5. oldal, 2711 találat (0,484 másodperc)

Találatok

401. 1943-07-03 / 147. szám
[...] Egyetemi Általános Növénytani Intézet Múzeumai Farkas utca 1 Közp Egyetem I [...] hölgy­lövészek különösen Pécsi Erzsébet Demeter Sándorné és Bonta Ica Az eredmények [...] tartja a volt Katolikus Kör Farkas u 7 I e helyiségében Lehetőleg teljes számú meg­jelenést kérek Vitéz Szentpéteri ezredes s k vm [...]
402. 1943-07-09 / 152. szám
[...] Egyetemi Általános Növénytani Intézet Múzeumai Farkas utca 1 Közp Egyetem I [...] íté­lőtábla kerületébe bírósági joggyakornokká Szeghy Sándorné irodafötiszti kolozsvári járásbirósági irodatisztet jelenlegi alkalma­zása helyén irodafötisztté kinevezte Megerősítették vitéz Biró Gyula dr dé­kánná történt [...] Távirati Iroda A földmű­velésügyi miniszter vitéz Bíró Gyula dr me­zőgazdasági főiskolai [...]
403. 1943-10-02 / 223. szám
[...] könyvtárszobában A közvetítést vezeti Gecső Sándorné 7 10 Oláh Kálmán cigányzenekara [...] Fe­renc Hunyadi induló hanglemez 2 Vitéz Béldy Alajos az Ifjúság Honvé­delmi [...] vidám műsora Irta és összeál­lította Farkas Gyula 5 üzenetek S Jakó [...] Ladiladilom 4 Pongrácz Géza Magyar vitézek 5 Széperdősi Bélái Vitéz Csatáry induló 6 Figedy Sándor [...]
404. 1943-10-08 / 227. szám
[...] pénzügyminiszter Szász Lajos közellátási miniszter vitéz Lukács Béla tárcanélkiili miniszter Vitéz Jaross Andor napirend előtti felszólalása [...] o közreműködésével sikerült kézrekerHeni a Farkas utca sarkán az egérutat kereső [...] felkereste Szmolkát lakásadönéjá nál Martin Sándornénál Társalgás közben Túrós azzal igyekezett [...]
405. 1943-10-30 / 246. szám
[...] Nádfedeles kis házikóm b Édesanyám Farkas Jenő cigányzenekara 12 Dankő Pista [...] Gőzhajóval a pesti Nagy körúton Farkas László dr várostör ténetl előadása [...] Hu­nyadi László Gyászinduló lemez 2 Vitéz Somogyváry Gyula A boldog Szunnyadókhoz [...] Máday együttes Tagjai Má day Sándorné zongora Zipper novszky Fülöpke I [...]
406. 1943-11-03 / 248. szám
[...] törvényszék lopás miatt Kcszo rán Sándornét jogerősen 4 hónapi fogházra Ítélte [...] meg Délelőtt 10 órakor a Farkas utcai re­formátus temp ómban László [...] le MTI UJ ORVOSI KÖNYVEK Vitéz Berde Károly Bőr és nemibetegségek [...] a magyar katona hős szelle­mének Farkas Ferenc somkeréki reformá­tus lelkész szavai [...]
407. 1943-11-10 / 254. szám
[...] tudo­mányos szakülést tart Üléselnök dr vitéz Haynal Imre Tárgysorozat Előadások dr [...] lábú borjújával Más alkalommal meg Far­kas János adott át egy hizódisznót [...] be Távóllétében üzletét édesanyja Sehöhn Sándorné vezette akinek menye Rosenfeld Piroska [...] eljárás indult valamennyiük ellen Schöhn Sán­dorné közben elhalálozott s igy a [...]
408. 1943-12-05 / 276. szám
[...] 47 FUHRMANN KÉRŐM ötvös­mester Kolozsvár Farkas u 8 1 een 9 [...] ki a ko­lozsvári mentőket Persa Sándorné 37 éves asszonyt a lakásán [...] öfÖméltósága nevenapjáról 1 A kalotaszegieknek vitéz Hutiray István főhadnagy beszél Horthy dalokat verseket szavalnak Farkas utca 7 sz 2 A székely alkalmazottaknál vitéz Kun Iván tb esperes vk [...]
409. 1943-12-11 / 280. szám
[...] József Magyar dalok egyve­leg 4 Vitéz Pongrácz István Honvéd toborző 5 [...] dobogóján Közreműködik Tutsek Piroska ének Farkas Márta hegedű Weixelgärt ner Egon [...] könyvtárszobában Az íróval beszélget GeesÖ Sándorné 21 30 Liszt IX magyar [...] 20 45 Krisztus Pilátus előtt Farkas Zoltán előadása Munkácsy képéről 21 [...]
410. 1943-12-14 / 282. szám
[...] P Csiha Ernő 50 P Farkas Albert 10 P Mák János [...] Sándor 10 P özv Csiri Sándorné 50 P Kelsz Ferencné 10 [...] Halni agyi László 10 P vitéz Sólyom Fekete István dr 10 [...] finn testvérnép meghatóan áldozatos hazaszere­tetét Vitéz József Ferenc királyi herceg látogatása [...]
411. 1943-12-14 / 282. szám
[...] cár emléke­zetére Az ünnepélyen megjelent vitéz Szom­bathelyi Ferenc vezérezredes a honvéd [...] 7 órakor tartja össze­jövetelét a Farkas utca 21 sz alatti tanács­teremben [...] után Czenk Erzsébet Mik lósy Sándorné stílusos tangóharmónika kí­séretével művészi énekszámmal [...]
