63. oldal, 6392 találat (0,033 másodperc)

Találatok

6201.
[...] 1 2 2 2 45 Bozóky György 1 1 2 2 [...] 1 2 3 90 Pleskó István ág ev 1 1 2 [...] 2 4 90 40 Székely István 1 1 3 3 3 [...]
6202.
[...] Nagy dicsőséget szerzett intézetünknek Antalffy István IV ker aki az országos [...] o t a 3 helyet Bozóky György VIII o t a [...]
6203.
[...] 1 1 2 1 50 Bozóky György 1 1 i 3 [...] 1 2 3 100 Pleskó István ág ev 1 1 2 [...] 1 2 3 100 Székely István 1 1 3 3 3 [...]
6204.
[...] Vilmos Gasper Attila Nyitray Tibor Bozóky György Bakucz Pál Bognár Szilárd [...] Negyedik sor Vései László Pleskó István Sashegyi Bertalan Tóth László Mezey [...] Erhardt Tivadar Sárady Zoltán Székely István Kiss Lajos
6205.
[...] javítózók közül érettek Arvay György Bozóky György Daróczi Lajos Fekete Erzsébet [...] Jászay Pál Koszta Ádám Salánki István Sátori Jenő Szendrő Zoltán Vámos [...] érett 5 Barka Tibor Hangyái István Holczinger László Lakatos József Orbán [...]
6206.
[...] Budapest 1876 Franklin t Széchenyi István gróf Budapest 1876 Franklin t [...] I Pest 1872 Atheneum t Bozóky Alajos Római világ Budapest 1884 [...]
6207.
[...] 4 köt Képes folyóirat 1894 Bozóky Al A szépirodalom a római [...] 2 köt Okor Közép­kor Szűcs István Debreczen szab kir város történelme [...]
6208.
[...] m kir postahivatali igazgató dr Bozóky Ferenc egyet nyilv r tanár [...] Mellau Márton igazgató dr Ruszka István az egyházközség ügyésze dr Szabó [...]
6209.
[...] m kir postahivatali igaz­gató dr Bozóky Ferenc egyet nyilv r tanár [...] Melleni Márton igazgató dr Raszka István az egyházközség ügyésze dr Szabó [...]
6210.
[...] m kir postahivatali igazgató dr Bozóky Ferenc egyetemi nyilv r tanár [...] Mellau Márton igazgató dr Ruszka István ügyvéd dr Szabó Dezső egyet [...]
6211.
[...] m kir postahivatali igazgató dr Bozóky Ferenc egyetemi nyilv r tanár [...] Mellau Márton igazgató dr Ruszka István ügyvéd dr Szabó Dezső egyet [...]
6212.
[...] m kir postahivatali igazgató dr Bozóky Ferenc egyetemi nyilv r tanár [...] Mellau Márton igazgató dr Ruszka István ügyvéd dr Szabó Dezső egyetemi [...]
6213.
[...] 233 P Könyvjutalmak A Szent István Társulat könyvkereskedése 14 darab könyvet [...] Zányi Etel VII oszt ból Bozóky Eva és Ortutay Katalin Mindazoknak [...]
6214.
[...] vacsorával vendégelt meg A Szent István Társulat az idén is hatal­masan [...] Imre Schürger András IV ker Bozóky György Kovács András Nádasdy Béla [...] Vései László VII o Halász István Laczkó István Sólyom Józsf Stefánszky Gyula II [...]
6215.
[...] osztály Barkóczi András elégséges Bereczki István jeles Fekete Gyula jeles Fekete [...] jó Molnár Sándor jeles Nagy István jó Németi Zoltán jeles Sári [...] jeles Szilágyi János elégséges Szilvási István jeles Szűcs Sándor jó Tóth [...] c osztály Abai Antal jeles Bozóky László jeles Cseke Kálmán elég­séges [...]
6216.
28 I osztály Osztályfőnök Páhán István T a n t á [...] 2 3 2 70 5 Bozóky László 1 2 3 1 [...] 1 3 2 70 Bujdosó István 1 2 2 3 3 [...] 2 3 3 70 Horváth István 1 2 3 3 3 [...]
6217.
[...] 1 3 3 P Szabó István 1 3 3 2 3 [...] 1 3 3 p Tóth István 2 2 2 3 2 [...] 2 2 2 3 P Bozóky László 1 2 3 3 [...] 2 3 3 P Csige István 1 2 3 3 3 [...]
6218.
[...] tanúim eredm Rendszeretet Tandíj Szabó István 1 2 3 3 3 [...] 3 3 3 80 Tóth István 1 1 2 2 2 [...] 1 í 2 2 80 Bozóky László 1 1 3 2 [...] 1 O 2 80 Csige István 1 1 3 3 3 [...]
6219.
[...] 40 P t A Szent István Társulat ez évben is 25 [...] Blanár Márta Boskó Klára 10 Bozóky Éva Czakó Éva Dalmay Anna [...]
6220. (32. oldal)
[...] Horánszky József Bartman József Gallas István Strache Adolf Pelles József 55 [...] Löwi Edvárd Inczédy Ágoston Angyal István Bányász Jenő 30 Dobos István Hamzus Móric Dvornák János Kékessy [...] Csekó Gábor Thúry László 10 Bozóky Antal Scholtz Géza Balajthy Ágoston [...] Mátyás Fekete Flórián 5 Káról István Pácz Flórián Mihályi András Sütő [...]
