Emlékezés Darnay Kálmánra In Darnay Kálmán 1864 1945 Szerk Miklósi Sikes [...]
11. Haász Gabriella: A nyilvánosság formái egy hajdani vidéki múzeumban (A sümegi Darnay-gyűjtemény bemutatása, 1891–1941) (293. oldal)
[...] eseményeket A kiállítási beszámolók he­lyett Darnay Kálmán könyvei jelentették az egyik témát [...] méltó körülmények közé kerüléséről lezárult Darnay Kálmán ebben az időben már elmúlt [...] Darnay Múzeum fontosabb ese­ményeiről és Darnay Kálmán könyveiről hírt adtak az új [...] múzeumot megtekintő turisták számára 50 Darnay Kálmán szülőföldjének régészeti és művelő­déstörténeti örökségéből [...]
12. Molnár Attila: A Hallstatt-kultúra emlékei a Sokoró-vidéken (352. oldal)
[...] Az azonosítás helyességét igazolja hogy Darnay Kálmán az első közleményé­ben megadta hogy [...] Awarenzeit in Mitteleuropa Bp 1956 Darnay Kálmán Újabb leletek Csab Rendek vidékéről ArchÉrt 13 74 78 Darnay Kálmán A Zala Szántói halmok és [...] sír ArchÉrt 19 277 280 Darnay Kálmán Sümeghvidéki emlékek a régibb középkorból [...]
13. I. Dunántúl (33. oldal)
[...] 2741 3 1 További irodalom Darnay Kálmán Sümeg és vidékének őskora Arch [...] P IV 227 232 1 Darnay Kálmán U­jabb adatok a csabrendeki urnatemetőhöz [...] Ö U P 167­168 1 Darnay Kálmán Csabrendek újabb urnatemetőjéről AE 1891 [...] i m 124 151 1 Dar­nay Kálmán Sümeg és vidéke az őskorban [...]
14. Németh Péter: Emlékezés Darnay Kálmánra (17. oldal)
[...] DARNAY ÉLETRAJZ 149 ay szentmártoni Darnay Kálmán Ország Világ 1897 791 150 Z GY Darnay Kálmán Sümeg Magyarország és Külföld П [...] k 311 154 y d Darnay Kálmán Észak Zala 11 1922 43 sz 155 Békássy Jenő szentmártoni Darnay Kálmán az Ál­lami Darnay Múzeum alapító igazgatója Zalavármegye feltámadása [...]
15. Németh Péter: Emlékezés Darnay Kálmánra (18. oldal)
158 Darnay Kálmán születésének 100 évfordulója alkalmá­ból Simon István Darnay Kálmán emlékezete Élet és Irodalom VIII [...] 8 sz emlékeztek meg VI DARNAY MÜZEUM 160 Jelentés a Múzeumok [...] ltsz 163 Eötvös Károly A Darnay gyűjtemény Utazás a Bala­ton körül [...] Egyetértés 1900 okt 4 165 Darnay Múzeum Vasárnapi Üjság 1905 347 [...]
16. (47. oldal)
[...] cm szh Kisfaludy­hagyatékból Sümeg sző Darnay Kálmán gyűjteménye 128 Hímzésminta Virágos leveles [...] szh Kisfaludy hagyaték­ból Sümeg sző Darnay Kálmán gyűjteménye 129 Hímzésminta Két keresztbe [...] szh Kisfaludy hagyatékból Sümeg sző Darnay Kálmán gyűjteménye 130 Hímzésminta Lyukacsos kartonpapirra [...] szh Kisfaludy hagyaték­ból Sümeg sző Darnay Kálmán gyűjteménye
17. Németh Péter: Emlékezés Darnay Kálmánra (15. oldal)
[...] ez túlnőne a megemlékezés terjedelmén Darnay Kálmán az ar­cheológus és gyűjtő életének [...] magyar ne­messég épségben tartása mellett Darnay ra változtat­hassa át és neki [...] adták át Tudomásunk szerint a Darnay család magántulajdoná­ban maradt a képgyűjtemény [...] VI sz alatt FÜGGELÉK ANHANG Darnay Kálmán régészeti néprajzi szépirodalmi működésének bibliográfiája [...]
18. Egy eszme újjászületése (Adatok a sümegi Darnay Múzeum történetéhez) (46. oldal)
Darnay Kálmán 1864 1945 helyezték el Első [...] számolt Ezt a hatalmas gyűjteményt Darnay saját erejéből már képtelen egyma­ga [...] múzeum rendszeres állami támogatást kap Darnay Kálmán mint igazgató évi 3600 korona [...] lát­szik Ma azonban már tudjuk Darnaynak ez a nemes cselekedete minden [...]
