7184 találat, 5000 megjelenítve (0,040 másodperc)

Találatok

1. Bozóky István
özv Bozóky Istvánná szül Sellyey Ilona feleség István Kálmán és László gyermekei Sellyey [...] férj édesapa vö és rokon Bozóky István kir postamester folvó hó 12 [...]
2. Bozóky István
[...] és jó rokon NÉHAI Polgár BOZÓKY ISTVÁNNAK folyó hó 15 én d [...] rokonok nevében is Bánatos testvérei Bozóky Juliánná özv Polgár Csóka Imréné Bozóky Sára özv Polgár Piros Istvánné és gyermekei Polgár Bozóky Mihály nejével Lakatos Zsuzsánnával és [...]
3. Demeter István
[...] én Sógorai és sógornői ifj Bozóky István nejével és gyermekei Bozóky Erzsébet férjével Bozóky Károly nejével Bozóky Lajos nejével és gyermekei Bozóky Sándor és Bozóky Lajos Valamint számos közeli és [...] Jánossal és gyermekei Apósa id Bozóky István Anyósa id Bozóky Istvánné szül Sarkadi Zsuzsánna A [...]
4. 2006-10-12 / 240. szám
[...] Antal Holl István Mensáros László Bozóky István Kerekes László Pankotay István Gerbár [...] Tünde című filozofikus mesejátéká­val rendező Bozóky István nyitotta meg kapuit az önál­ló [...] nélkül beszélni ezek­ről a pillanatokról Bozóky István térbe helyezte a dara­bot a [...] dolgoznak Nyíregyháza KM Léner Péter Bozóky Istvánt követte az igazgatói székben Schlan [...]
5. 1970-05-30 / 11. szám
[...] tevékenysége szerepel a másik kiegészítőjeként BOZÓKY ISTVÁN Egyik sem A két művészi [...] annak a produk­ciónak a sikere BOZÓKY ISTVÁN Egy­részt a nagyszerű színészgár­dán [...] az ön nevezetes rendezése óta BOZÖKY ISTVÁN A szín­ház akár akarja [...] és a színházak kapcsolatáról BOZÖKY ISTVÁN Saját tapasztalataim e tekintetben Bozóky István általában jók Ami a [...]
6. 1996-08-24 / 197. szám
[...] az önálló tár­sulat létrehozásának feltételei Bozóky István alapító igazgató igazán nagyszerű társulatot [...] min­denki azonnal rá figyelt Mert Bozóky István mondott is vala­mit amikor beszélt [...] a magyar szí­ni életnek ez Bozóky István­nak a színház alapító igazga­tójának és [...] Gyuri az első művészeti vezető Bozóky István alapító igazgató Végül szín­házrajongók színházi [...]
7. (61. oldal)
[...] Szm 3 fv Pord Raies István Rend Bozóky István 1950 21 7 424 Gyakonov [...] Makai Imre Diszlet Köpeozi Bócz István Rend Bozóky István 1951 12 28 429 Gorbatov [...] Elli Diszlet Ütő Endre Rend Bozóky István 1951 21 7 430 Kornyejcsuk [...]
8. (46. oldal)
[...] Lajos Versek Pischer Sándor Rend Bozóky István Bem 1952 X 24 Tartuffe [...] fv Pord Pándy Lajos Rend Bozóky István Bem I 952 XII 5 [...] fv Pord Arany János Rend Bozóky István és Gyökössy Zsolt Bem 1953 [...] 23 Molière Klima Jaroszlav Sárközi István
9. A Miskolci Nemzeti Színház műsora 1949 - 1972 (148. oldal)
[...] Makai I D Köpeczi Bócz István R Bozóky István 038 Bem 1951 X 9 [...] Endre Jm Majthényi Gabriella R Bozóky István 040 Mo bem 1951 XII [...] v Jm Majthényi Gabriella R Bozóky István 053 Bem 1952 XI 14 [...] Gabriella és Patassy Tibor R Bozóky István 055 Bem 1952 XII 19 [...]
10. Műsoradatok (1949 - 1969) (190. oldal)
[...] Jelmez Székely Piroska Rend Komor István Bem 1968 IX 28 Katona [...] László Jelmez Takács Katalin Rend Bozóky István Bem Játékszín 1968 X 11 [...] László Jelmez Takács Katalin Rend Bozóky István Bem Játékszín 1968 XI 22 [...] fv Diszlet Székely László Rend Bozóky István Bem Jáiékszin 1969 II 7 [...]
