37336 találat, 5000 megjelenítve (0,499 másodperc)

Találatok

1. Tematikus tartalom • Irodalom • Szegedi Gergely énekeskönyve 1560-ból (Gaál Mihály) (389. oldal)
389 i iâit 1 Szegedi Gergely Énekes Könyve 1569 ből Szilády [...] csatolt a mely tanulmány nemcsak Szegedi Gergely életére hanem az összes megjelent [...] ÉnekeskÖnyvé­nek tartottak nem egyéb mint Szegedi Gergely 1569 évi Énekeskönyvének változatlan talán [...] volt s az 1569 évi Szegedi Gergely féle debreczeni kiadásnak valamint az [...]
2. Teológia és kegyesség • Varjas Béla: Szegedi Gergely és Flacius Illiricus ismeretlen vitája az úrvacsoráról (29. oldal)
Varjas Béla Szegedi Gergely és Flacius Illiricus ismeretlen vitája [...] v levelén két latin nyelvű Szegedi Gergely úrvacsoratanát cáfoló írásra 1 Mindkettőd [...] és szerzőjének neve nincs feltüntetve Szegedi I től XXYI ig számozott [...] el Mégpedig a jobb oldalon Sze­gedi érvei a bal oldalon pedig [...]
3. 2. füzet • Gergely István: Az 1879. évi szegedi árvíz százéves évfordulóján (165. oldal)
AZ 1879 ÉVI SZEGEDI ÁRVÍZ SZÁZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 DR GERGELY ISTVÁN államtitkár az Országos Vízügyi [...] lehetett volna kerülni 1 Dr Gergely István államtitkárnak az Országos Vízügyi [...] az 1 S 79 évi szegedi árvíz 100 éves évfordulója alkalmából [...]
4. 6. szám • Dr. Gergely István: Az 1879. évi szegedi árvíz centenáriumán (237. oldal)
[...] 284 oldal Az 1879 évi szegedi árvíz centenáriumán DB GERGELY ISTVÁN államtitkár az Országos Vizflgyi [...] a csonkán meredező romokat Dr Gergely István államtitkárnak az Országos Vízügyi Hivatal elnökének az 1879 i szegedi árvíz 100 éves évfordulója alkalmával [...]
5. KIS BÁLINT ÁLTAL KÉSZÍTETT MUNKA KÉZIRATBAN ÖSSZEÁLLÍTOTT TELJES FOGLALATJA • III. KÖTET (181. oldal)
[...] Zeleméri László A 70 et Szegedi Gergely debreceni és sárvári prédikátor ki [...] és senior A 74 et Szegedi Gergely 75 et Sztárai Mihály 78 [...] et Sztárai Mihály 98 at Szegedi Gergely lOO at Módnatói 102 et [...] et Dévai Mátyás 276 at Szegedi Ger­gely 280 at Radán Balázs 286 [...]
6. MUTATÓ (308. oldal)
[...] 148 Szegedi Balázs fia Pannóniai Gergely 53 Szegedi Bástya 148 Szegedi Benedek 51 Szegedi Bodó István 38 Szegedi Bútoripari Rt 168 Szegedi Erdészet 218 Szegedi Fábri András [...] ÁFÉSZ 218 Szegedi Fülöp 51 Szegedi Fülöp fia Gergely 53 Szegedi Gazdasági Kisvasút 154 156 Szegedi Gergely 52 60 67 Szegedi Házgyár [...]
7. Bálint Sándor: Szegedi világ Debrecenben (225. oldal)
[...] András AN MDLXIX Hasonmás kiadása Szegedi Gergely Énekes Könyve 1569 ből Szilády [...] Ferenc Méliusznak szegedi származású sógora Szegedi Gergely e kiadás 115 darabjából 100 [...] szempontokkal egészíti ki Barla Jenő Szegedi Gergely és énekeskönyve Protestáns Szemle 1899 [...] 33 Sztripszky Hiador Alexics György Szegedi Gergely énekeskönyve XVI századbeli román fordításban [...]
