14525 találat, 5000 megjelenítve (0,357 másodperc)

Találatok

1. 1963-09-05 / 207. szám
[...] éves fiatalem­berrel találja magát szem­ben Szaniszló Sándor csupán egy éve fejezte be [...] a tarcali Sza niszló házba Szaniszló Sán­dort felvették a gödöllői Ag­rártudományi Egyetemre [...] egy éves öreg agronómus már Szaniszló Sándor Szinte véletlenül kerültem a Kossuth [...] ben de hamar megoldód­nak mondja Szaniszló Sán­dor Azonban ha már a problémáknál [...]
2. 2002-11-13 / 264. szám
[...] területet A Miskolci EAFC elnöke Szaniszló Sándor vezeti az Amatőr Kosárlabda Alszövetséget Szaniszló Sándor középen missziós feladatra vállalkozott Molnár [...] pénteki ala­kuló közgyűlésén a tagok Szaniszló Sándort a Miskol­ci EAFC Sportlétesítményei­nek igazgatóját [...] kellett létrehozni az amatőr ligát Szaniszló Sándor Igény volt rá ugyanis nagyon [...]
3. 2001-04-18 / 90. szám
[...] hir nem mindig hír fogalma­zott Szaniszló Sándor Úgy érezzük többnyire azok az [...] vagy az Egye­sült Államokban válaszolta Sza­niszló Sándor azon kérdésünkre hogy egy felsőfokú [...] nem küzdene az élvonalba kerülésért Szaniszló Sándor szerint nem csupán ezzel az [...] társadalomban számtalan olyan szektor van Szaniszló Sándor Fotó Vajda János ahová nehezen [...]
4. 2007-01-11 / 8. szám, csütörtök
[...] helyezésével vádolják a társulás elnökét Szaniszló Sándort Kanyapta menti nézeteltérések KOZSÁR ZSUZSANNA [...] helyezésével vádolják a tár­sulás elnökét Szaniszló Sándor kontárod polgármestert A nyomtat­ványnak nincs [...] propagandafüzet egyik szlovák nyelvű oldalán Szaniszló Sándor elutasítja ezeket a megfogalmazásokat mivel [...] közé A társulás alapszabályának mó­dosítására Szaniszló Sándor szerint azért volt szükség mert [...]
5. 1995-01-21 / 18. szám
[...] megszűnvén a társelnöki funk eió Szaniszló Sándort alelnök nek választotta Sárospatak Miskolc [...] törekvése hogy attól a honi Szaniszló Sándor a MOSZ alelnöke mezőgazdaság ne [...] agrárágazat is gyorsulva fejlődik Önkontroll Szaniszló Sán­dor számára roppant fontos kérdés Mert [...]
6. 1989-10-13 / 243. szám
[...] még el tudta mondani beszámolóját Szaniszló Sándor a TESZÖV elnöke ám utána [...] Miskolcon az MSZP székhazában Elsőként Szaniszló Sándor kapott szót s hosszan ecsetelte [...] oriszágos kongresszusa óta Miként azt Szaniszló Sán­dor elemző beszámolójában megállapította a megyei [...]
7. 1985-12-21 / 299. szám
[...] ütemén lassítani nem sza­bad Szoniszló Sándor A meliorációs hitel pillanatnyilag a [...] épí­teni a beruházás igényes­ségét is Szaniszló Sándor A mi termelőszövetkezetünk esetében a [...] Szi­geti Antal az Agrober igazgatója Szaniszló Sándor a Te szöv elnöke a [...] a legolcsóbb módszert válasz szűk Szaniszló Sándor Ta­lán a legnagyobb terület­tel mi [...]
8. 1986-03-05 / 54. szám
[...] pe­dig az mint ahogy azt Szaniszló Sándor a szövet­kezet elnöke beszámolójában hangsúlyozta [...] A szövetkezet el­nöke továbbra is Szaniszló Sándor A zárszámadás utolsó ak­kordjaként Szaniszló Sándor a szövetkezeti vezetés ne­vében emléklapokat [...]
9. 1986-12-15 / 294. szám
[...] az új felé is Bozsik Sándor szólt arról hogy a társulat [...] Erőműben a TOI V kongresszusa Szaniszló Sándor felszólalása Megyénk küldöttei közül felszólalt a kongresszuson Szaniszló Sándor a sáros­pataki Kossuth Tsz elnöke [...] gazdaságára tervezett részé­nek megvalósításáért mondotta Szaniszló Sándor csonyi Új Élet Tsz nyugal­mazott [...]
10. 1964-05-05 / 103. szám
[...] elmúlt év szep­temberében Sárospatakon jár­tunk Szaniszló Sándor a Kos­suth Termelőszövetkezet fiatal agronómusa [...] munkakedv Sem egyik sem másik Szaniszló Sándorék itt akartak megte­lepedni tetszett nekik [...] szak­embereket hiszen sokat vár­tak tőlük Szaniszló Sándorék lakás­gondokkal küzdöttek Havi 500 forintért [...] veszekedés kilincselés sok időt elrabolt Szaniszlóéktól de eredményre nem vezetett A [...]
