100. oldal, 18278 találat, 5000 megjelenítve (0,296 másodperc)

Találatok

4951. 1921-09-18 / 211. szám
[...] 17 Az albizottsághoz megérkezett Magyarország kérése hogy a szövetségbe való felvételének [...] egy hete annak hogy Gadó István dr törvényszéki elnök öt hónapi [...]
4952. 2001-06-17 / 6. szám - Városi Vasárnap
[...] egyik legellentmondásosabb figurájá­nak számító Dránovits István ne­ve is felbukkant a tévés [...] a FIDESZ frakcióvezető korábbi hasonló kérése teljesíthetetlen Dránovits neve ettől függetlenül [...]
4953. 1957-10-08 / 236. szám
[...] tanácsa A bűnszövetkezet tagjai Fazekas István Varga Péter Má­tyás Gábor és [...] ugyanis már régi és jogos kérése volt hogy a kényelmet­len üléseket [...] hasznot je­lentett A bíróság Fazekas Istvánt 2 évi és 6 hónapi [...] Kállai Gyula művelődésügyi miniszter Kossá István közlekedés és posta­ügyi miniszter Szarka [...]
4954. (70. oldal)
[...] 1 16 3953 1641 26 Kerese Kálmán 1 17 718 1641 [...] 26 4533 1641 21 Omodi István és n Radó Anna 1 [...] 32 4609 1641 18 Hegedűs István és neje 9 33 2389 [...]
4955. 1928-07-22 / 165. (1792.) szám
[...] viszonyokkal ismerős a felosztott birto­kokon kérése ít vesztő gazdasági cselédséget és [...] igazságunk napját Gyfiry Dezső Nagy István törvényszéki bíró ügyit któterben tárgyalják [...] döntött a megvesz­tegetéssel vádolt Nagy István volt törvény széki biró fogvatartásáről [...] igazgatósági palotájának égé­sénél megsebesült Kaszáry István tűzoltó szemét ma a kórházban [...]
4956. 1960-05-25 / 122. szám
[...] foglalkozott az üggyel Személyesen Máthé István mű­szaki főtanácsos az igazgatóság helyettes [...] fordulni s panaszkönyvet kérni Máthé István műszaki főta­nácsos válaszát nem tartjuk [...] jogával kívánt él­ni a panaszkönyv kérése alkal­mával Mentegetés helyett a felelösségrevonás [...]
4957. Jegyzőkönyvi mutató az 1933/34. tanévi kari ülésekről (32. oldal)
[...] v 7 Dr neleky Pál kérése az ultrarövid hullámú diathermias készü­lékekkel [...] 797 4 3 Dr Krompecher István M 798 7 4 Dr [...]
4958. 20. fejezet: 1622-1629 • 1626. máj. 24—jún. 17. Gyulafehérvári országgyűlés (63. oldal)
[...] felkészíté unokaöcscsét Beth­len Pétert az István fiát hogy tanulmányai befejezése végett [...] kiváltságokat s a portának kedvét keresé A feltételek megállapítása után jun [...]
4959. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (253. oldal)
[...] k tul Sz Kiss Gyula Kerese Gábor Kállay Béla Bánó József [...] Aczél Nándor Osváth Imre Józsa István Mar­kos Mihály dr Szász Béla [...] Károly Kesselbauer Ödön Jegyzők Kovács István dr Eder Hugó Aljegyzők Belánszky [...] dr Macher Jenő dr Láday István Mendelényi László dr Schwicker Bikárd [...]
4960. 1987-01-21 VB_771
[...] javaslat 65 p Előzetes egyetértés kérése Bodor Tibor a KISZ Békés [...] Gyulai Építőipari Szövetkezet szállításvezetője Szász István Gyulai Húskombinát gépésztechnikusa 15 p [...] p Bejelentések Szabó Miklós Szabó István a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának elnöke [...]
4961. 1927-10-30 / 44. szám
[...] dr népjóléti miniszteré úgyszintén Hal­tér István v miniszter szavai voltak akik [...] a munkások jogos és méltányos kérése teljes elismerésre fog találni Munkaadók [...] 161 cm 2 Lam barth István VI Brg 156 cm 3 [...]
