12041 találat, 5000 megjelenítve (0,591 másodperc)

Találatok

1. Adatok a Bernátfalvi (Bernárdfalvy) Földváry nemzetség történetéhez és a nemzetség leszármazási táblázata (180. oldal)
[...] területeken Adatok a Bernátfalvi Bernárdfalvy Földváry nemzetség történetéhez és a nemzetség [...] levelét a 15 század elején Földváry Mátyás nyerte Mátyás fia I [...] kezdve folyamatosan ismert 1561 ben Földváry István mint Martfű birtokosa 8 [...] 1702 augusztus 28 án is Földváry Ferencé Tiszajenő Sárszeg Cibakháza és Gyiger [...]
2. Bárók • Apor Károly • Atzél Lajos • Berkóczy Ferencz • Dőry Lajos • Eötvös József id. • Fehérváry Géza • Fiáth Miklós • Fiáth Pál • Földváry István • Földváry Lajos id. • Földváry Lajos ifj. • Földváry Sándor • Gerliczy Bódog • Inkey Nándor (24. oldal)
[...] Fiáth Pál Budapest Pannónia szálloda Földváry István Budapest belváros Kalap utcza 3 szám Földváry Lajos id Budapest belváros Kalap utcza 3 szám Földváry Lajos ifj Budapest belváros Kalap utcza 3 szám Földváry Sándor Budapest belváros Kalap utcza [...] 16 szám Inkey Nándor Budapest Ferencz Júzsef tér 8 szám
3. Személynévmutató (222. oldal)
[...] felesége Pély Nagy Janka 182 Földváry Árpád 182 Földváry Bertalan 182 Földváry Bora 182 Földváry Bora férje Davátzy 182 Földváry [...] Dániel 182 Földváry Elek 182 Földváry Emma 182 Földváry Erzse férje [...] 182 Földváry Etelka Radvánszky 182 Földváry Éva 182 Földváry Ferenc 1702 180 Földváry Ferenc kir táblai ülnök 182 Földváry
4. Személy- és helynévmutató (215. oldal)
[...] 39 Földes Erdődi család 28 Földváry Bernátfalvai nemzetség 92 Földváry Bernátfalvi család 26 Földváry család 25 26 72 92 142 Földváry Ferenc 121 170 185 Földváry György 92 93 Földváry János 166 Földváry Mihály 16 66 93 133 154 158 Földváry Miklós 17 55 Földváry nemzetség 66 71 93 Földváry [...]
6. 74. A kamarai pénztár nyugtatványa arról, hogy a Földváry-család - többek között az Istvánháza ügyében vesztésre álló per miatt - 1500 forintot tett le -1728. október 15 (179. oldal)
[...] pénztár nyugtatványa arról hogy a Földváry család többek között az Istvánháza [...] erejével is tanúsítjuk hogy a Földváry család 1 a Heves vármegyében [...] letétbe helyezés tekintetében az ugyanazon Földváry családot nyugtatottnak nyilvánítjuk Kelt Budán [...] pénztárnok P H Schweininger Schveninger Ferenc Károly s k kamarai ellenőr [...]
7. Mészáros Kálmán: Egy derék kuruc törzstiszt. Földváry László alezredes, nógrádi várkapitány (139. oldal)
EGY DERÉK KURUC TÖRZSTISZT Földváry László alezredes nógrádi várkapitány MÉSZÁROS [...] régi megállapítása hogy II Rákóczi Ferenc udvarában és államában igen jelentős [...] birtokossá vált Vay Ádám Darvas Ferenc és Gyürky Ádám neve a [...] ben Csécsi János naplója Kazinczy Ferenc hites másolatában a magyar fordítással [...]
8. Rövidítések jegyzéke (399. oldal)
TISZTVISELŐI ÉLETPÁLYÁK Földváry György bernátfalvi és földvári 994 [...] is fontos rokonsági kapcsolatait lásd Földváry Ferenc alispán pályaképénél aki György egyik [...] valamikor 1809 előtt született id Földváry György és Balázsovics másként Zsuffa [...] a rokoni kapcsolatokra nézve lásd Földváry Ferenc alispán aki Földváry János nagybátyja volt 1812 július [...]
