10305 találat

Találatok

1. (_1. oldal)
[...] 1997 2 szám J Adalékok Büchler Sándor és Kohn Sámuel történetírói [...]
2. A történettudós Büchler Sándor levelezése (87. oldal)
A történettudós Büchler Sándor levelezése 1 s Büchler Sándor levele Thury Józsefhez 9 [...] Bp 1893 277 skk 171 Büchler monográfiája A zsidók története Budapesten [...]
3. Irományszámok • 1931-666. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Büchler József országgyűlési képviselő bejelentése mentelmi jogának megsértése tárgyában (1931-VIII-372. oldal)
[...] A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Büchler József országgyűlési képviselő bejelentése mentelmi jogának megsértése tárgyában Tisztelt Képviselőház Büchler József országgyűlési képviselő a képviselőház [...] szociáldemokrata párt válasz­tási vezetősége megbízta Büchler József országgyűlési képviselőt azzal hogy [...] akiknek felszólítására az idegenek távoztak Büch­ler József országgyűlési képviselő és Rónai [...]
4. Irományszámok • 1931-750. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése rágalmazás vétségével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (1931-X-191. oldal)
[...] bizottságának jelentése rágalmazás vétségével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében [...] 1933 f ü szám alatt Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi jogának [...] Budapest székesfőváros törvényhatósági tanácsa ülésén Büchler József Pászti Jánosra vonatkozóan a [...] javasolja a t Képviselő­háznak hogy Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi jogát [...]
5. Irományszámok • 1931-411. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése választási vétséggel gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (1931-V-332. oldal)
[...] bizottságának jelentése választási vétséggel gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében [...] 1932 f ü szám alatt Büchler József ország­gyűlési képviselő mentelmi jogának [...] képviselő személye között kétséges miután Büchler József országgyűlési képviselő a bizottság [...] javasolja a t Képviselőháznak hogy Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi jogát [...]
6. 1938.01.11. rendes 5. • 52. Dr. Büchler Pál (465. oldal)
52 1470 1937 38 Dr Büchler Pál folyamodása az Ideg és [...] a latti kiadványa értelmében Dr Büchler Pál egyetemi tanár­segéd habilitatiós kérésére [...] következőkben vagyok bátor megtenni Dr Büchler Pál egyetemi tanársegéd 1890 ben [...] vezető fi zetéstelen tanársegéd Dr Büchler Pál tudományos működése igen kiterjedt [...]
7. Bevezető: "Szatócsmunkát nem adok a magyar zsidóknak.” Kohn Sámuel (1841-1920) és Büchler Sándor (1870-1944), a magyarországi zsidóság történetíróinak emlékezete, avagy egy kézirat legendája (3. oldal)
[...] Kohn Sámuel 1841 1920 és Büchler Sándor 1870 1944 a magyarországi [...] szereplő tudósi öntudattól áthatott mondatot Büchler Sándor egyik 1925 ben Bánóczi Józsefhez intézett leveléből idéztük 1 Büchler a levél meg­­írásakor már közel [...] keresztül juthatunk el 2 1 Büchler Sándor levele Bánóczi Józsefhez 1925 [...]
8. Irományszámok • 1931-588. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése becsületsértés vétségével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (1931-VIII-39. oldal)
[...] bizottságának jelentése becsületsértés vétségével gyanúsított Büchler József ország­gyűlési képviselő mentelmi ügyében [...] 1933 f ü szám alatt Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi jogának [...] javasolja a t Képviselőháznak hogy Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi jogát [...]
9. Irományszámok • 1931-667. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Büchler József országgyűlési képviselő bejelentése mentelmi jogának megsértése tárgyában (1931-VIII-374. oldal)
[...] A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Büchler József országgyűlési képviselő bejelentése mentelmi jogának megsértése tárgyában Tisztelt Képviselőház Büchler József országgyűlési képviselő a képviselőház [...] szóbanforgó esetben Berettyóújfalu község­ben találkozott Büchler József országgyűlési képviselővel és dr [...]
10. Irományszámok • 1931-836. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése rágalmazás és feltünően durva becsületsértés vétségével gyanúsított Peyer Károly és Büchler József országgyűlési képviselők mentelmi ügyében (1931-XII-383. oldal)
[...] vétségével gyanú­sított Peyer Károly és Büchler József országgyűlési képviselők mentelmi ügyében [...] szám alatt Peyer Károly és Büchler József országgyűlési képviselők mentelmi jogának [...] ez egy nagy szemétdomb kifejezéseket Büchler József pedig ez az úr [...] Képviselőház­nak hogy Peyer Károly és Büchler József országgyűlési képviselők mentelmi jogát [...]
12. Irományszámok • 1931-482. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése az állami és társadalmi rend felforgatására irányuló vétség, valamint a katonaság és a m. kir. csendőrség ellen elkövetett izgatás vétségével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (1931-VI-246. oldal)
[...] ellen elkövetett izgatás vétségével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében [...] 1932 f ü sz alatt Büchler József ország­gyűlési képviselő mentelmi jogának [...] 1932 május hó 6 napján Büchler József országgyűlési képviselő dr Kiss [...] vallották hogy a fenti kijelenté­seket Büchler József országgyűlési képviselő nem tette [...]