8. 2003 / 5. szám • „Keresni foglak” (Dr. Kőhegyi Mihály levelei Gergely Ferenchez. Közreadja: Gergely Ferenc) (70. oldal)
Gergely Ferenc Keresni foglak Dr Kőhegyi Mihály levelei Gergely Ferenchez 1955 őszéig nem jártam Baján A szegedi bölcsészkaron államvizsgák előtt kifüggesztet­ték a [...]
9. Bálint Sándor: Szegedi világ Debrecenben (219. oldal)
[...] századi fiát a Debrecenbe bujdosó Szegedi Gergelyt részesítette Azt hisszük le kell [...] különös szinte személyes jóakarattal egyengeti Szegedi Gergely debreceni pályá­ját 21 Ez alighanem [...] amikor azt állítja 22 hogy Szegedi Gergelyt magyar földön a kálvini irány [...] nyomán majdnem bizonyosra vehetjük hogy Szegedi Gergely más egykorú nevén Gergely pap
10. (660. oldal)
SZEGEDI GERGELY 1570 6978 ÉNEKES KÖNYVE 1569 [...] p 6980 Bar la Jenő SZEGEDI GERGELY ÉS ÉNEKESKÖNYVE 1569 BOL Bp [...] Bu es ay Mihály D SZEGEDI GERGELY DEBRECENI REFORMÁ­TOR A KÁLVINI IRÁNY [...] Béla KOVACSOCZY FARKAS FELJEGYZÉSEI ÉS SZEGEDI GERGELY Bp 1970 129 152 p [...]
11. Bálint Sándor: Szegedi világ Debrecenben (222. oldal)
[...] a válogatásba mennyire játszottak bele Szegedi Gergely katolikus gyermekkorának szegedi élményei dallamreminiszcenciái A szegedi Szentlélek­monostor [...] zsoltárfordító­val is találkozunk benne Ezek Szegedi Kis István Szegedi Lőrinc Pap Benedek és maga a nagyérdemű Szegedi Gergely Ez az együttes esetlegesen is [...] munkaközösségéről is beszélhetünk Láttuk hogy Szegedi Gergely Enekeskönyvét Komlós András nyomtatta Ugyancsak [...]
12. Művészettörténet • Apró Ferenc: Gergely Sándor, az aktivisták szobrásza (189. oldal)
Apró Ferenc GERGELY SÁNDOR AZ AKTIVISTÁK SZOBRÁSZA 1339 [...] költözött Édesapja Glück Lajos a Szegedi utcában nyitott sírkő­kereskedést és fiát [...] Rózsa kéziratos visszaemlékezéseiből 1973 ismerjük Gergely apja kívánságára 1904 től 190 [...] hív­ta föl a műértők figyelmét Gergelyre Szereti és keresi a
13. A budai, fehérvári, győri és pozsonyi káptalan tagjainak összesített, betűrendes jegyzéke (245. oldal)
[...] Buda 1470 1477 kanonok 409 Szegedi Benedek Buda 1504 1523 kanonok 410 Szegedi Dömötör Győr 1526 1527 kanonok 411 Szegedi Egyed Pozsony 1503 1511 kanonok 412 Szegedi Gergely Győr 1495 1517 Szt Adalbert [...] 1517 1523 olvasókanonok 418 Szemptei Gergely Buda 1469 1487 kanonok 419 [...]
14. Bálint Sándor: Szegedi világ Debrecenben (220. oldal)
[...] vész Bod Péter viszont egyedül Szegedi Gergelyről jegyezte föl hogy a magyar [...] működött Föltétlenül azonos azzal a Gergely debreceni iskolamesterrel aki Micsodás az [...] felei teszik a wittenbergi tanulmányutat Gergely számára lehe­tővé ahol egyébként Kálvin [...] a nála műveltebb egyetemesebb látókörű Szegedi Gergelyé Csak néhány művelődéstörténeti néprajzi mozzanatára [...]