11. 1986-10-20 / 247. szám
[...] hétfő Folytatás az 1 oldalról Szaniszló Sándor szóbeli kiegészítését követően töb­ben kértek [...] magára A küldöttközgyűlés vitáját végül Szaniszló Sándor ösz szegezte majd megválasztot­ták a [...] évre a Teszöv elnöke ismét Szaniszló Sán­dor helyettesei Riczkó Atti­la és Szabón [...]
12. 1997-02-05 / 30. szám
[...] Gyurkovics Tibor író és Csinta­lan Sándor Ferencváros or­szággyűlési képviselője Mind­ketten utaltak [...] Hanász Har nócz Körösi Kundrák Szaniszló Gál Koncz Remenár Szőke Hanyecz [...] a MEAFC kosárlabda szak­osztályának társelnöke Szaniszló Sándor a MEAFC kosárlabda szak­osztályának vezetője [...] egész­ből a kirakatban lévő kosárlabdának Szaniszló Sándor SzS A kosár­labda szakosztály 4 [...]
13. 2004-01-17 / 13. szám, szombat
[...] 1 nehézfémet mutattak ki Riasztójelzések Szaniszló Sándor túlságosan beletörődő emberek az itteniek [...] beletörődő embe­rek az itteniek mondja Szaniszló Sándor a Kanyapta menti Telepü­léstársulás elnöke [...] szakem­berek ezt a vidéket folytatja Szaniszló Sándor Egyebek mel­lett azt állapították meg [...] nekünk kell kezdeményezni fűzi hozzá Szaniszló Sándor Alsólánc Perény Hím Felsőlánc Buzita [...]
14. 1989-02-18 / 42. szám
[...] István a sárospataki termelőszövetkezet közgyűlésén Szaniszló Sándor A sárospataki Kossuth Termelőszövetkezet fennállásának [...] gazdálko­dási évét zárta mondotta értékelésében Szaniszló Sán­dor a szövetkezet elnöke s 1988 [...]
15. 2004-10-08 / 236. szám
[...] közgyűlést tartott Sárospatakon A rendezvényen Szaniszló Sándor elnök ismertette az inté­zőbizottság 2004 [...] többéves példamutató munkájának elis­meréseként Mint Szaniszló Sándor elnök­től megtudtuk a gróf Nádasdy [...]
16. 1972-12-19 / 298. szám
[...] SZMTE Benkő József Oh Üveggyár Szaniszló Sándor MGM Debrecen Szálkái Sán­dor Pécsi VSK Bohus Pál Bányász [...] Közép­súly 2 induló 1 Guti Sán­dor Bcs Előre Sp 2 Kovács [...] 1 induló 1 Szila si Sándor Oh Üveggyár Ifjúságiak Papírsúly 1 [...] Benkő Jó­zsef Oh Üveggyár 2 Szanisz­ló Sándor MGM Debrecen 3 Rátkai Pál [...]
17. 2011-01-13 / 9. szám, csütörtök
[...] A statisztikai hivatal adatai szerint Szaniszló Sándor MKP Híd aki 16 évig [...] az eredmény találgatásokra adott okot Szaniszló Sándor az Al­kotmánybírósághoz fordult szerinte csalás [...] 16 éves polgármesterségemet közölte lapunkkal Szaniszló Sándor aki szerint szándéko­san manipulálták az [...]
18. Kanada • A Kanadai Egyesült Egyházak (349. oldal)
[...] Mihály Pintér Zoltán Sipos Róbert Szaniszló Sándor Szaniszló Gyula Szaniszló Miklós Szaniszló Lajos Tantó Zoltán Tiboldy Sándor Tombs Ronald Váradi Gyula Végh [...]
19. 2003-07-23 / 170. szám
[...] még szükségük volt nyilatkozta la­punknak Szaniszló Sándor az egyetemi klub ügyvezető elnöke [...] az alap­szabályt kellett elpostáznunk Budapestre Szaniszló Sándor tájékoztatást adott a gárda jövőbeli [...]
20. 2005-12-20 / 297. szám
[...] a Fidesz alelnöke is Csötönyi Sándor az ököl­vívó szövetség elnöke úgy [...] kiemelten azt hogy a Balról Szaniszló Sándor Balogh Sándor és Szlovák Aurél szakmai követelmények [...] sportvezetője elismerő dijat kapta Balogh Sándor a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Lovas szövetség elnöke Szaniszló Sándor a Borsod Abaúj Zemplén Megyei [...]
22. 2008-03-29 / 74. szám, szombat
[...] Elkészült a várva várt vízvezeték Szaniszló Sándor középen méltán ünnepelhet Társulása oroszlánrészt [...] része elkészült de Kamáróc polgármestere Szaniszló Sándor aki a 2000 óta alakult [...] összköltség 500 millió ko­ronára rúg Szaniszló Sándor pol­gármester azonban sajnálatát fe­jezte ki [...]
23. 2000-08-24 / 198. szám
[...] István Spala János Tóth István Szaniszló Sándor és Besenyei La­jos közül csak [...] szava­zás után Balázs András illetve Szaniszló Sándor lett a befutó A héttagú [...]
