956 találat (0,477 másodperc)

Találatok

1. G. Jáger Márta: Az országgyűlési népképviselet kezdetei Somogy vármegyében (1848-1849) (71. oldal)
[...] voksolást elfogadják Ekkor Roboz István Csapody Pál ajánlója javaslatot tett a szavazatszedőkre [...] rész többnyire a nemes urak Csapody Pálra szavaztak Szavazás közben miért miért [...] még csak szóba sem álltam Csapody Pál erre azt felelte ha tudatom [...] akkor mondám közhallhatásra hogy eddig Csapody Pál barátomat mint Somogyban a legjobb [...]
2. G. Jáger Márta: Az országgyűlési népképviselet kezdetei Somogy vármegyében (1848-1849) (72. oldal)
[...] amit Madarász László mond mint Csapody Pál egyik szónoka részt vévén a [...] vásárterén összesereglett tömegnek három jelölt Csapody Pál Grubanovics Pál és Farkas La­jos 51 közül [...] István házánál folytatták ahol Ulmer Pál Csapody ajánlója megjelent a szava­zatszedő választmány [...] én a tabi választás vezérletére Csapody Pált elnöknek Farkas Lajost helyettes elnöknek [...]
3. 1857-01-30 / 2. szám (32. oldal)
[...] 7 é s k nevelte Csapody Pál ap Gambia any Confederate mellynek [...] 8 é p k nevelte Csapody Pál ap Murat any Jemima mellynek [...] p k nevelte hg Esterházy Pál ap Gambia any Priam sat [...] 4 é p k nev Csapody Pál ap Deerslayer any Pandora melly [...]
4. XIII. Név-és helymutató (675. oldal)
[...] 432 Bodocz István 79 Bodocz Pál 79 Bodocz Sebestyén 79 Bodond [...] 145 Bognár József 252 Bognár Pál 274 Bogyay szolgabíró 408 Bogyay [...] 155 Budai Mihály 155 Buday Pál 234 Bujtor Péter 145 Burits [...] 17 CS Csaholy Péter 55 Csapody Gábor 223 Csapody Pál 262 277 Csapó András 145 [...]
6. 2016-06-28 / 150. szám
[...] között klasszicizáló későbarokk stílusban Épít­tetője Csapody Pál volt a köz­ség utolsó jobbágyfelszabadí­tás [...] így örökítette meg 1849 márciusában Csa­pody Pál meghívta ádándi kas­télyába választóinak törzska­rát [...] natkozó közleményét Vacsora után maga Csapody kísért fel az egyik emeleti [...] is történt 1850 ben a Csapody Pál hí­res telivér méneséből összeál­lított ötösfogat [...]
7. ÉRTEKEZÉSEK, TANULMÁNYOK • ZAKAR PÉTER: Damjanich János imája a Hadtörténeti Múzeum kéziratos emlékanyag-gyűjteményében (119. oldal)
[...] án nem sokkal éjfél után Csapody Pál ádándi kastélyában írta Roboz István [...] 28 án tartott követválasztáson még Csapody ellen korteskedett 27 1849 február [...] a kápolnai elestek felett Ádándon Csapody Pál kastélyában Budapest 8 57 sz [...]
8. 3. szám, december • A FERTŐ TÓ KUTATÓ TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG TANULMÁNYAI • Dr. Csapody István: A Fertő tó és környékének növényzete (3_141. oldal)
[...] tó és környékének növényzete DR CSAPODY ISTVÁN Tanulmányi Erdőgazdaság Sopron 1 [...] és Reichardt Nezsidernél 81 Kitaibel Pál 1806 június 19 én indult [...]
9. II. Csány Lászlóhoz írt levelek 1826-1848 • Levelek 1826-1843 (228. oldal)
[...] 512 tárgyalásakor közölhetem megismeri valahára Csapody 513 is Kérlek izgassatok mindenfelé [...] özvegyének nyújtandó kölcsönre 509 Somssich Pál Somogy vármegye konzervatív követe 510 [...] követeit 512 Kérvénye folyamodványa 513 Csapody Pál 1808 1859 Somogy vármegye táblabírája [...]
