9110 találat, 5000 megjelenítve (0,261 másodperc)

Találatok

1. Irományszámok • 1931-666. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Büchler József országgyűlési képviselő bejelentése mentelmi jogának megsértése tárgyában (1931-VIII-372. oldal)
[...] A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Büchler József országgyűlési képviselő bejelentése mentelmi jogának megsértése tárgyában Tisztelt Képviselőház Büchler József országgyűlési képviselő a képviselőház [...] szociáldemokrata párt válasz­tási vezetősége megbízta Büchler József országgyűlési képviselőt azzal hogy [...] akiknek felszólítására az idegenek távoztak Büch­ler József országgyűlési képviselő és Rónai [...]
2. Irományszámok • 1931-750. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése rágalmazás vétségével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (1931-X-191. oldal)
[...] bizottságának jelentése rágalmazás vétségével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében [...] 1933 f ü szám alatt Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi jogának [...] Budapest székesfőváros törvényhatósági tanácsa ülésén Büchler József Pászti Jánosra vonatkozóan a [...] javasolja a t Képviselő­háznak hogy Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi jogát [...]
3. Irományszámok • 1931-411. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése választási vétséggel gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (1931-V-332. oldal)
[...] bizottságának jelentése választási vétséggel gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében [...] 1932 f ü szám alatt Büchler József ország­gyűlési képviselő mentelmi jogának [...] képviselő személye között kétséges miután Büchler József országgyűlési képviselő a bizottság [...] javasolja a t Képviselőháznak hogy Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi jogát [...]
4. Irományszámok • 1931-588. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése becsületsértés vétségével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (1931-VIII-39. oldal)
[...] bizottságának jelentése becsületsértés vétségével gyanúsított Büchler József ország­gyűlési képviselő mentelmi ügyében [...] 1933 f ü szám alatt Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi jogának [...] javasolja a t Képviselőháznak hogy Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi jogát [...]
5. Irományszámok • 1931-667. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Büchler József országgyűlési képviselő bejelentése mentelmi jogának megsértése tárgyában (1931-VIII-374. oldal)
[...] A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Büchler József országgyűlési képviselő bejelentése mentelmi jogának megsértése tárgyában Tisztelt Képviselőház Büchler József országgyűlési képviselő a képviselőház [...] szóbanforgó esetben Berettyóújfalu község­ben találkozott Büchler József országgyűlési képviselővel és dr [...]
7. Irományszámok • 1931-836. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése rágalmazás és feltünően durva becsületsértés vétségével gyanúsított Peyer Károly és Büchler József országgyűlési képviselők mentelmi ügyében (1931-XII-383. oldal)
[...] vétségével gyanú­sított Peyer Károly és Büchler József országgyűlési képviselők mentelmi ügyében [...] szám alatt Peyer Károly és Büchler József országgyűlési képviselők mentelmi jogának [...] ez egy nagy szemétdomb kifejezéseket Büchler József pedig ez az úr [...] Képviselőház­nak hogy Peyer Károly és Büchler József országgyűlési képviselők mentelmi jogát [...]
8. Irományszámok • 1931-482. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése az állami és társadalmi rend felforgatására irányuló vétség, valamint a katonaság és a m. kir. csendőrség ellen elkövetett izgatás vétségével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (1931-VI-246. oldal)
[...] ellen elkövetett izgatás vétségével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében [...] 1932 f ü sz alatt Büchler József ország­gyűlési képviselő mentelmi jogának [...] 1932 május hó 6 napján Büchler József országgyűlési képviselő dr Kiss [...] vallották hogy a fenti kijelenté­seket Büchler József országgyűlési képviselő nem tette [...]
9. Irományszámok • 1931-410. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése sajtó útján elkövetett a Btk. 172. §-ába ütköző bűntettével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (1931-V-330. oldal)
[...] ába ütköző izgatás bűn­tettével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében [...] 1932 f ü szám alatt Büchler József ország­gyűlési képviselő mentelmi jogának [...] a értelmében a sajtójogi felelősség Büchler József országgyűlési képviselőt mint nevezett [...]
12. 1927-09-13 [1330]
[...] szeptember 13 letesen Mint ismeretes Büchler egy Klemas nevü rovottmultú egyénnel [...] hamis jótékonysági akcióval kapcsolatban kihallgatta Büchlert A­raidőn felsorakoztatta a Büchler elleni bizonyítékokat az ügyé kije­lentette hogy Büchler nemcsak letagadott dolgokat de felépitett [...] 20 kinos botránynak nevezi a Büchler ügyet Elmondja hogy Büchler a háború utáni években tünt
13. Irományszámok • 1931-667. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Büchler József országgyűlési képviselő bejelentése mentelmi jogának megsértése tárgyában (1931-VIII-375. oldal)
[...] idegen közül az egyik magát Büchler József országgyűlési képviselőnek mondja de [...] főszolgabírói hivatalba E felszólítás teljesítésére Büchler József ország­gyűlési képviselő és dr [...] követte őket A főszolgabírói hivatalban Büchler József országgyűlési képviselő és dr [...] igazolták magukat Ennek meg­történte után Büchler József országgyűlési képviselő kijelentette hogy [...]
14. Ülésnapok • 1931-253 (1931-XX-507. oldal)
[...] Petro­váez Gyula és társai továbbá Büchler József és társainak indítványa Amennyiben [...] ere­detit méltóztatnak elfogadni Petrováez és Büchler képviselő urak indítványát elutasított­nak jelentem [...] szöveget szemben Petrováez Gyula és Büchler József képviselő urak és társaik [...] Szólásra következik Brandt Vilmos jegyző Büchler József Büchler József T Ház Szóvá kell [...]
15. Ülésnapok • 1931-196 (1931-XVII-185. oldal)
[...] képviselőházának 196 nem szabad bántani Büchler József Olyan mint a ruha [...] volna ezzel az eljárással szemben Büch­ler József Hallatlan dolog Ilyen mé [...] munkások testvére a miniszterelnök úr Büchler József Szégyen ez a rendelet [...] társa dalmi békére ós összefogásra Büchler József Nemzeti egységre és hasonló [...]
16. Kimutatás az üléseken részt vevőkről (536. oldal)
[...] Elek Böhm Vilmos Brunner József Büchler József Csizmadia Sándor Dovcsák Antal [...] Elek Böhm Vilmos Brunner József Büchler József Csizmadia Sándor Dovcsák Antal [...] Elek Böhm Vilmos Brunner József Büchler József Csizmadia Sándor Dovcsák Antal [...] Elek Böhm Vilmos Brunner József Büchler József Csizmadia Sándor Dovcsák Antal [...]
