7184 találat, 5000 megjelenítve (0,630 másodperc)

Találatok

1. Bozóky István
özv Bozóky Istvánná szül Sellyey Ilona feleség István Kálmán és László gyermekei Sellyey [...] férj édesapa vö és rokon Bozóky István kir postamester folvó hó 12 [...]
2. Bozóky István
[...] és jó rokon NÉHAI Polgár BOZÓKY ISTVÁNNAK folyó hó 15 én d [...] rokonok nevében is Bánatos testvérei Bozóky Juliánná özv Polgár Csóka Imréné Bozóky Sára özv Polgár Piros Istvánné és gyermekei Polgár Bozóky Mihály nejével Lakatos Zsuzsánnával és [...]
3. Demeter István
[...] én Sógorai és sógornői ifj Bozóky István nejével és gyermekei Bozóky Erzsébet férjével Bozóky Károly nejével Bozóky Lajos nejével és gyermekei Bozóky Sándor és Bozóky Lajos Valamint számos közeli és [...] Jánossal és gyermekei Apósa id Bozóky István Anyósa id Bozóky Istvánné szül Sarkadi Zsuzsánna A [...]
4. Irományszámok • 1906-270. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése nyomtatvány utján elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádolt Bozóky Árpád orsz. képviselő mentelmi ügyében (1906-X-457. oldal)
[...] bizottság tiszteletlel javasolja hogy Bene István orsz képviselő mentelmi joga ez [...] elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádolt Bozóky Árpád orsz képviselő mentelmi ügyében A budapesti kir Ítélőtábla Bozóky Árpád időközben megválasztott orsz képviselőt [...] mentelmi bizottság tisztelettel javasolja hogy Bozóky Árpád orsz képviselő mentelmi joga [...]
5. 1938 / 1. szám • Dr. Bozóky Géza: Nemzetközi váltójog (Oldal 7. oldal)
KERESKEDELMI JOG 7 Dr Bozóky Géza Nemzetközi váltójog íria dr [...] a feladatnak tesz eleget dr Bozóky Géza egyetemi professzor a Nemzetközi [...] 8 9 füzet dr Szászy István jogászcgyleti értekezéséi különlenyomat 1933 ápr [...]
6. 1937 / 9. szám • Bozóky Géza: Nemzetközi váltójog [Könyvismertetés] (Oldal 395. oldal)
[...] és Gerlóczy Endre főtitkár Melzer István titkárok Ács Jenő és Báty [...] Mátyásfalvy Erik Simonyi Lajos Varannai István és Vckerdy Géza pénztáros Lukács [...] I r Szántó Imre IRODALOM BOZÓKY GÉZA NEMZETKÖZI VÁLTÓJOG Az Európa [...]
7. 2006-10-12 / 240. szám
[...] Antal Holl István Mensáros László Bozóky István Kerekes László Pankotay István Gerbár [...] Tünde című filozofikus mesejátéká­val rendező Bozóky István nyitotta meg kapuit az önál­ló [...] nélkül beszélni ezek­ről a pillanatokról Bozóky István térbe helyezte a dara­bot a [...] dolgoznak Nyíregyháza KM Léner Péter Bozóky Istvánt követte az igazgatói székben Schlan [...]
8. 1996-08-24 / 197. szám
[...] az önálló tár­sulat létrehozásának feltételei Bozóky István alapító igazgató igazán nagyszerű társulatot [...] min­denki azonnal rá figyelt Mert Bozóky István mondott is vala­mit amikor beszélt [...] a magyar szí­ni életnek ez Bozóky István­nak a színház alapító igazga­tójának és [...] Gyuri az első művészeti vezető Bozóky István alapító igazgató Végül szín­házrajongók színházi [...]
