49. oldal, 2565 találat (0,838 másodperc)

Találatok

2401. 1981-12-20 / 298. szám
[...] súlyemelő szakosztály Sport­körünk elnöke Bodor István az Ezermester Ipari Szövetkezet fő­könyvelője [...] el­várásoknak megfelelően szeretné­nek szerepelni Messzi István a Kecskeméti Spartacus SC tehetséges [...] Kiskőrös Szabó Irma Kecskemét Pavelkó Ist­vánná Dunapataj LABDARÚGÁS A megyei serdülőbajnokság [...] hallja nevetés 14 00 Emanuel Feuer mann gordonká zik 14 33 [...]
2402. 1901-12-15 / 50. szám
[...] Imre 18 és fél százalék Feuer Márk 21 és fél százalék [...] lett beadva u m Kliukovics István 1805 kor Túri Károly 1552 kor Siflis István 1225 kor és Pomucz János [...] nagy hatást ért el Baky István egyesületi titkár emlékbeszéde a vértanuknak [...]
2403. 1926-10-20 / 239. (1277.) szám
[...] 2 Lackó és Zsar nóczay Feuer Gábor mindkét fél megelégedé­sére vezette [...] fel Az ünnepi gyűlési Klein István ipar társulati főnök nyitotta meg [...]
2405. 1918-01-08 / 571. szám
[...] táblák hirde­tik Balról igy Das Feuer raffte 400 Häuser ins düstre [...] nek József elnök dr Talabér István társelnök Szabó Gyula főjegyző aielnök [...] u m b á n István igazgató ritkár írták alá Hatház [...]
2406. 1927-04-27 / 17. szám
[...] SZŰCS kKNOlM PWEREGKErÉMH Gyártja ROCK ISTVÁN ÉS ELSŐ BRÜN I GÉPGYÁR [...] iáért a ju 456 03 FEUER ES GH 1 MESSY vasöntöde [...]
2407. 1900-12-30 / 52. szám
[...] munkaképtelen­ségét megállapító bizottságba dr Rajnai István és dr László Elek választatott [...] Bállá Ferencz Ravai Gábor Biró István Arató István Tarkó Gábor megindi­közgyülés szakaszát heti [...] Albert Csordás Ferencz Póttagokul Fábiáu István Szilágyi Ferencz Ro zsos János [...] szükségleteire beadott két ajánlat közül Feuer Márk gyulai kereskedő ajánlatát 1 [...]
2408. 1915-02-03 / 5. szám
[...] bolthelyiség azonnal kiadó özv Mészöly Istvánná fehértói birtokán szalma ölszámra vagy [...] utcza 12 sz házánál Sere István Felsőnádor utcza 8 sz lakóházánál [...] tisztjeik a mi vezényszavunkat használják Feuer einstellen Még a honvéd kommandót [...]
2409. Évi jelentés 1979 – Jahresbericht 1979 • Fitz Jenő: Jelentés a Fejér megyei múzeumok helyzetéről, 1979. – Jahresbericht über die Lage der Museen im Komitat Fejér. 1979 p. 293–295. (294. oldal)
[...] Royal de Mariemont és az István Király Múzeum közös népvándorláskori kiállításához [...] wurde im ehemaligen Gebäude der Dorffeuerwehr ein neuer Flügel des Vértes [...] der Höhe von Ft Az István Király Múzeumban rendezett kiállításokat válto­zatlanul [...] kezdetei kiállítás amely a Csók István Képtár termeiben volt látható Ugyanitt [...]
2410. 1901-04-28 / 17. szám
[...] Bereczky József vésztői s Szimcsero István néptanítókat vette föl Bárha nem [...] 26 6 Asztalos munkákra Barát István ajánlatát 15 7 Lábbelikre Beck [...] ajánlatát 20 5 9 Cselédruházatra Feuer Márk ajánlatát 15 és 10 [...] koszorú Jelen voltak asszonyok Berthóty Istvánná Erkel Jánosné özv Lindl Istvánná Schrö­der Kornólné Leányok Berthóty Lujza [...]
2411. Die zeit der renaissance und des barock (73. oldal)
[...] sanften Zwanges und nicht des Feuers und des Eisens bediente Man [...] wurde in Gefangenschaft geschrieben Was István Gyöngyösi den wirkungsvollsten Dichter der [...] andere Annäherungsweise des Schaffens von István Gyöngyösi vor die die künstlerische [...]
