229 találat (0,302 másodperc)

Találatok

1. 1975-06-06 / 131. szám
[...] arány A nagy la­kás hagyomány Hajóson Az 1970 es népszámlásási adatok [...] A seftelés üzér­kedés nem divat Hajóson Örök­ség Ritka madár A sajátos [...] kelt el a nagyobb lélekszámú Hajóson 14 ezer A garaiak évente [...] hu­zavona is megér egy misét Hajóson is azt tapasztaltam hogy a [...]
2. 1976-08-01 / 181. szám
[...] kegyetlenkedö Habsburg birodalom ellen Kedden Hajóson játszik a Ferencváros Utoljára éppen [...] évvel ezelőtt szerepelt a Ferencváros Hajóson mégpedig igen nagy si­kerrel Már [...] augusztus 3 án kedden ját­szik Hajóson A mérkőzéssel kap­csolatban dr Koch [...] kedden 17 órai kezdettel játsszuk Hajóson Lesz előmérkő zés is A [...]
3. 1979-03-04 / 53. szám
[...] településen található szövet­kezetbe olvasztják be Hajóson is felgörbedtek ezek a kérdőjelek [...] összhang megteremtésével elége­dettek Kalocsán és Hajóson Minden lépés előtt A kisebb [...] távlatokban Az exportbővítő beruházást amelyet Hajóson va­lósít meg a kalocsai központú [...] azóta már növelte a keresetüket Hajóson korszerű faipari üze­met létesít a [...]
4. 1976-03-04 / 54. szám
[...] a megyei átlag­tól s csupán Hajóson építettünk áruházat Szakmaron Homokmé gyen [...] orvosi illetve szakor­vosi rendelő Hartán Hajóson egészségügyi kombinát Bátyán Miskén Dunapatajon [...] a járdák hosz sza Úszódon Hajóson Üjsolton Fajszon vezetékes vízhálózat és [...] ek Tasson és Hartán tehenészetet Hajóson a sertéstelepet A háztáji és [...]
5. 1980-06-10 / 134. szám
[...] cso­portba A belépési nyilatkozat kelt Hajóson 1949 szeptember 2 án A [...] írta a pesti igazgatóságnak Jelentem Hajóson az első ter­melőszövetkezeti csoportot meg­alakítottuk [...] tsz egyesülése József Attila néven Hajóson 1963 64 től gomba módjára [...] olcsó eledel volt ez itt Hajó­son Az ötvenes évek végén egy [...]
6. 1978-12-15 / 295. szám
[...] ÉS NYITOTT HÁZ Ipari szolgáltatások Hajóson Minden vonal FOGLALT Külön legendája [...] a szolgáltatások fej­lődése útjából Itt Hajóson is szeretnénk elérni hogy a [...] működési engedélyt A kisiparosokon kívül Hajóson a Kalocsai Asztalos Építő és [...] te segítesz nekem alapon Találhatók Hajóson teknővajo köszörűs bérfűrészelő tűzifa­fűrészelő szobafestő [...]
7. 1979-10-17 / 243. szám
[...] csatlakozott a kezdeményezéshez Tiszakécs kén Hajóson Kiskunmajsán érzik hogy nemcsak az [...] kimunkálására Előreláthatóan tovább szélesí­tik a Hajóson táborozok körét Tóth Menyhért Weinträger [...] gyűrűz­nek a Kecskeméten Tisza kécskén Hajóson Kiskunmaj­sán szerzett új tapasztalatok ösztönzések [...]
8. 1978-07-27 / 174. szám
[...] RENESZÁNSZ KORI MŰHELYEK MINTÁJÁRA Művésztelep Hajóson A művészettörténet ismerői jóf tudják [...] járhatott a te­jében azoknak akik Hajóson a nevelőotthonnak használt barokk kastély [...] szep­temberben közös kiállításon mu­tatják be Hajóson a művelődési ház nagytermében P [...]
