3. oldal, 2477 találat (0,230 másodperc)

Találatok

101. Gyalogság (57. oldal)
[...] Péter sz á 4 Boldizsár István 57 Rencz István 9 Herkély János sz á 47 Mártonffy István sz á 45 Bölöni László [...] Gyula sz á 16 Szaláczky István sz á 59 Ursprung Antal [...] Gyula 83 ddr segédtisztje 2 Feuer Jakab sz á 1 Lantossy [...]
102. Gyalogság (65. oldal)
[...] 14 Baumbach József 11 Berkó István 70 Laszl Alajos sz á 16 Lippmann Lajos 24 Putnoky István 31 Ambrus Gergely sz á [...] 1874 november 1 29 Székely István sz á 71 Baranyai Zsigmond [...] 83 gy ddr segédtisztje 2 Feuer Jakab sz á 68 Decleva [...]
103. Szervező Bizottság üléseinek napirendi jegyzékei (1948-1953) (103. oldal)
[...] Terzics Józsefné Korcyl Jó­zsef Fejér Feuer Klára László Géza Zubek József [...] 59 lap Határozati jegyzőkönyv Kovács István aláírásával Előterjesztések az 1 és [...] napirendi pont kivételével 1 Dénes István szóbeli jelentése a békekölcsönjegyzés és [...] Kerekes Zoltán Vajda Lajos Kurucz István Benke István Buza Márton Béres József Mészáros [...]
104. TANULMÁNYOK — ARTICLES • PÁLVÖLGYI Balázs: A trachoma elleni védekezés megszervezése Magyarországon (1884-1903) (60. oldal)
[...] kiküldetésük előtt a budapesti Szt István kórházban a sza­badkai vagy a [...] általában divatban van S 3 Feuer már első útján megállapította hogy [...] Szemészet 1897 77 78 78 Feuer 1898 4 74 MOL Kl [...]
105. Gyalogság (74. oldal)
[...] György Ti esz niese k István Hadnagy Somoskeőy Aladár Kneifet Sándor Tolmács István Hadapród Frkic András th Tettleges [...] József hdgy sz á Dr Feuer Nándor ezred orvos Dr Polgár [...]
106. KIMUTATÁS (1905_12_158. oldal)
[...] Fest Jenőné Fett György ne Feuer Erzsébet Jenő és Margit Feuer Miksáné Feyerl Lénárdné Fittler Bálintné [...] Gerenday Gézáné Gergely Mihályné Gerstmayer István János és László Geschöpf Emília [...] Gráff Pálné Greff Antalné Grega István János és Rozália Grega Istvánné [...] Jakobics György né 90 Jancsovits István János Mária és Pál 82 [...]
107. Gyalogság (74. oldal)
[...] á d y György Tresznicsek István F á b i á [...] c s Károly Hadapród Berkes István th Tettleges állomány Alezredes Gr [...] ve Brinczkó Tamás hdgy Dr Feuer Náthán TI oszt ezredorvos Rr [...]
108. M. kir. honvéd gyalogság (108. oldal)
[...] Zsivkovics Jenő kiég t Tkallacz István 3 zlj par Miskov Péter [...] kiég par Botka József Tresznicsek István II oszt századosok Király György [...] Bürger Ármin ez redorvos Dr Feuer Miksa ezred orvos Kezelötisztek Haszlinger [...]
109. 1949. május 11., XI. rendkívüli ülés (21_8. oldal)
Az uj demonstrátori állásra Molnár István IV f é oth megválasztását [...] kéri A Kar ágy Molnár István mint Ositári László IV f [...] kéri Bejelenti továbbá hogy dr Feuer György tanársegédet február 1 i [...]
110. 1972-06-02 / 128. szám
[...] lehetőséget Rónaszéki Ferencné VENDÉGÜNK Beszélgetés Feuer Máriával 1958 tehát a Muzsika [...] József és Nagy Mária Báqyi István és Eunder lich Emma Kisvárdai [...] Józsefné sz Katona Mária Hauser Istvánná sz Balvin Mária Horváth Vendelné [...] Simonies Má­ria Hock József Kozma István Szili István Fábián Erzsébet Wick Julian­na Merényi [...]
