8579 találat, 5000 megjelenítve (0,193 másodperc)

Találatok

1. T. Bereczki Ibolya: A lakodalom étrendje és mágikus erejű ételei Jász-Nagykun-Szolnok megyében. (94. oldal)
[...] A szekérről a meny­ 10 DEME Zoltáné n 18 11 CZECZEI SZÜTS [...] 324 14 Saját gyűjtés 15 DEME Zoltán é n 18 19 16 DEME Zoltán é n 1305 22 23 [...] szívéből főzött májleves Ti­ 17 DEME Zoltán é n 23 18 DEME Zoltán é n 24 19 CZECZEI [...]
2. 1990-10-07 / 40. szám
[...] megnyüvánu lásokat Roszik Gábor és Deme Zoltán lelkészeknek országgyűlési képvi­selőknek be kellene [...] fiatal lelkész házaspár foglalta el De­me Dávid és felesége Deméné Smidéliusz [...] püspökre A nap első eseménye Deme Dávid beiktatása volt nagykanizsai lelkészi [...] ny lelkész és a testvér Deme Zoltán szarvasi lelkész adta át Köszöntött [...]
3. IV. Egyházmegyék • Déli Egyházkerület egyházmegyéi • Nyugat-Békési Egyházmegye (26. oldal)
[...] ERZSÉBET Szarvas ROSZIK JÁNOS Szarvas DEME ZOLTÁN Szarvas ifj KOSZORÚS OSZKÁR Orosháza [...] LÁSZLÓNÉ HÁZI MAGDOLNA Pusztaföldvár Missziói DEME ZOLTÁN Szarvas Diakóniai AKLAN BÉLA SÁNDOR [...] Gyűjteményi GYEKICZKY JÁNOS Tótkomlós Sajtó DEME ZOLTÁN Szarvas Zenei DEMÉNÉ GEDE ERIKA [...]
4. 2000-05-14 / 20. szám
[...] dr Har­mati Béla püspökkel Smidéliusz Zoltán esperes és Deme Dávid a helyi lel­kész szolgált [...] és üdvözlő levelet olvastak fel Deme Zoltán a csa­lád nevében szólt és [...] Béla püspök A liturgiában Smidéliusz Zoltán esperes és Deme Dávid lelkész segített Az igehirdetés [...]
5. VI. Személyek • Lelkészek (93. oldal)
[...] DEDINSZKY TAMÁS 33 60 Baja DEME DÁVID 52 77 Ostffyasszonyfa DEME KÁROLY 53 77 Szákszend DEME ZOLTÁN 54 78 Szarvas DEMÉNÉ GEDE [...] JÁNOS 39 62 Aszód DÚKA ZOLTÁN 29 52 Hévizgyörk DONÁTH LÁSZLÓ [...] 46 69 Ökumenikus Tanács GÖRÖG ZOLTÁN 48 72 Budapest GYARMATI ISTVÁN [...]
6. 1993-11-23 / 273. szám
[...] Tibor Visszhang Képviselő testületi állásfoglalás Deme Zoltán országgyűlési képviselő tevékenységéről és megnyilatkozásairól Szarvas Város Önkormányzata képviselő­testülete Deme Zoltán országgyűlési képviselő tevékenységéről és legutóbbi [...] képviselőtársunk és leg­nagyobb iskolánk igazgatónője Deme Zol­tán állításával ellentétben nem tagja az [...] Deme féle keresztény erkölcs Szeretném Deme Zoltán dezinformációtól való megalapozatlan félelmét illetve [...]
7. Rostás Péter: A kiscelli trinitárius kolostor átalakítása katonai célra, 1784–1806 7-66 (64. oldal)
[...] 1903 DELLARD 1892 HOFMEISTER 1973 DEME 1975 EBHARDT 1888 EMBER 1945 [...] Vortragszyklus 1989 Wien 1989 BARCSAY­AMANT Zoltán A francia forradalmi háborúk hadifoglyai [...] Universität Wien 96 Wien 1973 DEME Zoltán Verseghy vígeposzának életrajzi hátteréről Irodalomtörténeti [...]