24. 2013. március 18 (262. szám) • Pörzse Sándor (Jobbik) - az emberi erőforrások miniszteréhez - “Nem szégyelli magát, hogy előbb Táncsics-díjat ad Szaniszló Ferencnek, majd elhatárolódik tőle?” címmel • ELNÖK (Jakab István): • PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): • ELNÖK (Jakab István): • BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere:
1587 P‍ö‍r‍z‍s‍e‍ S‍á‍n‍d‍o‍r‍ J‍o‍b‍b‍ ik a‍z‍ e‍m‍b‍e‍r‍i‍ e‍r‍ő‍f‍o‍r‍r‍á‍s‍o‍k‍ [...] m‍a‍g‍á‍t‍ h‍o‍g‍y‍ e‍l‍ő‍b‍b‍ T‍á‍n‍c‍s‍i‍c‍s‍­d‍í‍j‍a‍t‍ a‍d‍ S‍z‍a‍n‍i‍s‍z‍l‍ó‍ F‍e‍r‍e‍n‍c‍n‍e‍k‍ m‍a‍j‍d‍ e‍l‍h‍a‍t‍á‍r‍o‍l‍ó‍d‍i‍k‍ t‍ő‍l‍e‍ c‍í‍m‍m‍e‍l‍ [...] J‍a‍k‍a‍b‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ T‍i‍s‍z‍t‍e‍l‍t‍ O‍r‍s‍z‍á‍g‍g‍y‍ű‍l‍é‍s‍ P‍ö‍r‍z‍s‍e‍ S‍á‍n‍d‍o‍r‍ a‍ J‍o‍b‍b‍i‍k‍ k‍é‍p‍v‍i‍s‍e‍l‍ő‍j‍e‍ a‍z‍o‍n‍n‍a‍l‍i‍ k‍é‍r‍d‍é‍s‍t‍ [...] m‍a‍g‍á‍t‍ h‍o‍g‍y‍ e‍l‍ő‍b‍b‍ T‍á‍n‍c‍s‍i‍c‍s‍­d‍í‍j‍a‍t‍ a‍d‍ S‍z‍a‍n‍i‍s‍z‍l‍ó‍ F‍e‍r‍e‍n‍c‍n‍e‍k‍ m‍a‍j‍d‍ e‍l‍h‍a‍t‍á‍r‍o‍l‍ó‍d‍i‍k‍ t‍ő‍l‍e‍ c‍í‍m‍m‍e‍l‍ [...]
25. 1986-03-15 / 63. szám
[...] vajdasági Teszöv titkárhelyettese ma­gyar részről Szaniszló Sán­dor a Borsod Megyei Teszöv elnöke [...] együttműködési szerződést Kral Pawel és Szaniszló Sándor látta el kézjegyével A Sajómenti [...]
26. 2002-05-14 / 111. szám
[...] szereplés vetődött fel emlékezett vissza Szaniszló Sán­dor a MEAFC ügyvezető elnöke Azonban [...] azonban nem lett sem­mi sommázott Szaniszló Sán­dor Ugyanis a Magyar Kosár­Fotó Végh [...]
27. 1990-07-12 / 162. szám
[...] egyetemi sporttelep A körcsarnok előtt Szaniszló Sándor főmérnök jó gaz­da módjára szemeivel [...] dr Csótai József tanszékvezető­nek és Szaniszló Sándor fő­mérnöknek Nem tudtunk olyat kérni [...]
28. 1996-08-01 / 179. szám
[...] Sztahon Salló óldeák Szabó Zs Szaniszló Mo­gyoródi Hanász Harnócz Gál Lukács [...] bajnoki nyi­tányra Az együttes szakosztályvezetőjétől Sza­niszló Sándortól a következőket tudtuk meg az [...] után tér vissza az anya­csapatához Szaniszló Sándor szakosztályvezető a ko­saras berkekben felröppent [...]
29. 1992-10-14 / 243. szám
[...] 1 A termelőszövetkezet átalakulása Előadó Szaniszló Sándor elnök 2 Alapszabály elfogadása Előadó Szaniszló Sándor elnök 3 Tisztségviselők megválasztása 4 [...]
30. 1971-12-23 / 302. szám
[...] Belyke 2 Lelkes Grán 6 Szaniszló Bod rocz Edző Szaniszló Sándor Debrecen Bartos 5 Erdélyis 4 [...] ta Békés Kurucz Karcag 4 Szaniszló Miskolc 5 Bokodyné Budapest lé [...] vezérlőasz­tala az egyik szerkesztővel Gulyás Sándorral Eredmények Női selejtező mérkőzések Szeghalmi [...] Balogh Földesi 4 Edző Nagyházi Sándor Szegha­lom Horváth 2 Kulich 2 [...]
31. 1992-11-04 / 260. szám
[...] 1 A termelőszövetkezet átalakulása Előadó Szaniszló Sándor elnök 2 2 Alapszabály elfogadása Előadó Szaniszló Sándor elnök 3 Tisztségviselők megválasztása í [...]
32. 1999-08-30 / 201. szám
[...] is érkeztek vendégek A rendez­vényen Szaniszló Sándort a Me­gyei Vadászkamara Sportvadász Osztályának [...] foglalkoztatási gondjai is enyhülhetnek ugyanis Szaniszló Sándor szerint az erdő és vadgazdálkodással [...]
33. 2004-09-14 / 215. szám
[...] nevezzük jelentette ki lapunk érdeklődésére Szaniszló Sándor a MEAFC ügyvezető elnöke aki [...] egy osztállyal való visszacsú szást Szaniszló Sándor arra a kérdésre hogy ez [...]