9. 1970-05-30 / 11. szám
[...] tevékenysége szerepel a másik kiegészítőjeként BOZÓKY ISTVÁN Egyik sem A két művészi [...] annak a produk­ciónak a sikere BOZÓKY ISTVÁN Egy­részt a nagyszerű színészgár­dán [...] az ön nevezetes rendezése óta BOZÖKY ISTVÁN A szín­ház akár akarja [...] és a színházak kapcsolatáról BOZÖKY ISTVÁN Saját tapasztalataim e tekintetben Bozóky István általában jók Ami a [...]
10. (61. oldal)
[...] Szm 3 fv Pord Raies István Rend Bozóky István 1950 21 7 424 Gyakonov [...] Makai Imre Diszlet Köpeozi Bócz István Rend Bozóky István 1951 12 28 429 Gorbatov [...] Elli Diszlet Ütő Endre Rend Bozóky István 1951 21 7 430 Kornyejcsuk [...]
11. (46. oldal)
[...] Lajos Versek Pischer Sándor Rend Bozóky István Bem 1952 X 24 Tartuffe [...] fv Pord Pándy Lajos Rend Bozóky István Bem I 952 XII 5 [...] fv Pord Arany János Rend Bozóky István és Gyökössy Zsolt Bem 1953 [...] 23 Molière Klima Jaroszlav Sárközi István
12. Bozóky Pál Gerő: Szent István jeruzsálemi alapítványairól (23. oldal)
[...] 1994 Bozsóky Pál Gerö Szent István király jeruzsálemi alapítványairól A keresztény [...] rövid történelmi áttekintés elsősorban Szent István esetleges jeruzsálemi útját szentföldi adományait [...] ezredforduló előtt Kik írtak Szent István jeruzsálemi útjáról és járt e [...]
13. ADATTÁR • Botka János: A Jászkunság tényleges nemeseinek összeírása 1850-ből / 351. o. (362. oldal)
[...] összesen 37 Lenkei Sámuel Lenkei István Kabai Tóth József Kabai Tóth [...] Cs Uj Sándor Cs Uj István 5 Kunhegyes városában lakozó nemesek [...] városában fejadótól mentes ns egyének Bozóky András t Bozóky István t Bozóky Sándor t Bozóky György Bozóky Mátyás t Bozóky Lajos t Bozóky László Nagy Antal t Palásty
14. A Miskolci Nemzeti Színház műsora 1949 - 1972 (148. oldal)
[...] Makai I D Köpeczi Bócz István R Bozóky István 038 Bem 1951 X 9 [...] Endre Jm Majthényi Gabriella R Bozóky István 040 Mo bem 1951 XII [...] v Jm Majthényi Gabriella R Bozóky István 053 Bem 1952 XI 14 [...] Gabriella és Patassy Tibor R Bozóky István 055 Bem 1952 XII 19 [...]
15. Műsoradatok (1949 - 1969) (190. oldal)
[...] Jelmez Székely Piroska Rend Komor István Bem 1968 IX 28 Katona [...] László Jelmez Takács Katalin Rend Bozóky István Bem Játékszín 1968 X 11 [...] László Jelmez Takács Katalin Rend Bozóky István Bem Játékszín 1968 XI 22 [...] fv Diszlet Székely László Rend Bozóky István Bem Jáiékszin 1969 II 7 [...]
16. Műsoradatok (1949 - 1969) (228. oldal)
[...] Lajos Díszlet Ütó Endre Rend Bozóky István Bem 1952 X 24 Molière [...] Lajos Díszlet Ütó Endre Rend Bozóky István Bem 1952 XII 5 Sárközi István A SZELISTYEI ASSZONYOK Op 3 [...] János Díszlet Utó Endre Rend Bozóky István és Gyökössy Zsolt Bem 1953 [...]
17. 1. szám • Bozóky-Szeszich Károly: A csörgedeztető öntözés hidraulikai vizsgálata (16. oldal)
[...] A csörgedeztető öntözés hidraulikai vizsgálata BOZÓKY SZESZICH KÁROLY Földünk sok országában [...] használható táblázatot állítottak össze Oroszlány István és munkatársai 1 A csörgedeztető [...]
