209 találat (0,267 másodperc)

Találatok

1. 1900-11-11 / 45. szám
[...] 804 beu a fenköit­lelkű Jakabbázi Saller Judit az őrökemlékü Festetics G yörgy [...] irta hogy a gyűj­temény Jakabházi Sallér Juditra Tolnai Feste­tics G 3 örgy [...] hidvégi plé­bánia anyakönyvi kimutatása szerint Sallér Ju­dit Festetics György gróf özvegye a [...] Judit Rozidia neveket kapott Szülei Saller István ós Motesczky Judit Keresztszü­lők [...]
2. Az Országos Levéltár által rendezett iratok (31. oldal)
[...] Fekete György Tótszerdahely Molnári 30 Saller Judit v F György Nagypáli 31 [...] 39 Guory M iklós v Saller Judit Guór 40 Saller Judit v szenttamási közbirtokosság 41 Eszterházy György v Saller Judit pacsai határ 42 Saller Judit v Rajky család Pacsa 43 Saller Judit v rábahidvégi közbirtokosság 44 F [...]
3. Festetics család keszthelyi levéltára 1527-1945 (28. oldal)
[...] 1818 39 Guory Miklós v Saller Judit Guor 1811 40 Saller Judit v szenttamási közbirtokosság 1815 41 Eszterházy György v Saller Judit pacsai határ 1817 42 Saller Judit v Rajky család Pacsa 1821 8 43 Saller Judit v rábahidvégi közbirtokosság 1822 44 [...]
4. 2013 / 4. szám • Szemle • Kurucz György: Keszthely grófja, Festetics György (684. oldal)
[...] érdekeit szem előtt tartva Jakabházi Sallér Juditot 1765 1829 Sallér István nádori ítélőmester egyetlen örökösét [...] 1805 ben hiva­talosan is elváltak Sallér Judit rangjához illő eltartását és gyermekeik [...]
5. XIII. Családok • Bakács István: A Festetics–család levéltárának rendezése. • 1955. [LH 1955/1–2. 76–155. p.]
[...] Fekete György Tótszerdaheiy Molnári p Saller Judit v F György Nagynál fo [...] Vasvár 9 Guory Miklós v Saller Judit Guór 40 Sáliér Judit v szenttamási közbirtokosság 4 V [...] íiér Judfi pacsai határ 4 Saller Judit v Rajky csaíád Paosá 240 43 Saller Judit v rábahidvégi közbirtokosság 44 F [...]
6. Levéltári Híradó, 5. (1955) 1–2. szám • Bakács István: A Festetics-család levéltárának rendezése / 76–155. o. (12_114. oldal)
[...] Fekete György Tótszerdaheiy Molnári p Saller Judit v F György Nagynál fo [...] Vasvár 9 Guory Miklós v Saller Judit Guór 40 Sáliér Judit v szenttamási közbirtokosság 4 V [...] íiér Judfi pacsai határ 4 Saller Judit v Rajky csaíád Paosá 240 43 Saller Judit v rábahidvégi közbirtokosság 44 F [...]
7. Festetics család keszthelyi levéltára 1527-1945 (69. oldal)
Festetics L Györgyné sz Saller Judit 1785 1839 3 csomó 0 50 ifm Jakabházi Saller Judit meghalt 1829 ben Festetics I [...] 1819 Majláth György 1815 Motesiczky Judit 1785 1795 Nagy Sániel 1816 [...]
8. Névmutató (142. oldal)
[...] alapi 1636 Saliga Pál 854 Saller család 1603 Saller Judit jakabházi 1603 Sámboky Péter 154 [...] 1419 Sándor János 253 Sándor Judit 654 Sándor Margit 852 Sándor [...] 1681 Schultis Mihály 336 Schvianszky Judit 916 Schwab Georg altenstetti 1284 [...] 1308 Sipos Pál 830 Sisek Judit 1432 Sissay Mihály 1492 Skerlecz [...]