10. Csány László kormánybiztosi iratai (245. oldal)
[...] Palocsay József őrnagyhoz es Csapódj Pál százashoz Palocsay József őrnagy és Csapody Pál százados uraknak tisztelt barátimnak Két [...] Csány ir NIF 325 A Csapody által tévesen július 26 ra [...]
11. Levéltári Szemle, 46. (1996) 2. szám • DOKUMENTUM • Pajkossy Gábor: Deák három levele Wesselényihez, 1837–1838 / 35–45. o. (20_44. oldal)
[...] 6 jegyzetben mondot­takkal is 15 Csapody Pál ádándi birtokos Wesselényi és Deák [...] vm birtokos jobbágya 18 Azaz Csapody Pálnál 19 Azaz az alispán helyettesítésével [...] i m II 72 33 Pál napja ünnepeltetik a Csapody háznál írja naplójában 1838 jan [...]
12. 1861-01-20 / 2. szám (30. oldal)
[...] Lalla Rookh р k nev Csapody Pál úr 1849 ben ap Troy [...] 252 Jemima р к nev Csapody Pál úr 1849 ben ap Murát [...]
13. G. Jáger Márta: Az országgyűlési népképviselet kezdetei Somogy vármegyében (1848-1849) (70. oldal)
[...] legtöbb összesen három jelölt Gaál Pál szolgabíró Paiss Boldizsár uradalmi ügyvéd [...] Koller József mesztegnyői plébános Gaál Pál a szavazás előtt megköszönvén a [...] szerint itt írták össze valamint Csapody Pál kötcsei földbirtokost Csapody egyéb­ként a tabi választás vezérletére [...]
14. II. Változások az őrvonalban 1848 júliusának második felében és augusztusában (45. oldal)
[...] vezetésével 1544 fő másik fele Csapody Pál százados vezetésével 1018 fő 83 [...] 88 ezeknek a parancsnoka volt Csapody Pál százados a bolhói csárdától a [...]
15. ÉRTEKEZÉSEK, TANULMÁNYOK • ZAKAR PÉTER: Damjanich János imája a Hadtörténeti Múzeum kéziratos emlékanyag-gyűjteményében (120. oldal)
[...] fejlődött ki a kápolnai csatáról Csapody Pál lel­kesült felköszöntést mondott a honvédekre [...] a kápolnai elestek felett Adandón Csapody Pál kastélyában Második rész Budapest 8 [...]
16. 1938-06-29 / 147. (4590.) szám
[...] LEGKÖZELEBBI SZAMA A PÉTER ÉS PÁL ÜNNEPE MIATT JULIUS 1 ÉN [...] A falusi ember­nek Péter és Pál közös névnapja a legnagyobb ünnep [...] is­mertetni fogjuk i A székesfehérvári Csapody Erzsébet gyilkosa a biréság előtt [...] éves kereskedő segéd cukorspárgával megfojtotta Csapody Erzsébet 48 téves székesfehérvári uirinőt [...]
17. TANULMÁNYOK • Horánszky Nándor: Deák Ferenc lelki alkatának és betegségének befolyása pályájára (17. oldal)
[...] van mint ő maga hiszi Csapody Pál Wesselényinek Ferkónk rossz bőrben létéről [...] idő­ben nem kevés aggódással írja Csapody Pál is hogy öt kivált leborotválatlan [...]
19. A FERTŐ TÓ KUTATÓ TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG TANULMÁNYAI • Boronkai Pál: A magyar Fertő-part rendezésének időszerű kérdései a jóváhagyott nyugat-dunántúli regionális rendezési terv végrehajtása kapcsán (74. oldal)
[...] és Cen­tiana austriaca IRODALOM 1 CSAPODY I A Sopron környéki flóra [...] 1955 9 20 42 2 CSAPODY I A Fető tó és [...] Tájékoztató 1962 141 146 3 CSAPODY I Die Vegetation des Neusiedlersees [...] rendezési terv végrehajtása kapcsán BORONKAI PÁL a MTH Soproni Csoportjának elnöke [...]