412. 1944-01-08 / 5. szám
[...] 50 Akiket mindig szivesen hall­gatunk Vitéz Benkő Gyula csevegése 18 Müvészlemezek [...] Az Íróval be szélget Gecső Sándorné 21 15 Magyar vonósnégyes Tagjai [...] Muskátli virág Mindszenti István 2 vitéz Kókay István Hiába süt a [...] Piros bort ittam az este Farkas Jenő cigányzenekara 23 45 HÍREK [...]
413. 1944-01-09 / 6. szám
[...] király tér 11 HALÁLOZÁS Rózsa Sándorné szül Szakács Ilona f hó [...] és Wünscher Frigyes felsőházi tagok vitéz Náray Antal a Magyar Távirati [...] órakor tartja az Erdélyi Párt Farkas u 7 I em a helyiségében Az ér­tekezleten vitéz Kékessy Lőrinc ezredes ur tart [...]
414. 1944-01-23 / 18. szám
[...] alkalmazott majd utóbb elbocsá­tott Molnár Sándorné óvadéksikkasztás miatt bűnvádi feljelentést tett [...] pompás vigjátéka zárja be amelyben Farkas Piroska Zsigmond Miklós és Nagy [...] meg­nyitásán Szinyei Merse Jenő kultuszminisztert vitéz Haász Aladár dr miniszteri osztályfőnök [...]
415. 1944-02-04 / 27. szám
[...] György volt Haj­dani virágkorát azonban Farkas Ödön igazgatása alatt érte s [...] épületében s mai hely­zetéről beszélgettünk Farkas Ferenc igazgatóval a kitűnő fiatal [...] Béláné dr Mikó Löri nczné vitéz dr Nyircdy Gézáné dr óváry [...] dr Tamási Józsefné dr Tavaszy Sándorné dr Török Imrené Vásárhelyi Jánosné [...]
416. 1944-04-26 / 93. szám
[...] SalBTC Gamma mérkő­zés kerül eldöntésre Vitéz Öze Gyula 8 KISOK kerületi [...] vivők pompás felkészültségét A bajnokságot vitéz őze Gyula kolozs­vári állami gimnázium [...] esetleg helyesbítése végett a hivatal Farkas u 4 fsz 8 Terményosztály [...] min­denest jó fizetéssel felve­szek Végh Sándorné Ko­lozsvár Hunyadi tér 17 1536 [...]
417. 1944-06-04 / 125. szám
KtimüJSXG 2 1944 JUNIUS 4 Vitéz Ricsoi Uiilarik Béla kormánybiztos Kolozsváron [...] Georg Fülöp Sándor Fábián János Farkas Póterné Friede Hendricb Fielich Vil­mos [...] 7 éves Grosa János Gáli Sándorné Győré Tstván Gyökér Gyula Horváth [...] Nagy László Olá Gábor Ölá Sándorné szül Bo csai Olá Lászlóné [...]
418. 1944-06-04 / 125. szám
[...] Eötvös Sándor 26 éves fül Farkas Miklós 38 éves seb Fodor Imréné 31 éves Farkas Sándor seb Fogarasi Ferenc 44 [...] Szatmári József 18 éves seb vitéz Szegedi Sándor 55 éves seb vitéz Szegedi Sándor 55 éves seb [...] Ferenc 29 éves seb Szellő Sándorné 52 éves seb Szilágyi István [...]
419. 2012-04-12 / 14. szám
[...] TANÁRAINK Arday Tímea dr Ádám Sándorné Babus Zoltán Bácsik Erika dr [...] Eszter Barkóczi Márta t Barna Sándorné Bartha Andrea Bencsik Mária Csákány [...] Virág Csóka Júlia Csonka Ferencné Farkas Ferenc Földiné Brezvai Erika Girasek [...] Szabó Zoltán Jánosné Várhalmi Eszter Vitéz Diána Weinrich Ida Az iskola [...]
420. 2012-11-29 / 40. szám
[...] 00 Újpesti LMP Iroda FOGADÓÓRA Farkas István önkormányzati MSZP képviselő előzetes [...] órától tart foga­dóórát a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban 1046 [...] IV Tavasz u 4 ahol Farkas Bálint ünnepi operett műsorát lát­hatják [...] ukranonkujpest t online hu Ladányi Sándorné elnök Újpesti Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat [...]
421. 1929-10-09 / 41. szám
[...] fertőtlenítő hídmérlegszerelési munkáit Pataki és Farkas kaptak 6 223 pengőért A [...] 427 Adler Henrik 22 159 Farkas Izor 22 380 Schwan Testvérek [...] 747 Dvorzsák Vince 2 772 vitéz Molnár és Faragó 2 891 [...] Géza 5 512 özv Schacsek Sándorné 5 849 Pfeiffer Károly 6 [...]
422. 1930-04-30 / 17. szám
[...] Béla 3638 Mayer Ottó 4041 vitéz Horváth Nándor 4243 pengővel Ugyanott [...] Szekér Gyula 4962 özv Schaczek Sándorné és Spierer JózSe 5245 Fliegl [...] 206 Fried Zsigmond 14 234 Farkas Izor 14 304 Desztler Jenő [...] Rt 5756 Kajtár Lajos 6601 Farkas és Társa 6270 Csáky L [...]
423. 1930-09-24 / 38. szám
[...] föld kőműves és elhelyező munkáit vitéz Lukóy Emil 5894 pengőért A [...] Kolbányi és Pákozdy 5946 Schatze Sándorné 6439 pengővel A Szabó József [...] Károly 8680 Jungfer Gyula 9890 Farkas Kálmán 9908 Knausz Gyula 10 [...] 758 Knausz Gyula 33 068 Farkas Kálmán 34 483 Dénes János [...]