11. 1992-03-28 / 75. szám
[...] vesz Nyíregyházáról Budapesten Öt perc Bozóky Istvánnal utóhanggal Budapest Nyíregyháza KM Réti [...] szereposztás köze­pe táján Kovács professzor Bozóky István Jóval az előadás kezdete előtt [...] ott töl­tött évekről szeretné kérdezni Bozóky István jellegzetesen fanyar vagy inkább kesernyés [...] Minden általunk elvárt ven­dégnek beleértve Bozóky Ist­vánt is fénymásolt meghívót küldtünk az [...]
12. Műsoradatok (1949 - 1969) (228. oldal)
[...] Lajos Díszlet Ütó Endre Rend Bozóky István Bem 1952 X 24 Molière [...] Lajos Díszlet Ütó Endre Rend Bozóky István Bem 1952 XII 5 Sárközi István A SZELISTYEI ASSZONYOK Op 3 [...] János Díszlet Utó Endre Rend Bozóky István és Gyökössy Zsolt Bem 1953 [...]
13. 1996-09-14 / 215. szám
[...] Pál és archív felvételek Nagy István Attila A következő olvasható a [...] Örökös tag címet adományo­zott nekik Bozóky István színházalapító igazgató Be kell vallanom [...] idekerültem először rendez­ni majd felkérésre Bozóky István után színházigazgatónak megérintett az a [...] Mindenki éli a maga életét Bozóky István össze tudta tartani a közösséget [...]
14. 2001-05-31 / 126. szám
[...] személy­pénztárainál adnak bővebb felvi­lágosítást Elhunyt Bozóky István Budapest MTI Nyolc­vanéves korában vasár­nap elhunyt Bozóky Ist­ván színész igazgató rendező érdemes mű­vész Bozóky István 1921 ben szü­letett Budapesten Tanul­mányait [...] ben érdemes művész elismerést kapott Bozóky István Konferencia a méltóságért mentesítő vonatok [...]
15. Színházak (152. oldal)
[...] Nyíregyháza Bessenyei tér 13 Igazgató Bozóky István Ügyvezető ig Rohály Miklós Dramaturg [...] Katona Zoltán Kovács Gyula Lakatos István Lengyel István Máthé Eta Palotai István Pankotay István Petényi Ilona Stettner Ottó Szabó [...] Jelmez Kék Maya mv Rend Bozóky István Bem 1982 X 2 152 [...]
16. ADATTÁR • Botka János: A Jászkunság tényleges nemeseinek összeírása 1850-ből / 351. o. (362. oldal)
[...] összesen 37 Lenkei Sámuel Lenkei István Kabai Tóth József Kabai Tóth [...] Cs Uj Sándor Cs Uj István 5 Kunhegyes városában lakozó nemesek [...] városában fejadótól mentes ns egyének Bozóky András t Bozóky István t Bozóky Sándor t Bozóky György Bozóky Mátyás t Bozóky Lajos t Bozóky László Nagy Antal t Palásty
17. A Madách Színház műsora 1951 - 1976 (122. oldal)
[...] Jelmez Mialkovszky Erzsébet Rendezte Horvai István 1953 XII 11 Hubay Miklós [...] Jelmez Mialkovszky Erzsébet Rendezte Horvai István 1954 X 22 Shaw George [...] Zoltán Jelmez Kreibich Margit Rendezte Bozóky István 1954 X 30 Ibsen Henrik [...] György Jelmez Kreibich Margit Rendezte Bozóky István 1954 XII 23 Halász Péter
18. 1891-09-06 / 75. szám (1500. oldal)
[...] 10 én déli 12 óráig Bozóky István segédhivatali igazgatóhoz nyújt­sák be A [...] 21 ének déli 12 órájáig Bozóky István segédhivatali igazgató­hoz nyújtsák be A [...] 25 ikének déli 12 óráig Bozóky István segédhivatali igazga­tóhoz nyújtsák be A [...]
19. A budapesti színházak műsora (24. oldal)
[...] László Jelmez Meluzsin Mária Rend Bozóky István Bem 1973 X 5 66 [...] Péter Díszlet Rajkai György Rend Bozóky István X 14 XI 3 XI [...]
20. Teljes előadásfelvételek (84. oldal)
[...] Forró Pál Lengyel János Papp István Koltai Róbert Henkel Gyula Tóth [...] Thomas Steams KOKTÉL HATKOR Rend Bozóky István Szalagsebesség 9 5 cm sec [...] Vj 3 fv Ford Vas István Edward Julia Celia Alex Ismeretlen [...] Klára Demjén gyöngyvér Király Levente Bozóky István Máthé Eta Kállay Bori Paál István 84
21. A Madách Színház műsora 1951 - 1976 (123. oldal)
[...] Jelmez Mialkovszky Erzsébet Rendezte Horvai István 1955 XII 23 Gorkij Makráim [...] Zoltán Jelmez Mialkovszky Erzsébet Rendezte Bozóky István 1956 Ш 9 Hugo Vidor [...] Jelmez Kreibich Margit Rendezte Horvai István és Pártos Géza 1956 III [...] Zoltán Jelmez Kreibich Margit Rendezte Bozóky István 1956 X 12 12
22. 1992 / 3. szám • Summary, Aus dem Inhalt (3_81. oldal)
[...] Tamás Kolosi Poor and Impoverish­ment István György Tóth The Challenge of [...] Ray Newcomers and Wanderers Eva Bozóky István Bottá Life work and age [...] Tamas Kolosi Arme und Verarmung István György Tóth Die Herausforde­rung der [...] Ray Ansied­ler und Wanderer Éva Bozóky István Bottá Das Leben Werke und [...]
