269 találat (0,253 másodperc)

Találatok

1. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (3. oldal)
[...] CSALÁD A KÖZÉPKORI SOMOGYBAN AZ ANTIMUS CSALÁD ELŐDEI ÉS ROKONAI BORSA [...] az utolsó 2 3 generációban Antimus néven ismert családról fennmaradt adatok [...] legmagasabb közjogi méltósá­got elért tagja Antimus fia János mint volt szlavón [...] erről zigeti nek nevezte magát Antimus idősebb fiának Györgynek fia Ozsvát [...]
2. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (5. oldal)
[...] hogy a nevet csak Beke Antimus atyja és utódai használták és [...] ami azzal magyarázható hogy ezt Antimus mester és a két uradalmat [...] Minthogy Tapsonyt és Terebezdet csak Antimus mester és utódai kapták termé­szetes [...] használatával először akkor találkozunk amikor Antimus mester 1364 ben már 18
3. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (34. oldal)
[...] Benedek és Térjék András bizonyára Antimus Ozsvát leányának Ilonának jogait meg­késve [...] adósa maradt Török Ambrusnak 293 Antimus János negatív portréjához kiegészítő adattal [...] újraszabályozta szolgáltatási kötelezettségeiket 296 Az Antimus János körül kialakult zavaros körülmények [...] létrejött Török Ambrus belépése az An­timus családba és a szigetvári uradalomba [...]
4. Dr. Hám Antal: Az érseki pallium (642. oldal)
[...] nyilatkozatához hogy midőn Agapét pápa Antimus konstantinápolyi pátriár kát székétől és méltóságától megfosztotta Antimus videns se sede pulsum pallium [...] értelmezését annál kevésbbé itt minthogy Antimus eljárása csak symbolicus kifejezése annak [...]
5. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (13. oldal)
[...] és jegyajándékot első fokú unokatestvé­rétől Antimus fia János mestertől 90 Ilonával [...] ezt követően anyjuk nélkül szerepelnek Antimus mester Antimus mester neve egy 1344 i [...] magát iktattatni e két birtokba Antimus az iktatásnak természe­tesen ellentmondott Antimus a nádor előtt 1355 újévének [...]
6. Bálint, Zs.: The butterfly taxa described by János Frivaldszky and their type material (Lepidoptera: Papilionoidea) (170. oldal)
[...] FRIVALDSZKY Mycalesis Perseus Fabr var Antimus Nymphalidae Satyrinae Ypthimini Fig 1 Mycalesis Perseus Fabr var Antimus FRIVALDSZKY 1886 40 pl IV [...] Sikkim Mycalesis Perseus Fabr var Antimus Friv FRIVALDSZKY 1893 689 Type [...] material the taxonomic status of antimus cannot be positively identi­fied as [...]
7. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (10. oldal)
[...] a közvetítő a család nesztora Antimus volt 59 Szigeti Ferenc fia [...] épületekkel ellátott telküket átadták nagybátyjuknak Antimus fiá­nak Györgynek aki ugyanott egy [...] család valamennyi tagja Dámján és Antimus fiági leszármazottai személyesen vagy megbízott [...] a következők mondtak ellen Szigeti Antimus fia János mester akkor alnádor [...]
8. Történelem • HORVÁTH RICHÁRD: Szatmár és a Szapolyaiak (354. oldal)
[...] azonban újabb fordulatot vett mert Antimus János sem adta magát oly [...] ügyében amit Tamás panasza szerint Antimus János Újlaki Miklós háttérbéli támogatásával [...] eredhet a Somogy megyében birtokos Antimus János és a Szapolyaiak kapcsolata [...] közvetett okleveles adatokkal is megtámogathatjuk Antimus Jánosról ugyanis tud­ható hogy 1452 [...]
9. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (18. oldal)
[...] birtokrészeit átengedje a gazdagabb ágnak Antimus fia János fiának Miklósnak aki [...] neki Ozsvát fia Miklós volt Antimus fiá­nak Györgynek utolsó fiúutódja és [...] Tapsonynak tervezett el­idegenítése miatt 126 Antimus fia János mester János mester volt Antimus fiatalabb fia a család legmagasabb [...]
10. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (35. oldal)
[...] előtt álló idősebb ágak kötöttek Antimus le­származottaival Antimus Jánosnak tehát a kapott haszonélvezeten [...] nagyobb vonalakban kísérjük figyelemmel az Antimus birtokok tör­ténetét Az egyes tartozékbirtokokkal [...] birtoktörténetének megírására vállalkozik Mint láttuk Antimus János az 1460 as évek [...] elsősorban Terebezd maradtak meg amelyek Antimus fia György uno­kájának Miklósnak Ozsvát [...]
11. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (36. oldal)
[...] a Törökök az Istvánffyak és Antimus Veronika leányági jogaikat Szobi Mihály [...] Bár Batthyány Boldizsár nagyanyja is Antimus lány volt ő csak baráti [...] már betöltött vagy ahhoz közeljáró Antimus János ilyen módon a sze­nyéri [...] inkább hatalmaskodások formájában jelentkeztek 30 Antimus János így jogilag és talán [...]
12. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (15. oldal)
[...] szom­szédságában fekvő Terpec birtokot 99 Antimus mesternek a saját tapsonyi birtokcsoportja [...] meg jogai­kat lo Nem ismerjük Antimus mester két nyugvópontra jutott ügyének [...] és Sziget határa ügyében 106 Antimusnak két fia volt György és [...] ben készült genealógiai összeállítás szerint Antimus leánya Györki Péternek anyja volt [...]
13. KOPPÁNY TIBOR: A Veszprém megyei Somlyó vára (15. oldal)
[...] Somogy megyei Szigetvár váráért tapsonyi Antimus Já­nossal 61 Az új birtokos [...] dél dunántú­li szomszédjain hatalmaskodó erőszakos Antimus János 1464 ben László öccsével [...] személyes jelenlét bírósága tettéért elítélte Antimus Jánost és Lászlót az utóbbit [...] és uradalma mellé megkapta az Antimus testvérektől elkobzott Somogy megyei Szenyér [...]
14. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (4. oldal)
és Justinától származó örököseié lehet Antimus és fiai tudatosan gyarapították águk [...] illetve birtok­részek is 1460 körül Antimus László Szenyéren várkastélyt castellum építtetett [...] 11 és az utolsó családtag Antimus János esetenként használta elő­névként utoljára [...] de Zenthcosmadamian névalak Ezt viseli Antimus mester 1347 ben Tapsony megszerzésekor Antimus e névvel másodszor egyben a [...]
15. Domokosné Szalai Zsuzsanna: A Somogy megye múltjából című levéltári évkönyv 1975-1979. évi köteteinek összevont mutatója. 2. rész (251. oldal)
Anthymus mester 1 Antimus mester Anthymus Ozsvát 1979 112 Antimus Zygeth i Antimus 1979 68 Antimus család 1979 120 128 Antimus mester Tapson i Zenthcosmadamian i [...]
16. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (25. oldal)
adta vissza azokat Antimus Miklósnak 20 1 Ez idő [...] 1439 ben fejezte be amikor Antimus idő­sebb fiának Györgynek ugyancsak Miklós [...] meg az ősi részbirtokokat 20 Antimus Miklós megszerezte és a szigetvári [...] Mik­lósnak szolgálataiért 1435 ben 208 Antimus Miklós zálogügyeiből arra következtethetünk hogy [...]
17. Borsa Iván: A szenyéri uradalom 1524-i összeírása (31. oldal)
[...] Mihályé a másik fele az Antimus nemzetség nemeseié volt Az Antimus fiait illető fél rész két [...] birtok Szenyér közelében amely néhai Antimus János nemzet­ségének nemeseié volt E [...] Terebezd Ez a birtok az Antimus nemesek nem­zetségéé volt amelynek fele [...]
18. (54. oldal)
[...] Apostolicam appellatum tamen quia prefati Antimus Johannis et Clara velut ydiote [...] prefatus Episcopus pretendens quod dicti Antimus Johannis et Clara huiusmodi sententie [...]
19. Tanulmányok a megyei igazgatás történetéről • Horváth Richárd: Pápától a pápáig (Garai-Szapolyai várbirtok változások Veszprém megyében a Mátyás-korban) (347. oldal)
[...] persona non gratanak tekintett Tapsonyi Antimus János szigeti ahogy ma ismerjük [...] cserének is tűnhetne feltételezve hogy Antimus így kívánt mintegy menekülni a [...] 8 Az 1464 esztendő májusa Antimus Jánosnak is fontos időszak lehetett [...] csereszerződésének 10 Akárhogyan is esett Antimus 64 tavaszán már innen indította [...]
20. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (31. oldal)
[...] illetően amiből per keletkezett 209 Antimus Miklós leánya Borbála László testvére [...] és akaratából Török Ambrus és Antimus János utóbbinak fiát Miklóst és [...] hanem Vesaki Perotus is aki Antimus János jogán tartott ezekre igényt [...] volt jogaikat ahogy 1486 ban Antimus János öz­vegye Adviga esetében is [...]
21. FÜLÖP András - HORVÁTH Richárd: Somló vára. A történeti források és az alsó várban folytatott régészeti kutatások eredményei (44. oldal)
[...] egy régi somogyi birtokossal Tapsonyi Antimus Jánossal annak is Sziget nevű [...] cserének is tűn­hetne feltételezve hogy Antimus János így kívánt mintegy menekülni [...] lakosok szolgáltatásait szabályozták 9 Eközben Antimus János is birtokába vette Somlót [...] 1464 júliusában a hűt­lennek nyilvánított Antimus János somlói és szenyéri uradalmát [...]