9. 1945. október 9., II. rendes ülés (213. oldal)
[...] Dékán a Bizottság első helyre Földváry Ferenc magántanárt jelölte Akik Földváryt akarják [...] 9 nem A Kar nem Földváry Ferenc magán­tanárt kivánja első helyen jelöl­ni [...] Dékán Akik a második helyre Földváry Ferenc magántanárt akarják igennel akik nem [...] 8 3 arányban második hely­re Földváry Ferenc magántanárt jelöli Issekutz Béla ny [...]
10. ADATTÁR • Benedek Gyula: Iratok Szolnok megye történetéből 1686-1715 / 289. o. (308. oldal)
[...] Szőke János uraké Jenő a FÖldváry családé Sárszeg a Földváry családé Czibakháza a Földváry családé Földvár Forgács ispán úré [...] Istvánháza Kiss Péter úré a Földváry családé Gyiger Földváry Ferencé Tisza Ság Keglevits ispán úré Csépa Szántó Ferenc Istváné Hegyesbor a Széky családé [...]
11. F (1_139. oldal)
[...] m kír ezredes hadbíró IX Ferenc tér 4 130 034 Földes [...] Korponai u 4 348 726 Földváry Ferenc Csepel Horthy Miklós út 87 347 991 Földváry Ferenc a Földváry Imre cég főnöke m kir [...] Pál n 20 188 126 Földváry 1 Ferenc magánzó XTV Mexikól út 3 [...]
12. Rövidítések jegyzéke (400. oldal)
[...] Béla egri érsek örökös főispán Földváryt ekkor aki épp a jászbe­rényi [...] helyezték örök nyugalomra K M Földváry László bernátfalvi és földvári 996 [...] megyei birtokaira rokoni összeköttetéseire lásd Földváry Ferenc alispán és Földváry János megyefőnök főispáni helytartó Földváry László mint az utóbbi testvére [...]
13. F (150. oldal)
[...] Akácfa u 6 424 647 Földváry Béla iparművész XIV N ürnberg [...] Xorponai u 4 348 726 Földváry Ferenc Csepel Horthy Miklós út 87 347 763 Földváry Ferenc a Földváry Imre eég főnöke m kir [...] Pál u 20 188 126 Földváry 1 Ferenc magánzó XIV Mexikói út 3 [...]
14. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • F (1__120. oldal)
[...] dr ügyvéd V Gróf Vigyázó Ferenc u 8 0128 662 Földes [...] Korponai u 4 348 726 Földváry Ferenc a Földváry Imre cég főnöke m kir [...] I Remeteét 4 104 829 Földváry Ferenc a Weiss Man fréd repülőgépgyár [...] Pál u 20 188 126 Földváry 1 Ferenc magánzó XIV Mexikóiét 3 497 [...]
15. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • F (1_130. oldal)
[...] krt 69 136 562 Földvári Ferenc dr egyet m tanár bőrgyógyász [...] Korponai u 4 348 726 Földváry Ferenc Csepel Horthy Miklós út 37 347 991 Földváry Ferenc a Földváry Imre cég főnöke m kir [...] Pái u 20 188 126 Földváry 1 Ferenc magánzó XIV Mexikói út 3 [...]
16. Rövidítések jegyzéke (398. oldal)
[...] hunyt el Egerben K M Földváry Ferenc bernátfalvi és földvári 993 alispán [...] és Jenő pusztán volt birtokos Földváry György és Balázsovics másképpen Zsuffa Borbála első fia Fe­renc 1790 október 6 án Szűcsiben [...] és főispáni helytartó lett Lásd Földváry György főszolga­bíró másodalispán és Földváry János megyefőnök főispáni helytartó K [...]
17. II. rész.Társas cégek (325. oldal)
[...] Földváry Imréné szül Treszinszky Gizella Földváry Ferenc dr Búd Jánosné szül Főld váry Mária dr Földváry Imre Földváry Andor budapesti és dr Alföldy [...] Imréné szül Treszinszky Gizella és Földváry Ferenc önállóan jegyzi még pedig özv [...] szül Treszinszky Gizella nevét özv Föld­váry Imréné Földváry Ferenc pedig teljes ne­vét írja Főt [...]