17. Ülésnapok • 1931-93 (1931-VIII-394. oldal)
[...] történik körülöttünk Zaj Elnök csenget Büchler József Akár tetszik akár nem [...] tetszik mert nem így van Büchler József így van Még úgyabban [...] gazságot Gyilkos­ság Gazság Csendet kérek Büchler képviselő urat rendreutasítom Büchler József Itt meg­ölik az embereket [...] üldözé­séért Zajos ellenmondások jobb felől Büch­ler József Igen gyilkosságokért Karafiáth Jenő
18. 1929-11-13 [025]
[...] részletes tárgyalása Folytatás Sajnálja folytatta Büchler hogy az Egységes Párt nem [...] lárma c teremben egészen elnyeli Büchler szavait hozma Jené hangosan közbekiált [...] hozzánk jönnie azt szeretném tudni Büchler Tanuk van­nak I Kuzma Tessék [...] tanukat kihallgatnií Velem beszélt valakit Büch­ler Itt vannak bizottsági tagok Kozma [...]
20. Nógrád Megyei Zsidó közösségek adattára • Leszenye • Losonc (588. oldal)
[...] év hé hh af anyakönyv Büchler Béla an Deutsch Berta ap Büchler Pál szh ék 45 év hé hh af anyakönyv Büchler Gábor N Irma an ap [...] év hé hh af YVA Büchler Gáborné N Irma an ap [...] Sándor an Blumenthál Anna ap Büch­ler Armin szh ék 32 év [...]
21. Nógrád Megyei Zsidó közösségek adattára • Fülek (527. oldal)
[...] itt születtek Gelberman Vilmosné és Büchler Róbert azonban arra nincs utalás [...] élt vele egy fedél alatt Büchler Lajos 34 éves volt Szügyben [...] önálló or­todox hitközséggé Első rabbijául Büchler Pinkászt választotta aki hosszú működés [...] elnökei közül a következők ismertek Büchler Áron Adolf Büchler Lajos Lázár Ignác Schwarcz Dávid [...]
22. 1927-09-19 [1330]
[...] elégtétellel közli hogy az esküdt­szék Büchler Sámuelt felmentette az összes ellene [...] vádak alól Beigazolt ténynek veszi Büchler védőjének msz állitását hogy a [...] a büntetés enyhitesét igérte ha Büchler ellen vall Majd arra mu­tat [...] a Horthy ellenes liga diskreditálása Büchleren keresztül aki a liga vezetőségének [...]
23. Nógrád Megyei Zsidó közösségek adattára • Baglyasalja • Balassagyarmat (353. oldal)
[...] 1944 hh dep aj anyakönyv Büchler Andrásné Kohn Ilona an Spitzer [...] 1944 hh dep aj anyakönyv Büchler Ernő Steiner Jolán an Steiner Lina ap Büchler Jenő szh ék 60 év [...] 1944 hh dep aj anyakönyv Büchler Ernőné Steiner Jolán an Kohn [...]
24. 1930-12-19 [052]
[...] iioT Ma A RÁGALMAZÁSÉRT ELÍTÉLT BÜCHLER JÓZSEF DR SZOCIÁLDEMOKRATA VÁROS­ATYA PÉNZBÜNTETÉSÉT [...] PENGŐRE SZÁLLÍTOTTA LE A TÁBLA Büchler Jó sef székesfővárosi törvényhatósági bízottsági [...] vezetőtagjávai 0 Az összeszólalkozás he­vében Büchler odakiáltott Budaynak No ós Baranyai [...] rágalmazás vétsége címén büntetőfel­jelentést tett Büchler József ellen Az elsőfokú tárgyalást [...]
25. 1933-09-11 [048]
NYOLCHÓNAPI BORTÖNRE ÍTÉLTEK EGY ÓRAKERESKEDŐT Büchler Lajos Dob utcai órás és [...] a büntető örvényszék Szomjak tanácsa Büchler a vád szerint az Uhrenfabrik [...] ezelőtt anyagi zavarok közé ke­rült Büchler leányát nagy hozománnyal kiházasitotta lakását [...] A sikkasztást azzal követte el Büchler e vád szerint hogy a [...]
26. Ülésnapok • 1931-253 (1931-XX-497. oldal)
[...] 2 bekezdés eredeti szövegével szem­benáll Büchler József és társai képviselő urak [...] eredeti szö­veget méltóztatnak elfogadni elesik Büchler ülése 19 SU március 20 [...] ki a határozatot és így Büchler Jó­zsef és társai képviselő urak [...] az előadó úr indítványa to­vábbá Büchler József és társai képviselő urak [...]
27. Ülésnapok • 1931-238 (1931-XIX-399. oldal)
[...] következik a mentelmi bi­zottság jelentése Büchler József képviselő úr mentelmi jogának [...] Harrach Tihamér előadó Tisztelt Képviselőház Büchler József országgyűlési képviselő a Képviselőház [...] szociáldemokrata párt választási vezetősége megbízta Büchler József országgyűlési képvi­ülése 19 If [...] akiknek felszólítására az idegenek távoztak Büchler József országgyű­lési képviselő és Eónai [...]
28. 1938-06-08 [182]
[...] ajánlatot elfogadt és megbízta unokaöccsét Büchler Jenő 46 éves kereskedősegédet hogy a könyvek átírását végezze el Büchler el is intézte az átírást [...] Ocsára A főkapitányságra azonnal előállították Büchler Jenőt aki tagadta hogy valanl [...] után megállapította hogy a hamisítás Büchler Jenő kezétől sz mazik Büchler mindkét Írásában ugyanazokat a hibáikat [...]
29. 1938-07-23 [185]
[...] folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével vádolt Büchler Jenő kereskedő bűnügyét Nagynénje özv [...] és gyakran feljár Budapestre bevásárolnia Büchler yegitségül ajánlkozott és megtudta hogy [...] felhozta magával a betétkönyveket Ekkor Büchler már valóra váltotta eredeti tervét [...] végződött mert időközben kiderült hogy Büchler követte el a bűncselekményeket Megállapítást [...]
30. Szili Ferenc: Somogy megye második világháborús zsidó áldozatainak községsoros névjegyzéke és főbb adatai (190. oldal)
[...] Istvánná­­­­ 44 06 15 deportálás Büchler József Büchler Józsefné 1899 Csurgó Berger Terézia­ [...] Lina­ 44 06 15 deportálás Büchler Károly 1929 Csurgó Weisz Olga­ 44 06 15 deportálás Büchler Mór Büchler Mórné 1877 Csurgó Bienenfeld Fáni­ [...] Katalin­ 44 06 15 deportálás Büchler Noémi 1931 Csurgó Weisz Olga­ [...]
31. Nógrád Megyei Zsidó közösségek adattára • Fülek (532. oldal)
[...] Náthán és Groszmann Gyula elöljárók Büch­ler József jegyző és Schwarc Emánuel [...] gyer­meket írtak össze a községben Büchler Gábor Ba­néth Róza Grün József [...] Jenő Ungar Gábor IV osztályos Büch­ler Gábor Büchler Ferenc Kohn Samu Kohn Ni­na [...] játszott Budapest köz­életében Innen származik Büchler Pinkász fia Büchler Sándor a híres keszthelyi rabbi [...]
32. Irományszámok • 1931-666. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Büchler József országgyűlési képviselő bejelentése mentelmi jogának megsértése tárgyában (1931-VIII-373. oldal)
[...] hogy az egyik polgári egyén Büchler József országgyűlési képviselő a másik [...] képviselőjelölt volt A járőrvezető kérdésére Büchler országgyűlési képviselő és Rónai képviselőjelölt [...] menjenek a pártirodába ami miután Büchler országgyűlési képviselő előtt annak felhívására [...] Arra vonatkozólag hogy a járőr Büchler József országgyűlési képviselőt vagy Rónai [...]
