28 találat (0,384 másodperc)

Találatok

1. Nyakas Miklós: Bakóczi János betűrendbe szedett mutatója Lampe - Ember Pál egyháztörténetéhez (193. oldal)
[...] István Vetési István Viski B Márton Vi ski B Márton Viski B Márton Viski Márton Wittelki János Wittenbergben Wittenbergben Wittenbergben [...] 25 6 Vízaknai György Vulgata Zádorfalvi Márton 25 7 Serkei iskolamester eberhardi [...]
5. 1872-12-14 / 50. szám (1587. oldal)
[...] a templom visszaadatása után 1682 Zádorfalvi Márton 1685 Elfoglaltatván másodszor már vice [...] 1775 Bodrog Keresztúrból Szent Györgyi Márton testvére Istvánnak a pataki philos [...]
7. 1884-09-28 / 39. szám (1265. oldal)
[...] Domokos orvos 25 frt Czelder Márton elválasztott kecskeméti ref lelkész az [...] s Csécsi pataki tanár és Zádor­falvi Márton esperes magasztaló bírálatai után 1708 [...]
8. 1909-01-17 / 3. szám (42. oldal)
[...] Uram fia és néhai Tiszteletes Zádorfalvi Márton esperest Uram fia magam attyafiaival [...]
9. 1884-10-26 / 43. szám (1379. oldal)
[...] tudományu Csécsi János pataki tanárnak Zádorfalvi Márton tudós zempléni esperesnek s talán [...]
10. 2001 / 2. szám • ÉLET ÉS TUDOMÁNY • Merényi-Metzger Gábor: Lenkey tábornok származása (2_54. oldal)
[...] Lenkey család A lénkéi és zádorfalvi előnevet viselő Lenkeyek Gömör vármegye [...] országos nemesi összeíráskor Abaúj megyében Márton Borsod vármegyében György Mihály két András István két János Márton Gömör vármegyében András három István [...] négy György hat Zsigmond János Márton és Sándor igazolták nemességüket 5 [...]
12. Tárgymutató (282. oldal)
[...] 3702 3773 3991 Deme Márta zádorfalvi Szabó Pál há­zastársa 2807 3814 Deme Márton 3936 Deme Mátyás 2522 3535 [...]
13. (377. oldal)
[...] bérbe adva II 1349 373 ZÁDORFALVI de Zadorfalua István V 1407 [...] Balázs kan 1 Iván László Márton Modrusi János Varasi Gergely Zocsoki [...] 30 V 225 i szt Márton egyház papja 1 Gergely i [...]
14. Személynévmutató (784. oldal)
[...] gya­nújába keveredik Ezért vagyonát Haczell Márton kormánybiztos 1849 május 31 én [...] harmadik osztályában 211 Lenkey János zádorfalvi és lenkei 1807 1850 honvéd [...]
15. 1844-03-23 / 12. szám (287. oldal)
[...] Bajó János ur 8 ftot Márton István ref lelkész ur Gombán [...] foko­zatai czímü értekezését nem közölhetjük Már­ton Albert urnák a 240 ik [...] munka végén kinyomathassanak Édes János zádorfalvi prot pap Igen igen köszönjük [...]
16. Név-, tárgy- és számmutató (738. oldal)
[...] Szobocsina Zadan i lásd Zsadányi Zádorfalvi Zádor cs 859 Zádorháza h [...] 117 káptalani kiküldött Chythan i Márton prebendárius 87 Csázmai Mátyás kanonok [...]
17. 1843-11-04 / 44. szám (536. oldal)
[...] mit Herder is dr Luther Márton kátéja magya­rázatában cselekedett mellynek figyelemmeli [...] Blásy Lajos 3 Edes János zádorfalvi protestáns pap t cz Szilády [...]
18. 1985 / 1. szám • VALÓ VILÁG • Kamarás István: Hitek, nézetek és tornyok Nagyhajtáson: részletek egy szociográfiából (25. oldal)
[...] hajtás mindenütt ismeri el Vonó Márton nagyközségi párttitkár még a tévé [...] ment a hajtás és egyetért Zádorfalvi doktorral hogy túlságosan is sok [...]
19. 1898-06-19 / 25. szám (399. oldal)
[...] papi aljegyzői székeket pedig Buzi Márton kövecsesi és Pósa Lajos radnőti [...] senki sem nyervén Busza Lajos zádorfalvi és Czinke István rimaszombati lelkészek [...]
20. 1897-04-25 / 17. szám (270. oldal)
[...] felett eszmecserén kivül Dusza Lajos zádorfalvi ielkész olvasta fel Lenkey Pál [...] a mindenáron távozni akaró Bűzi Márton jegyző helyébe választották Simon Mihályt [...]

 

Találatok rendezése