1446 találat (0,223 másodperc)

Találatok

1. Somogy megye II. világháborús áldozatainak községsoros névjegyzéke és főbb adatai (367. oldal)
[...] Karolin 43 02 15 hősi Libickozma Balogh István 1911 Libickozma Koósz Teréz 6 IIL honv [...] 09 akna Francsikovics Péter 1920 Libickozma Balogh Julianna 43 03 15 [...] 29 akna Gyömbér József 1910 Libickozma Hosszú Rozália 6 IL honv [...] 15 hősi Horváth Pál 1925 Libickozma Magyar Rozália 45 02 15 [...]
2. Kaposvári Állami Levéltár (558. oldal)
Libickozma 1852 K 253 Libickozma 1859 K 254 Libickozma 1894 K 255 Magyaratád 1852 [...] 1860 K 263 Mesztegnye 1859 Libickozma Somogy m So 6 szelv Libickozma Somogy m So 79 szelv Libickozma Somogy m So 36 szelv [...]
3. 1-2. szám • Műhely • Bősze Sándor: Somogy megye településtörténeti irodalma 1990–2002 (88. oldal)
[...] 6 p ill 4 t Libickozma Libickozma múltjának fél évszázada Szerk Gál József Libickozma 2001 Libickozma Önkormányzata 60 p ill Marcali [...]
4. Földessy M.: Adatok a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet Heteroptera faunájához. - Facts for the plant bug’s appearance (Heteroptera) in Nature Conservation Area of Boronka Region (105. oldal)
[...] VIII 1991 JÚH 8 1 Libickozma VIL 1991 júli 9 3 [...] VIIL 1991 JÚH 8 1 Libickozma VIL 1991 júli 9 22 [...] júli 8 8 Síictopleuruspunctatonervosus GZ Libickozma VIL 1991 9 1 Marcali [...] VIIL 1991 júli 9 1 Libickozma VIL 1991 JÚ­li 9 1 [...]
5. Földessy M.: Adatok a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet Heteroptera faunájához. - Facts for the plant bug’s appearance (Heteroptera) in Nature Conservation Area of Boronka Region (103. oldal)
[...] aug 26 1 Nabis sp Libickozma É ra földút m Vu [...] IV 1990 júli 21 8 Libickozma VIL 1991 JÚH 9 1 [...] 9 3 Adelphocoris vandalicus ROSSI Libickozma É ra földút m VIL [...] 8 1 Adelphocoris lineolatus GZ Libickozma erdővel hat rét VIL 1991 [...]
6. 2006-09-30 / 230. szám
[...] SZÁMOKBAN Ez a legkisebb falu libickozmán ötven állandó lakos él de [...] évben nyolcmillió forint­ból kell kijönnie Libickozmá nak Ennyi ugyanis a telepü­lés [...] kis­sé kihűlt megcukrozzák és felszeletelik Libickozma legvégén hosszú sokablakos ház áll [...] nyugalom Török Jánosné a legidősebb libickozmai lakó 85 éves múlt néhány
7. Földessy M.: Adatok a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet Heteroptera faunájához. - Facts for the plant bug’s appearance (Heteroptera) in Nature Conservation Area of Boronka Region (104. oldal)
[...] 1 Phymatidae Phymata crassipes F Libickozma VII 1991 júli 9 3 [...] 8 1 Nyzius thymi WOLFF Libickozma VIL 1991 júli 9 2 [...] 8 2 Oxicarenuspallens H S Libickozma VII 1991 júli 9 1 Metopoplax origant KOL Libickozma VII 1991 júli 9 2 [...]
8. 2014-07-05 / 155. szám
[...] egykori falurombolók nem gondolták hogy Libickozma valaha útfelújításra vágyik majd Libickozmának papíron évti­zedeken belül ki kellene [...] vonzereje Emil Gauweiler huszon­két éve libickozmai A német nyugdíjas egy magyar [...] esztendős A budapestiek egymást hoz­zák Libickozmára és sokan nem is tudnak [...] mutatóit úgy festették a számlapra Libickozmán megállították az időt És ezzel [...]
