6. oldal, 2565 találat (0,243 másodperc)

Találatok

251.
[...] Goldfahn László Keleti Lajos Klein István Báez Andor Bosenfeld Ferenc 10 Víg Sándor Weisz István IV A OSZTÁLY Aczél István Ábrahám Andor Gyöngyösi Dániel 15 [...] Loria Aladár May Mátyás Pity ístván 20 Pulitzer Imre Sátor Endre [...] IV B OSZTÁLY Brunner Imre Feuer János 30 Gömöri Endre Kolozs [...]
252. Zenei élet (121. oldal)
[...] PRIZES HONOURS CONGRATULATIONS 1951 ALBERT István Farkas Ferenc kö­szöntése F ilmSzínhM [...] A díj elnyerésének feltételei 1965 FEUER Mária Köszöntő helyett Muzs 12 [...] zongoraművész tanár 75 éves 1966 FEUER Mária Lakatos Éva köszön­tése Muzs [...]
253. 2001-03-21 / 67. szám
[...] Pénztár az egész­ségügyi miniszternek Mikola István a napok­ban ezzel a listával [...] az OEP főigazga­tóját kérdeztük Mikola István egészség­ügyi miniszter meglepő be­jelentést tett [...] a kivételezet­tek mentesítettek közé tarto­zott Feuer Györgyöt így is csak Firbás [...] szülővárosáról nevelkedéséről hazájáról vi­szontagságos történel­münkről Feuer György büsz­kén vallja magát szegedinek
254. 1981-01-13 / 10. szám
[...] 2 Sándor Sza­lai 3 Földi Feuer St Vo­lán és Somogyi Kovács [...] 1 Sza­lai Toldi 2 Földi Feuer St Volán 3 Somogyi Kovács [...] utáni megbeszélés Balról Hrabecz Gyula István és Papp Zoltán Vadas narancs [...] szezonja az utol­só Minden Vadas Istvántól függ hogy ve­zeti e tovább [...]
255. 1903-02-19 / 8. szám
[...] vizsgálatok ideiglenes beszüntetése iránt 40 Feuer Márk orosházi lakos felebbezése a [...] tárgyában hozott véghatározata ellen 47 Feuer Márk felebbezése Orosháza köz­ség képviselőtestületének [...] beszerzése tárgyában Ez ellen Franczisti István és társai felebbezése 56 Orosháza [...]
256. B) Az orvosi oktatásügy fejlődése 1867 óta (39. oldal)
[...] Dénes szív és tüdőbajok Csapodi István szemvizsgálás módszerei Feuer Nathaniel szemészeti műtéttan Hoor Károly [...] Istán 1894 95 évi tiszteletdijjal Feuer Nathaniel 1894 95
257. (63. oldal)
[...] Szegi Imre Tarjányi Sándor Tóth István Vízhányó István Vesszősi Vilmos Rezsnyák Béla Ezenkívül [...] Schweiger Jenő Schweit­zer Imre Szluka István Török István I oszt Bakos Béla Bakos [...] Bálint Jó­zsef Baghy László Csáki István Csima István Eszes Ist­ván Fekete Kálmán Miskolczi Géza Molnár László Stiopu János Prikkel István Szelhoffer Géza Szemerédi József
258. 2000-10-18 / 42. szám
[...] a Mikszáth hoz Pestre az István Szálló éttermébe hogy elbeszéljen neki [...] úgy ahogy van szólt köz­be Feuer ügyvéd Ez a ti papotok [...] az a bácskai eset erősködött Feuer Mert ő személyesen ismerte a [...] nyoma kontrázott rá most már Feuer az eltiltott ügyvéd is Ma­ga [...]
259. 1975-09-30 / 229. szám
[...] sokat fel is vesznek Serfőző István lakatosbrigád vezető sem az újonnan [...] munkaerőhiányt az épí­tőipari vállalatnál Vincié Istvánná Következik Illúziók nélkift Izzó üveget [...] az anyaggal Rádiós Nógrádban Itt Feuer András Salgótarjánból A követ­kező tudósítást [...] a megyében nagy hasznát veszem Feuer András egy évvel ezelőtt került [...]
