227 találat (0,552 másodperc)

Találatok

1. G. Móró Csilla: Blaskovich Gyula hevesi alispán társadalmi szerepvállalása különös tekintettel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc éveire (205. oldal)
G Móró Csilla BLASKOVICH GYULA HEVESI ALISPÁN TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁSA KÜLÖNÖS [...] A terv gyökere a nagyszülő Blaskovich Gyula korára a re­formkorra nyúlik vissza [...] 1848 ta­vaszán Egerben tartott aukción Blaskovich Gyula 1806 1850 festményeket met­szeteket és [...] egy köznemesi műgyűjtemény alapjait is Blaskovich Gyula fia és unokái megtartották ezt [...]
2. G. Móró Csilla: A Blaskovich Múzeum története 1952–1992 (174. oldal)
[...] nyúlik vissza és a nagyapa Blaskovich Gyula 1806 1850 nevéhez fűződik 1848 [...] történelmi kiállításon is bemutat­ták 6 Blaskovich Gyula halála után fiai György és [...]
3. Művészettörténeti szekció • Gócsáné Móró Csilla: Nagybányai gyökerek a Blaskovich család műgyűjtésében a XIX. század végén (196. oldal)
[...] nagybá nyai éveke vezethető vissza Blaskovich Gyula és Nagybánya A műgyűjteményt létrehozó második generáció képviselője Blaskovich Gyula 1843 1911 családjával együtt 1887 [...] meg­hívók és üdvözlőkártyák sokasága 2 Blaskovich Gyula már a városba költözésük évétől [...] ki A szerző a bemutatóból Blasko­vich Gyula igen szép régi magyar ékszereit [...]
4. Kótai József: Ötvöstárgyak a Blaskovich Múzeumban (74. oldal)
[...] 2 X 17 színes kép Blaskovich Gyula gyűjteményével két alkalommal is nyilvánosság [...] értékét szemünkben növeli az hogy Blaskovich Gyula monogramját láthatjuk rajta 6 Egész [...]
5. Moskovszky Éva: A Blaskovich Múzeum üveg- és porcelán tárgyai (95. oldal)
[...] volt A negyvennyolcas szabadságharc után Blaskovich Gyula akit Kossuth 1849 V 9 [...] Ehhez tartotta magát fia ifjabb Blasko­vich Gyula is ХШ 24 b színes [...]
6. G. MÓRÓ CSILLA: Egy köznemesi család története. A Blaskovichok rövid története (49. oldal)
[...] A terv gyökere a nagyszülő Blaskovich Gyula korára a reformkorra nyúlik vissza [...] 1848 tavaszán Egerben tartott aukción Blaskovich Gyula 1806 1850 festményeket metszeteket és [...] egy köznemesi műgyűjte­mény alapjait is Blaskovich Gyula fia és unokái megtartották ezt [...]
7. G. Móró Csilla: Blaskovich Gyula hevesi alispán társadalmi szerepvállalása különös tekintettel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc éveire (208. oldal)
[...] generációkon átívelő haladó szellemű törekvéseinek Blaskovich Gyula 1806 1850 Ebeczki Blaskovich József [...] kastély megszerzése után alap­jáig lebontott Blaskovich Gyula ifjú korában papnak készült Egy [...] közigazgatási pályára lépett 1 6 Blaskovich Gyula 28 éves korában 1834 május [...] Td 69 123 18 ebezki Blaskovich Gyula és báji Paray Franciska házasságlevelében [...]
8. G. Móró Csilla: Blaskovich Gyula hevesi alispán társadalmi szerepvállalása különös tekintettel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc éveire (207. oldal)
[...] vm kecskeméti járás 1816 1827 Blaskovich Gyula Pest vm pesti járás 1829 1835 Blaskovich Gyula Heves vm tarnai járás 1837 [...] József Hont vm 1742 1759 Blaskovich Gyula Heves vm 1845 1848 Főispán Blaskovich Gyula Heves vm 1849 május július [...] vm 1810 Pest vm 1813 Blaskovich Gyula Pest vm 1836 Országgyűlési [...]
9. G. Móró Csilla: Blaskovich Gyula hevesi alispán társadalmi szerepvállalása különös tekintettel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc éveire (234. oldal)
[...] 1848 Török Gábor kormánybiztos levele Blaskovich Gyula alis­pánhoz 1848 Berecz Ferenc főügyész levele Blaskovich Gyulához Honvéd dandár parancsnokság menlevele Blaskovich Gyu­la alispán részére 1848 Lenkey őrnagy [...] zászlóaljától 1848 Lenkey őrnagy levele Blaskovich Gyula alispánhoz 1848 Levél ebeczki Blaskovich Gyula alispánhoz 1848 Blaskovich Gyula leköszön I alispáni tisztéről 1848 [...]
10. (9. oldal)
[...] számára A testvérek nagyapja idősebb Blaskovich Gyula hozta létre a családi műgyűjteményt [...] jelentős festmény és metszetegyüttest Miután Blaskovich Gyula a forradalom mellé állt Kossuth [...] évben meghalt Fia az ifjabb Blaskovich Gyula Nagybányán telepedett le Ekkor a [...] hogy a kiállítás egyik ér­dekessége Blaskovich Gyula értékes pipagyűjteménye és ebben van [...]
