269 találat (0,262 másodperc)

Találatok

1. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (3. oldal)
[...] CSALÁD A KÖZÉPKORI SOMOGYBAN AZ ANTIMUS CSALÁD ELŐDEI ÉS ROKONAI BORSA [...] az utolsó 2 3 generációban Antimus néven ismert családról fennmaradt adatok [...] legmagasabb közjogi méltósá­got elért tagja Antimus fia János mint volt szlavón [...] erről zigeti nek nevezte magát Antimus idősebb fiának Györgynek fia Ozsvát [...]
2. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (5. oldal)
[...] hogy a nevet csak Beke Antimus atyja és utódai használták és [...] ami azzal magyarázható hogy ezt Antimus mester és a két uradalmat [...] Minthogy Tapsonyt és Terebezdet csak Antimus mester és utódai kapták termé­szetes [...] használatával először akkor találkozunk amikor Antimus mester 1364 ben már 18
3. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (34. oldal)
[...] Benedek és Térjék András bizonyára Antimus Ozsvát leányának Ilonának jogait meg­késve [...] adósa maradt Török Ambrusnak 293 Antimus János negatív portréjához kiegészítő adattal [...] újraszabályozta szolgáltatási kötelezettségeiket 296 Az Antimus János körül kialakult zavaros körülmények [...] létrejött Török Ambrus belépése az An­timus családba és a szigetvári uradalomba [...]
4. Dr. Hám Antal: Az érseki pallium (642. oldal)
[...] nyilatkozatához hogy midőn Agapét pápa Antimus konstantinápolyi pátriár kát székétől és méltóságától megfosztotta Antimus videns se sede pulsum pallium [...] értelmezését annál kevésbbé itt minthogy Antimus eljárása csak symbolicus kifejezése annak [...]
5. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (13. oldal)
[...] és jegyajándékot első fokú unokatestvé­rétől Antimus fia János mestertől 90 Ilonával [...] ezt követően anyjuk nélkül szerepelnek Antimus mester Antimus mester neve egy 1344 i [...] magát iktattatni e két birtokba Antimus az iktatásnak természe­tesen ellentmondott Antimus a nádor előtt 1355 újévének [...]
6. Bálint, Zs.: The butterfly taxa described by János Frivaldszky and their type material (Lepidoptera: Papilionoidea) (170. oldal)
[...] FRIVALDSZKY Mycalesis Perseus Fabr var Antimus Nymphalidae Satyrinae Ypthimini Fig 1 Mycalesis Perseus Fabr var Antimus FRIVALDSZKY 1886 40 pl IV [...] Sikkim Mycalesis Perseus Fabr var Antimus Friv FRIVALDSZKY 1893 689 Type [...] material the taxonomic status of antimus cannot be positively identi­fied as [...]
7. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (10. oldal)
[...] a közvetítő a család nesztora Antimus volt 59 Szigeti Ferenc fia [...] épületekkel ellátott telküket átadták nagybátyjuknak Antimus fiá­nak Györgynek aki ugyanott egy [...] család valamennyi tagja Dámján és Antimus fiági leszármazottai személyesen vagy megbízott [...] a következők mondtak ellen Szigeti Antimus fia János mester akkor alnádor [...]
8. Történelem • HORVÁTH RICHÁRD: Szatmár és a Szapolyaiak (354. oldal)
[...] azonban újabb fordulatot vett mert Antimus János sem adta magát oly [...] ügyében amit Tamás panasza szerint Antimus János Újlaki Miklós háttérbéli támogatásával [...] eredhet a Somogy megyében birtokos Antimus János és a Szapolyaiak kapcsolata [...] közvetett okleveles adatokkal is megtámogathatjuk Antimus Jánosról ugyanis tud­ható hogy 1452 [...]
9. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (18. oldal)
[...] birtokrészeit átengedje a gazdagabb ágnak Antimus fia János fiának Miklósnak aki [...] neki Ozsvát fia Miklós volt Antimus fiá­nak Györgynek utolsó fiúutódja és [...] Tapsonynak tervezett el­idegenítése miatt 126 Antimus fia János mester János mester volt Antimus fiatalabb fia a család legmagasabb [...]
10. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (35. oldal)
[...] előtt álló idősebb ágak kötöttek Antimus le­származottaival Antimus Jánosnak tehát a kapott haszonélvezeten [...] nagyobb vonalakban kísérjük figyelemmel az Antimus birtokok tör­ténetét Az egyes tartozékbirtokokkal [...] birtoktörténetének megírására vállalkozik Mint láttuk Antimus János az 1460 as évek [...] elsősorban Terebezd maradtak meg amelyek Antimus fia György uno­kájának Miklósnak Ozsvát [...]
11. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (36. oldal)
[...] a Törökök az Istvánffyak és Antimus Veronika leányági jogaikat Szobi Mihály [...] Bár Batthyány Boldizsár nagyanyja is Antimus lány volt ő csak baráti [...] már betöltött vagy ahhoz közeljáró Antimus János ilyen módon a sze­nyéri [...] inkább hatalmaskodások formájában jelentkeztek 30 Antimus János így jogilag és talán [...]
12. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (15. oldal)
[...] szom­szédságában fekvő Terpec birtokot 99 Antimus mesternek a saját tapsonyi birtokcsoportja [...] meg jogai­kat lo Nem ismerjük Antimus mester két nyugvópontra jutott ügyének [...] és Sziget határa ügyében 106 Antimusnak két fia volt György és [...] ben készült genealógiai összeállítás szerint Antimus leánya Györki Péternek anyja volt [...]
13. KOPPÁNY TIBOR: A Veszprém megyei Somlyó vára (15. oldal)
[...] Somogy megyei Szigetvár váráért tapsonyi Antimus Já­nossal 61 Az új birtokos [...] dél dunántú­li szomszédjain hatalmaskodó erőszakos Antimus János 1464 ben László öccsével [...] személyes jelenlét bírósága tettéért elítélte Antimus Jánost és Lászlót az utóbbit [...] és uradalma mellé megkapta az Antimus testvérektől elkobzott Somogy megyei Szenyér [...]
14. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (4. oldal)
és Justinától származó örököseié lehet Antimus és fiai tudatosan gyarapították águk [...] illetve birtok­részek is 1460 körül Antimus László Szenyéren várkastélyt castellum építtetett [...] 11 és az utolsó családtag Antimus János esetenként használta elő­névként utoljára [...] de Zenthcosmadamian névalak Ezt viseli Antimus mester 1347 ben Tapsony megszerzésekor Antimus e névvel másodszor egyben a [...]
15. Domokosné Szalai Zsuzsanna: A Somogy megye múltjából című levéltári évkönyv 1975-1979. évi köteteinek összevont mutatója. 2. rész (251. oldal)
Anthymus mester 1 Antimus mester Anthymus Ozsvát 1979 112 Antimus Zygeth i Antimus 1979 68 Antimus család 1979 120 128 Antimus mester Tapson i Zenthcosmadamian i [...]
16. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (25. oldal)
adta vissza azokat Antimus Miklósnak 20 1 Ez idő [...] 1439 ben fejezte be amikor Antimus idő­sebb fiának Györgynek ugyancsak Miklós [...] meg az ősi részbirtokokat 20 Antimus Miklós megszerezte és a szigetvári [...] Mik­lósnak szolgálataiért 1435 ben 208 Antimus Miklós zálogügyeiből arra következtethetünk hogy [...]
17. Borsa Iván: A szenyéri uradalom 1524-i összeírása (31. oldal)
[...] Mihályé a másik fele az Antimus nemzetség nemeseié volt Az Antimus fiait illető fél rész két [...] birtok Szenyér közelében amely néhai Antimus János nemzet­ségének nemeseié volt E [...] Terebezd Ez a birtok az Antimus nemesek nem­zetségéé volt amelynek fele [...]
18. (54. oldal)
[...] Apostolicam appellatum tamen quia prefati Antimus Johannis et Clara velut ydiote [...] prefatus Episcopus pretendens quod dicti Antimus Johannis et Clara huiusmodi sententie [...]
19. Tanulmányok a megyei igazgatás történetéről • Horváth Richárd: Pápától a pápáig (Garai-Szapolyai várbirtok változások Veszprém megyében a Mátyás-korban) (347. oldal)
[...] persona non gratanak tekintett Tapsonyi Antimus János szigeti ahogy ma ismerjük [...] cserének is tűnhetne feltételezve hogy Antimus így kívánt mintegy menekülni a [...] 8 Az 1464 esztendő májusa Antimus Jánosnak is fontos időszak lehetett [...] csereszerződésének 10 Akárhogyan is esett Antimus 64 tavaszán már innen indította [...]
20. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (31. oldal)
[...] illetően amiből per keletkezett 209 Antimus Miklós leánya Borbála László testvére [...] és akaratából Török Ambrus és Antimus János utóbbinak fiát Miklóst és [...] hanem Vesaki Perotus is aki Antimus János jogán tartott ezekre igényt [...] volt jogaikat ahogy 1486 ban Antimus János öz­vegye Adviga esetében is [...]