424. 1930-10-01 / 39. szám
[...] Árminná Bálint Ferenc és neje vitéz dr Zurányi Rudolf Kovács István [...] Erzsé­bet Kovács Mihály és neje vitéz dr Kmety István Gries­mayer Vilmos [...] Balázs Gábor és neje Lozsányi Sándorné Schmidt Pál Kristóf Sámuslné Liska [...] neje Sanyo József és neje Farkas György és neje Pallag Péter [...]
425. 1930-11-19 / 46. szám
[...] iskolákban létesítendő főzőhelyek összes munkáit vitéz Lukó Lmil kapta 12 679 [...] Imre 9348 Halász Hubert 9396 Farkas Lajos 9840 Schäffer A 9348 [...] 496 Hlatky József 12 901 Farkas Lajos 12 994 Csengery Pallay [...] 3313 Subacsis Lajos 3300 Sacsek Sándorné 3909 pengővel I 4 Márvány [...]
426. 1931-06-03 / 22. szám
[...] pengőért Ugyanott a bádogosmunkát Sehaczek Sándorné kapta 8470 pen­gőért Az Erzsébet [...] Lajos 5116 May Imre 5908 vitéz Katona Mihály 6376 Méhn Antal [...] G 08 23 Tetőfedést vállal FarKas József vili Rákóczi úl 13 [...]
427. 1934-11-14 / 46. szám
[...] Dezső Eck Nándor özv Rózsa Sándorné ideiglenes hivatalnokokat Drégely Dezső özv [...] János Székely György Galaez Veronica vitéz Andrássy Gyula Szász Alajos Haviin [...] Margit Szász Alajos 3 dijat Farkas Ákos 20 pengős díjat Payer [...]
428. 1935-05-15 / 20. szám
[...] Hangya propagandafőnök Krausz Gusztáv kereskedő vitéz Fodor Árpád papírkeresk nyomdatulaj Kronits [...] Imre b Gudenus Hugó Tomasckoff Sándorné Kopeter Ottilia Mészá­ros Dezső Ruppert [...] tkp vezérigazgató Dongó Orbán tanár vitéz Berencsy Béla Állami gépgy tanácsos [...] Ferenc Fodor Jó­zsef Schalk Ferenc Farkas János OpocNty András Kárász József [...]
429. 1938-09-14 / 37. szám
[...] polgármester rendeletet adott ki amelyben vitéz Kiss Lajos tűzoltófőparancsnokot megbízta hogy [...] Bozsó Lászlóné Debreceni Ilona 1 Farkas Richling Emilné Fodor Dezsőné Geyer [...] Endréné özv Schmied Ká­rolyné Szalay Sándorné özv dr Székely Adámné Vasdényey [...]
430. 2003. július-augusztus / 7. szám
[...] Margit Zsikai Lajosné Kulcsár Paula Farkas Lászlóné a többi kerületi nyugdíjas [...] Tamás Zoltánná Zsilinszky József Smajdáné Far­kas Éva Farczádi Béláné Vaskó Sándorné Ujj Lajosné Barta Anita dr [...] mellett A bábelő­adások Majális és Vi­téz László csodamal­ma és a Kolompos [...]
431. 2005. november / 11. szám
[...] december 18 ig Kiállítók Bús Sándorné Vessző Erzsébet dr Moskovszky Éva [...] 13 vasárnap 17 óra János vitéz Bérletszünet jegyek válthatók November 16 [...] zenés mesejáték Szereplők Presits Tamás Farkas Zoltán Túróczi Éva Imre István [...] november 16 án 18 órakor Farkas László Magyarbánhegyesen élő festőművész kiállításának [...]
432. 1945-06-28 / 144. szám
[...] külön értesítés helyett f özv vitéz Végvárj Lászlóné szül Ribás Lnjzi mint neje özv Gallé Sándorné Pé­ter Józsefné dr Nagy Tibor [...] rokon a leg­nemesebben gondolkodó ember vitéz Végváry László kéményseprő mester f [...] re félve Cím Gaál Vilmosné Farkas Istváo u 1 KÖZÉPKORÚ rk [...]
433. 1946-03-31 / 74. szám
[...] 7 órakor ünnepi előadás János vitéz Péntek este 7 órakor Az [...] Sebestyén Botond utca 43 16 Farkas Józsefné Felsővámház utca 19 17 [...] Hársfa u 35 27 Kovács Sándorné Szilágyi D utca 31 28 [...] L út 54 30 Lengyel Sándorné Rákóczi út 48 sz 31 [...]
434. 1947-07-25 / 167. szám
[...] János szoba­festő Bras ó u Farkas József t sztv iselö Vitéz u 34 Nagy Pál gyárimunkás [...] gyárimunkás Bátai István gyárimunkás Bolyai Farkas u 35 Vitári Jenő vájár [...] u 4 óra dr Sebők Sándorné Virá­gos d u 4 óra [...] A mérkőzés egyetlen gólját öreg Farkas szerezte Pénteken délután fél 6 [...]
435. 1947-07-26 / 168. szám
[...] János szoba festő Brassó u Farkas József tisztviselő Vitéz u 34 Nagy Pál gyárimunkás [...] gyárimunkás Bátai István gyárimunkás Bolyai Farkas u 35 Vitári Jenő vájár [...] Vilmosné Zerge u 13 Mándi Sándorné Brassó u 16 Pinterics Ilona [...] István Gáspár u 17 Szita Sándorné Sándor a 15 Kisfalvi Hona [...]
436. 1948-05-23 / 116. szám
[...] kül áros 7 óra Sebők Sándorné Kert l város 7 óra [...] os Tibor Elmarad a János vitéz vá­di napra délutánra tervezett gyer­ [...] lakFuso inat óba konyha élés­kamráért Farkas Ágon Ion tér 4 408 [...]