33. 1930-01-15 [029]
[...] mege­gyezett a szervezettel A tárgyalást Büchler József személyesen vezette te ezt [...] dologban Nem félt akizárástól mint Büchler állítja de a tények igazolják [...] párt önfeláldozó tagja volt amikor Büchler József és társai még nemű voltak sehol Igaz hogy Büchler ur szemében most már mindek [...]
34. Ülésnapok • 1931-22 (1931-II-243. oldal)
[...] többet sem Elnök Csendet kérek Büchler József Nem önről beszéltem De [...] nyugodtan maradni Elnök Csendet kérek Büchler József Nem lett volna szabad [...] Szilágyi Lajos képviselő urat rendre­utasítom Büchler József és ezért pénzt fogad [...] képviselő urat másodszor is rendreutasítom Büchler József A t képviselő úr [...]
35. Makó Imre: Túlélők és áldozatok • Személyi adattár (40. oldal)
[...] Horthy Miklós út 38 t Büchler Gyula hitoktató rabbi Jászberény 1874 febr 8 Büchler Áron Aszód Száll Klein Rebeka [...] szerint kiütéses tí­fuszban meghaltak t Büchler Gyuláné Klein Rebeka háztar­tásbeli Zenta [...] Salamon Ungár Pepi Jozefa Lásd Büchler Gyula t Dr Büchler Dénes szabósegéd koráb­ban ügyvédjelölt Mindszent [...]
39. (357. oldal)
[...] triumphierend fort daß ich Professor Büchler alles gesagt habe Szerb langweilt [...] ihm mitteilen daß ich Professor Büchler alles gesagt habe Was ist [...] ihm mitteilen daß du Professor Büchler alles gesgt hast Wer ist Professor Büchler So einem Menschen bin ich [...]
40. Függelék - Anhang (463. oldal)
Sír l wrif w Büchler steht unbeweglich in der Hall [...] als gestern Kaum daß ihn Büchler erblickt läuft er ihm entgegen [...] einen Brief fragt Kat heiser Büchler wendet ihr ein erstauntes Gesicht [...] Es wird still im Zimmer Büchler geht auf und ab und [...]
41. Ülésnapok • 1931-47 (1931-IV-192. oldal)
[...] valóban az eladók kezé­hez jutott Büchler József Ki kapta ezt az [...] utólag a vásárlás után kiderült Büchler József Grófok szanálása Magyarországon Rémregény [...] Ha rémregény akkor nem igaz Büchler József Nem igaz Most mondja [...] világon nem lehetett volna használni Büch­ler József Százezrekbe került az átalakítása [...]
42. Ülésnapok • 1931-196 (1931-XVII-184. oldal)
[...] lapok közlése szerint mellette volt Büchler József Nem vagyunk benne a [...] amelyet esetleg a rendelet sért Büchler József Valótlant mondott volna a [...] adnak 80 milliót Szé­gyen gyalázat Büchler József Kartelibárók rablóhadjárata a szegény [...] fogja jegyezni egyéb tulajdonságai mellett Büchler József Bizony De én most [...]
43. Ülésnapok • 1931-203 (1931-XVII-421. oldal)
[...] mentelmi bizottság 482 számú jelentése Büchler József képviselő úr mentelmi ügyében [...] 1932 f ü sz alatt Büchler József országgyűlési képvi­selő mentelmi jogának [...] 1932 május hó 6 napján Büchler József országgyűlési képviselő dr Kiss [...] vallották hogy a fenti kijelentéseket Büchler József országgyű­lési képviselő nem tette [...]
46. Ülésnapok • 1931-7 (1931-I-61. oldal)
[...] az urak voltak az ellenzé­kiek Büchler igen t képviselőtársam aki iga­zán [...] uraknak igen nagy he­lyeslése mellett Büchler József közbeszól Elnök Büchler képviselő urat rendreutasí­tom Tessék csendben [...] fel­lépni Folytonos zaj Csendet kérek Büchler József közbeszól Büchler képviselő urat ismételten figyel­meztetem Méltóztassék [...]
47. Ülésnapok • 1931-252 (1931-XX-489. oldal)
[...] 13 első bekezdésével szemben áll Büchler József és társainak indítványa Kérdem [...] Petro­vácz Gyula és társainak továbbá Büchler Jó­zsef és társainak törlési indítványa [...] Petrovácz Gyula és társainak továbbá Büchler József és társainak van indítványuk [...] bekezdés eredeti szövegével szemben áll Büchler József és társainak törlési indít­ványa [...]
48. Somogy megye II. világháborús áldozatainak községsoros névjegyzéke és főbb adatai (237. oldal)
[...] 1915 Bódis Sándor 1910 Alsók Büchler József 1899 Csurgó Büchler Józsefné Weisz Olga 1902 Csurgó Büchler Károly 1929 Csurgó Büchler Mór 1877 Csurgó Büchler Mórné Berger Terézia 1877 Csurgó Büchler Noémi 1931 Csurgó Csarni Sándor [...]
49. Ülésnapok • 1931-253 (1931-XX-499. oldal)
[...] az előadó úr indítványa valamint Büchler József és tár­sai képviselő urak [...] az előadó úr indítványát szembeállítom Büchler képviselő úr és társai indítványával [...] következő szónok Dinich Ödön jegyző Büchler József Büchler József Nem kívánok szólni Elnök [...] következő szónok Dinich Ödön jegyző Büchler József Büchler József Nem kívánok szólni Elnök [...]
50. Ülésnapok • 1931-313 (1931-XXIV-483. oldal)
[...] számú jelentése Peyer Károly és Büchler József képvi­selő urak mentelmi ügyében [...] Ház elnökét Peyer Károly és Büchler József képvi­selő urak mentelmi jogának [...] Kép­viselőháznak hogy Peyer Károly és Büchler József országgyűlési képviselő urak mentelmi [...] 836 számii jelentésében Peyer és Büchler József országgyűlési képviselők men­telmi jogának [...]
51. Ülésnapok • 1931-183 (1931-XVI-55. oldal)
[...] a belügyminiszter az eljárást megszüntette Büchler József A csendőrügyészség Vagy a csendőrügyészség Büchler József Igen Egy szó sem [...] esetek egész tömegét hoztuk ide Büchler József A bihari eset például [...] kielégítő közigazgatást nem lehet produkálni Büchler József Ügy van Azt mondja [...]
52. 1943-04-20 [281]
[...] tan ács a na tárgyalta Büchler Zsigmond Lehal utcai hentes is [...] nyolc pengő harminckét fillért követelt Büchler azzal v dekézett hogy bár [...] árdrágító visz­szaólis bűntettében s ezért Büchler Zsigmondot két évi és hat [...] negf izet és ér o Büch­ler Zeigmo ndn t pedig egy [...]
