1463 találat (0,380 másodperc)

Találatok

1. Névtár (487. oldal)
[...] Miklós Terplán Lajos Tersánszky József Thassy Ferenc Thassy Ferenc Thassy Gábor Thassy Gábor dr Thassy Kristóf dr Thassy Lajos Thassy Lajos Thassy Miklós Thassy Miklós Theodorovich Károly 1629 június [...]
2. Politikai küzdelmek Zala megyében 1918-1931 (90. oldal)
[...] pl Árvay Lajos volt alispán Thassy Gábor várm tiszti főorvos Csák Károly [...] Jenő Plihál Viktor Ódor Géza Thassy Gábor Thassy Kristóf és Csák Károly vagy [...] Jenő Eitner Jenő Eitner Sándor Thassy Kristóf Thassy Imre Hajós Kálmán Farkas Gábor és Mester­házy Jenő Kivételt képezett [...]
3. Fazekas Csaba: Egy miskolci plébános a reformkori egyházpolitikában (145. oldal)
Thassy Miklós miskolc alsóvárosi plébános volt [...] egyik bástyájának számító Borsod vármegyében Thassy Miklós 1792 szeptember 3 án [...] lett a miskolci plébániát Máriássy Gábor vette át 1848 március 8 [...] miskolci plébános Miklós mellett bizonyos Thassy Gábor és Lajos aladó­Megjegyzés jelen közleményünkben [...]
4. Névmutató (467. oldal)
[...] 413 418 Szovjetunió 129 Szőke Gábor 344 Szőke János 98 Sztachó [...] Terbócz István 19 Tét 344 Thassy felsőrajki földbirtokos 170 Thassy Gábor 21 25 28 29 69 [...] 98 103 146 203 220 Thassy Imre 90 Thassy Kristóf 32 90 Thassy Lajos 21 90 255 Thököly [...]
5. A képviselőház tagjainak névjegyzéke • A képviselőház tagjai • Thassy Géza • Tibád Antal • Tischler Vincze (1884-1887-I-178. oldal)
[...] ugyanezen kerületben kisebbségben maradt Ke­mény Gábor br miniszter ellenében de közben [...] akadémia 1880 ren­des tagjává választotta Thassy Géza 1836 okt 2 án [...]
6. 1907-05-02 / 18. szám
[...] bizottság Bosnyák Géza és Dr Thassy Gábor elnökletével 1907 május 11 és [...] közül 68 tagból áll Dr Thassy Gábor rendező elnökkel M AGYAR PAIZS [...] Irón Zseny Pista Leventék Dr Thassy Gábor orvos gyűjtése a 2451­ sz [...] Hérics Tóth V 1 Dr Thassy Gábor 5 Thassy Gáborné 5 Thassy Jolán 1 [...]
7. Névmutató (350. oldal)
[...] 332 Teleki László gróf 291 Thassy Ferenc 233 Thassy Gábor 233 Thassy Károly 7 114 115 333 353 Thassy Lajos 233 Thassyak 233 Thun [...] Tisza Lajos 321 323 Tolnay Gábor 9 21 23 Tolnay Károly [...]
8. 1925-09-20 / 211. szám
[...] elles a téli idő alatt Thassy Gábor dr egészségügyi főtanácsos figyelemreméltó nyi­latkozata [...] Figyelemreméltó nyilatkozatott tett Zalavármegye tisztifőorvosa Thassy Gábor dr egészségügyi főtanácsos a zalai [...] ig foglalkoztatják ami arra indította Thassy dr t hogy a sajtó [...] és szellemi túl­terhelése ne fenyegessen Thassy Gábor dr egészségügyi főtanácsos minden sorát [...]
9. Zala vármegye 1919—1929 (26. oldal)
[...] a határon Zalaegerszegen leginkább dr Thassy Gábor vármegyei tiszti­főorvos szúrt szemet Erdős [...] hivatalából kitették hivatali helyiségébe dr Gábor Ernő orvost ültették aki teendőit [...] és el­indult a páncélvonat dr Thassy vezetése alatt Amikor az ukki [...] Zalaegerszeg népe reggel felébredt dr Thassy Gábor elszánt fellépése és a derék [...]