6221. (40. oldal)
[...] Arvéd 20 Micskey János Pamlényi István Menyhárt Mihály Fekete Sándor Charbula [...] János 40 Nánásy Gyula Pallér István Puchlin Kázmér Papp Béla Laszczik [...] Ferenc Kanovics László 60 Sass István Gáhy József Dobos István Schaeffer Alajos Borsiczky József 65 [...] Endre Lippay Lajos Tóth János Bozóky Antal 10 Milecz János Balajthy [...]
6222. (34. oldal)
IV osztály Babócsay Sándor Garcsar István Goth Lajos Csák György 5 [...] Pongrátz László Strompf Sándor Virányi István Zsendovics András 15 Kosa Miklós [...] Jenő 35 Danilovics Pál Dobos István Bukovinszky István König Kálmán Reisz József 40 [...] Pallér Kelemen Edlinger Titus Károly István 5 Fekete Chrysostom Bozóky Antal Szele Endre Beer Móric [...]
6223. (28. oldal)
[...] Kikeli Aurél Altorjay László Virág István 20 Andrássy Lajos Udvarhelyi Gyula [...] Sándor 5 Goth Lajos Garcsar István Nagy Alajos Csák György Faustka [...] Edlinger Titus Mészáros Ámand 5 Bozóky Antal Pácz Flórián Szele Endre [...] Alajos 20 Pallaghy Béla Tóth István Czigler István
6224. (29. oldal)
[...] Farkas Vilmos Hudák Lajos Murin István 65 Hucsko Mihály Nagy József Kövér István Lippóczy Miksa Potaczek András 70 [...] Braun Lipót Knöpfler Ignác Czipfelmájer István Vihrabali József 80 Knöpfler Isidor [...] 85 Menyhárt József Róth Pál Bozóky István Papp József E szerint a [...]
6225. (94. oldal)
[...] elg elg elg jo Bottka István Bozóky János k jel i jó [...]
6226. (83. oldal)
[...] elg elg elg Íó jó Bozóky János em jó jó Íó [...] elg jel jel szb Kiszely István élt elg elg elg 1 [...]
6227. (95. oldal)
[...] jo jó elg elg­jó íö Bozóky János em jól­jo jó jö [...] jel jó jó szb Kiss István i jo elg elg jo [...]
6228. Tartalomjegyzék (41. oldal)
[...] 3 fűz Bpest 1894 Szamota István A schlägli magyar szójegyzék Bpest [...] Aufl Wien u Prag 1801 Bozóky Alajos A szépirodalom a római [...]
6229. Tartalomjegyzék (67. oldal)
[...] vagy ismétl 8 e Alberti István Back Leó ö éf al [...] Aladár éf al 5 Barsy István Bozóky Béla i Buday János ö [...] 15 Honffy Szilárd éf Kolossváry István i Kormos Ernő izr Köllner [...] Mátray Sándor éf al Műnk István izr 25 Nagy János ö [...]
6230. Tartalomjegyzék (139. oldal)
[...] Bohács Kálmán Boros Gusztáv Horváth István Jaczó Sándor Kacskovics Gyula Klein [...] 1860 Angyal József Borhy László Bozóky Antal Edlinger Titusz Farszky Ferencz [...] Tapossy Márton Tóth Endre Verbőczy István Zay Gedeon 20 1862 Antony [...] Muhoray János Neumayer Mihály Pallér István Párvy János Ragályi Aladár Rudics [...]
6231. Tartalomjegyzék (145. oldal)
145 1878 Andrássy István Babócsay Béla Barcsák Mihály Bárdossy [...] Kalocsay Kálmán Kubinyi Loránd Lázár István Virgil Loh Emil Loór Gyula [...] Ruszt József Ruzsieska Rudolf Simonyi István Szabó Ferencz Szabó Jakab Szalay [...] Soma Bobok Rudolf Boros Pál Bozóky János Csáky Alajos Czapáry József [...]
6232. Tartalomjegyzék (225. oldal)
[...] egyetemi ta­nár 1910 ben Szűcs István dr miniszteri titkár 1913 ban [...] az 1906 7 iki tanévben Bozóky Endre dr főgimn igazgató a [...]
6233. (22. oldal)
[...] ip tan tanár Nyíregyháza Sümeghy István oki gépészmérnök r t ü [...] 25 évesek 1915 1940 Bacskay István tanító Eger Bánhegyi László Ganz [...] dr Bajzáth László ügyvéd Eger Bozóky János plébános Csernely Csiffáry Sándor [...] oki gépészmérnök Diósgyőr dr Heyme István banktisztviselő Szirmabesenyő dr István László ügyvéd Budapest Keszthelyi Ödön [...]
6234. (70. oldal)
[...] Duncker Jónás Az ókor törté­nete Bozóky Alajos Római világ Grünwald Béla [...] J Képek a történelemhez Hanusz István A nagy Magyar Alföld Endrődi [...]