260. 2007 / 7-8. szám • Bíró-Balogh Tamás: Egyszerű, rövid, populáris („Csonka Magyarország nem ország”: a revíziós propagandagépezet működése) (94. oldal)
[...] iskoláknak is 33 Ugyanekkor Haller István vallás és közoktatásügyi miniszter 34 [...] ország egész Magyarország mennyország 38 Feuer Máriának az elemi iskola védettsége [...] okt 8 3 34 Haller István 1880 1964 tudomásom szerint nem [...] 1999 júl 16 11 39 Feuer Mária Önéletrajz Napút 2001 dec [...]
261. IX. A tanulók névjegyzéke
[...] Somló Károly Sommer György Szabó István Szávoszt Pál Szecsey Dénes Szmodiss István Tagyi Károly Trietsch István Weisz Miklós Winkler József Egy [...] Knap József Lizicska Imre Malovits István Két tárgyból elégtelen Gerő Andor [...] Csillag Péter Fejér Domokos ism Feuer László ism Friesz Mihály Gabona [...]
262. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1885-1886 • Egyetemi hallgatók (5_71. oldal)
[...] jogi 82 I H Ferenczffy István 82 I II Ferenczy Sándor [...] gróf jogi 85 I ii Feuer János orvosi 82 I ii Feuer Lipót 82 I H Feuerstein [...]
263. 1931-05-17 / 112. (2629.) szám
[...] és családja s Öav Rooh Istvánná és gyermekei Ktleb el sb [...] megkezdte Halálozás Pozsonyi szerkesztőségünk te­lefonálja Feuer Béla a pozsonyi zsidó hit­község [...] igazgatója Becsben meghalt Az elhunytban Feuer Gá­bor a Dunabanfc cégvezetője az [...] fejjel holtan találták meg Darvas István 45 éves pénzügyi titkárt a [...]
264. Betűrendes mutató (457. oldal)
[...] Árpád 8743 Fett Jolán 5427 Feuer Mária 8520 8979 Feuer Rózsa 7419 Fiath János 120 [...] Fodor Gyula 6779 8521 Fodor István 4077 Fodor József 8522 Fodor [...] Fonyó Ilona 2919 2948 Fonyó István 8525 Fonyó Sári 8526 8526 [...]
265. Egyetemi hallgatók (1_70. oldal)
[...] Géza 82 I 11 Ferenczffy István 82 I 11 Fernbach János [...] nagyváradi hittani 81 I 11 Feuer János o rvosi 82 I II Feuer Lip ót 82 I 1 [...]
266. Egyetemi hallgatók (1_71. oldal)
[...] ogi 82 I H Ferenczffy István 82 I H Ferenczy Sándor [...] gróf jogi 85 I II Feuer János orvosi 82 I II Feuer Lipót 82 I H Feuerstein [...]
267.
[...] Ernő Kiss Nándor 55 Kovács istván Nóvák Oszkár Pánczél Miklós Raffay István Rácz Andor 30 Sclunidt Károly Székely László Weisz István VI osztály 65 Aczél Iván [...] Andor Buck Gábor Deutsch Imre Feuer János Gömöri Endre Kolozs Lajos [...] Kontraszti János Lória Aladár Pity István Pulitzer Imre Érdem­jegy 3 1 [...]
268. A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora • F (115. oldal)
[...] 85 Fery Oszkárné özv Simor István Lukács J dohánynagyárusok Nyilv á [...] u 9 Aut 255 78 Feuer Adolf fütőanyagkeresk VTH Aggteleki u 8 J 443 01 Feuer György dr orvos VI Andrássy [...] 60 Aut 235 96 Feymann István számtiszt Barázda Mezőgazdasági r t [...]
269. (8. oldal)
8 Karoly Pásztori István Sille István Szabó Géza Tábi László Tóth [...] özv Pásztor Ferenczné és Simonides Istvánná úrasszonyok ajándékoztak több rendbeli értékes [...] Gyögy Engelman János Fazekas Géza Feuer György Fein Andor Grünhut Sándor [...] Bense Dezső Czitter Jakab Czombos István Döme István Kálmán Endre Memlaur Aurél Reinhardt [...]