18. 1992-03-28 / 75. szám
[...] vesz Nyíregyházáról Budapesten Öt perc Bozóky Istvánnal utóhanggal Budapest Nyíregyháza KM Réti [...] szereposztás köze­pe táján Kovács professzor Bozóky István Jóval az előadás kezdete előtt [...] ott töl­tött évekről szeretné kérdezni Bozóky István jellegzetesen fanyar vagy inkább kesernyés [...] Minden általunk elvárt ven­dégnek beleértve Bozóky Ist­vánt is fénymásolt meghívót küldtünk az [...]
20. 1996-09-14 / 215. szám
[...] Pál és archív felvételek Nagy István Attila A következő olvasható a [...] Örökös tag címet adományo­zott nekik Bozóky István színházalapító igazgató Be kell vallanom [...] idekerültem először rendez­ni majd felkérésre Bozóky István után színházigazgatónak megérintett az a [...] Mindenki éli a maga életét Bozóky István össze tudta tartani a közösséget [...]
22. Színházak (152. oldal)
[...] Nyíregyháza Bessenyei tér 13 Igazgató Bozóky István Ügyvezető ig Rohály Miklós Dramaturg [...] Katona Zoltán Kovács Gyula Lakatos István Lengyel István Máthé Eta Palotai István Pankotay István Petényi Ilona Stettner Ottó Szabó [...] Jelmez Kék Maya mv Rend Bozóky István Bem 1982 X 2 152 [...]
24. 2001-05-31 / 126. szám
[...] személy­pénztárainál adnak bővebb felvi­lágosítást Elhunyt Bozóky István Budapest MTI Nyolc­vanéves korában vasár­nap elhunyt Bozóky Ist­ván színész igazgató rendező érdemes mű­vész Bozóky István 1921 ben szü­letett Budapesten Tanul­mányait [...] ben érdemes művész elismerést kapott Bozóky István Konferencia a méltóságért mentesítő vonatok [...]
25. A Madách Színház műsora 1951 - 1976 (122. oldal)
[...] Jelmez Mialkovszky Erzsébet Rendezte Horvai István 1953 XII 11 Hubay Miklós [...] Jelmez Mialkovszky Erzsébet Rendezte Horvai István 1954 X 22 Shaw George [...] Zoltán Jelmez Kreibich Margit Rendezte Bozóky István 1954 X 30 Ibsen Henrik [...] György Jelmez Kreibich Margit Rendezte Bozóky István 1954 XII 23 Halász Péter
26. Teljes előadásfelvételek (84. oldal)
[...] Forró Pál Lengyel János Papp István Koltai Róbert Henkel Gyula Tóth [...] Thomas Steams KOKTÉL HATKOR Rend Bozóky István Szalagsebesség 9 5 cm sec [...] Vj 3 fv Ford Vas István Edward Julia Celia Alex Ismeretlen [...] Klára Demjén gyöngyvér Király Levente Bozóky István Máthé Eta Kállay Bori Paál István 84
27. Műsoradatok (1949 - 1969) (226. oldal)
[...] Szm 3 fv Ford Raies István Rend Bozóky István Bem 1950 XI 7 Gyakonov [...] és Urbán Emó Díszlet Básthy István Rend Kertész Sándor Bem 1950 [...] Ford Háy Gyula Diszlet Básthy István Rend Vass Károly Bem 1950 [...] Ford Illyés Gyula Diszlet Básthy István Rend Bozóky István Bem 1951 1 16 Davidoglu [...]