9. BOR, BORKULTÚRA, GASZTRONÓMIA VAS MEGYÉBEN A 13-19. SZÁZADBAN • Bajzik Zsolt: Kocsmák, csárdák és vendéglők a 18-19. századi Vas megyében (105. oldal)
[...] Ja­kabházáról Sóskútra érkezett Festeticsné grófné Saller Judit 2 hajdúja és 1 jobbágya [...] sem je­lentkezett 57 A későbbiekben Saller Judit halála után az örökösök 1831 [...] Magyar Országos Levéltár Festetics levéltár Saller Judit személyi vonatkozású iratai P 247 [...]
10. Adattár • Pup Csilla: Esztergács és a pölöskei Eördögh család. - Egy 17. századi sikertelen telepítési kísérlet családtörténeti háttérrel (20. oldal)
[...] Istvánnét fér j hez adtam Sallér István uramhoz A harmadik le­ányáról [...] főijéről van szó Lásd jakabházi Sallér tábla Szluha 2012 443 p [...] Istvánnét fér j hez adtam Sallér István uramhoz A harmadik leá­nyáról [...] Szluha 2012 443 p Eördögh Judit 1656 MNL VaML Horváth cs [...]
11. Címereslevelek jegyzéke (121. oldal)
[...] gróf Festetics György feleségének Jakabházi Saller Juditnak leszármazását iga­zoló oklevél az ősök [...] Szluha Lippay Szobek Mesz­lényi Nádasdy Saller Magyari Belo­vics Lengyel Szálas Tarrody családok és Saller Judit címerei P 235 Festetics cs lt Saller No 8 Horváth Xavér Ferenc [...]
12. (92. oldal)
[...] 8 EGy 91101 94056 0 SALLER LEVÉLTÁR 1254 1823 1 Pestetich [...] a gallér család utolsó tagját Saller Judit ot s vele hatalmas birtokva­gy [...] fekvő birtokokra vonatkozik de a Saller csa­láddal rokonságban levő családokra valamint a Saller családnak Rákóczi szabadságharca idején betöltött [...]
13. Festetics család keszthelyi levéltára 1527-1945 (200. oldal)
[...] Iktatókönyv 1869 1890 P 285 Saller család A család által rendezett [...] 3 57 ifm A jakabházi Saller család iratai Saller Judit Festetics I György felesége volt [...]
14. Levéltári Híradó, 5. (1955) 1–2. szám • Bakács István: A Festetics-család levéltárának rendezése / 76–155. o. (12_105. oldal)
[...] levéltár esisücs I Qyőrgy felesége Saller Judit révén kerüli be a Festetics [...] és 2 eke családra a Saller család pereire jákabházi kürtösi guori [...] tartalmaz Külön csoportban vannak a Saller család tagjainak Rákóczi korabeli íföfc­szereplésével [...]
15. XIII. Családok • Bakács István: A Festetics–család levéltárának rendezése. • 1955. [LH 1955/1–2. 76–155. p.]
[...] levéltár esisücs I Qyőrgy felesége Saller Judit révén kerüli be a Festetics [...] és 2 eke családra a Saller család pereire jákabházi kürtösi guori [...] tartalmaz Külön csoportban vannak a Saller család tagjainak Rákóczi korabeli íföfc­szereplésével [...]
17. Adattár • Pup Csilla: Esztergács és a pölöskei Eördögh család. - Egy 17. századi sikertelen telepítési kísérlet családtörténeti háttérrel (11. oldal)
[...] üzenetében amikor is 1653 ban Sallér Istvánnal kötött házassága alkalmából a [...] 78 van szó aki jakabházi Sallér Istvánnal lép házasságra ekkor Egyéb [...] örökösök néhai Rajky Jánosnak Eördögh Judit özvegyének leszármazóira vonatkozik Eördögh István [...] tehát további két lány maradt Judit és Katalin Juditról akit a fent idézett csereszerződésben [...]