9. 2004-08-04 / 181. szám
[...] 1 1 9 7 OLDAL Libickozma kis falu az erdő mélyén [...] van száztagúnál nagyobb gyülekeze­te A Libickozmához tartozó Szőke­pusztán a múlt század [...] is szép lehet LIB ICKOZMA Libickozmai Hírmondó Összkomfortos a község Elkészült [...] különleges fa őrzi a régi libickozmaiak emlé­két Egész pontosan egy erdőjáróét [...]
10. 2003-08-28 / 200. szám
[...] Túl nagy a legkisebb falu LIBICKOZMA mesteri hivatal felújítására beren­dezésére gyűjtögetünk [...] az egykori Kozma helyét vigyázta Libickozmán is pezs gett az élet [...] példája nyomán vágtak bele a libickozmai házvásár­lásba Nem kellett őket különösebben [...] ezt a kedves szegletét A Libickozmához tartozó pusztá­kon a század elején [...]
11. Somogy megye II. világháborús áldozatainak községsoros névjegyzéke és főbb adatai (429. oldal)
[...] 14 akna Csöndör József 1914 Libickozma Jóka Anna 44 12 29 [...] dep igen Frank Miklós 1901 Libickozma Lehner Rozália 43 04 15 hősi igen Frank Vilmos 1887 Libickozma Engel Betti 44 08 15 [...] 15 hősi Grünbaum Gyula 1902 Libickozma Majer Mária 44 08 15 [...]
12. AZONOSÍTÓ TÁBLÁZAT (101. oldal)
[...] Sáripuszta ii Kéthely Kopárpuszta ii Libiczkozma Libickozma x Kopárpuszta ii Libickozma x Kozmapuszta ii Libiczkozma Libickozma x Kozmapuszta msz ii Libickozma x Gyótapuszta ii Marczali Marcali [...]
13. 1939-06-01 / 13. szám
[...] Balatonkeresztur Balatonmária Baiatonujlak So­mogyszentpál 19 Libickozma Csömend Hosszúvíz Nikla Pusztakovácsi So­mogyfajsz [...] Tapsony 26 Nikla Boronka Csömend Libickozma Öreglak Puszta kovácsi Somogyfajsz Somogyszentpál Táska 27 Pusztakovácsi Csömend Libickozma Nikla Öreglak Pamuk Somogyfajsz 28 [...] Szőkedenes Tikos Vörs 29 Somogyfajsz Libickozma Nikin Pusztakovácsi 30 Somogy fehéregvház [...]
14. 2001-09-10 / 211. szám
[...] Szőlőssy János Plébános Balogh Zoltán Libickozma A jelenlegi Libickozma Lybycz és Koz­ma egyesülésé­ből jött [...] faluja Somogyfajszot egy kanyarral elkerülve Libickozmára visz a keskeny bekötőút Az [...] gadó az erdő mélyén A Libickozmához tarto­zó pusztákon a század elején [...] időkre amikor még volt élet Libickozmán Például amikor ő még elemibe [...]
15. 2005-09-15 / 216. szám
[...] horgász tele a szák A libickozmai horgásztóról csak kevesen távoznak zsákmány nélkül Libickozma Somogy megye leg­kisebb községe Samu [...] A 84 éves asz szony Libickozmán született és hosszú évekig a [...] könyvvel újra mű­ködik a könyvtár Libickoz­mán A falu a marcali városi [...]
16. 2002-06-27 / 148. szám
[...] a falut Hagyománnyá valtak a libickozmai nyári táborozások Hét éve volt [...] a lényeg veszne el A LIBICKOZMAIAK BÜSZKESÉGE A KIS TEMPLOM Az [...] szerintem alig egy évtized múltán Libickozma csak üdülőfalu lesz Már most [...] Szőkepusztán mázott baptisták pedig minden Libickozmához tartozik a terület évben találkoznak [...]
17. Diószegi V.: Luca napi kotyoló" szövegek (338. oldal)
[...] 229 Kaposfő Somogy m 230 Libickozma Somogy m 231 Libickozma Somogy m 232 Bicsórd Baranya [...] m Söjtör Zala m 234 Libickozma Somogy m j Nagyrada Újudvar [...] Magyarkeresztur Gyór Sopron a j Libickozma Somogy m j Galambok Ragyrada [...]