53. Tyekvicska Árpád: Adatok, források, dokumentumok a balassagyarmati zsidóság holocaustjáról (174. oldal)
[...] István Breiner Jeanett Brett Franciska Büchler Andor Büchler Andrásné Kohn Ilona Büchler Ernő Büchler Ernőné Steiner Jolán 62 Küszner [...]
54. Függelék - Anhang (464. oldal)
Si Nach Wien antwortet Büchler unwillig Eine dringende Operation Vielleicht [...] verlassen eben jetzt Warum nicht Büchler lacht laut Jetzt oder ein [...] Westentasche Ich muß fort sagt Büchler sonst versäume ich den Zug [...] auf den Vorhang der hinter Büchler zusammenschlägt dann geht sie in [...]
55. (1268. oldal)
[...] p Beck Móric Blau Lajos Büchler Sándor Diamant Gyula Enyedi Mátyás [...] p Blau Lajos Bloch Mózes Büchler Sándor Friss Armin Herzog Dávid [...] p Bacher Vilmos Beck Mór Büchler Sándor Diamant Gyula Fischer Bálint [...] Blau Lajos Brill Sámuel Lőb Büchler Sándor Diamant Gyula Engelsmann Izidor [...]
56. Ülésnapok • 1931-77 (1931-VI-413. oldal)
[...] bánatában e vagy egyéb okból Büchler József Nagyon jó De meg [...] és odáig mennek odáig merészkednek Büchler József Tessék Berki úr ezt [...] különböző pártállások a különböző világnézetek Büchler József Szellemi fegyverekkel és nem [...] azt várni ettől a néptől Büchler József Belső hatalmaskodás és en­nek [...]
57. Ülésnapok • 1931-252 (1931-XX-478. oldal)
[...] hozzáférhetetlen ember Helyeslés a baloldalon Büchler József Az nem elég az [...] szemben áll Gál Jenő és Büchler József és társai képviselő urak [...] elméltóztatnak utasítani Gál Jenő és Büchler József és társai képviselő urak [...] el szemben Gál Jenő és Büchler József és társai képviselő urak [...]
58. Ülésnapok • 1931-252 (1931-XX-414. oldal)
[...] cím folytatólagos tárgyalása Szólásra következik Büchler József képviselő úr aki beszédének elmondására legutóbbi ülé­sünkön halasztást kapott Büchler József képviselő urat illeti a szo Büchler József T Ház Kétségtelen hogy [...] nem lehet ebédelni Csendet kérek Büchler József nem lehet elégséges ido [...]
59. Ülésnapok • 1931-15 (1931-I-395. oldal)
[...] Propper Sándor De van munka Büchler József Már egyszer meg­kérdeztem öntől [...] nincs mun­kanélküliség Éber Antal Hétszázezer Büchler József Magyarországról van szó nem Oroszországról Elnök Büchler képviselőurat kérem tessék csendben maradni Büchler József közbeszól Büchler képviselő urat rendreutasítom és ha [...] arat is kérem maradjon csendben Büchler József Hic Khodus hic s [...]
60. Függelék - Anhang (449. oldal)
[...] ersticken Szerb beugt sich zu Büchler fragt ihn etwas doch Borbolya [...] Wie ihr Name war fragt Büchler laut ich glaube Geréb Martha [...] Es fallt ihm ein daß Büchler ihn mittags anrief Es wird [...] Borbolya trat befand sich nur Büchler in ihrer unmittelbarer Nähe neben [...]
61. Ülésnapok • 1931-31 (1931-III-102. oldal)
[...] számosan üdvözlik Elnök T Képviselőház Büchler József képviselő úr a házszabályok [...] képviselő úrnak a szót megadtam Büchler József T Képviselőház Egé­szen röviden [...] Elnök Csendet kérek képviselő urak Büchler József és szóvá akarom ülése [...] Elnök Csendet kérek képviselő urak Büchler József éppen a most elnöklő [...]
62. Ülésnapok • 1931-196 (1931-XVII-183. oldal)
[...] munkásság szociális jo­gait tetemesen megcsonkították Büchler Jó­zsef A legnagyobb gyalázat Disznóság [...] pótlására társadalombiztosítás útján részükre megállapítottak Büchler Jó­zsef A leghallatlanabh jogfosztás T [...] urai egyszerűen ráparancsoltak a kormányra Büchler József Bolsevista rendelet hogy fosszon [...] itt a Kép­viselőházban sajtónkban gyűléseken Büch­ler József Huszonhat esztendős jogoktól fosz­tották [...]
63. 1929-11-13 [025]
[...] Partot hogy Lühot ilyet mondani Büchler József Feltételezem hogy ezt az [...] e y pártot igyg értogct­ni Büchler Bizonyítékok v nnak hogy hőtökkel [...] semmit pedig nekem tudnom kellene Büchler tessék türelemmel loiúii rögtön jövök [...] Hadd jöjjön i un érdekeli Büchler Jó zsef hogy megjelent Fischer [...]
64. 1934-12-10 [119]
[...] sikkasztás büntette ciraén vádat emelt Büchler Lajos Dob utcai órás és [...] a mühl­heimi követelés fedezésére szolgálnak Büchler ily módon amikor leá­nyát kiházasitotta [...] többi hitelezőjének tetemes kárt okozott Büchler Lajos ezenkivül egy másik német [...] peagőnyi kárt oko­zott emiitett hitelezőinek Büchler Lajos a büntető törvény széki [...]
65. Ülésnapok • 1931-153 (1931-XIII-398. oldal)
[...] ellene Csendet kérek képviselő úr Büchler József Meghajlok az elnök úr [...] Most ne méltóz­tassék erről beszélni Büchler Józzsef En csak indokolni akar­tam [...] már ideje hogy hallgasson Derültség Büchler József En mivel konkrétumokról volt [...] urak csendet kérek min­den oldalon Büchler József En a legutóbbi időben
66. 1930-11-13 [049]
[...] Patinák Jenő dr gyáros indított Büch­ler József dr szociáldemokrata párttá tk [...] ban a főváros közgyűlési társalgójában Büchler aki épp ugy város­atya mint [...] baloldalt Latinak erre kérdőre vonta Büch­lert aki erre megismételte előbbi kijelentéseit [...] helyzet hogy Cronda Qéla dr Büchler védője védencének felmentését kérte s [...]
67. Ülésnapok • 1931-55 (1931-V-31. oldal)
[...] amelyeket nekünk meg kell ol­danunk Büchler József Csak önnök pusztul­janak minden [...] ezelőtt zajlottak le a képviselőválasztások Büchler József Kinevezések szuronnyal Dinnyés Lajos [...] megoldásra Zaj Elnök Csendet kérek Büchler József Vulkán tetején ülnek Bródy Ernő Éljen a titkos választójog Büchler József Titkos választójogot Felkiáltások a [...]
68. Arcok a középkori Budáról • A Kotta család. Spanyol zsidók a középkori Budán (781. oldal)
[...] harminc évvel ezelőtt jelent meg Büchler Sándor kitűnő tanulmánya amelyben Sze­rencsés [...] 1 Szerinte spanyol származású volt Büchler bizonyí­tását meggyőzőnek érezzük és amíg [...] hogy Cotta itt maradt 1 Büchler 1937 406 414 p 2 [...] kíséreltük meg mi is elfogadtuk Büchler meghatározását KüBlNYI 1963 64 98 [...]
