135. oldal, 2811 találat (0,350 másodperc)

Találatok

2681. 1948-05-23 / 116. szám
[...] kül áros 7 óra Sebők Sándorné Kert l város 7 óra [...] os Tibor Elmarad a János vitéz vá­di napra délutánra tervezett gyer­ [...] lakFuso inat óba konyha élés­kamráért Farkas Ágon Ion tér 4 408 [...]
2682. 1942-06-05 / 125. szám
[...] 6 80 fűzve 4 80 Farkas István A levegő titánjai Köt­ve [...] kozott szinre kerűinek Ludas Matyi Vitéz László kaland­jai é s Paprika [...] vették a műsort ás Gecső Sándorné kisérőszövenét Első számként az ezertanu [...]
2683. 1986-04-18 / 91. szám
[...] u 1 III em 65 Farkasék 610 KÉTSZOBÁS fürdőszobás kertes családi [...] ellátott útszéli tanyát olcsón Le­vélcím Farkas Imre 6000 Kecskemét Kada Elek [...] nél eladó Érdek­lődni Kecskemét János vitéz u 7 1403 NAGY tanya [...] köszönetét mondunk mind­azoknak akik FICSÓR SÁNDORNÉ Kata Erzsébet tanítónő temetésén megjelentek [...]
2684. 1975-03-12 / 60. szám
[...] mind­azoknak akik felejthetetlen ha­lottunk DEÁK SANDORNÉ búcsúztatásán részt vettek hogy fájdalmunkban [...] Hegyi u II fszt 1 Farkas a Dimitrov u végen 276875 [...] Latin­amerikai históriák 22 00 János vi­téz Részletek 2 00 Hírek időjá­rás [...]
2685. 1894-09-02
[...] Istvánnó Martonfalvay Elekné Steiner Ignácné Farkas Kálmánná Czimmermann An­talné Kreisler Józsefné [...] József Oberiuayer József özv Deim Sándorné Lázár Lajosné Frank Józsefné Perlaky [...] a strázsamesterségig s számos ütközetben vitézül küzdött Az egyik csatában meg­sebesült [...]
2686. 1972-06-22 / 145. szám
[...] várhatunk kapjuk a tájé­koztatást Csömör Sándornétól a pilisi Üj Élet Tsz [...] előtt nyílt gólszerzési lehető­ség de Farkas Mari tiszta helyzetben a kapus [...] NB I be nyer­tek beosztást vitéz Jelentős dátum a bényei Népfront [...]
2687. 1985-07-06 / 157. szám
[...] édesanya nagy­mama dédmama ÖZV MEZEI SANDORNÉ 1985 július 3 án 85 [...] Piros­ka Mély fájdalommal tudatjuk hogy FARKAS LÁSZLÓ DIGÉP nyugdíjas hosszas betegség [...] augusztus 10 11 János a vitéz Utazás Miskolcról autóbusszal teljes ellátással [...]
2688. 1974-05-03 / 101. szám
[...] 15 10 Iskolarádió 15 50 Farkas Antal fúvósművei­ből 16 00 A [...] Margit Karsai Zsigmond és Agasvári Sándorné népdalokat énekel 15 27 Szerkesztőségi [...] 21 35 As estve Csokonai Vitéz Mihály versét el­mondja Major Tamás [...]
2689. Pótlás a betűrendes névsor lezárása után beállott változásokról • Budapesti távbeszélő betűrendes távbeszélőnévsor • F (1_71. oldal)
[...] Fazekas József István vegyész n Vitéz n 16 b 257 135 [...] n 22 200 507 Fazekas SAndorné Szilágyi Imréné VI Andrássv út [...] 0304 897 Diakonissza főnöknő dr Farkas Mária XII Vörös hadsoreg útja [...]
2690. 1981-03-24 / 70. szám
[...] a dező szülői munkaközösség is Farkas Bertalan utóda egy télbúosúztatónak nevezték [...] ki szerencséjüket a jelenle Baksa Sándornénak nagy tapsot kapott a Pingvin [...] valamiféle illúzió­ja elnéző gesztusa a vitéz Nagybányaival szemben akkor azt ez [...]