270.
[...] László IV II osztály Bója István 1 Bolváry Géza Brauner József [...] Fürtös Béla Kovács András Léh István Magyari Nándor Schronk Károly 30 [...] Gruber Ernő Rácz Andor Raffay István VI osztály 35 Lőrinczy Endre [...] VII osztály Ábrahám Gyula Zauner István Érdem­jegy VI osztály Ábrahám Andor Feuer János Glasz Mihály Hammer Fidél [...]
271. Harmadik könyv. A budapesti kir. magy. tud. egyetem orvosi kara a milleniumkor 1895/6-ban • Harmadik fejezet. A milleniumkor működő tanárok rövid életrajza és irodalmi munkássága • c) Czímzetes rendkivüli tanárok (763. oldal)
[...] H felett Orvosi Hetil 1895 Feuer Nátháméi Született 1844 augusztus 24 [...] 1893 ban a székesfővárosi Szt István kórházban létesített trachoma­osztály vezetésével bizatott [...] órában az egyetemi szemklinikán tartja Feuer Nathaniel tanár irodalmi dolgozatai Über [...]
272. Egyházi zene (82. oldal)
1316 FEUER Mária Az óvoda professzora ÚjT 7 27 Forrai Katalin 1317 FEUER Mária Pályamódosítás ÚjT 24 27 [...] Zenemű­vészeti Főiskolán tanít 1318 GÁBOR István gábor Hogyan tanít Nyesztyerenko MNemzet [...]
273. 1931-04-17 [0249]
[...] 17 Tegnap este meg­halt dr Feuer Adolf kiskunfélegyházai gyakorló ügyvéd életének ötven­negyedik evében Dr Feuer ügyvéd anyagi gondok következtében idegki­Derültségben [...] p a április 17 Takács István f elsőgörzsöny i molnárkocsis a [...]
274.
[...] Ferenc 35 Molnár Kálmán Mészáros István Orsó Gáspár Sándor Imre Schönberger [...] 2 Seidman Jakab 1 Jeney István kim 20 Schmidt István 1 Szabó Ferencz 2 Szegheő Károly 1 Takács István 1 Üveges Károly 1 25 [...] Mihály VII osztály go Abrahám István Feuer Lipót Junker János Kain Sándor [...]
275. [Helységek adatai] (179. oldal)
[...] Baromfitenyésztő Egyesület Elnök dr Kiss István Ferencszállási Gazdakör Elnök Ganic Arnold [...] Sajtó Félegyházi Közlőn 7 Tulajdonos Feuer Illés szerkesztő Feuer János Félegyházi Hirlap Félegyházi Híradó [...] intéző Szolgálattévők Vidéki hnre Szorvák István Dopsa Sándor tisztek Bonyhay Gyula [...]
276. (17. oldal)
[...] geom Szépírás í Torna Szabó István 2 2 3 3 3 [...] 4 2 2 3 Vízhányó István 1 3 3 4 3 [...] 3 3 2 1 Zakar István ref 1 1 3 3 [...] Ágoston Vas József Vizsgálation maradt Feuer Lajos izr Beiratkozott 60 Vizsgálatot [...]
277. Zeneműkiadás (160. oldal)
[...] 12 44 45 2984 LÁNG István Kettősverseny klarinétra hár­fára és zenekarra [...] Ferenc Népszava jún 30 6 Feuer Mária F M ÚjT 35 [...] Hungaro­ton SLPX 12234 Ism Raies István Kóta 9 18 2987 LISZT [...] Kristóf Muzs 5 46 47 Feuer Má­ria ÚjT 13 3 Wilheim [...]
278. KÖZLEMÉNYEK – MITTEILUNGEN • Lengyel Beatrix, Cs.: Budapest ostroma : Széchényi Viktor gróf feljegyzései, 1944. december 24.–1945. február 12. = Die Belagerung von Budapest : Tagebuchaufzeichnungen des Grafen Viktor Széchényi, 24. Dez. 1944.–13. Febr. 1945. 175-231 (221. oldal)
[...] er Präsident des Bundes der Landesfeuer­wehr Dem Rat seines Bruders und [...] der damaligen von dem Grafen István Tisza geführten Arbeitspartei als unbedingter [...] sich mit der Führung der Landesfeuerwehr als Mitglied des Magnatenhauses nahm [...] Nationalmuseum der Bruder seines Großva­ters István der größte Ungar genannt hat [...]