437. 1950-08-06 / 181. szám
[...] Isztl János 71 éves Szőke Sándorné 38 éves Vilá­gos Ilona 48 [...] 140 centiméternél nem hosszabbat vennék Farkas Deák ti 2 H 1192 [...] alig használt hófehér krómozott gyermeksportkocsi Vitéz u 20 2 Schnee hétfőtől [...]
438. 1951-11-06 / 259. szám
[...] legénye Ikonban is vaunak ilyenek Farkas György és társai az egyes [...] Petőfi Sándor költeményeiből a János Vitézt olvassa hangosan í tána cgy [...] parasztok ahol a tanácselnök Móricz Sándorné aki példamutatón túl teljesitette min­denből [...]
439. 1954-07-25 / 175. szám
[...] hazától dal 15 40 Já­nos vitéz Petőfi Sándor elbeszélő költemé­nye 16 [...] 00 Zenekari hangverseny 0 10 Farkas Ferenc Szüret PETőFI RADIó 8 [...] képkere­tek eladók Mezőszél utca 32 Farkas 750 MINDENNEMŰ villanyszerelési munkát vállalok [...] négyszögöl szántóföld Szőkeközségben Cím Gondos Sándorné Pécsbánya rendező állomás Sürgősen bérbeadó [...]
440. 1954-12-25 / 306. szám
[...] Jó­zsef 61 éves özv Kocsis Sándorné szül Pap Éva 81 éves [...] szül Simon Mária 68 éves Farkas József 63 éves Árvái Lívia [...] operettje 16 20 A szabadságharc legvitézebb bakája Előadás 16 35 Tánczene [...]
441. 1955-07-10 / 161. szám
[...] 00 Kacsóh Pong rácz János vitéz 15 00 Hol tart a [...] 30 Álmodj kedvesem 0 10 Farkas Ilonka és Szabó Miklós énekel [...] iro­dalom története 15 50 Részle­tek Farkas Zeng az erdő című daljátékából [...] márvány síremlék eladó özv Ribics Sándorné Szigetvár FOGSORÁT aoronkívüj megjavítja Vajda [...]
442. 1955-09-04 / 208. szám
[...] 00 Művészlemezek 14 00 János vitéz Részletek Kacséit Pongrác dallátékából 15 [...] megnyitó hangversenye 20 20 Rádiódráma Vitézek és hősök 22 15 Tíz [...] Részletek a Piroska és a farkas oímű meseoperábóh Csütörtök szeptember 8 [...] Gazdasághoz én F k ker Sándorné Pécs Deák u 15 SÖTÉT [...]
443. 1955-09-13 / 215. szám
[...] órától Pánczél Ottó és Nagy sandorné I kerületi az Alkotmány üti [...] x 2 BEJÁRÓNŐT keresek FarkSA Vitéz u 34 KODAK mozifelvevőgép asztal [...] SzerkeezTl a szerkesnőBlzottsáa Felelős kiadó FARKAS LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal Pécs [...]
444. 1956-07-26 / 175. szám
[...] zenés jeleneteket és a János vitéz­ből részleteket adnak elő Rossz idő [...] Márkné al­sószentmártoni sokác szövő Jakab Sándorné csányoszrói és Borbás Mihályné lakácsai [...] Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős kiadd FARKAS LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal Pécs [...]
445. 1956-09-23 / 225. szám
[...] 28 án délután 6 óra­kor Farkas Ernőné és Till Antalné a [...] Nagy Istvánná és Kaszás Júlia Vitéz utca 24 szám alatt Marton [...] utca 58 szám alatt Sipos Sándorné és Balogh Anna a Ped [...] beköl­tözhető családi ház eladó Cím Farkas Lajos Máriagyűd EGY szőlődaráló eladó [...]
446. 1956-10-07 / 237. szám
[...] 17 10 Részletek a János vitézből 18 00 A lakás­fronton 18 [...] egyben vagy több részben Budai Sándorné Pereked 99 sz LAKÁSCSERÉK Házfelügyelői [...] Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős kiadó FARKAS LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal Pécs [...]
447. 1956-10-14 / 243. szám
[...] Keller Vilmos műszaki ellenőr és Farkas Erzsébet tanítónő Fiumei Frigyes továbbszolgáló [...] én délután 5 órától Magdó Sándorné és Bedekovics József a Petőfi [...] hu i szárezredes aki bátor vitézei vei a székesegyház közeié f [...] iskolá­ban Juhász Károly és Odor Sán­dorné az Egyetem utcai ált isko­lában [...]
448. 1957-06-30 / 152. szám
[...] D dur szimfónia 19 30 Farkas József és zenekara játszik 20227 [...] Ajánclékhang verseny 18 20 Hollós vitéz Hu­nyadi József regé­nyét ismerteti Nyíri [...] Részletek Polgár Tibor Blaháné és Farkas Ferenc Csí­nom Palkó c ope­rettjéből [...] I emelet igazgatói szobában Szabó Sándorné és Asztalos Fe­renc a Szabadság [...]
449. 1957-10-06 / 235. szám
[...] 8 10 Részletek a János vitéz című daljáték­ból 8 50 Népi [...] Hona Börőcz István Balog Tamás Farkas István Kohl Ildikó Fábián László [...] Palc sí József szerszámlokatossegéd es Farkas Mária lánchegesztő Bü hönyei Lajos [...] Szép József 63 éves Szefcsik Sándorné szül Ko­vács Mária 77 éves [...]
450. 1958-03-15 / 63. szám
[...] Lányok asszo­nyok 13 15 János vitéz Részletek Kaasóh Holtai daljátékából 14 [...] áe szauer Edit Duga József farkas György Szabó István Nagy Unde [...] Borbála Jolán 83 éves Hebeja Sándorné sz í eresztes Tibor halló [...] 71 szám alatt i pos Sándorné és Balogh Avi v s [...]