18. 1914 / 89. szám
[...] haza háláját Esztergom gyásza is Földváry Imre budapesti kereskedő és székes [...] De zsőné dr Fölváry Imre Földváry Ferenc Földváry Mariska férj dr Búd Jánosné Földváry Andor gyer­mekei Özv id Földváry lmréné szül Niedermann Anna édesanyja [...] céljából a város képviselő­testülete Grósz Ferencet és Marosi Józsefet küldötte ki [...]
20. A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora • F (123. oldal)
[...] m kir hadbíró al­ezredes IX Ferenc tér 4 J öOC 34 [...] 56 J 359 47 Földi Ferenc dr ügyvéd 1 Horthy Miklós [...] u 28 AL 974 55 Földváry Ferenc a Földváry Imre cég főnöke X Orczy [...] u 20 Aut 877 86 Földváry I Ferenc likőr konyak rumgyár bor és [...]

 

Találatok rendezése
Találatok szűkítése Forrás
mind
Bakonyi Természettudományi Múzeum 2Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 24Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 6Békés Megyei Könyvtár 251Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 202Budapest Főváros Levéltára 699Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 80Budapesti Történeti Múzeum 3Csorba Győző Könyvtár 31Damjanich János Múzeum 31Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 27Dobó István Vármúzeum 19Dornyay Béla Múzeum 18Duna Múzeum - Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum 1A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 130Első Lánchíd – Mérnöki és Szolgáltató Bt. 7Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 19Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Levéltára 1Erzsébetváros Önkormányzata 21Eszterházy Károly Egyetem Könyvtára 2Evangélikus Országos Könyvtár 206Evangélikus Országos Levéltár 156Érc- és Ásványbányászati Múzeum 1Ferencváros Önkormányzata 14Ferenczy Múzeum 28Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 52Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2626Fradi Múzeum 9Göcseji Múzeum 16Gödöllői Városi Múzeum 10Hajdúsági Múzeum 11Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 1747Herman Ottó Múzeum 7HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 1II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 24Iparművészeti Múzeum 2Janus Pannonius Múzeum 4Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 304Jósa András Múzeum 5József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 14József Attila Múzeum 5Katona József Könyvtár (Kecskemét) 81Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 113Kecskemét megyei jogú város 2Kecskeméti Katona József Múzeum 11Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 140Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 3Laczkó Dezső Múzeum 5Magyar Hidrológiai Társaság 12Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 6Magyar Levéltárosok Egyesülete 11Magyar Mezőgazdasági Múzeum 5Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 12Magyar Nemzeti Galéria 5Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 11Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 18Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 14Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 36Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára 10Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 11Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 46Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 40Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 231Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 65Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 38Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 24Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 25Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 15Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Múzeum 8Magyar Természettudományi Múzeum 58Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 11Mátra Múzeum 4Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 2Móra Ferenc Múzeum 16Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 209Munkácsy Mihály Múzeum 2Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 2Néprajzi Múzeum 2Országgyűlési Könyvtár 998Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 359Országos Széchényi Könyvtár 13Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 46Osztrák Állami Levéltár 88Pannonhalmi Főapátsági Levéltár 1Pápai Református Gyűjtemények 45Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 1051Petőfi Irodalmi Múzeum 