279. Zeneműkiadás (164. oldal)
[...] Antal Muzs 5 45 47 Feuer Mária Népműv 3 46 3031 [...] Laki Krisztina Fülöp Attila Gáti István ének Capella Savaria művészeti vezető [...] Gábor Hungaroton SLPX 12451 Ism Feuer Mária Népműv 10 46 Fittler [...]
280.
[...] Bäck Miklós Friss Emil Gaál István Holtmann Ferenc Kulinyi Ernő Kurusa [...] Ernő 111 B OSZTÁLY Halas István Jakab Lajos Mamusics Ferenc 15 [...] Izsó Strubert Géza 25 Teliéri István Érdem­jegy 3 3 3 2 [...] B OSZTÁLY Büsch Viktor 50 Feuer János Érdem­jegy 3 1 2 [...]
281. 1904-03-06 / 10. szám
[...] Alajos utóda Fábián Lajos Féhn István és ifj Kohlmann Ferencz üzleteiben [...] Felez József redönykészitő ifj Pécsy Istvánná há­zában Keskeny utcza OOOQOÖOOOOOOOOOOOOGÖOOOOOOQOOOOOOOOOOO A [...] Mihály eleki főszolgabíró nyerte meg Feuer Márk Telefon 41 o o [...] kérve maradtam tisztelettel 001 2 Feuer Márk férfiszabó GyapjusKÖvetek és kellékek [...]
282. I. Héber Bernát: Iskolánk a világháború második és harmadik évében
[...] 1380 1385 1390 1395 Becker István Benkó János Benkó Miklós Berecz [...] Bleyer Gyula Böhm Andor Brill István Bródy Károly Dr Brück Béla [...] Davidovits Béla Deák Farkas Dózsa István Egyedi Jenő Endrényi Emil Engel [...] Andor Feld mann József Dr Feuer József Dr Fenyvesi Richard Fidler
283. (105. oldal)
105 19 A Feuer Lőrinc féle alapítvány kamata 47 54 K kapta Kun István VIII o tanuló 20 Az Ulrich István féle alapítvány kamata 22 44 [...] akaró nemesszívű tanügy barát Hajas István VI o t segélyezésére 20 [...]
284. 1899-02-05 / 6. szám
[...] 5 TOLNA VARHEGYE 3 Hirsch István m kir főerdőtanácsos két napig [...] Sipos Imre plébános ugyanott Bődy István szántói káplán Éber Géza szabadságolt [...] Ugyanis e napon tartja esküvőjét Feuer s tahi er Ferenc Kunic [...] Feuersthaler Terézt pedig Pázsit zky István és Feuer s t a h 1 [...]
285. 1929-10-11 [0212]
[...] g e d október 11 Feuer László a sikkasztó szentéi gabonakereskedő [...] amelyek során megállapítást nyert hogy Feuer Laios nemcsak a beraktarozott gabonát [...] szerdán ülést tartott dr Kószó István elnökletével amelyen véglegesnek jelentették ki [...]
286. IX. Évi érdemsorozat
[...] Szitár Tibor Elégséges előmenetelnek Aczél István 5 Antal Gyula Csutorás Kornél [...] Nádor Kálmán Öhlbaum György Pártos István Poüczer Hugó 25 Policzer László [...] Dessewffy Tivadar gr Hagy its István Hajdú Tibor Klein Tibor 40 [...] Két tárgyból buktak Bleiweiss László Feuer László Orbán György Több tárgyból [...]
287.
[...] Lajos Heynik Géza I Rúzsa István Boczkó Gyula Kovács János Kulmann [...] Gyula V Gerhard Kálmán Vietórisz István Zsák Zoltán Herskovics Ferencz VI [...] Sámuel IV Klein Vilmos V Feuer Mór Herskovics Ferencz VI Deutsch [...] Boczkó Gyula Prékopa Dániel Hősek István Czirka Károly Pivnyik István Kulmann Béla II Fried Henrik [...]