111. 1947. június 27., X. rendes ülés (11_40. oldal)
[...] kő rbonctan élettan dr Kagy István ár Feuer György dr Pettk 5 Urna Barcsay István dr Reinbold Alice bonctan orvosi [...] x Mikló s dr Lichtneckert István kd rtan közegé sz ségtan [...]
112. IV. A nyilvánosság képviselete a nemzetgyűlésen • A vidéki politikai lapok (1922-1926-II-137. oldal)
[...] Vidéke h 1 dr Somogyi István Győr Dunántúli Hírlap n 1 [...] Friss Hírek n 1 Barabás István Vásárhelyi Reggeli Újság n 1 [...] Somogyi Újság n 1 Lovass István Dél Magyarország n 1 SzÖllősy [...] Kiskunfélegyháza Félegyházi Közlöny h 1 Feuer Illés Kőszeg Kőszeg és Vidéke [...]
113. II. A POLGÁRI DEMOKRATIKUS FORRADALOM TÖRTÉNETÉHEZ (178. oldal)
[...] Tapody Gyula Farmosi Mihály Hajdú István Csáki István Csenki Lajos Szikszai János Tóth [...] Katona János Kristófcsák Lajos Dobák István Toldy Jenő Kovács Ferenc Eyszrich [...] Drexler Imre Kovács Vince Mikes István Némedi Varga Imre ifj Cseri [...] dr Szabó Árpádné Váradi Zsigmondné Feuer Sándor Trungel Károly Szolnoki Mihály [...]
114. (2781. oldal)
[...] Mária Karig Sára Kászoni Zoltán István Kónya Lilla Kuczka Péter Mann [...] 1913 192 P­Baja Mihály Bársony István Nimród Brassói Greising József Domanek István Juhász Sándor Kertész Ignác Kósa [...] az életrajzi adat okat írta Feuer Mária Bp 1978 Zeneműkiadó Zeneműnyomda [...]
115. Bács-Kiskun Megyei Levéltár kiadványai (179. oldal)
[...] a XVIII században Kiskunfé­legyháza 1938 Feuer Ny 17 p Klny a [...] p 1 térk NAGY SZEDER István Adatok Kiskun Halas város történetéhez [...] 260 380 p NAGY SZEDER István Kiskun Halas Város Története Oklevéltárral [...] 131 142 131 p SOMFAI István Kiskunhalas Fotóalbum Kiskunhalas 1980 Kiad [...]
116. Művészet a háborúban - Kunst im krieg
[...] 1 Páncélos támadás Panzerangrifí Benyovszky István 1 Átkelés a hídon Brückenübergang [...] Előnyomulás tűzben Sturmanqriff im feind­lichen Feuer 9 Tüzérek Artillerie 10 Indulás [...]
117. 1970 / 4. szám (1. oldal)
[...] 67 31 ÉLŐ MÚLT Gál István Az első angol lexikon cikk [...] elem szerepe a bábszínházban 66 Feuer Mária Britten bemutató az Állami [...] e Petur bán 75 Lázár István A túlságosan borúlátó jövőkutatókról 79 [...]
118. M. kir. honvéd gyalogság (110. oldal)
[...] 1 zlj idg par Tresznicsek István II oszt századosok Árvay Pál [...] Bürger Armin ez redorvos Dr Feuer Miksa ezred orvos Dr Szilágyi István fő­orvos Dr Szauerwald Bálint főorvos [...]
119. 1930-05-15 [036]
[...] Matány Antal valamint Gáldy MndorFodor István Gáspár Géza és Sávoly Brúnó [...] felolvasását kérném továbbá azt hogy Feuer Géza tanúvallomás jegyzőkönyvét és kegyeskedjenek [...] nem kaptam csupán kisebb ajándékot Feuer Géza vallomásában a biztosítási üzlet [...]
