10305 találat

Találatok

1. Bárth Dániel: Zsidók a XVIII. századi Baján (127. oldal)
[...] Nathaniel 1999 2 Kivételek például BÜCHLER Sándor 1901 LAKOS Lajos 1912 [...]
2. Bárth Dániel: Zsidók a XVIII. századi Baján (145. oldal)
[...] 1601 1874 Akadémiai Kiadó Budapest BÜCHLER Sándor 1901 A zsidók története [...]
13. ANYAGKÖZLÉSEK • Scheiber Sándor: Újabb zsidó sírkövek Budáról a török hódoltság korából 469-480 (470. oldal)
[...] és elosztották őket Törökország városai­ban Büchler Sándor kutatásai szerint csak 1538 [...]
14. ANYAGKÖZLÉSEK • Scheiber Sándor: Újabb zsidó sírkövek Budáról a török hódoltság korából 469-480 (479. oldal)
[...] LH 1931 1 sz 13 Büchler S A zsidók története Budapesten [...] köt Bp 1937 39 16 Büchler i m 108 Magyar Zsidó [...] A ram rövidítése 21 Vö Büchler i m 108 32 Rechli [...]
15. ANYAGKÖZLÉSEK • Scheiber Sándor: Újabb zsidó sírkövek Budáról a török hódoltság korából 469-480 (480. oldal)
[...] Städten der Türkei verteilt Alexan­der Büchler entdeckte die Spur einer neueren [...]
16. TANULMÁNYOK • Zolnay László: Középkori zsinagógák a budai Várban 271-284 (282. oldal)
[...] maradt fenn JEGYZETEK 1 A Büchler Das JudenprivilegiumBéla sIV vön Jahre [...]
17. JELENTÉSEK • Gábori Miklós: Jelentés az 1965. évi kínai tanulmányutamról 437-443 (444. oldal)
[...] Jogi Könyvkiadó gondozásában Műszaki vezető Büchler Alfréd Műszaki szerkesztő Tolnay István [...]
18. JELENTÉSEK • A Budapesti Történeti Múzeum leletmentései és ásatásai az 1966-1970. években 257-288 (288. oldal)
[...] Jogi Könyvkiadó gondozásában Műszaki vezető Büchler Alfréd Műszaki szerkesztő Tolnay István [...]
21. III. fejezet. Eljárásjog (64. oldal)
[...] Pásztor i m 234 236 Büchler Sándor A zsidók története Budapesten [...]
22. III. fejezet. Eljárásjog (65. oldal)
[...] kamarai zsidók védelmére kelt 1 Büchler i m 189 52 Btjkv [...] meg a város ellen 1 Büchler i m 190 65 Uo [...]
23. V. fejezet. Magánjog (212. oldal)
[...] Bürgl Joachimról van szó 1 Büchler i m 199 99 L [...]
24. V. fejezet. Magánjog (219. oldal)
[...] Bürgl Sámuel társas viszonyára 1 Büchler i m 199 149 Uo [...]
25. V. fejezet. Magánjog (230. oldal)
[...] 87 Bacharach er betelepedésére 1 Büchler i m 185
26. Név- és tárgymutató (az idegen jogi műszavakkal) (357. oldal)
[...] Busik János szolga 154 179 Büchler Sándor 64 65 219 230 [...]
28. Zolnay László: "Opus castri Budensis" : a XIII. századi budai vár kialakulása = "Opus castri Budensis" : histoire du château-fort de Buda au XIIIe siecle 43-107 (102. oldal)
[...] 1907 1 5 163 A Büchler Dasjudenprivilegium Bélas IV vom Jahre [...] Balog i m 12 167 Büchler i m i h Kohn [...] XV köt 257 276 169 Büchler S A zsidók története Bp [...]
30. Tarjányi Sándor: A Magyar Szociáldemokrata községpolitikai program és kommunista bírálata 461-479 (466. oldal)
[...] cikk írója Propper Sándorral és Büchler Józseffel készített interjút kik mérsékelt [...] a Szocializmus folyóiratban vitára bocsátott Büchler József az SZDP fővárosi politikájának [...]
31. Tarjányi Sándor: A Magyar Szociáldemokrata községpolitikai program és kommunista bírálata 461-479 (469. oldal)
[...] hazatért Révész Mihály Biró Dezső Büchler József fontos szerepet játszott a [...]
32. Tarjányi Sándor: A Magyar Szociáldemokrata községpolitikai program és kommunista bírálata 461-479 (470. oldal)
[...] községi választások címmel melyet szintén Büchler József terjesztett elő Bevezetőben általános [...]
33. Tarjányi Sándor: A Magyar Szociáldemokrata községpolitikai program és kommunista bírálata 461-479 (476. oldal)
[...] maradt bizonyos munkáskövetelések hangoztatásával mint Büchler József a városházi tevékenységet méltatva [...] sz 304 10 1 38 Büchler József Egy év Budapest életéből [...]
34. Tarjányi Sándor: A Magyar Szociáldemokrata községpolitikai program és kommunista bírálata 461-479 (478. oldal)
[...] Programm der Kommunalpolitik aus József Büchler späterer Sekretär der hauptstädtischen Fraktion [...]
39. BIBLIOGRÁFIA • Sántháné Antal Sára - Kiss Bori: Válogatott bibliográfia Budapest történetéhez, 1997-1998 397-478 (398. oldal)
[...] Kinga SCHWEITZER Gábor szerk Adalékok Büchler Sándor és Kohn Sámuel történetírói [...]
40. BIBLIOGRÁFIA • Sántháné Antal Sára - Kiss Bori: Válogatott bibliográfia Budapest történetéhez, 1997-1998 397-478 (402. oldal)
[...] 1998 130 p ill 97 BÜCHLER Sándor A zsidók története Ma­gyarországon [...] vésztől a szabad­ságharcig In Adalékok Büchler Sándor és Kohn Sámuel történetírói [...]
41. BIBLIOGRÁFIA • Sántháné Antal Sára - Kiss Bori: Válogatott bibliográfia Budapest történetéhez, 1997-1998 397-478 (409. oldal)
[...] a török világban In Adalékok Büchler Sándor és Kohn Sámuel történetírói [...]
44. Történettudomány (196. oldal)
[...] az emancipáció iránti hő vágyat Büchler 1890 535 A Magyar Zsidó Szemlében Büchler Sándor hosszan foglalkozott e témával Büchler 1890 533 543 föltárva miszerint [...] halottas kocsin szállítani a temetőbe Büchler 1890 535 8 Pillitz Dánielné [...]
45. Történettudomány (206. oldal)
[...] Borászati Lapok 1876 augusztus 25 Büchler 1890 Büchler Sándor A hazai zsidó hitközségek [...]
48. KLEM Rita: Kéthy Anna 1922-es választási kampánya (214. oldal)
[...] megszervezett országos választási iroda irányította Büchler József és Mónus Illés vezetésével [...]
49. LENGYEL András: József Attila „kedves fiatal professzora”. Tóth Béla (1897-1958) (301. oldal)
[...] zárása is figyelemreméltó a címzettől Büchler Józseftől Peyer és Mónus uraknak [...]