288. (20. oldal)
[...] Agócs János kanonok y Csima István uj templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igazgató Bánhidy István y Szabó László y tanácsnok [...] Schweitzer Adolf Baghy László Sille István Koperniczky János Pellech Kálmán Constantinum [...] Kuuz Béla Csó­kán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Boleszny Antal
289. 1981-05-15 / 112. szám
[...] 8 Árokszállási Ferenc 4 Illés István 41 kg 4 Molnár Miklós [...] St Volán II Toldi Futó Feu­er 3 Nagybátony OSK fiú 11 [...] Gyebnár Gyula győzött míg Győri Ist­ván és Kozák Lajos döntetlent ért [...] St Volán I Szalai Toldi Feuer 2 Nagybátony Süveges Obre czán [...]
291.
[...] Loria Aladár Nagy József Pity István Sátor Endre 10 Szűcs József Szűcs Sándor Tarján Pál Tóth István Unger Sándor 15 Wagner Ferenc [...] Brunner Imre 20 Deutsch Imre Feuer János Gömöri Endre Heinrich Péter [...] Fein Jenő Fürtös Lajos Gallyas István 45 Gál László Hódi József [...]
292. 1917-09-23 / 38. szám
[...] csak azokat ismerem el amelyek Feuer Márk utóda céghez vagy közvetlenül [...] ut 22 sz a küldettek Feuer Márk 393 2 3 Budapest [...] céljából október l től Szent István utca 18 szám alá helyezem [...] 2 Kolm B Kella Szent István utca 20 szám alatti ház [...]
294.
[...] Érdem­jegy V A osztály Bárány István 45 Bäck Miklós Kreiker Aladár [...] Géza 75 Timina Győző Weisz István VII osztály Aczél Iván Buck Gábor Deutsch Imre 80 Feuer János Gömöri Endre Kolozs Lajos Lória Aladár Pity István 85 Pulitzer Imre Steiner Henrik [...]
295.
[...] Ábrahám Andor Belle Ferenc 5 Feuer János Glasz Mihály Hammer Fidél [...] 1 V B osztály Halas István Nagypál István IV A osztály Kern Dezső [...] Burg Ete Endrényi Imre Eszes István Gaál Pál Gombos József 45 [...] Ernő Sélley László 55 Szarka István Szélhegyi Károly Végman Béla Winkler [...]
296. Patay Pál: A homokbödögi harang (39. oldal)
[...] Anno 1839 esz­tendő Ns Pap István x Ns Bersenyi Sándor x [...] Pap György x Ns Fodor István sk kezeivel Tóth János x [...] Herald hat mich gössen aus Feuer und Hicz bin ich ge [...] Zayugróc Trencsén m Csehszlovákia Aus Feuer und Hiitz bin ich geflossen [...]
297. (26. oldal)
[...] Agócs János kanonok f Csima István új templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igazgató Bánhidy István f Szabó László f tanácsnok [...] Baghy László Zólyomi Simon Sille István Koperniczky János Pázsit Lajos Szabó [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Boleszny Antal
298. Sopron város bírósági jegyzőkönyveinek regesztái (59. oldal)
[...] a Holczer Holtzer örökösök továbbá Feuer János a kiskorú Lőrinc nevében Feuer végrendeleti tanúként Tölti Töltel Lénárt [...] érte küldtek amikor meg­érkezett Raidl István Paur György és Tölti Lénárt [...]
299. (26. oldal)
[...] Agócs János kanonok f Csima István új templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igazgató Bánhidy István f Szabó László f tanácsnok [...] Baghy László Zólyomi Si­mon Sille István Koperniczky János Pázsit Lajos Szabó [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Boleszny Antal IMJ
300.
[...] héber Waldner József héber Weihold István Weimann Rudolf héber Zirkelbach Imre [...] héber Buss Jakab 5 Császár István Feuer Adolf héber Fischer Antal héber [...] János Ifj Kónya János Kószó István 25 Kőszeghy Sándor Kundla János [...] Virgil g k v Opreán István g k v ism Pap [...]