6235. (6. oldal)
[...] gondolkozása és hajlamú fiatal Szemerét Bozóky István ügyvéd és költő barátsá­gába és [...] Magyar Kuríron kívül 1805 ben Bozóky Tavaszi virágok c gyűjteményében jelenik [...] a magyar nyelv uj csillagának Bozóky a Gráciák kedvelnének nevezi Kovács [...]
6236. (154. oldal)
[...] A szóbeli érettségi vizsgálat dr Bozóky Endre kir igazgató az országos [...] ref érett gazdá­szati gazdá­szati Buchhalter István Heves Hevesmegye 1890 év január [...]
6237. (161. oldal)
[...] 141346 vkm A megüresedett Schwarcz István féle 130 koronás ösztöndíj Holecz István III oszt tanulónak adományoztatik 175 [...] sz 765 vkm sz Dr Bozóky Endre középisk igaz­gató az orsz [...]
6238. (44. oldal)
44 A m kir Dobó István 14 honv gyalogezred parancsnokságá­nak köszönő [...] án az elvonult ezredparancsnok h Bozóky alezredes November 19 én a [...]
6239. (22. oldal)
[...] jogi institutióinak négy könyve Magy Bozóky Alajos dr 660 Horatius ódái [...] Suetonius Császárok életrajzai Magy Székely Ist­ván dr 8 80 Vergilius Maró [...]
6240.
[...] az I ső félévben Roxer István 17 frt Csabinyák Mihály és [...] frt a II félévben Roxer István 20 frt Seregby Béla 16 [...] Győző ügyvéd 9 köt dr Bozóky Alajos jógák igazgató 1 köt [...]
6241.
[...] Manó II éves jh Polgár István IV éves jh Hajts Pál [...] részesültek az első félévben Roxer István 18 frt Sánek András 13 [...] frt a második félévben Roxer István 15 frt Sánek András 15 [...] Horovitz Gyula 1 köt dr Bozóky Alajos úr 1 köt dr [...]
6242.
[...] meg úgymint Propper Elek Bielek István Fischgrund Samu Kresz Jenő Meliorisz [...] vétel útján a következő művekkel Bozóky Szépirodalom a római csá­szárság korában [...]
6243.
[...] Benka Pál 5 kr Bielek István 50 kr Bozoky Mátyás 50 kr Bujovszky Miklós [...] Damits Károly 50 kr Dobay István I frt Dorasil Emil 50 [...] Beyer Fülöp 30 kr Noszkó István 30 kr Dianiska Frigyes 50 [...]
6244.
[...] Lajos izr rendk halig Bielek István ág ev 10 Bozóky Mátyás r kath Bulyovszky Miklós [...] Damits Károly r kath Dobay István r kath Dohnányi Lajos ág [...]
6245.
[...] Fischgrund Salamon Einzig Miklós Bella István Dianiska Albert Weisz Ignácz Vozárik [...] félévi tandíj felében elengedtetett Noszko István theologusnak 2 frt 63 kr [...] tandíj negyedrésze elengedtetett Adamkovích Gyula Bozóky Mátyás Horváth János Sör ősi [...] 15 frt Vozárik Gyula Bella István Kazsley Béla és Lajcsák János [...]
6246.
[...] Nyíregyháza Szabolcs vm 1873 Bielek István ág ev Máriavölgy Sáros vm 1875 50 Bozóky Mátyás r kath K Sz [...] Lubló Szepes vm 1874 Dobay István r kath Eperjes Sáros vm [...]
6247.
[...] be­érkezett pályamű jutalmazott szerzője pedig Bozóky Mátyás joghallgató Meg kell emlékeznünk [...] elnököt választotta a ki Bielek István Meliórisz Béla és Szontágh Sándor [...]
6248.
65 Bozóky Mátyás aljegyző Kovács Lajos pénztáros [...] Balogh Miklós Kresz Jenő Bielek István Lichtig Gyula Oravetz Endre Sörösi [...] Soma Z választmányi tagok Bielek István és Raisz Antal A Il [...] száma 62 Tisztviselői elnök Bielek István II éves jh alelnök Meliórisz [...]
6249.
[...] Név vallás 15 p Hörk István á h p Hörk János [...] izr Blaufeld Henrik izr p Bozóky Gyula r kath fff 5 [...]
6250.
[...] szerint Balkányi Aurél VIII oszt Bozóky Gyula és Richtmann Adolf VIII [...] gyű­lésen Király Gy VII Hörk István és Dianiska Albert VI és [...]
6251.
[...] elengedtetett Tausz Fülöp Tomcsik Márton Bozóky Mátyás Sörösi Gyula Vrchovszky Ottó [...] joghallgatónak 15 frt és Bella István Lajcsák János és Kázsley Béla [...] Alexy Gyula Beyer Fülöp Noszkó István Sarudy Gyula és Okályi Viktor [...] 15 frt Lintner Tivadar Bella István Kázsley Béla és Lajcsák János [...]
6252.
[...] Imre alelnök Adámkovich Győző főjegyző Bozóky Mátyás aljegyző Szeberényi Gyula pénztáros [...] Ferencz II félévben Elnök Bielek István alelnök Adámkovich Győző majd Szentiványi [...] Kálmán Flórián Károly és Mosánszky István laptárosok Mocsár Andor Fengya Igor [...] hozzá csatoltatott mélt Szinyei Merse István főispán úr ajándékából 25 frt [...]