14. Irományszámok • 1931-410. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése sajtó útján elkövetett a Btk. 172. §-ába ütköző bűntettével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (1931-V-330. oldal)
[...] ába ütköző izgatás bűn­tettével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében [...] 1932 f ü szám alatt Büchler József ország­gyűlési képviselő mentelmi jogának [...] a értelmében a sajtójogi felelősség Büchler József országgyűlési képviselőt mint nevezett [...]
23. Bevezető: "Szatócsmunkát nem adok a magyar zsidóknak.” Kohn Sámuel (1841-1920) és Büchler Sándor (1870-1944), a magyarországi zsidóság történetíróinak emlékezete, avagy egy kézirat legendája (6. oldal)
[...] Noha se az előzményeket se Büch­­ler Kohn Sámuelhez írt válaszlevelét nem [...] valóságban ez mégsem következett be Büchler Sándor 1901 decemberében Blau Lajost [...] dr Kohn megelőzze Most Dr Büchler Sándorral együtt írja meg a [...] ik kötetét Kohn e Kohn Büchler e Büchler e 3 ha Ön v [...]
24. Bevezető: "Szatócsmunkát nem adok a magyar zsidóknak.” Kohn Sámuel (1841-1920) és Büchler Sándor (1870-1944), a magyarországi zsidóság történetíróinak emlékezete, avagy egy kézirat legendája (7. oldal)
[...] is ezt sugallja Ehhez képest Büchler jelentősebb történeti forrásközlései és publikációi [...] mert erről sem tájékoztat bennünket Büchler s az alább közölt Bánóczinak [...] fordulóponthoz érkezett volna a történetíró Büchler Sándor Az Egyenlőség című felekezeti [...] Előszóban a követ­­kezőkre hívta fel Büchler az olvasók figyelmét a magyar [...]
25. Bevezető: "Szatócsmunkát nem adok a magyar zsidóknak.” Kohn Sámuel (1841-1920) és Büchler Sándor (1870-1944), a magyarországi zsidóság történetíróinak emlékezete, avagy egy kézirat legendája (10. oldal)
mann Zsigmond jóvoltából Büchler Sándor 40 éves keszthelyi rabbiskodása [...] magyar zsidó történet második része Büchler keszthelyi műhelyében készül Nyomtatásban megjelent [...] ez a könyv van meg Büchler Sándornak a Balatonra nyíló dolgozó [...] jutott a feldolgozásban 18 19 Büchler Sándor időközben 1940 ben betöltötte [...]
26. 1927-03-21 / 12. szám
[...] sorában is mint vezér­zászló szerepel Büchler Sámu­el New York állam volt [...] meg állapítjuk hogy ez a Büchler Sámuel azonos azzal a Büch­ler Sámuellel akiről pár hó­nappal ezelőtt [...] bolsi lap mert összeadtam magam Büchler­­rel az ügyésszel és együtt de­­nunciáljuk [...] most már nyíltan összeadtam magam Büchler ügyésszel a közös denunciáló hadjáratra [...]
27. Bevezető: "Szatócsmunkát nem adok a magyar zsidóknak.” Kohn Sámuel (1841-1920) és Büchler Sándor (1870-1944), a magyarországi zsidóság történetíróinak emlékezete, avagy egy kézirat legendája (11. oldal)
[...] is tudja kellően dolgozni 20 Büchler az alább közölt levelek tanú­­sága [...] készült el e munkából hiszen Büchler Sándor irathagyatéka nagy való­­színűséggel megsemmisült [...] A Magyar Zsidó Oklevéltár X Büchler emlékének szentelt kötete előszavában egy [...] halálával megüresedett újpesti rabbiszéket ugyanis Büchler Sándor szerette volna sik­­ertelenül megörökölni [...]
30. Bevezető: "Szatócsmunkát nem adok a magyar zsidóknak.” Kohn Sámuel (1841-1920) és Büchler Sándor (1870-1944), a magyarországi zsidóság történetíróinak emlékezete, avagy egy kézirat legendája (5. oldal)
[...] is él a legenda hogy Büchler Sándor közreműködésével esetleg nélküle mégis [...] a választ Kohn Sámuel és Büchler Sándor kapcsolatát levelezésük néhány ismert [...] is nyomon követhetjük E levelekből Büchler Sándor tett közzé egy csokorra [...] A közzétett levelekből kiderül hogy Büchler 1897 ben 27 éves korában [...]
31. Katalógus (52. oldal)
52 669 754 081 BÜCHLER Adolf The Galilean Am Ha [...] 12 Héber nyelven 670 752475 BÜCHLER Adolf The political and the [...] College 1 671 754 080 BÜCHLER Adolf The priests and their [...] in Jewish history the Adolph Büch­ler memorial volume ed by I [...]