34. 2002-09-27 / 226. szám
[...] Alföldi Irénnek Kolyuth Lajosnének Szilágyi Sándornak és Tarján Balázsnak kell távoznia [...] A megüresedett helyekre Kiss Lászlót Szaniszló Sándort Juhász Istvánt Pecze Ibolyát és [...] Rt igazgatóság elnöki tisztének várományosa Szaniszló Sándor aki jelenleg a sárospata­ki Kossuth [...]
35. 2002-11-08 / 260. szám
[...] le a szervezők mondta köszön­tőjében Szaniszló Sándor a társ­rendező MEAFC elnöke a [...] helyszínen is lehet nevezni A Szaniszló Sándor jobbra Is védnök nagyobb diákok [...] os míg a tiszaújvárosi Diószegi Sándor a férfiak 94 kilós mezőnyében [...] között közlekedő Báthory expresszen Diószegi Sándor Is utazik Hirdetés VÉGRE IGAZI [...]
36. 1998-01-21 / 17. szám
[...] Vince Felnőtt férfi kategóriában Serföző Sán­dor a Salgó Öblös Fa­ipari SC [...] Ferenc és Földházi Tibor Ellenőr Szaniszló Sándor S lgót rJ 4 ni [...] míg a játékvezetői ellenőr ismét Szaniszló Sándor lesz Reméljük csak ennyiben kísért [...]
37. 2002-09-17 / 217. szám
[...] Honos Péter balra és Szanlszló Sándor Fotó Végh Csaba Miskolc ÉM [...] a Miskolci Egyetemi AFC részéről Szaniszló Sándor elnök látta el kézjegyével Az [...] alapján joggal lehe­tünk büszkék mondta Szanisz­ló Sándor a MEAFC elnöke Klubunk most [...]
38. 1992-10-14 / 243. szám
[...] Sportszékház tanácstermében A résztvevők meghallgathatják Sándor István DEC előadását amely a [...] dolgunk vette át a szót Szaniszló Sándor szakosztályvezető aki már a hetvenes [...] dr Torma András Varga Ferenc Szaniszló Sándor és jó­magam Az utánpótlásbázis ez [...] Bérces József Egry Gábor Lubinszki Sándor is csak a hatodik helyre [...]
39. 2001-03-21 / 67. szám
[...] egymással Miskolcon az Egyetemi Körcsarnokban Szaniszló Sándor az új ügyvezető Miskolc ÉM [...] A küldöttek a választás során Szaniszló Sándornak szavaztak bi­zalmat Az én példám [...]
40. 2006-09-12 / 214. szám
[...] Alszövetség versenyszervezőjétől Nem tudni ki Szaniszló Sándor ügyvezető legfontosabb okként a szüksé­ges [...] megyeszékhe­lyen tettük fel a kérdést Szaniszló Sándornak Egy vagy akár fél évtizede [...]
41. 1970-08-02 / 180. szám
[...] a búza kezdi a vigasztalóval Szaniszló Sán­dor a sárospataki Kossuth Termelőszövetkezet főmező­gazdásza [...] sicza Miklós Kekes József Kozma Sándor Szemén Béla Tóbiás József és [...] az idei keserves Igékéből is Sza­niszló Sándor A 2700 hold kalászosuk­nak eddig [...]
42. 1996-08-29 / 201. szám
[...] az OTSH alelnöke és Úrvári Sándor a sportot felügyelő minisz­ter tanácsadója [...] páros 1 Kádár Endre Rózsa Sándor 2 Homródi Péter Tuza László [...] Miskolci EAFC cél a továbblépés Szaniszló Sándor a MEAFC szakosztályvezetője ismertette a [...] kialakított kapcsolat a minicsapa­tok létrehozására Szaniszló Sándor szakosztályve­zető vette át a szót [...]
43. Özv. Szaniszló Gáborné Nagy Juliánna
Legmélyebb fájdalommal jelentjük hogy özv Szaniszló Gáborné sz Nagy Juliánná 86 [...] jó lelkének csendes pihenést Fia Szaniszló Gábor Kégel Árpád Kégel Ede [...] Éva Unokái Dávidházy Barna Dávidházy Sándor Dávidházy Anna Dávidházy Dénes Dávidházy [...]
44. 1961-01-07 / 6. szám
[...] másodrendű vád í lőtt Molnár Sándor kihallga tására kerül sor Molnár [...] napi kiesése volt a traktornak Szaniszló Sándor DT 54 es gépével mit [...] Ebből nem lett baj mert Sza­niszló idejében észrevette Mi történik ha [...] vol­tam Az udvaron találkoztam Molnár Sándorral aki szintén rossz viszonyban volt [...]
45. 1966-01-14 / 11. szám
[...] véleménye Beszélgettem a szakemberek­kel köztük Szaniszló Sándor főagronómussal Nyugodt meg­fontolt fiatalember Tőle [...] kijövök az elnök elvtárssal válaszolta Szaniszló Sándor Vélemé­nyem szerint nem szakember­ellenes Igaz [...]