6253.
[...] földrajz Heten­ként 2 óra Kézikönyv Bozóky Endre Physika és physikai földrajz [...] 3 Latin nyelv Kézikönyvek Dávid István Kisebb latin nyelvtana gya­korló könyve [...]
6254. (55. oldal)
[...] Akadémia Almanachja 1889 Aj Szt István Társ Almanachja 1889 Akadémiai Értesítő [...] Beobachtungen ueber den homerischen Sprachgebrauch Bozóky A Gaius római jogi institutiói­nak [...]
6255. (78. oldal)
[...] rom felett A vadon gyermeke Bozóky Két év kelet Ázsiában Krúdy [...] szerszámok 43 drb Ajándék Sinkovits István úr Esztergomból 1 drb cserép [...]
6256.
[...] XX század elején Dr Majer István Ezer műkereszt Császár Elemér A [...] Ottokár Isten és világ Dr Bozóky Alajos Magyar katolikus egyházi jog [...] gyakorlatok Bangha Béla és Borbély István Az Ősegyház Loschert Kázmér Az [...]
6257.
[...] előtt 1 kötet 3 Szent István társulat évkönyve 1 füzet 4 Naptár 1 füzet Szent István társulat ajándéka 5 Sziny­nyei Rendszeres [...] Magyar Pantheon egy kötet 4 Bozóky Római világ 4 füzet 5 [...] Utazások könyv­tára V kötet 15 Bozóky Római világ füzet 6 füz [...]
6258.
[...] Hivatalos közlöny c Adományok Szent István társulat tagilletménye 1 Szent István társulati naptár 1896 évre 1 [...] Károly könyvkereskedő úrtól 15 Dr Bozóky E Physika és physikai földrajz [...]
6259. (149. oldal)
[...] munkái 1 Badies Petőfi költeményei Bozóky Római világ Budapesti szemle Deák [...] Kisfaludy Levelek Kovách Gr Széchenyi István Kölcsey Összes munkák Magyar Nyelvőr [...] Salamon Irodalmi tanulmányok Századok Szt István társulat Házi könyvtár Tanulók olvasótára [...]
6260. (105. oldal)
[...] Kanvászi János Literáty Lőrinc Meszes István Nagy István Német Miklós Payzsy János Pantberger [...] Benkovics Imre Bogárdy Mihály Buoz István Csizmazia Lőrinc Erdélyi István Fejérvári [...] Lanionis Mihály Lévay Mátyás Literáti István Pelje István Posztós Bálint Sartoris András Sartoris [...] Balog István Ben­kovics Imre Buor István Csizmazia István Csizmazia Lőrinc Erdélyi István Ernesztus [...]
6261. (115. oldal)
115 Zichy Antal Gróf Széchenyi István külföldi útirajzai Budapest 1880 Zichy [...] über die Lagerkunst Colmar 1767 Bozóky Alajos A világtörténet átnézete synchronistikai [...]
6262. (12_u18. oldal)
[...] Mária Szöv 1493 dallam 1797 Bozőky M Oh dicsőséges Asszonyság 1651 [...] Ányos prologust irt hozzá Németh István 3 Katona­dalok Kurucz J tól [...] Nagy Gizella Jakab Ferenc Paar István dr Gerebenics Sándor Németh Lajos [...]
6263. (84. oldal)
[...] sz Barcza Leánder dr Valló István Györ c könyvben a Szent [...] Disci­pulorum 13 sz Budapest Szent István Társulat Ferenczy Viktor három előadást [...] Ferenc úr 11 Keservesen siratja Bozóky M 1797 férfikar
6264. (105. oldal)
[...] K Notter Antal A Szent István Társ története 3 K Karácsonyi János Szt Ist­ván király élete 3 K Cserni [...] Az ezeréves Károlyiak 60 fill Bozóky Ala­jos A világtörténet átnézete 1 [...]
6265. (93. oldal)
[...] k 9 K Gróf Széchenyi István élete 20 K Blas kó [...] G Garasos arisztokrácia 4 60 Bozóky E dr Kozmográfia 70 f [...] dr Latin stilisztika 70 f Bozóky E dr Az elektrotechnika vázl [...]
6266.
[...] Dr Kiss János cs Sulyok István P Didón Jézus Krisz tusi [...] r 1 kt 37 Dr Bozóky Alajos A művészetek a római [...]
6267.
[...] Sándor emlékezete Kosutány Tamás Schenek István emlékezete Monori Wertheimer Ede Qróf [...] A üille Philosophisches Lesebuch Dr Bozóky Dezső l ét év Keletázsiában [...]
6268.
[...] A kosmographia elemei Kk Dr Bozóky Endre Physikai földrajz Történet hetenkint [...] és politikai ismertetése Kk Török István Magyarország története Történeti térképek Mennyiségtan [...]
6269.
[...] A kosmographia elemei Kk dr Bozóky Endre Physika és physikai földrajz [...] rövid politikai ismertetése Kk Török István Magyarország története Tör­téneti térképek Mennyiségtan [...]
6270.
[...] földrajz elemei K k Dr Bozóky Endre Physika és physikai földrajz [...] kor­szakalkotó eseményeire K k Török István Történeti térképek Mennyiségtan hetenként 3 [...]