20. VI. Újabb kezdeményezések a Sió szabályozására és a Balaton lecsapolására a 19. század első felében (226. oldal)
[...] Jankovits Xaverius Ferentz Táb­la Bíró Csapody Pál Tábla Bíró Tisztelendő Ugroczy Ferentz [...] Bala Antal földmérő Urak Esterházy Pál Eő Hertzegsége részérül Krasznay Antal [...] János Gróf Széchényi Lajos Bárány Pál Méltóságos Festetics Antal Kapossfy Mátyás [...] Ügyvéd Urak Gaál László Nagyságos Csapody Asszonyság Ügyvédje Gothard Tábla Bíró [...]

 

Találatok rendezése
Találatok szűkítése Forrás
mind
Bakonyi Természettudományi Múzeum 3Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 31Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 6Békés Megyei Könyvtár 36Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 25Budapest Főváros Levéltára 4Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 9Budapesti Történeti Múzeum 2Csorba Győző Könyvtár 38Damjanich János Múzeum 2Dobó István Vármúzeum 2Dornyay Béla Múzeum 1Duna Múzeum - Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum 1Egyetemi Könyvtár (ELTE, Budapest) 1Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 1Erzsébetváros Önkormányzata 2Eszterházy Károly Egyetem Könyvtára 2Evangélikus Országos Könyvtár 12Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 42Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 66Gödöllői Városi Múzeum 1Hajdúsági Múzeum 2Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 12Herman Ottó Múzeum 2HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 3II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 23Janus Pannonius Múzeum 12Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 5József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 29Katona József Könyvtár (Kecskemét) 32Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 1Kecskemét megyei jogú város 17Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára 2Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 1Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 3A Külgazdasági és Külügyminisztérium Könyvtára 5Laczkó Dezső Múzeum 10Magyar Hidrológiai Társaság 12Magyar Levéltárosok Egyesülete 8Magyar Mezőgazdasági Múzeum 3Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 29Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 35Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 19Magyar Természettudományi Múzeum 33Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 2Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 1Móra Ferenc Múzeum 3Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 6Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 7Néprajzi Múzeum 2Országgyűlési Könyvtár 1Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 22Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 2Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 27Petőfi Irodalmi Múzeum 12Pécsi Tudományegyetem – Egyetemi Levéltár 1Rippl-Rónai Múzeum 5Savaria Múzeum 18Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei 1Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 6Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 14Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 4Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 70Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 71Tiszazugi Földrajzi Múzeum 3Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 31Újpest Önkormányzata 3Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 33Wosinsky Mór Múzeum 2Xantus János Múzeum 1XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 3
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 2Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve 1963-2011 2Az Alpokalja természeti képe közlemények 1-9 2Arrabona 1959-2007 1A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 1970-2013 1A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 1982-2013 1Békés 1869-1937 4Békés Megyei Hírlap 1971-2010 30Békési Élet 1966–1981 1Békésmegyei Közlöny 1877–1938 2A Bihari Múzeum Évkönyvei 1976-2011 1Budapest történetének bibliográfiája 4Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 22Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 2A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 9Budapesti Negyed 1993-2010 2A Budapesti Orvostudományi Egyetem jegyzőkönyvei 1Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 13Címjegyzékek 1867-1942 3A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 1Dél-Alföldi Évszázadok 1Délmagyarország 1910-2010 70Dunántúli Dolgozatok 1965-1975 10Dunántúli Napló 