103 találat (0,275 másodperc)

Találatok

1. TANULMÁNYOK • GYÁNI GÁBOR: Történetírás: a nemzeti emlékezet tudománya? (101. oldal)
[...] BUKSZ 2 1990 65 15 WHITE HAYDEN Metahistory The Historical Imagination in [...] 316 21 Uo 359 22 WHITE HAYDEN A történelmi cselekményesítés és az [...] 1988 különösen 141 151 30 WHITE HAYDEN A történelmi értelmezés politikája szaktudománnyá [...] Uo 117 Hadd emlékeztessek itt Hayden White gondolatára mely szerint a 19 [...]
2. Emlékezés és nem emlékezés - Megtorlás és társadalmi tudat • Gyáni Gábor: A megtorlás és az emlékezet narratívái (277. oldal)
[...] Ricoeur valamint a szélsőséges konst­ruktivisták Hayden White és kivált Frank Ankersmit között [...] A másik oldal képviseletében megszólaló White pedig így ad hangot konstrukti­vista [...] and History Bloomington 1986 15 Hayden WHITE A történelem terhe Budapest 1997 [...] Mire jó a múlt Beszélgetés Hayden White történetfilozófussal Café Bá­bel 2003 1 [...]
3. Czékmány Anna: Múltjában él a nemzet(i) (80. oldal)
[...] egyedüliként alkalmas terhének megkönnyítésére Vö Hayden White A történelem poétikája Aetas 2001 1 Hayden White Metahistory The Historical Imagination in [...]
4. „AMIT ÍROK, AZT MIND ÉRZEM" • VIRÁGH ANDRÁS: Buda mint csomópont és fordulópont (116. oldal)
[...] meghúzódó narratívájával egyenérrékű A történetírás Hayden White hoz köthe­tő paradigmaváltása valójában csak [...] mondai mellékzöngével is rendelkező króm­ka White szerint cselekményesítés után lesz történet [...] A történészek diskurzusának legnagyobb problémáját White abban látja hog meg­próbálják eltussolni [...] narratív elbeszélő kategóriák 6 1 White Hayden A történelmi szöveg mint irodalmi [...]
5. 2003 / 2. szám • TANULMÁNYOK • Nagy Károly Zsolt: Adottságok, tények, metaforák - avagy mit lát egy látlelet? (2_35. oldal)
[...] amelyeket inkább találunk mint létrehozunk Hayden White 1 A Sárospataki Füzetek előző [...] Mire jó a múlt Beszélgetés Hayden White történetfilozófussal Cafi Bábel 2003 1 [...]
7. 2011 / 7-8. szám • Kövér György: Írott orális történelem (189. oldal)
[...] a szinten kihámozható a szövegburokból Hayden White nyomán úgy is fogalmazhatnánk a [...] febr 10 OSZK TIV 22 Hayden White A történelmi cselekményesítés és az [...]
8. PORKOLÁB TIBOR: „Üldözöttje a hatalomnak" Egy fejezet a Jókai-regényből (88. oldal)
[...] elmélete Helikon 1993 1 68 Hayden WHITE Előszó ford BRAUN Róbert Uő [...] terhe Bp 1997 20 21 Hayden WHITE AZ elbeszélés kérdése a mai [...]
9. AZ IDŐ A TÁRS(ADALOM)TUDOMÁNYOKBAN • K. Horváth Zsolt: Lineáris? Homogén? Folytonos? Szempontok az idő fogalmának társadalomtudományos dekomponálásához (15. oldal)
[...] külső világhoz való viszonyának tekintetében Hayden White szerint három alapvető különbség szerint [...] képződött a történeti elbeszélés hagyományában White a Szent Gál annales nyomán [...] megítélésem szerint jól tapintott rá White hogy a történeti elbeszélés linearitása [...]
10. R. Várkonyi Agnes: Hagyomány és korszerűség (20. oldal)
[...] 10 Továbbá Roger Chartier kérdései Hayden Whitenak Vö Hayden White A történelem terhe Összeállította Braun [...]