6271.
[...] Werner A bölcsészeti jogtu­mány 1874 Bozóky Institutiok 1870 Hoffmann Római perjog [...] IV 1888 Kautz Nemzetgazdaságtan 1875 Bozóky A börtönügy Hajnik Európai jogtörténet [...] talál elhelyezést Kezelő tanár Kósa István e Ifjúsági könyvtár A lefolyt [...]
6272. (60. oldal)
[...] feladatok megoldása ele mi utón Bozóky E Közli Antolik K Az [...] kath főgymn Értesítője Értek Szabó István műfordításai Gaál L Közli Dr [...]
6273. (19. oldal)
[...] története Horváth Zoltántól Közli Schlich Ist­ván A nagy váradi ra kir [...] Értek A pozsonyi főreáliskola története Bozóky E ről Közli Antolik K [...]
6274. (114. oldal)
[...] bonyhádi algymnasiumának értesítője Közzéteszi Gyalog István Programä a gimnasiului public gr [...] kath főgymnasium értesítője Szerkesztette Gzinoge István Értekezés Sylvester pápa sírjánál Irta [...] oktatásügyünk történetének rövid áttekintése dr Bozóky Endrétől A budapesti II kerü­leti [...]
6275. (127. oldal)
[...] III o számára Dr Török István Magyarország történelme a középiskolák III [...] és III o sz Dr Bozóky Endre A math és phys [...] II és III r Dr Bozóky Endre Számtan a középisk alsó [...] III o sz Dr Székely István Latin olvkv Gorn Nép és [...]
6276. (82. oldal)
[...] 1906 Két példányban Dr Oidófalvy István Hogy lettem én szoczialistává 1906 [...] ülésben 1906 2 példány Dr Bozóky Alajos M Tullius Ci­cerónak 1 [...]
6277. (58. oldal)
[...] 1893 Majláth Béla Gr Széchenyi István levelei II Kazinczy F Pályám [...] Némethy Géza Cató bölcs mondásai Bozoky A Római világ Meissner K [...]
6278. (46. oldal)
[...] G Archeológiai séták 1 k Bozóky A Római világ 2 k [...] Rajzok 1 k Kará­csonyi Szent István 1 k Lasz Földrajzi olv [...]
6279. (70. oldal)
[...] fg 1895 6 mellett Berkeszi István A temesvári magyar királyi állami [...] ref kolleg 1887 8 Bodor István A rimaszombati egyesült protestáns főgimnázium [...] Lőcsei kath fg 1868 9 Bozőky Endre A pozsonyi főreáliskola története [...]
6280. (42. oldal)
[...] főispánjai 1 drb III Tinta István 1 Flora Transilvania 1 drb [...] 4 kötet 4 drb 13 Bozóky Római világ 2 köt 2 [...]
6281.
[...] o t II assz Ponyi István VII o t titkár Perniczky [...] Szentföldről vetítettképes előadást tartott pilismaróti Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes Tagfelvételünk [...]
6282.
[...] szavalókönyv Aczél Géza úrtól Dr Bozóky Endre Az elektromos sugárzásokról Buchböck [...] Kis könyv a művészetről Gyöngyösi István Marssal társalkodó Murányi Vénus A [...] Gombos Imre Az esküvés Móra István Földszínt Pósa Lajos Száll az [...]
6283. VII. A szertárak gyarapodása (67. oldal)
[...] k Boross Mihály gr Széchenyi István életrajza 1 k Csillag Gyula [...] Magyarország geogr szótára 4 k Bozóky Alajos Művé­szetek a római császárság [...] 1 k Palugyai Imre Werbőczy István életrajza 1 k Bozóky
6284.
[...] Az Árpádok családi tör­ténete Szamota István Régi magyar utazók Európában 1532 [...] Kármán és Pajor Irodalomtörténeti értekezés Bozóky Alajos A vi­lágtörténet átnézető synchronistikai táblákban Szt István társulat Az újabb magyar irodalom [...]
6285.
[...] II Deák Farkas Gr Csáky István Vám béry Ármin Vázlatok Közép Ázsiából Bozóky Alajos Római világ I II [...]
6286.
[...] F sz 1068 14 Berkeszi István Gróf Hofmannsegg utazása Budapest Franklin [...] Athenaeum F sz 1071 19 Bozoky Alajos Római világ Bpest Ráth [...]
6287. (16. oldal)
[...] 39 Boros Mihály Gróf Széchényi István életrajza 40 Bozóky Alajos Római világ 41 Calderon [...]
6288. III. csoport (39. oldal)
[...] 146 Nyesti Pál Gróf Széchenyi István emlékkönyv Bu­dapeat 1904 307 Plutarchosból [...] Bpest 1889 157 Grof Széchenyi István műveiből szemelvények Válo­gatta és magyarázatokkal [...] Lajos Pesten 1866 8 Dr Bozóky Alajos Római világ Művelődéstőlténeti rajzok [...]
6289. IV. csoport (67. oldal)
Leltári szám Dr Bozóky Alajos Római világ Művelődéstörténeti rajzok [...] Bpest 1881 334 Gr Széchenyi István A hitel 199 Thomas Lájos [...]