10. 1915-05-06 / 18. szám
[...] 3 HETI HÍREK TH Dr Thassy Gábor zalavármegyei fő­orvosnak népfölkelő ezredorvosnak a [...] ki elismerését és köszönetét Dr Thassy főorvos tudva­levőleg már kilenc hónapja [...] benne egy hirt mely dr Thassy Gábor vármegyei főorvosunkról szól aki tudvalevőleg [...] kis cikkelyt Írja róla Dr Thassy Gábort a hadosztály eddigi érdemes egészségügyi [...]
12. 2004-09-15 / 215. szám
[...] februári városi tiszti főorvos dr Thassy Gábor által lefolytatott vizsgálatra amit a [...] ahol közegészségügyi hiányos­ságokat tapasztaltak Dr Thassy Gábor akkor elmondta számuk­ra meglepő hogy [...] személyében aki elmondta a dr Thassy Gábor által lefolyta­tott vizsgálatból nem született jogérvényes határozat A Thassy Gábor által felvett jegyzőkönyvre nem készült [...]
13. 1908-08-23 / 34. szám
[...] ragasz­kodott s amióta leánya Dr Thassy Gábor vár­megyei főorvos neje Zalaegerszegen lakik [...] Hetekig súlyos bete­gen feküdt sDr Thassy Gábor főorvos és családja odaadó szeretettel [...] Áldott lelkű jó uramnak Dr Thassy Gábor és neje Hálás emlékezettel és örök hű szeretettel Jolán és Gábor Dr Hérics Tóth Lajos és [...]
14. 1898-05-29 / 22. szám
[...] neje Özv Szmodiss Elekné szül Thassy Gizella Thassy Miklós Thassy Imre gyermekei Szmodiss Victor Kiss Pongrác Kiss Mariska férj Thassy Iíristófné Thassy Ernő Thassy Mariska özv Gencsy Ödönné Thassy Ilona Thassy László Thassy Magdolna férj Számecz Iíárolyné Thassy Paula Thassy Gábor ifj Thassy Imre Thassy Margit unokái Skenderovits Emma Sibrik [...]
15. 1908-05-07 / 19. szám
[...] körű bizottsági ülésén Jelenvoltak Dr Thassy Gábor ügyvezető igaz­gató elnöklete alatt Dr [...] megbeszélése II Esetleges indítványok Dr Thassy Gábor elnök a jelenlevőket szívé­lyesen üdvözli [...] Czobor Mátyás bizottsági tagokat Dr Thassy Gábor elnök előadja hogy Gróf Batthyány [...] Több tárgy nem Jévén Dr Thassy Gábor elnök megköszöni a jelen voltak [...]
17. 1908-01-02 / 1. szám
[...] Nagykanizsa Dr Tenzlinger József Ifj Thassy Kiistof Ifj Thassy Lajos Tolnay Kornél Kisgörbó Dr [...] Koszt­rabszky Ferencz Nagy Károly Ifj Thassy Kristóf Ifj Thassy Lajos XII [...] Gizella Barthelmes Walterné Udvar Dr Thassy Gábor Háry Kálmán Horváth István Dr [...] szavazóknak azonban nagy része Dr Thassy Gáborra szavazott s őt választották meg [...]
18. 1909-11-28 / 48. szám
[...] Géza gróf Batthyány Pál idősb Thassy Imre Thassy Imre Dr Thassy Gábor Szentmihíflyi Dez 8 Isoó Fereno [...] a csatlakozást ki­mondta Felolvasták Dr Thassy Gábornak az alelnöki állásról való lemondását [...] sajnálattal vett tudomásul s Dr Thassy Gábornak buz ó működéséért jegyzőkönyvi kö­szönetet [...]
19. II. Csány Lászlóhoz írt levelek 1826-1848 • Levelek 1826-1843 (233. oldal)
[...] volt alszolgabíró szentmihályi birtokos 543 Thassy Ferenc táblabíró Thassy Gábor 1834 től 1844 ig aladószedő [...] alszolgabíró Zala vármegye kapornaki járásában Thassy Lajos 1837 től 1847 ig [...]
