31 találat (0,274 másodperc)

Találatok

1. 1915-11-14 / 46. szám
[...] vitték Elesett hős temetése A Bitskey család mely hato­dik szépreményü tagját [...] a hősi halált halt fiatal Bitskey Imre holt tetemét haza­hozatta a [...] a következő gyászjelentést adta ki tápióbicskei Bitskey Sándor és neje Zlick Róza Bitskey Gabriella és Bitskey Emilia férj Fodor Dezsőné leányai [...]
2. Nagykátai járás (147. oldal)
TÁPIÓBICSKE 147 Zubek Bertalan Levente Egyesület [...] Imre és Károly 123 özv Bitskey Béláné 27 kiskorú Bitskey Lajos és Emília 49 Bori [...] Sándor 60 Szilassy József 23 Tápióbicske község Í 96 Tápió bicskei [...]
3. 1966-11-27 / 280. szám
[...] ma Fény a redőny mögött Tápióbicske ma Hétköznapi fasizmus Pánd ma [...] törökök Szolnok 5 irányába a Tápióbicskén át vezető egyetlen úton futnak [...] azonban perrel tá­madja meg a Bitskey család amelyet 1453 ban meg [...] 1250 ben a környék ura Bits­key András IV Béla királytól címeres [...]
4. A MINISZTERTANÁCSI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI (1340. oldal)
[...] közoktatásügyi miniszter előterjeszti javaslatát özv Bitskey Zoltánné rehabilitálása tárgyában Minisztertanács az [...] üo sz előterjesztés szerint Özv Bitskey Zoltánné 1882 volt tápióbicskei tanítónőt 1922 ben saját nyilatkozata [...]
5. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • T (1419. oldal)
[...] vonal Gyógyszertár fogy szöv hitelbank TAPIÓBICSKE Gg Kom Pest Pilis Solt [...] Béla 90 Anka János 30 Bitskey Jo­lán 60 Bitskey Lajosné 100 Bitskey Nándor 26 Bori Miklós 50 [...] Bank Bank xMonorkerületi hi­telbank rt tápióbicskei fiókpénzt Biztositási ügynök Versicherungs­agent Nagy [...]
6. II. rész. Az iparos társadalom [Névjegyzék] (2_62. oldal)
[...] Buda­pesten tanulta 1922 ben szabadult Bitskey Ferenc VII Galamb u 1 [...] Nős 4 lánya van Özv Bitskey Kálmánná VII Béla u 11 [...] 22 évig Üzletvezető is volt Tápióbicskén Horváth Ferenc III Gyep u [...]
7. 1935-11-17 / 46. szám
[...] djecem ber első szombatján lesz Bitskey Gyula emlékezete A jegyzők országos ár­vaház egyesületének közgyűlésén leleplezték tápióbicskei Bitskey Gyula volt csömöri főjegyzőnek Szentmihály [...]
8. 1926-09-05 / 36. szám
[...] igaz baráti társaság 1 Halálozások Tápióbicskei Bitskey Sándor Bitskey Gyulának Csömör községe főjegyzőjének testvéröccse [...]
9. 1906-09-02 / 35. szám
[...] k földm leánya Házasságot kötöttek Bitskey Fedor Zoltán Ernő r k postamester Tápiobicske és Geiger Aranka izr oki [...]
10.
[...] József ág h ev Orosháza Bitskey Dénes r kath Tápióbicske Pest m Brachna Lajos ág [...]
11.
[...] h ev Mezöberény Békés m Bitskey Dénes r kath Tápióbicske Pest m Kimaradt Braxatorisz Sándor [...]
12. (100. oldal)
[...] 39 gyalogezrednél a Weissl gránátoszászlóaljban Bitskey Gáspár hadnagy főhadnaggyá A zászlóalj [...] parancsnoka jelentése a hadsereg főpa­rancsnokságához Tápióbicskén az április 4 én Hatvan [...]
13. 1993-12-03 / 282. szám
[...] és kir családi uradalom 1323 Tápióbicske Pereg Bitskey Benő 136 3 3 16 [...] 4 29 5 6 200 Bitskey Kálmán örökösei 1202 21 11 [...] 8 5 200 Deutsch Kálmán Bitskey Hajós János 1016 20 18 [...]
14. NAGY IVÁN ÉLETÚTJA • Horváth M. Ferenc: Nagy Iván váci évei (74. oldal)
[...] eminens 46 Esztergomban kapott érdemjegy tápióbicskei Bitskey földbirtokos család a balassagyarmati megyei [...]
15.
[...] Rozália fia István bank­tisztviselő néhai tápióbicskei Bitskey Elek ny tűz­oltó őrsparancsnok Tóváros [...]
16. 2002-09-19 / 219. szám
[...] a szegedi II zászlóalj a tápióbicskei a szolnoki magyar királyi honvédalapítvány [...] II Zászlóalj Hagyományőrző Csapata a Tápióbicskei Bitskey Gábor Tüzér Hagyományőrző Egyesület a [...]
17. Községtörténeti tanulmányok • Balázs László – Degré Alajos: Bicske (179. oldal)
[...] familiárisának Zalay Andrásnak aki a tápióbicskei Bitskey Boldizsár leányát veszi feleségül s [...]
18. 2001-07-23 / 170. szám
[...] mulattak hajnalig A dorozsmai utcabálon Tápióbicskei rántott röszkei Duci Juci hat­nemzetes [...] a szármát A 15 fős tápióbicskei Bitskey Gáspár Tüzércsapat nem csak ágyút [...]
19. Községtörténeti tanulmányok • Balázs László – Degré Alajos: Bicske (172. oldal)
[...] nem lehettek az eredeti a tápióbicskei család tagjai mert az ugyanebben az időben levő Bitskey család oklevelei sem­mit nem szólnak [...]
20. 1975-09-07 / 210. szám
[...] a területeken sem za­Hány éves Tápióbicske Beszámoló egy készülő községi monográfiáról [...] számítják és itt áll hogy Tápióbicskéről a legrégebbi okmány 1275 ben [...] Timót és Benedek tulaj­dona A Bitskey család leány­ági leszármazottai mai napig [...] a kommunisták Célkitűzéseit Ilics Sándor tápióbicskei párttitkár ismertette Még egy történelmi [...]