18. Címereslevelek jegyzéke (115. oldal)
[...] Szluha Lippay Szobek Meszlényi Nádasdy Saller Magyari Belovics Lengyel Szálas Tarrody csa­ládok és Saller Judit címere Vö 1559 sz P 235 Festetics cs lt Saller Bo 8 171 sz 1604 [...]
19. Wirth Zsuzsanna: A nemesi kisbirtok differenciálódása Vas megyében a XVIII. sz. közepétől a polgári forradalomig (149. oldal)
[...] ismerős név tűnik fel jakabházi Saller István Az unoka gróf Festetich László itt megtartotta anyja Saller Judit örökségét Fel­sőpetrócon Ivanócon Kükecsen Tótkeresztúron [...] Kancsóc Szerdahely Pordasinc 35 A Saller és Inkey eredetű jószágok mellett [...]
20. (15. oldal)
[...] 244 Festetics Kristófné sz Mezőszegedy Judit 1729 1740 P 245 Festetics [...] 247 Festetics I Györgyné sz Saller Judit 1792 1839 P 248 Festetics [...]

 

Találatok rendezése
Találatok szűkítése Forrás
mind
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 2Békés Megyei Könyvtár 6Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 4Budapest Főváros Levéltára 5Budapesti Történeti Múzeum 1Csorba Győző Könyvtár 13Damjanich János Múzeum 1Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 4Evangélikus Országos Könyvtár 3Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 2Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 3Göcseji Múzeum 7Herman Ottó Múzeum 2II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 3József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 13Katona József Könyvtár (Kecskemét) 3Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 1Laczkó Dezső Múzeum 3Magyar Levéltárosok Egyesülete 5Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 39Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 5Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 2Munkácsy Mihály Múzeum 1Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 1Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 12Pápai Református Gyűjtemények 1Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 9Savaria Múzeum 2Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 2Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 12Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 14Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 11Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 3Wosinsky Mór Múzeum 1
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Acta Papensia - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 2001-2013 1Archívum Comitatus Castriferrei 1Balatonvidék 1900–1917 2Békés Megyei Hírlap 1971-2010 4Békésmegyei Közlöny 1877–1938 1Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei 1-8 1Budapest Régiségei 1-41 1Délmagyarország 1910-2010 12Dunántúli Napló 1944-2004 13Egyéb okmánytárak 1Evangélikus Élet 2Észak-Magyarország 1956-2009 3Forrástudományi segédletek 1-3 1Gazdasági címtárak 1842-1932 2Harangszó 1918–1939 1A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 1Heves Megyei Hírlap 1953-2018 4Iskolai értesítők - Budapest 1Iskolai értesítők - Keszthely 1Iskolai értesítők - Kőszeg 8Iskolai értesítők - Nagykanizsa 1Iskolai értesítők - Pápa 1Klasszikus orvosi könyvek 2Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 13A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyvei 1Körösvidék 1920–1927 1Levéltári alapleltárak 1-13 1Levéltári korpusz 5Levéltári Közlemények 1923–2015 4Levéltári leltárak 1-89 20Levéltári Szemle 1951–2016 5Magyar Állami Levéltárak Fondjegyzékei 1-23 1A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 1A magyar testőrségek névkönyve 1A Mol Fondjainak és Állagainak Jegyzéke I-IV 5A MOL segédletei 1-28 3MTI - Magyar Országos Tudósító 1Művészettörténet – műemlékvédelem 1-12 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 2Pápai Múzeumi Értesítő 1988-2008 1Pest Megyei Hírlap 1957-1995 9Petőfi Népe 1950-2011 3Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 2Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 14Sorozaton kívüli 7A Szekszárdi Múzeum Évkönyvei 1970-2012 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 3Tisicum 1973-2011 1Tolna Megyei Levéltári Füzetek 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 11Új Kelet 1994-1998 2Új Szó 1948–2017 2Vas Megye Múltjából - Levéltári Évkönyv 1Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 5A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 1A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 2Vízügyi szakkönyvek 1Zala megye helytörténeti lexikona 3Zalai Gyűjtemény 2Zalai Magyar Élet 1940-1944 1Zalai Múzeum 1-19 5Zalamegye 1882–1910 1