1944-2004 38Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 1Eger - hetilap 1863-1914 2Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyvei 2Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 1Egyéb kiadványok 6Egyháztörténeti Szemle 2000-2017 1Esztergom 1895–1932 2Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 3Evangélikus Evangélikus Egyház és Iskola 1883–1905 7Evangélikus Élet 5Életünk 1963-2014 5Észak-Magyarország 1956-2009 23Fejér Megyei Levéltár közleményei 1Fejér Megyei Történeti Évkönyv 3Folia Entomologica Hungarica 2Fontes Comitatus Simighiensis 2Forrás 1969-2018 17Források a vízügy múltjából 1-11 1A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1Független Budapest 1906- 1938 2Gazdasági címtárak 1842-1932 1Gödöllői Múzeumi Füzetek 1-12 1Győri Tanulmányok 1A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 1-10 3Ház és ember 1-25 2Heti Szemle 1899-1914 1Heves Megyei Hírlap 1953-2018 23Hidrológiai Közlöny 4Hidrológiai Tájékoztató 8Hídlap 2003-2011 5Hírhozó 1991-2010 3Irodalmi Szemle 1958-2014 1Iskola és levéltár 1Iskolai értesítők - Budapest 6Iskolai értesítők - Eger 2Iskolai értesítők - Esztergom 5Iskolai értesítők - Győr 1Iskolai értesítők - Kőszeg 1Iskolai értesítők - Nyíregyháza 1Iskolai értesítők - Pécs 5Iskolai értesítők - Sopron 1Iskolai értesítők - Székesfehérvár 4Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1956-2008 2Kandidátusi És Doktori Disszertációk Katalógusa 1Kiskunhalasi helyi lapok 1Klasszikus orvosi könyvek 6Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 29Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 1-15 1Könyvek Esztergomról 2Levéltári Közlemények 1923–2015 1Levéltári leltárak 1-89 3Levéltári Szemle 1951–2016 6Magyar Állami Levéltárak Fondjegyzékei 1-23 1Magyar Külpolitikai Évkönyv 1968-2010 5A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 3Magyar Műemlékvédelem 1960-2007 3A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1971-1986 1A Magyar Természettudományi Múzeum évkönyve (Annales) 1903-2010 6A magyar testőrségek névkönyve 2A Magyarországi Iskolai Értesítők Bibliográfiája 1744–1948 1Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 1A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 1955-1993 1MOL kiadványai II. Forráskiadványok 1-52 1A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 2MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-1989 1A MTA Könyvtárának Kiadványai 1MTI - Magyar Országos Tudósító 6MTI - Napi hírek 5Néprajzi Közlemények 1965-1994 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 31Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1972-2009 1Nyírvidék 1882–1942 3Orvostörténeti Közlemények 14Pápa és Vidéke 1923–1944 1Pápai Lapok 1874–1919 1Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Muzeális könyvei 2Pest Megyei Hírlap 1957-1995 27Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 1A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 11Petőfi Népe 1950-2011 32Pécsi Tudományegyetem jegyzőkönyvei 1Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 4Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 2Rákos Vidéke 1901-1937 5Savaria – A Vas Megyei Múzeumok értesítője 1925-2013 13A Savaria Múzeum Közleményei 1-43 1Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 17Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 71Somogy vármegye Hivatalos Lapja 4Somogyi Almanach 5Somogyi Múzeumok Közleményei 1-18 3Sopron szabad királyi város története (Házi Jenő) 1Sorozaton kívüli 36Studia Botanica Hungarica 3Szegedi Orvostudományi Egytem jegyzőkönyvei 1A Szekszárdi Múzeum Évkönyvei 1970-2012 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 33Tanulmányok Budapest Múltjából 1-34 2Tanulmányok Csongrád megye történetéből 1Technikatörténeti szemle 1Tisicum 1973-2011 1A Tiszazugi Földrajzi Múzeum adattára 2Tolna Megyei Levéltári Füzetek 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 29Tolnamegyei Ujság 1Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 1Uj Budapest 1921-1938 1Új Kelet 1994-1998 2Új Szó 1948–2017 37Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 3Vadász- és Versenylap 1857-1919 22Vas megyei levéltári füzetek 3Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 1Váci Hirlap 1887-1942 1Vendéglősök Lapja 1896-1940 1A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 2A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 9Veszprémi Független Hirlap 1Vízügyi szakkönyvek 7Zala megye helytörténeti lexikona 1Zalai Gyűjtemény 18