15. Kovács József László: Mezővárosi irodalom és művelődés a hódoltság peremén (Ráckeve XVI–XVII. százada) (15. oldal)
[...] reformáció támadó korszakának tanításai hangzanak Szegedi Kis művéből melyből lépten nyomon [...] magyar énekei Öt éneke olvasható Szegedi Gergely Huszár Gál és Borne­misza énekeskönyveiben [...] a siralmas ének típus jellemző Szegedi Gergely munkássá­gára a vers mint VARJAS [...] nagyformátumú alkotása Az énekeskönyv összeállító Szegedi Gergely ekkor 1566 máju­sában Egerben élt [...]
16. Szathmáry Gergely
SZATHMÁRY GERGELY NYUG VÁMHIVATALNOK életének 62 ik [...] testvére gyermekei Czeglédy Mária férjével Szegedi Lajossal és gyermekei Czeglédy József [...]
17. Bibliográfia • Mutatók (536. oldal)
[...] 17 Szurdokpüspöki Heves megye 18 Szegedi Báthori Miklós 18 Sárszegi István 18 Szilágyi László szegedi főbíró 18 Szegedi István deák 19 Szentmihályi János [...] István 38 Sztáray Mihály 39 Szegedi Gergely 40 Siklós 40 Szigetvár 40 Sopron vármegye 40 41 Szabó Gergely 44 Szegegyháza 45 Szabolcs vármegye [...]
18. Nyakas Miklós: Bakóczi János betűrendbe szedett mutatója Lampe - Ember Pál egyháztörténetéhez (176. oldal)
[...] János Szecsei János Szecsemsi János Szegedi Benedek Szegedi Benedek Szegedi Dániel Szegedi Dániel Szegedi Dániel Szegedi Dániel Szegedi Gergely Szegedi György 218 Talán Gergely B Szegedi György Kassai zsinaton van 1568 [...]
19. (10. oldal)
[...] 13 Kahána Mózes így emlékezett Gergely műtermére Kisebb na­gyobb nyersen kőbefaragott [...] a műtermet Moholy Nagy László Gergellyel közösen tartotta fönn 122 64 [...] föl Kassák Lajos figyelmét levélben Gergelyre és ez után 1918 februárjában [...] szobrá­szuk közt szerepel a jelenleg szegedi Gergely Sándor aki három kis szobrot [...]
20. Bálint Sándor: Szegedi világ Debrecenben (221. oldal)
[...] bogumil képzetvilág tükröződésének Kétségtelen hogy Szegedi Gergely szülővárosának másfél század múlva oly [...] 1728 sőt még a közelmúlt szegedi néphagyományaiban is ez a szemléleti [...] és erőszakoskodás mozzanatainak elő­adásánál is Gergely később összekülönbözik Méliusz Juhász Péterrel [...] vess meg engem vénségem idején Szegedi Gergely át­költésében így hangzik A mi [...]

