249. oldal, 6881 találat, 5000 megjelenítve (0,253 másodperc)

Találatok

4961. 2008-08-29 / 202. szám
[...] Intézményfenntartó Társulás a Gróf Széchenyi István Általános Iskola fej­lesztésére fordít ebből [...] A pilismaróti önkormányzat a helybéli Bozóky Mihály Általános Iskolára költhet körülbelül [...]
4962. 2005-03-24 / 69. szám
[...] Szabolcs La­da 1600 fölött Lendvai István Peugeot Össz kerekesek Vojcsik Fe­renc [...] azt hogy a ka­zincbarcikai Szécsi István HA 9 PP személyében tovább­ra [...] Horvát Labdarúgó szövetség elnöke Dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövet­ség [...] Mózer Zoltán Dávid Zol­tán Bánhegyi István Kométa Kaposvár Tóth Gábor Kovács [...]
4963. 1897-11-28 / 48. szám
[...] jegyek rend­szerint nem kaphatók Fromman István úr a kör igazgatója és [...] bizott­sága 1897 98 Elnök Frommann István a kör igazgatója Tagok Bély [...] Boezánczi László Bol beritz Oszkár Bozóky Adám dr Buday Jó­zsef dr Gsepely Sándor Debreezeny István Depóid Lajos Duma Tivadar dr [...]
4964. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_413. oldal)
[...] vegyészeti gyár részvénytársaság V szent István tér 15 Tel T 298 [...] Henrik Blantz Jenő dr Freund István Berkovits Jenő Mautner Alfréd Czégvezető [...] bank u 5 Igazgatóság Kelemen István Sághy Tibor Kemény Miksa Lactose [...] Móricz Polnay Jenő Gáthy Fülöp Bozoky Emil dr Jusztusz Zsigmond dr [...]
4965. 1897-07-18 / 29. szám
[...] Herczegh Lobkovitz Rezső had­testparancsnok Heinrich István Goldberger Sam és fiai dr [...] Berthold Frey berger Pál Szepessy István Rausch Ferencz Scheich Károly és Lorosz István urak egyenkint 5 forintot Szabó [...] egyenkint 1 frt 50 krt Bozóky Endre és Adám urak 1 [...]
4966. 1914 / 2. szám • Egy meg nem valósult terv (2. szám. oldal)
[...] alábbi munkák ismeretesek 1 Szokolay István Az ausztriai polgári törvénykönyv magya­rázata [...] zsebkönyvtár 189 191 i 3 Bozóky Alajos Az ausztriai magánjog rendszere [...]
4967. 2002-08-07 / 183. szám
[...] oktatási egyezményének jelentet­te be tegnap Bozóky Imre MLSZ elnök 0 Kiestek [...] Armstrong is nagyra értékeli Szűcs István Budapest Lons Le Sauniere ÉM [...]
4968. 1992-10-24 / 251. szám
[...] mélységesen elítél­jük a vétkest Pók István és Ne­umann Gábor a levelükkel [...] 13 30 V Molnár Fazekas Bozóky A Pro montor utcai pálya [...] a klub nevében köszöntötték Tatos Istvánt a kosarasok Pis­ta bácsiját és [...]
4969. 2. rész - Házjegyzék • A) BELTERÜLET • I. Kerület (13. oldal)
[...] kísk Dittrich IloDa 1254 5 Bozoky Károlyné szül Bauseher Jozefa 1253 [...] Yojnovits Erzsébet 1178 26 Krizsánovits István 1179 28 Lnraszky Dávid 1171 [...] Bóza hitest 1821 11 Krizsánovits István és Cseperkalovits Bóza hitestársak 1834 [...] Stankovich Imre 1833 14 Schachinger István és Bürger Francz hitest 1823 [...]
4970. 1911-01-04 / 1. szám
[...] ünnepelt április 8 án Széchenyi István gróf halálának 50 éves évfordulója [...] Barsy Artur dr és Kele István dr teológiai h tanárok nyilv [...] a Kát Legényegyletnél titkár Barsy István dr ügyvéd bíbornok érseki jogtanácsos [...] főmérnök az állam­építészeti hivatal főnöke Bozóky Géza dr jog­tanár Etek István m kir erdőmérnök az egri [...]
4971. 2005-11-19 / 227. szám
[...] szó­laltak fel A köszöntőt Horváth Ist­ván múzeumigazgató mondta és be­szédében rámutatott [...] Grosics Gyula az MLSZ el­nökével Bozóky Imrével közösen Lipcsébe utazik ahol [...]
4972. 1998-10-02 / 231. szám
[...] konferen­cia résztvevőit délelőtt dr Kolber István köszöntötte Elmondta Somogybán a város [...] megyéjében meg­alakultak a Winterthur igaz­gatóságai Bozóky Jenő ré­gióigazgató szerint egyelőre élet [...]
4973. 2011-07-27 / 174. szám
[...] pilismarót Csütörtökön tartja a pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola az informatikai [...] A történelmi visszatekintés a Szent István lejtakna felújított be­járata előtt folytatódott [...] szalaggal díszített szirmok A Szent István akna A XTV es Szent István ak­na 1937 ben kezdett működ­ni [...]
4974. 2002-09-24 / 223. szám
[...] összesen 27 ver­senyzője közül Sziklavári István 65 ccm es kategóriában Kawasaki [...] országokban A tájékoztató elején dr Bozóky Imre kö­szöntötte a sajtókonferencián megjelent [...]
4975. 1931-06-11 / 129. szám
[...] részletes jelentésé dr Gyu ris István terjesztette elő A vásáron 900 [...] az egyetem aulájában dísz­közgyűlés volt Bozóky Géza rektor mondott meg­nyitó beszédet [...] A szegedi választás főbiztosa Skultéty István táblai tanácselnök A élmagycirorszá i [...] szerint Szegeden a főbiztos Skultéty István táblai tanácselnök helyettese Curry Richárd [...]
4976. 1931-03-17 / 62. szám
[...] Dlamant Béla Szamek György Adorján István és Felekl László zeneszámokkal járultak [...] Horváth Kázmér Szabó Gyula Nagy István Kovács Ist­ván Sipos Miklós Tétsy László Popper [...] iparostanonciskola ünnepélyén sze­repeltek Ambrus Rózsi Bozóky Ilona Balla Erzsi Kiss Rózsi [...] szabadságünnepet rendezett vasár­nap délelőtt Kecskés István lelkes szavakkal nyi­totta meg az [...]
4977. 1989-02-19 / 8. szám
[...] Imre Óbuda de 10 Nagy Ist­ván XII Tartsay Vilmos u II [...] Bu­dafok de 11 úrv Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Donáth [...] Cservenka Etelka Tab 100 Demeter István Balassagyarmat 500 Rozsondai Károly né [...] történik intézkedés Mikecz Gáborné sz Bozóky Anna 79 éves korában elhunyt [...]
4978. 2005-04-05 / 78. szám
[...] miséztek a börtönökben Dr Bökönyi István vezérőrnagy a BVOP országos parancsnoka [...] a megyei köz­gyűlés elnöke dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke Orell [...] Az ünnepségen köszön­tőt mond András István Harta nagyközség polgármestere és Grób [...]
4979. 2008-05-31 / 126. szám
[...] a tüdőgondozó főorvosa és dr Bozóky Géza a ja el úgy [...] Klinikáról Huszka János a Szent István kórházból vagy Czigner Jenő a [...] Domonyik Má­ria Ladánybene Földházi Vil­mos Istvánná Kis Mária Lajos­mizse Horváth Ferencné [...] Józsefné Balogh Julianna Zsu­zsanna Szabó István Bencsik László Dr Lakatos Istvánná Kókai Zsuzsanna
4980. 1999-08-31 / 238. szám
[...] László Genz wein Ferenc Kamarás István a Baranya megyei Labda­rúgó Szövetség [...] közy Tamás Kovács Attila Kovács István Mezey György Bácsalmási Ottó Bozóky Imre Lévai Tibor Mészáros János [...]