451. 1958-04-19 / 92. szám
[...] Szovjet filmzene 21 20 Csokonai Vitéz Mihály versei és dalai 21 [...] Szikra Nyomdában Délután 5 órakor Farkas Emőné Till Antalné Szabadság úti [...] Józsefné Alkotmány utca 71 Sí­pos Sándorné Balogh Anna Kls Rókus utca [...]
452. 1960-04-08 / 83. szám
[...] Bajai Epitökhöz utaznak vasárnap társasgépkocsival Farkas József edző szintén gondban van [...] Bocsor Tóth Gy Túrcsák sör Farkas Király az Április 16 an [...] iskolai testneve­mozi Park Emberek és farkasok fél 5 háromnegyed 7 és [...] személygépkocsit tí­pus gyártmány ármeí jelöléssel Sándorné Vitéz utca 20 a ilj Kb [...]
453. 1960-12-11-01 / 292. szám
[...] az Alajos Nagy Jenő Garay Vitéz és a Kó­dén Sándor utcákban [...] os könyvutal­vány jutalomban Illés Mária Farkas Ferenc dr Szathmáry Lajos Winkler [...] Fürst Sándor u 17 Nagy Sándorné Fel sővámház utcai iskola December [...] Buzássy A u 16 Dani Sándorné Bálics ü 4 Balogh György [...]
454. 1961-01-01 / 1. szám
[...] né Mák János Rodt Kornél Far­kas Ferenc Nagy Révész Dezső Horváth [...] gépészmérnök és Mániái Éva óvó­nő Vitéz József gépkocsivezető és Vass Ibolya [...] nagynéni a Keresztka özv Hopp Sándorné Nagy Mária 1960 december 28 [...]
455. 1961-04-08 / 82. szám
[...] Fürst Sándor u 17 Nagy Sándorné Felső Vám ház utcai Iskola [...] 13 án délután 3 órakor Farkas Jánosné gyárvárosi óvoda délután 5 [...] K 6 c ián Sándor Vitéz Hőgyes Go­ra y Jászai Mari [...]
456. 1961-04-29 / 100. szám
[...] olcsón eladó Magyarürög 29 505 Vitéz u 12 sz három­szobás ház [...] családi házat Cserelakás van Érdeklődni Sándorné Doktor Sándor u 33 Tél [...] szo­ba konyha beleöltöz­hető sürgősen eladó Farkas féle ház Cím Hortobágyimé Pécs [...] Gertrud és Melis György 4 Farkas Zeng az erdő Emlék­szel tavasz [...]
457. 1961-05-14 / 112. szám
[...] István Kis Szkókó 6 Dani Sándorné Bá lics u 4 Berki [...] Anna Nacsa Szüvia Somlai Már­ta Farkas Rita TiHmann Zsu­zsanna Óvári László [...] Endre utca Jászai Mari utca Vitéz utca Hargita utca Uzsok utca [...]
458. 1961-12-03 / 285. szám
[...] dr Ernst Jenő és Odor Sándorné városi valamint Link János Juhász [...] moz­donyvezető és Zsáfkó Erzsébet konyhalány Farkas János BM dolgozó és Jungl [...] éves Ko­vács Márton 63 éves Farkas Ka­mill 76 éves Jozipovics Ignácné [...] József Attila Erreth Lajos Zombor Vi­téz Rét Váradi Antal Dischka Győző [...]
459. 1962-06-10 / 134. szám
[...] Dömse La­jos Riegel Lajos Nagy Sándorné Felsővámház u iskola Június 15 [...] könnyítéssel Tátraplán eladó Pan­nóniát átveszek Far­kas I u 13 G 32242 [...] Dr Ernst Jenő és Odor Sándor­né városi valamint Link Jánus Juhász [...] Loren Tibor Wal fart Lajos Farkas Ibolya Gorsics Márta Kontrecz József [...]
460. 1962-09-09 / 211. szám
[...] Fürst Sándor u 17 Nagy Sándorné és Kiegei La­jos Felsővámház u [...] munkás és Dinok Mária takarítónő Farkás Mátyás szállító és Horváth Mária [...] Pethes Katalin 82 éves özv Far­kas Pétemé sz Gáspár Erzsébet 66 [...] Batsányi Mikes Kelemen Tán­csics Bolyai Farkas Nyárfa Berzsenyi Galamb Észákmegyer dűlő [...]
461. 1963-06-15 / 138. szám
[...] u 5 fszt S Barkóczi Sándor­né Monostor u 6 dr Szabó [...] Anikó Czinege Dalma Misángyi Beáta Vitéz Tünde Barka Ildikó Lisz tes [...] Csaba Lövi János Braun Gyula Far­kas Zoltán Igazi Erika Borsos Erzsébet [...]
462. 1964-10-11 / 239. szám
[...] Rugási Endre Pannónia Sörgyár özv Farkas Lőrincné Aranyhegy Kertészeti Vállalat Este [...] pásztorkirály szi 6 ÚTTÖRÖHAZ János vitéz és a többiek iro­dalmi vetélkedő [...] én délután 5 órakor Barkóczi Sándorné Monostor u 6 sz alatt [...]
463. 1965-10-07 / 236. szám
[...] közül Varga József né Váczl Sándorné és a még ifjúsági korban [...] s a már régebben versenyző Farkas Jó­zsef névéi együtt a várt [...] fából és nagyméretű gyermek­ágy eladó Vitéz u 6 sz alatt Z [...]
464. 1966-05-04 / 104. szám
[...] velezésbenl telefonikus legkorszerűbb nyelvta­nítás Doktor Farkas Dezső szaktanár Bu­dapest Zugló Tábor­nok [...] tonyhaszte láIÓ mrSadi kisebb fotel Vitéz 58 u 36 Danuvia motorke­Elcserélném [...] mindazoknak akik drága halottunk KRISZ­TIÁN SANDORNÉ temeté­sén részt vettek gyá­szoló család [...]