19. Trogmayer Ottó: A Szeged-nagyszéksói bronzöv (54. oldal)
[...] Abb 1 kép övtöredék Gürtelbruchstück Darnay Kálmán az általa feltárt csabrendeki későbronzkori [...] bronzöv töredéket 8 Stíluskritikai vizsgálatában Darnay ezeket a töredékeket hallstatti ízlésűnek [...] fémművességhez kell kapcsolni 4 1 Darnay Kálmán Arch Közi XII 29 p [...] XII t 9 10 4 Darnay Kálmán Arch Ért 1901 432 435 [...]
20. Haász Gabriella: Múzeumi gyűjtemények és nyilvántartás a XIX–XX. század fordulóján. A sümegi Darnay Múzeum példája (215. oldal)
[...] anyag mégpe­dig azon része melyet Darnay Kálmán 1897 ben fela­jánlott a Magyar [...] terjedt ki minden Kisfaludy relikviára Darnay Kálmán a megmaradtak mellé újra elkezdte [...] mm átmérőjű bélyegző melynek körirata Darnay Kálmán kéziratgyűjt Sümegen közepében tintával beírt [...] a múzeum ismeretterjesztő füzete volt Darnay Kálmán írta és szerkesztette 1905

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Bakonyi Természettudományi Múzeum 21Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 12Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 4Békés Megyei Könyvtár 15Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 7Budapest Főváros Levéltára 1Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 5Budapesti Történeti Múzeum 2Csorba Győző Könyvtár 3Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 462Dobó István Vármúzeum 2Dornyay Béla Múzeum 3Duna Múzeum - Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum 1A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 2Egyetemi Könyvtár (ELTE, Budapest) 1Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 12Eszterházy Károly Egyetem Könyvtára 1Evangélikus Országos Könyvtár 7Ferenczy Múzeum 2Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 97Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 88Fradi Múzeum 1Göcseji Múzeum 62Hajdúsági Múzeum 15Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 13Herman Ottó Múzeum 7II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 3Iparművészeti Múzeum 1Janus Pannonius Múzeum 1Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 44Jósa András Múzeum 22József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 2Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár 1Katona József Könyvtár (Kecskemét) 7Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 14Kecskemét megyei jogú város 1Kecskeméti Katona József Múzeum 3Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 14Laczkó Dezső Múzeum 100Magyar Földrajzi Múzeum 1Magyar Hidrológiai Társaság 1Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 1Magyar Levéltárosok Egyesülete 1Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1Magyar Nemzeti Galéria 8Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 26Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 31Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 14Magyar Nemzeti Múzeum 24Magyar Természettudományi Múzeum 2Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 4Móra Ferenc Múzeum 8Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 34Munkácsy Mihály Múzeum 3Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 3Néprajzi Múzeum 6Országgyűlési Könyvtár 13Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 43Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 3Pápai Református Gyűjtemények 2Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 5Petőfi Irodalmi Múzeum 83Rippl-Rónai Múzeum 16Savaria Múzeum 8Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 5Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 2Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 22Szent István Király Múzeum 3Szépművészeti Múzeum 2Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 15Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 17Újpest Önkormányzata 2Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 3Wosinsky Mór Múzeum 1Xantus János Múzeum 19
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Acta Papensia - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 2001-2013 2Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 2Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve 1963-2011 2Arrabona 1959-2007 11Állami költségvetés 1Állami zárszámadás 3A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 1970-2013 2A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 1982-2013 1A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei 1-11 16Balatoni Múzeum Keszthely Értesítője 3Balatoni Múzeumi Füzetek 6Balatoni Szemle 1942-1944 6Balatonvidék 1900–1917 108Baranya - Történelmi és honismereti folyóirat 1A Baranya Megyei Levéltár évkönyve 1Békés 1869-1937 3Békés Megyei Hírlap 1971-2010 4Békés Megyei Múzeumok Közleménye 1971-2008 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 4A Borsod-Miskolci közművelődési és múzeum egyesület évkönyvei 1900-1906 1Buda és vidéke 1893-1904 3Budai Napló 1914-1938 5Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 1Budapest Régiségei 1-41 2Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 47A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 5Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 6Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Seria Archeologica 1Címjegyzékek 1867-1942 8Cumania 1972-2010 3A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 11Délmagyarország 1910-2010 22Diakónia – Evangélikus Szemle, 1979–1993 1Documentatio Borsodiensis 1-7 4Dunántúli Dolgozatok 1965-1975 1Dunántúli Napló 1944-2004 3Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 2Eger - napilap 1915-1944 3Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyvei 1Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 1Egyéb kiadványok 2Ellenzék 2Esztergom 1895–1932 1Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 7Evangélikus egyháztörténet – monográfiák 1Evangélikusok lapja 1Életünk 1963-2014 4Észak-Magyarország 1948-2009 3Felsőbányai Hírlap 1896-1918 2Folia Archaeologica 5Folia Historica 1Forrás 1969-2019 1Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 1Források a vízügy múltjából 1-11 1Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 1-14 1Főrendiházi irományok (1865–1918) 1A Fővárosi Nyilvános Könyvtár Budapesti Gyűjteményének bibliográfiai munkálatai 2A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 2Fradi műsorfüzet 1978-1989 1Fragmenta Mineralogica et Palaentologica 1Gazdasági címtárak 1842-1932 11Győri Szemle 1930-1944 7Győri Tanulmányok 1A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 1Hajdúsági Múzeum Évkönyvei 1973-2008 1Harangszó 1918–1939 4Ház és ember 1-25 1A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 2Heti Szemle 1899-1914 1Heves Megyei Hírlap 1953-2018 4Hidrológiai Tájékoztató 1Hölgyek és urak naptára 1892-1897 1Az Iparművészeti Múzeum kiállítási katalógusai 1Iskolai Értesitők - Csiksomlyó 1Iskolai Értesitők - Kolozsvár 1Iskolai értesítők - Aszód 2Iskolai értesítők - Bonyhád 1Iskolai értesítők - Budapest 1Iskolai értesítők - Eger 1Iskolai értesítők - Eperjes 2Iskolai értesítők - Esztergom 3Iskolai értesítők - Győr 3Iskolai értesítők - Keszthely 4Iskolai értesítők - Kiskunhalas 1Iskolai értesítők - Komárom 1Iskolai értesítők - Kőszeg 1Iskolai értesítők - Nagykanizsa 1Iskolai értesítők - Pápa 11Iskolai értesítők - Pécs 4Iskolai értesítők - Sárospatak 3Iskolai értesítők - Székesfehérvár 1Jósa András Múzeum Kiadványai 1-55 16A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 1Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 3Keleti Ujság 1919-1944 6Kereskedelmi és vendéglátóipari falragaszok, hirdetmények 1Klasszikus orvosi könyvek 5Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 2Könyvek Esztergomról 5Körösvidék 1920–1927 4Levéltári Szemle 1951–2018 1Magyar Földmívelő 1899-1913 1A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 1Magyar Műemlékvédelem 1960-2007 7A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 2A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 4Magyar Paizs 1900–1917 98Magyar Színpad 1903-1907 3A Magyar Természettudományi Múzeum évkönyve (Annales) 1903-2010 1A Magyarországi Iskolai Értesítők Bibliográfiája 1744–1948 1A Mol Fondjainak és Állagainak Jegyzéke I-IV 1A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 6A MTA Könyvtár Kézirattárának Katalógusai 3A MTA Könyvtárának Kiadványai 1MTI - Magyar Országos Tudósító 5MTI - Napi hírek 17MTI - Tematikus sorozatok 3Muzeális könyvek 1Múzeumi Diárium (Veszprém) 1988-1993 10Múzeumi Mozaik (Salgótarján) 1979-1991 1Műemlékvédelmi Szemle 1991-2004 3Művészettörténet – műemlékvédelem 1-12 2Nagybánya 1903-1931 5Nagybánya és Vidéke 1899-1918 4Nagybányai Hírlap 1908-1919 3A Nemzeti Szalon kiállításai 1894-1960 2Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 1Néprajzi Közlemények 1965-1994 2Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 12Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1972-2009 2A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 5Nyírvidék 1882–1942 12Orvostörténeti Közlemények 2Pápa és Vidéke 1923–1944 8Pápai Hirlap 8Pápai Közlöny 1892–1921 2Pápai Lapok 1874–1919 22Pápai Újságok 1Pest Megyei Hírlap 1957-1995 5Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 1Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 3A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 72A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1959-1987 6A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 1-12 2Petőfi Népe 1950-2011 7Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 84Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 1Rákos Vidéke 1901-1937 2Református konventi jegyzőkönyvek 2Régészeti Füzetek 1955-1989 17Régi magyar családok 1-7 2Savaria – A Vas Megyei Múzeumok értesítője 1925-2013 2A Savaria Múzeum Közleményei 1-43 2Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 11Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 15Somogy vármegye Hivatalos Lapja 12Somogyi Almanach 3Somogyi Múzeum 1-20 7Somogyi Múzeumok Közleményei 1-18 5Sorozaton kívüli 62Studia Comitatensia 1-30 1Szamos 1899-1919 2Szatmári Friss Újság 1902-1903 2Szatmári Hírlap 1902-1919 1Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 1A Szekszárdi Múzeum Évkönyvei 1970-2012 1Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 3A Szépművészeti Múzeum közleményei (Bulletin) 2Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 3Tanulmányok Tolna megye történetéből 1Tolna Megyei Levéltár segédletei 3Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 5Tolnamegyei Közlöny 3Tolnamegyei Ujság 5Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 4Történelmi mukák 1Új Szó 1948–2017 12Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 2Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2Váci Hirlap 1887-1942 14A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 5A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 70Veszprémi Ellenőr 2Veszprémi Független Hirlap 10Veszprémi Múzeumi Konferenciák 1989-2000 4Veszprémi Történelmi Tár 1989-1990 2Vízügyi szakkönyvek 3Zalai Gyűjtemény 13Zalai Közlöny 1925 6Zalai Magyar Élet 1940-1944 14Zalai Múzeum 1-19 23Zalamegye 1882–1910 183Zalamegyei Ujság 1920-1944 53