8. Források • A Szovjetunióba deportáltak névsorai (49. oldal)
[...] Budapest 12 25 141 681 Deme András Imre 1929 Szentes Csongrád [...] Kaposvár 12 20 142 59 Deme Zoltán Béla 1936 Ipolygalsa Nógrád ma [...] Budapest P 143 358 Demetri Zoltán Imre 1902 Budapest 1956 11 [...]
9. 1993-04-07 / 81. szám
[...] jól érzem magam kö­zöttük Csete Deme Zoltánt annak idején első nekifutásra ország [...] az ilyen ké­nyes ügyekben Köszöntötték De­me Zoltánt leg csípősebben bizo­nyára Bó di [...] közös feladatok összehangolásá­ban jelölte meg Deme Zoltán azzal védekezett hogy a testületi [...] egy másik történet Egyben át­nyújtotta Deme Zoltánnak a város 1993 as pénzügyi [...]
10. 1990-04-28 / 99. szám
[...] dbiiumtj Neki címezték nekünk küldték Deme Zoltán fekete bárány lett Kaptunk egy [...] SZDSZ vezetőitől A terjedelmes írás Deme Zoltánnak me­gyénk 5 ös számú szarvasi [...] áll rendelkezésünkre amelyből megtudhatnánk hogy Deme Zoltánra plusz ez MDF re hányán [...] mi történik akkor ha a De­me Zoltánra mint függet­len képviselőre szavazó több [...]
11. 1992-01-25-26 / 21. szám
[...] állapotban van a szarvasi közélet Deme Zoltán országgyűlési képviselő bizonyára elhivatott és [...] Egy példányt április 2 án Deme Zoltánnak és a felügyelőnknek is átadtam [...] gyülekezete előtt Más kifogása ivóit Deme Zoltánnal szemben Azt még megértettem hogy [...] szolgálja gyülekezetét Ez a gyülekezet Deme Zoltánt és feleségét szerette gondoskodással vette [...]
12. 1989-10-08 / 41. szám
[...] a máso­dik lelkészi állás betöltését Deme Zol­tán né lelkésziktatását Az ünnepi istentiszteletet [...] ezért renoválta a gyülekezet templo­mát Deme Zoltánná szolgálatát is­meri a gyülekezet hiszen [...] püs­pök mellé az esperes és Deme Zoltán lelkész álltak az oltártérbe A [...] renovált templom felújítási munkálatainak irá­nyításában Deme Zoltán lelkész név szerint kö­szöntötte az [...]
13. 1998-09-16 / 217. szám
[...] hétköznap 10 19122 ig Hődör Zoltán vállalkozó Tel 481 281 160 [...] Kispéter Anita Rita Puskás György Zoltán és Kőhalmi Andrea Balogh Zoltán és Gáli Nóra Barbara Dobó [...] és Beke Brigittának Laura Viktória Deme László­nak és dr Mécs Zsuzsanna [...] Gallyas Zsuzsanna Beátának Virág Zsuzsanna Deme Zoltánnak és Gede Erikának Simon Tasi [...]
14. 1991-07-27-28 / 175. szám
[...] hogy az aláírók között volt Deme Zoltán dr Fulaki Géza dr Pelcsinszki [...] Arról hogy utána mi tör­tént Deme Zoltántól értesülhet­tünk új személyek léptek szín­re [...] ellenére A másként gondol­kodás nem Deme Zoltánnal kez­dődött Szarvason hanem a kör [...] választottak meg helyet­te Hogy ez Deme Zoltánnak tetszik vagy sem az a [...]
15. 1991-02-09 / 34. szám
[...] volt No de nézzük sorban Deme Zoltán és az 55 éves Szabó József állításait Deme Zoltán szerint a csata mindenképpen no­vember [...] 6 4 e után mert Deme Zol­tán egy fővárosi nemzet­őrcsapatból november 4 [...] felkészülésre egy óra időt adott Deme Zoltánnak mondván egy óra múlva indulnak [...]