69. Ülésnapok • 1931-37 (1931-III-370. oldal)
[...] miniszterelnök úr ki­jelentette egy alkalommal Büchler József Melyik 1 Dinnyés Lajos [...] nyugdíjánál nagyobb csökkentést hajtsanak végre Büch­ler József Mi lesz ha mégis [...] Propper Sándor Kilép a pártból Büchler József Mit fog mondani akkor [...] szer­vezni ugyanígy a vidéken is Büchler József Itt is csak azok [...]
71. Irodalomjegyzék (303. oldal)
[...] University of Nebraska Press 2004 Büchler 1897 Büchler Sándor Zsidók a magyar egyetemen [...] V 1897 168 172 p Büchler 1901 Büchler Sándor A zsidók története Budapesten [...]
72. Ülésnapok • 1931-183 (1931-XVI-46. oldal)
[...] Nem felel meg a tényeknek Büchler József Lakáso­kon nem szabad összejönni [...] Ulain Ferenc Franciaországba is nézhetnénk Büchler József Csehszlovákiában tessék meg­nézni Zaj [...] Hajós Kál­mán Már ideje volna Büchler József Az a kérdés igaz [...] szívesen lépnek fel erélyes eszközökkel Büch­ler József Törvénytelenségek sorozatát hoztam fel [...]
73. Ülésnapok • 1931-290 (1931-XXIII-529. oldal)
[...] Ez az a szörnyű dolog Büchler József Borzasztó Malasits Géza Ezt [...] írni ez ellen nincsis szó Büchler József Erről van szó és [...] Emil Ez volt a cikk Büchler József Ez volt a cikk [...] valaki szólni Patacsi Dénes jegyző Büchler József Büchler József T Képviselőház Amikor
74. Ülésnapok • 1931-37 (1931-III-373. oldal)
[...] kívánom csak azt hogy először Büchler képviselő úr tudatosan valót­lant állított [...] Ügy van jobb felől Elnök Büchler képviselő úr a házszabá­lyok 143 [...] szót a kép­viselő úrnak megadtam Büchler József T Képviselőház En sem [...] teg­nap este keltezett levél Elnök Büchler képviselő úr kíván szó­lani Büchler József Csak néhány pillanatra kívánok [...]
75. Ülésnapok • 1931-272 (1931-XXII-201. oldal)
[...] mód­szerek helyett a kereskedelmi módszerekre Büchler József Hol van tanácskozóképességl Peyer Károly Micsoda tanácskozóképesség ez Büchler József Nincs tanácskozóképes­ség Fel kell [...] a képviselő urakat marad­janak csendben Büchler József Nem lehet a tanácskozást folytatni Büchler képviselő urat kérem méltóztassék a [...] Esztergályos János Súlyos elnöki önkény Büchler Jó­zsef A 128 megmondja Zaj [...]
76. Ülésnapok
[...] Lajos Némethy Vilmos Neuberger Mihály Büchler József Andaházi Kasnya Béla Eckhardt [...] mentelmi ügyében illetve ügyeiben Fel­szólaltak Büchler József ügyénél Kéthly Anna Mátéffy [...] Klein Antal Weltner Jakab ügyeinél Büchler József Farkas István Buchinger Manó [...] János ügyeinél Kertész Miklós és Büchler József Ulain Ferenc és Dinnyés [...]
77. Ülésnapok • 1931-310 (1931-XXIV-390. oldal)
[...] A képviselő úr beszédideje lejárt Büchler József Tisztelettel kérem beszéd­időm meghosszabbítását [...] a képviselő úr meghosszabbítani beszédidejét Büchler József Negyedórával Helyeslés Elnök Méltóztatnak [...] Ház a kért meg­hosszabbításhoz hozzájárult Büchler József Ez történt Pest vármegyé­ben [...] a baloldalon Elnök Csendet kérek Büchler József Ne tessék minden gangste­rizmust [...]
78. 1930-10-11 [046]
[...] VÉRESEK VERTE FIÁNAK REÁLISKOLAI TANÁ­RÁT Büchler Zsigmond esztergomi mészárosmester egyik kisfia [...] pro­fesszor állandóan üti veri pofozza Büchler Zsigmondné 1928 december 19 én [...] a jos János reáliskolai tanárral Büchler nem fogadta el a tanár [...] azt Is határozottan állította hogy Büchler Zsigmcnd fi­át soha a legcsekélyebb [...]
79. Ülésnapok • 1931-46 (1931-IV-142. oldal)
[...] kell adnunk Zaj a szélsőbaloldalon Büchler József Szent naivitás Szeder Ferenc [...] szabad sajtóközlemények út­ján bűncselekményt elkövetni Büchler József közbeszól Elnök Büchler képviselő urat kérem ma­radjon csendben Büchler József ismételten közbeszól Büchler képviselő urat ismételten kérem maradjon [...] amely durva erőszakával lealacsonyít mindannyiunkat Büchler József közbeszól Elnök Csendet kérek [...]
80. 1929-11-14 [025]
[...] kérni Az ügyrendhez kért ezután Büchler József szót Klár dr mondotta [...] Ferenc főpolgármester veszi át és Büchler után nyomban ő ls felszólal [...] méiel meg nem győződik Ami Büchler Indítványát illeti az ügyrendellenesnek tartja [...] nevében ref­lektál azután arra amivel Büchler a pártot aposztrofálta Megemlíti hogy [...]
81. Ülésnapok • 1931-46 (1931-IV-129. oldal)
[...] Elnök Propper képviselő urat rendreuta­sítom Büchler József Azért nem lehet vala­kit [...] azt kérdezi kinek a só­gora Büchler József képviselő urat is rendre­utasítom [...] ilyen természetű mentelmi ügyek letárgyalása Büchler József Például megbeszélni azt hogy [...] Lajos Mi van Ivády val Büchler József Azt kellene napirendre tűzni [...]
82. Ülésnapok • 1931-249 (1931-XX-268. oldal)
[...] üzemeket vagy monopóliumszerű vállalatokat létesítettek Büchler József Sőt a városra is [...] ezt mint mondottam perhoirreszkálják miként Büchler képviselő­társam mondja a kormány más [...] szélsőbaloldalon Nem erről van szó Büchler József Az auto­nómia megcsinálta hogy [...] 193 március 7 én szerdán Büchler József De nem ez dönti [...]
83. Nógrád Megyei Zsidó közösségek adattára • Fülek (533. oldal)
[...] 1944 hh dep af YVA Büchler János an Grosmann Jolán ap Büchler József szh ék 19 év [...] 1944 hh dep af anyakönyv Büchler József Grosmann Jolán an Deutsch Berta ap Büchler Pál szh ék 54 év [...] 1944 hh dep af anyakönyv Büchler Józsefné Grosmann Jolán an Neu­mann [...]