46. 2000-09-20 / 221. szám
[...] a regionális elvekhez iga­zodik kezdte Szaniszló Sándor régiófelelős Színvonalában át­lagosnak minősíteném az [...] kötve Mitsubishivel csakúgy mint Öllé Sándor a Subaru kormá­nya mögött A [...] ki Lójáék Farkas A piros Szaniszló pedig sárga la­pok miatt nem [...] majd begyűjteni a három pontot Szaniszló sárga lapok miatt nem avatja [...]
47. 1986-03-20 / 67. szám
[...] Mák Mozgalmas a kosártavasz Beszélgetés Szaniszló Sándorral A Borsod Megyei Kosár­labda Szövetség [...] tanács testnevelési és sportosztá lyan Szaniszló Sándor főtit­kárral azonban hétfőn is összéf [...]
48. 1987-09-10 / 213. szám
[...] Csótai József ügyvezető elnököt és Szaniszló Sándor létesítmén y vezető főmérnö­köt nem [...] Nem vette át a szót Szaniszló Sándor Már a múlt esztendőben lát­szott [...]
49. Napirendi jegyzékek • Párt Végrehajtóbizottsági (1954. június 15-éig Pártbizottsági) ülések (192. oldal)
[...] Fegyelmi ügyek Weibner Gyula Bányai Sándor Horváth Aranka Hecht Ferenc Nősek [...] Gábor Zoltánné Lukács Ferencné Ádor Sándor Tóbiás Teréz Ladányi Miklós Weisz [...] Sandorné Szélesi János Kenyeres Istvánné Sándor Lajos Reik Fülöp Wein Tibor [...] József Russz György Szabó Gyula Szaniszló Sándor Dobos József Teglovics János Kovács [...]
50. Szaniszló József: Magyary a kultúrpolitika szolgálatában (24. oldal)
MAGYARY A KULTÚRPOLITIKA SZOLGÁLATÁBAN SZANISZLÓ JÓZSEF A centenárium többnyire bensőséges [...] évtizeddel később megismétlődött amikor Berényi Sándor professzor Magyary időrendben második tanszéki utóda és dr Nagy Sándor Tata vá­ros vb titkára illetőleg [...]
51. 1954. január 12.
[...] 141 164 Weibner Gyula Bányai Sándor Horváth Aranka Hecht Ferenc Nosek [...] Gábor Zoltánné Lukács Ferencné Ádor Sándor Tóbiás Teréz Ladányi Miklós Weisz [...] Sándorné Szélesi János Kenyeres Istvánné Sándor Lajos Reik Fülöp Wein Tibor [...] József Russz György Szabó Gyula Szaniszló Sándor Dobos József Teglovics János Kovács [...]
52. 1976-06-01 / 128. szám
[...] elöntés sem kezdte a beszélge­tést Szaniszló Sándor a sá­rospataki Kossuth Termelő szövetkezet [...] kér­désekre kerestük a választ a Szaniszló Sándorral folyta­tott beszélgetésünk kapcsán Azzal kezdem [...]
53. 1982-03-28 / 74. szám
[...] az eredmény Az utolsó év Szaniszló Sándor a szövet­kezet elnöke Ez az [...] itt is eltér­tek a szokásostól Szaniszló Sándor Igyekszünk itt a város­ban telepíteni [...]
54. 2009-07-28 / 176. szám
[...] Triatlon Klub színeit képviselő sze­nior Szaniszló Bálint és Bálint Lóránt is [...] Alfréd Szenior I férfiak 1 Szaniszló Bálint Szenior II férfiak Bálint [...] részesül­tünk Pázsitka Ferenc Bukta Bertalan Szaniszló Sándor és Sztrakovics István munkája is [...] a görögök felségterületét jelentik Puhl Sándor csodájából nem juthatott minden sportág [...]
55. 1997-12-06 / 285. szám
[...] győznünk az egyetemistákat jelentette ki Szaniszló Sándor a MEAFC szakosztályvezetője A TF [...] szívesen az MLSZ elnöki székében Szaniszló Sándor a MEAFC NB I B [...]
56. 1985-05-12 / 110. szám
[...] a jól irányított termelő­munka Amint Szaniszló Sándor a termelőszövetkezet elnöke helyzet és [...] E módszertől sokat vá­runk mondja Szaniszló Sándor elnök Jól átgon­doltuk az egészet [...] E gondokkal kell megbirkóznunk Barcsa Sándor
57. 1986-11-01 / 258. szám
[...] gondolkod­tunk akkor kezdi a be­szélgetést Szaniszló Sándor a sárospataki közös gazda­ság elnöke [...] utóbbin rendkívül sok múlik mondja Sza­niszló Sándor Közös gaz­daságunkban például az ál­lattenyésztés [...]
58. Egyéb tanulmányok • Lengyel Béla: Timár Szaniszló. (A marxista szemlélet korai megjelenése a magyar regényirodalomban) (201. oldal)
TÍMÁR SZANISZLÓ A marxista szemlélet korai megjelenése [...] ragadni a méltatlan feledésből Timár Szaniszlót művészi alkotóereje nem emeli a [...] egy tagja Ambrus Zoltán Bródy Sándor Gárdonyi Géza Herczeg Ferenc jóval [...] helyét a szá­zadforduló irodalomtörténetében Timár Szaniszló 1859 március 22 én született [...]
59. Adattár (94. oldal)
1481 Angyal Sándor rk sz 1885 febr 10 [...] 1908 09 1482 Antonovié Antonovich Szaniszló Sándor rk sz 1883 dec 27 [...] gk sz 1884 nov 18 Szaniszló 45 e Nagyvárad a földmívelő [...]
