607 találat (0,220 másodperc)

Találatok

1. Bödeháza 4.72. 51
Zalu Zm Bödeháza Tájnév Hetes A név oka [...] elnevezéssel fejező­dött be pl Gáborhánháza Bödeháza Hetes a hét község név [...] Zala megye helytörténeti lexikonéhoz 1972 Bödeháza község 1 Van e a [...]
3. 2011-03-02 / 51. szám
[...] első tárlatra Hogy micsoda is Bödeháza Bödeháza kérem az igazi ma­gyar narancs [...] Negyedszerre vég­re sikerült polgármestert vá­lasztani Bödeházán Egy kis szinte nem is [...] lakott a januári szava­FÉL HÉT Bödeháza miénk zásra azonban 84 en [...]
4. Bödeháza 4.72. 51
[...] XXIV 501 Tanfelügy 4668 1948 Bödeháza Iskola közs 8 osztályos Tanulók [...] Zalamegyei Földhivatal Zalaegerszeg 33 1948 Bödeháza 1947 jun 9 t A [...] Zalamegyei Földhivatal Zalaegerszeg 114 1947 Bödeháza A község határában a ÍÍG [...] sz Földosztás 1945 aug 27 Bödeháza Szétosztásra került egyéni gazdaságok száma [...]
5. Bödeháza 4.72. 51
[...] adatok 1930 Járás Alsólendvai község Bödeháza Egész községben jelenlévő népesség 265 [...] 1934 VT B M x Bödeháza Szentistvánlak Bödeháza végleges nev x törzskönyvezett helyként [...] Útmutató adatainak kijegyzéséhez Község neve Bödeháza Körjegyzőség Gáborjánháza Járás Alsólendva Zala [...]
6. Szécsisziget 21.425. 100
[...] ra Hépr adatok 1967 ad Bödeháza Bödeházával egyesitve de településileg attól külön [...] Az 1864 évi kat térképen Bödeházá­nál a házak általában keritett alaprajzuak [...] H Zala vm alsólendvai j Bödeháza Szenti stvániak Bödeháza végleges név Megalakult 1935 I [...]
7. Bödeháza 4.72. 51
Bödeháza Zala vm Alsólendvai járás Magyar [...] II p 163 1851 96 Bödeháza Zala vm Alsólendvai járás Poss [...] A lendvai Bánfiiaké volt ma Bödeháza Alsólendvától é ny Csánki III [...] járásban Korabinszky p 72 1786 Bödeháza v Bödöce Elegyes magyar falu [...]
8. Bödeháza 4.72. 51
[...] j 70 I 253 1 Bödeháza Dobronoki plébániához tartozik Sikócz Kamaháza [...] Göntérháza Gáborgyaháza Syarto­háza Szombatfa és Bödeháza Összesen kb 250 ház és [...] 14 1678 Jövedelemösszeirás egykori másolat Bödeháza Hetési judieatus Cenzuális telkek száma [...] et C 33 16 1675 Bödeháza Possessio Alsólendva lenti uradalom hetési [...]
9. Bödeháza 4.72. 51
[...] Földhivatala Zalaegerszegi tanács 33 1947 Bödeháza Igénybevételre került Esterházy herceg 169 [...] 70 kat holdja Resznektől kaptak Bödeháziak számára 70 kh t de [...] 30 kat holdat Degré 17 Bödeháza 1936 tyúk tagositandó 18 Gazdacimtár 1935 Járás Alsólendvai járás Község Bödeháza Földbirtokos neve Esterházy Pál hg [...]
10. Bödeháza 4.72. 51
H 648 Liganóc S Bödeháza U 635 Riganóc En Riganóc Bödeháza egykor Jósec hat ban volt [...] 79 Az állatszám alakulása Község Bödeháza Év Szarvas­marha Ebből tehén ló [...]
11. Bödeháza 4.72. 51
Zala megye Alsólendvai járás Község Bödeháza A gazdaságok száma és területe [...] VI B M Alsólendvai járás Bödeháza és Szentistvánlak egyesitése 1935 jan 14 én megtörtént Végleges név Bödeháza Szentistvánlak mint törzskönyvezett lakotthely tartandó [...]
12. Bödeháza 4.72. 51
ZÁL Úrbéri földkönyvek Bödeháza 1857 1857 Tagositási birtokkönyv herceg [...] Összesen 700 490 Simonffy 26 Bödeháza 1856 Zegi cs k úrbéri [...] Simonffy 27 ZÁL Úrbéri földkönyvek Bödeháza 1855 1855 Irtások könyve 23 [...]
13. Urbéri térképek /U/ (2349. oldal)
U 4 O 5 Bödeháza Zala m Z Az alsólendvai [...] x 44 cm ü 406 Bödeháza Zala m Z Jésecz helység [...] x 46 cm U 407 Bödeháza Zala m Z Jésecz helvség [...]
14. Bödeháza 4.72. 51
Bödeháza Szebb Jövő 1964 Gáborjánháza 8 [...] szel egyesült Eperjesi István 9 Bödeháza község Zala megye lenti járás [...] Á Kulturális intézmények Kt 10 Bödeháza község 1960 év elejére vonatkozó [...]
15. Bödeháza 4.72. 51
[...] község neve és közigazgatási beosztása Bödeháza Lövői járás Kérdőiv Pesty Frigyes [...] Benemvárai 7 Egyéb megjegyzések 92 Bödeháza Holub I 144 Lendvától nyugatra [...] zerü itendő fégi jelzet 93 Bödeháza Statisztikai források jegyzéke Sorszám Forrás [...]
16. Bödeháza 4.72. 51
[...] Visit Beksin 175 6 1 Bödeháza A Dobronoki plébánia népe mind [...] Dob­ronok mezővároson kivül Sitkóc Jósec Bödeháza Sziartóháza Szo batfa Göntérháza Kámaháza [...] 564 et NB NB Bedeháza Bödeháza cf Alsó Lendva Azonos jelzet [...]
17. Bödeháza 4.72. 51
[...] XI Canonic visit 146 152 Bödeháza Dobronoki plébános jövedelmei 1774 keresztelés [...] 1 2 7 3 8 Bödeháza 4 1 4 10 7 [...] 1 és 1 4 óra Bödeháza 3 4 óra Gáborgyaháza 1 [...]
18. 1998-09-15 / 216. szám
[...] tegnap a határ­őrök a zalai Bödeháza térségében jelentette be a nagykanizsai ha­tárőr igazgatóság Bödeháza Reggel hatkor 18 felnőttet és [...]
19. 1935-02-05 / 29. szám
[...] Két határmenti egyesitett község nevéről Bödeháza helyett megfelelőbb volna Szent­istvánháza 11 [...] 51 házat számláló 265 lakosú Bödeháza a kisebbik 39 házzal 170 [...] a két község egyesült vágyik Bödeházába beolvadt Szent­istvánlak Bödeháza lelt a két község hivalalos [...] ha nem ütközik nehézségbe a Bödeháza nevet töröljék és az egyesített [...]
20. FORRÁSOK 1850-1921 (197. oldal)
[...] sorolható ide Dobro­nak Zsitkóc Josec Bödeháza Szombatfa Szíjártóháza Kámaháza Gáborjánháza Göntérháza [...] 11 a hetési Zsitkóc Josec Bödehá­za Szombatfa Szíjártóháza Kámaháza Gáborjánháza Göntérháza [...] območju He­ tés Zitkovci Jósec Bödeháza Szombatja j Szíjártóháza Kamovci Gáborjánháza [...]