120. Névmutató (295. oldal)
[...] 67 Faskó Pálné 99 Fáy István 42 202 Fazekas Anna 110 [...] 109 Fazekas György 61 Fazekas István 274 275 278 280 Fazekas [...] 28 Fehér Györgyné 132 Fehér István 42 104 144 Fehér János [...] 82 Fehérvári Sándor 19 Fejér Feuer Klára 103 Fejér Lipót 85 [...]
121. A MÚZEUMI SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB ADATAI (215. oldal)
[...] Judit régész 1971 1991­ Berta István történész 1944 1980 1995 Bertalan [...] Zsuzsa történész 1959 1999­ Dombi István művészettörténész 1944 1968 1972 F [...] művészettörténész 1925 1948 1950 Feld István régész 1951 1987 1995 Feuer Istvánné Tóth Rózsa régész 1928 [...]
122. (37. oldal)
[...] Csányi Sándor Dobák Dezső Dobák István Hegyi Imre Hoffer Pál Kudar [...] János Dósai Imre Erki József Feuer István Főző Béla Glück Lajos Grosz István Herédi Szabó Károly Kudar Ottó [...] Barta Sándor Csenki Sándor Csima István Czájlik Kál­mán Eszes István Feiler János Grünhut Sándor Gyön­gyösi [...]
123. Gyalogság (62. oldal)
[...] r bér 1 29 Székely István sz á 71 Baranyai Zsigmond [...] 83 gy ddr sgdtisztje 2 Feuer Jakab sz á 2 Gergely [...] 1874 november 1 85 Janecskó István sz á 27 Opra Ferencz [...] 7 Frankó Mihály 22 Rauch István 49 Jankó vies Adolf sz [...]
124. Gyalogság (58. oldal)
[...] sz á 74 Werg er István sz á 70 Studinka Zsigmond [...] Lajos sz á 16 Szalatzky István sz á 47 Kromy József [...] Ákos sz á 80 Posilovió István sz á 84 Bevár Vilmos [...] Györffy Balázs sz á 2 Feuer Jakab sz á 11 Strasser [...]
125. M. kir. honvéd gyalogság (120. oldal)
[...] 2 zlj idg par Berkó István Király György 11 oszt századosok [...] Ezredorvosok Dr Bürger Ármin Dr Feuer Miksa Dr Méhes Lajos Kezelőtisztek [...] szds h a 21 Gaál István szds h a 22 Máthé [...]
126. (2030. oldal)
[...] zsebkönyvtára 1 Békés Sándor Gazdagh István Lombosi Jenő Pálinkás György Rab [...] Ballá BáÜnt Békés Gellért Gémes István Horváth Árpád Mikó Imre sz [...] Sándor Cs Szabó László Szépfalusi István Vájta Vilmos Vass György Weissmahr [...] Ferenc sz 1905 Fasang Árpád Feuer Mária Friss Gábor Hankiss Ilona [...]
127. (3. oldal)
[...] történetéhez 1825 1835 151 Zsakó István Három erdélyi gyógyfürdő történetének tanulságai [...] megye orvosának levele gr Zichy István főispánhoz Iványi Emma 273 Aszklepiosz [...] oder S Antonii und Martialis Feuer genannt wird Vida Tivadar 288 [...]
128. Gyalogság (56. oldal)
[...] kér 83 ddr segédtisztje 2 Feuer Jakab sz á 1 Lantossy [...] 72 Horváth Ferencz 10 Janecskó István sz á 21 Opra Ferencz [...] 7 Frankó Mihály 22 Rauch István 59 Hollósy Károly 49 Jankovics [...] József sz á 65 Borovetz István sz á 63 Forray Ferencz [...]
129. Tartalom (135. oldal)
[...] XXXVII 1978 727 731 Molnár István Adalék Udvarhelyszék XIX század eleji [...] CII 1978 472 474 Sugár István Az Egri Víz története Archívum [...] vettet Verhexung Mit­tels einer über Feuer geschrumpften Wolfssehne Ethn LXXXIX 1978 [...] 7 8 3 12 Zombori István A szegedi boszorkányok ET XXXIII [...]