135Rippl-Rónai Múzeum 4Savaria Múzeum 3Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei 3Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 51Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 3Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 25Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 852Szent István Király Múzeum 4Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 32Tiszazugi Földrajzi Múzeum 11Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (Debrecen) 2Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 85Újpest Önkormányzata 1Vác Város Levéltára 25Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 14Wosinsky Mór Múzeum 6Xantus János Múzeum 40XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 3
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Acta Papensia - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 2001-2013 12Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 45Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve 1963-2011 11Archivum - A Heves Megyei Levéltár Közleményei 6Arrabona 1959-2007 5Állami költségvetés 1Állami zárszámadás 12Balatoni Szemle 1942-1944 15Balatonvidék 1900–1917 5Baranya - Történelmi és honismereti folyóirat 4Bács-Kiskun megye múltjából 1-23 10Bács-Kiskun megyei aprónyomtatványok 1844-1992 1A Bencés rend adattárai 1Békés 1869-1937 34Békés Megyei Hírlap 1971-2010 15Békési Élet 1966–1981 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 111Borsodi Levéltári Füzetek 1Buda és vidéke 1893-1904 29Budai Napló 1914-1938 33Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 659Budapest Főváros Tanácsának jegyzőkönyvei 1950-1990 2Budapest Régiségei 1-41 1Budapest Története I-V 3Budapest története képekben 5Budapest történetének bibliográfiája 14Budapest Történetének Forrásai 7Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 2049Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 1A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem jegyzőkönyvei 4A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 76Budapesti Negyed 1993-2010 7A Budapesti Orvostudományi Egyetem jegyzőkönyvei 20Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 79Címjegyzékek 1712-1868 4Címjegyzékek 1867-1942 126Credo. Evangélikus Műhely. 1995–2009 2A Csongrád Megyei Levéltár Kiadványai 2Cumania 1972-2010 8A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 6Dél-Alföldi Évszázadok 14Délmagyarország 1910-2010 852Discussiones Neogradienses 1-9 12Documentatio Borsodiensis 1-7 4Documentatio Historica (Szolnok) 1-17 27Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 1-10 1Dunántúli Napló 1944-2004 31Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 45Eger - hetilap 1863-1914 146Eger - napilap 1915-1944 26Egyéb kiadványok 7Egyéb okmánytárak 9Egyháztörténeti Szemle 2000-2017 1Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jegyzőkönyvei 1Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 1Erzsébetváros 1993- 2017 2Esztergom 1895–1932 293Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 1294Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei - Történelemt... 2Evangélikus egyetemes közgyűlési jegyzőkönyvek 78Evangélikus Egyházi Értesítő 25Evangélikus egyházjogi művek 1Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 78Evangélikus egyháztörténet – monográfiák 2Evangélikus Evangélikus Egyház és Iskola 1883–1905 30Evangélikus Élet 8Evangélikus gyülekezeti névtárak 29Evangélikus gyülekezettörténetek 13Evangélikus lap 4Evangélikus Népiskola 1889–1942 5Evangélikus Őrálló 1905–1918 31Evangélikusok lapja 7Életünk 1963-2014 5Észak-Magyarország 1956-2009 24Északkeleti Újság 1909-1919 2Fejér Megyei Levéltár közleményei 2Fejér Megyei Történeti Évkönyv 8Felsőbányai Hírlap 1896-1918 5Felsőházi irományok (1927–1944) 6Felsőházi naplók (1927–1944) 28Ferencváros 1964-2011 14Folia Historica 8Forrás 1969-2018 2Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 3Forrásközlemények (Bács-Kiskun Megyei Levéltár) 1-12 3Források a magyar népi demokrácia történetéhez 1-9 1Források a vízügy múltjából 1-11 1Forrástudományi segédletek 1-3 14Fotótéka 1Főrendiházi irományok (1865–1918) 20Főrendiházi naplók (1861–1918) 26Fővárosi Hírlap 1912-1938 28A Fővárosi Nyilvános Könyvtár Budapesti Gyűjteményének bibliográfiai munkálatai 1A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár első világháborús plakátgyűjteménye 