4962. 9. rész - Lakás-jegyzék • K (1530. oldal)
[...] magántanító VH Almássy tér 16 István földh int tisztv V Lipót körút 26 István máv ellenőr VIH népszinház u [...] út 7 Sándor kereskedő VH István út 26 Kerókfy Ferencz ny [...] H Toldy Fer u 42 Kerese Gábor kir ítélőtáblai biró VIH [...]
4963. 1968-01-04 / 2. szám
[...] eddig vala­milyen okból kimaradtak Szoóh István balkányi olvasónk bi­zonyára tévedett Édesanyja [...] betakarította Levélben küldünk tájékoz­tatást Erdei Istvánnak Baktalórántházára Füle Józsefnek Nyírpazonyba Tompa [...] és tech­nikusok Molnár Pál Szilá­gyi István kiváló ifjú mér­nök Fülöp Árpád [...] az ott lakók ilyen irányú Kérése mielőbb teljesüljön A Kelet Magyarország [...]
4964. Ülésnapok • 1922-188 (1922-XVII-12. oldal)
[...] Imre Zaj a szélsőbaloldalon Rubinek István Lukovich Aladár Forgács Mik­lós Drozdy [...] a szélsőbaloldalon Áh Áh Heazer István Kolozsváry Kiss István Csontos Imre Csontos Imre Állom [...] Iván Hir György Wéber János Kerese György dr Hegedűs György Schiffert [...] Imre Az akkori házelnököt Ra­kovszky Istvánt kérdezze meg mit mondott Azt [...]
4965. 1909-01-27 / 8. szám
[...] egymagában is elégséges Szat már kérése jogosultságának igazolására A mi a [...] visszaállítani e határozat leginkább Károlyi István grófra való tekintetből nem hajtatott végre Károlyi István gróf azonban már nem él [...]
4966. 1930-12-20 / 51-52. szám
[...] majd a kárhozatra Ez a kérése sem teljeesülhetett Aki a földön [...] elhulla­nak mellőle Zakeus boldoggá válik István érte hal meg Pál róla [...]
4967. 9. rész - Lakás-jegyzék • K (1257. oldal)
[...] magánzó I tábor u 8 István számv igazg H Krisztina krt [...] H Krisztina körút 1 Kerepessy István ny postatiszt I csurgói út [...] Toldy Fer u 44 a Kerese Gábor kir Ítélőtáblai biró VIII [...] út 86 Gyula postatiszt VH István út 19 István füszerkeresk H lánczhid u 2 [...]
4968. 1996-11-17 / 46. szám
[...] nem helyénvaló Jakab és Já­nos kérése 3 Vannak e nekünk is [...] közlünk még néhány gondolatot Mácz István Kísértés a jóra című könyvéből [...] Rákóczi Ferenc hamvait a Szent István baziliká­ban az evangélikus Thököly Imre [...] Thököly emlékkiállítás az evangélikus múzeumban István Zrínyi Ilona ésPekry Lőrinc képe [...]
4969. 1931/32. tanévbetűsoros mutató az 1931/32. tanévi kari ülések jegyzőkönyveiről (32. oldal)
[...] tanár újabb 600 r kiutalási kérése 95 9 10 95 ÖJctatási [...] oh insbrucki 107 28 jKutálik István oh bécsi féléveinek beszámítása 107 [...]
4970. 297
[...] pénzügyi fedezet hiányában Az a kérése hogy a fel­vett 00 milliós [...] Lajos dr Csanádi György Kőmives István dr Reischl Antal ós dr [...]
4971. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1943/44. tanév (305. oldal)
[...] számának megállapítása tárgyában 5 Javaslat kérése a hadapródiskolái érettségi bizonyítvány képesítőhatályára [...] halálának bejelentése 10 Dr Palecskó István a Sebészeti Klinika tanársegéde halálának [...]
4973. Gvadányi József egyéb munkái (49. oldal)
fülemet Munkámat ugyanazoknak kérése megkönnyebbítette mert ameddig négysoros négy [...] össze a VII kötetet Sikos István evangélikus pap a VIII és [...]