32. A történettudós Büchler Sándor levelezése (88. oldal)
[...] földszint 3 1896 febr 14 Büchler Sándor levele Szilágyi Sándorhoz 172 [...] Széchenyi Könyvtár Kézirattára Levelestár Dr Büchler Sándor Keszthely Méltóságos uram Fogadja [...] ajánlva maradtam tisztelő híve Dr Büchler Sándor rabbi 1897 November 2 [...] a Magyar Történeti Társulat titkára Büchler aki tagja volt a társulatnak [...]
33. 2009 / 4. szám • KÖZLEMÉNYEK • Borbély Tamás: Alexandersohn Jonathán és a csabai rabbiper (4_69. oldal)
[...] a csabai rabbiper 69 nak Büchler Sándor megemlíti a már idézett [...] kiváltó okai pedig különböző­ek lehettek Büchler említ például olyan helyzeteket amikor [...] között szüntelen volt a hadiállapot Büchler is megemlíti ezt a problémás [...] vagy egyszerűen elbocsátotta őt A Büchler által leírt példák azt a [...]
34. Források (1000. oldal)
[...] József fordítása Lektorálta Bodnár Dániel Büchler András Cserne István Köves Slomó [...] József fordítása Lektorálta Bőd­­nár Dániel Büchler András Cserne István Köves Slomó [...] fejezetéből Szentgyörgyi József fordítása Lektorálta Büchler András Cserne István Köves Slomó [...] fejezetéből Szent­­györgyi József fordítása Lektorálta Büch­­ler András Cserne István Köves Slomó [...]
35. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek (531. oldal)
[...] u 26 Büchler Adolf Adolf Büchler czégb Büchler Ádolf kézműáru ügynök és bizományos [...] Büchler Fülöp és tsai társt Büchler Fülöp Büchler Mór és Klein [...] 47 65 Büchler J J Büchler czégb Büchler János gőz­fűrészeti iparüzlettulajdonos V pozsonyi [...] és bizo­mányos Büchler Károly Carl Büchler czégb Büchler Károly gyufa és papirbizományos Büchler [...]
36. 1. rész • D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti és betéti társaságok és egyéni czégek (1_375. oldal)
[...] Büchler Adolf és Fia Adolf Büchler Sohn társt Büchler Adolf és Büchler Ernő kézműárú ügynök és bizományos [...] ékszerárú­kereskedő VH Elemér u 16 Büchler Lipót Leopold Büchler czégb Büchler Lipót kereskedelmi ügynöki és bizományi [...] Büchler Zsigmond és társa Sigmund Büchler Co társtagok Büchler Zsigmond és Löwenheim Lipót szállítók [...]
37. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek (513. oldal)
[...] u 26 Büchler Adolf Adolf Büchler czégb Büchler Adolf kézmüáru ügynök és bizományos [...] Büchler Fülöp és tsai társt Büchler Fülöp Büchler Mór és Klein [...] 47 65 Büchler J J Büchler czégb Büchler János gőz­fürészeti iparüzlettulajdonos V pozsonyi [...] és bizo­mányos Büchler Károly Carl Büchler czégb Büchler Károly gyufa és papirbizományos Büchler [...]
38. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek (553. oldal)
[...] Büchler Fülöp és tsai társt Büchler Fülöp Büchler Mór és Klein [...] 47 65 Büchler J J Büchler czégb Büchler János gőzfüré­szeti iparüzlettuladonos V pozsonyi [...] 60 14 Büchler J J Büchler czégb Büchler Jakab építési anyagügynök V akadémia [...] u 24 Büchler Károly Carl Büchler czégb Büchler Károly gyufa és papirbizományos VH [...]
39. Irományszámok • 1931-667. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Büchler József országgyűlési képviselő bejelentése mentelmi jogának megsértése tárgyában (1931-VIII-375. oldal)
[...] idegen közül az egyik magát Büchler József országgyűlési képviselőnek mondja de [...] főszolgabírói hivatalba E felszólítás teljesítésére Büchler József ország­gyűlési képviselő és dr [...] követte őket A főszolgabírói hivatalban Büchler József országgyűlési képviselő és dr [...] igazolták magukat Ennek meg­történte után Büchler József országgyűlési képviselő kijelentette hogy [...]
40. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek (510. oldal)
[...] u 25 Büchler Adolf Adolf Büchler czégb Büchler Adolf kézmüáru ügynök és bizományos [...] Büchler Fülöp és tsai társt Büchler Fülöp Büchler Mór és Klein [...] u 3 Büchler T J Büchler czégb Büchler János gőz­fürészeti iparüzlettul V pozsonyi [...] és bizo­mányos Büchler Károly Carl Büchler czégb Büchler Károly gyufa és papii bizományos
41. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek (574. oldal)
[...] Büchler Fülöp és tsai társt Büchler Fülöp Büchler Mór és Klein [...] u 8 Büchler J J Büchler czégb Büchler János gőzfűré­szeti iparüzlettuladonos IX Beöthy [...] u 24 Büchler Károly Carl Büchler czégb Büchler Károly gyufa és papirbizományos VH [...] u 8 Büchler Manó Manó Büchler czégb Büchler Manó rőfös rövid és díszműáru [...]