13A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 3Fradi műsorfüzet 1978-1989 3Fradi Újság 1990-2000 1FTC napló 1Független Budapest 1906- 1938 19Gazdasági címtárak 1842-1932 63Gazdák Lapja 1903-1910 3Gödöllői Múzeumi Füzetek 1-12 1Gyászjelentések - Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára 1Győri Szemle 1930-1944 2Gyulai füzetek 6A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 1-10 1Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 3Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 4Hajdúsági Közlemények 1-17 1Hajdúsági Múzeum Évkönyvei 1973-2008 2Harangszó 1918–1939 20A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 1Heti Szemle 1899-1914 7Heves megyei aprónyomtatványok 4Heves Megyei Hírlap 1953-2018 22A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 25A Heves Megyei Levéltár segédletei 8Hevesi Szemle - Hevesi Napló - Új Hevesi napló 4A Hét 1957-1996 2Hidrológiai Közlöny 9Hidrológiai Tájékoztató 3Hídlap 2003-2011 2Hírhozó 1991-2010 3Hölgyek és urak naptára 1892-1897 30Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 1954-1971 1Az Iparművészeti Múzeum kiállítási katalógusai 1Iparosok Lapja 1907 1Irodalmi Szemle 1958-2014 1Iskola és levéltár 1Iskolai Értesitők - Csikszereda 1Iskolai Értesitők - Kolozsvár 6Iskolai Értesitők - Marosvásárhely 2Iskolai Értesitők - Sepsiszentgyörgy 1Iskolai értesítők - Aszód 9Iskolai értesítők - Békéscsaba 1Iskolai értesítők - Budapest 62Iskolai értesítők - Debrecen 5Iskolai értesítők - Eger 6Iskolai értesítők - Eperjes 7Iskolai értesítők - Esztergom 88Iskolai értesítők - Érsekújvár 1Iskolai értesítők - Győr 6Iskolai értesítők - Igló 5Iskolai értesítők - Keszthely 1Iskolai értesítők - Kiskunhalas 11Iskolai értesítők - Komárom 22Iskolai értesítők - Miskolc 52Iskolai értesítők - Munkács 9Iskolai értesítők - Nagykanizsa 1Iskolai értesítők - Nagykároly 1Iskolai értesítők - Nagykőrös 4Iskolai értesítők - Nyíregyháza 3Iskolai értesítők - Pápa 6Iskolai értesítők - Pécs 58Iskolai értesítők - Pozsony 1Iskolai értesítők - Sárospatak 1Iskolai értesítők - Selmecbánya 11Iskolai értesítők - Sopron 10Iskolai értesítők - Szarvas 1Iskolai értesítők - Székesfehérvár 2Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1956-2008 4A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 1A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-61 1Jósa András Múzeum Kiadványai 1-55 3Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 1Kassák múzeum kiadványai 2Kereskedelmi és vendéglátóipari falragaszok, hirdetmények 5Kerületi figyelő 1Képviselőházi irományok (1861–1918) 72Képviselőházi naplók (1861–1918) 759Képviselőházi naplók (1927–1944) 1Kiskunhalasi helyi lapok 135Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 5Klasszikus orvosi könyvek 51Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 14Könyvek Esztergomról 158Körösvidék 1920–1927 91Közérdek (Tolna megye) 3Közérdek 1908-1916 11A Közlekedési Múzeum Évkönyvei 1971-2013 1Közlemények Békés megye és környéke történetéből 5Közlemények Székesfehérvár történetéből 2Kővárvidék 1904-1918 1Lánchíd füzetek 2Levéltári füzetek (Bács-Kiskun Megyei Levéltár) 1-12 1Levéltári Közlemények 1923–2015 29Levéltári leltárak 1-89 39Levéltári Szemle 1951–2016 9Levlétári jegyzékek 1-3 1A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 1Magyar Műemlékvédelem 1960-2007 2A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 4Magyar Paizs 1900–1917 4Magyar protestáns egyháztörténeti adattár I-XV. 3Magyar Református Egyház Javainak Tára 1Magyar Székesfőváros 1898-1906 5Magyar Színpad 1903-1907 26A magyar testőrségek névkönyve 4Magyar vasúti évkönyv 1878-1994 6Magyarországi Egyházi Levéltárak Fondjegyzékei I-IV 1Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 1A Makói Múzeum Füzetei 1-112 5Mátészalka 1909-1915 2Mátrai Tanulmányok 1993-2005 4Megyei hídtörténeti kiadványok 4Megyei út-történeti kiadványok 1Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok 1-11 4A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 1955-1993 1A Mol Fondjainak és Állagainak Jegyzéke I-IV 1MOL kiadványai II. Forráskiadványok 1-52 11MOL kiadványai III. Hatóság- és hivataltörténet 1-10 4MOL kiadványai. I. Levéltári Leltárak 1-9 1A MOL segédletei 1-28 17A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 15MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-1989 3MSZMP Heves Megyei testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1956-1989 