9. 1980-07-03 / 154. szám
[...] nylségben K F Szegedi egyetémisták Hajóson Szeged fel­sőfokú oktatá­si intézményei­nek hallgatói [...] is Az ő kérésére most Hajóson Ütöt­tek táborta­nyát a szege­diek A [...] részvételét Minderre kitűnő lehetőséget kínál Hajóson is a nem egyetemi kötött­ségű [...]
10. 1975-02-07 / 32. szám
[...] ahogy munkájáról a községről beszél Hajóson kerestük s Kecskemé­ten találtunk rá [...] kezdett Érettségivel lett betaní­tott munkás Hajóson a Vegyes és Építőipari Szövetkezet [...] üzemet és úgy dön­tött megmarad Hajóson Sikerél­ményt adott a munka naponta [...]
11. 1976-03-04 / 54. szám
[...] fejlődése rangjához méltón Nemzetiségi hagyományőrzés Hajóson Dunavecse és Dunaújváros kö­zött a [...] dinamikusan fejlődő településekhez Tárnái László Hajóson a lakosságnak mint­egy hatvan százaléka [...] van segélyre támogatásra szoruló ember Ha­jóson Az a kevés aki található [...]
12. 1978-04-07 / 81. szám
[...] öt­letemberekkel szocialista brigá­Járási VIT vetélkedő Hajóson A Köszöntünk VIT köszön­tünk Havanna [...] Kalo­csa járási rendezvényét hétfőn tartották Hajóson Több mint száz fiatal sorakozott [...] a hajósi Elmer Éva A Hajóson rendezett vetélke­dő méltó eseménye volt [...]
13. 1976-05-07 / 107. szám
[...] Scheibl Ist ván népi hangszerkészítő Ha­jóson közismert szép és hasznos szenvedélyéről szokásáról Csá volyon legalább tízen Hajóson hatan Nemesnádudvaron ketten őrzik tömegesen [...] Zoltán Bátyán Harmatit Sándór né Hajóson Kishegyi Simon Ne­mesnádudvaron szerzett érdeme [...]
14. 1978-10-03 / 233. szám
[...] a Me­gyei Művelődési Központban Tárlat Hajóson Nagyszámú képzőművészeti al­kotás látható azon [...] tárla­ton amelyet tegnap nyitottak meg Hajóson a községi művelődési házban az [...] híres festőművész Tóth Menyhért is Hajóson festett képei megkapó látványosságai a [...]
15. 1978-07-27 / 175. szám
[...] kötelező Szatmári Jenő István Avarok Hajóson Avar kori temetőre buk­ ntak Hajóson egy homok­bánya megnyitásakor A ba­iai [...]
16. 1975-04-24 / 95. szám
[...] KECSKEMÉTEN ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK BAJÁN ÉS HAJÓSON Május elsejére készül a megye [...] Szövetkezetének dol­gozói készítettek társadalmi mun­kában Hajóson április 30 án a nagy­községi [...]
17. 1978-07-15 / 164. szám
[...] Hajósi törekvések Tíz esztendeje egyesült Hajóson a község három közös gazdasága [...] ezzel is segítjük a terme­lést Hajóson még speciális fel­adatokat is meg [...]
18. 1976-11-30 / 283. szám
[...] vízhálózatot Bátyán Dunaszentbenedeken Géderlakon Dunapatajon Ha­jóson megkezdték a belvíz el­vezetéséhez szükséges [...] 1980 ig Homokmégyen Tasson Úszódon Hajóson Solton új tantermek Dunavecsén és [...]
19. 1978-05-18 / 115. szám
[...] alatt álló beruházási terv szerint Hajóson a régi téglagyár helyén új [...] Építő és Elektromos Ipari Szövetkezet Hajóson fodrász kozmetikus női szabó cipész [...]
20. 1976-12-05 / 288. szám
[...] községi szerve­zete A kalocsai járásban Hajóson 46 taggal jött létre a [...] MSZMP szervezet alakult Dunaszentbene deken Hajóson Dusnokon Bá­tyán és Homokmégyen Duna [...]