20. Zala vármegye tisztikara 1138-1849 (293. oldal)
[...] Fater Pál Dely Boldizsár Vízlendvay Gábor Háry József Gaál József Fölnagy [...] István Tulok Mihály Koltay Lajos Thassy Gábor Bessenyey Barnabás Kámán Ferenc Thassy Lajos Leránt Tamás Petrits András [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 69Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 1Békés Megyei Könyvtár 3Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 13Budapest Főváros Levéltára 2Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 1Csorba Győző Könyvtár 40Damjanich János Múzeum 3Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 863Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 1Evangélikus Országos Könyvtár 1Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 4Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 73Göcseji Múzeum 21II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 6Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 2Jósa András Múzeum 2József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 3Katona József Könyvtár (Kecskemét) 3Kecskemét megyei jogú város 1Magyar Hidrológiai Társaság 1Magyar Levéltárosok Egyesülete 3Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 6Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 26Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 11Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 20Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 43Magyar Természettudományi Múzeum 8Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 7Országgyűlési Könyvtár 114Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 18Országos Széchényi Könyvtár 1Osztrák Állami Levéltár 5Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 5Petőfi Irodalmi Múzeum 2Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 14Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 17Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 3Tiszazugi Földrajzi Múzeum 1Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 9Újpest Önkormányzata 1Vác Város Levéltára 6Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 12Wosinsky Mór Múzeum 1
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 11Állami zárszámadás 1Balatonvidék 1900–1917 35Baranyai történelmi közlemények 1Békés 1869-1937 1Békés Megyei Hírlap 1971-2010 2Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve 1Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 2Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 47A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 1Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 11Címjegyzékek 1712-1868 2Dél-Alföldi Évszázadok 1Délmagyarország 1910-2010 17Documentatio Historica (Szolnok) 1-17 3Dunántúli Napló 1944-2004 40Eger - hetilap 1863-1914 5Eger - napilap 1915-1944 1Egyéb okmánytárak 3Evangélikus Evangélikus Egyház és Iskola 1883–1905 1Életünk 1963-2014 1Észak-Magyarország 1948-2009 6Felsőbányai Hírlap 1896-1918 1Felvidéki Magyar Hirlap 1Fontes Comitatus Simighiensis 1Forrás 1969-2019 1Gazdasági címtárak 1842-1932 5Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 6Heti Szemle 1899-1914 1Heves megyei aprónyomtatványok 1Heves Megyei Hírlap 1953-2018 6A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 2A Heves Megyei Levéltár segédletei 1Iskolai értesítők - Budapest 5Iskolai értesítők - Győr 3Iskolai értesítők - Igló 1Iskolai értesítők - Kőszeg 2Iskolai értesítők - Nagykanizsa 3Iskolai értesítők - Sopron 9Jósa András Múzeum Kiadványai 1-55 2Keleti Ujság 1919-1944 1Képviselőházi irományok (1861–1918) 7Képviselőházi irományok (1927–1944) 1Képviselőházi naplók (1861–1918) 34Képviselőházi naplók (1927–1944) 49Klasszikus orvosi könyvek 14Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 3Közérdek (Tolna megye) 2Kővárvidék 1904-1918 1Levéltári leltárak 1-89 2Magyar Paizs 1900–1917 327A magyar testőrségek névkönyve 2A MOL segédletei 1-28 1MTI - Belső sorozatok 1MTI - Napi hírek 17MTI - Tematikus sorozatok 1Nemere 1871-1884 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 69Országgyűlési almanach 17Országgyűlési lakáskönyv 4Pápa és Vidéke 1923–1944 1Pápai Lapok 1874–1919 1Pest Megyei Hírlap 1957-1995 5Pest Megyei Levéltári Füzetek 1A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 2Petőfi Népe 1950-2011 3Ranglisten Heeres 1914-1918 2Rákos Vidéke 1901-1937 1Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 10Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 3Somogy vármegye Hivatalos Lapja 6Somogyi Almanach 2Sorozaton kívüli 24Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 1Szamos 1899-1919 1A Szekszárdi Múzeum Évkönyvei 1970-2012 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 12Tiszavilág 1-5 1Tolna Megyei Levéltár segédletei 3Tolna Megyei Levéltári Füzetek 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 3Tolnamegyei Közlöny 3Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 1Történelmi mukák 2Ungarische (Magyar Névkönyvek) 1877-1895 3Új Kelet 1994-1998 3Új Szó 1948–2017 2Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 1Vadász- és Versenylap 1857-1919 8Váci Történelmi Tár 6Veszprémi Független Hirlap 1Vízügyi Közlemények 1Zala megye helytörténeti lexikona 1Zalai Gyűjtemény 42Zalai Közlöny 1925 18Zalai Magyar Élet 1940-1944 11Zalai Múzeum 1-19 3Zalamegye 1882–1910 295Zalamegyei Ujság 1920-1944 177Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 3