465. 1966-06-11 / 137. szám
[...] és hőst halált halt lengyel vitézek emlékére Bauer József felvétele gyárhoz [...] Fn re Pannónia Sör­gyár özv Farkas Lőrincné Aranyhegy Fácán úúlő 6 [...] MTksáné sz Haui Mária Gajdon Sándorné sz Hal­mai Margit Mányó János [...]
466. 1967-08-15 / 191. szám
[...] Jövőre Bánk bán Aida János vitéz SZÍNHÁZ Nemzeti Színház Nyári szünet [...] a Bánk bánt a János vitézt az Aidát mutat­ják be és [...] Molnár István Molnár József Bátorfi Sándorné és Bátorfi Sándor sógora vala­mint [...] Mély fájdalommal tudatjuk hogy KIS FARKAS JÓZSEF MÁV nyugdíjas kertvárosi lakos [...]
467. 1967-09-29 / 230. szám
[...] az Aida és a János vitéz négyszer négyszer kerül színre Két [...] Kiskun me gyei és Horváth Sándorné So mogy megyei képviselő szólalt [...] adta meg a szót Utána Farkas Pál Borsod me gyei Gócza [...]
468. 1969-03-07 / 55. szám
[...] Gyula Magyar István Vízi Éva Farkas László Gyi mesi Krisztina Götz [...] HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Körbei Ferenc és Farkas In ma Berkes István és [...] Balvin János Reinhardt Anna Tóth Sándorné sz Vincze Agnes Bellmond Antalné [...] Piroska Erdélyi Anikó Bogdán Csaba Vitéz Norbert Pintér Zsuzsan­na Tóth János [...]
469. 1969-10-17 / 241. szám
[...] Beá­ta Imre Ildikó Velner Eszter Farkas Anita Németh Miklós Kalló Mária [...] Györgyné sz Kéri Rozália Miskei Sándorné sz Máj dák Mária Horváth [...] Puruczki Jolán Kovács Imréné sz Vitéz Katalin KOMLÓ SZÜLETTEK HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK [...] Tomola Mária Bá­lint István Unger Sándorné sz Vágner Katalin Schett Rudolf [...]
470. 1969-11-28 / 276. szám
[...] 30 perckor a Kossuth adó Farkas Ferenc zenekari művét Két tárgy [...] Éva Vár­helyi János Dobosi Tünde Vi­téz Tímea Hoffercsik Mónika Székely Zsolt [...] és Rettig Mária MEGHALTAK Bátai Sándorné sz Sztanyó Mária Schampieur Oszkár [...]
471. 1971-08-13 / 190. szám
[...] Agnes MEGHALTAK Kiss Istvánná sz Farkas Anna Bo dony Béla Somlai [...] Gézáné sz Osztrich Stefánia Nádor Sándorné z Scha ger Mária dr [...] Ábrahám Jó­zsef és Török Éva Vitéz Lajos és Szűcs Ilona Pora [...]
472. 1972-01-14 / 11. szám
[...] Péter és Nagyfi Mária dr Far­kas Ferenc és Pécsi Erzsébet Frick [...] Tóth Piroska Jakobovics György Pé­ter Sándorné sz Bodnár Erzsébet Pápai Mihályné [...] Norbert Tóth Tünde Orsós Aranka Vitéz La­jos Farkas András Prettl Norbert Rácz János [...]
473. 1972-03-31 / 77. szám
[...] ki a Varsói Egyetem tanára Vi­téz Janus és a lengyelek cím­mel [...] tárt fel arra vonatko­zóan hogy Vitéz János váradi udvarában sok külföldi [...] lllés Pé­ter Magyar Árpád Nagy Sándorné sz Schreiber Gabriella Ferencz Jó­zsefné [...] Becze Júlia Schhzler József Ki­rály Sándorné sz Farkas Júlianna i Jernov cs Istvánná [...]
474. 1973-05-25 / 132. szám
[...] ner Éva Békefi Leó és Vitéz Éva Koczándi József és Varga [...] Ambrus Erzsébet Leier István és Farkas Angela Bálint Lajos és Vetró [...] és Schneider Erzsé­bet MEGHALTAK Balogh Sándorné sz Kovács Aran­ka Kőműves János [...]
475. 1973-09-29 / 258. szám
[...] nak a mestere melynek főhőse Vitéz Lásztó ez a nyers fur­fangos [...] Katalin Cséplő Józsefné Patkó Mária Farkas Tihamérné Jung Irén Kollár Antal [...] Hona Formanek Miklós Kovács Béla Farkas József Hegedűs Jánosné Magda Lídia [...] Jánosné Sömeai A i Nagy Sándorné Kulcsár Juli­anna IRODÁT bérelnénk 5 [...]
476. 1974-07-02 / 179. szám
[...] hogy szere­tett férjem és vöm FARKAS JÓZSEF nyugdíjas gépkocsivezető 71 éves [...] só­gornőnk és kedves rokonunk SZERP SANDORNÉ óé éves korában hirtelen elhunyt [...] felkínál Érdeklődni 12 722 telefonon Vitéz Miklósnál PÉCS KORNYÉKI üzemi autóbusz­járattal [...] asztal székekkel vaskerítés kapuval Bolyai Farkas u 21 Kortváros Ülő babakocsi [...]
477. 1975-01-25 / 24. szám
[...] drága jó édesanyánk OZV SZÁLAI SANDORNÉ temetésén részt vettek koszorúk vi­rágok [...] mo­torral eladó Szendrey Júlia u Vitéz u 4 sz felső csengő [...] este Mezőszél u 6 Balogh Farkas Pécsett vagy környékén lehet falun [...]