6290.
[...] fölött Történeti elbeszélés Irta Kincs István 1 drb 1 K 80 [...] Tissié Ph franciáról fordílotta Csapodi István az eredetivel összeha­sonlította Klug Nándor [...] K Az elektromos sugárzásokról Dr Bozóky Endrétől 1 drb 50 fül [...]
6291. (11. oldal)
[...] Latin syntaxisaink casustani példái 10 Bozóky Dezső Két év Kelet Ázsiában [...] L Heli ogabalus ford Lendvai István 19 Dénes Pál Az árnyékember [...]
6292.
[...] 1880 1 tanév elején Dr Bozóky Alajostól 7 10 1 2 [...] 81 ik tanévről Közli Bocsor István főiskolai igazgató Pápa a ref [...] Értekezés Első fejezet Dr Karsa Istvánnak A birtok és védelme sat [...]
6293. (86. oldal)
[...] Dr Sulyok Dezső ügyvéd Szalay István cipészmester Dr Szkicsák Jenőné nagybérlő Dr Tóth István ügyvéd II A rendes tagok [...] P Bálint L 20 P Bozóky család 8 P Horváth I [...] Dr Budimátz Mihály Dr Maurer István Választmányi tagok Gróf Esterházy Károly [...]
6294. V. Gyűjtemények gyarapodása (102. oldal)
[...] 12 r Egy kötet Borsos István A pápai evang reform főiskola [...] 8 r Egy kötet Borsos István Czimjegyzék a pápai ev ref [...] 1901 8 r Egy füzet Bozóky Alajos Dr Az egyházi jog [...]
6295. IX. Főiskolai intézmények (214. oldal)
[...] 1 k Bodola Gyula Dobó István a magyar költészetben Függelék Chiaba [...] Állami letét 1 k Borsos István Kollégiumi történetek Pápa 1910 8 [...] Barthalos Kálmánné aj 1 k Bozóky Alajos Institutiók 3 ik javított [...]
6296.
[...] másodéves növendékei Illés Lajos Zala István és Nánik Péter vezetése mellett [...] átvizsgálására a közokt tanács dr Bozóky Endre főreáliskolai igazgatót küldötte ki [...]
6297.
[...] Lévay Ede Physikai repertitorium Dr Bozóky Endre Közép­iskolai fizikai gyakorlatok Rajz [...] és szépművészetekről Dr Máj er István Ezer műkereszt Sándor Tivadar Zichy [...]
6298. I. Az iskolai év története (19. oldal)
[...] Czike Lajos főiskolai gondnok Németh István egyházker főjegyző és Dózsa József [...] megbízásából látogatást tett intézetünkben dr Bozóky Endre úr a közoktatási tanács [...]
6299. IV. Intézeti nevelés és tanítás (27. oldal)
[...] díjat 8 P t nyeri Bozóky Éva V é n A [...] írta és felolvasta dr Kiss István 1943 március 10 én dr [...]
6300. (13. oldal)
[...] jó elégt 11 r 89 Bozóky Zsigmond k tör vált hány [...] I r 75 15 Bubreg István törv kellő kellő jeles elégs [...] elégt II r 102 Herczeg István ism dics vált hány elégs [...] elégs I r 85 Kiss István törv szór esek elégs elégt [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Bakonyi Természettudományi Múzeum 1Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 109Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 14Békés Megyei Könyvtár 201Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 260Budapest Főváros Levéltára 411Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 124Budapesti Történeti Múzeum 3Csorba Győző Könyvtár 161Damjanich János Múzeum 12Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 31Duna Múzeum - Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum 4A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 44Első Lánchíd – Mérnöki és Szolgáltató Bt. 3Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 1Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Levéltára 1Erzsébetváros Önkormányzata 12Eszterházy Károly Egyetem Könyvtára 1Evangélikus Országos Könyvtár 411Ferenczy Múzeum 4Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 75Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 628Fradi Múzeum 1Göcseji Múzeum 1Gödöllői Városi Múzeum 4Győri Egyházmegyei Levéltár 1Hajdúsági Múzeum 21Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 92Herman Ottó Múzeum 2II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 240Iparművészeti Múzeum 1Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 78Jósa András Múzeum 6József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 240Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár 3Katona József Könyvtár (Kecskemét) 502Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 22Kecskemét megyei jogú város 4Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 19Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 4A Külgazdasági és Külügyminisztérium Könyvtára 10Laczkó Dezső Múzeum 2Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 1Magyar Ferences Levéltár 2Magyar Földrajzi Múzeum 1Magyar Hidrológiai Társaság 180Magyar Levéltárosok Egyesülete 3Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 10Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 17Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 14Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 30Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 108Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 9Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 28Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 11Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 3Magyar Természettudományi Múzeum 3Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 23Mátra Múzeum 16Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 2Móra Ferenc Múzeum 5Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 92MTA BTK Zenetudományi Intézet Zenetudományi Szakkönyvtár 2Munkácsy Mihály Múzeum 1Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 8Néprajzi Múzeum 4Országgyűlési Könyvtár 498Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 236Országos Széchényi