16. 1992-04-18-20 / 93. szám
[...] kezdődik áz előadás Élőre lép Deme Zoltán evan­gélikus lelkész Határozott hangja betölti [...] 6 saját lelkének rabja Aztán Deme Zoltán oldalt lép helyet ad az [...] bizonyságtétel Vagy csak úgy gondolom Deme Zoltán szólítja a meg térteket gyónjanak [...] akciót meg­hiúsítani Beszélgetésünk közben meg­érkezik Deme Zoltán és fiata­A védőháló alá kerültek [...]
17. 1978-08-20 / 34. szám
[...] 3 50 Ft Dr Káldy Zoltán püspök távirata Dr Lékai László [...] között mondottá D dr Káldy Zoltán püspök Deme Zoltán kondorosi és Gyarmati István orosházi [...] a Folytatás az 5 oldalon Deme Zoltán és Gyarmati István felavatott lelkészek első szolgálata Iíáldy Zoltán püspökkel Káldy Zoltán püspök lelkésszé avatja ifj Fcrenczy
18. 2001-03-20 / 66. szám
[...] volt avatott be az előzményekbe Deme Zoltán a szarvasi Újtemplomi Evangéli­kus Egyházközség [...] a törvényi háttér is megszüle­tett Deme Zoltán utalt rá 1950 ben az [...] váll aljuk fel a szolgálatot Deme Zoltán szerint ez a nyíltság megri­asztotta [...] az újtemplomi gyülekezetét teljesen ki­szorították Deme Zoltán utalt rá korábban felmerült a [...]
20. 1974-05-12 / 19. szám
[...] ÓZD Március 26 31 ig Deme Károly kondorosi lel­kész tartott igehirdetés [...] sorozat befejezéséül szeretetvendégséget tartottak amelyen Deme Károly elő­adást tartott ifj Deme Ká­roly teológus igét hirdetett és gitárkísérettel énekelt Deme Dávid teológus verset mon­dott Deme Zoltán teológus pedig saját énekszerzeményét adta [...]

 

Találatok rendezése
Találatok szűkítése Forrás mind
519 Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján)2 Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely)599 Békés Megyei Könyvtár761 Bródy Sándor Könyvtár (Eger)230 Budapest Főváros Levéltára41 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára5 Budapesti Történeti Múzeum362 Csorba Győző Könyvtár6 Damjanich János Múzeum7 Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg)1 Dobó István Vármúzeum2 Dornyay Béla Múzeum10 A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára8 Első Lánchíd – Mérnöki és Szolgáltató Bt.13 Erzsébetváros Önkormányzata4 Eszterházy Károly Egyetem Könyvtára305 Evangélikus Országos Könyvtár3 Evangélikus Országos Levéltár3 Ferencváros Önkormányzata261 Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia)165 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár4 Fradi Múzeum4 Hajdúsági Múzeum17 Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom)13 Herman Ottó Múzeum483 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár97 Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa)1 Jósa András Múzeum623 József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya)267 Katona József Könyvtár (Kecskemét)10 Kecskemét megyei jogú város4 Kiskunhalasi Thorma János Múzeum1 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum3 Magyar Könyvtárosok Egyesülete1 Magyar Levéltárosok Egyesülete2 Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára5 Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára1 Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára3 Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára8 Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára2 Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára1 Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára42 Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára8 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára2 Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára4 Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára1 Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára1 Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára1 Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára1 Magyar Nemzeti Múzeum16 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára360 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza)7 Munkácsy Mihály Múzeum3 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara2 Néprajzi Múzeum3 Országgyűlési Könyvtár190 Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum2 Országos Széchényi Könyvtár14 Osztrák Állami Levéltár1 Pápai