478. 1975-12-06 / 334. szám
[...] 15 33 Versek világa Csokonay Vitéz Mihály A magánossághoz 15 50 [...] VII forduló megfejtései 1 Apitz Farkasok közt védtelen 2 Vörös zászlót [...] hogy drága édesanyánk OZV PETI SANDORNÉ 1975 november 28 án hosszas [...]
479. 1976-04-06 / 96. szám
[...] Eszter Varga Vik­tória Czina Szilvia Farkas Gábor Nagy Kornélia Kemendy Timea [...] zsán Istvánná Reizer Marqit Len­gyel Sándorné Szönyi Mária Ki­rály Istvánná Vas [...] Körmöczi Ka­talin Orsós István Bánáti Sándor­né Joszka Teréz MOHÁCS SZÜLETTEK Rumán [...] szoba­konyhát keres esetleg garázzsal együtt Far­kas Vadász u 79 Dunaszekcsőn üdülőte­lepen [...]
480. 1977-02-08 / 38. szám
[...] János Borók Csilla Németh Krisztina Vitéz Lilla Kassai Petronel­la Fekete István [...] Ruppel Adámné Réder Anna Bata Sándorné Jakab Gizella Vida Ist­vánná Kesztyűs [...] Tibor Udvardi Krisz­tián Márton Béla Farkas Piroska Ruzsics Tamás Filákovics Edit [...] Hómann Györgyné Himmel Rozália Czigler Sándorné Wencz Hermina Pápista Ferencné Varga [...]
481. 1977-03-06 / 64. szám
[...] Carl Lamson 9 45 Csokonai Vitéz Mi­hely versei ism 10 03 [...] Egésztest K mérés húgysavköves betegeken Farkas Gyula Nádor Andrásné Igazságügyi Orvostani [...] és kedves rokonunk OZV CSIMA SANDORNÉ Nagy Rozália 78 éves korában [...]
482. 1979-02-12 / 42. szám
[...] hintó Dorottyát s magát Csokonai Vitéz Mihályt gördítette a tér­re A [...] kisegér A kismalac és a farkasok Leg­újabb s tegnap először be­mutatott [...] bábok pedig a mis­kolci Balogh Sándornénak a népművészet mesterének mun­kái Ahogy [...]
483. 1979-03-16 / 74. szám
[...] gyászoló család Fájdalommal tudatjuk hogy FARKAS DEZSŐ volt keszüi lakos 53 [...] vagy bontva olcsón eladó Cím Farkas József Pécs Pellérdi út 5 [...] e tf etetlen halottunk FRIEDMANN SÁNDORNÉ Iván Rozália volt nagybudméri lakos [...] Ft SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK JÁNOS VITÉZ augusztus 11 12 2 nap [...]
484. 1979-05-09 / 125. szám
[...] spa­nyolul telefonetikusan 835 761 doktor Farkas külföldi diplomás szak­tanár 1149 Budapest [...] hogy drága édesanyánk OZV MLADENOVICS SANDORNÉ Veres Mária 88 éves korában [...] ismerősnek okik drága halottunk JARÁNYI SANDORNÉ Varga Erzsébet szabadszentkirályi lakos temetésén [...] Ft SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK JANOS VITÉZ augusztus 11 12 2 nap [...]
485. 1980-03-18 / 77. szám
[...] a gazdaság szociális igaz­gatója Balikó Sándorné a gazdaság pártvezetősé­gének titkára Ott [...] című írását ol­vashatjuk Fegyvert s vi­tézt énekelek címmel is­mertetik a pécsi [...] a fenti cimmel meg­jelent írásában Farkas Endre kandidátus Megállapítja hogy nem [...]
486. 1983-08-11 / 221. szám
[...] Kom­ló Sallai u 19 7300 Vitéz Karambolos 850 es Fiat Sport [...] Fájó szívvel tudatjuk hogy BÖGNER SÁNDORNÉ Kálmán Mária 30 éves korában [...] fejezzük ki mind­azoknak akik TORMA SÁNDORNÉ temetésén részt vettek ezzel is [...] spa­nyolul telefonetikusan 835 761 Doktor Far­kas külföldi diplomás szaktanár 1149 Buda­pest [...]
487. 1983-12-29 / 357. szám
[...] spanyolul telefonetikusan 835 761 Doktor Far­kas külföldi diplomás szaktanár 1149 Buda­pest [...] 15 50 Hírek 16 00 Vitéz László és a többiek Bábko­média [...] édesanyánk nagymamánk dédma mánk NAGY SÁNDORNÉ Kovács Jolán volt pécsújhegyi lakos [...]
488. 1984-07-28 / 206. szám
[...] Nyit nikék 10 35 János vitéz Daljáték részletek 11 15 Fúvósmuzsika [...] 12 35 Énekeltem én Ágasvári Sándorné 12 50 Filmzene 13 00 [...] gye­rekeknek 10 40 A Fehér Farkas Francia filmsorozat 11 40 Grúzia [...] Del­ta 11 30 A Fehér Farkas Francia filmsorozat III 2 rész [...]
489. 1986-03-14 / 72. szám
[...] áldozatot hozott Vi­dats János aki vitézül végig küzdötte a szcrbadságharcot s [...] netta Bartelmeisz Rita Horváth Ani­kó Farkas Ingrid Böröcz Gergely Tolnay Donát [...] Markovics Emilia Hetesi János Bessenyei Sándorné Gubicza Rozália dr Zamostny Jó­zsef [...]
490. 1988-01-13 / 12. szám
[...] hozzá az aktuális pótlékokat Zákányi Sándorné igazgató helyettessel a Berek utcai [...] Clerambart a Tangó a János vitéz a Nem félünk a farkastól a C kisasszony szen­vedélye és [...]
