453 találat (0,304 másodperc)

Találatok

1. 1976-08-19 / 196. szám
[...] 29 Kkfh Vas­utas SC Pálmonostora Gátér Tiszaalpár Lakitelek Tiszakécs fce Kiskunfélegyházi [...] 5 Kkfh Vasutas Tiszakécske Pálmonostora Gá­tér Tiszaalpár Kun B SE II [...] 12 Tiszakécske Kkfh Vörös Csillag Gátér Kkfh Vasutas Kun B SE [...] Petőfi­szállás Kkfh Vörös Csillag Ti­szakécske Gátér Szeptember 26 Gátér Kun B SE II Kkfh [...]
2. 1975-02-02 / 28. szám
[...] a megyehatár keleti szélén fekvő Gátér Az itteni lakosok egyik része [...] már ut­casornyi családi házat építettek Gátéren s ide költöztek Az autó­buszút [...] pedig a Kiskunfél­egyházi Ruhaipari Vállalat gátéri varrodájában dolgoznak Az 1950 ben [...] Jelenleg 28 családi házat építenek Gátéron Két pártalapszervezetben A községi tanácsházával [...]
3. 1977-07-06 / 156. szám (157. szám)
[...] Szegi 608 ITSK 2 Forgó Gátér 3 Rácz Gátér 400 m 1 Kiss Vegyipari [...] 100 m 1 Nyilas K Gátér 2 Kovács M Gátér 3 Kasza Gátér 400 m 1 Kasza M [...] Kovács M Kurucz P mindhárom Gátér Spartakiád váltó 1 Gátér 2 Vegyipari Gép­gyár Súlylökés í [...]
4. 1976-08-03 / 182. szám
[...] A MEGYÉBEN Két város peremén Gátér lélekszámát települési viszonyait közigazgatási helyzetét [...] kapcsolatban A tavaly januárban egyesített gátéri és pálmonostori tsz ben mindössze [...] a vegyesbolt látja el a gátérieket Épp akkor érkezett a friss [...] olyan üzlet ahol ne találnánk gátérit A fiatalok nem is tagadják [...]
5. 1979-04-14 / 87. szám
[...] igyekszik szélesebb árukínálattal kielégíteni Változások Gátéron Leszámítva a községet átszelő országút [...] virágzó gyümölcsfák szinte ünnepivé avatják Gátér nyugalmát Mindig ilyen csendes a [...] a bejárást Félegyházá­ra Elgondolkodom a gátéri s a hasonló jó szándékú [...] 62 hízómarhát adtak le a gátériek magyarázza Bálint Mihály Ami pedig [...]
6. 1976-07-03 / 156. szám
[...] ifjúsági I ifjúsági II mintegy Gátér nyerte a pontversenyt A Kun [...] Jenő Petőfiszállás 2 For­gó Miklós Gátér 3 Zsikla Já­nos Húsos 400 [...] Kiss Jénő 2 Nyilas István Gátér 3 Ivá nyi Árpád Petőfiszállás [...] Petőfiszállás 3 Ci­pőgyár Labdarúgás 1 Gátér A pontverseny végeredménye 1 Gátér 71 2 KVG 65 3 [...]
7. 1977-10-28 / 254. szám
[...] János Nagyszőlő 3 Ágó Ferenc Gátér 4 x 100 m 1 [...] Ilona Kunszállás 2 Rádi Edit Gátér 3 Lukács Te­réz Nágyszőlő Magasugrás [...] Márti Nagyszőlő 2 Szabó Ágnes Gátér 3 Molnár Eri­ka P monostora [...] Erzsébet Bankfalu 2 Szabó Ágnes Gátér 3 Szabó Erzsé­bet Kunszállás Távolugrás [...]
8. 1978-11-17 / 271. szám
[...] Bunkfalu 2 Pe tőfiszállás 3 Gátér Lányok 50 m 1 Erdei [...] 9 3 2 Pálinkás A Gátér 9 5 3 Szabó A [...] 35 7 3 Lőrincz É Gátér 1 35 7 Távölugrás l [...] Pálm 7 8 2 Kiss Gátér 8 2 3 Dányi Nagyszőlő [...]
9. 1980-09-05 / 208. szám
[...] kész a gyerekek fogadására a gátéri óvoda Tóth Sándor felvételei II [...] városi párt vég­rehajtó bizottság foglalkozott Gá­tér Pálmonositora Petőfiszállás és Kunszállás községi [...] különböző irányaiban fekszik Pálmonostora Kunszállás Gátér és Petőfiszállás Sokat hozott Petőfiszálláson [...] is a textilipar igényeinek kielégítésé­re Gáterősítések Borsodban A Tisza Borsod megyei [...]