23. A kortárs magyar dráma színművészetünkben (1957 - 1982) A - K (144. oldal)
[...] jelmez Arató Ferencné rend Kazán István Ism 1967 FilmSzM szept 22 [...] G MNemz szept 28 Gábor István NőkL szept 30 Földes Anna [...] 556 Díszlét Székely László rend Bozóky István Ism 1969 CsongrádmH febr 9 [...] Miklós jelmez Kemenes Fanni rend Bozóky István Ism 1970 EstiH ápr 11 [...]
24. Műsoradatok (1949 - 1969) (226. oldal)
[...] Szm 3 fv Ford Raies István Rend Bozóky István Bem 1950 XI 7 Gyakonov [...] és Urbán Emó Díszlet Básthy István Rend Kertész Sándor Bem 1950 [...] Ford Háy Gyula Diszlet Básthy István Rend Vass Károly Bem 1950 [...] Ford Illyés Gyula Diszlet Básthy István Rend Bozóky István Bem 1951 1 16 Davidoglu [...]
25. 1980 / 1. szám • Aus dem Inhalt (1_97. oldal)
[...] a Great Sin Cultural Review István Jánosy Rámá jana László Vekerdi Searchlight Éva Bozóky István Kónya Cal­vinism and Social Theory [...] eine grosse Sünde Kulturelle Rundschau István Jánosy Rámájana László Vekerdi Schein­werfer Éva Bozóky István Kó­nya Kalvinismus und Gesellschafts­theorie Sándor [...]
26. (22. oldal)
[...] Jánosné és Horváth Ferenc Rend Bozóky István Bem 1966 XII 2 Maugham [...] Jelmez Gyarmathy Ágnes Rend Komor István Bem XII 23 Nádasi László [...] Diszlet jelmez Gyar­mathy Agnes Rend Bozöky István Er bem 1967 II 10 [...] Vj 3 fv Ford Vas István Diszlet Csányi Árpád Jelmez Greguss [...]
27. Szabó István: A színházak műsora az 1950-es években (33. oldal)
[...] 785 Nemzeti K Madách Hubay István Horvai István 1955 05 09 27 13 [...] Júlia Madách Csehov Három Horvai István 1954 10 22 51 36 [...] erkölcse Madách Seribe Egy pohár Bozóky István 1954 10 30 260 130 [...] Kamara víz Madách Ibsen Nóra Bozóky István 1954 12 23 139 65 [...]
28. 1929.05.02. 25. ülés (334. oldal)
[...] osztályban ekként megüresedő állásra viszont Bozóky Istvánt a rangsor szerint so­ronlevő XI [...] műegyetemi gépészt nevezte ki A Bozóky István előlépésével megüresedett t XI fiz [...]
29. (16. oldal)
[...] Szm 3 fvT Send Kazán István Jelmez Schaf­fer Judit Diszlet Wegenast [...] verseket ford Görgey Gábor Rend Bozóky István Diszlet Drégely László Jelmez Kemenes [...] irta G Dénes György Rend Bozóky István Diszlet Drégely László Jelmez Kemenes [...]
30. (32. oldal)
[...] Lev Ford Makai Imre Rend Bozóky István Bea 1951 IX 28 Caiky [...] Antal és Nikodémusz Elli Rend Bozóky István Bem 1951 XI Fast Howard [...]
31. 1938. október 14. (11. oldal)
[...] tanár kéri a Kart hogy Bozoky Istvánt intézete mellé díjtalan gya­kornokká válassza [...] valamennyi igen A Kar tehát Bozoky Istvánt az Ana­litikai és gyógyszerész kémiai [...]
32. Színházak (262. oldal)
[...] Béla Koreogr Vásárhelyi László Rend Bozóky István Bem 1981 X 17 239 [...] Fanny m v Koreogr Holl István Színp alk és rend Nagy [...] Zenei vezető Tomasovszki Pál Rend Bozóky István Magy orsz i bem 1982 [...]