11. K. HORVÁTH ZSOLT: Az idő újabb cáfolata. Historiográfiai széljegyzetek az idő fogalmának dekomponálásához (93. oldal)
[...] hosszú ideig meghatározó maradt arra Hayden White 1966 ban közzétett esszéje a [...] végtermékként szöveget elbeszélést hoz létre White 1997 a 25 28 Az [...] mely megfelel a jelentés struktúrái­nak White 1997 b 103 104 úgy [...]
12. Czékmány Anna: Múltjában él a nemzet(i) (79. oldal)
[...] filológusok­nak tartogat érdekes felfedezéseket tanulságokat Hayden White a történetíró szerepeként az értelmezések [...] szintén dialogikus voltának felszínre törését White meglátása szerint a cél megszüntetni [...]
13. TANULMÁNYOK • GYÁNI GÁBOR: Történetírás: a nemzeti emlékezet tudománya? (93. oldal)
[...] 14 Újabb keletű az amerikai Hayden White nevéhez fűződő történetelméleti és historiográfiai [...] létezik Collingwood koncepciójánál kétségkívül radikálisabb White másik argumentuma is nevezetesen hogy [...] el az események adott köréről White itt igen szűkszavúan vázolt elképzelése [...] Nem csodálkozha­tunk tehát azon hogy White relativista historiográfiai koncepciója nem toborzott [...]
14. 2005 / 3. szám • A 75 ÉVES SÁNDOR IVÁN KÖSZÖNTÉSE • Nagy Boglárka: Az emlékezet terhe (47. oldal)
[...] rombolás és a káosz írja White nemcsak a történelmi tapasztalat az [...] előtti lábnyo­maimban járok Levethető e Hayden White metaforájának analógiájára az emlékezet terhe [...]
15. II. ÜNNEP ÉS NYELV • Rákay Orsolya: A magyar nyelv ünnepe? A Marczibányi-jutalom első két kiosztása (84. oldal)
[...] gondolat következményeire nézve vö pl Hayden WHITE A történelmi szöveg mint irodalmi [...] NÓVÁK György Testes könyv I WHITE The fictions of factual representation [...] Press Bal­timore London 1978 és WHITE The Metaphysics of Narrativity Time [...]
16. VI. A Magyar Nemzeti Galéria korszakai • Múzeum és a reflektált múlt (A historizmus vége) (166. oldal)
[...] Thomas S Kuhn Michel Foucault Hayden White Hans Robert Jauss Clifford Geertz [...] les choses Paris Gallimard 1966 Hayden White Metahistory The Historical Imagination in [...]
17. 2005 / 3. szám • A 75 ÉVES SÁNDOR IVÁN KÖSZÖNTÉSE • A napnyugta utáni fényben (15. oldal)
[...] magam kompetensnek hogy pontosítsam a Hayden White gondolatme­netére való ráhangolódás kezdetét a [...] elsők között volt akik továbbgondolták White tételét a fen­séges kiűzéséről a [...]
18. 2003-07-11 / 158. szám, péntek
[...] társadalomtörténet koncsoli interpretációja bomlik ki Hayden White írja A történelmi szöveg mint [...] eseményeket preferálta magán cselekményesítésekor emplotment White terminusa A koncsoli történelemképzés a [...] vissza a dolgozatunk elején említett White tanulmány egy má­sik a cselekményesítéshez [...] Alföld 2002 2 35 3 Hayden White A történelmi szö­veg mint irodalmi [...]
19. 2011 / 3. szám • Megtalálható-e a múlt?: Gyáni Gáborral beszélget Ménesi Gábor (7. oldal)
[...] is idézi szóban forgó könyvében Hayden White következő megállapítását a történelmi eseményeknek [...] megszoktunk Mindazok akik fenntartással fogadták White téziseit egyebek mellett arra hivatkoztak [...]
20. Strana • 157
[...] arhivirati Pisanje povijesti problematizirao je Hayden White Relativnost reprezentacije je funkcija jezika [...] lingvistički entiteti i pripadaju diskurzu White H Fabulacija povijesti i problem [...]