 

Találatok rendezése
Találatok szűkítése Forrás
mind
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 785Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 14Békés Megyei Könyvtár 2584Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 1313Budapest Főváros Levéltára 71Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltára 1Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 4Budapesti Történeti Múzeum 10Csorba Győző Könyvtár 1364Damjanich János Múzeum 33Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 58Dobó István Vármúzeum 26Dornyay Béla Múzeum 6Duna Múzeum - Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum 1A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 15Egyetemi Könyvtár (ELTE, Budapest) 5Első Lánchíd – Mérnöki és Szolgáltató Bt. 2Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 29Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Levéltára 4Erkel Ferenc Múzeum 2Erzsébetváros Önkormányzata 31Eszterházy Károly Egyetem Könyvtára 10Evangélikus Országos Könyvtár 348Evangélikus Országos Levéltár 2Érc- és Ásványbányászati Múzeum 2Ferencváros Önkormányzata 23Ferenczy Múzeum 17Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 305Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 582Fradi Múzeum 5Göcseji Múzeum 4Győri Egyházmegyei Levéltár 1Hajdúsági Múzeum 46Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 149Herman Ottó Múzeum 22II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 1332Janus Pannonius Múzeum 5Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 198Jósa András Múzeum 14József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 757József Attila Múzeum 18Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár 7Katona József Könyvtár (Kecskemét) 3710Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 17Kecskemét megyei jogú város 26Kecskeméti Katona József Múzeum 29Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára 1Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 266Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 8A Külgazdasági és Külügyminisztérium Könyvtára 5Laczkó Dezső Múzeum 9Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2Magyar Ferences Levéltár 54Magyar Földrajzi Múzeum 4Magyar Hidrológiai Társaság 64Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 2Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2Magyar Levéltárosok Egyesülete 19Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 7Magyar Nemzeti Galéria 5Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 14Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 116Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 26Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 15Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 165Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára 8Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 16Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 221Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 11Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 29Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 375Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 6Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 37Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 23Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 9Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 11Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 9Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 6Magyar Nemzeti Múzeum 8Magyar Természettudományi Múzeum 25Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 36Mátra Múzeum 1Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 9Móra Ferenc Múzeum 264Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 523MTA BTK Zenetudományi Intézet Zenetudományi Szakkönyvtár 3Munkácsy Mihály Múzeum 10Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 8Néprajzi Múzeum 7Országgyűlési Könyvtár 64Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 236Országos Széchényi Könyvtár 48Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 70Osztrák Állami Levéltár 20Pannonhalmi Főapátsági Levéltár 1Pápai Református Gyűjtemények 14Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 16Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 1293Petőfi Irodalmi Múzeum 130Pécsi Tudományegyetem – Egyetemi Levéltár 1Postamúzeum 3Rippl-Rónai Múzeum 3Savaria Múzeum 5Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei 60Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 7Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 8Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 12Szabadtéri Néprajzi Múzeum 7Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 13391Szent István Király Múzeum 7Szépművészeti Múzeum 1Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 2435Tari László Múzeum 1Tiszazugi Földrajzi Múzeum 7Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (Debrecen) 14Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 1183Újpest Önkormányzata 30Vác Város Levéltára 5Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 1701Wosinsky Mór Múzeum 14Xantus János Múzeum 9XIII. Kerületi Önkormányzat 89XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Acta Archivistica 1Acta Papensia - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 2001-2013 4Acta Patakina 3Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 3Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve 1963-2011 16Angyalföld, Hír 13, XIII. Kerületi Hírnök 1976-2016 89Anjou okmánytár 20Archivum - A Heves Megyei Levéltár Közleményei 3Archívum Comitatus Castriferrei 1Arrabona 1959-2007 1Állami költségvetés 8Állami zárszámadás 4Balatonvidék 1900–1917 10Baranya - Történelmi és honismereti folyóirat 3A Baranya Megyei Levéltár évkönyve 7Baranyai történelmi közlemények 2Bács-Kiskun megye múltjából 1-23 18Bács-Kiskun megyei aprónyomtatványok 1844-1992 2A Bencés rend adattárai 1Békés 1869-1937 359Békés Megyei Hírlap 1971-2010 1959Békés Megyei Múzeumok Közleménye 1971-2008 8Békési Élet 1966–1981 9Békésmegyei Közlöny 1877–1938 178Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 28A Bihari Múzeum Évkönyvei 1976-2011 1Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója 1-7 4Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve 2Borsodi Levéltári Füzetek 5Buda és vidéke 1893-1904 3Budai Napló 1914-1938 23Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 2Budapest Főváros Tanácsának jegyzőkönyvei 1950-1990 27Budapest Oriental Reprints 1Budapest Története I-V 5Budapest történetének bibliográfiája 7Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 223Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 1A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem jegyzőkönyvei 1A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 3Budapesti Negyed 1993-2010 6Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 53Címjegyzékek 1712-1868 1Címjegyzékek 1867-1942 25Credo. Evangélikus Műhely. 1995–2009 4A Csanádi Püspökség körlevelei 1A Csongrád Megyei Levéltár Kiadványai 6Cumania 1972-2010 18A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 33Dél-Alföldi Évszázadok 31Délmagyarország 1910-2010 13391Diakónia – Evangélikus Szemle, 1979–1993 1Discussiones Neogradienses 1-9 1Documentatio Historica (Szolnok) 1-17 16Dombóvári Hírlap 2Dunántúli Napló 1944-2004 1364Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 23Eger - hetilap 1863-1914 22Eger - napilap 1915-1944 55Az Egri Dohánygyár kiadványai 1Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 9Az egri vár híradója 3Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 5Egyéb kiadványok 5Egyéb okmánytárak 11Egyháztörténeti Szemle 2000-2017 25Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jegyzőkönyvei 1Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 3Erzsébetváros 1993- 2017 6Esztergom 1895–1932 8Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 96Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei - Gazdaság- é... 1Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 2Evangélikus egyháztörténet – monográfiák 32Evangélikus Evangélikus Egyház és Iskola 1883–1905 9Evangélikus Élet 70Evangélikus Élet - Baciu 1Evangélikus énekeskönyvek – agendák 59Evangélikus gyülekezeti névtárak 1Evangélikus gyülekezettörténetek 3Evangélikus Naptár 1951–1996 1Evangélikus Népiskola 1889–1942 8Evangélikus Őrálló 1905–1918 7Evangélikus Theologia 1947–1948 1Evangélikusok lapja 14Életünk 1963-2014 13Énekes és imádságos könyvek 3Érc- és Ásványbányászati Múzeumi Füzetek 19-31 1Észak-Magyarország 1956-2009 1332Északkelet 1909-1914 8Északkeleti Újság 1909-1919 1Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 2-26 3Fejér Megyei Levéltár közleményei 1Fejér Megyei Történeti Évkönyv 7Felsőbányai Hírlap 1896-1918 3Felsőházi irományok (1927–1944) 1Felsőházi naplók (1927–1944) 1Ferencváros 1964-2011 23Folia Archaeologica 1Folia Historica 7Fontes Comitatus Simighiensis 1Forrás 1969-2018 26Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 6Forrásközlemények (Bács-Kiskun Megyei Levéltár) 1-12 73Források a magyar népi demokrácia történetéhez 1-9 1Forrástudományi segédletek 1-3 11Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 1-14 3Főrendiházi naplók (1861–1918) 1Fővárosi Hírlap 1912-1938 6Fővárosi Közmunkák Tanácsa hivatalos jelentései 1870-1944 1A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 13Fradi futballmúzeum 1Fradi Újság 1990-2000 2FTC napló 1Független Budapest 1906- 1938 25Gazdasági címtárak 1842-1932 196Gazdák Lapja 1903-1910 1Gondolat 1Gyakorlati Teológia 1Gyászjelentések - Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára 3Győr egyházmegye múltjából 1936-1939 2A Győri Püspökség Körlevelei 1857-1965 1Győri Szemle 1930-1944 2Győri Tanulmányok 1A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai 1-72 2Gyulai füzetek 5Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 211Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 6A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 1-62 2Hajdúsági Múzeum Évkönyvei 1973-2008 4Harangszó 1918–1939 37Ház és ember 1-25 6Helyismereti Könyvtárosok Tanácskozásai 2A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 9Heti Szemle 1899-1914 17Heves megyei aprónyomtatványok 33Heves Megyei Hírlap 1953-2018 1199A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 3Hevesi Szemle - Hevesi Napló - Új Hevesi napló 3A Hét 1957-1996 13Hidrológiai Közlöny 43Hidrológiai Tájékoztató 13Hittudományi Folyóirat 2Hídlap 2003-2011 36Hírhozó 1991-2010 14A Hírközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve 1989-2009 3A Hómezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 13Iparos Lap 1907-1909 1Iparosok Lapja 1907 1Irodalmi Múzeum 4Irodalmi Szemle 1958-2014 4Iskolai Értesitők - Kolozsvár 40Iskolai Értesitők - Marosvásárhely 25Iskolai Értesitők - Szamosújvár 2Iskolai értesítők - Aszód 2Iskolai értesítők - Baja 1Iskolai értesítők - Békéscsaba 3Iskolai értesítők - Budapest 10Iskolai értesítők - Debrecen 39Iskolai értesítők - Eger 1Iskolai értesítők - Eperjes 1Iskolai értesítők - Esztergom 3Iskolai értesítők - Érsekújvár 2Iskolai értesítők - Győr 3Iskolai értesítők - Igló 1Iskolai értesítők - Keszthely 8Iskolai értesítők - Kőszeg 4Iskolai értesítők - Miskolc 12Iskolai értesítők - Nagykikinda 1Iskolai értesítők - Nagykőrös 2Iskolai értesítők - Nyíregyháza 1Iskolai értesítők - Orosháza 1Iskolai értesítők - Pápa 17Iskolai értesítők - Pécs 3Iskolai értesítők - Pozsony 1Iskolai értesítők - Sárospatak 3Iskolai értesítők - Selmecbánya 2Iskolai értesítők - Sopron 3Iskolai értesítők - Szarvas 2Iskolai értesítők - Szeged 42Iskolai értesítők - Székesfehérvár 5Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1956-2008 5A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 1A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-61 5Jósa András Múzeum Kiadványai 1-55 6A Kalocsai Főegyházmegye Körlevelei 1858-1992 7Kandidátusi És Doktori Disszertációk Katalógusa 2Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 1Kassák múzeum kiadványai 4Kánonjog 1999-2017 1Keleti Tanulmányok – Oriental Studies 1Kereskedelmi és vendéglátóipari falragaszok, hirdetmények 1Képviselőházi irományok (1861–1918) 1Képviselőházi naplók (1861–1918) 14Képviselőházi naplók (1927–1944) 13Kiállítási katalógusok (Skanzen) 2003-2012 1Kiskunhalasi helyi lapok 237Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 29Klasszikus orvosi könyvek 7Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 757A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyvei 4Könyvek Esztergomról 9Körösvidék 1920–1927 60Közérdek (Tolna megye) 1Közérdek 1908-1916 2A Közlekedési Múzeum Évkönyvei 1971-2013 3Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből 11-13 1Közlemények Békés megye és környéke történetéből 8Kővárvidék 1904-1918 8Külügyi Szemle 1973-2014 4Lapok Pápa történetéből 1992-2015 1Levéltári füzetek (Bács-Kiskun Megyei Levéltár) 1-12 3Levéltári Füzetek, Szolnok 1Levéltári korpusz 5Levéltári Közlemények 1923–2015 21Levéltári leltárak 1-89 8Levéltári módszertani (és oktatási) füzetek 1-16 1Levéltári Szemle 1951–2016 19A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 1-5 2Magyar Földmívelő 1899-1913 5A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum tárgykartonjai - kereskedelmi 1Magyar Külpolitikai Évkönyv 1968-2010 1A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 1Magyar Műemlékvédelem 1960-2007 5A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 1A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 3A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1971-1986 3Magyar Paizs 1900–1917 15Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő 1879-1884 4Magyar protestáns egyháztörténeti adattár I-XV. 25Magyar Református Egyház Javainak Tára 11Magyar Református Ébredés 1943-1947 1Magyar Székesfőváros 1898-1906 1Magyar Színpad 1903-1907 38A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája 6A Makói Múzeum Füzetei 1-112 18Mátészalka 1909-1915 1Mátészalka és Vidéke 1911-1912 1MDP Békés Megyei testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956 4MDP Budapesti testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956 3MDP Pest Megyei testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956 1Megyei hídtörténeti kiadványok 1Militär Almanach und Schematismus 1791-1914 1Minisztertanácsi előterjesztések és határozatok (MNL OL XIX-A-83-b) 4Miskolc írásban és képekben 1Miskolc története 3Miskolc város történetének dokumentumai I-II 1A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 1955-1993 5MOL kiadványai II. Forráskiadványok 1-52 30MOL kiadványai III. Hatóság- és hivataltörténet 1-10 4MOL kiadványai. I. Levéltári Leltárak 1-9 1A MOL segédletei 1-28 14A MOL Térképeinek Katalógusa 1Monumenta Historica Budapestinensia 1-16 4A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 191MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-1989 2MSZMP Budapesti Pártbizottságának ülései, 1956-1989 1MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-1989 2MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései, 1957-1988 1MSZMP Somogy Megyei Pártbizottságának ülései, 1957-1989 1A MTA Könyvtár Kézirattárának Katalógusai 12A MTA Könyvtár Közleményei 6A MTA Könyvtárának Kiadványai 14MTI - Belső sorozatok 6MTI - Bizalmas 1MTI - Heti kiadás 2MTI - Magyar Országos Tudósító 37MTI - Napi hírek 145MTI - Tematikus sorozatok 25Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 1Múzeumi Füzetek Csongrád 1-5 1Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében 1979-2007 15Művészettörténet – műemlékvédelem 1-12 2Nagybánya 1903-1931 7Nagybánya és Vidéke 1899-1918 19Nagybányai Hírlap 1908-1919 3Nagykároly és Érmellék 1910-1914 2Nagykároly és Vidéke 1899-1919 13Natura Somogyiensis 1-20 1Nemere 1871-1884 37Nemzet, egyház, művelődés 5Nemzetgyűlési irományok (1920–1926) 1Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 2Nemzetgyűlési naplók (1944–1947) 2A Nemzeti Szalon kiállításai 1894-1960 1Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 4Néprajzi Közlemények 1965-1994 3Néprajzi tájkonferenciák Heves megyében 1-13 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 785Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1972-2009 4A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 8Nyírvidék 1882–1942 123Officina Musei 1-20 6Országgyűlési almanach 1Országgyűlési emlékek 5Országgyűlési irományok (1947–1990) 2Országgyűlési naplók (1947–1990) 8Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei 1918-1940 1Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyvei 11Orvostörténeti Közlemények 8Payr Sándor művei 56Pápa és Vidéke 1923–1944 15Pápai Hirlap 28Pápai Közlöny 1892–1921 5Pápai Lapok 1874–1919 6A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 1-13. 