22. Tanulmányok a megyei igazgatás történetéről • Horváth Richárd: Pápától a pápáig (Garai-Szapolyai várbirtok változások Veszprém megyében a Mátyás-korban) (349. oldal)
[...] aki az udvarban simította el Antimus ügyét Persze nem minden érdek [...] a második kérdéshez amivel talán Antimus János politikai éleslátását is tetten [...] szerint a könnyed életet kedvelő Antimus és a homo novus Szapolyai [...] ügyében amit Tamás panasza értelmében Antimus János de voluntate et inductione [...]
23. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (29. oldal)
[...] 9 én 400 forintért eladta Antimus fiának János mesternek és köte­lezte [...] ezt igazoló oklevél megvolt az Antimus család oklevelei között hisz azokkal [...] évtizedeken át előiratok nélkül perlekedtek Antimus Miklóst utoljára 1452 március 8 [...] sokáig A szakácsi nemesek bepanaszolták Antimus Jánost és Lászlót mert eké [...]
24. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (11. oldal)
[...] fejeződött be a Dámján és Antimus ág birtokcseréje amit nehéz volna [...] nélküli elha­lálozás esetére Dámján és Antimus ágának utolsó birtokcseréjére 1429 ben [...] nevű prédiumban Ezekért cserébe Tapsonyi Antimus fia János fiától Miklóstól mindössze [...] őket míg az ősi birtokok Antimus utódainak kezére jutottak Dámján utódairól [...]
25. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (17. oldal)
Antimus fiának János mesternek 1397 november [...] patak szigetén levő kerek tornyot Antimus Ozsvát építette s ez a [...] értékét az a körülmény hogy Antimus Ozsvátot görög indigénának írja de [...]
26. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (33. oldal)
[...] és Rozgonyi Rcnol­dusnak 28 1 Antimus Jánosnak erre az összegre bizonyára [...] Danes Pál és János visszaváltották Antimus Jánostól 80 forint zálogösszeg meg­fizetésével [...] az ország más részeiben is Antimus János tevékenysége az addigi helyi [...] bűntársaik között első helyen szi­geti Antimus Jánost találjuk a pécsi egyházmegyéből [...]
27. Borsa Iván: A szenyéri uradalom 1524-i összeírása (36. oldal)
[...] Ambrosius Fyntha In portioné Johannis Antimus Michael Pychyk relicta Bartholomei Domokos [...] osztva Az egyik rész néhai Antimus Jánosé a másik néhai Istvánffy [...] Mihály Móric Péter Finta Ambrus Antimus János részén Picsik Mihály Domokos [...]
28. Illusztrációk, mellékletek (146. oldal)
[...] p 2 Siebmacher címerkép vázlata Antimus család 1980 37 p 3 [...] pe­csétje 1976 50 p 3 Antimus fiának János mesternek 1397 november [...] január 13 án használt pecsétje Antimus család Eredetije Magyar Orszá­gos Levéltár [...]
29. Történelem • HORVÁTH RICHÁRD: Szatmár és a Szapolyaiak (353. oldal)
[...] egyfajta rablólovag életet élhetett Tapsonyi Antimus Jánosról Családja törzsbirtokai Somogy megyében [...] cserének is tűnhetne feltéte­lezve hogy Antimus így kívánt menekülni a királyi [...] 12 én a hűtlennek nyilvánított Antimus János somlói és szenyéri uradalmát [...] 113 Vö Borsa Iván Az Antimus család 1 111 Turul 65 [...]
30. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (37. oldal)
[...] án kelt oklevél említi amellyel Antimus János a maga fe­lesége Adviga [...] értékben neki zálogként lekötötte 320 Antimus János a család utolsó férfi [...] 327 Ezzel az Almamellékről származó Antimus család közel 250 éves története [...]
31. Bálint, Zs.: The butterfly taxa described by János Frivaldszky and their type material (Lepidoptera: Papilionoidea) (171. oldal)
[...] observa­tion supports the supposition that antimus type material was also in [...] 4 Callerebia polyphemus 3 Mycalesis antimus 5 and Parnassius szechenyii 1 [...]
32. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (9. oldal)
[...] fiával Kozmával Damjánnal Lanceus­szal és Antimus szal A már említett Botykai [...] mert Kozma Leontius Lanceus és Antimus a Pata birtok határain belül [...] áprilisában viszont Kozma Leontius és Antimus tettek panaszt a Pataiak ellen [...]
