298 találat (0,275 másodperc)

Találatok

1. Az 1950-es évektől napjainkig tartó időszak festői, díszlettervezői • Vágréti János (55. oldal)
[...] a kereső embert sejtetni engedik Vágréti János képeiben a végső formák között [...] 3 A Munkácsy Múzeum amely Vágréti János több művét őrzi 1998 ban [...] kiállítást 4 3 Helene Tschacher Vágréti Jánosról In Vágréti János kiállítása a Munkácsy Mihály Múzeumban [...] született Avagy ismerjétek meg Vágréti Jánost a festőművészt Egy műterem látogatás [...]
2. Gyarmati Gabriella: A Munkácsy Mihály Múzeum képző- és iparművészeti kiállításai 2001 és 2004 között (309. oldal)
[...] Múzeum képző és iparművészeti kiállításai Vágréti János festőművész Üzenet című kiállítása Nagyterem [...] Város Önkormányzata kérésére rendez­tük meg Vágréti János Békéscsaba 1925 január 11 2004 [...] munkája található köz és magángyűjteményekben Vágréti János művészete nyitott és várja a [...] burokban született Avagy ismerjétek meg Vágréti Jánost a festőművészt Egy műterem­látogatás és [...]
3. Az 1950-es évektől napjainkig tartó időszak festői, díszlettervezői • Gazsy Endre (54. oldal)
Vágréti János Békéscsaba 1925 január 11 Békéscsaba [...] életre tanító pedagógiai hozzáállása irányította Vágréti János figyelmét is a tanítás felé [...] ehhez a fajta tanítási módhoz Vágréti János az elkészült munkákat mindig kiállításokon [...] több önálló bemutató megvalósítására 1 Vágréti János szerepelt Mokos József születésének centenáriumán [...]
4. Gyarmati Gabriella: Lajstrom. Békés megye művészeti élete a második világháború befejezésétől napjainkig (270. oldal)
[...] a kereső embert sejtetni engedik Vágréti János képeiben a végső formák között [...] 48 TSCHACHER 1998 4 49 Vágréti János még életében rendezett utolsó kiállítását [...] burokban született Avagy ismerjétek meg Vágréti Jánost a festőművészt Egy műterem láto­gatás [...]
5. Gyarmati Gabriella: Lajstrom. Békés megye művészeti élete a második világháború befejezésétől napjainkig (269. oldal)
[...] Oláh Mátyás Békéscsaba 1951 és Vágréti János Békéscsaba 1925 Békéscsaba 2004 aki­nek [...] és a lelkesülő odaadásra Aki Vágréti János képeit befogadja a világnak egy [...] az emberi lét mögött elrejtőzik Vágréti János maga ennek a rendszernek a [...]
8. Banner Zoltán–Darabos Edit: A képzőművészeti és alkalmazott grafikai gyűjtemény (93. oldal)
[...] Ferenc Lipták Pál Gaburek János Vágréti János és mások élet­műve alkotótevékenységük dokumen­tálása [...]
9. 1986-04-30 / 101. szám
[...] együtt mutatja be csabai művész­társa Vágréti János képei­vel Könnyű lenne kimutat­ni hogy [...] nagyon is korszerűvé nap­jaink látleletévé Vágréti János meditatí­vabb sztoikusabb alkat Ke­vésbé kócos [...] a sqr­ba Tóth Ernő és Vágréti János képei a szerencsé­sen rendezett tárlat [...]
12. 1996-07-13-14 / 163. szám
[...] kiállítás Mainburgban Vágréti párbeszédre hív Vágréti János a napokban érkezett haza a [...] be az ottani közönségnek mondta Vágréti János A Zacher házaspár nem ismeretlen [...] kinttartózkodás alatt két kiállítást rendeztek Vágréti János munkáiból az egyiket Zacherék galéri­ájában [...] titka alighanem ép­pen ez hogy Vágréti Jánosnál a hetvenéves művész korát meghazudto­ló [...]
14. 1986-11-01 / 258. szám
[...] Délszláv népviseletek egy mohácsi gyűjteményből Vágréti János Festő Vágréti János kiállítása Vágréti Jánosnak két év­vel ezelőtt volt önálló [...] 39 da­rabja a legutolsó periódus Vágréti János Békéscsa­bán született itt él és [...]
15. 1984-02-18 / 41. szám
[...] Márta Tóth Ernő Szárnyaszegett Helyzet Vágréti János Próféta Vágréti János kiállításáról Az utcai plakátok és [...] hívták fel a figyelmünket hogy Vágréti János festőnek kiállítása nyílik a múzeum­ban [...] Nagy László lírá­ja mint mondja Vágréti Já­nos példaképül szolgál Fi ladelfi Mihály [...] éves ismeretség van kiemelték Vágréti Já­nos humanizmusát kezde­ményező tervezgető tulaj­donságait s [...]
16. 1998-08-21 / 195. szám
[...] 21 péntek SZÍNES KAVALKÁD Értjük Vágréti János üzeneteit Bár a modem képek szabadságával élve érzékeljük mondandóját Vágréti János szerdán a békéscsabai Munkácsy Múzeumban [...] döntött ebben a nehéz kérdésben Vágréti János Őrizve alkotó ritkán a közönség [...] a különbséggel hogy hál isten Vágréti János megérte sikereit itthon de főként [...]
18. 1970-12-13 / 292. szám
[...] jók mindkettejük alkotásai Daniss Győző Vágréti János kamarakiállítása Szerencsés szakaszba ér­kezett a [...] és a mostani kiállítás is Vágréti János képei a soro­zatban rendhagyóak alkal­mat [...] egyértel­műbb képalkotásra inspi­rálja Ezüst György Vágréti János Kendős parasztasszony Varga Mátyás bemutatkozása [...]
20. 1996-06-29-30 / 151. szám
[...] librettójának címlapja Vágréti Dalival szemben Vágréti János békéscsabai festőmű­vészt ünnepli ezekben a [...] belvárosában az üzle­tek kirakatait is Vágréti János művei díszítik A következő tárlat [...] értelmiségről kialakított KÉP hez kapcsolódnak Vágréti János a fauvista vad festésmód képértelmezési [...]