28. A Madách Színház műsora 1951 - 1976 (123. oldal)
[...] Jelmez Mialkovszky Erzsébet Rendezte Horvai István 1955 XII 23 Gorkij Makráim [...] Zoltán Jelmez Mialkovszky Erzsébet Rendezte Bozóky István 1956 Ш 9 Hugo Vidor [...] Jelmez Kreibich Margit Rendezte Horvai István és Pártos Géza 1956 III [...] Zoltán Jelmez Kreibich Margit Rendezte Bozóky István 1956 X 12 12
29. A kortárs magyar dráma színművészetünkben (1957 - 1982) A - K (144. oldal)
[...] jelmez Arató Ferencné rend Kazán István Ism 1967 FilmSzM szept 22 [...] G MNemz szept 28 Gábor István NőkL szept 30 Földes Anna [...] 556 Díszlét Székely László rend Bozóky István Ism 1969 CsongrádmH febr 9 [...] Miklós jelmez Kemenes Fanni rend Bozóky István Ism 1970 EstiH ápr 11 [...]
30. A budapesti színházak műsora (24. oldal)
[...] László Jelmez Meluzsin Mária Rend Bozóky István Bem 1973 X 5 66 [...] Péter Díszlet Rajkai György Rend Bozóky István X 14 XI 3 XI [...]
31. Szabó István: A színházak műsora az 1950-es években (33. oldal)
[...] 785 Nemzeti K Madách Hubay István Horvai István 1955 05 09 27 13 [...] Júlia Madách Csehov Három Horvai István 1954 10 22 51 36 [...] erkölcse Madách Seribe Egy pohár Bozóky István 1954 10 30 260 130 [...] Kamara víz Madách Ibsen Nóra Bozóky István 1954 12 23 139 65 [...]
32. 1992 / 3. szám • Summary, Aus dem Inhalt (3_81. oldal)
[...] Tamás Kolosi Poor and Impoverish­ment István György Tóth The Challenge of [...] Ray Newcomers and Wanderers Eva Bozóky István Bottá Life work and age [...] Tamas Kolosi Arme und Verarmung István György Tóth Die Herausforde­rung der [...] Ray Ansied­ler und Wanderer Éva Bozóky István Bottá Das Leben Werke und [...]
33. 1891-09-06 / 75. szám (1500. oldal)
[...] 10 én déli 12 óráig Bozóky István segédhivatali igazgatóhoz nyújt­sák be A [...] 21 ének déli 12 órájáig Bozóky István segédhivatali igazgató­hoz nyújtsák be A [...] 25 ikének déli 12 óráig Bozóky István segédhivatali igazga­tóhoz nyújtsák be A [...]
34. 1980 / 1. szám • Aus dem Inhalt (1_97. oldal)
[...] a Great Sin Cultural Review István Jánosy Rámá jana László Vekerdi Searchlight Éva Bozóky István Kónya Cal­vinism and Social Theory [...] eine grosse Sünde Kulturelle Rundschau István Jánosy Rámájana László Vekerdi Schein­werfer Éva Bozóky István Kó­nya Kalvinismus und Gesellschafts­theorie Sándor [...]
35. (16. oldal)
[...] Szm 3 fvT Send Kazán István Jelmez Schaf­fer Judit Diszlet Wegenast [...] verseket ford Görgey Gábor Rend Bozóky István Diszlet Drégely László Jelmez Kemenes [...] irta G Dénes György Rend Bozóky István Diszlet Drégely László Jelmez Kemenes [...]
36. Színházak (262. oldal)
[...] Béla Koreogr Vásárhelyi László Rend Bozóky István Bem 1981 X 17 239 [...] Fanny m v Koreogr Holl István Színp alk és rend Nagy [...] Zenei vezető Tomasovszki Pál Rend Bozóky István Magy orsz i bem 1982 [...]
37. Műsoradatok (1949 - 1969) (186. oldal)
[...] Díszlet Székely László Rend Komor István Bem 1965 X 22 Gyárfás [...] Gábor Díszlet Sándor Lajos Rend Bozóky István Bem 1966 II 18 1966 1967 Illés Endre és Vas István TRISZTÁN Dr 3 fv Díszlet [...] László Jelmez Gyarmathy Ágnes Rend Bozóky István Bem 1966 IX 23 Kálmán [...]