4Pápai Újságok 1Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Muzeális könyvei 2Pest Megye Múltjából 6Pest Megyei Hírlap 1957-1995 1293Pest Megyei Levéltári Füzetek 13Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 1Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 8A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 110A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 1-12 1Petőfi Népe 1950-2011 3708Pécsi Tudományegyetem jegyzőkönyvei 1Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 58Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 119Protestáns Tanügyi Szemle 1927–1944 4Ranglisten Heeres 1914-1918 2Rákos Vidéke 1901-1937 9Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 8Református egyházkerületi névtárak 3Református egyházmegyei jegyzőkönyvek 2Református konventi jegyzőkönyvek 2Reformátusok Lapja 1892-1896 1Savaria – A Vas Megyei Múzeumok értesítője 1925-2013 4Sárospataki Füzetek 1997-2017 16Schematismus 1874-1949 1Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 14Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 2435Somogy vármegye Hivatalos Lapja 4Somogyi Almanach 3Somogyi Múzeumok Közleményei 1-18 1Sopron szabad királyi város története (Házi Jenő) 4Sopron Város Történeti Forrásai 1Soproni egyetemi jegyzőkönyvek 1Sorozaton kívüli 245Studia Agriensia 7Studia Comitatensia 1-30 15Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 3Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Kiadványai Közleményei 5Szabolcsi Őrszem 1937-1940 1Szamos 1899-1919 45Szatmár-Németi 1899-1912 11Szatmár 1899-1911 5Szatmár és Bereg 1923-1931 1Szatmár és Vidéke 1899-1919 29Szatmár Vármegye 1905-1913 4Szatmári Est 1913-1914 1Szatmári Friss Újság 1902-1903 2Szatmári Hírlap 1902-1919 4Szatmári Újság 1917-1918 1Szatmármegyei Hírmondó 1913-1917 1Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 14Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 6Szeged Művelődéstörténetéből 1-7 35Szegedi Orvostudományi Egytem jegyzőkönyvei 11Szegedi Tanítóképző Intézet jegyzőkönyvei 1A Szekszárdi Múzeum Évkönyvei 1970-2012 12Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 29Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 4Széchenyi Zsigmond Vadászati Gyűjtemény 2Székesfehérvári Szemle 1931-1939 3Szinérváralja 1904-1914 6Színháztörténeti füzetek 1-80 10Színháztörténeti könyvtár – Új sorozat 1-29 2Színháztudományi Szemle 1978-2009 6Színpadi művek és dramaturgiai dolgozatok 1Szlovákiai magyar irodalomtörténet 3Szolgálat 5Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 1701Tabula (Néprajzi Közlemények) 1-10 1Tanulmányok Budapest Múltjából 1-34 4Tanulmányok Csongrád megye történetéből 102Tanulmányok Heves megye történetéből 4Tanulmányok Pásztó történetéből 3Tanulmányok Tolna megye történetéből 3Tanügyi Értesítő 1902-1919 1Technikatörténeti szemle 1Teológia 5Theatrum – színháztudományi értesítő 1961-1965 5Theologiai Szaklap 1902–1918 6Tisicum 1973-2011 4A Tiszazugi Földrajzi Múzeum adattára 6Tolna Megyei Levéltár segédletei 1Tolna Megyei Levéltári Füzetek 5Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 1107Tolnamegyei Közlöny 9Tolnamegyei Ujság 24Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 11Történelmi mukák 9Történeti Muzeológiai Szemle 6Tribün - A Fradi Futballmúzeum lapja (1996-2000) 1Ungarische (Magyar Névkönyvek) 1877-1895 17URBS Várostörténeti Évkönyv 2006-2013 6Új Kelet 1994-1998 165Új Szatmár 1912 2Új Szó 1948–2017 218Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 30Vadász- és Versenylap 1857-1919 23Vas megyei levéltári füzetek 2Vasárnap 1880-1885 2Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 1Váci Hirlap 1887-1942 12Váci Történelmi Tár 5Váczi Közlöny 1881-1895 5Városi Levéltári Füzetek, Győr 5Várostörténeti Tanulmányok 1-13 6Vendéglősök Lapja 1896-1940 5Veszprém megyei hivatalos heti közlöny 21A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 9A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 4Veszprémi Független Hirlap 8Vezetők a Déri Múzeum kiállításaihoz 1Vízügyi Közlemények 8Vízügyi szakkönyvek 8Vízügyi Történeti Füzetek 1-17 1Zala 1948-1953 6Zalai Gyűjtemény 5Zalai Közlöny 1925 2Zalai Magyar Élet 1940-1944 6Zalai Múzeum 1-19 2Zalai Összetartás 1944-1945 2Zalamegye 1882–1910 6Zalamegyei Ujság 1920-1944 11A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára 9Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 26Zsilinszky Mihály művei 7