2106 találat (0,348 másodperc)

Találatok

1. (_01. oldal)
[...] SZÜLETÉSÉNEK SZÁZADOS ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL SZERKESZTETTÉK ALAPY GYULA dr ÉS FÜLÖP ZSIGMOND KOMÁROM [...]
2. Alapy Gyula: Patkós Körmendiné (155. oldal)
[...] Patkós Körmendiné Komáromi legenda Irta Alapy Gyula Kis gyermek voltam még amikor [...]
3. A kritika,publicisztika és az irodalomtudomány képviselői • Alapy Gyula (319. oldal)
[...] halt meg Budapesten ALAP Y GYULA 1872 1936 komáromi történész és [...] 1895 Asszonyok elbeszélések uo 1897 Gyulai Rudolf életrajz uo 1907 Kultsár [...]
5. Szilágyi Miklós: A szárított hal (Halkonzerválási módok a magyar halászok gyakorlatában) (159. oldal)
[...] Komárom tágabb környéke halászatának múltját Alapy Gyula részletes adatgyűjtésen nyugvó kismonográfiájából szintén ismerjük 158 Szükség­telen azonban Alapy Gyula minden adatának újraidézése hiszen Belényesy [...] i Belényesy Márta 1953 162 Alapy Gyula 1933 36 160 Alapy Gyula 1933 passim Takáts Sándor 1897 [...]
6. 3342/1956. Országos Kriminalisztikai Intézet szervezési előmunkálatairól
[...] hogy a Minisztertanács bizza meg Alapy Gyula elvtársat az Országos Kriminalisztikai Intézetre [...] szervezésére A Minisztertanács megbízza dr Alapy Gyula elvtársat a javas­lat előkészítésével és [...] meg Felhív­ja a pénzügyminisztert hogy Alapy Gyula illetményét a Legfőbb ügyészség béralapjának [...] a legfőbb ügyész részére bizto­sítsa Alapy Gyula elvtárs munkáját a legfőbb ügyész [...]
7. II. FEJEZET DOKUMENTUMOK (271. oldal)
ALAPY GYULA ÜGYÉSZSÉGI ELNÖK HATÁROZATA GRŐSZ JÓZSEF [...] Endrédy Hadarits Vendel Hagyó Kovács Gyula Csellár István Jenő és Vezér [...] megokolt Budapest 1951 június 4 Alapy ügyészségi elnök A határozat jogerős K m f Alapy 323 BFL XXV 4 fi [...] lehet tartani 333 A határozatot Alapy Gyula két helyen is aláírta
8. 1936-01-21 / 16. (3865.) szám
[...] 11 8 ŰRQÖNYCIM HÍRLAP PRAHA Alapy Gyula sp Prága január 20 A [...] mindig találták meg az utat Alapy Gyulához Nem értették Kon­zervatív nyugalma ellentétben [...] nem­zedék nőtt fel körülötte az Alapy Gyulák­tól gyámolított magyar légkörben s termé­szetesnek [...] most folytathatja a munkát amit Alapy Gyulák az államfordulat után közvetlenül meg­kezdték [...]
9. 1930-09-26 [1366]
[...] érkezett A hozzátartozóik felkeresték Komáromban Alapy Gyula dr c tartománygyű­lési képviselőt hogy [...] számukra A kivándorol­tak hozzátartozói megkérték Alapy Gyulát hogy tegyen lépéseket a sze­rencsétlen munkások hazaszállítása érdekében Alapy Gyula már megtet­te a szükséges lépéseket [...]
10. 1932-01-21 [1381]
[...] la rendtör vé nyes ügye Alapy Gyula ur kor szoc párti szioyensjskói [...] szóló törvény alapján vádat emelt Alapy Gyula ellen akit a kerületi birőság [...] semmisítette az elsőfokú Ítéletet s Alapy Gyulát a közbéke megliáboritá­sáért három heti [...]
11. Mácza Mihály: A komáromi múzeum története (1886–2003) (326. oldal)
[...] tőle e tisztséget 1903 ban Alapy Gyula megyei levéltáros 1904 ben pedig [...] 1903 Weszelovszky János 1904 1909 Alapy Gyula szerkeszt A komáro­mi bencés főgimnázium [...] ezekkel közösen felépíttetik központi székházukat Alapy Gyula egyesületi titkár fáradozásának köszön­hetően 1911 [...] rendez 1913 tól 1916 ig Alapy Gyu­la szerkesztésében Komárom címmel negyedévenként megjelenteti [...]
12. Tartalomjegyzék/Obsah • Veronika Lakatosova: Forrásanyagok a családi iratok kutatásához a Komáromi Állami Járási Levéltárban (84. oldal)
[...] vett családi levéltár nincs Dr Alapy Gyula megyei fölevéltárnok később városi levéltárnok [...] de ezek az iratok főleg Alapynak a Komáromi Múzeumban valamint a [...] hagyaték tartalmaz még néhány kéziratot Alapy írói munkásságához illetve néhány magánlevelet [...] Egyesület anyagában még mindig találhatók Alapyra vonat­kozó iratok Ráadásul ez a [...]
