16894 találat, 5000 megjelenítve (0,052 másodperc)

Találatok

1. KÖZSÉGI, VÁROSI ÖSSZESÍTŐ (348. oldal)
[...] létra v közvetlen ismeretlen 1 Nyírpazony Kabalás 1 1 8 1920 [...] 4 x 5 1 2 Nyírpazony Kabalás 1 1 8 1920 [...] 3 x 4 1 3 Nyírpazony Kabalás 1 1 8 1920 [...] 3 x 4 1 4 Nyírpazony Nagyatádi Szabó István 1 1 [...]
2. VI. ADATTÁR (256. oldal)
[...] Sz J 78 éves férfi Nyírpazony A mezőre erre járt el [...] J né 80 éves nő Nyírpazony A település megnevezése Nyírpazony Kabalás A földházban lakó neve [...] J né 80 éves nő Nyírpazony 2 Sz J 78 éves férfi Nyírpazony A település megnevezése Nyírpazony Kabalás A földházban lakó neve [...]
3. KÉPEK (174. oldal)
[...] szereplése 1949 Ivancsó Dénes népművelő Nyírpazony 18 Színjátszó csoportok vezetőinek továbbképzése [...] MOLJGY Bp 21 Irodalmi Színpad Nyírpazony 1950 Ivancsó Dénes népművelő Nyírpazony 22 Férfikar Nyírpazony 1947 Ivancsó Dénes népművelő Nyírpazony 23 Fergeteges Néptánccsoport Szatmárököritó 1950 [...]
4. (164. oldal)
[...] Szinnyei i m X 1076 NYÍRPAZONY Csokonai Vitéz Mihály Debrecen 1773 [...] kivétel nélkül ismerjük De hogy Nyírpazonyban is járt volna arról egyetlen [...] elő amelynek alapján most Csokonai nyírpazonyi tartózkodásáról beszélhetünk Nem A forrás [...] olvasat úgy jöhetett létre hogy Nyírpazony nevében akkor még nem szerepelt [...]
5. JEGYZET (119. oldal)
[...] Gyulatanya Nyíregyháza Királytelek puszta Nyírkércs Nyírpazony Nyírpazony Sóstóhegy Nyírtura Ömböly Pap Paszab [...] Nyíregyháza Nyírgelse Nyírkércs Nyírmada Nyírmeggyes Nyírpazony Sóstóhegy Ófehértó Oros Panyola Pócspetri [...]
6. XV. Kisdedóvás Szabolcs vármegyében (153. oldal)
[...] arra nézve hogy Nyírbogdány és Nyírpazony községek óvodái már 1938 júliusában [...] kiutalt 500 pengőből fedezzük 246 Nyírpazony az óvodának napközi otthonná való [...] 3 000 pen­gőt tenne ki Nyírpazony község 1939 évi költségvetésébe erre [...]
8. Adattár • Járások (59. oldal)
[...] Demecser Kemecse Kótaj Nagyhalász Nyírbog­dány Nyírpazony Nyírszőüős Oros Kjg gégényi kéki [...] 1950 június l jével Kótaj Nyírpazony Nyírszőüős és Oros községeket a [...] Buj Gáva Ibrány Kótaj Nap­kor Nyírpazony Nyírszőüős Oros Paszab Rakamaz Tí­már [...]
9. Járások (59. oldal)
[...] Demecser Kemecse Kótaj Nagyhalász Nyírbog­dány Nyírpazony Nyírszőllős Oros Kjg gégényi kéki [...] 1950 június l jével Kótaj Nyírpazony Nyírszőllős és Oros községeket a [...] Buj Gáva Ibrány Kótaj Nap­kor Nyírpazony NyírszőUős Oros Paszab Rakamaz Tí­már [...]
10. Függelék (553. oldal)
[...] m 279 280 281 431 Nyírpazony lásd Pazony Szabolcs­Szatmár m 323 [...] Tolna m 63 Pazony lásd Nyírpazony Szabolcs­Szatmár m 323 Pari Tolna [...]
12. Kalicz Nándor: A kora bronzkori Makó kultúra két települése Heves megyében (17. oldal)
[...] A korabronzkori nyírségi csoport telepe Nyírpazony határában Eine Siedlung der früh­bronzezeitlichen Nyírség Gruppé bei Nyírpazony ArchÉrt 94 167 3 19 [...]
13. Bevezetés (123. oldal)
[...] cigányság létszáma egyes köz­ségeket Tímár Nyírpazony Újfehértó és Vasmegyer kivéve évről [...] Beszterec Búj Kemecse Kék Kótaj Nyírpazony Nyírtura stb községekben a cigányok [...]
14. Melléklet (132. oldal)
[...] Dezső honv 1921 jan 21 Nyírpazony gsz kik Hagymási András honv [...] Antal honv 1921 aug 12 Nyírpazony gsz kik Herczku Gyula honv [...]
15. Települések (261. oldal)
NYÍRPAZONY 28 Név Forráshely 1 Beregi [...] városrésze de 1944 1945 ben Nyírpazonyhoz tartozott Az elhurcoltak többsége sóstóhegyi 286 Nyírpazonyi lakos 261
16. 1996-08-10 / 187. szám
[...] aug 18 16 30 óra Nyírpazony Sportegyesület Nyírtelek Sportegyesület Magy Sportegyesület [...] Vasmegy er Búj Magy Sényő Nyírpazony Nyírtelek Tisza­telek III forduló szept 1 15 30 óra Nyírpazony Búj Magy Tiszabercel Vasmegyer Nyírtét [...] Nagycserkesz Vasmegyer Bököny Magy Oros Nyírpa­zony Nyírtét Sényő Tisza­bercel Búj VII [...]
17. 1997-03-14 / 62. szám
[...] forduló március 16 15 00 Nyírpazony SE Nyírte lek SE Magy [...] Tiszabercel Vasmegyer Buj Magy Sényő Nyírpazony Nyírtelek Tiszatelek XVm forduló március 30 15 00 Nyírpazony Buj Magy Tiszabercel Vasme gyer [...] Vasmegy er Kék Magy Tiszadob Nyír­pazony Tiszatelek Sényő Nagycserkesz Buj Bököny [...]
18. Ülésnapok • 1939-112 (1939-VI-131. oldal)
[...] utána Nagykanizsára vitték Knébel József nyírpazonyi lakost a fő­szolgabíró azért internálta mert állítólag Nyírpazony község nyugalmát fel akarta for­gatni [...] József és mivel akarta felforgatni Nyírpazony község nyugalmát Azzal hogy tiltakozott az ellen hogy Nyír­pazonyiban a zsidó Weisz András legyen [...]
20. 2009-02-28 / 50. szám
[...] 7 5 Szakoly 3 6 Nyírpazony 0 A Kun László pallérozta [...] semjéniek Mindeközben jelen­tős játékosmozgás volt Nyírpazonyban és Kálmánházán is Nyíregyháza KM [...] Robin újrakezdte Sivadó Péter Nyirgyulai Nyírpazony Távozott Szobonya Péter Bihari János [...] Bököny Rakamaz Vasárnap 14 Apagy Nyírpazony Nyírmihálydi Ófe hértó Nyírvasvári Máriapócs [...]
21. 1996-08-17 / 193. szám
[...] aug 18 16 30 óra Nyírpazony Sportegyesület Nyírtelek Sport­egyesület Magy Sportegyesület [...] Tiszabercel Vasmegyer Búj Magy Sényő Nyírpazony Nyírtelek Tiszatelek III forduló szept 1 15 30 óra Nyír­pazony Búj Magy Tiszabercel Vasmegyer Nyírtét [...] szept 29 15 00 óra Nyírpa­zony Bököny Magy Nagycserkesz Vasme­gyer Tiszatelek [...]
22. 1975-03-01 / 51. szám
[...] forduld március 16 15 óra Nyírpazony Napkor Sényő Oros Kék Tiszate­lek [...] IS áfakor Székely Napkor Nyíribrony Nyírpazony Ti­szabercel Tiszadada Nagy cserkesz Tiszalöki [...] Spart Oros Tisza dada Tiszatelek Nyírpa­zony Tiszadob Napkor Nagycserkesz Nyíribrony Tiszabercel [...] órakor Tiszalöki Spart Napkor Tiszadada Nyírpa­zony Nyírteleki Tsz Tiszai telek Sényő [...]
23. 2007-08-10 / 186. szám
[...] 19 vasárnap 17 Leve­lek Bököny Nyírpazony Ófehértó Szakoly Nyírvas vári Kék [...] Kék Nyíribrony Sza koly Nyírvasvári Nyírpazony Ófehértó Levelek Bö köny Kállósemjén [...] 2 vasárnap 17 Leve­lek Nyírvasvári Nyírpazony Nyíribrony Szakoly De mecser Kék [...] forduló November 18 vasárnap 13 Nyír­pazony Bököny Szakoly Levelek Kék Ófehértó [...]
24. 2008-03-03 / 53. szám
[...] 1 Gól Somfalvi I Demecser Nyírpazony 0 0 Nyírpazony Nagykálló 0 3 Gól Domokos [...] vasárnap 14 Bököny Levelek Ófehértó Nyírpazony Nyírvasvári Szakoly Nyíribrony Kék Demecser [...] Apagy Kék Demecser Szakoly Nyíribrony Nyirpazony Nyírvasvá ri Levelek Ófehértó Kállósemjén [...] 15 Nyirvasvári Leve lek Nyíribrony Nyírpazony Demecser Szakoly Apagy Kék Kálmánháza [...]
25. 2014-08-09 / 185. szám
[...] Vasárnap 17 Sényő Apagy Nyírvasvári Nyírpazony Levelek Rakamaz GFSE Oros Terem [...] Augusztus 30 szombat 17 Újfehértó Nyírpazony Vasárnap 17 Sényő Ra kamaz [...] forduló Szeptember 20 szombat 16 Nyírpazony GFSE Oros Vasárnap 16 Sényő­Nyíribrony [...] Terem Apagy Nyíribrony Gávavencsellő Vasmegyer Nyírpazony GFSE Oros Rakamaz Napkor Levelek [...]
26. Ifj. Kürti Béla: Újabb adatok a Dél-Alföld kora-bronzkorához (36. oldal)
[...] 39 Hódmezővásárhely Barci rétről 40 Nyírpazonyból 41 Domonyból 42 ismerjük A [...] Domonyról 53 Bag Peres­dűlőből 54 Nyírpazonyból 55 de jelentkeznek Tószeg legalsó [...] Vucedolban 63 Nagygörbő Várhegyen 64 Nyírpazonyban 65 39 Nováki Gy i [...] kora bronzkori Nyírségi csoport telepe Nyírpazony határában Arch Ért 94 1967 [...]
27. 2015-08-01 / 179. szám
[...] viszont változott Szalka Norbert a Nyírpazony míg Soós Dávid a Nyírtét [...] Augusztus 16 vasárnap 17 Gávavencsel­lő Nyirpazony Apagy Balkány Kállósemjén GFSE Ores [...] Nyíribrony Levelek Gávavencsellő Balkány Terem Nyírpazony 3 forduló Augusztus 30 vasárnap [...] Nylrvasvári Nyíribrony Kótaj Napkor Újfehértó Nyirpazony GFSE Oros Encsencs Balkány 6 [...]
28. 1998-08-13 / 189. szám
[...] Nagy cserkesz Nyírtura Tiszabercel Oros Nyírpazony Nyírtét Bas halom szabadnapos II [...] Bököny Nyírbogdány Buj Bas halom Nyírpazony szabadna­pos III forduló augusztus 23 [...] augusztus 30 16 30 óra Nyírpazony Nagycser kesz Nyírtét Tiszaeszlár Oros [...] Tiszadada Oros Tiszadob Nyírtét Bököny Nyír­pazony Buj Tiszabercel Nyírtu­ra szabadnapos XII [...]
29. 2013-08-08 / 184. szám
[...] 18 vasárnap 17 Teremi SE Nyirpazony SE Encsencs SE Napkori SE [...] Rakamaz Ófehértó Levelek Szakoly Apagy Nyírpazony Terem Napkor Encsencs Úlfehértó 3 [...] Levelek Terem Újfehértó Napkor Nyírtelek Nyírpazony Apagy Nyírlugos 5 forduló Szeptember [...] Nyírvasvári Újfehértó Rakamaz Levelek Nyiribrony Nyirpazony Nyirlugos Ófehértó Nyirtelek Szakoly Apagy [...]
30. 2009-08-07 / 184. szám
[...] SC Nylrbogdány SE Nyírmihálydi SE Nyírpazony SE Nyírvasvári SE Kálmánháza SE [...] Nyírlugos Nyíribrony Kálmánháza Ófehértó Nyírvasvári Nyírpazony Nyírbogdány Nyírmihálydi Gávavencsellö Apagy Kölyök [...] Nyírvasvári Nyíribrony Nyírbogdány Ófehértó Gávavencsellő Nyirpazony Nvírmihálydi 5 forduló Szeptember 13 [...] Máriapócs Gávavencsellő Nyíribrony Nyírmihálydi Ófehértö Nyirpazony 7 forduló Szeptember 27 vasárnap [...]
31. 1974-08-02 / 179. szám
[...] Tiszalöki Spartacus Nagycserkesz Tiszadáda Tiszabercel Nyírpazony Nyíribrony Napkor Székely Sényó III [...] óra 30 perckor Napkor Ti­szabercel Nyírpazony Nagycserkesz Tiszadada Tiszadob Tiszalöki Sparta­cus [...] Spartacus Nyírteleki Tsz Tiszadada Oros Nyírpa­zony Tiszatelek Napkor Tiszadob Nyíribrony Nagy [...] 29 15 órakor Napkor Oros Nyír­pazony Nyírteleki Tsz Ti­szadada Sényó Tiszalöki [...]
32. 1972-01-14 / 11. szám
[...] 19 Gyulata­nya Tiszabercel Apagy Kék Nyírpazony Tiszadob Székely Nyírszőlős Nyírib rpny [...] II ford március 26 Tisza­bercel Nyírpazony Kék Gyulatanya Tiszadada Vasmegyer Napkor [...] ford április 2 Apagy Gyulatanya Nyírpazony Kék Székely Tiszabercel Nyíribrony Tiszadob [...] IV ford április 9 Gyula­tanya Nyírpazony Napkor Nyírteleki M Nyírjákó Vasmegyer [...]
33. 2012-08-11 / 188. szám
[...] ÚJfehértó Nyírvasvári Vasárnap 17 Nyíribrony Nyírpazony Terem Napkor Nyírtelek Székely Nyíregyházi [...] Nyírtelek Székely Terem Napkor Nyíribrony Nyírpazony Volán Sényő 3 forduló Szeptember [...] Szeptember 8 szombat 16 Újfehértó Nyírpazony Vasárnap 16 Votán Sényő Nyírlugos [...] Nyírlugos Székely Kálmánháza Napkor Kállósemjén Nyirpazony Ófehértó 8 forduló Október 6 [...]
34. 2011-03-11 / 59. szám
[...] Kállósemjén Nagykállói VSE Napkor Kálmánháza Nyírpazony Nyírvasvári Vasmegyer Máriapócs Apagy Nyírtiogdány [...] 27 vasárnap 15 Vasmegyer Máriapócs Nyirpazony Nyirvasvári Geszteréd Kálmánháza Ófehértó Nyíribrony [...] Április 3 vasárnap 15 Máriapócs Nyírpazony Nyírvasvári­Geszteréd Kálmánháza Napkor Levelek Vasmegyer [...] Geszteréd Máriapócs Napkor­Nyírvasvári Vasmegyer Nyírtugos Nyírpazony Levelek Kállósemjén Kálmánháza Ófehértó Nyfrbogdány [...]
35. 2010-08-07 / 184. szám
[...] Napkor Nagykállói VSE Geszteréd Nyírbogdány Nyírpazony Kálmánháza Vasmegyer Nyírvasvári Apagy Máriapócs [...] 00 Levelek­Apagy Máriapócs Vasmegyer Nyírvasvári Nyírpazony Kálmánháza Geszteréd Nyírbogóány Napkor Nagykállói [...] Napkor Kál mánháza Geszteréd Nylrvasvári Nyirpazony Máriapócs Vasmegyer Levelek Apagy Nyírlugos [...] Ápagy­Kölyök SC Nyírtugos Vasmegyer Levelek Nyírpazony Máriapócs Geszteréd Nyirvasvári Napkor Kálmánháza [...]
36. Történelem • Bene János: Nyíregyháza az I. világhábrúban (433. oldal)
[...] 63 gyalogezred nép­felkelő Burger Ignác Nyírpazony 23 éves nőtlen 65 közös [...] orosz hadifogság 1917 Csolkovics István Nyírpazony 20 éves nőtlen 29 vadászezred [...]
37. 1999-08-10 / 185. szám
[...] Buj Nyírbogdány Bököny Nyírtét Tiszatelek Nyírpazony Biri Oros Nyírtura Tiszadob Tiszaeszlár [...] 16 30 Tiszaeszlár Oros Nyírtura Nyírpazony Biri Nyírtét Tisza telek Nyírbogdány [...] Nyírbogdány Biri Nyírtét Nyír tura Nyírpazony Tiszaeszlár Oros Tiszadob Tiszavasvári Napkor [...] 16 30 Oros Tiszavasvári Tiszadob Nyírpazony Tiszaeszlár Nyír tét Nyírtura Nyírbogdány [...]
39. 2000-08-09 / 185. szám
[...] Aug 20 16 30 Vasmegyer Nyírpazony Oros Napkor Nagycserkesz Tiszate lek [...] Nagycserkesz Tiszatelek Oros Napkor Vasme­gyer Nyírpazony Beszterec Buj Gávavencsellő 5 forduló [...] dány Bököny Tiszadob Gáva vencsellő Nyírpazony Beszte rec Napkor Nyírtét Buj [...] Tisza telek Beszterec Tiszaeszlár Nyírtét Nyírpazony 8 forduló Szept 24 15 [...]
40. 2006-08-16 / 191. szám
[...] Vasmegyer Nyír tét Bashalom Geszteréd Nyirpazony 2 forduló Szeptember 3 vasárnap 16 Nyírpazony Nyír­tét Bashalom Tiszatelek Vasmegyer Nagycserkesz [...] Ramocsaháza Vasmegyer Nagycserkesz Bashalom Tiszatelek Nyírpazony Nyfr tét Geszteréd Nyirtura Nyirbogdány [...] Nyírtét Nyír túra Geszteréd Tiszatelek Nyírpazony Nagycserkesz Bas halom Ramocsaháza Vasmegyer [...] Nagycserkesz Nyírbogdány Ramo csaháza Nyírtura Nyírpazony
41. Régészet • Dani János: A Gáva-kultúra urnatemetője Vencsellő–Kastélykert lelőhelyről (119. oldal)
[...] A korabronzkori nyírségi csoport telepe Nyírpazony határában Eine Siedlung der frühbronzezeitlichen Nyírség Gruppe bei Nyírpa­zony AÉ 94 1967 3 19 [...]
42. 2010-02-25 / 47. szám
[...] SC Gáva­vencsellő Nyírmihálydi Nyírbogdány Nyírvasvári Nyírpazony Ófehértó Kálménháza Nyíribrony Nyirlugos Máriapócs [...] Kálmánháza Nyíribrony Nyírvasvári Ófehértó Nyírbogdány Nyírpazony Nyirmihálydi Gávavencsellő Kölyök SC Apaqy [...] Vasmegyer Nyirmihálydi Ófehértó Kölyök SC Nyirpazony 21 forduló Április 11 vasárnap [...] Kállósemjén Gávavencsellő Máriapócs Nyirmihálydi Nviribrony Nyirpazony Ófehértó 22 forduló Április 18 [...]
43. 2001-08-10 / 186. szám
[...] Tiszatelek Bö köny Tiszaeszlár Tiszabercel Nyírpazony Nyírtét Kálmánháza Szabadnapos Nyír­tura 2 [...] 16 30 Kálmánhá za Tiszabercel Nyírpazony Bököny Ti szaeszlár Napkor Nagycserkesz [...] halom Tiszatelek Oros Tiszaeszlár Napkor Nyírpazony Bököny Kálmánháza Tiszaber cel Nyírtét [...] Ti szatelek Tiszadob Tiszaeszlár Bashalom Nyírpazony Oros Kálmánháza Napkor Nyírtét Bököny [...]
44. 2. szekció: VÍZKÁRELHÁRÍTÁS • Hoszták Ferenc, FETIKÖVIZIG: A Lónyay-főcsatorna torkolati műtárgy megvalósítása, első üzemelési tapasztalatok
[...] 27 Kállai VII sz főfolyás Nyírpazony III 04 23 0 323 28 Kállai VII sz főfolyás Nyírpazony III 05 23 0 170 29 Kállai VII sz főfolyás Nyírpazony III 06 23 0 187 30 Kállai VII sz főfolyás Nyírpazony III 07 23 0 197 [...]
46. 2004-08-12 / 188. szám
[...] 29 vasárnap 17 Nappkor Tiszadob Nyírpazony Gávavencsellő Bököny Nyírtét Bashalom Vasmegyei [...] Bashalom Vasme gyer Bököny Nyírtét Nyírpazony Gávavencsellő Tisza dob Napkor Kólyök [...] 19 Gávavencsel­lő Napkor Tiszadob Nyírtét Nyírpazony Vasmegyer Bö köny Tiszaeszlár Bashalom [...] Októbor 3 vasárnap 14 Laskod Nyírpa­zony Nyírbogdány Tiszadob Tiszaeszlár Gávavencsellő Vasmegyer [...]
47. 1970-08-07 / 184. szám
[...] Gumi­gyár Tiszavasvári Tsz Nyír­szőlős Tiszadob Nyírpazony Kék Gyulatanya Tiszatelek Sényő Bököny [...] Sé­nyő Kék Gyulatanya Ti szadob Nyírpazony Tisza­vasvári Nyírszőlős Keme cse Nyíregyházi [...] ford augusztus 30 Ke mecse Nyírpazony Tisza­vasvári Gyulatanya Tisza dob Sényő [...] Tiszadob Sényő Tiszavasvári Gyula­tanya Kemecse Nyírpazony Nyírszőlős V ford szeptember 13 [...]
48. (134. oldal)
[...] szakos nevelőként Oroson majd igazgatóként Nyírpazonyban Ezután két évtizeden át a [...] bontok Lásd még Nagykálló Oros Nyírpazony Irodalom Kiss Tamás A csönd [...]
49. 1974-02-06 / 30. szám
[...] Búj Nyírtét Nyírszőlős Nyír lbrony Nyírpazony Nap­kor Tiszalöki Spartacus Nyirjákó Nagycserkesz [...] Nagycserkesz Oros Tiszalöki Spartacus Nyíribrony Nyírpazony Nyírtét Nyírszőlős Kék BuJ Napkor [...] cserkesz Tiszalöki Spartacus Kék Nyírszőlős Nyírpa­zony Búj szabadnapos VII forduló április [...] Búj Nagycserkesz Nyírszőlős Tiszalöki Spartacus Nyírpa­zony szabadnapos IX forduló május 12 [...]
50. 2001-09-14 / 215. szám
[...] támogatás Érd Ju Ko Kft Nyírpazony Túrái út 3 Tel 42 [...] villástargonca Érd Ju Ko Kft Nyírpazony Túrái út 3 l Tel [...]