Református Gyűjtemények388 Pest Megyei Könyvtár (Szentendre)3 Petőfi Irodalmi Múzeum9 Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei12 Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár1 Semmelweis Orvostörténeti Múzeum11 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára2 Szabadtéri Néprajzi Múzeum599 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár834 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár)2 Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (Debrecen)253 Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd)16 Újpest Önkormányzata924 Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye)2 Xantus János Múzeum4 XIII. Kerületi Önkormányzat4 XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Találatok szűkítése Sorozat mind
4 Acta Patakina5 Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból1 Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve 1963-20114 Angyalföld, Hír 13, XIII. Kerületi Hírnök 1976-20162 Arrabona 1959-20073 Bács-Kiskun megyei aprónyomtatványok 1844-199210 Békés 1869-1937583 Békés Megyei Hírlap 1971-20105 Békésmegyei Közlöny 1877–19381 Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-19493 Budai Napló 1914-1938206 Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–19492 Budapest Főváros Tanácsának jegyzőkönyvei 1950-19909 Budapest történetének bibliográfiája41 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék5 Budapesti hivatali útmutató 1934-194741 A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei2 A Budapesti Orvostudományi Egyetem jegyzőkönyvei33 Budapesti telefonkönyvek 1906-19507 Chronica Bekesiensis5 Címjegyzékek 1867-19422 A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiája4 A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-20104 Dél-Alföldi Évszázadok599 Délmagyarország 1910-20102 Diakónia – Evangélikus Szemle, 1979–19932 Dombóvári Hírlap362 Dunántúli Napló 1944-200431 Dunántúli Protestáns Lap 1890–19455 Eger - hetilap 1863-191416 Eger - napilap 1915-19441 Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei4 Egyéb kiadványok3 Egyháztörténeti Szemle 2000-20178 Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–20071 Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei - Gazdaság- és társadalomtudomány2 Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei - Nyelv- és Irodalomtudomány2 Evangélikus egyetemes közgyűlési jegyzőkönyvek1 Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek263 Evangélikus Élet10 Evangélikus gyülekezeti névtárak16 Evangélikus Naptár 1951–19964 Evangélikusok lapja2 Életünk 1963-20142 Élő Víz 1943–1951483 Észak-Magyarország 1956-20091 Északkeleti Újság 1909-19191 Fehérgyarmati Hírlap 1909-19141 Fejér Megyei Levéltár közleményei1 Felső-Szabolcs 1920-19251 Felsőházi naplók (1927–1944)3 Ferencváros 1964-20111 Folia Historica10 Forrás 1969-20181 Források a magyar népi demokrácia történetéhez 1-91 Források Budapest Múltjából 1-1123 Fővárosi Hírlap 1912-19382 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve1 Fradi műsorfüzet 1978-19891 Fradi Újság 1990-200013 Független Budapest 1906- 193823 Gazdasági címtárak 1842-19321 Gyászjelentések - Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei7 Harangszó 1918–19391 Ház és ember 1-251 Hegyen épített város3 Helyismereti Könyvtárosok Tanácskozásai4 A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-20128 A Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 1-221 Heti Szemle 1899-191427 Heves megyei aprónyomtatványok711 Heves Megyei Hírlap 1953-20182 Hevesi Szemle - Hevesi Napló - Új Hevesi napló20 A Hét 1957-19965 Hídlap 2003-20111 Hídmérnöki konferenciák4 Hírhozó 1991-201042 Irodalmi Szemle 1958-20143 Iskolai Értesitők - Kolozsvár1 Iskolai Értesitők - Sepsiszentgyörgy2 Iskolai Értesitők - Szamosújvár5 Iskolai értesítők - Aszód3 Iskolai értesítők - Budapest3 Iskolai értesítők - Csepel14 Iskolai értesítők - Debrecen10 Iskolai értesítők - Eger2 Iskolai értesítők - Eperjes1 Iskolai értesítők - Esztergom4 Iskolai értesítők - Igló1 Iskolai értesítők - Keszthely7 Iskolai értesítők - Miskolc1 Iskolai értesítők - Nagykanizsa6 Iskolai értesítők - Nyíregyháza7 