84. 1920-12-07 [1439]
[...] Jankóvich különitmény egy áldozata ügyesen BÜchler Árpád olasz állampolgár volt tartalékos [...] tár­sával együtt botokkal véresre verte Büchlert Amint a szerencsétlen ember ájulva [...] Bárminőbet napifi tartották itt fogva Büchlert amig fölkerült a laktanya irodájába [...] interveniál a magyar külügyminiszteriumnnl Másnap BÜchler dr kaufmann bécsi ügyvédet kérte [...]
85. Ülésnapok • 1931-102 (1931-IX-467. oldal)
[...] rendőrségi kihallgatási módszerré fog válni Büchler József Undorító Kertész Miklós Es [...] köszöntésükkel barátság gal üdvözölték egymást Büchler József Ez olyan borzasztó bűn [...] valamikor a régi cári Oroszországban Büchler József Az árokban elbújnak a [...] házat vesznek azo­kon a pénzeken Büchler József így tesznek bennünket szimpatikussá [...]
86. (1269. oldal)
[...] okt 382 p Blau Lajos Büchler Sándor Gerő Attila Grünhut Lázár [...] p Balassa József Blau Lajos Büchler Sándor rarkas József Frisch Ármin [...] p Bacher Vilmos Blau Lajos Büchler Sándor Farkas József Frisch Ármin [...] Barta Mór Bató J Lipót Büchler Sándor Gerő Attila Goldberger Izidor [...]
87. 17 d. A szombathelyi zsidók névjegyzéke (1944. június) (86. oldal)
[...] tanuló Erzsébet királyné 47 322 Büchler György Szombathely 1923 5 16 [...] alkal Kossutli 5 mázott 323 Büchler János Zalateskánd 1888 2 13 [...] alkal Kossuth 5 mázott 324 Büchler Jánosné Szentpéterfa 1892 6 16 [...]
88. Ülésnapok • 1892-639 (1892-XXXIII-371. oldal)
[...] óhajtotta volna azt a bérletet Büchler Márkusnak szabadkézből átadni azonban mikor tudakozódtunk hogy Büch­ler Márkus minő ember úgy értem [...] azt a jelentést tette hogy Büchler Márkusnak semmi vagyona sincs ugyanott fogunk lenni Büchler bérlővel mint Kemény Józseffel azaz hogy Büchler is a bérletbe bele fog [...]
89. Ülésnapok • 1931-111 (1931-X-300. oldal)
[...] napirendi vitá­nál egypár szóval feleljek Büchler József kép viselőtársamnak pénteki támadására [...] nem tud i tam hogy Büchler képviselőtársam már szóvá I tette [...] kértem orvoslást Helyeslés Ami pedig Büchler József képviselőtársam­nak azt a megjegyzését [...] Nem hiszem ugyanis hogy ha Büchler t képviselőtársam úgy is­merné Vay [...]
90. (132. oldal)
[...] a gyöngyösi temetőben 10 szemelvény Büchler Zsigmond ellenforradalmi bizonylata HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY [...] nyilatkozatok alapján hivatalosan igazolja hogy Büchler Zsigmond nős Rosenfeld Erzsébettel gyöngyösi [...] járó tevékenysége miatt történt hogy Büchler Zsigmond a Gyöngyösvidéki Gőzmalom Rt [...]
92. Levéltári Közlemények, 39. (1968) 2. • IRODALOM • Szűcs László: Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Österreisch-Ungarischen Monarchie (1914–1918). Bevezetőt írta és szerkesztette: Komjáthy Miklós. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 10.) Budapest, 1966. / 333–336. o. (39_2_334. oldal)
[...] A szerkesztő ebben az évben Büchler Sándor egyetemi magántanár munkásságát értékeli és levelezését dolgozza fel Büchler aki kutatásai eredményeként számo oklevelet [...] e sorok írója állította össze Büchler Sándor irodalmi munkás­sága Bp 1967 [...] Ignác Bp 1892 1893 1904 Büchler a magvar zsidó történeti címszavak [...]
93. Függelék - Anhang (492. oldal)
[...] nicht länger dulden daß ihn Büchler zum Narren hält daß er [...] Kopf Die Frage ob es Büchler weiß oder nicht weiß interessiert [...] merkt es nicht Er sieht Büchler hinter der Gartentüre stehen der [...] Sie Verwandte in Budapest fragt Büchler Wie niemanden Sie sind so [...]
94. Dokumentumok a zala megyei zsidóság történetéből (414. oldal)
[...] ezennel elismeri hogy mint dr Büchler Mór volt zalaegerszegi ügyvéd irodája [...] tétel alatt felsorolt ingóságokat dr Büchler Mórtól átvette dr Büchler Mór volt ügyvéd dr Horváth [...]
95. 1929-10-09 [023]
[...] Á PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÜLÉSE Folytatás Büchler ezután a fővárosi törvény előkészítéséről [...] neje egér az hanem szörnyeteg Büchler A kormány gyárt­ja a bilincseket Buday Dezső kötelek készülnek Büchler Angliára hi­vatkoznak az albérleti szakasznál [...] A törvény javai lat mondja Büchler sötét reakciós és ellenforradalmi Azt [...]
96. 1936-04-17 [138]
[...] Kálcsics István állásnélküli kereskedősegéd és Büchler károly alkalmi munkás személyében A [...] adtak részesedett az összeg bői Büchler is aki tizenhárom pengőt kapott [...] kényszerhelyzetben követte el a bűncselekményt Büchler Koroly tagadta bűnösségét Azzal védekezett [...] ki ugy Kálcsics Istvánt mint Büchler Károlyt lopás bűntettében és ezért [...]
97. FÜGGELÉK • Névmutató (613. oldal)
[...] 256 274 311 348 566 BÜCHLER FERENC 216 BÜCHLER JÓZSEF 565 566 BÜCHLER MÓR 216 BÜKY BÉLA 579 [...]
98. Jegyzőkönyvek (66. oldal)
[...] György és Vágó Béla népbiztosok Büchler József párttitkár 1 és Révész [...] Kormányzótanács között levő kontaktus megerősítésére Büchler József párttitkárt küldte ki aki [...] ülést kedden este tar­tották 1 Büchler József nyomdász betegpénztári tisztviselő a [...]
99. Ülésnapok • 1931-252 (1931-XX-470. oldal)
[...] Jenő képviselő úr indítványa és Büchler Jó­zsef képviselő úr és társai [...] Kérem a jegyző urat szíveskedjék Büchler József képviselő úr és társai [...] felolvasni Petrovics György jegyző olvassa Büch­ler József és társai indítványát Elnök [...] szemlben Petrovácz Vázsonyi Gál és Büchler képviselő urak felolvasott in­dítványaival elfogadni [...]