13. 1931-07-03 / 149. (2666.) szám
[...] előrehaladt korára való tekintettel és Alapy Gyula dr fő­titkár az egyesület egyik [...] ezek után a társel­nökök sorába Alapy Gyula dr volt főtitkárt Csepy Dániel [...] Kamrás József dr ügyvédet Főtitkárrá Alapy Gyula dr helyére Haidu Lukács dr [...] 15 tagot kül­dött ki Alapítvány Alapy Gyula dr tiszteletére Az indítványok során [...]
14. 7. 1956. november 27. (67. oldal)
[...] meg a Kormányhoz 8 Dr Alapy Gyula megbízásának visszavonásáról Előadó Marosán György [...] kívül helyezi 21 és dr Alapy Gyulának ez­ 17 Az előterjesztés azoknak [...] december 1 98 sz 21 Alapy Gyula 1956 májusáig fővárosi ügyész volt [...]
15. 1932-01-26 [0267]
[...] hótfSn kezdte tárgyat a Máror Gyula őrlőmalom R t beltagjainak Márcr Gyulának as Máror Sándornak csalárd bukás [...] A pozsonyi tábla másodfokon foglalkozott Alapy Gyula tartomány gyűlési képviselő rend­törvényes ügyével [...] iránti vágyat keltnette 4 ezért Alapyt három heti állanf ogjázra ítélte [...]
16. Néma Sándor: Vízibíráskodás a Győr vármegyei Csilizközben (Vizek, árvizek és a társadalmi konfliktusok összefüggései a 18-19. században) (30. oldal)
[...] levéltári gyűjteménye 4 5 27 Alapy Gyula 1994 A csallóközi halászat története [...] Kiskönyvtár Pozsony Kalligram Könyvkiadó továbbiakban Alapy 1994 28 Baranyay József A [...] foglalja össze Rudnay 1999 és Gyulai 2003 Bibliográfia ALAPY Gyula A csallóközi halászat története Csallóközi [...] Budapest Akadémiai Kiadó 1970 FÖLDES Gyula RUDNAY Béla Két könyv a [...]
17. Mácza Mihály: A komáromi múzeum története (1886–2003) (335. oldal)
[...] RUDOLF 1848 1906 1 ábra Gyulai Rudolf bencés tanár a múzeum [...] museum Picture archives 2 ábra Alapy Gyula a Jókai Egyesület főtitkára 1913 [...] múzeum igazgatója Képarchívum Figure 2 Gyula Alapy secretary general of the Jókai [...]
18. 3342/1956. Országos Kriminalisztikai Intézet szervezési előmunkálatairól
[...] előmunkálatairól A Minisztertanács megbizza dr Alapy Gyula elvtársat az Országos Kriminalisztikai Intézetre [...] meg Felhívja a pénzügyminisztert hogy Alapy Gyula illetményét a Legfőbb Ügyész sóg [...]
19. 1936-01-23 / 18. (3867.) szám
[...] kisérte el utolsó útjára dr Alapy Gyulát A magyar kisebbségi közélet előkelőségei [...] kísérték d utolsó útjára dr Alapy Gyulát a komáromi temetőbe Komáromnak egész [...] komáromi katolikus egyház nevében aki Alapy Gyulától mint az egyházközség elnökétől búcsúzott [...] végső nyugalomra helyezték el dr Alapy Gyulát Komárom egész társadalma nemzeti és [...]
20. Szilágyi M.: A magyar halászat néprajzi kutatásának elméletei és módszertani próblémái (18. oldal)
[...] halászat története iránt Ritka kivétel ALAPY Gyula helytör­téneti indítékú a csallóközi halászat történetét bemu­tató összefoglalása 97 ALAPY témaválasztása különö­sen szerencsés volt hiszen [...] ismeretcink 99 Jellemzően mutatja egyébként ALAPY munkájának szerény hatását az is [...] 1937 NYÍRI Antal 1948 97 ALAPY Gyula 1933 98 Pl ORTVAY Tivadar [...]

 

Találatok rendezése
Találatok szűkítése Forrás
mind
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 2Békés Megyei Könyvtár 16Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 4Budapest Főváros Levéltára 26Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 1Csorba Győző Könyvtár 14Damjanich János Múzeum 14Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 8A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 2Erzsébetváros Önkormányzata 2Eszterházy Károly Egyetem Könyvtára 1Evangélikus Országos Könyvtár 11Evangélikus Országos Levéltár 1Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 1238Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 153Győri Egyházmegyei Levéltár 1Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 88Herman Ottó Múzeum 2II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 3Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 13Jósa András Múzeum 1József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 45Katona József Könyvtár (Kecskemét) 10Kecskemét megyei jogú város 1Kecskeméti Katona József Múzeum 5Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 1Laczkó Dezső Múzeum 6Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1Magyar Levéltárosok Egyesülete 1Magyar Nemzeti Galéria 1Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 112Magyar Nemzeti Múzeum 3Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 2Mátra Múzeum 1Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 7Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 1Országgyűlési Könyvtár 1Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 164Országos Széchényi Könyvtár 2Osztrák Állami Levéltár 13Pápai Református Gyűjtemények 1Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 1Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 2Petőfi Irodalmi Múzeum 21Savaria Múzeum 1Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 30Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 20Szent István Király Múzeum 1Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 11Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 19Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 1Wosinsky Mór Múzeum 5Xantus János Múzeum 2
Találatok szűkítése Sorozat
mind
A Soproni Múzeum kiadványai 1-5 1Arrabona 1959-2007 1Békés 1869-1937 6Békés Megyei Hírlap 1971-2010 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 7Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 1Budai Napló 1914-1938 3Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 2Budapest Főváros Tanácsának jegyzőkönyvei 1950-1990 2Budapest történetének bibliográfiája 1Budapest Történetének Forrásai 2Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 110Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 2A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 1Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 14Címjegyzékek 1867-1942 3Cumania 1972-2010 5Délmagyarország 1910-2010 20Dunántúli Napló 1944-2004 14Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 5Eger - napilap 1915-1944 4Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 1Egyéb okmánytárak 1Esztergom 1895–1932 9Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 63Evangélikus Egyházi Értesítő 8Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 1Evangélikus Élet 1Evangélikusok lapja 1Észak-Magyarország 1956-2009 3Folia Archaeologica 3Forrás 1969-2018 1Fővárosi Hírlap 1912-1938 2Független Budapest 1906- 1938 2Gazdasági címtárak 1842-1932 2A Győri Püspökség Körlevelei 1857-1965 1Győri Tanulmányok 2Gyulai füzetek 2Harangszó 1918–1939 1Helyismereti Könyvtárosok Tanácskozásai 1Heti Szemle 1899-1914 1A Hét 1957-1996 15Hídlap 2003-2011 1Irodalmi Szemle 1958-2014 87Iskolai Értesitők - Kolozsvár 5Iskolai Értesitők - Marosvásárhely 1Iskolai Értesitők - Sepsiszentgyörgy 5Iskolai értesítők - Békéscsaba 1Iskolai értesítők - Bonyhád 13Iskolai értesítők - Budapest 14Iskolai értesítők - Debrecen 10Iskolai értesítők - Eger 6Iskolai értesítők - Eperjes 1Iskolai értesítők - Esztergom 8Iskolai értesítők - Keszthely 2Iskolai értesítők - Késmárk 4Iskolai értesítők - Komárom 56Iskolai értesítők - Miskolc 2Iskolai értesítők - Munkács 1Iskolai értesítők - Nagykároly 14Iskolai értesítők - Nagykikinda 3Iskolai értesítők - Pannonhalma 5Iskolai értesítők - Pápa 1Iskolai értesítők - Sopron 1Iskolai értesítők - Szeged 24A Kárpát-Medence Levéltári Forrásai 1-4 2Képviselőházi naplók (1927–1944) 1Kisalföldi Szemle 2Kiskunhalasi helyi lapok 1Klasszikus orvosi könyvek 30Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 45A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyvei 5Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 1-15 4Könyvek Esztergomról 15Közérdek (Tolna megye) 1Közlemények Békés megye és környéke történetéből 1Levéltári korpusz 1Levéltári Közlemények 1923–2015 4Levéltári leltárak 1-89 2Levéltári Szemle 1951–2016 1A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 1Mátrai Tanulmányok 1993-2005 1MDP Budapesti testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956 2Minisztertanácsi előterjesztések és határozatok (MNL OL XIX-A-83-b) 4MOL kiadványai II. Forráskiadványok 1-52 10MOL kiadványai. I. Levéltári Leltárak 1-9 1A MOL segédletei 1-28 2A MTA Könyvtár Kézirattárának Katalógusai 2MTI - Lapszemle 32MTI - Magyar Országos Tudósító 16MTI - Napi hírek 36Muzeális könyvek 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 2Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 2Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 2Nyírvidék 1882–1942 3Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyvei 2Pápa és Vidéke 1923–1944 1Pápai Hirlap 3Pápai Lapok 1874–1919 3A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 1-13. 1Pápai Újságok 1Pest Megyei Hírlap 1957-1995 2Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 1A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 19A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1959-1987 1Petőfi Népe 1950-2011 10Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 936Református egyházmegyei jegyzőkönyvek 2Savaria – A Vas Megyei Múzeumok értesítője 1925-2013 1Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 11Sorozaton kívüli 30Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 1Szekszárd Vidéke 1A Szekszárdi Múzeum Évkönyvei 1970-2012 5Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Szlovákiai magyar irodalomtörténet 64Szlovákiai magyar szépirodalom 16Szociológiai bibliográfiák 2Szolgálat 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 1Tisicum 1973-2011 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 8Tolnamegyei Ujság 5Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 4Történelmi mukák 26Tudományos Füzetek (Tata) 1-12 1Uj Budapest 1921-1938 1Ungarische (Magyar Névkönyvek) 1877-1895 13Új mindenes gyűjtemény 46Új Szó 1948–2017 48A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 4Vízügyi szakkönyvek 1Zala 1948-1953 6Zalamegyei Ujság 1920-1944 2