33. Műsoradatok (1949 - 1969) (186. oldal)
[...] Díszlet Székely László Rend Komor István Bem 1965 X 22 Gyárfás [...] Gábor Díszlet Sándor Lajos Rend Bozóky István Bem 1966 II 18 1966 1967 Illés Endre és Vas István TRISZTÁN Dr 3 fv Díszlet [...] László Jelmez Gyarmathy Ágnes Rend Bozóky István Bem 1966 IX 23 Kálmán [...]
34. Műsoradatok (1949 - 1969) (187. oldal)
[...] Tr 2 r Ford Vas István Díszlet Székely László Jelmez Gyarmathy Ágnes Rend Komor István Uj bet 1967 II 18 [...] Lajos Jelmez Gyarmathy Ágnes Rend Bozóky István Bem 1967 VI 3 Kamaraszínház [...] r Díszlet Sándor Lajos Rend Bozóky István Bem 1966 XII 2 Maugham [...]
35. Műsoradatok (1949 - 1969) (227. oldal)
[...] Makai Imre Díszlet Köpeczi Bócz István Rend Bozóky István Bem 1951 IX 28 Csiky [...] Elli Díszlet Ütó Endre Rend Bozóky István Bem 1951 XI 7 Fast [...] Willner és Bodansky Átd Békeffi István és Kellér Andor Díszlet Ütó [...]
36. Irományszámok • 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról (1872-IX-174. oldal)
[...] Marz 1873 A másolat hiteléül Bozóky István s h aligazgató C ad [...] Marz 1873 A másolat hiteléül Bozóky István s h aligazgató Sr Excellenz [...]
37. Nyíregyháza tisztségviselőinek hatásköri utasításai (forrásközlés) (218. oldal)
[...] fiskálisságot vállalta nem kívánhatván tekintetes Bozóky István úrtól úgy­mint akinek több principálisai [...] való hívséget s fiskálisságát tisz­telt Bozoky István úrnak város nevében a bírák [...]
38. (98. oldal)
[...] nyomai így példaként említhető Kaszás István aki 194 forintos földjét 1880 [...] 1853 ban a legvagyonosabb személy Bozóky István volt 344 forintos földdel Mellette [...] ban 280 forinttal szerepelt Szentbenedeky Bozóky néven Gyarapodásuk méreteire jellemző hogy Bozóky Istvánon kívül Mátyás 278 András 112 [...]
39. Műsoradatok (1949 - 1969) (229. oldal)
[...] fv Diszlet Utó Endre Rend Bozóky István Bem 1954 IV 4 Iszajev [...] Stein és Jenbach Átd Békeffi István és Kellér Dezsó Diszlet Ütó Endre Rend Bozóky István Bem 1954 VI 6 Smetana [...]
41. Műsoradatok (1949 - 1969) (185. oldal)
[...] Árpád Disz­let Székely László Rend Bozoky István Bem 1965 XI 6 Breffort [...] Lajos Jelmez Kemenes Fanny Rend Bozoky István 1966 I 22 D Albert [...] Díszlet Székely László Rend Komor István Bem 1966 III 26 Mozart [...]
42. Nyíregyháza mezőváros határozatai (1793-1837) (33. oldal)
[...] fiscalisságot vállalta nem kívánhatván tekintetes Bozóky István úrtól úgy mint akinek több [...] való hívséget s fiscalisságát tisztelt Bozoky István úrnak város nevében a bírák [...]
43. Műsoradatok (1949 - 1969) (184. oldal)
[...] Tamás Díszlet Székely Lószlö Rend Bozoky István Bem 1965 V 22 Puccini [...] Gyula Díszlet Sándor Lajos Rend Bozóky István Jelmez Fekete Mária Bem 1964 [...]
44. Műsoradatok (1949 - 1969) (70. oldal)
[...] Bem 1962 IX 28 Kállai István EGYMILLIO fONTOS BANKJEGY RevUko 2 [...] László Jelmez Kemenes Fanny Rend Bozóky István Bem 1963 IX 18 Darvas [...] Fanny Koreogr Bogár Richárd Rend Bozóky István Bem 1963 X 27 Mankowitz [...]
45. Madách Színház 1950 - 1976 (40. oldal)
[...] Tolnay Klári Tímár József Rend Bozóky István 1954 НОРА Г Ибсена Постановка [...] Klári Tolnay József Tímár D István Bozóky 1954 Csehov HÁROM NŐVÉR Dayka [...] Manyi Tolnay Klári Rend Horvai István 1954 ТРИ СЕСТРЫ А Чехова [...] Manyi Kiss Klári Tolnay D István Horvai 1954
46. Függelék (215. oldal)
[...] Bossin András János Bonrbong János Bozóky István Bozóky Istvánné Bozóky Bögözy Fereno Brezinay Lgrinc Brigidó [...]