11. G. Móró Csilla: Blaskovich Gyula hevesi alispán társadalmi szerepvállalása különös tekintettel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc éveire (230. oldal)
Blaskovich Gyula közvetlen áldozatkész tapasztalt gondos és [...] és 26 i bizottmányi gyűlése Blaskovich Gyula elnöklete alatt zajlott 9 8 [...] i világosi eseményekről 10 0 Blaskovich Gyulát erki birtokán érte a fegyverletétel [...] fogalmazott életereje megroppant és elhalálozott Blaskovich Gyula 1850 december 4 én 44 [...]
12. (41. oldal)
[...] anya­got is írásából megtudjuk hogy Blaskovich Gyula iparművészeti tárgyakkal képviseltette magát A fegyverek csoportjában Blaskovich Gyula földbir­tokos pompás díszkardokból jatagánokból rakott [...] ki A szerző a bemutatóból Blas­kovich Gyula igen szép régi magyar ékszereit [...] hozta létre de sikere ösztönözte Blaskovich Gyulát arra hogy műgyűjteményének értékes darabjait [...]
13. G. Móró Csilla: Blaskovich Gyula hevesi alispán társadalmi szerepvállalása különös tekintettel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc éveire (233. oldal)
[...] leltározása szerint 2 csomag I Blaskovich Gyula közéleti szereplésére vonatkozó iratok I [...] sz Hivatalos megyei írások I Blaskovich Gyula heves me­gyei főszolgabíróságának és alispánságának [...] Nagy Sándor ügyész hivatalos levele Blaskovich Gyulához 1845 VII darab Nagy József [...] Almássy Pál I alispán átirata Blaskovich Gyula alispánhoz XII köteg 1 10 [...]
14. G. Móró Csilla: A Blaskovich család útja a felemelkedéstől a műgyűjtésig (39. oldal)
[...] kastély meg­szerzése után alapjáig lebon­tott Blaskovich Gyula ifjú ko­rában papnak készült Egy [...] megye táblabírói közé választotta 179 Blaskovich Gyula családot alapítandó 1834 május 27 [...] a tarnai járás fószolgabírája 185 Blaskovich Gyula és családja az 1840 es [...]
15. G. Móró Csilla: Blaskovich Gyula hevesi alispán társadalmi szerepvállalása különös tekintettel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc éveire (224. oldal)
[...] szegedi tábor ellátási kormánybiztosának levele Blaskovich Gyula alispánhoz 1848 aug 9 Td 68 1 192 Blaskovich Gyula kijelentését komolyan véve július 30 [...] irata Td 68 1 172 Blaskovich Gyula által írt feljegyzés 7 7 [...] 1 170 68 1 171 Blaskovich Gyula által írt nyugták 224
16. G. Móró Csilla: A Blaskovich család útja a felemelkedéstől a műgyűjtésig (52. oldal)
[...] megyei táblabíró honti or­szággyűlési képviselő Blaskovich Gyula Heves megyei al és főispán [...] Ezt a vonzalmat örököl­te unokája Blaskovich Gyula s annak utódai is A [...] egri érsek ha­gyatékából 277 I Blaskovich Gyula által hátrahagyott könyveket áttekintve választásában [...]
17. G. Móró Csilla: A Blaskovich család útja a felemelkedéstől a műgyűjtésig (47. oldal)
[...] Múzeum létre­jötte szempontjából fontos család­tag Blaskovich Gyula leszármazot­tainak életét Végső akarata szerint [...] ellen 250 1865 ben I Blaskovich Gyula gyermekei között osztályegyezség jött létre [...] családi jussra vonatkozóan Ennek során Blaskovich Gyula 1843 1911 örökrésze apja akaratának [...] kezelésbe vette Erket 252 II Blaskovich Gyula hű maradt édesapja szellemiségéhez A
18. (39. oldal)
[...] is aminek becses darabjait édesapjuk Blaskovich Gyula 1843­1911 már az 1896 os [...] Az 1806 1850 között élt Blaskovich Gyu­la akinek rövidre szabott élete a [...] esztendős családi tevékenységnek a műgyűjtésnek Blaskovich Gyula származása neveltetése iskolái életvitele pályája [...]
19. G. Móró Csilla: Blaskovich Gyula hevesi alispán társadalmi szerepvállalása különös tekintettel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc éveire (210. oldal)
[...] pengő forintért eladta 2 4 Blaskovich Gyula és családja az 1840 es [...] hagyományos volt e köznemesi családban Blaskovich Gyula szívesen hajtotta maga lovait az [...]
20. G. Móró Csilla: Blaskovich Gyula hevesi alispán társadalmi szerepvállalása különös tekintettel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc éveire (220. oldal)
[...] 25 i összejövetelek vezetője mindig Blaskovich Gyula volt Az állandó bizottmány május [...] azért hogy hazájának szolgá­latára lehessen Blaskovich Gyula családi régiségeit ereklyéit a háborús [...] A műtárgyak nemes szeretetére vall Blaskovich Gyula azon cselekedete hogy 1848 tavaszán [...] irata Td 68 1 8 Blaskovich Gyula életrajza Az alispán a reformkori [...]

 

Találatok rendezése