130. Rendeletek • 276. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 1925. évi 58.274. számú körrendelete, a váltóláz (malária) kötelező bejelentéséről. • 277. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 1925. évi 69.000. számú rendelete, a szakorvosi névsor közzétételéről. (1925-693. oldal)
[...] és rádiumsugaras eljárások dr Batka István Makó Csongrád vármegye 2 Gyermekbetegségek [...] Szentes 13 Fogászat dr Révész István Szentes dr Újhelyi Mária Szentes [...] József dr Buczkó Károly dr Feuer Egon dr Hanasievitz Oszkár dr [...] dr Bodó László dr Bozsó István dr Burger Károly dr Falta [...]
131. M. kir. honvéd gyalogság (114. oldal)
[...] th Gerenday József th Dr Feuer Náth Dr Irsai Arthur Dr [...] járás Állomáshelye Bu dapest Stájer István őrnagy Säle István hdgy Dr Mészáros Károly ezredorvos [...]
132. Hely-, név- és tárgymutató (383. oldal)
[...] jobbágy 380 ferencesek 482 Ferencz István sági lakos 581 582 Ferencz [...] 582 Ferenczi úr 554 Ferenczi István hévízgyörki református prédikátor 380 fertály 525 Feuer Fajer György jenői bognár 528 Fiar Fiarr István pataji lakos 419 Filimes Felimes [...] vm szolgabírája 565 579 Fruttus István körösi lakos 383 518 Fruttus [...]
133. (45. oldal)
[...] Csitári János Csukás Kálmán Deskó István Dósai Imre Erki József Feszler Árpád Feuer István He rédi Szabó Károly Kudar Ottó Miklós György Nagy István Nagy Sándor Orr Sándor Politzer [...] Seres János Szegi Sándor Sztricha István Tápai Vidor Tóth József 1 [...]
134. (394. oldal)
[...] Lászlóné 1376 Ferenczi János 1365 Feuer Egon 1902 1905 Fodor Jenő [...] Andor 1226 1293 1294 Gencz István 1430 Gere Lola 1462 394 [...]
135. M. kir. honvéd gyalogság (141. oldal)
[...] Köller János Lavicska Pál Wagner István Szojka Kornél Mihályffy János Weisz [...] Virgil hdgy Segédtiszt Orvos Dr Feuer Miksa ezredorvos Kezelő tiszt Kameniczky [...]
136. (2415. oldal)
[...] készí­tette és a kötetet bev Feuer Mária Bp 1972 Zeneműkiadó Zeneműnyom­da [...] Ádám Jenő Andor Éva Antal István sz 1909 Bárdos Lajos Bartha [...] sz 1930 Lakatos Éva Láng István sz 1933 László Margit Lehel [...] sz 1935 Ney Tibor Párkai István Petrovics Emil Ránki György sz [...]
137. Betürend szerinti névmutató (308. oldal)
[...] János Ödön Ferenczi András Dezső István János 11 Ferenczy Béla r [...] József Férjén esik György Ferkic István Ferkovic Károly Ferlán Frigyes Fernbach [...] Nándor 102 123 241 Fett István 225 91 119 Fetter Gyula 271 1 52 174 190 Feuer Áron dr 117 244 Miksa [...]
138.
[...] Balatonszemes alakban megállapítása 533 Faddi István körözése 711 Fábos Lajos körözése [...] lakos járlatérvénytelenitése 66 Fejes Percei István visnyei lakos járlatérvénytelenitése 280 Feliár [...] állásra pályázati hirdetmény 777 813 Feuer Eszter körözése 780 Felsősegesdi rendszeresített [...] állásra pályázati hirdetés 904 Fischl István balatonboglári lakos iparigazolványának rr egsemmisitése [...]
139. Cikkmutató (Index of Articles) (74. oldal)
[...] B RT ALAN Győző Weszprémi István orvosi szemlélete 75 76 1975 [...] Tivadar A 33 éves Weszprémi István javaslata a pestisoltás megkísérlésére 75 [...] 3 i 2 1348 CSIHA István O SZABÓ Döme Weszprémi István regulái az egészség fenn­tartására 75 [...] Bauer V H Das Antonius Feuer in Kunst und Medizin Berlin [...]
