894 találat (0,260 másodperc)

Találatok

1. 1894-12-09 / Ünnepi kiadás
[...] egyik legizlésesebb és leg jellefnzőbb címerei között foglalhat díszes helyet A család ősi címere a grófi rangra emelése alkalmával [...] bővíttetett s igy lön a címer négyfelé oszlott tojásdad alakú hadi [...] lánchídon lát­ható gróf Széchenyi féle címert még két oldalról telamon gyanánt [...]
2. 1896-09-20 / 38. szám (606. oldal)
[...] Rákóczy­kard A debreceni városháza Magyar címer a trón­fosztás után Falragasz 1849 [...] főiskola 1848 49 ben Magyar címer a trónfosztás után Kossuth az [...] 1849 április 14 én Magyar címer a trónfosztás után Folyvást előfizet­hetni [...]
3. 1880-09-05 / 36. szám (1171. oldal)
[...] munkára hirdet elő­fizetést Altenburger Gusztáv címer búvár és Rumbold Bernát címer festő Ezen érdekesnek ígérkező munka [...] országos összes megyei és városi címereit és a nevezetesebb községek pecséteit [...] Nyáry Albert neve ki a címereket kinyomatásuk előtt át fogia nézni [...]
4. 1884-04-20 / 16. szám
[...] fogjul 1 az újonnan adományozott címerben képlegesen i megvan I a [...] felelhetek s pedig egyszerűen a címer cha rakteristikuma után minólíogva el [...] azon sok esetnek melyben a cimer érern és em lékpónzek ismerete [...] Ha már most nem magyar címerekben hasonló címer alakokat mint épen az 1 [...]
5. 1885-09-13 / 37. szám (1183. oldal)
[...] váiunk stb Ezután következett a címer felhú­zása és fe tevése A [...] oda­fordult Lassan lassan emelkedett a cimer fölfelé mintha egy léghajót bos [...] óh magyar A mint a címer kellő helyére el lett helyezve [...] néztük ott fönn a fényes címert mígnem nézésünk bu gósággá változott [...]
6. 1895-05-12 / 20. szám
[...] igénytelen s formailag sem szép címer helyett a huszártiszti csákón viselt címer a legénységnél pe­dig a legénységi címer lesz alkalmazandó A cí­meren mely az előbbieknél díszesebb is [...]
7. 1858-11-06 / 44. szám (1105. oldal)
[...] keleti oldalán a gr Korda címer alatt következő szavak Magy ar [...] gr Toldalag és b Bánfi címer felett Egy hián 1800 ban [...] márvány homlokzatán a Dézsházy család címere emberfő felett kivont kard rajta [...]
8. 1898-09-04 / 36. szám
[...] felirattal sőt néha a magyar címer lenyomatával is ellátják ami a [...] feliratot idegenek használják a magyar címer használata pedig épen törvénybe is [...] kir posta vagy más felirat címer stb mellőzésével tisztán a szükséges [...] kívül minden más felírást vagy címert erős tollvonással vagy más alkalmas [...]
9. 1895-05-30 / 22. szám (343. oldal)
[...] nyomda termékein szintén láthatunk ilyen címert még pedig ezzel a jelmondatos [...] ember németül véste rá a címerre a szokásos jeligét Az sem [...] latin Indexén 1642 A két címer annyiban tér el egymástól hogy [...] megfordított állása van a két címeren 2 Teljesen ki van tehát [...]
10. 1896-07-12
[...] 17 éves hóféhérkét vezettem A címerekhez érünk Rátalál e uramöcsém az [...] járatos Ön vagy csak a címerek iránt ér­deklődik kérdi az elegáns [...] tapasztalatra jutottam hogy csak egy címer van a világon mit soha [...] hogy csalatkozott í gyan miféle cimer lohet ez Hát a l [...]
11. 1895-01-20 / 3. szám
[...] 1 S IS ilii magyar címer Az 1848 49 magyar szabadság [...] hoz Az 1849 iki magyar címert amelyet a demo nizálás után [...] után ez a korona nélküli címer volt használatban az államépületeken a [...]
12. 1887-06-19 / 25. szám (787. oldal)
[...] célra felhasználhatására és a hivatalos címer kifüggesztésére a presbyterium engedé­lyét előre [...] való felhasználását s a posta címer kifüggesz­tését megengedi a ker gyűlés [...]
13. 1882-11-26 / 48. szám (1551. oldal)
[...] közönségnek elfoglalta a lobogókkal és cí­merekkel díszített nagy tribünét a többiek [...] készült közepén díszlik Svédország hímzett címere s e fölött Gusztáv Adolf [...] körülvett monog­ram mj a a címer alatt aranyhímzésű felirat Finlandia yloriosi [...]
14. 1895-08-25 / 68.szám
[...] me yek mindegyikén a magyar címer az osztály­sorsjáték igazgatóság aláírása és [...] ELSífTOKAJI COGNACGYARBOL származnak TOKAJ VAROS CÍMERÉVEL nincsenek ellátva BEJEGYZETT VÉDJEGYE AZ [...] TOKAJBAN TOKAJI COGNAC TOKAJ VÁROS CÍMERÉVEL az ELSŐ TOKAJI COGNACGYARBOL TOKAJBAN [...]
15. 1896-07-12
[...] a zene adatott elő Városunk címere A történelmi társulattól városunkhoz a városi címer megállapítása ügyében következő átirat ér­kezett [...] szerencsénk értesíteni hogy Pápa vá­ros címere és szinei kérdésének tanulmányozására s [...] évszám nem azt jelenti hogy címerét a város akkor kapta hanem [...]
16. 1885-09-13 / 37. szám (1181. oldal)
[...] épülendő tornyunk tetejére ama díszes címert a mely messze vidékre fogja [...] a leendő új torony díszes címere tétetett fel kellő helyére A [...] s a hol a díszes címer már fel volt állítva A [...]
17. 1892-11-10 / 45. szám
[...] van a kiváló gonddal készüli címer fe­lette a koronával Oldalt két angyal tartja a címert Ezen az oldalon felül van a Magyar királyság felirat a címer alatt K B Körmöcz Bánya [...]
18. 1881-08-25
[...] volt látható a két grófi címer és az Isten hozott 4 [...] el a Stockau és Esterházy címerek is 1 M betűkkel Heykál [...] éa lámpafény környezé a grófi címert Legfénye­sebb leginposánsabb volt a várkastély [...] a kaputol balra a Stockau cimer és a nagy S I [...]
19. 1896-05-31 / 5. szám
[...] vagyon Ekém vasa Vasadon van Címer vasan Cinkotán van Címer vason Cinkotán van Csoroszlyám a [...]
20. 1879-08-17 / 33. szám
[...] piros egyik oldalán a magyar címere Anno 1742 vel a másik oldalon magyarország címere látható a korona felett szűz [...] i Therezia közepén az ország címerével A másik olda Ion Bar [...] Unge nis 1797 a magyar címerrel a másik oldalán szintén ez a címer Regnante Francisco A lándzsa egyik [...]