4974. 1934/35. tanévbetűrendes mutató az 1934/35. tanévi kari ülések napirendi pontjairól (34. oldal)
[...] szabadságot kér 133 41 Putnoky István oki gyógyszerész díjtalan gyakornoki állásá­ról [...] Dr Csia László díjtalan gyakornok kérése a MÁV nál leendő állásának [...]
4976. Dokumentumok (Forrásközlés) (101. oldal)
[...] sürgős voltára való tekintettel póthitel kérése javasoltatott A Kar az Erődi [...] órán vesznek részt 20 Egyed István dr nyilv r tanár e [...]
4977. 1951. november 19. (18-46.) (20. oldal)
[...] előadót értesítette a rendelkezésről Oláh Istvánná kijelenti hogy esak előzetes tájékoztatást [...] Péter Ormos Tibornak az a kérése hogy a Pártmegbizottakat illetően a [...] T ISz titkárokkal is Oláh Istvánná helyesnek tartaná ha IV éves [...]
4978. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • K (1144. oldal)
[...] özv VH dohány u 74 István József irodai alkalm X liget [...] VI Podmaniczky u 5 Képiró István vili kocsiv B Zsigmond u [...] II Margit körút 31 Kercsmár István rendőr VHI Teleki tér 4 [...] H Krisztina körút 1 Kerepesi István postaaltiszt IV zöldfa u 10 Kerese Gábor tvszki biró VB szövetség [...]
4979. 2012-06-20 / 143. szám
[...] ismerték és szerették hogy Daróczi István zsarolyáni lakos 2012 június 17 [...] órakor lesz A gyászoló család kérése hogy kegyeletüket 1 szál virággal [...]
4980. 2006-04-02 / 14. szám
[...] Enikő Kecskés Mónika Vezényel Zimányi István Szeretettel értesítünk mindenkit hogy április [...] ének Koloss Krisztina cselló Koloss István Lisznyay Szabó Mária Pál Diana [...] 00 PAX A családról Jeleníts István 12 05 Duna Tv Christi [...] támaszkodjunk Isten szavára A zsoltáros kérése kiáltása legyen imádságunkká Péntek Nagyon [...]
4981. 1909-10-31 / 44. szám
[...] keltene visszhangot az egyesület esdeklő kérése csak egy virágszálat Esdve kérünk [...] A választás elnö­kéül Dr Czinder István helyettes elnökéül Dr Szigethy Elemér [...] fis ifj Stádel János Böröoz István és Farkasovszky Endre gazdatisztek s [...]
4982. 2017-02-01 / 26. szám, szerda
[...] nem jött szó­ba semmilyen kivétel kérésé adása mert ezen a napon [...] alkalommal rendezik meg a Horváth István Asztalitenisz Emléktomát Pénteken a gyerekek [...] felnőtteknél a 66 éves Soltész István akinek egyik komoly kihívója lehet [...]
4983. Dokumentumok és regeszták 1848. március 15–1849. július 30. (251. oldal)
[...] Tábory János pénztári írnok Folyamodó kérése nem teljesíttetett 479 ski 450 [...] 11 2705 481 özv Kováts Istvánná született Széka Rozáliái háza kibérlésére [...]
4984. 1933. február 10. VI. rendes ülés (124. oldal)
[...] 17 24927 932 Dr Soóky István gh igazgató­nak a budapesti egyetemhez [...] Hegyközi Antal altiszti alkal­mazása iránti kérése Előjegyzésbe vétetett a a II [...]
4985. Sopron város bírósági jegyzőkönyveinek regesztái (82. oldal)
[...] kifogásait a két idősebb gyerek kérése ellen Továbbá bemutat­ta Preinruss Preinrues [...] 219 IV 94 95 Schneider István Meggyesről Mödwisch megjelent és a [...]
4986. I. • 4. A Pártkollégium • C) A Pártkollégium ülései (63. oldal)
[...] 3 000 Ft os segély kérése C A tudósüdültetésre vonatkozó javaslat [...] Gerő Ernő Révai József Kossá István Lukács György Hevesi Gyula Alexits [...]
4987. 1962. február 27., VI. rendes ülés (6_5. oldal)
[...] meg Tudomásul szolgai 6 Serfőző István V éves orvostanhallgató aki az [...] ben történő megáilapitásához az évfolyam kérése alapján c a Kar hozzájárul [...]
4988. 1959. június 6. (6_4. oldal)
[...] 2 22 1959 12 SZABÓ ISTVÁN V éves hallgató tekintettel arra [...] 3 6 1959 VERES SÁNDOR kérése csak abban az esetben teljesíthető [...]
4990. 1942-03-01 / 9. szám
[...] A szójabab fermeisSése Irta KOPERNICZKY ISTVÁN mezőgazdasági szakiskolai igazgató O la [...] szórakoznivalója A sporthatóságoknak az a kérése hogy a közönség mind a [...] Sáros Mi­hály Moravecz Imre Horváth István 2 Ref kereskedielmi Nag y [...]
4991. 1998 / 4. szám • Gajdó Ágnes: „Isten nélkül isteni életet” (Szigeti Lajos Sándor: Evangélium és esztétikum) (96. oldal)
[...] és lelkiismeretes­ség jellemzi a Kovács István Várady Szabolcs Nagy Gáspár Körmendi [...] mottó közül talán a Baka István idézet a legjellemzőbb a korra [...] várása a mél­tósággal viselhető halál kérése azt jelzi hogy a költő [...] Szige­ti gondolatot amellyel a Kovács Istvánról szóló írását hefejezi legyen lehetőségünk [...]
4992. 1928-01-06 / 5. szám
[...] élet vo­natjának megállásra lassítására irá­nyuló kérése kérlelő esdő kedves szeretetteljes szavakkai [...] országúton kirabol­ták és meggyilkolták Tar Istvánt a zalaapáti Hangyaszövetkezet üz­letvezetőjét Holland [...] tiszteletem Károly bátyámnak Ju­liska nénémnek István bátyám­nak és Lipták János bátyám [...]
4993. 1905-02-19 / 8. szám
[...] és óvatosan hazafias urak kegyei­nek keresé e Ne alakoskodjunk Ne hirdessük [...] kér arra is hogy Kiss István történészt munkatársul maga mellé vehesse [...] Lajos a monogra fiát Kiss István közreműködésével fogja megirni Abauj Tornavárraegye [...]
4994. Dokumentumok és regeszták 1848. március 15–1849. július 30. (203. oldal)
[...] Mihály Szegedi polgár Kertész Antal kérése egyetlen fia a 20 éves [...] Kertész Sándor felmentetéséért Néhai Kakuszi István özvegye Almási Rozália kérelme 19 [...] küldöttségünk jelentése szerint Kocsis Savanyú István helybéli mezei gazda kinek ugyan [...] Imrének Vajas Ferencnek és Savanya Istvánnak az újonc helyettesítés megengedtetik Hadügyminiszter [...]
4995. 1965-07-20 / 169. szám
[...] ha valakinek adódik is pa­nasza kérése bemegy a tanács­hoz s elintézik [...] és az Okos Katának Sipos István tanácselnök véle­ménye szerint ezeknek az [...] Mon­dok egy érdekes esetet Viló István csinálta a háza mögét és [...]
4996. 1973-07-01 / 26. szám
[...] har­madik részének a Mi­atyánknak negyedik kérése kapcsán a mindennapi kenyér fogalmához [...] Gallé Andor 50 évig majd István nevű fia 34 évig szolgált [...] vagyunk Mindent Istentől kaptunk Pákolits István Négysorosak Jóvátehetetlen Á halottnak most [...] az egyházmegye esperese Gar tai István hirdette az igét és vezette [...]
4997. Ülésnapok • 1901-314 (1901-XVII-454. oldal)
[...] Előadó Belitska Béni 303 Vojnics István igazolása Előadó Belitska Béni 314 [...] Nagyváradi 306 Beszéd elhalaszthat ásának kérése 307 Hozzászóltak Gabányi Miklós 313 [...]