140. A II. világháború hősi halottai és áldozatai Makón és a környező községekben (87. oldal)
[...] ADORJÁN ERNŐ ADORJÁN ERNŐNÉ ADORJÁN ISTVÁN ALTMAN JAKAB ALTMAN JAKABNÉ ALTMAN [...] BERG IMRE BERG IMRÉNÉ BÍRÓ ISTVÁN BÍRÓ ISTVÁNNÉ BÍRÓ BORBÁLA BÍRÓ [...] MIKLÓS FEISZ MALVIN FEDNER ÁRON FEUER MÓRNÉ FISCHER FERDINÁNDNÉ FISCHER SÁRI [...] GONDA KÁROLY GROSZ ADOLFNÉ GROSZ ISTVÁN GROSZ ALFRÉD GROSZ FERENCZ GROSZ [...]
141. Honvéd-gyalogság (zászlóaljak) (85. oldal)
[...] N o a József Vécsey István Olsavszky Lajos Salkovszky László Malatinszky [...] hdgy sz á orvos Dr Feuer Náthán ezredorvos Dr Vándor Jakab [...]
142. 1939-09-26 [1504]
[...] Die Danziger Grenzbeamten erwiderten das Feuer wo bei die beiden Polen [...] külön miniszterei cimmel foglalkozik Csáky István gróf magyar és Jüan Beigbeder [...] mindketten kulcshelyzetet foglalnak el Csáky István grófról a lap azt irja [...] Kánya Káinén lemondása és Csáky István gróf kinevezése volt az ára [...]
143. Egyetemi doktorrá avatottak 1995-96-ban (190. oldal)
[...] 4 Biró Imre 5588 5 Feuer Gábor 5628 6 Hudoba György [...] Visnyei Aladár 5608 17 Zentei István 5607 190
144. Rendeletek • 276. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 1925. évi 58.274. számú körrendelete, a váltóláz (malária) kötelező bejelentéséről. • 277. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 1925. évi 69.000. számú rendelete, a szakorvosi névsor közzétételéről. (1925-718. oldal)
[...] dr Klinger Zsigmond dr Klinger István dr Kálmán Ignác dr Kohn [...] dr Mandl Rezső dr Mihálovits István dr Propper Miksa dr Polányi [...] Károly dr Engel Bruno dr Feuer János dr Földi Elek dr [...] dr Török Henrik dr Urbányi István dr Veszprémi Fazekas Olga dr [...]
145. M. kir. honvéd gyalogság (111. oldal)
[...] oszt századosok Wimmer Antal Zemlényi István h t Miske József h [...] Káplán Vilmos Mészáros Ferencz Bárándy István Fülbier Lajos Kelemen Lajos Vágfy Béla Körmöczi Gáspár Márton István Braun Kálmán Prikelmayer Kálmán Szántai István Faber Lipót Pelcz r Károly [...] Becker Ágoston th Ezredorvosok Dr Feuer Náthán F J r lvg [...]
147. (37. oldal)
[...] VII Füredi György VIJ Kun István VII Schweitzer Imre VII és Feuer István V o tanulók oklevelet nyertek [...] dicséretet és oklevelet nyert Kun István VII o t az írás [...]
148. M. kir. honvéd orvosok (234. oldal)
[...] Klumák Adolf 18 Dr Turcsányi István k a é k 4 [...] Tóth Gyula 19 Dr Hrabéczy István 1885 május 1 12 Dr [...] min V ügyosztályában 10 Dr Feuer Miksa 2 Dr Gere Gyula [...] május 1 19 Dr Rozs István 12 Dr Altmann Izidor 1888 [...]
149. M. kir. honvéd orvosok (222. oldal)
[...] v ill 18 Dr Turcsányi István k a é k 4 [...] Tóth Gyula 6 Dr Hrabéczy István 1885 május 1 21 Dr [...] mi­nistérium V ügyosztályában 7 Dr Feuer Miksa 2 Dr Gere Gyula [...] május 1 19 Dr Rozs István 12 Dr Altmann Izidor 1888 [...]