47. 1991-08-31 / 204. szám
[...] mindig hoz ma­gával új embereket Bozóky egyébként hihetetlenül jól ala­pozta meg [...] is hozták létre a színhá­zat Bozóky István igazgató Fehér György művészeti vezető [...] Berki Antal Hartmann Teréz Holl István Jancsó Sarolta Lakatos István Vitai András Október 17 én [...] Tünde című művét adta elő Bo­zóky István rendezésében Már az első évad [...]
48.
[...] Békésm Boanyák Dezső r kath Bozóky Gyula Kun Szt Márton Jász Nagy Kun Szolnokm Bozóky István Brachna István ág ev Szarvas Békésm Braun [...] móz v Szarvas Békésm Godán István ev ref Szerep Puszta Békésm [...]
49. Közlemények • Dombóvári Ádám: Kísérletek a választási kicsapongások megfékezésére Magyarországon, 1836-1840 (99. oldal)
[...] helyére Szikszay József és Somjódy István alügyészeket valamint Nagy István és Inczédy György táblabírákat delegálták [...] Dessewffy Emil Molnár Antal Nagy István Bozóky István Inczédy György táb labírák Eördögh [...] február 6 án készítette el Bozóky István lemondása miatt helyére július 20 [...]
50. 1984-04-04 / 80. szám
[...] Vállalat igazgatója városi tanács­tag Nagy István a Nyíregyháza és Vidéke ÁFÉSZ [...] Zsigmond Színház A nyugalomba vonult Bozóky István igazgató színházalapítói rendezői és színészi [...] a Művelődési Minisztérium főmunkatársa méltatta Bozóky István ez alkalom­ból vette át a [...] ülésen meleg szavakkal köszöntek el Bozóky Istvántól a tár­sulat tagjai is majd [...]
51. 1978-05-18 / 115. szám
[...] még Kiskőrösön Viczián Józsefné dr Bozóky István Bo­ros O Györgyné Csvila István­ná [...] rivális nélkül vagyunk mosolyog dr Bozóky István Hogy 1970 óta első helyen [...] adják Bencze Jánosné és Takács Istvánná Dr Bozóky István a porhomo­genizáló mellett Lámcsak mire [...] van a dol­gozóknak köztük dr Bozóky Ist­vánnak az egyetlen férfinak hét fia
52. 2002-06-07 / 131. szám
[...] évad Az esemény a színházalapító Bozóky István emléktáblájá­nak avatásával kezdődött A színház [...] emléktáblánál Hetey László szín­művész emlékezett Bozóky Ist­vánra majd felolvasták özvegye üdvözlő levelét [...] a megyei Közoktatási Közalapítvány Porzsolt István Ösztöndíjára amit több éve már [...]
53.
[...] rn v Szarvas Békésm Wesselényi István r kath Élesd Biharrn Wesselényi [...] Csanádm Bosnyák Dezső Szarvas Békésm Bozóky Gyula Kun Szt Márton Jász N K Szolnokm Bozóky István Kilépett Braun Rezső ág ev [...] Aladár m v Szarvas Godán István ev ref Kaba Hajdúin Grosz [...]
54. 1981-08-27 / 200. szám
[...] társulat tag­jai szavazatukkal elfogadták és Bozóky István jelentette a megye vezetőinek hogy [...] és Tünde Vörösmarty drámai költménye Bozóky István rendezésében Színre kerül továbbá Bereményi [...] 9 én délután 4 kor Bozóky Istvánt látják vendé­gül Az ünnepség a [...] a világ bé­kéjére biztonságára Kovács István SICILY Mediterranean Sea GREECE MALTA [...]
55. (6. oldal)
[...] gondolkozása és hajlamú fiatal Szemerét Bozóky István ügyvéd és költő barátsá­gába és [...] Magyar Kuríron kívül 1805 ben Bozóky Tavaszi virágok c gyűjteményében jelenik [...] a magyar nyelv uj csillagának Bozóky a Gráciák kedvelnének nevezi Kovács [...]
56. (295. oldal)
[...] Móré Gáspár házastársa 1878 Nyéky István házastársa 1855 Sztrithey György özvegye [...] Bálint 2091 Bozinkay Máté 2489 Bozóky István 1539 1938 Bozóky Mihály 1938 Bősze György 1624 Breczák István 1173 Breczák másképpen Valya Lőrinc [...] 1328 Breczkak Mihály 1977 Brecsák István 1238 Buda András 2303 Budaházy [...]
57. 16. 1900. június 20. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 889 • 890 • 891 • 892 • 893
[...] 165 1900 eln számú előterjesz­tése Bozóky István helyettes városbíró részére tiszteletdíj megszava­zása [...] tanács előterjesztése alapján a közgyűlés Bozóky István II ker választmányi tag részére [...]