Könyvtár 2Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 55Osztrák Állami Levéltár 17Pannonhalmi Főapátsági Levéltár 2Pápai Református Gyűjtemények 3Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 95Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 99Petőfi Irodalmi Múzeum 69Pécsi Tudományegyetem – Egyetemi Levéltár 10Postamúzeum 1Rippl-Rónai Múzeum 1Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 42Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 2Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 10Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 427Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 151Tiszazugi Földrajzi Múzeum 5Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (Debrecen) 7Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 156Újpest Önkormányzata 3Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 131
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 5Archívum Comitatus Castriferrei 1Ars Decorativa 1973–2016 1Állami zárszámadás 3A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei 1-11 1Baranya - Történelmi és honismereti folyóirat 5A Baranya Megyei Levéltár évkönyve 11A Bencés rend adattárai 1Békés 1869-1937 21Békés Megyei Hírlap 1971-2010 156Békés Megyei Múzeumok Közleménye 1971-2008 1Békési Élet 1966–1981 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 23Borsodi Levéltári Füzetek 2Buda és vidéke 1893-1904 40Budai Napló 1914-1938 49Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 399Budapest Régiségei 1-41 1Budapest történetének bibliográfiája 19Budapest Történetének Forrásai 3Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 298Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 1A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 124Budapesti Negyed 1993-2010 5A Budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája (MEI) kiadványai 10A Budapesti Orvostudományi Egyetem jegyzőkönyvei 1Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 38Címjegyzékek 1712-1868 1Címjegyzékek 1867-1942 31Credo. Evangélikus Műhely. 1995–2009 47A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 2Déli Hírlap 26Délmagyarország 1910-2010 427Diakónia – Evangélikus Szemle, 1979–1993 111Dombóvári Hírlap 1Dunántúli Napló 1944-2004 161Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 3Eger - hetilap 1863-1914 33Eger - napilap 1915-1944 19Az Egri Dohánygyár kiadványai 1Egyéb kiadványok 6Ellenzék 29Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jegyzőkönyvei 1Esztergom 1895–1932 13Esztergom 2015-2019 1Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 27Az Esztergomi Főegyházmegye körlevelei 20Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei - Amerikaniszti… 1Evangélikus Élet 245Evangélikus gyülekezeti névtárak 5Evangélikus lap 1Evangélikusok lapja 1Életünk 1963-2014 14Énekes és imádságos könyvek 2Észak-Magyarország 1948-2009 214Fejér Megyei Történeti Évkönyv 1Felsőházi naplók (1927–1944) 1Félegyházi Közlöny 2Forrás 1969-2019 4Forrásközlemények (Bács-Kiskun Megyei Levéltár) 1-12 2Források a vízügy múltjából 1-11 3Főrendiházi irományok (1865–1918) 7Fővárosi Hírlap 1912-1938 13A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 16Fradi Újság 1990-2000 1Független Budapest 1906- 1938 12Gazdasági címtárak 1842-1932 25Gödöllői Múzeumi Füzetek 1-12 1Gyászjelentések - Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára 7A Győri Püspökség Körlevelei 1857-1965 1Győri Tanulmányok 1A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 10Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 4A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 1-62 3Ház és ember 1-25 1A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 1Heti Szemle 1899-1914 2Heves megyei aprónyomtatványok 4Heves Megyei Hírlap 1953-2018 203A Hét 1956-1996 2Hidrológiai Közlöny 149Hidrológiai Tájékoztató 6Hittudományi Folyóirat 18Hídlap 2003-2011 37A Hírközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve 1989-2009 1Irodalmi Múzeum 3Iskolai Értesitők - Csikszereda 2Iskolai Értesitők - Gyulafehérvár 2Iskolai Értesitők - Kolozsvár 6Iskolai Értesitők - Marosvásárhely 1Iskolai Értesitők - Sepsiszentgyörgy 1Iskolai Értesitők - Szamosújvár 6Iskolai értesítők - Aszód 1Iskolai értesítők - Baja 1Iskolai értesítők - Bonyhád 1Iskolai értesítők - Budapest 58Iskolai értesítők - Debrecen 57Iskolai értesítők - Eger 20Iskolai értesítők - Eperjes 14Iskolai értesítők - Esztergom 5Iskolai értesítők - Győr 5Iskolai értesítők - Keszthely 2Iskolai értesítők - Késmárk 3Iskolai értesítők - Kiskunhalas 1Iskolai értesítők - Komárom 1Iskolai értesítők - Kőszeg 1Iskolai értesítők - Miskolc 1Iskolai értesítők - Nagykanizsa 1Iskolai értesítők - Nagykároly 1Iskolai értesítők - Nagykikinda 7Iskolai értesítők - Nagykőrös 1Iskolai értesítők - Nagyszombat 1Iskolai értesítők - Pápa 7Iskolai értesítők - Pécs 15Iskolai értesítők - Pozsony 1Iskolai értesítők - Sárospatak 3Iskolai értesítők - Selmecbánya 2Iskolai értesítők - Sopron 4Iskolai értesítők - Szarvas 24Iskolai értesítők - Szeged 20Iskolai értesítők - Székesfehérvár 14A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 6A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-61 6A Kalocsai Főegyházmegye Körlevelei 1858-1992 3Kandidátusi És Doktori Disszertációk Katalógusa 8Kassák múzeum kiadványai 2Keleti Ujság 1919-1944 17Képviselőházi irományok (1861–1918) 54Képviselőházi naplók (1861–1918) 375Képviselőházi naplók (1927–1944) 2Kiskunhalasi helyi lapok 19Klasszikus orvosi könyvek 42Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 240Könyvek Esztergomról 14Körösvidék 1920–1927 1Közérdek (Tolna megye) 4A Közlekedési Múzeum Évkönyvei 1971-2013 4Lapok Pápa történetéből 1992-2015 1Lánchíd füzetek 1Levéltári Füzetek, Szolnok 2Levéltári korpusz 2Levéltári Közlemények 1923–2016 6Levéltári leltárak 1-89 11Levéltári Szemle 1951–2018 2A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 1-5 1Magyar Földmívelő 1899-1913 2A Magyar Hidrológiai Társaság vándorgyűlései 2Magyar Külpolitikai Évkönyv 1968-2010 9A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 1Magyar Műemlékvédelem 1960-2007 2A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1971-1986 2Magyar Paizs 1900–1917 2Magyar Színpad 1903-1907 6Magyar vasúti évkönyv 1878-1994 2A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája 4A Magyarországi Iskolai Értesítők Bibliográfiája 1744–1948 2Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 1Megyei hídtörténeti kiadványok 1Minisztertanácsi előterjesztések és határozatok (MNL OL XIX-A-83-b) 1A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 1955-1993 1MOL kiadványai II. Forráskiadványok 1-52 3A MOL segédletei 1-28 2A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 3MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei, 1957-1… 24A MTA Könyvtár Kézirattárának Katalógusai 4A MTA Könyvtár Közleményei 3A MTA Könyvtárának Kiadványai 8MTI - Bizalmas 1MTI - Magyar Országos Tudósító 24MTI - Napi hírek 55Muzeális könyvek 3Műemlékvédelmi Szemle 1991-2004 2Nagy Iván Könyvek 3Nagybánya és Vidéke 1899-1918 1Nagybányai Hírlap 1908-1919 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 1Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 3Nemzeti Népművelés 1906-1908 3Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 1Néprajzi Közlemények 1965-1994 2Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 109A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 4Nyírvidék 1882–1942 44Országgyűlési almanach 4Országgyűlési lakáskönyv 2Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyvei 2Orvostörténeti Közlemények 2A Pannonhalmi Főapátsági Főiskola évkönyvei 1910-1943 1Parasitologia Hungarica 1Pápa és Vidéke 1923–1944 24Pápai Hirlap 17Pápai Lapok 1874–1919 3A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 1-13. 3Pápai Újságok 4Pest Megye Múltjából 2Pest Megyei Hírlap 1957-1995 99Pest Megyei Levéltári Füzetek 2Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 4Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 7A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 56A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 1-12 1Petőfi Népe 1950-2011 502Pécsi Tudományegyetem jegyzőkönyvei 10Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 22Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 26Protestáns Tanügyi Szemle 1927–1944 1Rákos Vidéke 1901-1937 11Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 11Református egyházkerületi névtárak 32Református egyházmegyei jegyzőkönyvek 1Régi magyar családok 1-7 12Schematismus 1874-1949 2Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 3Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 151Somogyi Múzeumok Közleményei 1-18 1Sorozaton kívüli 65Studia Theologica Budapestinensia 1990-2011 2Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai - Tanulmányok 3Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 3Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Kiadványai Közleményei 5Szamos 1899-1919 9Szatmár 1899-1911 1Szatmár Vármegye 1905-1913 1Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 3Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 2Szegedi Orvostudományi Egytem jegyzőkönyvei 4Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szinérváralja 1904-1914 1Színházelméleti füzetek 1-15 1Színháztörténeti füzetek 1-80 23Színháztudományi Szemle 1978-2009 8Színpadi művek és dramaturgiai dolgozatok 2Szlovákiai magyar irodalomtörténet 3Szlovákiai magyar szépirodalom 1Szocialista Nevelés 1956-1989 1Szociológiai bibliográfiák 4Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 131Tanulmányok Budapest Múltjából 1-34 2Tanulmányok Csongrád megye történetéből 5Technikatörténeti szemle 1Teológia 45Theatrum – színháztudományi értesítő 1961-1965 1Tisicum 1973-2011 5A Tiszazugi Földrajzi Múzeum adattára 3Tolna Megyei Levéltár segédletei 2Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 121Tolnamegyei Közlöny 13Tolnamegyei Ujság 13Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 3Történelmi mukák 1Történeti Muzeológiai Szemle 1Uj Budapest 1921-1938 16Ungarische (Magyar Névkönyvek) 1877-1895 17Új Ifjúság 1952-1989 2Új Kelet 1994-1998 21Új Szó 1948–2017 43Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 3Vadász- és Versenylap 1857-1919 2Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2Váci Hirlap 1887-1942 19Váczi Közlöny 1881-1895 3Városi Levéltári Füzetek, Győr 2Veszprém megyei hivatalos heti közlöny 1A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 5Veszprémi Múzeumi Konferenciák 1989-2000 1Vízügyi Közlemények 23Vízügyi szakkönyvek 8Zalai Gyűjtemény 3Zalai Magyar Élet 1940-1944 2Zalai Összetartás 1944-1945 1Zalamegye 1882–1910 4Zalamegyei Ujság 1920-1944 22Zemplén 1Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 22