60. 1997-03-07 / 56. szám
[...] a megyei kosárlabda szövetség főtitkárának Szaniszló Sándornak a beszámolóját hallgatta végig a [...] el míg a főtitkári posztot Szaniszló Sándor tölti be A kilenc ta­gú [...]
61. Adattár (123. oldal)
[...] Andrelió Vilim Vilmos 1364 Angyal Sándor 1481 Antók Dániel 697 Antolic Milan 1365 Antonovic Antonovich Szaniszló Sándor 1482 Apfeltaller Apfelthaler Anselmus 257 [...] 434 Artner Edgár 1744 Auguru Sándor 698 Azary András 934 Azay [...]
62. 1996-05-10 / 109. szám
[...] csapat szereplé­séről a tervekről beszélgettünk Szaniszló Sándor szakosztály vezetővel és Miien Vukicse [...] 1995 96 os idénynek kérdeztük Szaniszló Sándort Az idény elején a szakosztályve­zetés [...]
63. 1990-09-27 / 225. szám
[...] lépnek pályára a bajno­ki mérkőzésen Szaniszló Sándor a MEAÉC kosárlab­da szakosztályának elnöke [...] Litvánia Essayah Finnország Lee Malaysia szaniszló
64. 1993-03-04 / 53. szám
[...] P FIGYELEM A Szakszervezetek Rónai Sándor Művelődési Központjának színháztermében 1993 március [...] az átalakulási törvény végrehajtásáról Előadó Szaniszló Sándor elnök 2 1 Az alapszabály módosítása Előadó Szaniszló Sándor elnök 3 Egyéb ügyek indítványok [...]
65. Mutatók • Személynevek mutatója 339 (364. oldal)
[...] Szabó Rózsi 1139 1148 Szabó Sándor 75 1011 Szabó Vera 1006 [...] Mihály 1024 Szamos László 1050 Szaniszló Sándor 1025 Szaniszló Sándorné Komjáty Irma 1025 Szántó [...] 668 Szászi Éva 349 Szászi Sándor 551 Szeberényi 207 232 242 [...]
66. 1996-07-12 / 162. szám
[...] Har nócz Hanász Lukács Mbemba Szaniszló Implom Remenár Szőke Edző Kálmán [...] idényre A csapatot ért változásokról Sza­niszló Sándorral a gárda szak­osztályvezetőjével beszélget­tünk A [...] visszatért Bükki Valen­tin és Kovács Sándor tőlük min­denképp azt várjuk hogy [...] Repka Attila Sokat kell éheznem Szaniszló A csapatnak tovább kell lépnie [...]
67. 1991-03-07 / 56. szám
[...] körcsarnokban a miskolciak győzelmével zárult Szaniszló Sándor a szak­osztály vezetője előzetesében elmondta [...] és a Lehel Hűtő­gépgyár szponzorál szaniszló A Miskolc Városi Televí­zió ma [...]
68. 1996-01-05 / 4. szám
[...] célunk mint a 21 hely Szaniszló Sándor látványos felszabadult játékot vár a [...] játé­kosból lett edző Miien Vukicevic Szaniszló Sándor a MEAFC szak­osztály vezetője a [...]
69. 1991-03-01 / 51. szám
[...] összeállítású és szerkezetű csapat mondta Szaniszló Sándor szakosztályvezető jelen­leg holtversenyben állnak a [...] meccset tei kinthetjük idényzárónak is szaniszló DVTK bérletek A DVTK sportegyesület [...]
70. 2008-03-13 / 62. szám
[...] megyeszékhely sportért felelős alpolgármestere nyilat Szaniszló kozott lapunkban aki szerint Sándor figyelembe véve a lehetőségeket az [...] elnöke az egyetem sportlétesítményei­nek igazgatója Szaniszló Sándor Személy szerint nekem sokat jelent [...]
71. PRISZTER SZANISZLÓ: Természettudományi ismeretterjesztés a millenniumi kiállításon (413. oldal)
[...] ismeretterjesztés a millenniumi kiállításon PRISZTER SZANISZLÓ Kevesen tudnak róla hogy az [...] kötetben közre is adták Matlekovits Sándor szerkesztésében Magyarország az ezredik évben [...]
72. 1997-02-19 / 42. szám
[...] KÖLYÖK I 38 kg Fülöp Sándor TSC 32 5 kg 15 [...] 95 120 83 kg Diószegi Sándor TSC 265 kg 120 145 [...] számunkra a mai találkozó mondta Szaniszló Sándor a MEAFC szakosztályvezetője Szerintem sze­rencsés [...] Kundrák Hanász Körösi Gál Lukács Szaniszló Hanyecz II félidő Kiss A [...]
73. 1979-08-12 / 32. szám
[...] alelnök Kuzder István a könyvelő Szaniszló Sándor a raktárnok Szaniszló Ferenc a gépe­sítő Szopko Imre [...] történt amit nem vártunk Mikor Szaniszló Sándor berukkolt katonának és Pelegrin Elek [...]