150. Honvéd-gyalogság (119. oldal)
[...] állomány Százados Bach József Milanovic István Rónay Gusztáv Főhadn Ores k [...] főhadnagy sz á orvos Dr Feuer Náthán II oszt ezredorvos 81 [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 20Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 1Békés Megyei Könyvtár 195Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 34Budapest Főváros Levéltára 13Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 7Budapesti Történeti Múzeum 19Csorba Győző Könyvtár 24Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 5Dobó István Vármúzeum 2Dornyay Béla Múzeum 1Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 1Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Levéltára 2Evangélikus Országos Könyvtár 2Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 106Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 685Göcseji Múzeum 3Hajdúsági Múzeum 5Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 9Herman Ottó Múzeum 1II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 14Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 7Jósa András Múzeum 2József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 23József Attila Múzeum 1Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár 1Katona József Könyvtár (Kecskemét) 38Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 5Kecskemét megyei jogú város 7Kecskeméti Katona József Múzeum 4Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 13Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 8Laczkó Dezső Múzeum 4Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 1Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 3Magyar Nemzeti Galéria 14Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 6Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 28Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Múzeum 11Magyar Természettudományi Múzeum 4Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 3Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 2Móra Ferenc Múzeum 11Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 297Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 1Néprajzi Múzeum 2Országgyűlési Könyvtár 19Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 295Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 3Osztrák Állami Levéltár 75Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 1Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 37Petőfi Irodalmi Múzeum 13Savaria Múzeum 2Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 79Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 17Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 31Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 153Szent István Király Múzeum 1Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 20Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 31Tűzoltó Múzeum 3Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 26XIII. Kerületi Önkormányzat 2
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve 1963-2011 1Angyalföld, Hír 13, XIII. Kerületi Hírnök 1976-2016 2Állami zárszámadás 4Balatonvidék 1900–1917 1Bács-Kiskun megye múltjából 1-23 1Békés 1869-1937 129Békés Megyei Hírlap 1971-2010 41Békési Élet 1966–1981 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 14Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 11Buda és vidéke 1893-1904 1Budai Napló 1914-1938 6Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 5Budapest Régiségei 1-41 10Budapest Története I-V 1Budapest története képekben 16Budapest történetének bibliográfiája 21A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapjai 1894-1913 6Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 252A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 7Budapesti Negyed 1993-2010 2A Budapesti Orvostudományi Egyetem jegyzőkönyvei 9Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 78Címjegyzékek 1712-1868 1Címjegyzékek 1867-1942 35A Csongrád Megyei Levéltár Kiadványai 2Cumania 1972-2010 1A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 4Délmagyarország 1910-2010 153Diakónia – Evangélikus Szemle, 1979–1993 2Dunántúli Napló 1944-2004 24Eger - hetilap 1863-1914 4Eger - napilap 1915-1944 9Egyéb kiadványok 2Ellenzék 6Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jegyzőkönyvei 2Esztergom 1895–1932 1Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 7Észak-Magyarország 1956-2009 14Északkelet 1909-1914 1Felsőbányai Hírlap 1896-1918 1Felsőmagyarországi Hírlap 1Folia Archaeologica 4Folia Historica 1Forrás 1969-2019 7Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 1Forrástudományi segédletek 1-3 1Fővárosi Hírlap 1912-1938 2A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 5Gazdasági címtárak 1842-1932 109Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 