42. 1927-09-13 [1330]
[...] szeptember 13 letesen Mint ismeretes Büchler egy Klemas nevü rovottmultú egyénnel [...] hamis jótékonysági akcióval kapcsolatban kihallgatta Büchlert A­raidőn felsorakoztatta a Büchler elleni bizonyítékokat az ügyé kije­lentette hogy Büchler nemcsak letagadott dolgokat de felépitett [...] 20 kinos botránynak nevezi a Büchler ügyet Elmondja hogy Büchler a háború utáni években tünt
43. Ülésnapok • 1931-253 (1931-XX-507. oldal)
[...] Petro­váez Gyula és társai továbbá Büchler József és társainak indítványa Amennyiben [...] ere­detit méltóztatnak elfogadni Petrováez és Büchler képviselő urak indítványát elutasított­nak jelentem [...] szöveget szemben Petrováez Gyula és Büchler József képviselő urak és társaik [...] Szólásra következik Brandt Vilmos jegyző Büchler József Büchler József T Ház Szóvá kell [...]
44. 1910-07-23 / 53. szám
[...] és becses személyét A csaló Büchler Adolf negyven­öt éves ügynök a [...] őrlőkészletót buza rozs stb összevásárolja Büchler már régebben vásárlója a malomnak [...] előnyös volt a malom igazgató­sága Büchler kezéhez kifizette azonnal a huszonháromezer [...] elismervény elleneben adja át Lelbachnak Büchler át­vette a pénzt elutazott és [...]
45. Ülésnapok • 1931-196 (1931-XVII-185. oldal)
[...] képviselőházának 196 nem szabad bántani Büchler József Olyan mint a ruha [...] volna ezzel az eljárással szemben Büch­ler József Hallatlan dolog Ilyen mé [...] munkások testvére a miniszterelnök úr Büchler József Szégyen ez a rendelet [...] társa dalmi békére ós összefogásra Büchler József Nemzeti egységre és hasonló [...]
46. M
[...] Jenő bejelentése 780 X 384 Büchler József rágalmazás vétsége 24 I 239 Büchler József sajtó útján elkövetett a [...] izgatás bűntette 410 V 330 Büchler József választási vétség 411 V 332 Büchler József az állami és társadalmi [...] izgatás vétsége 482 VI 246 Büchler József becsületsértés vétsége 588 VIII [...]
47. A történettudós Büchler Sándor levelezése (100. oldal)
Büchler Sándor levele Bánóczi Józsefhez Magyar [...] nagyrabecsülő és hálás híve Dr Büchler Sándor Büchler Sándor levele Angyal Dávidhoz 191 [...] Goldziher Ignác 1850 1921 orientalista Büchler felesége Goldziher unokahúga volt 100 [...]
48. A történettudós Büchler Sándor levelezése (89. oldal)
Büchler Sándor levele Szilágyi Sándorhoz Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára Levelestár Dr Büchler Sándor Keszthely Méltóságos uram A [...] ajánlva maradtam nagyrabecsülő híve Dr Büchler Sándor rabbi Keszthely 1897 nov 24 Büchler Sándor levele Bánóczi Józsefhez 1 [...]
49. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek (411. oldal)
[...] út 66 Büchler Adolf Adolf Büchler czégb Büchler Ado f kézmüáru ügynök és [...] u 15 Büchler J J Büchler czégb Büchler János gőz­fűrészeti iparüzlettul V felső [...] 35 13 Büchler J J Büchler czégb Büchler Gyula termény­kereskedő V akadémia utcza [...] u 24 Büchler Károly Carl Büchler czégb Büchler Károly gyufa és [...]
50. Ülésnapok • 1931-93 (1931-VIII-394. oldal)
[...] történik körülöttünk Zaj Elnök csenget Büchler József Akár tetszik akár nem [...] tetszik mert nem így van Büchler József így van Még úgyabban [...] gazságot Gyilkos­ság Gazság Csendet kérek Büchler képviselő urat rendreutasítom Büchler József Itt meg­ölik az embereket [...] üldözé­séért Zajos ellenmondások jobb felől Büch­ler József Igen gyilkosságokért Karafiáth Jenő
51.
[...] Gizella irg nővér Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér Neveléstan Büchler Charitas irg nővér IV Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nó vér Magyar [...] igazgató 1 O ni Neveléstan Büchler Charitas irg nővér Fizika Lakos [...] Hittan Wimmer Károly igazgató Nevelés­történet Büchler Charitas irg nővér Tanítási gyakorlat [...]
53. C (79. oldal)
[...] Kőves ligethy Miklós dr alatt BUchler Adolf és fia textiláruk nagyban [...] Sas u 21 112 064 BUchler Andor barorafikeresk vii Wesseiényi u 23 423 637 BUchler Andorné özv ma­gánzó Víi Wesselényi [...] kóczi út 75 134 173 BUchler Ármin a Büchler Ármin és Fia cég f [...]
