6. oldal, 2810 találat (0,279 másodperc)

Találatok

101. 1914-11-26 / 95. szám
[...] dr Klár András Bakó Bertalanné Farkas Juliska Beregszász Mikuleczky István Jármy [...] koronát Kresz Lajosné özv Nagy Sándorné Szikszay Pál 1200 koronát Nikelszky [...] Sándor Deregnyő Barabits Elemér Deregnyő Vitéz Irén Kemecse Vitéz Margit Kemecse Szikora Pálné Királytelek [...] Hoffman Ferenc Jakab József Fekete Sán­dorné Nagyhalász Kis Ánna Tiszaeszlár Csesz­nák [...]
102. 1904-11-29 / 46. szám
[...] Einilné özv Borús Józsefne Domabidy Sándorné Helmeczy Józsefné Jákó Sándorné Dj Schönplug Jenőnőné Dr Keresztszeghy [...] Elemérné Kovács Le óné Dr Farkas Antalné özv Jékey Ilona Papp [...] Az Erdődi járásban Erdődön Dániel Sándorné Antal Józsefné Papp Sándorné Csűri Jánosné Tóth Lajosné Szafkulits [...]
103. 1916-03-19 / 1. szám
[...] Ivány Péter Vida Jánosné Vida Sándorné Németh Jánosné 2 2 K [...] Pápai Sámuelné ifj özv Erős Sándorné id özv Erős Sándorné Horváth Erős Józsefné Pocza Jánosné [...] Hasza Lajos 40 40 f Farkas Sándor r k 30 f [...] munkatársának az ellenség előtt tanúsított vitéz és önfelál­dozó magatartása elismeréséül a [...]
104. VII. Könyvismertetés • Vásárhelyi J.: Számadás. Trombitás D. (17. oldal)
[...] estélyen a Szózat eléneklése után Farkas Sándor s lel­kész mondott megnyitót [...] nagy hozzáértéssel dr Gratzl Gyula vitéz Simay Alfréd Stiaszny Gyula és [...] elő művészi rátermettséggel Zongorán kisérte Farkas Sándorné Reményik Sándor Ahogy lehet c [...]
105. 1940-10-17 / 238. szám
[...] János 50 fillér özv Vajas Sándorné 1 F Nagy Józsefné 1 [...] Ferencné 1 pengő dr Kálmán Sándorné 5 pengő Kálmán Judit 5 [...] 3 pengő Zeitelbaum 50 fillér vitéz Márton Gyu­láné 10 pengő Vancsisin [...] Nádassy Aranka 1 P özv Farkas Jenőné 50 fillér özv Se­tuxyné [...]
106. 1935. november 16.
[...] b Hitoktató segédlelkészek Balogh Vilmos vitéz Csia Lajos Csighy Sándor Fazekas [...] Szolnok Soós Lászlóné Kuthy Béla Farkas Miklós 4 A külsösomogyi egyházmegyében [...] Sándor Csepel Kun Adalbert dr Farkas Eszter Gál Ferenc dr Gyömrő [...] Erzsébet Hőgye Mihály Pestújhely Tőrös Sándorné Rákosliget Pátkai Irma Rákospalota Óváros [...]
107. 1934. november 17.
[...] b hitoktató segédlelkészek Balogh Vilmos vitéz Csia Lajos Csighy Sándor Fazekas [...] János Balatonkiliti Czirók Ákos Dombóvár Farkas Miklós Szólád Szentjóbi Szabó Zoltán [...] Sándor Cse­pel Varga Géza és Farkas Eszter Gyömrő Rabéczi Sándor Kispest [...] és Peti Zoltán Pestújhely Tőrös Sán­dorné vt és Kuthy Béla Rákosliget [...]
108. 1916-01-02 / 1. szám
[...] Goldschmid Ödönné Lunzer Mórné Leszlauer Sándorné Fischer Gyuláné Bodansky Adolfné Eisler [...] Nőegylet a Hadsegélyző Hivatal felszólítására vitéz katonáink meleg ruháira gyűjtést rendezett [...] 39 éves görvélykór Dec 26 Farkas László rk 4 hetes veleszületett gyengeség Farkas István rk 4 hetes veleszületett [...]
109. F (131. oldal)
[...] Bzondy n 54 116 412 Farkas Sándor vitéz m tisztv XI Vincellére 29 [...] Korong n 37 296 956 Farkas Sándorné magánzó V Légrády Károly n 9 290 052 Farkas Sándorné sz Marton ditta XII Felbö [...] n 43 45 223 580 Farkas vfzgyógyintézet vezető orvos dr Farkas [...]
110. 1938-11-30 / 95. szám
[...] réktisztviselői Traub Árpád Dunaföld­vár Ferenczi Sándorné Dunaszent­györgy Dömötör Sándor Dunaszent györgy [...] Nagydorog Nagydorogi Hitel szövetkezet Borsai Farkas Ignác Nagydorog Anabach Ferenc Német [...] Kenézy László Dombóvár 20 P Farkas Imre Dom bóvár Moldoványi Ede [...] javaslatának meg­hallgatása után a közgyűlés vitéz Simon Simon pénztárosnak megadta a [...]