18. Diószegi V.: Luca napi kotyoló" szövegek (340. oldal)
[...] Pacsatüttös Zala m 282 Balatonkeresztur Libickozma Szókedencs Somogy m j Fel­sŐpaty [...] Bana Komárom m j Kutas Libickozma Nagyberki Nágocs f omogy m [...] m 285 Balatonöszöd Berzence Kethely Libickozma Vörs Somogy m j Pankasz [...] Bálványos Berzence Kaposfő Kethely Kutas Libickozma Nagyberki Nágocs Neaesvid Soa Szentgáloskér [...]
19. Szili Ferenc: Somogy megye második világháborús zsidó áldozatainak községsoros névjegyzéke és főbb adatai (243. oldal)
[...] 15 deportálás Frank Miklós 1901 Libickozma Léhner Rozália MUSZ 43 04 15 hősi Farnk Vilmos 1887 Libickozma Engel Betti­ 44 08 15 [...] 15 deportálás Grünbaum Gyula 1902 Libickozma Majer Mária­ 44 08 15 deportálás Grünbaum Sarolta 1932 Libickozma Politzer Irén­ 44 08 15 [...]
20. 2010-09-21 / 220. szám
[...] KÖRKÉP 5 Küzdelem harminchárom voksért libickozma Ketten szállnak ringbe a polgármesteri [...] balra tévednek le az útról Libickozmán egy jelölt egyenként is felkeresheti [...] s csak időnként térnek haza libickozmai házukba Mo­solygós arcú üdülőfalu Csak [...] négy kép­viselő jelölt közül A libickozmaiakat a választá­sok után a polgármesteren [...]

 

Találatok rendezése
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Acta Papensia - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 2001-2013 1Az Alpokalja természeti képe közlemények 1-9 1A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 1982-2013 4A Baranya Megyei Levéltár évkönyve 1Békés Megyei Hírlap 1971-2010 1Délmagyarország 1910-2010 2Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 1-10 22Dunántúli Napló 1944-2004 6Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 1Evangélikus gyülekezeti névtárak 4Észak-Magyarország 1956-2009 2Folia Entomologica Hungarica 1Fontes Comitatus Simighiensis 8Források a magyar népi demokrácia történetéhez 1-9 2Főrendiházi irományok (1865–1918) 1Gazdasági címtárak 1842-1932 2Gyökerek – A Dráva Múzeum tanulmánykötetei 2003-2009 1Heves Megyei Hírlap 1953-2018 1Hídlap 2003-2011 1Iskola és levéltár 2Jósa András Múzeum Kiadványai 1-55 1Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 3Képviselőházi irományok (1861–1918) 3Képviselőházi irományok (1927–1944) 1Levéltári korpusz 4Levéltári módszertani (és oktatási) füzetek 1-16 4Levéltári Szemle 1951–2016 3Levlétári jegyzékek 1-3 5Magyar Állami Levéltárak Fondjegyzékei 1-23 1A Magyar Hidrológiai Társaság vándorgyűlései 2A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 1A Magyar Természettudományi Múzeum évkönyve (Annales) 1903-2010 1Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 2Megyei hídtörténeti kiadványok 1A MOL segédletei 1-28 10MSZMP Somogy Megyei Pártbizottságának ülései, 1957-1989 5MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései, 1956-1989 24MTI - Magyar Országos Tudósító 5MTI - Napi hírek 8Natura Somogyiensis 1-20 20Néprajzi Közlemények 1965-1994 25Népszámlálási Digitális Adattár 188Nyírvidék 1882–1942 1Országgyűlési almanach 4Országgyűlési naplók (1947–1990) 2Orvostörténeti Közlemények 1Pest Megyei Hírlap 1957-1995 1Petőfi Népe 1950-2011 1Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 2Református egyházmegyei jegyzőkönyvek 2Református konventi jegyzőkönyvek 1Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 79Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 467Somogy vármegye Hivatalos Lapja 386Somogyi Almanach 27Somogyi Múzeum 1-20 4Somogyi Múzeumok Közleményei 1-18 15Sorozaton kívüli 48Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 2Tabula (Néprajzi Közlemények) 1-10 1Új Szó 1948–2017 2A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 1Vízügyi szakkönyvek 11Zala megye helytörténeti lexikona 1Zalai Gyűjtemény 4Zalai Közlöny 1925 1Zalamegyei Ujság 1920-1944 1