1A MTA Könyvtár Kézirattárának Katalógusai 8A MTA Könyvtárának Kiadványai 3MTI - Magyar Országos Tudósító 36MTI - Napi hírek 40MTI - Tematikus sorozatok 7Nagy Iván Könyvek 17Nagybánya 1903-1931 3Nagybánya és Vidéke 1899-1918 9Nagykároly és Vidéke 1899-1919 30Natura Somogyiensis 1-20 2Nemere 1871-1884 7Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 1A Nemzeti Szalon kiállításai 1894-1960 1Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 2A Néprajzi Múzeum forráskiadványai 1-6 2Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 24Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1972-2009 6A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 2Nyírvidék 1882–1942 37Országgyűlési almanach 27Országgyűlési emlékek 4Országgyűlési lakáskönyv 40Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyvei 6Orvostörténeti Közlemények 3Payr Sándor művei 16Pápa és Vidéke 1923–1944 9Pápai Hirlap 5Pápai Közlöny 1892–1921 6Pápai Lapok 1874–1919 27A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 1-13. 31Pápai Újságok 1Pest Megye Múltjából 14Pest Megyei Hírlap 1957-1995 1051Pest Megyei Levéltári Füzetek 22Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 6Petőfi-könyvtár 1-30 1Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 30A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 96A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1959-1987 5Petőfi Népe 1950-2011 80Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 21Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 211Rákos Vidéke 1901-1937 108Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 98Református egyházkerületi névtárak 13Református egyházmegyei jegyzőkönyvek 13Református konventi jegyzőkönyvek 6Reformátusok Lapja 1892-1896 2Régi magyar családok 1-7 1A Savaria Múzeum Közleményei 1-43 1Sárospataki Füzetek 1997-2017 2Segédletek (Bács-Kiskun Megyei Levéltár) 1-7 2Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 9Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 32Somogy vármegye Hivatalos Lapja 8Somogyi Almanach 4Sopron Város Történeti Forrásai 4Sorozaton kívüli 121Studia Agriensia 8Studia Comitatensia 1-30 17Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 10Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Kiadványai Közleményei 13Szabolcs 1874-1876 2Szamos 1899-1919 13Szatmár-Németi 1899-1912 8Szatmár és Vidéke 1899-1919 11Szatmár Vármegye 1905-1913 10Szatmári Est 1913-1914 1Szatmári Friss Újság 1902-1903 1Szatmári Gazda 1909-1919 2Szatmári Hírlap 1902-1919 2Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 37Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 1Szekszárd Vidéke 3A Szekszárdi Múzeum Évkönyvei 1970-2012 6Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 4Színháztörténeti füzetek 1-80 5Színháztörténeti könyvtár – Új sorozat 1-29 4Színháztudományi Szemle 1978-2009 2Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 14Tanulmányok Budapest Múltjából 1-34 2Tanulmányok Csongrád megye történetéből 20Tanulmányok és források Baranya megye történetéből 2Tanulmányok Heves megye történetéből 5Tanulmányok Pásztó történetéből 2Tanulmányok Tolna megye történetéből 5Technikatörténeti szemle 2Theologiai Szaklap 1902–1918 1Tisicum 1973-2011 3Tiszavilág 1-5 5A Tiszazugi Földrajzi Múzeum adattára 5Tolna Megyei Levéltár segédletei 4Tolna Megyei Levéltári Füzetek 6Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 21Tolnamegyei Közlöny 14Tolnamegyei Ujság 20Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 23Uj Budapest 1921-1938 4Ungarische (Magyar Névkönyvek) 1877-1895 88Új Kelet 1994-1998 6Új Szatmár 1912 2Új Szó 1948–2017 28Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 1Vadász- és Versenylap 1857-1919 58Vas megyei levéltári füzetek 1Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 1Váci Hirlap 1887-1942 52Váci Történelmi Tár 25Váczi Közlöny 1881-1895 61Városi Levéltári Füzetek, Győr 2Várostörténeti Tanulmányok 1-13 4Vendéglősök Lapja 1896-1940 14Veszprém megyei hivatalos heti közlöny 6A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 1A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 2Veszprémi Független Hirlap 13Veszprémi Múzeumi Konferenciák 1989-2000 1Vízügyi szakkönyvek 2Zalai Gyűjtemény 2Zalai Közlöny 1925 2Zalamegye 1882–1910 6Zalamegyei Ujság 1920-1944 10Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 36Zsilinszky Mihály művei 9