33. Tanulmányok a megyei igazgatás történetéről • Horváth Richárd: Pápától a pápáig (Garai-Szapolyai várbirtok változások Veszprém megyében a Mátyás-korban) (348. oldal)
[...] 12 én a hűtlennek nyilvánított Antimus János somlói és szenyéri uradalmát [...] királyi pártfo­gásába vette 13 Csakhogy Antimus János sem adta magát oly [...] tisztáznunk kell 1 Hogyan maradhatott Antimus továbbra is Somló birtokában 2 [...]
34. Csukovits Enikő: Egy nagy utazás résztvevői. (Zsigmond király római kísérete) (23. oldal)
[...] többek közt a somogyi Tapsonyi Antimus Miklós aki az 1435 évi [...] ispán emberei miközben a sértett Antimus és a bevádolt Rozgonyi egyaránt [...] család a középkori Somogyban Az Antimus család elődei és rokonai Somogy [...]
35. (761. oldal)
[...] f Sáros m 2443 Tapsonyi Antimus cs 2625 Antimus fia János alnádor ugodi vámagy 78 904 2230 2644 Antimus Ozsvát nádori bírságszedő 46 185 [...]
36. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (20. oldal)
[...] vonatkozóan azonban más adatunk nincs Antimus két fia 1400 ban kiérdemelte [...] eddigi intézkedését megváltoztatva birtokrészeit egyedül Antimus fiának János mesternek adta és [...] Esztergom megyei Üny nevű birtokait Antimus fiára János mesterre és örököseire [...]
37. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (30. oldal)
[...] Miklóshoz amelyben Szenyért és tartozékait Anti­mus Lászlónak visszaadni rendelte egyszersmind meghagyta [...] jogi helyzetben érdekes körülmény hogy Antimus László a birtokában volt családi [...] majd az ez ellen tiltakozó Antimus Jánosnak sikerült megszereznie azokat László [...]
38. Borsa István: A szenyéri uradalom Mohács előtti oklevelei (Második, befejező közlemény) (68. oldal)
[...] határait de Zy geth i Antimus fia János mester officiálisa Parlak [...] felesége és fia Miklós valamint Antimus fia György és ennek fia [...] és Medvez i Bakoch továbbá Antimus fiának János mesternek jobbágyai a [...]
39. Tárgyszavak (52. oldal)
[...] Forrásköz­lés 1993 207 272 p Antimus család Borsa Iván Egy középnemesi család a középko­ri Somogyban az Antimus család elődei és rokonai 1980 [...]
40. Levéltári Szemle, 44. (1994) 2. szám • MÉRLEG • Nyulásziné Straub Éva: A Turul 1993. évi évfolyama / 89–93. o. (20_89. oldal)
[...] tanulmánya Borsa Ivánnak a szigeti Antimus család történetét bemutató sorozatának második [...] szerző a család név­adó ősapjának Antimusnak a származását és fia György [...] mester alnádor pályáját mutatja be Antimus építette Sziget várát melyről a [...]
43. Borsa Iván 1992. óta megjelent munkái (339. oldal)
[...] G Vass Istvánnal közösen Az Antimus család I rész In Turul [...] 80 születésnapjára 23 36 Az Antimus család II rész In Turul [...]
44. Gál József: Szenyér és birtokosai. (283. oldal)
[...] el akarta foglalni Ám Tap­sonyi Antimus fia János mester alnádor ellentmon­dott [...] Zenyer Mykofalua és Edde Tapsonyi Anti­mus fia János mesteré az alnádoré [...]
45. Bándi Zsuzsanna: A szakácsi pálos kolostor középkori oklevelei (39. oldal)
[...] pert amely egyfelől Tapson i Antimus fia György fia Osvát és ugyanazon Antimus fia János fiai Miklós és [...]
46. Borsa Iván: A szenyéri uradalom 1524-i összeírása (34. oldal)
[...] solvent Tapson fuit condam Johannis Anti­mus v quarta pars est Benedicti [...] pedig felét fizetik Tapsony néhai Antimus Jánosé volt negyede Batthyány Benedeké [...]
48. Borsa Iván: A szenyéri uradalom 1524-i összeírása (32. oldal)
[...] Egy része sem tartozik néhai Antimus fiainak örököseihez Szob Ez a [...] Szenyér közelében van és néhai Antimus fiaié volt Nagyobb része tartozik [...]
49. Borsa Iván: A szenyéri uradalom a török időkben (Forráspublikáció) (77. oldal)
[...] és a szigetvári uradalmat megalapító Antimus család története Részletes feldolgo­zását az [...] látni A szenyéri uradalmat az Antimus család utolsó férfi tagja János [...]
50. Rövidítések és irodalomjegyzék (329. oldal)
[...] Takács Imre Bp 1984 Borsa Antimus család Borsa Iván Egy középnemesi család a középkori Somogybán Az Antimus család előkelői és rokonai In [...]