54. 1. rész • D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek (1_487. oldal)
[...] Büchler Adolf és Fia Adolf Büchler Sohn czégb Büchler Ernő kézműárú ügynök és bizományos [...] 10 Tel T 120 64 Büchler Andor czégb Büchler Andor gabona őrlemény és mindennemű [...] u 16 Büchler Lipót Leopold Büchler czégb özv Büchler Lipótné szül [...] Büchler Zsigmond és társa Sigmund Büchler Co társtagok Büchler Zsigmond és [...]
55. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek (441. oldal)
[...] u 15 Büchler J J Büchler czégb Büchler János gőz­fűrészeti iparüzlettul V felső [...] 35 13 Büchler J J Büchler czégb Büchler Gyula termény­kereskedő V akadémia utcza [...] körút 33 Büchler Károly Carl Büchler czégb Büchler Károly gyufa és papirbizományos VH [...] u 8 Büchler Manó Manó Büchler czégb Büchler Manó rőfös rövid [...]
56. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek (432. oldal)
[...] u 25 Büchler Adolf Adolf Büchler czégb Büchler Adolf kézmüáru ügynök és bizományos [...] u 15 Büchler J J Büchler czégb Büchler János gőz­fíírészeti iparüzlettul V felső [...] 35 13 Büchler J J Büchler czégb Büchler Gyula termény­kereskedő V akadémia uteza [...] körút 33 Büchler Károly Carl Büchler czégb Büchler Károly gyufa és [...]
57. B (1_73. oldal)
[...] Kőves ligethy Miklós dr alatt Bűchler Adolf és Ha textiláruk gyári [...] Sas n 21 112 064 Bűchler Andor baromfikeresk Vil Wesselényi u [...] kóczi út 75 134 173 Bűchler Ármin a Bűchler Ármin és Fia cég f [...] Attila u 71 161 576 Bűchler Bertalan a Bűchler és társa banküzlet r t [...]
58. B (88. oldal)
[...] Pálya utcza 3 120 64 Büchler Adolf ügynökség és bizo­mányi üzlet [...] utcza 10 sz 121 51 Büchler Aladár kereskedelmi ügy­nök Kramer és [...] Pálné utcza 5 61 59 Büchler Ármin fa és szénkereskedő gőzfavágó [...] rényi út 39 31 83 Büchler és Rausnitz egyenruházati intézete 1 [...]
59.
[...] Szerafina irg nővér Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg növér Német Hiller [...] Alfréda irg nővér Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér Német Hiller [...] igazgató Lélektan n S Lélektan Büchler Charitas irg nővér Történelem Polaczek [...] Hittan Wimmer Károly igazgató Neveléstan Büchler Charitas irg növér Hittan Wimmer [...]
60.
[...] Tolonits Alfréda irg nővér Testtan Büchler Charitas irg nővér d I [...] Gizella irg nővér Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér Fizika Lakos [...] nővér IV I Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér Magyar Korányi [...] Korányi Gizella irg nővér Lélektan Büchler Charitas irg nővér Magyar Korányi [...]
61. 1930-10-16 / 81.szám
[...] Anna temetőbe nagy részvét mellett Büchler Zsigmond három havi fogházat kapott [...] Olajos János reál­iskolai tanár és Büchler Zsigmond esztergomi hentesmester között Büchler Zsigmond fia a reáliskolába járt [...] és erre mindenféle ürügyet keresett Büch­ler Zsigmond komolyan vette fiának panaszait [...] utcán megtáma­dott és tettleg inzultált Büchler Zsigmond ellen a pestvidéki kir [...]
62. 1929-11-13 [025]
[...] részletes tárgyalása Folytatás Sajnálja folytatta Büchler hogy az Egységes Párt nem [...] lárma c teremben egészen elnyeli Büchler szavait hozma Jené hangosan közbekiált [...] hozzánk jönnie azt szeretném tudni Büchler Tanuk van­nak I Kuzma Tessék [...] tanukat kihallgatnií Velem beszélt valakit Büch­ler Itt vannak bizottsági tagok Kozma [...]
63. B (79. oldal)
[...] Pálya utcza 3 120 64 Büchler Adoli ügynökség és bizo­mányi üzlet [...] Vadász utcza 10 61 59 Büchler Ármin fa és szénkereskedő gőzfavágó [...] rényi út 39 31 83 Büchler és Rausnitz egyenruházati intézete 1 [...] Nádor utcza 19 128 24 Büchler Henrik könyvnyomdája 1 VI Felső [...]
64. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek (388. oldal)
[...] út 66 Büchler Adolf Adolf Büchler czégb Büchler Adolf kézmüáru ügynök és bizományos [...] u 15 Büchler J J Büchler czégb Büchler János gőz­fürészeti iparüzlettul V felső [...] 35 13 Büchler J J Büchler czégb Büchler Gyula termény­kereskedő V akadémia utcza [...] u 8 Büchler Manó Manó Büchler czégb Büchler Manó rőfös rövid [...]
65. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek (459. oldal)
[...] u 25 Büchler Adolf Adolf Büchler czégb Büchler Adolf kézmüáru ügynök és bizományos [...] u 15 Büchler J J Büchler czégb Büchler János gőz fűrészeti iparüzlettul V [...] 35 13 Büchler J J Büchler czégb Büchler Jakab termény­kereskedő V akadémia utcza [...] u 41 Büchler Károly Carl Büchler czégb Büchler Károly gyufa és [...]
66. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • II. szakasz. A budapesti kereskedelmi és váltó törvényszék hatáskörébe tartozó bejegyzett czégek (347. oldal)
[...] Czb Buzalka Ágoston kávéház tu­lajdonos Büchler Adolf Adolf Büchler V Nagykorona ulcza 15 Bej [...] Adolf kézmüáru ügynök és bizományos Büchler Henrik Heinrich Büchler V Europa szálloda Bej 1880 [...] 1 Czb Büchler Henrik ügynök Büchler J J Büchler Felső rakpart [...] Czb Büchler Gyula termény keres­kedő Büchler Manó Manó Büchler VII Rombach [...]
69. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek (619. oldal)
[...] iparüzlettulajd IX lüiom u 25 Büchler Adolf Adolf Büchler czégb Büchler Adolf kézmüáru ügynök és bizományos [...] u 10 Tel 120 64 Büchler Ármin czb Büchler Ármin fa és szénkeres­kedő X [...] út 39 Telefon 61 59 Büchler Fülöp és tsai társt Büchler Fülöp Büchler Mór és Klein Bernát borkereskedők [...]
70. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek (697. oldal)
[...] iparüzlettulajd IX tüzoltó u 78 Büchler Adolf Adolf Büchler czégb Büchler Adolf kézműáru ügynök és bizományos [...] 9 Tel Józs 18 98 Büchler Lipót Leopold Büchler czégb Büchler Lipót kereskedelmi ügynöki és bizományi [...] Büchler Zsigmond és társa Sigmund Büchler Co társtagok Büchler Zsigmond és Löwenheim Lipót szállítók [...]
71.
[...] Hiller Annunciata irg nővér Lélektan Büchler Charitas irg nővér í Számtan [...] irg nővér ív Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér Számtan Tolonits [...] irg nővér 1 ni Neveléstan Büchler Charitas irg nővér Német Hiller [...] Gizella irg nővér Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér I Földrajz [...]
72. Beköszöntő a .MAKOR. A Magyar Zsidó Levéltári Füzetek” c. sorozathoz (6. oldal)
[...] többek között Kecskeméti Ármin 4 Büchler Sándor 5 valamint Pollák Miksa [...] 1748 pp 5 18 5 Büchler Sándor A zsidók története Budapesten [...] 1867 ig Budapest IMIT 1901 Büchler műveinek bibliográfiáját Dán Róbert állította össze Lsd Scheiber Sándor Büchler Sándor történetírói munkásságához in Scheiber [...]
73.
[...] Korányi Gizella irg nővér Lélektan Büchler Charitas irg nővér Természetrajz Lakos Szerafina irg nővér Lélektan Büchler Charitas irg nővér Kémia Lakos [...] Stella irg nővér Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér Mértan Tolonits [...] Wimmer Károly igazgató Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér Hittan Wimmer [...]
74. 1969. szeptember 19., rendes ülés (207. oldal)
[...] tanszéken kialakult helyzetért alap­vetően Dr Büchler Hébert felelősségét állapította meg Megál­lapítást nyert hogy a tanszéken Büchler elvtárs összeférhetet­len magatartása miatt nem kívánatos konfliktus alakult ki Dr Büchler Róbertét az MTS 1968 VII [...] korábbi tanszékvezetői megbízatása alól Dr Büchler Róbert felmentését sérelmezte bár helyeselte [...]
75.
[...] Korányi Gizella irg nővér Lélektan Büchler Charitas irg nővér Magyar Korányi Gizella irg nővér Lélektan Büchler Charitas irg nővér Fizika Lakos [...] Gizella irg nővér Tanítási gyakorlat Büchler Charitas irg nővér Mértan Tolonits [...] Hittan Wimmer Károly igazgató Neveléstan Büchler Charitas irg nővér Hittan Wimmer [...]
76. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek (489. oldal)
[...] Bejegyzett czégek Büchler J J Büchler czégb Büchler Jakab termény­kereskedő Y akadémia utcza [...] u 41 Büchler Károly Carl Büchler czégb Büchler Károly gyufa és papirbizományos Büchler Manó Manó Büchler czégb Büchler Manó rőfös rövid és díszműáru ügynök Büchler Sámuel Samuel Büchler czégb Büchler Sá­muel jutazsák és vízmentes ponyvaárúkra [...]
77. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek (652. oldal)
[...] iparüzlettulajd IX liliom u 25 Büchler Adolf Adolf Büchler czégb Büchler Adolf kézmüárú ügynök és bizományos [...] u 10 Tel 120 64 Büchler Ármin czb Büchler Ármin fa és szénkeres­kedő X [...] út 39 Telefon 61 59 Büchler Fülöp és tsai társt Büchler Fülöp Büchler Mór és Klein Bernát borkereskedők [...]
78. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek (597. oldal)
[...] iparüzlettulajd IX liliom u 25 Büchler Adolf Adolf Büchler czégb Büchler Adolf kézmüáru ügynök és bizományos V vadász u 10 Büchler Ármin czb Büchler Ármin fa és szénkeres­kedö X [...] út 39 Telefon 61 59 Büchler Fülöp és tsai társt Büchler Fülöp Büchler Mór és Klein Bernát borkereskedők [...]
79. Tanulmányok • Bárth János: A lengyelfalvi eset. Néprajzi szemléletű történeti életkép egy 18. századi székely faluról (81. oldal)
[...] Jövő Könyvkiadó s 143 178 Büchler Róbert J zostavil a preložil [...] Bratislava SNM Múzeum židovskej kultúry Büchler Róbert J zostavil a preložil [...] Bratislava SNM Múzeum židovskej kultúry Büchler Róbert J zostavil a preložil [...] Bratislava SNM Múzeum židovskej kultúry Büchler Róbert J zostavil a preložil [...]
80. B (82. oldal)
[...] Vadász utcza 10 61 59 Büchler Ármin fa és szénkereskedő gőzfavágó [...] rényi út 39 82 18 Büchler és Fuchs bank és tőzsde­bizományi [...] Nádor utcza 14 31 83 Büchler és Rausnitz egyenruházati intézete 1 [...] Nádor utcza 19 128 24 Büchler Henrik könyvnyomdája 1 VI Felső [...]
81. Ülésnapok • 1931-253 (1931-XX-497. oldal)
[...] 2 bekezdés eredeti szövegével szem­benáll Büchler József és társai képviselő urak [...] eredeti szö­veget méltóztatnak elfogadni elesik Büchler ülése 19 SU március 20 [...] ki a határozatot és így Büchler Jó­zsef és társai képviselő urak [...] az előadó úr indítványa to­vábbá Büchler József és társai képviselő urak [...]
82. Ülésnapok • 1931-238 (1931-XIX-399. oldal)
[...] következik a mentelmi bi­zottság jelentése Büchler József képviselő úr mentelmi jogának [...] Harrach Tihamér előadó Tisztelt Képviselőház Büchler József országgyűlési képviselő a Képviselőház [...] szociáldemokrata párt választási vezetősége megbízta Büchler József országgyűlési képvi­ülése 19 If [...] akiknek felszólítására az idegenek távoztak Büchler József országgyű­lési képviselő és Eónai [...]
83. B
[...] Koronaherczeg u 8 61 59 BUchler Ármin fa és szénkereskedő Gőzfavágó [...] út 39 3 1 83 BUchler és Rausnitz egyenruházati intézete V Nádor utcza 19 94 65 BUchler és Schrötter papirkereskedése V Váczi körút 74 35 13 BUchler J gőzfürésze V Pozsonyi út [...]
84. B (75. oldal)
[...] vagy August Buzalka kávéházi iizlet­tulajd Büchler David posztó kersk Büchler Fülöp vagy Philipp Büchler késáru kersk Büchler Heinrich ügynök Büchler J ezégb Büchler Gyula terménykersk Büchler és Lédig vagy Büch­ler Lédig [...] jogosultak Büchler Sándor vagy Sándor Büchler gabna és termék­bizományi kersk Büchler Zsigmond vagy Sig­mund Büchler bizományi [...]
85. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • B (1__63. oldal)
[...] emlék út 7 165 080 BUchler Lajos vas szerszám és gépkeresk [...] Mussolini u 81 295 077 BUchler Lipót szesz és szeszáru bizom [...] Visegrádi u 9 119 528 BUchler Mór fűszer és csemege keresk [...] Batthyány n 11 367 231 BUchler Mórné Őzt V Koháry­n 16 [...]
86. C (1_82. oldal)
Büchler Céleste 82 128 24 Büchler Henrik könyvnyomdája 1 VI Felső erdősor 29 József 36 31 Büchler Hermin divatszalon és Bán Sándor [...] körút 46 József 26 64 Büchler J kávéliáza és K asz [...] Thököly út 42 94 65 Büchler J Gyula papír és nyomtat­ványszállitó [...]
87. 1927-09-19 [1330]
[...] elégtétellel közli hogy az esküdt­szék Büchler Sámuelt felmentette az összes ellene [...] vádak alól Beigazolt ténynek veszi Büchler védőjének msz állitását hogy a [...] a büntetés enyhitesét igérte ha Büchler ellen vall Majd arra mu­tat [...] a Horthy ellenes liga diskreditálása Büchleren keresztül aki a liga vezetőségének [...]