Iskolai értesítők - Pécs4 Iskolai értesítők - Pozsony16 Iskolai értesítők - Rozsnyó86 Iskolai értesítők - Sárospatak16 Iskolai értesítők - Szarvas1 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-611 Jósa András Múzeum Kiadványai 1-557 Kandidátusi És Doktori Disszertációk Katalógusa1 Kerületi figyelő2 Képviselőházi naplók (1927–1944)4 Kiskunhalasi helyi lapok12 Klasszikus orvosi könyvek623 Komárom-Esztergom Megyei 24 óra1 A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyvei1 Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 1-154 Könyvek Esztergomról11 Közérdek 1908-19161 Kővárvidék 1904-19182 Lánchíd füzetek3 Levéltári korpusz2 Levéltári Közlemények 1923–20151 Levéltári leltárak 1-891 Levéltári Szemle 1951–20161 A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1971-19861 Magyar Paizs 1900–19171 Magyar Református Egyház Javainak Tára1 Magyar Székesfőváros 1898-19069 A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája10 Mátészalka 1909-19156 Mátészalka és Vidéke 1911-19121 MDP Budapesti testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-19562 MDP Pest Megyei testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-19562 Megyei hídtörténeti kiadványok3 Megyei út-történeti kiadványok7 Militär Almanach und Schematismus 1791-19141 Miskolc írásban és képekben1 MKP és MDP Nógrád Megyei testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1945-19566 A MOL segédletei 1-284 MSZMP Budapesti pártértekezletei, 1957-19894 MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-19897 MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései, 1957-19881 A MTA Könyvtár Kézirattárának Katalógusai1 A MTA Könyvtár Közleményei5 A MTA Könyvtár Munkatervei, Beszámolói, Éves Jelentései2 A MTA Könyvtárának Kiadványai1 MTI - Belső sorozatok12 MTI - Magyar Országos Tudósító19 MTI - Napi hírek1 Múzeumi Értekező (Salgótarján) 1-11)1 Nagybánya 1903-19313 Nagybánya és Vidéke 1899-19181 Nagykároly 1906-19121 Nagykároly és Érmellék 1910-19148 Nagykároly és Vidéke 1899-1919519 Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016149 Nyírvidék 1882–19421 Országos Műemléki Konferenciák 1989-20072 Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyvei1 Orvostörténeti Közlemények6 Pápa és Vidéke 1923–194418 Pápai Hirlap5 Pápai Közlöny 1892–19211 A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 1-13.6 Pápai Újságok388 Pest Megyei Hírlap 1957-19951 Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény2 A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G264 Petőfi Népe 1950-201124 Prágai Magyar Hírlap 1922-193831 Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–19196 Ranglisten Heeres 1914-19183 Rákos Vidéke 1901-19379 Református egyházkerületi jegyzőkönyvek1 Református konventi jegyzőkönyvek2 Sárospataki Füzetek 1997-2017834 Somogy Megyei Hírlap 1951-201820 Sorozaton kívüli1 Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv3 Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Kiadványai Közleményei1 Szabolcs 1874-187613 Szamos 1899-19195 Szatmár-Németi 1899-19121 Szatmár 1899-19119 Szatmár Vármegye 1905-19132 Szatmári Est 1913-19141 Szatmári Hírlap 1902-19191 Szatmári Népfőiskola 194212 Szatmármegyei Közlöny 1899-19205 Szegedi Orvostudományi Egytem jegyzőkönyvei2 Szegedi Tanítóképző Intézet jegyzőkönyvei 1 Szekszárdi Vasárnap 1991-20163 Szinérváralja 1904-19142 Szlovákiai magyar irodalomtörténet17 Szocialista Nevelés 1956-1989924 Szolnok Megyei Néplap 1960-20001 Tabula (Néprajzi Közlemények) 1-105 Tanulmányok Budapest Múltjából 1-341 Tanulmányok Csongrád megye történetéből1 Tanulmányok Heves megye történetéből4 Tisicum 1973-20111 Tolna Megyei Levéltári Füzetek240 Tolna Megyei Népújsag 1953-20004 Tolnamegyei Közlöny4 Tolnamegyei Ujság2 Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek1 Uj Budapest 1921-19381 Ungarische (Magyar Névkönyvek) 1877-1895117 Új Kelet 1994-1998154 Új Szó 1948–201716 Újpest, Újpesti Napló 1993-20171 Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények3 Vízügyi szakkönyvek1 Zalai Magyar Élet 1940-19445 Zalamegyei Ujság 1920-19442 Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve