4. oldal, 2704 találat (0,039 másodperc)

Találatok

61. 1918-09-12 / 205. szám
[...] 1244 1509 1918 sz Hirdetmény Nyirpazony község vadászterülete szeptember hó 15 [...] Kikiáltási ár évi 300 korona Nyirpazony község elöljárósága ne­vében Papp Batáry [...] ügyvédnél Várme­gyeházán 1243­1510 1918 Hirdetmény Nyirpazony község elöljárósága a Sóstóhegyen lévő [...] hó 15 ig felvilágosítást nyer­hetnek Nyirpazony község elöljárósága ne­vében Papp Batáry [...]
62. 1933-03-07 / 6. szám
[...] a telekkönyvi hatóság Márton Antal nyír­pazonyi lakos utóajánlata következtében az J [...] nyíregyházi kir járásbíróság terü­letén levő Nyirpazony községben fekvő s a nyírpazonyi 4 számú telekkönyvi be­tétben A [...] A telekkönyvi hatóság az árverésnek Nyirpazony község házánál megtartására 1933 évi [...] nagyobb mennyiségben eladó Cím főjegyző Nyirpazony 86 3 Kiadó május l [...]
63. 1994-04-23 / 27. szám
[...] bárány és kecske eladó Érd Nyírpazony Kossuth u 72 04149 5 [...] u 25 egész nap 04148 Nyírpazony Kabaláson 600 öl hétvégi bekerített [...] Fele részben vegyes gyümölcsös Érd Nyír­pazony Arany J u 17 04151 [...] Sóstóhegy Kertész u 10 04156 Nyírpazony Petőfi utcán 1200 öl építési [...]
64. 1927-07-03 / 148. szám
[...] Nyirviz palota 1886 Telefon 476 Nyirpazony község elöljáróságától 1105 1927 K Hirdetmény Nyirpazony község elöljárósága köz­hírré teszi hogy [...] adni A készülék barmikor megtekint­hető Nyirpazony községben a pálinka fózde helyiségben Nyirpazony 1927 junius 7 én 3455 [...]
65. Mód László: „Ilyen még nem volt." Szőlészeti-borászati kiállítások Szegeden a 19. század végén és a 20. század elején (111. oldal)
[...] Csizmadi Ferenc Cegléd Liptay Jenő Nyirpazony Bozseszky Milán Temeskubin Szabadka város [...] Kertész József Hajdúböszörmény Liptay Jenő Nyirpazony Podmaniczky Endre Kelebia a Váci [...]
66. XV. Kisdedóvás Szabolcs vármegyében (154. oldal)
[...] a négy óvodának Nyírtura Nyír­bogdány Nyírpazony Kék napközi otthonnal való bővítését [...] idején nincs biztosítva Elsősorban a nyírpazonyi és nyírbogdányi óvodák kibővítését tartotta [...]
67. 1996-05-31 / 126. szám
[...] Baktalórántházán fog­lalkoztatáspolitikai kérdé­sekről tart előadást Nyírpazonyi iskolanévadó Tegnaptól Színi Károly népdalgyűjtő és tanító ne­vét viseli a nyírpazonyi ál­talános iskola A nyírpa­zonyi születésű népdalku­tató írta az első [...] századik évfordulóján hatá­rozott úgy a nyírpazonyi is­kola vezetősége hogy az iskola [...]
69. 1994-11-22 / 207. szám
UJ KELET 1 NYÍRBOGDÁNY NYÍRPAZONY ii i 1994 november 22 [...] énekelt az együttes Az üdülő Nyírpazony tulajdonát képezi és 140 férőhelyes [...] fogjuk ünnepelni G Cs Esküvő Nyírpazony ban Nyírpazony egyik nevezetessége a XV századi [...] a kötelesség 1948 ban kerültem Nyírpazonyba Sóstóhegy is hozzám tartozott Az [...]
70. Molnár Mátyás: Adalékok Tompa Mihály Szabolcs-Szatmár megyei kapcsolataihoz (239. oldal)
[...] be Pogány Karolina Pazonyban ma Nyírpazony született 1821 febr 18­ án [...] kíséri életútjukon az embereket A nyírpazonyi ref egyház keresztelési anyakönyve I [...]
71. 1992-06-02 / 129. szám
[...] egy kávét megihassunk ott A nyírpazonyi polgármesternek köszönhettük mindezt aki korábban [...] Az sem úgy volt hogy Nyírpazonyban kitört a lelkesedés mikor megtudták [...] A tábor személyzetével vezetőivel a nyírpazonyiakkal nagyon jó kapcsolatom van Anna [...] vezetett ahol nem kis örö­mömre nyírpazonyi polgárokat találtam akik éppen ajtókat [...]
72. 1997-10-06 / 233. szám
[...] szakképz nyh i orosi vagy nyírpazonyi I Nyírpazony 18 20 E Fi Kertész [...] szakm Nyh 20 km l Nyírpazony 17 4 30 E Ft [...] 20 km tgk javítása I Nyírpazony 17 4 30 E Ft [...] 20 km tgk javítása l Nyírpazony 17 4 30 E Ft [...]
73. MÓD László: A Homoki Szőlősgazdák Országos Egyesületének megalakulása (12. oldal)
[...] Csizmadi Ferenc Cegléd Liptay Jenő Nyirpazony Bozseszky Milán Temeskubin Szabadka város [...] Kertész József Hajdúböszörmény Liptay Jenő Nyirpazony Podmaniczky Endre Kelebia a Váci [...]
74. 1943-11-27 / 269. szám
[...] meg MVS 1678 1943 Hirdetmény Nyírpazony község a tulajdonát képező kb [...] 8 an deli 12 óráig Nyirpazony község elöljáró­ságánál Ajánlat Nyirpazony Köz­ség Sóstóh gyi Szőlőié Bérbevéte­lére [...] délelöttön kint a vezetőjegyzö szolgál Nyirpazony 1943 nov 25 GÁL ISTVÁN [...]
75. 1996-04-11 / 85. szám
[...] és ismerték hogy SZAKÁCS GABRIELLA nyírpazonyi lakos 81 éves ko­rában április [...] 12 én 12 órakor lesz Nyírpazonyban re­formátus szertartás szerint Gyászoló család [...] 1 Tiszadada Érpatak 3 0 Nyírpazony MGFSC 6 0 Beszterec Ramocsaháza [...] 4 A bajnokság állása 1 Nyírpazony 11 9 2 43 11 [...]
76. 1943-12-04 / 275. szám
[...] Gyenge Mikiás 1678 1943 Hirdetmény Nyirpazony község a tulajdonát képező kb [...] 8 an déli 12 óráig Nyirpazony község elöljáró­ságánál Ajánlat Nyirpazony Köa ség Sóstóhegyi Szőlője Bérbevéte­lére [...] délelöttönr kint a vezetőjegyző szolgál Nyirpazony 1943 nov 25 GÁL ISTVÁN [...]
77. 1943-11-26 / 268. szám
[...] x polgármester 1678 1943 Hirdetmény Nyírpazony község a tulajdonát képező kb [...] 8 án déli 12 óráig Nyírpazony község elöljáró­ságánál Ajánlat Nyírpazony Köz­ség Sóstóhegyi Szőlője Bérbevéte­lére felirattal [...] délelöttön kint a vezetőjegyző szolgál Nyírpazony 1943 nov 25 GÁL ISTVÁN [...]
78. 1925-11-03 / 249. szám
[...] végrehajtó 1222 1925 Árverési hirdetmény Nyirpazony község elöljárósága a képviselőtestületnek a [...] 9 én délelőtt 9 óra­kor Nyirpazony községházánál nyil­vános árverésen a legtöbbet [...] feltételek a hivatalos órák alatt Nyirpazony községházánál megtekinthetők Nyirpazony 1925 okt 29 6553 3 [...]
79. 1997-05-14 / 111. szám
[...] ögy egy ajaki nyíregyházi sóstói nyírpazonyi biri hogy a két lányból [...] legügyesebb gyerekek Első helyezett a nyírpa­zonyi Színi Károly Általá­nos Iskola a [...] Buczi Katalin a második a nyírpazonyi Répánszki Anett a harmadik legeredménye­sebb [...] a leg­ügyesebb tanuló címet a nyír­pazonyi Farkas Látszó érde­melte ki Utána [...]
80. 1916-05-07 / 36. szám
[...] 7000 koronát M Kovács István Nyír­pazony Márton István Nyírpazony Palitz Er­zsébet Palitz Juliánná 6000 [...] N Döme Ferenc Kovács Györgyné Nyírpazony 4000 koronát Blistyán Lajos Klein [...] Qál Mariska Kemecse Kovács Györgyné Nyírpazony 50 koronát Ádám Juliánná Napkor [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 37Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 2Békés Megyei Könyvtár 37Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 40Budapest Főváros Levéltára 3Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 2Csorba Győző Könyvtár 33Damjanich János Múzeum 3Dobó István Vármúzeum 1A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 6Első Lánchíd – Mérnöki és Szolgáltató Bt. 1Evangélikus Országos Könyvtár 12Ferenczy Múzeum 2Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 4Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 7Hajdúsági Múzeum 7Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 1Herman Ottó Múzeum 11II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 129Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 1Jósa András Múzeum 64József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 32Katona József Könyvtár (Kecskemét) 42Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára 178Magyar Hidrológiai Társaság 20Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 67Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 82Magyar Nemzeti Múzeum 5Móra Ferenc Múzeum 9Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 1617Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 7Országgyűlési Könyvtár 24Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 35Osztrák Állami Levéltár 3Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 4Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 7Petőfi Irodalmi Múzeum 3Postamúzeum 1Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei 2Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 32Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 35Tiszazugi Földrajzi Múzeum 2Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (Debrecen) 2Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 43Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 35Wosinsky Mór Múzeum 1
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Acta Patakina 1Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve 1963-2011 1Anjou okmánytár 11Békés Megyei Hírlap 1971-2010 36Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 1Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei 1-8 1A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 2A Budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája (MEI) kiadványai 2Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 4A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 5Déli Hírlap 3Délmagyarország 1910-2010 32Documentatio Historica (Szolnok) 1-17 2Dunántúli Napló 1944-2004 33Az egri egyházmegye történetének forrásai 4Evangélikus Élet 5Evangélikus gyülekezeti névtárak 5Észak-Magyarország 1948-2009 126Felső-Szabolcs 1920-1925 1Felsőházi irományok (1927–1944) 1Folia Historica 3Folia Theologica 1990-2011 1Főrendiházi irományok (1865–1918) 1Gazdasági címtárak 1842-1932 3Geistlichkeit 1877-1916 1Gyászjelentések - Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára 2A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 1-62 1Ház és ember 1-25 1A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 3A Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 1-22 2Heves Megyei Hírlap 1953-2018 40A Hét 1956-1996 1Hidrológiai Tájékoztató 1Hídlap 2003-2011 1A Hírközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve 1989-2009 1Inventaria Praehistorica Hungariae 1-12 1Iskolai értesítők - Debrecen 1Iskolai értesítők - Nyíregyháza 32Iskolai értesítők - Sárospatak 2Jósa András Múzeum Kiadványai 1-55 40Képviselőházi irományok (1861–1918) 2Képviselőházi irományok (1927–1944) 2Képviselőházi naplók (1927–1944) 4Klasszikus magyar írók kéziratainak és levelezésének katalógusa 1Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 32A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyvei 1Levéltári korpusz 3Levéltári leltárak 1-89 15Levéltári módszertani (és oktatási) füzetek 1-16 3Levlétári jegyzékek 1-3 5Magyar Állami Levéltárak Fondjegyzékei 1-23 1A Magyar Hidrológiai Társaság vándorgyűlései 15A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 1Magyar protestáns egyháztörténeti adattár I-XV. 2Magyarországi Egyházi Levéltárak Fondjegyzékei I-IV 3A magyarországi közlevéltárak iratgyarapodása 1997-2006 2Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 5Manufaktúrák Magyarországon 2Megyei út-történeti kiadványok 1A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 1955-1993 2A Mol Fondjainak és Állagainak Jegyzéke I-IV 3MOL kiadványai II. Forráskiadványok 1-52 4A MOL segédletei 1-28 8A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 9MTI - Magyar Országos Tudósító 2MTI - Napi hírek 7Muzeális könyvek 2Nagy Iván Könyvek 2Nagykálló és Vidéke 1913-1920 2Nemzet, egyház, művelődés 1Népszámlálási Digitális Adattár 178Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 37A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 20Nyírvidék 1882–1942 721Officina Musei 1-20 1Országgyűlési almanach 4Országgyűlési naplók (1947–1990) 5Orvostörténeti Közlemények 1Pápa és Vidéke 1923–1944 1Pest Megyei Hírlap 1957-1995 7Petőfi-könyvtár 1-30 1Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 1Petőfi Népe 1950-2011 42Ranglisten Heeres 1914-1918 2Református konventi jegyzőkönyvek 6Régészeti Füzetek 1955-1989 1Segédletek 17Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 35Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1Sorozaton kívüli 7Studia Comitatensia 1-30 1Szabályrendeletek (Szabolcs megye) 1883-1935 2Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Füzetek 1Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai - Tanulmányok 19Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 21Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Kiadványai Közleményei 24Szabolcsi Őrszem 1937-1940 2Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 1A Szekszárdi Múzeum Évkönyvei 1970-2012 1Szolgálat 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 35Tisicum 1973-2011 1Tiszavilág 1-5 1A Tiszazugi Földrajzi Múzeum adattára 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 42Tolnamegyei Ujság 1Történelmi mukák 1Új Kelet 1994-1998 890Új Szó 1948–2017 2Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 2Vízügyi Közlemények 4Vízügyi szakkönyvek 7