100. Ülésnapok • 1931-157 (1931-XIV-58. oldal)
[...] az hogy az építési ügykör Büchler József A legnagyobb dzsungel nemhogy [...] Farkas Tibor képviselő uraknak végül Büchler József képviselő úrnak határo­zati javaslatait [...] nyilvánítom Kö­vetkezik a határozathozatal Minthogy Büchler József képviselő úr az általános [...] a részletes tárgyalás alapjául szemben Büch­ler József képviselő úr határozati javaslatá­val [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Bakonyi Természettudományi Múzeum 2Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 12Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 3Békés Megyei Könyvtár 58Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 67Budapest Főváros Levéltára 925Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 16Budapesti Történeti Múzeum 32Csorba Győző Könyvtár 23Damjanich János Múzeum 5Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 556Dobó István Vármúzeum 5Dornyay Béla Múzeum 8Duna Múzeum - Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum 1A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 4Egyetemi Könyvtár (ELTE, Budapest) 1Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 4Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Levéltára 1Erzsébetváros Önkormányzata 62Eszterházy Károly Egyetem Könyvtára 6Evangélikus Országos Könyvtár 24Evangélikus Országos Levéltár 6Ferencváros Önkormányzata 1Ferenczy Múzeum 3Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 137Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2254Fradi Múzeum 1Göcseji Múzeum 15Gödöllői Városi Múzeum 1Hajdúsági Múzeum 1Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 210Herman Ottó Múzeum 1Horvát Állami Levéltár 13II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 19Iparművészeti Múzeum 2Janus Pannonius Múzeum 2Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 45Jósa András Múzeum 4József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 21József Attila Múzeum 1Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár 2Katona József Könyvtár (Kecskemét) 24Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 7Kecskeméti Katona József Múzeum 2Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 72Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 9A Külgazdasági és Külügyminisztérium Könyvtára 1Laczkó Dezső Múzeum 1Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 1Magyar Ferences Levéltár 1Magyar Hidrológiai Társaság 1Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 7Magyar Levéltárosok Egyesülete 9Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 7Magyar Nemzeti Galéria 1Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 14Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 59Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 14Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 9Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 399Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 73Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 44Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 6Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 14Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 33Magyar Nemzeti Múzeum 1Magyar Természettudományi Múzeum 10Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 23Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár 391Mátra Múzeum 14Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 1Móra Ferenc Múzeum 4Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 77Munkácsy Mihály Múzeum 3Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 1Néprajzi Múzeum 1Országgyűlési Könyvtár 1208Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 670Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 30Osztrák Állami Levéltár 834Pannonhalmi Főapátsági Levéltár 3Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 2Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 22Petőfi Irodalmi Múzeum 95Postamúzeum 1Rippl-Rónai Múzeum 4Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei 5Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 71Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 8Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 21Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 69Szent István Király Múzeum 2Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 43Textil- és Textilruházati Ipartörténeti Múzeum 1Tiszazugi Földrajzi Múzeum 3Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (Debrecen) 3Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 69Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 40Xantus János Múzeum 2XIII. Kerületi Önkormányzat 1
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 51Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve 1963-2011 3Angyalföld, Hír 13, XIII. Kerületi Hírnök 1976-2016 1Annales Tataienses 1998-2010 2Archivum - A Heves Megyei Levéltár Közleményei 2Arhivski Vjesnik 13Arrabona 1959-2007 1Ars Decorativa 1973–2016 2Állami zárszámadás 7A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei 1-11 2Balatoni Múzeumi Füzetek 2Balatonvidék 1900–1917 83A Baranya Megyei Levéltár évkönyve 2Baranyai történelmi közlemények 1Bács-Kiskun megye múltjából 1-23 2A Bencés rend adattárai 3Békés 1869-1937 28Békés Megyei Hírlap 1971-2010 8Békés Megyei Múzeumok Közleménye 1971-2008 3Békési Élet 1966–1981 1Békésmegyei Közlöny 1877–1938 16Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 3Buda és vidéke 1893-1904 5Budai Napló 1914-1938 34Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 809Budapest Régiségei 1-41 10Budapest Története I-V 26Budapest történetének bibliográfiája 31Budapest Történetének Forrásai 13Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 1074Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 32A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem jegyzőkönyvei 4A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 12Budapesti Negyed 1993-2010 10A Budapesti Orvostudományi Egyetem jegyzőkönyvei 1Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 176Címjegyzékek 1712-1868 67Címjegyzékek 1867-1942 238Cumania 1972-2010 2A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 1Déli Hírlap 5Délmagyarország 1910-2010 69Déry Archívum 1-17 42Dombóvári Hírlap 9Dunántúli Napló 1944-2004 23Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 2Eger - hetilap 1863-1914 20Eger - napilap 1915-1944 29Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyvei 3Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 1Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 1Egyéb kiadványok 20Egyháztörténeti Szemle 2000-2017 5Ellenzék 17Erzsébetváros 1993- 2017 1Esztergom 1895–1932 70Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 114Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei - Germanisztika 1Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei - Neveléstudomá… 1Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 6Evangélikus egyháztörténet – monográfiák 2Evangélikus gyülekezettörténetek 5Evangélikus Népiskola 1889–1942 3Evangélikus Őrálló 1905–1918 1Életünk 1963-2014 1Észak-Magyarország 1948-2009 14Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 2-26 1Fejér Megyei Történeti Évkönyv 1Felsőházi irományok (1927–1944) 1Felsőmagyarországi Hírlap 5Felvidéki Magyar Hirlap 1Ferencváros 1964-2011 1Folia Historica 1Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 3Források a magyar népi demokrácia történetéhez 1-9 20Források a vízügy múltjából 1-11 1Források Budapest Múltjából 1-11 17Fotótéka 2Főrendiházi irományok (1865–1918) 4Fővárosi Hírlap 1912-1938 64Fővárosi Közmunkák Tanácsa hivatalos jelentései 1870-1944 1A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár első világháborús plakátgyűjteménye 5A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 25Fradi műsorfüzet 1978-1989 1Független Budapest 1906- 1938 61Gazdasági címtárak 1842-1932 254Gyászjelentések - Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára 3Győri Szemle 1930-1944 1Harangszó 1918–1939 1Heti Szemle 1899-1914 2Heves megyei aprónyomtatványok 