2412. 1878 / 28. szám • Adalékok a magyar büntető-törvénykönyv magyarázatához. 3. [r.] (Oldal 224. oldal)
[...] 1 Boríték Az igazgatóság Jierghofer István Stenczinyer Károly Posszerl János Varga [...] p Dr Magyar Miksa 151 Feuer Móricz félegyházi bej ker ellen [...] jul 16 156 Csödmegszüntetések Balogh István mogyorósdi magánzó ellen miskolczi tsz [...] li i jul lí Szokó Istvántól Verla Károlyné jav 333 ft [...]
2413. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (185. oldal)
[...] dr Schwarz Arthur dr Csa­podi István dr Hoór Károly dr Benczúr [...] dr Salgó Jakab és dr Feuer Náthán Tanársegédek Dr Benczúr Dénes [...]
2414. 1970-07-29 / 176. szám
[...] már koratavasszal bontja virágait Papp Istvánná kertész A nyár nem csupán [...] szöveg állt Hergestellt in der Feuer Werkanstalt Berlin Spandau A lelet [...]
2415. 1922-11-04 / 45. szám
[...] kapitánya Szekszárd város képviseletében Vendl István polgármester a népgondozó hivatal Szathmárv [...] hó 28 án délután Vendl István polgár­mester elnöklete mellett rendkívüli közgyűlést [...] hagyja Az ünnepelt nek Vendl István polgármester meleg szavak kíséretében nyújtotta [...] Marionella nyitányát és Abe Hoizmann Feuert Los indulóját RédeyF és Hoffmann [...]
2416. 1900-08-05 / 31. szám
[...] folyó hó 20 án Szent István napján fogják vagy a megyeháza [...] dr Fáy Samu B Csaba Feuer Márk Oros­háza Farkas Adolf Groh [...] Béla Orosháza Schmidt Antal Schröder István Schröder Gothard Schwarcz Adolf Orosháza [...] kétemeletes főépü­lete mely a Szent István utczára néz teljesen el­készült és [...]
2417. 1978-04-11 / 84. szám
[...] 5 Kuti 6 Edző Ondrik István A 7 percben Soós rossz [...] műsor 20 00 Látogatóban Benedek Istvánnál 20 50 Tv hiradó 2 [...] új felvé­telünket 22 20 Emanue Feuer mann gordortkázik Franz Rupp zongorázik [...]
2419. 1. rész • D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek (1_503. oldal)
[...] fűszerkeresk Vili József u 10 Feuer Adolf utóda Winter S ozégb [...] társt Cziger Bezső és Firtkó István asztalosok Egvüttes czégjegyzés Vm szűz [...] Vili práter u 33 Fischer István cz égb Fischer István bankbizományi üzlettulajdonos Vili Szentkirályi u [...]
2420. 1900-12-16 / 50. szám
[...] törölte és helyükbe Me áros István szeghalmi lakost Litavszky György été [...] népre oly áldásthozó volt Baky István felolvasásában irói munkásságát mél­tatta Hajnal [...] Lukács ndre Deimel Lajos Berthóty István Böhm Mik K s és [...] lapunk jövő számában közöljük Eljegyzés Feuer Márk orosházi tekintélyes ereskedő szép [...]
2421. 1930-06-11 / 131. (2352.) szám
[...] legjobb sprinterének a magyar Bárány Istvánnak és a francia Taris nak [...] 3 2 1 0 Biró Feuer Benő Játszották vasárnap A drezdai [...]
2422. 1892-04-10 / 16. szám
[...] én az elnökség megbízásából Zlinszky István h egyleti titkár p 1 [...] Makra János Va András Vas István Takács István Sas András Domokos Sándor Fodré [...] Rendező bizottság Berthoty Károly Berthoty István Beck Arthur Berényi Frigyes Buday [...] Imre Haty Károly Haty Sándor Feuer Sándor Klauznitczer Miksa Kolozsi Endre [...]
2423. 4. rész - Ipar- és kereskedelmi czímjegyzék (308. oldal)
[...] L IX üllői út 29 Feuer Dáv VI váczi körút 19 [...] IV újvilág u 10 Ladányi István Stef VIH vas u 1 [...]