74. 1986-12-19 / 298. szám
[...] futott sőt a MEAFC vesztett Szaniszló Sándor az egye­temisták szakosztályvezetője mellesleg az [...] a pontban vál­tunk tárgyalóképtelenné folytatta Szaniszló Sándor Rákérdeztünk a diósgyő­rieknél miért engedték [...] eladó Ér­deklődni lehel Gyur kó Sándor Miskolc Komlóstető 120 Szom bat [...] Alsóteleke sen eladó Érdeklőd­ni Breznai Sándor Alsótelekes Lenin u 4 Eladó [...]
75. 1998-05-19 / 116. szám
[...] bajnokságot Mi­ien Vukicsevics edzővel és Szaniszló Sándor szakosztály vezetővel tekintettük át Az [...] jobbat kell alkotni az előzőeknél Szaniszló Sándor a folytatásról a következőket mondta [...] Edző Török László Bánhorváti Bényei Sándor Simkó Szabó I Pintér Adorján [...] R Zelena Kocsis Játékosedző Zelena Sándor G Müller 3 Bárdos Orgon [...]
76. 1990-07-09 / 157. szám
[...] láessárá a helyi egye­tem csapatához Szaniszló Sándor a MEAFC kosárlab­da szakosztályának vezetője [...] meg­vigasztalták saját magukat és országukat szaniszló Bronzcsata Bariban Vigasztaltak az olaszok [...]
77. 1956-02-03 / 34. szám, péntek
[...] és rábízták a szövetkezet könyvelését Szaniszló Sándor az új könyvelő tudta hogy [...] tudományát A tagság felismerte hogy Szaniszló nemcsak az adminiszt­rációhoz ért hanem [...] azok sok újat tartalmaztak elfogadták Sza­niszló Sándor okosan felismerte hogy a kolhozparasztok [...] az nyilván jó vezetőnek bizo­nyult Szaniszló elvtárs fejlődik tovább távhallgatója a [...]
78. 3273/1958. Gubis Ádám, Szaniszló János, Szobácsi József és Quint János minisztertanácsi dícséretben való részesítése
[...] határozat kelte Tárgy Gubié Ádám Szaniszló János Szobá cs i József [...] e tw­ 4 c Czottner Sándor e 6 Dobi István e [...] Kaszás Ferenc e 7 Rónai Sándor e 8 Szónási Géza e [...] Csergő János e 15 Czottner Sándor e 16 Nagy Józsefné e [...]
79. 1998-09-12 / 214. szám
[...] többet dobjunk a MEAFC nál Szaniszló Sándor a miskolciak szakosz­tályvezetője a maródiak [...] mondta el Az egyik légiós Sándor Krisztián sorsa még mindig nem [...] kosárlabda Nagy Lajos Sza­bó Miklós Sándor Bence Mezőkövesd kézilabda Juhász István [...] Agárdi Bo­csó Szabó V Kundrák Szaniszló Sipos Dobos Császári Nyeste Cs [...]
82. 1999-02-26 / 48. szám
[...] gárdája Mindenképpen nyerni szeretnénk mondta Szaniszló Sándor a miskolciak szakosztályvezetője Ellenfelünknek sincs [...] J Nyeste Cs Dobos Molnár Szaniszló Kovács Koszta Szilágyi Sípos Edző [...] a Magyar Labda­rúgó Szövetségbe Berzi Sándor főtitkárnak amelyben bejelen­tették hogy nem [...]
83. 1998-03-07 / 56. szám
[...] Grolmusz Drótos Szabó V Szűcs Szaniszló Nyeste Kundrák Ihos Simkó Dobos [...] vereségért szeret­nénk most visszavágni mondta Szaniszló Sán­dor a MEAFC szakosztályvezetője A játékosok [...]
84. Ki kicsoda? 29 (285. oldal)
[...] 0708 32 38 szj 1025 Szaniszló Sándorné Komjáty Irma Pány Abaúj [...] Gábor földm Klára htb F Szaniszló Sándor mozdonyvez 1960 Kassán keresk szak­isk [...] 1919 szept 5 erdőmérnök Sz Sándor földm Büdös Erzsébet htb F [...] E u z y Szep­si Sándor szj Ország Világ 1989 35 [...]
85. Oklevelet szerzett hallgatók 1986-ban (613. oldal)
[...] 1986 Péntek Ferenc 29 1986 Szaniszló Sándor 67 1986 Pénzes Gábor 194 [...]
86. 1990-01-22 / 18. szám
[...] mezőnyjátékos Brinszki DVTK a gólkirály Szaniszló KVSE Coca Cola Kupa szeszipari [...] A 60 kilósok mezőnyében Nyeste Sándor harcolt az el­sőségért Erőfeszítése nem [...] 111 Karcag NB II férfi Szaniszló Sándor szak­osztályvezető elmondta hogy a csapat [...]
87. 1998-09-19 / 220. szám
[...] most jö­het a másik fogalmazott Szaniszló Sán­dor az egyetemisták szakosztályvezetője A tarjáni [...] Gyuska G Valyuch Edző Rácz Sándor Miskolc PATAKI Demeter A 1 [...] közelebb kerülni a vendéglátókhoz RÁCZ Sándor A hallatlan akarás görcsösségbe csapott [...] Regős Bocsó Szabó V Kundrák Sza­niszló Sipos Nyeste Cs Csá­szári Dobos [...]