1Heves Megyei Hírlap 1953-2018 16Hevesi Szemle - Hevesi Napló - Új Hevesi napló 1A Hét 1956-1996 3Hittudományi Folyóirat 2A Hírközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve 1989-2009 1A Hómezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 7Irodalmi Múzeum 3Iskolai Értesitők - Kolozsvár 29Iskolai Értesitők - Marosvásárhely 159Iskolai Értesitők - Sepsiszentgyörgy 1Iskolai értesítők - Aszód 6Iskolai értesítők - Baja 1Iskolai értesítők - Besztercebánya 1Iskolai értesítők - Békéscsaba 1Iskolai értesítők - Bonyhád 2Iskolai értesítők - Budapest 209Iskolai értesítők - Debrecen 1Iskolai értesítők - Eger 1Iskolai értesítők - Eperjes 3Iskolai értesítők - Esztergom 29Iskolai értesítők - Érsekújvár 9Iskolai értesítők - Győr 12Iskolai értesítők - Keszthely 68Iskolai értesítők - Kiskunhalas 24Iskolai értesítők - Komárom 2Iskolai értesítők - Kőszeg 1Iskolai értesítők - Miskolc 32Iskolai értesítők - Nagykanizsa 28Iskolai értesítők - Nagykároly 1Iskolai értesítők - Nagykikinda 1Iskolai értesítők - Nagyszombat 1Iskolai értesítők - Nyíregyháza 31Iskolai értesítők - Orosháza 6Iskolai értesítők - Pápa 69Iskolai értesítők - Pécs 46Iskolai értesítők - Sátoraljaújhely 2Iskolai értesítők - Selmecbánya 5Iskolai értesítők - Sopron 1Iskolai értesítők - Szarvas 20Iskolai értesítők - Szeged 25Iskolai értesítők - Székesfehérvár 2Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1956-2008 2A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 5Jósa András Múzeum Kiadványai 1-55 2A Kalocsai Főegyházmegye Körlevelei 1858-1992 2Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 1Kassák múzeum kiadványai 1A Kárpát-Medence Levéltári Forrásai 1-4 6Keleti Tanulmányok – Oriental Studies 14Keleti Ujság 1919-1944 20Kereskedelmi és vendéglátóipari falragaszok, hirdetmények 1Kereskedelmi és vendéglátóipari számlák 5Képviselőházi irományok (1861–1918) 1Képviselőházi irományok (1927–1944) 40Képviselőházi naplók (1861–1918) 4Képviselőházi naplók (1927–1944) 1071Kiskunhalasi helyi lapok 70Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 2Klasszikus orvosi könyvek 71Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 21A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyvei 1Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 1-15 2Könyvek Esztergomról 26Körösvidék 1920–1927 3Közérdek 1908-1916 3A Közlekedési Múzeum Évkönyvei 1971-2013 2Közlemények Székesfehérvár történetéből 3Külügyi Szemle 1973-2014 1Landwehr 1871-1914 33Levéltári korpusz 3Levéltári Közlemények 1923–2016 5Levéltári leltárak 1-89 24Levéltári Szemle 1951–2018 6Magyar Állami Levéltárak Fondjegyzékei 1-23 5A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 1-5 1Magyar Műemlékvédelem 1960-2007 9A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 1Magyar Paizs 1900–1917 125Magyar Székesfőváros 1898-1906 1Magyar Színpad 1903-1907 26Magyar vasúti évkönyv 1878-1994 1A Magyar Vendéglátóipari Múzeum évkönyvei 1970-1982 1Magyar Zsidók Központi Tanácsának iratai 7A Magyarországi Iskolai Értesítők Bibliográfiája 1744–1948 13A Magyarországi Izraeliták Országos Irodájának iktatókönyvei 377A Magyarországi Izraeliták Országos Irodájának iratai 6Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 3A Makói Múzeum Füzetei 1-112 1Mátrai Tanulmányok 1993-2005 14Militär Almanach und Schematismus 1791-1914 535Mitteilungen des K.K. Archivrates 1-3. (1914-1919) 1Mitteilungen des k.u.k. Kriegsarchivs 4Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs (MÖStA) 1MKP és MDP Nógrád Megyei testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1945-1956 1MOL kiadványai II. Forráskiadványok 1-52 31A MOL segédletei 1-28 15A MOL Térképeinek Katalógusa 1A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 3MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-1989 3MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései, 1956-1989 1A MTA Könyvtár Kézirattárának Katalógusai 6A MTA Könyvtár Munkatervei, Beszámolói, Éves Jelentései 2MTI - Belső sorozatok 2MTI - Bizalmas 4MTI - Lapszemle 21MTI - Magyar Országos Tudósító 191MTI - Napi hírek 64MTI - Tematikus sorozatok 12Muzeális könyvek 1Múzeumi Értekező (Salgótarján) 1-11) 1Nagy Iván Könyvek 4Nagy Iván Történeti Kör Évkönyv 13Nagybánya 1903-1931 9Nagybánya és Vidéke 1899-1918 9Nagybányai Hírlap 1908-1919 6Nagykároly és Vidéke 1899-1919 1Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 3Nemzetgyűlési naplók (1944–1947) 4Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 12Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1972-2009 6A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 1Nyírvidék 1882–1942 16Országgyűlési almanach 20Országgyűlési lakáskönyv 8Országgyűlési naplók (1947–1990) 1Az Országos Magyar Zsidó Múzeum és Könyvtár iratai (1930-1952) 1Orvostörténeti Közlemények 8Payr Sándor művei 5Pápa és Vidéke 1923–1944 6Pápai Hirlap 11Pápai Közlöny 1892–1921 4Pápai Lapok 1874–1919 10Pápai Újságok 6Pest Megyei Hírlap 1957-1995 22Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 2Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 5A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 38A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 1-12 4Petőfi Népe 1950-2011 24Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 105Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 6Protestáns Tanügyi Szemle 1927–1944 2Rang- und Einteilungsliste Marine 1876-1918 164Ranglisten Heeres 1914-1918 65Ranglisten Landwehr 1916-1918 4Rákos Vidéke 1901-1937 10Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 3Református konventi jegyzőkönyvek 1Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 9Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 43Somogy vármegye Hivatalos Lapja 11Somogyi Múzeumok Közleményei 1-18 3Sopron szabad királyi város története (Házi Jenő) 1Sorozaton kívüli 98Studia Agriensia 2Studia Botanica Hungarica 1Studia Comitatensia 1-30 1Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai - Tanulmányok 1Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 1Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Kiadványai Közleményei 1Szamos 1899-1919 21Szatmár-Németi 1899-1912 3Szatmár 1899-1911 1Szatmár és Vidéke 1899-1919 1Szatmári Friss Újság 1902-1903 2Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 1Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 1Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Székesfehérvári Szemle 1931-1939 1Szinérváralja 1904-1914 1Színpadi művek és dramaturgiai dolgozatok 1Szociológiai bibliográfiák 7Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 40Tabula (Néprajzi Közlemények) 1-10 1Tanácsok Országos Gyűlésének Naplója (1919) 4Tanulmányok Budapest Múltjából 1-34 16Tanulmányok és források Baranya megye történetéből 2Tanulmányok Tolna megye történetéből 1Technikatörténeti szemle 3A Testnevelési Főiskola jegyzőkönyvei 18Textilipari Múzeum Évkönyve 1979-2005 1Theologiai Szaklap 1902–1918 5Tisicum 1973-2011 1Tiszavilág 1-5 1A Tiszazugi Földrajzi Múzeum adattára 2Tolna Megyei Levéltár segédletei 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 19Tolnamegyei Közlöny 5Tolnamegyei Ujság 11Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 24Történelmi mukák 2Tudományszervezési Tájékoztató – Kutatás-Fejlesztés 1Uj Budapest 1921-1938 31Ujhelyi Hirlap 1Ungarische (Magyar Névkönyvek) 1877-1895 27URBS Várostörténeti Évkönyv 2006-2013 5Új Ifjúság 1952-1989 1Új Szó 1948–2017 26Vadász- és Versenylap 1857-1919 9Vas megyei levéltári füzetek 11Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 2Váci Hirlap 1887-1942 6Váczi Közlöny 1881-1895 1Városi Levéltári Füzetek, Győr 1Várostörténeti Tanulmányok 1-13 10Vendéglősök Lapja 1896-1940 7Veszprém megyei hivatalos heti közlöny 1A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 1Veszprémi Független Hirlap 3Vízügyi Közlemények 1Vízügyi szakkönyvek 1Zalai Gyűjtemény 33Zalai Közlöny 1925 42Zalai Magyar Élet 1940-1944 2Zalai Múzeum 1-19 8Zalamegye 1882–1910 235Zalamegyei Ujság 1920-1944 69Zemplén 50Zempléni Barátság 2Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 4