38. (32. oldal)
[...] Lev Ford Makai Imre Rend Bozóky István Bea 1951 IX 28 Caiky [...] Antal és Nikodémusz Elli Rend Bozóky István Bem 1951 XI Fast Howard [...]
39. Műsoradatok (1949 - 1969) (187. oldal)
[...] Tr 2 r Ford Vas István Díszlet Székely László Jelmez Gyarmathy Ágnes Rend Komor István Uj bet 1967 II 18 [...] Lajos Jelmez Gyarmathy Ágnes Rend Bozóky István Bem 1967 VI 3 Kamaraszínház [...] r Díszlet Sándor Lajos Rend Bozóky István Bem 1966 XII 2 Maugham [...]
40. Madách Színház 1950 - 1976 (40. oldal)
[...] Tolnay Klári Tímár József Rend Bozóky István 1954 НОРА Г Ибсена Постановка [...] Klári Tolnay József Tímár D István Bozóky 1954 Csehov HÁROM NŐVÉR Dayka [...] Manyi Tolnay Klári Rend Horvai István 1954 ТРИ СЕСТРЫ А Чехова [...] Manyi Kiss Klári Tolnay D István Horvai 1954
41. (98. oldal)
[...] nyomai így példaként említhető Kaszás István aki 194 forintos földjét 1880 [...] 1853 ban a legvagyonosabb személy Bozóky István volt 344 forintos földdel Mellette [...] ban 280 forinttal szerepelt Szentbenedeky Bozóky néven Gyarapodásuk méreteire jellemző hogy Bozóky Istvánon kívül Mátyás 278 András 112 [...]
42. 1929.05.02. 25. ülés (334. oldal)
[...] osztályban ekként megüresedő állásra viszont Bozóky Istvánt a rangsor szerint so­ronlevő XI [...] műegyetemi gépészt nevezte ki A Bozóky István előlépésével megüresedett t XI fiz [...]
43. Műsoradatok (1949 - 1969) (227. oldal)
[...] Makai Imre Díszlet Köpeczi Bócz István Rend Bozóky István Bem 1951 IX 28 Csiky [...] Elli Díszlet Ütó Endre Rend Bozóky István Bem 1951 XI 7 Fast [...] Willner és Bodansky Átd Békeffi István és Kellér Andor Díszlet Ütó [...]
44. 1991-08-31 / 204. szám
[...] mindig hoz ma­gával új embereket Bozóky egyébként hihetetlenül jól ala­pozta meg [...] is hozták létre a színhá­zat Bozóky István igazgató Fehér György művészeti vezető [...] Berki Antal Hartmann Teréz Holl István Jancsó Sarolta Lakatos István Vitai András Október 17 én [...] Tünde című művét adta elő Bo­zóky István rendezésében Már az első évad [...]
45. Függelék (215. oldal)
[...] Bossin András János Bonrbong János Bozóky István Bozóky Istvánné Bozóky Bögözy Fereno Brezinay Lgrinc Brigidó [...]
46. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (94. oldal)
[...] s a III nemzedékbeli Kiss István és Turi Erzsébet 2 gyermeke [...] ezek II nemzedékbeli 4 gyermeke Bozóky József és Nagy Erzsi vonalán [...] I 725 IV 14 én Bozóky István 66 éves koréban Közülük bár­melyik lehetett a szóbanforgó Bozóki Istvánnak nős Bálint Honéval felmenője esetleg [...]
47. Irományszámok • 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról (1872-IX-174. oldal)
[...] Marz 1873 A másolat hiteléül Bozóky István s h aligazgató C ad [...] Marz 1873 A másolat hiteléül Bozóky István s h aligazgató Sr Excellenz [...]
48. Műsoradatok (1949 - 1969) (229. oldal)
[...] fv Diszlet Utó Endre Rend Bozóky István Bem 1954 IV 4 Iszajev [...] Stein és Jenbach Átd Békeffi István és Kellér Dezsó Diszlet Ütó Endre Rend Bozóky István Bem 1954 VI 6 Smetana [...]