111. 1941-05-03 / 100. szám
[...] pengő Wollák János Zalaegerszeg Balogh Sándorné Babosdöbréte erdő 700 pengő Tóth [...] Józséfné Álsónemesapáti erdő 200 pengő Farkas József Babosdöbréte Szele István Babosdöbréte [...] 36 pengő Illés Andor Csömödér vitéz János József Iklódbördőce 1 100 [...] P Turján józséfné Sümegcsehi özv Farkas Gyuláné Sümegasehi 1379 Q öl [...]
112. 1931-03-01 / 49. szám
[...] í Dan czinger Eszti Amsell Sándorné Danczinger Ilona és Danczinger Berta [...] Appel Izraelné Danczinger Eszti Amsell Sándorné Danczin­ger Ilona és Da czinger [...] gyári lerakat előnyös törlesz­téssel vehető FARKAS bútoráru­házában Kossuth tér 10 Kir [...] megadása 4 Ruha beszerzés 5 vitéz László Árpádnak pa­rancsnoki állásában való [...]
113. 1914-11-18 / 46. szám
[...] Imréné özv Árva Lajosné özv Farkas Sándorné Szűcs József Brinkus Lajosné Buvári [...] id özv Gusztos Istvánná Szent Sándorné özv Horváth Sándorné Balog Józsefné Bábud Imréné Lakos Sándorné id Lakos Sándorné Darányi István Csizmadia Béni Farkas Dánieiné Józsa Lászlóné Ripp Vilmos [...]
114. Hosdát (118. oldal)
[...] 13 3 1 357 Nagy Sándorné 1 13 3 1 Nagy [...] Ferentz 1 13 3 1 Farkas Ferentzné 1 Bakó Jonathán 1 [...] Sándomé 1 2 l idősb Vitéz János 1 13 3 1 iQabb Vitéz János 1 2 1 Vitéz László 1 13 3 1 [...]
115. 1936-11-01 / 45. szám
[...] Szkalos Kornél Újpest özv Nagy Sándorné Farád Dr Nagy Benő Buda [...] Zoltán Imola Coriári István Debrecen Farkas Zsófia Csepel Csűri József Sikátor [...] 20 20 fül özv Haán Sándorné Bgyarmat Pie ler Kornélia Sopron [...] Sándor Mesterháza Lendvai Györgyné Celldömölk vitéz Né­meth Sándorné Sopron Púrt Gyula Szombathely Mesterházy [...]
116. 1941-09-28 / 39. szám
[...] körben ezüst­lakodalmát Halálozás özv Kovácsics Sándorné szül felsőeőri Farkas Lidia a Harang­szó hűséges olvasója [...] István Bárso­nyos Novák Elek Kővágóőrs vitéz Sza­bó Zoltánná Nemeskosút Alexa Mária [...] Marcalgergelyi Kecskés Béláné Bu­dapest özv Farkas Antalné Körmend Janurek György Nagyberény [...] István Bethlen puszta özv Benkovits Sándorné Fót Gyurátz Sándor Gyömrő Szilvás [...]
117. 1915-11-21 / 19. szám
[...] Bertalan Istvánná Kovács János Kovács Sándorné Ambrus János özv Probsztné j [...] Jó zsefné Méz Józsafné Szakonyi Sándorné Kun Jánosné Ágoston Sándorné Dóczi Já­nosné Bertalan Mihályné Bertalan [...] Dr Takáts Józsefné 20 K Farkas Elemér Ha­jas Kálmán ny tan [...] Kocsis János Németh János Bosnyák Sán­dorné Mogyoróssy István id Németh Fe­rencné [...]
118. 1930-02-09 / 6. szám
[...] Lajosné Horváth Máténé Jerfy Józsefné vitéz Karcsay Béláné Kar­lovitz Adolfné Kiss [...] Koloszár Ferencné dr Konkoly Thege Sándorné Kökössy Zoltánné Kőszeghy Jenőné Kötbaum Sándorné Kunt Jánosné Kunt Lász Ióné [...] Ferencné Pálo­vics Józsefné Pápay Gyuláné vitéz Párka Jánosné özv Pethő Józsefné [...] K Cserkész zászló avatása Szavalja Farkas László V o t 5 [...]
119. 1928-04-29 / 18. szám
[...] Balatonszentgyörgy Tóth LajoB Győr Susik Sándorné Erdőváros Faith Pálné Kőszeg Kalbátech [...] lős Felde Imre Kölese Mórotz Sándorné Jánosháza Szalay Sándor Beled Sümegi [...] 3 itke Szabó János Izmény vitéz Kovács Istvánná Adony Farkas Ilona Be­led Ferenczy Dénes Rigács [...] Nagy acsád Thomay József Szeged Farkas An talné Dombóvár László János [...]
120. 1942. október • Oldalszámok • m01_3
[...] egyházme valtozaso k­gyei gondnok úr vitézzé avattatott Csizmadia Károly mosorn­magyaróvári lelkipásztort [...] felsőgelléri Györffy Lajos negyedi Tóth Sándorné szül Pre­kopa Adél nagymadi vitéz Gábos Béla nádasdladányi Mol­nár Gyula magyaralmási Nemes Sándorné szül Biró Piroska székesfehérvári Kiss [...] tiszáninneni református egyházkerület Istenben boldo­gult Farkas István helyébe nagy egyértelműséggel megválasz­totta [...]