88. 1999 / 1. szám • Csekő Ernő: A Világ Mozgó Filmszínház építésének története (73. oldal)
[...] féle Nyomda Rt ét és Büchler Imre eszéki vállalkozóét A város számára Büchler ajánlata sokkal kedve­zőbb volt Ő [...] kért a várostól Ennek fejében Büchler egy 80000 korona érté­kű film [...] város használati jogát illetően szintén Büchler ajánlata volt a kedvezőbb hiszen [...] járt december 16 án megérkeztek Büchler tervei A töb­
89. A történettudós Büchler Sándor levelezése (105. oldal)
[...] Kohn Sámuel 1841 1920 és Büchler Sándor 1870 1944 a magyarországi [...] avagy egy kézirat legendája 3 Büchler Sándor A zsidók története Magyarországon [...] török világban 77 A történettudós Büchler Sándor levelezése 87 105
90. Mutatók • Általános névmutató
[...] Buxbaum Nándor anyakönyvvezető rabbi 351 Büchler Gyula anyakönyvvezető rabbi 381 Büchler Gyula hitoktató rabbi 246 Büchler Márk elnök hentes és mészáros 494 Büchler Sándor dr anyakönyvvezető rabbi 291 [...]
92. Ülésnapok • 1931-22 (1931-II-243. oldal)
[...] többet sem Elnök Csendet kérek Büchler József Nem önről beszéltem De [...] nyugodtan maradni Elnök Csendet kérek Büchler József Nem lett volna szabad [...] Szilágyi Lajos képviselő urat rendre­utasítom Büchler József és ezért pénzt fogad [...] képviselő urat másodszor is rendreutasítom Büchler József A t képviselő úr [...]
94. A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora • B (1_50. oldal)
[...] dr l Kővesligethy Miklós dr Büchler Adolf és fia textiláruk gyári [...] u 21 1 120 84 Büchler Antal dr orvos Vitt Rá­kóczi út 75 1 341 731 Büchler Ármin háztartásié piperecikkek nagykeresk 11 [...] Wesselényié 21 1 342 08 Büchler Bertalan a Büchler és társa banküzlet r t [...]
95. 1930-12-19 [052]
[...] iioT Ma A RÁGALMAZÁSÉRT ELÍTÉLT BÜCHLER JÓZSEF DR SZOCIÁLDEMOKRATA VÁROS­ATYA PÉNZBÜNTETÉSÉT [...] PENGŐRE SZÁLLÍTOTTA LE A TÁBLA Büchler Jó sef székesfővárosi törvényhatósági bízottsági [...] vezetőtagjávai 0 Az összeszólalkozás he­vében Büchler odakiáltott Budaynak No ós Baranyai [...] rágalmazás vétsége címén büntetőfel­jelentést tett Büchler József ellen Az elsőfokú tárgyalást [...]
96. Ülésnapok • 1931-47 (1931-IV-192. oldal)
[...] valóban az eladók kezé­hez jutott Büchler József Ki kapta ezt az [...] utólag a vásárlás után kiderült Büchler József Grófok szanálása Magyarországon Rémregény [...] Ha rémregény akkor nem igaz Büchler József Nem igaz Most mondja [...] világon nem lehetett volna használni Büch­ler József Százezrekbe került az átalakítása [...]
97. Ülésnapok • 1931-196 (1931-XVII-184. oldal)
[...] lapok közlése szerint mellette volt Büchler József Nem vagyunk benne a [...] amelyet esetleg a rendelet sért Büchler József Valótlant mondott volna a [...] adnak 80 milliót Szé­gyen gyalázat Büchler József Kartelibárók rablóhadjárata a szegény [...] fogja jegyezni egyéb tulajdonságai mellett Büchler József Bizony De én most [...]
98. 1926-08-17 / 185. szám
[...] állapo­tában bekövetkezett nagyfokú javu­lás volt Büchler István és Király Vincze a [...] tegnapi jelentése mely­ben közölték hogy Büchler és Ki­rály visszanyerték eszméletüket s [...] délelőtt uj vizsgálatot tartottak melyen Büchler és Király is r szt [...] drámai jelenetek között tör­tént meg Büchler még nem nyerte teljesen vissza [...]
99. 7. rész. Törvényszékileg bejegyzett közkereseti és betéti társaságok és egyéni czégek (384. oldal)
[...] Büch 1 er Adolf Adolf Büchler czégb Büchler Adolf kézmüáru ügynök [...] u 15 Büchler J J Büchler czégb Büchler Gyula termény­kereskedő V akadémia utcza 5 Büchler J J Büchler czégb Büchler János gőz­fűrészeti iparüzlettul V felső [...] Telefon 613 Büchler Manó Manó Büchler czégb Büchler Manó rőfös rövid és díszműáru [...]
100. 1932-04-20 / 16. szám
[...] ismeretlen Pásztorra hanem az exponált Büchlerre szavazzanak így lett Büchler József az ellenzék je­löltje Üt [...] a reánézve kellemetlen eredményt hogy Büchler József 5 szavazatot kapott reá [...] Usetty és Hochenburger Szőkére szavaztak Büchler Szepesi Pásztor Imre Zala és [...] mindent el fog követni hogy Büchlert az elnöki tisztségről való lemondásra [...]