1Heti Szemle 1899-1914 1Heves megyei aprónyomtatványok 1Heves Megyei Hírlap 1953-2018 20Iskolai Értesitők - Kolozsvár 1Iskolai értesítők - Budapest 40Iskolai értesítők - Debrecen 7Iskolai értesítők - Késmárk 3Iskolai értesítők - Kiskunfélegyháza 187Iskolai értesítők - Kiskunhalas 1Iskolai értesítők - Miskolc 7Iskolai értesítők - Nyíregyháza 12Iskolai értesítők - Pápa 2Iskolai értesítők - Pécs 3Iskolai értesítők - Pozsony 6Iskolai értesítők - Sárospatak 1Iskolai értesítők - Szarvas 1Iskolai értesítők - Szeged 44A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 1Kerületi figyelő 4Képes bevezető a magyar irodalom világába 1Képviselőházi irományok (1861–1918) 1Képviselőházi naplók (1927–1944) 3Kiskunhalasi helyi lapok 13Klasszikus orvosi könyvek 79Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 23Könyvek Esztergomról 1Levéltári füzetek (Bács-Kiskun Megyei Levéltár) 1-12 1Levéltári Közlemények 1923–2016 2Levéltári leltárak 1-89 3Magyar Műemlékvédelem 1960-2007 4A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 2A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 11A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1971-1986 1A Magyar Vendéglátóipari Múzeum évkönyvei 1970-1982 1A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája 102A Magyarországi Iskolai Értesítők Bibliográfiája 1744–1948 2Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 3A Makói Múzeum Füzetei 1-112 1Manufaktúrák Magyarországon 1Militär Almanach und Schematismus 1791-1914 1Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs (MÖStA) 1A MOL segédletei 1-28 4Monumenta Historica Budapestinensia 1-16 2A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 5MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-1989 3A MTA Könyvtár Közleményei 2A MTA Könyvtárának Kiadványai 1MTI - Belső sorozatok 3MTI - Bizalmas 2MTI - Magyar Országos Tudósító 2MTI - Napi hírek 8Műemlékvédelmi Szemle 1991-2004 1Művészettörténet – műemlékvédelem 1-12 2Nagybánya 1903-1931 1Nagybánya és Vidéke 1899-1918 2Nagybányai Hírlap 1908-1919 1Nagykálló és Vidéke 1913-1920 5Nagykároly és Érmellék 1910-1914 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 1Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 1A Nemzeti Szalon kiállításai 1894-1960 1Néprajzi Közlemények 1965-1994 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 20Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1972-2009 1A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 2Nyírvidék 1882–1942 244Országgyűlési almanach 1Orvostörténeti Közlemények 17Öntödei múzeumi füzetek 1-19 1Pápai Hirlap 1Pápai Lapok 1874–1919 2Pest Megyei Hírlap 1957-1995 37Pest Megyei Levéltári Füzetek 2Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 3A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 9Petőfi Népe 1950-2011 38Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 87Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 4Rákos Vidéke 1901-1937 17Reformátusok Lapja 1892-1896 1Rendőri Lapok 1904-1911 2Régészeti Füzetek 1955-1989 6Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 20Somogy vármegye Hivatalos Lapja 2Sorozaton kívüli 32Studia Agriensia 1Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Kiadványai Közleményei 1Szamos 1899-1919 14Szatmár-Németi 1899-1912 8Szatmár 1899-1911 2Szatmár és Bereg 1923-1931 1Szatmár és Vidéke 1899-1919 6Szatmári Friss Újság 1902-1903 2Szatmári Hírlap 1902-1919 1Szeged Művelődéstörténetéből 1-7 2Szegedi Orvostudományi Egytem jegyzőkönyvei 20Szekszárd Vidéke 1Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 7Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Színháztörténeti könyvtár – Új sorozat 1-29 1Szlovákiai magyar irodalomtörténet 2Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 26Tanulmányok Budapest Múltjából 1-34 7Tanulmányok Csongrád megye történetéből 2Tanulmányok és források Baranya megye történetéből 1Technikatörténeti szemle 2Teológia 1Theatrum – színháztudományi értesítő 1961-1965 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 14Tolnamegyei Közlöny 2Tolnamegyei Ujság 5Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 2Történelmi mukák 1Tűzoltó Múzeum évkönyve 1984-2008 3Uj Budapest 1921-1938 1Ungarische (Magyar Névkönyvek) 1877-1895 73Új Ifjúság 1952-1989 3Új Kelet 1994-1998 2Új Szó 1948–2017 13Vadász- és Versenylap 1857-1919 4Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 1Váci Hirlap 1887-1942 5Városi Levéltári Füzetek, Győr 1Vendéglősök Lapja 1896-1940 5A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 3Veszprémi Független Hirlap 1Veszprémi Múzeumi Konferenciák 1989-2000 1Vezetők a Déri Múzeum kiállításaihoz 1Vízügyi szakkönyvek 1Zalai Gyűjtemény 1Zalamegye 1882–1910 3Zalamegyei Ujság 1920-1944 1Zemplén 1