2691. 1957-07-02 / 152. szám
[...] Szovjetunió kétszeres hőse vezeti NAGY SANDORNÉ városi ta­nácstag I félévi tanácstagi [...] Július 3 4 5 János vitéz Július 6 Parasztbecsület és Bajazzók [...] költségmeg ftérítéssel Telefon 15 040 Farkas 1793 Fűtő segédmunkásokat felvesz a [...]
2692. 1950-08-06 / 181. szám
[...] Isztl János 71 éves Szőke Sándorné 38 éves Vilá­gos Ilona 48 [...] 140 centiméternél nem hosszabbat vennék Farkas Deák ti 2 H 1192 [...] alig használt hófehér krómozott gyermeksportkocsi Vitéz u 20 2 Schnee hétfőtől [...]
2693. 1973-11-16 / 268. szám
[...] 8 05 Egykori dalok Csokonai Vitéz Mihály verseire 8 20 Szimfonikus [...] gyászoló család Felejthetetlen édesanyám DEZSŐ SANDORNE volt Tóth Sándorod temetése november [...] négy­szögöl szőlő gyümöl­csös Görömbölyön a Farkas dűlőben Érd Ungvári János Gó [...]
2694. 1985-01-23 / 18. szám
[...] Ér­deklődni Kiskunhalas Ku­ 1 ruc vitézek tere 1 H em 5 [...] szövetkezeti lakás eladó Kiskunhalas Kuruc vité­zek tere 37 IV em 3 [...] garázsajtó tok­kal kompletten eladó Ko­vács Sándorné Kiskunha La 5 Székely ti [...] Ferenc Kiskunmajsa Le­nin u 1 Farkas Péter Kis kunmajsa Ady E [...]
2695. 1943-12-14 / 282. szám
[...] cár emléke­zetére Az ünnepélyen megjelent vitéz Szom­bathelyi Ferenc vezérezredes a honvéd [...] 7 órakor tartja össze­jövetelét a Farkas utca 21 sz alatti tanács­teremben [...] után Czenk Erzsébet Mik lósy Sándorné stílusos tangóharmónika kí­séretével művészi énekszámmal [...]
2696. 1928-10-07 / 924. szám
[...] raágh Béla Rózsa Richárd dr Far­kas Lajos Szegő Sándor dr Kern [...] Dísztér báró Kray Ist­vánná és vitéz Lajtay Jenöné Krisz tina tér [...] Lexa Ferencné és T adó Sándorné Horthy Miklós út körömi Baróthy [...]
2697. A budapesti és a Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetőinek szaknévsora • D (2_36. oldal)
[...] József Tereczky Miksa Térmegi István vitéz Teuchert Károlyné özv Thauer Ferencné [...] Sándomé Tomanóczy Gyuláné özv Tomaschek Sándorné özv Toperczer Jánosné Torma László Tóth Farkas Tóth Ferencné özv Tóth Hona [...]
2698. 1943-07-21 / 162. szám
[...] középiskolai és ipariskolai tanszemélyzet létszámában vitéz László A Árpád márosvásárhelyi a [...] ta narokat rendes tanárrá Ács Sándorné Gazdag Ilona baróti állami polgári [...] szász régeni Stétz Gyula alsókosáíyi Farkas Sán­dor mezőszakadáti Gozár Demeter számos [...]
2699. 1989-03-07 / 56. szám
[...] hátsó maghajtás műszaki nélkül Érdeklődni Farkas László Felsőtárkány József Attila út [...] Szabadság u 3 Érdek­lődni Kerecsend Vitéz u 9 16768 1 H [...] ismerték és szerették hogy FENYVES SÁNDORNÉ sz Nagy Anna 1989 március [...]
2700. 1987-01-14 / 11. szám
[...] 4 kevés OTP hitelátvállalással Ba­ja Farkas u 40 d Érdek­lődni du [...] cs ipari var­rógép Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 25 Érdeklődni 17 21 [...] rokonoknak isme­rősöknek szomszédoknak a Barnevál Farkas Károly szocia­lista brigád tagjainak akik drá­ga halottunk ÖZV BARAKKÓ SANDORNÉ Wondra Katalin végső búcsúztatásán megjelentek [...]