 

Találatok rendezése
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Anjou okmánytár 4A Baranya Megyei Levéltár évkönyve 2Dél-Alföldi Évszázadok 3Délmagyarország 1910-2010 1Dunántúli Napló 1944-2004 1Egyéb kiadványok 1Evangélikus gyülekezeti névtárak 7Főrendiházi irományok (1865–1918) 1Gazdasági címtárak 1842-1932 3Heves Megyei Hírlap 1953-2018 1A Hét 1957-1996 2Hídlap 2003-2011 1Képviselőházi irományok (1861–1918) 3Képviselőházi irományok (1927–1944) 1Képviselőházi naplók (1861–1918) 1Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 1Levéltári korpusz 7Levéltári módszertani (és oktatási) füzetek 1-16 7Levlétári jegyzékek 1-3 9Magyar Állami Levéltárak Fondjegyzékei 1-23 3Magyar Külpolitikai Évkönyv 1968-2010 1Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 5Minisztertanácsi előterjesztések és határozatok (MNL OL XIX-A-83-b) 2MOL kiadványai II. Forráskiadványok 1-52 5A MOL segédletei 1-28 4A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 2MTI - Magyar Országos Tudósító 1MTI - Napi hírek 4Nagy Iván Könyvek 7Natura Somogyiensis 1-20 8Nemzetgyűlési irományok (1920–1926) 1Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 1Néprajzi Közlemények 1965-1994 1Népszámlálási Digitális Adattár 202Országgyűlési almanach 4Országgyűlési naplók (1947–1990) 2Pápa és Vidéke 1923–1944 1Pest Megyei Hírlap 1957-1995 1Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 1Református egyházmegyei jegyzőkönyvek 1Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 2Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 4Sorozaton kívüli 36Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 1Új Szó 1948–2017 1Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 4Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 4Vízügyi Közlemények 1Vízügyi szakkönyvek 5Zala 1948-1953 26Zala megye helytörténeti lexikona 73Zalai Gyűjtemény 72Zalai Közlöny 1925 3Zalai Magyar Élet 1940-1944 11Zalai Múzeum 1-19 7Zalamegye 1882–1910 10Zalamegyei Ujság 1920-1944 34