10. 1975-08-26 / 199. szám
[...] Más könyvtárak is helyhiánnyal kín­lódnak Gátéren még további 10 25 ezer [...] az elrong yolódott köte­tek A gátéri iskola ma is a kultú­rát [...] varázsoltak a valamikori oskolából A gátéri iskolában 35 ezer kötet könyvnek [...] a központból kivont állományt A Gátéren elhelyezett köte­tek túlnyomó része most [...]
11. 1978-05-23 / 119. szám
[...] kár 20 ezer forint Szurkálás Gátéren A megyei rendőr főkapitányság emberölés [...] Ka­tona János 30 éves juhász Gátér Tanya 161 szám alatti lakost [...] az esti órákban ittas állapotban Gátéren a Tuli­pán eszpresszó előtt összeszólal­kozott Deák József 23 éves Gátér Petőfi utca 38 szám alatti [...]
12. 1977-03-31 / 76. szám
[...] 1 Kunszál­lás Jászszentlászló 2 1 Gátér Tiszakécske 2 6 Vasútas Kun [...] 4 Kunszál­lás Jászszentlászló 3 1 Gátér Tiszakécske 4 3 IGSZ kijelölte [...] 15 1 107 6 31 Gátér csapatától 2 EK EREDMÉNYEK SOROKBAN [...] 8 Kunszállás 9 Építők 10 Gátér 11 K Szöv SE 12 [...]
13. 1976-04-10 / 86. szám
[...] Pataki Miklós és Kiss Csaba Gátér Petőfi száll ás 5 1 [...] Építők Kunszállás 1 2 Ifjúságiak Gátér Petőfiszál­lás 3 3 Kkfh Építők [...] 1 50 10 16 3 Gátér 9 4 1 4 19 [...] Csillag Tsz SK Pál monostora Gátér Húsos Éoítők Serdülőbajnokság Középcsoport Kalocsai [...]
14. 1975-10-09 / 237. szám
[...] Béla SE 2 2 A Gátér Lénia Tsz mérkőzés elmaradt mert [...] meg A két pontot a Gátér kapta 3 0 ás gólkü­lönbséggel [...] 4 4 18 7 3 Gátér 4 3 1 13 7 [...] 2 4 1 4 Ifjúságiak Gátér Pető fis zállás 3 0 [...]
15. 1978-07-09 / 159. szám
[...] négy község tarto­zik Petőfiszállás Pálmonostora Gátér és Kunszállás A négy te­lepülésnek [...] Ez utóbbiakkal kapcsolatban elmond­hatom hogy Gátéren a közel­múltban adták át a [...] nemrég Vaskúton Csátalján Katymáron Madarason Gátéren jártam Jóleső érzéssel tapasztal­tam hogy [...]
16. 1976-04-03 / 80. szám
[...] négy csapat mér­kőzött Eredmények I Gátér Kkfházi Építők 1 0 0 [...] az első helyért Kkfházi Húsos Gátér 5 2 3 2 Döntő [...] Végeredmény 1 Kkfházi Hú­sos 2 Gátér 3 Vörös Csillag SK 4 [...] 15 30 Kkfházi városi bajnokság Gátér Petőnszállás 10 óra Kkfházi Lenin [...]
17. 1979-09-30 / 229. szám
[...] L HÍREK HÍREK Egészségügyi előadások Gátér Petőfiszállás Kunszál­lás és Pálmonostora községekben [...] életről fog beszélni hallgatóinak Szerdán Gátéron a művelődé­si házban filmet vetítenek [...] előadását hallhatják Az egészségügyi héten Gáté­ron a művelődési ház előcsarno­kában naponta [...]
18. 1980-09-04 / 207. szám
[...] Bár a kiskunfélegyházi járás megszűnt Gátér Pálmonostora Petőfiszállás és Kunszállás to­vábbra [...] to­vább Úgy tűnik tehát hogy Gátér Pálmonostora Petőfiszállás és Kunszállás hozzátartozik [...] tsz tagság például döntött a gátéri Aranykalász és a pál monostori [...]
19. 1977-12-17 / 296. szám
[...] 44 perc Holdnyugta Űj üzlet Gátéron és Városföldön Megyénk két községe [...] napokban egy egy nagyobb üzlettel Gátéron átadták a 360 négyzetméter alapterületű [...] szá­mító most megnyílt üzletházat A gátéri ABC kisáruház kialakításában a kösség [...]
20. 1977-11-09 / 263. szám
[...] miatt a rendőrség őrizetbe vette Gátér határában motorkerék­párjával közlekedett Balog Imre 43 éves Gátér Dózsa György út 120 szám [...] lovas kocsit ame­lyet Nagy István Gátér Tanya 114 szám alatti lakos [...]