2424. 1931-12-16 / 100. szám
[...] Hangyától 1500 P t Fé­legyházán Feuer Miksa Wertheim ka szájából 4000 [...] ve­vők Kozma János és Nagypál Ist­ván voltak Ez a Nagypál István régi betörő hírében állott és [...]
2425. 1966-03-15 / 62. szám
[...] Lázár Andrásné Böresök Etelka dr Feuer Egon Henrik Molriovány Sándorné Sándor [...] elhunytak HL KERÜLET Születés Barna Istvánnak és Magyarl Irénnek Árpád István Zsupka János Vilmosnak és Danku [...] és Koszorús Gizellának János Szél Istvánnak és Temesvári Erzsé­betnek István Attila Deák Fe­rencnek és Csordás [...]
2427. 1912-09-22 / 38. szám
[...] esdve maradok mély tisztelettel BRECSKÓ ISTVÁN angol női szabó Bujtos Géza [...] posta­költségek mellőzésével közvetlenül felkereshesse 15 FEÜER MIKSA Nyíregyházán vette át a [...]
2428. 1956-07-13 / 164. szám
[...] borbély és fodrász érkezik meg Feuer steinbe Első útja a Hein­rich [...] Horváth János Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség és kiadóhivatal Kaposvár Latinka [...]
2429. 1897-08-08 / 32. szám
[...] való ellátása fölötti intézkedés Szt István napi ünnepély Csabán Nagyszabású ünnepély [...] voltak Asszonyok Dr s lajnal Istvánná Untervéger Péternó Konkoly j enőné [...] jőrnélia Lövy Janka Andrássy nővérek Feuer üdít Budapest Kóhn nővérek Karzaton [...] összeírta Felakasztotta magát Orosházán Kardos Ist­vánná gyógyithatlan betegsége miatt elkeseredett s [...]
2430. 4. rész. Ipar és kereskedelmi czímjegyzék (277. oldal)
[...] L IX üllői út 29 Feuer Dáv VI váczi körút 19 [...] IV újvilág u 10 Ladányi István Stef VIH vas u 1 [...]
2431. 1959-04-18 / 90. szám
[...] el­adó mindkettő ki­váló állapotban Szent István tér 14 II 5 1534 [...] el­adó Üstökös utca 6 1593 Feuer mély gyer­mekkocsi olcsón el­adó Klauzál [...] elcse­rélném főbérletlre Erd vasárnapokon Szent István tér 5 szám Tágas szoba [...]
2432. 1928-05-03 / 102. (1729.) szám
[...] dicséretreniéltó alakí­tást produkáltak Különösen Unger István ele gáns decems játéka tetszett [...] tizenegyesből tudta egyetlen gólját rúgni Feuer Benő biró megfelelt K P [...]
2433. 5. rész. Gyárosok, iparosok, kereskedők, mérnökök, orvosok, ügyvédek stb. czím-jegyzéke (401. oldal)
[...] Henr VI Vörösmarty u 16 Feuer Dáv VI váczi körút 19 [...] VI Andrássy út 28 Kádár István I fehérvári út 1 Kaczander [...]
2434. 1884-06-12 / 24. szám (232. oldal)
[...] pag 61 ugyanattól Gr Forgách István és Sándor megvették Fickle p [...] méneséből árverés utján vásároltak Kégl István ur sga m ell 1883 [...] II pag 320 ugyanattól Kégl István ur megvette Mammy p к [...] Siemiginowsky Wladimir lovag megvette Lauf feuer p m ell 1875 ap [...]
2435. 1871 / 2. szám • A második magyar jogászgyülés üléseiből [1. r.] (Oldal 16. oldal)
[...] Igény adandó nov 25 Damjanovics Istvántól Landauer J részére lefoglalt ingók [...] nov 26 ig Kun M Istvántól Schlichter Adolt részére lefoglalt 410 [...] Igény adandó nov 27 ig Feuer Józseftói Hegyi Adolf ré­szére lefoglalt [...] nov 28 g mdnok Svachulay István Klein Bertha az elleué Miháikovics István által 1131 frt iránt indított [...]