88. 2005-10-26 / 248. szám, szerda
[...] egy vállalkozói ház megépítését Ahogy Szaniszló Sándor pol­gármester lapunknak elmondta a környéken [...] birkóznánk meg ezzel is közölte Szaniszló Sándor De alaposan oda kell figyelni [...]
89. 1984-05-29 / 125. szám
[...] Mitró Agnes kisfia Péter Pongrácz Sándor és Kende Zsu­zsanna kisfia Sándor Ágoston Szaniszló Sándor és Árvái Ag­nes Éva kisfia András Sándor Tar István és Szemán Edit [...] Móricz Erzsébet kisfia De­fies Mihaíövics Sándor és Kő­házi Katalin kislánya Renáta [...] kislánya Veronika Németh László és Szaniszló Mária Kis­fia Zsolt Soltész Zoltán [...]
90. 1963-06-28 / 149. szám
[...] hogy két felsővárosi lakos Csontos Sándor és Bereczki András italhoz jutott [...] Budapesten a Kulicíi Gyula téren Szaniszló Sándor 46 éves váci lakos Az [...] 53 98 rendszámú teherautó elgá­zolta Szaniszló súlyos sérülé­seket szenvedett Ismét váci [...] és Pintér Mar­git segédmunkás Sztankovlts Sán­dor kompresszorkezelő és Vágvöl gyl Mária [...]
91. 2004-10-05 / 230. szám, kedd
[...] szeretné­nek teret biztosítani Amint azt Szaniszló Sándor a Kanyapta Menti Falvak Társulásá­nak [...] a térség fejlesztési alapprogramjának kidolgozását Szaniszló Sándor annak a re­ményének is hangot [...]
92. 1967-05-27 / 123. szám
[...] napjainkig férfi anya­könyvvezetők dolgoztak Dely Sándor Kiss Gyula Kiss Dé­nes dr Szaniszló Lajos dr Szaniszló Sándor dr Orosz József Palotás György Kuta­st Sándor látták el hosszabb rövidebb ideig [...] László Ist­ván József Ferenc János Sándor a női nevek sorában pedig [...]
93. 1997-10-25 / 249. szám
[...] majd pályára Dósa Balázs Szűcs Szaniszló Sipos Drótos Nyeste Cs Szabó [...] vagy bajnoki találkozó jelentette ki Szaniszló Sándor a MEAFC szakosztályvezetője Mai ellenfelünkkel [...]
94. 1991-08-06 / 182. szám
[...] NB I es szereplés felté­teleit Szaniszló Sándor a kosár­labda szakosztály vezetője Amint [...] szövetséenek ám ezt gyorsan pótolják szaniszló Elhunyt Sós Károly Sós Károly [...] Béla utca és a Vándor Sándor utca sarkán igazoltatta egy Hejő [...]
95. 1997-10-18 / 244. szám
[...] Nyeste Cs Szabó V Lehoczki Szaniszló Lója Koszta alkotta csapat kezd [...] amit szeretnénk most folytatni mondta Szaniszló Sándor az egyetemisták szakosztályvezetője A szabolcsiak [...] nem jött üres kézzel Király Sándor vezető­edzőt egy gyönyörű nyakkendővel lepte [...] 11 lepattanót szer­zett mondta Király Sándor a péntek délelőtti tréninget követő­en [...]
96. 1996-11-26 / 276. szám
[...] Egy különleges sportág művelőjének segélykiáltása Szaniszló Sándor spárgában a nuncsakuval Fotó Farkas [...] viselő kelet ázsiai harcművészeti ágat Szaniszló József ma már felnőtt 21 [...]
97. 2006. november / 11. szám
[...] KDNP 19 Dr Kocsis Máté Sándor Fidesz KDNP 20 Németh Zoltán [...] Dr Bakonyi Tibor MSZP 50 Szaniszló Sándor MSZP 51 Somlyódy Csaba MSZP [...] Molnár Katalin MSZP 63 Andó Sándor MSZP 64 Egerfai József Károly [...]
98. ADATTÁR • Priszter Szaniszló: Magyar növénynevek Kitaibel Pál útinaplóiban (1796—1817) (161. oldal)
[...] R I S Z TER SZANISZLÓ fíazánk élővilágínak legnagyobb kutatója a [...] Kitaibel kimagasló értékű herbáriumának Jávorka Sándortól elkészült részletes összeállítása 1926 1936 [...]
99. 2002-05-04 / 103. szám
[...] a munkáját a hatá­rozatképes ülésen Szaniszló Sándor leve­zető elnök segítette A beszámolók [...] Kosán Nyikos Ulveczki Vitelki Lippai Sándor Zs Binder Montvai Nagy siker [...] A bőcsiek játékos edzője Kulcsár Sándor ebben az idényben már nem [...] Balázs Simon Pozder Farkas A Szaniszló Vass Dobos Pachinger Simkó Mogyoródi [...]
100. (225. oldal)
[...] SS ä 110 C lp Szaniszló Endre 1912 1941 g Pap [...] Barna 1908 1935 tan Szabó Sándor év özv Pau­­linyné Matyi Erzsébet fg Magyar László dr g Szaniszló Sándor Pr 12 Fiókegyháza Szőllősvégardő Szórv [...] Lajos 1897 1926 év Máté Sándor fg Illyés József g Dénát [...]