58. Név- és helynévmutató (427. oldal)
[...] család 314 Botos Lajos 187 Bozóky Árpád 88 Bozóky István 186 Bozóky Sándor 186 Bozsik Károly 28 [...] Gedeon 156 164 168 Dobos István 211 Domaháza 312 313 Domahidy [...] 63 Dréhr Imre 156 Drexler István 223 Duna 308 427
59. 1890-09-07 / 76. szám (978. oldal)
[...] 25 ikének déli 11 órájáig Bozóky István segédhivatali igaz­gatóhoz nyújtsák be A [...] 20 ának déli 12 óráig Bozóky István segédhivatali igazgató­hoz nyújtsák be A [...]
60. Irományszámok • 1906-270. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése nyomtatvány utján elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádolt Bozóky Árpád orsz. képviselő mentelmi ügyében (1906-X-457. oldal)
[...] bizottság tiszteletlel javasolja hogy Bene István orsz képviselő mentelmi joga ez [...] elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádolt Bozóky Árpád orsz képviselő mentelmi ügyében A budapesti kir Ítélőtábla Bozóky Árpád időközben megválasztott orsz képviselőt [...] mentelmi bizottság tisztelettel javasolja hogy Bozóky Árpád orsz képviselő mentelmi joga [...]
61. 1938 / 1. szám • Dr. Bozóky Géza: Nemzetközi váltójog (Oldal 7. oldal)
KERESKEDELMI JOG 7 Dr Bozóky Géza Nemzetközi váltójog íria dr [...] a feladatnak tesz eleget dr Bozóky Géza egyetemi professzor a Nemzetközi [...] 8 9 füzet dr Szászy István jogászcgyleti értekezéséi különlenyomat 1933 ápr [...]
62. 1937 / 9. szám • Bozóky Géza: Nemzetközi váltójog [Könyvismertetés] (Oldal 395. oldal)
[...] és Gerlóczy Endre főtitkár Melzer István titkárok Ács Jenő és Báty [...] Mátyásfalvy Erik Simonyi Lajos Varannai István és Vckerdy Géza pénztáros Lukács [...] I r Szántó Imre IRODALOM BOZÓKY GÉZA NEMZETKÖZI VÁLTÓJOG Az Európa [...]
63. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (94. oldal)
[...] s a III nemzedékbeli Kiss István és Turi Erzsébet 2 gyermeke [...] ezek II nemzedékbeli 4 gyermeke Bozóky József és Nagy Erzsi vonalán [...] I 725 IV 14 én Bozóky István 66 éves koréban Közülük bár­melyik lehetett a szóbanforgó Bozóki Istvánnak nős Bálint Honéval felmenője esetleg [...]
64. 1994-12-10 / 292. szám
[...] ajándékkosár címmel hangzik el Lantos István és Sebestyén János orgona zongora [...] kerültem művészeti vezetőnek Nyíregyházára ahová Bozóky István hívott S aztán egyszeriben a [...] lett Számomra is teljesen váratlanul Bo­zóky odahívott szeptemberben s decem­berben le [...] nyolc évet töltött Kaposváron majd Bozóky István hívó szavára tért vissza a [...]
65. A Miskolci Nemzeti Színház műsora 1949 - 1972 (147. oldal)
[...] Á Lenkei L D Básthy István Jm Megyesi Pál R Vass [...] F Takács T D Básthy István V Magyari Péter R Szendrő [...] fv F Raies I R Bozóky István 025 Bem 1950 XI 24 [...] V Magyari Péter D Básthy István R Bozóky István 029 Bem 1951 II 1
66. 1940. június 1. (221. oldal)
[...] Végh Antal adjunk­tust 3 évre Bozóky István díjtalan gyakornokot a Blasskó György [...] tanársegédi állásra 1 évre Rajniss Istvánt a Bozóky elő­léptetésével megürült helyre díjas gyakornokká [...]
67. Muzeológia • Bene János: A Jósa András Múzeum helytörténeti gyűjteménye (621. oldal)
[...] távozásakor adott át a múzeumnak Bozóky István színházigazgató A nyíregyházi Móricz Zsigmond [...] pengéjére a következő szöveget vésették Bozóky Istvánnak a Csongor és Tünde bemutatóján [...]
68. Betűrendes névmutatók (170. oldal)
[...] József Bednárik Károly Bolemán Iván Bozóky Mihály Csányi László özv Fábiánná [...] Smetana Aladár Stadel Zsuzsámra Steiner István Szalay Kálmán Székely Csaba Toldi [...] Ida Bertalanffy Valér Betegh Péter Bozóky István Bőczy Ilona Brösztl Mihály Csere [...] Fabricius Imre Farkas Andor Farkas István Fazekas Edit Füredi Mária Fürstner [...]
69. ADATTÁR • NÉV- ÉS HELYNÉVMUTATÓ (Czégény Istvánné) / 378. o. (381. oldal)
[...] 36 39 41 44 Bethlen István 40 44 Biloveszky Béla 149 [...] 257 Bocsik András 257 Bocskai István 16 20 23 25 50 [...] 146 Bókod 145 151 Bolvári István 258 Bolváry József 137 Boné [...] Pierre 308 309 BozóPál 256 Bozóky István 62 71 Bozóky Lajos 71 76 Bozsoki Benő [...]
70. 2/101. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-82. • 1970. szeptember 11. • Mellékletek: • - Jelenléti ív. 79-81. (2_101_79. oldal)
[...] Bori Rudolf Boross Gyuláné dr Bozóky István Búzás Istvánná Czetti Perenc Csenterics Sándor Cservenka [...] Pál Hargitai Károly dr Hárdi István Házi Árpád Hunya István r y 0
71. Írók a színházban (62. oldal)
[...] eredeti bemutató Kecskemét 1973 Miszlay Ist­ván Győr 1974 Szilágyi Albert Miskolc 1974 Illés István Veszprém 1976 Bozóky István Debrecen Csokonai Szinház Hungária Kamaraszínház [...] Béla Sziklafal Miskolc 1976 Illés István eredeti bemutató Szeged 1976 Illés István Állami Déryné Szinház 1976 Laczina [...]
72. 1974-05-25 / 11. szám
[...] önmagát erősíti velük AVERS 0 Bozóky István MTI felv Zsolnai Hédi Győry [...] egyszer elmondani Ugyanígy Igen Bujtor István vállalkozik rá Az áram újra [...] az irodal­mi esték háziasszonyával és Bozóky István főrendező­vel beszélgetünk a szünet­ben a [...]
73. 1965-11-02 / 258. szám
[...] Helyesírási Bi­zottságától szakvéleményt kértünk Szathmári István egyetemi docensnek a bi­zottság helyettes [...] Magyarországi ősbemutató a színházban Beszélgetés Bozóky Istvánnal Rosov drámájának szegedi előadásáról Négy [...] Erről beszélgettünk a da­rab rendezőjével Bozóky Istvánnal Nehéz előre nyilatkozni bemutató előtt mondta Bozóky István a sze­gedi színház főrendezője mert [...]
74. Névmutató (204. oldal)
[...] 145 Bozó László 57 181 Bozóky István 145 Bozóky Marianne 98 99 100 128 [...] Brown Nacio Herb 24 Bubik István 48 Buckman Peter 128 Budai [...] Bujt ás János 69 Bujtor István 114 187 Bukovcan Ivan 131 [...]
75. Személynévmutató (284. oldal)
[...] Ferenc László Simon 1623 Borbély István 5931 Borbényi István Leó 2825 Borbényi Olivér Vilmos [...] Pál 485 Bouquet Adolf 260 Bozóky István 812 Bozoky László I 4974 Bozzay Endre B I 4857 Bozsik György István Zoltán 6050 Bozsik István Géza 4042 Bozsing József 5391 [...]
76. 26. 1900. december 1. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve • 1582
[...] Török Árpád Weinek Károly dr Bozóky István Bozóky Ádám dr Friedrich Károly Németh [...] Gusztáv Ludwik Elemér dr Frommann István Szekula Gyula III kerület Birkl István Gernedl Mihály Linczenpolcz Ferencz Ruh [...] Éder Antal Berger Ármin Weisz István Skrinár János Mittelmann Bernát dr Pfeiffer István id Schlosser József IV kerület [...]
77. 1982-12-23 / 301. szám
[...] talán nem hagyott elég energiát Bozóky Istvánnak saját szerepe kiérlelésére s a [...] bent se lenne a színpadon Bozóky egyéb­ként igen jó felfogásban könnyedén [...] Kati Fábián József és Kováts István jól eltalált figurái az esőjelenetet [...] ez az előadás leglendületesebb jelenete Bozóky István és Baráth András szecessziós díszletei [...]
79. Magyar B
[...] nyíregyházi Móricz Zsig­­mond Színházról szinkron Bozoky István MFH 19 Ö 2 1 [...]
80. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (75. oldal)
[...] XII 25 YII 2 Zsidai István 19 o 2 XII 9 [...] VIII 24 VI 8 Kiss István és neje Csomor Etel 1919 [...] Anna 1923 XII 25 férje Bozóky István 1948 X 26 VI 2 [...] o 6 X 21 férje Bozóky János 1928 VIII 14 1924 [...]
85. Színházak (261. oldal)
Befogadóképesség 500 fő Igazgató Bozóky István Művészeti vezető Fehér György Rendező [...] Fábián József Györgyfalvay Péter Holl István Horváth István Ittes József Katona Zoltán Kiss T István Albert Éva Balog Judit Csorba [...] Máthé Eta Kovács Gyula Lakatos István Lengyel István Palotai István Stettner Ottó Szigeti András Szűcs [...]
86. 2/100. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-64. • 1970. július 13. • Mellékletek: • - Jelenléti ív. 59-63. (2_100_61. oldal)
[...] 6 Boross Gyuláné 7 dr Bozóky István 8 Búzás Istvánné 9 Czeti [...] Hargitai Károly 19 dr Hárdi István 20 Házi Árpád 21 Hunya István 22 Jámbor Miklós
87. 1983-01-22 / 18. szám
[...] adminisztráció és a szabadtéri színpad Bozóky István harminc évvel ez­előtt miskolci színigazgató [...] szeretet­tel fogadta a színházát és Bozóky István szerint az el­ső évben sikerült [...] be A Pygmalion előadásátlát­tuk is Bozóky István rende­zésében díszleteivel és Hig gins [...]
89. (57. oldal)
[...] és Hubay Miklós Rend Horvai István Bem 4955 XL 7 Sarkadi [...] Dr 3 tv Rend Horvai István Bem XIL 23 Gorkij Makszim [...] Tibor és Cséri Lili Rend Bozóky István Uj bet 4956 HL 9 [...]
90. 612-613 Magyar város, falu, község, település (ABC sorrendben)
[...] szinház fennállásának 75 évfor­dulója emlékére Bozoky István igazgató majd Bárány Frigyes szinész [...]
91. 2016-10-15 / 243. szám
[...] 4 8 százalékkal nőttek Józsa István az MSZP ve­zérszónoka megjegyezte azt [...] egy szabolcsi almáskertben hang­zottak fel Bozóky István rendezésében Vitai András és Hartmann [...] És eszedbe jut Szigeti András Bozóky István Gaál Erzsébet Máté Eta Holl István Simor Ottó Pankotay István Kerekes László Safranek Károly A [...]
92. 2/131. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-22. • 1975. január 17. • Mellékletek: • - Jelenléti ív. 18-21. (2_131_18. oldal)
[...] k Arató András dr Dikó István Barinkai Oszkárné dr Biro Ferenc [...] Boros Gyuláné u 7­ dr Bozóky István éh Caaszar Ferenc Ceenterics Sándor [...]
93. (46. oldal)
[...] Berezeli A Károly Rend Horvai István Bem 1955 I 6 m 4 Hubay Miklós István napja Szm 3 ív Rend Horvai István Bem V J 9 A [...] Ford Harsányi Zsolt Rend Bezóky István Uj bet 1954 X 30 [...] fv Ford Németh László Rend Bo­zóky István Uj betj XIL 23 Halász [...]
95. (92. oldal)
[...] Átd Kardos György Diszlet Csinády István Rend Seregi László Strauss Johann [...] ESTE BUDAPESTEN Müv vez Kazán István Rend Karádi Béla VI 1 [...] Kálmán Imre CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ Átd Békeffy István és Keller Dezső Diszlet Ütő Endre Rend Bozóky István VII 9 12
96. Vígh Annamária: Köszöntő (14. oldal)
[...] János szobra Kiskunfélegyháza Restaurálásban közreműködött Bozóky István kőfaragó művészeti vezető Laczkó János [...]
97. Benedek Gyula: A Jászság 1705. évi katonai összeírása (162. oldal)
[...] Kecskés Mátyás személyesen gyalogos Pénzes István Vecsénél Kovács Mátyás Juhász István személyesen gyalogos Szűcs István személyesen gyalogos Koncsik Jakab Ötödször [...] 3 4 5 6 7 Bozóky István zsoldos által lovas Seres János [...] zsoldos által lovas Szó ke István zsoldos által lovas Pernyész István zsoldos által lovas Nagy János [...]
98. 2/83. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-43. • 1968. október 30. • Mellékletek: • - Jelenléti ív. 34-42. (2_83_34. oldal)
[...] 6 Boross Gyuláné 7 Dr Bozóky István 8 Búzás Is 6 vánné [...] Hargitai Károly 18 Dr Hárdi István 19 Házi Árpád 2 o Huny a István 21 Jámbor Miklós 22 Dr [...]
100. Repertórium (105. oldal)
[...] P 91 6 cs 57 Bozóky István 1815 1845 Bük Zsigmond 1852 [...] 1833 Imre 179 9 1822 István 1795 1801 Istvánná 1793 1800 József 1793 1836 [...] Durcsák Ignác 1802 1811 Éberth István 1815 1821 Égerer Perenc 1798 [...]