2436. 7. rész • XX. Táncziskolák • XXI. Ügyvédek (909. oldal)
[...] 25 Tel Józs 43 23 Feuer Mihály dr VI Liszt Ferencz­tér [...] VH dohány u 56 62 István dr VI Eötvös utcza 4 [...]
2437. 1934-06-07 / 125. szám
[...] jogtanácsosa Az ügyvéd elmondja a Feuer András az Autoglob üzletszerző alkal­mazottja [...] az ur a cégnél Kovácsi István az Autoglob könyvelője a következő [...]
2438. 1928-06-13 [1904]
[...] Korláth Endre képviselő éá Ozinke István református püspök ismertették előtte a [...] an der Erhaltung die seri Feuerchens zu haben weil man es [...]
2439. 1962-07-14 / 192. szám, szombat
[...] A zsidó rendőrség ment ér­Im Feuer vergangen Tűzben tük hogy a [...] 00 Hírek 16 40 Sárközi István Raics István Reng már a föld Kantáta [...]
2440. 1985-10-28 / 253. szám
[...] András Heti Világgazdaság 6 3 Feuer András Magyar Rádió 6 ponttal [...] 05 Borkőtöktől a kádárokig Bog­dán István írása régi mesterségek­ről 11 25 [...] 43 22 es telefonszá­mot Szabó István és Kellér Dezső 23 20 [...]
2441. 1974-11-13 / 311. szám
[...] utazik a lengyel fővá­rosba Barth István klarinétmű­vész Bánkv József zongorán ű vész Gyei mán István hegedű művész és Kircsi László [...] Szövet­sége megbízásából A delegáció tagjai Feuer Mária a Muzsika című folyóirat [...]
2442. 4. rész - Ipar- és kereskedelmi czímjegyzék (348. oldal)
[...] Fanto Jos VI sugárút 45 Feuer Nátán VI király u 20 [...] u 3 Fleiszig Ephraim VII István út 39 Flesch Ign VB [...]
2443. 5. rész. Gyárosok, iparosok, kereskedők, mérnökök, orvosok, ügyvédek stb. czím-jegyzéke (437. oldal)
[...] Adolf V mérleg u 12 Feuer Náthán VI király u 20 [...] Jakab Sztéhló Kornél dr Vétsey István dr Zsig­mondy Jenő Póttagok dr [...]
2444. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (362. oldal)
[...] VI Szív u 17 Csipkó István VI Laudon u 1 Csősz [...] VII Rombach u 6 Fehér István VIII Bérkocsis u 21 Feuert Miksa VI Eötvös u 27 [...] 4 c Fülöp József VIL István ut 29 Fülöp József VIL István ut 41 43 Gábor Ignác [...]
2445. 7. rész • XVIII. Szobrászművészek • XIX. Szülésznők (884. oldal)
[...] Lajosné H halász u 1 Feuer Józsefné IX Banolder u 10 [...] Sándor­utcza 28 Götz Jónásné VH István út 19 Grad Netti VI [...]
2446. 1980-10-10 / 238. szám
[...] tig Gunbro mindhárom svéd Ausztria Feuer Dihannich Cbermajer Pezzey Mirnegg Hattenberger [...] olimpiai úszó bajnokot és Tóth István olimpiai ezüstérmes birkózóbajnokot A ver­senyzők [...] sportolóink Az előadás végén Miskó István a nagyközségi tanács elnöke mondott [...]
2447. 1958-09-11 / 214. szám
[...] megyei válogatott ivtoi nár II Feuer UeáK Máté Nagy A Kutasi [...] állattal 7 hold föld­del Fekete István Kaposfő Kos­suth Lajos u 17 [...]
2448. 7. rész • XII. Orvosok (853. oldal)
[...] Józs 6 H 3 Czukor István VHI Gyulai Pál u 2 [...] 3 4 Tel 42 46 Feuer János VI gyár u 4 [...]
2449. 7. rész • XVIII. Szobrászművészek • XIX. Szülésznők (841. oldal)
[...] Lajosné H halász u 1 Feuer Józsefné IX Ranolder u 10 [...] u 9 Habetler Róza YH István út 18 llaizenberg Györgyné VHI [...]
2450.
[...] Szerelemhegyi Károly polgármester és Ulrich István főjegyző az alapítványi kamatokból vásárolt [...] éves Csendes Mátyás 34 éves Feuer Ede 32 éves Ra­dies János [...]