491. 1996-08-08 / 216. szám
[...] mese­beli herceg 25 17 00 Vitéz László vándor­úján A félig nyúzott [...] 56361 Fájdalommal tudatjuk hogy özv FARKAS JÁNOSNÉ Cseke Rozália 85 éves [...] mondunk mindazoknak akik özv SZABÓ SÁNDORNÉ búcsúztatásán megjelenésükkel együttérzésüket fejezték ki [...]
492. 1997-01-30 / 29. szám
[...] 425 GYÁSZHÍR Fájdalommal tudatjuk hogy FARKAS RÓBERT ny gipszszobrász a Zsolnay [...] Mély fájdalommal tudatjuk hogy BENEDEK SÁNDORNÉ Pécs Hősök terei lakos 53 [...] 78493 Fájó szívvel tudatjuk hogy VITÉZ NAGY JÓZSEFNÉ Ázbej Rácz Ludmilla [...]
493. 1950-02-05 / 6. szám
[...] Születtek Förgeteg Márta Pintér Edit Farkas Vince Kiss László Juhász János [...] 46 Bajnóczi János 49 Lévai Sándorné 57 Nagy Lászlóné 26 Kurucz [...] Az eltűnt személy adatai Neve Far­kas István szül Kiskundorozsma 1914 május [...] Asztal tükör ingaóra eladó Kiskunha­las Vitéz út 7 Kocsmaberendezés hordók szikvíz [...]
494. 1954-05-14 / 113. szám
[...] 10 napban rend­szeresen fizet Bihari Sándorné Baja Ady Endre u 38 [...] helyett szidal­mazzák a fiatalokat Bihari Sándorné levelét to­vábbítottuk kivizsgálás végett a [...] Filmszínházban A színház a János vitézzel nyitotta meg kapuit Bajai vendégjátéka [...] Vajdovics 24 Rigó 18 illetve Farkas 18 Borbély 9 Apróhirdetések MŰVÉSZETI [...]
495. 1956-10-06 / 236. szám
[...] sárpilisi citera együttes és Agasvári Sándorné népi énekes műsora 9 40 [...] lakásfronton Riport 19 00 János vitéz Részletek Kacson Pongrác és Hcltai [...] kürt és Vin cze Ottó Farkas a havason c ope­rettjéből 15 [...] Frankhon ivadéka Angolhon szülötte Magyarhon vité­ze 22 00 Tánczene 22 47 [...]
496. 1957-04-06 / 80. szám
[...] Emil gordonkázik zon­gorán kiséri Sebestyén Sándorné 11 00 Faltisi Romeo és [...] Leányvásár c operettjéből 8 30 Farkas Ferenc Tisza partján el­aludtam Népdalciklus [...] perc könnyű zene 10 10 Farkas József és zenekara ját­szik ti [...] Részletek Kacsóh Rákóczi es János vitéz c dal játékából 14 50 [...]
497. 1957-10-05 / 233. szám
[...] RÁDIÖ 8 10 Részletek János vitéz című daljátékból 8 50 Népi [...] György és Papp Katalin MEGHALTAK Farkas Jó zsefné Szabó Veronika 74 [...] Bánóczki Antal 50 éves Juhász Sándorné Ficsór Zsuzsanna 68 éves Seres [...] Pálné Majoros Luca 62 éves Farkas József 63 éves Pintér József [...]
498. 1958-01-25 / 21. szám
[...] sok tapsot kaptak a János vitéz és a Csárdáskirálynő előadása alkalmával [...] múvesszövetkezet és a termelőszövetkezet dolgozói Farkas Ernő I es felesége Nagy Zoltán Farkas Sándorné Pörzse Julianna és a többiek [...]
499. 1961-10-03 / 233. szám
[...] ig 1961 október 3 János vitéz Dunaföldvár Mozik Műsora Október S [...] sírjára koszorút virágot helyeztek Kovalcsik Sándorné minőség 550 Ft mázsánként 6039 [...] Baja Dózsa György út 267 Farkas 6028 ELADÓ piros terméskő 30 [...]
500. 1964-03-21 / 68. szám
[...] Kisipari Szövetkezetek Szövetségé­nek elnöke Budapest Farkas Ignác termelőszövetkezeti elnök Szabad szállás [...] tag Tapsony Somogy m Pallai Sándorné a Hazafias Népfront Szolnok megyei [...] tag Székkutas Csongrád m dr Vitéz András az Országos Idegenforgalmi Tanács [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Bakonyi Természettudományi Múzeum 1Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 54Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 1Békés Megyei Könyvtár 113Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 123Budapest Főváros Levéltára 19Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 7Csorba Győző Könyvtár 61Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 134A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 13Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 2Erzsébetváros Önkormányzata 9Evangélikus Országos Könyvtár 102Evangélikus Országos Levéltár 4Ferenczy Múzeum 1Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 14Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 386Hajdúsági Múzeum 1Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 101II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 43Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 98József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 29Katona József Könyvtár (Kecskemét) 158Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 14Kecskeméti Katona József Múzeum 1Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára 1Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 207Laczkó Dezső Múzeum 3Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 10Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 58Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 1Magyar Természettudományi Múzeum 1Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 206Országgyűlési Könyvtár 96Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 20Országos Széchényi Könyvtár 1Pápai Református Gyűjtemények 3Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 1Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 80Petőfi Irodalmi Múzeum 12Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 1Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 369Szent István Király Múzeum 1Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 39Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 71Újpest Önkormányzata 2Vác Város Levéltára 1Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 28XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Archivum - A Heves Megyei Levéltár Közleményei 1A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 1982-2013 1Balatonvidék 1900–1917 5Békés 1869-1937 48Békés Megyei Hírlap 1971-2010 22Békésmegyei Közlöny 1877–1938 27Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 4Buda és vidéke 1893-1904 8Budai Napló 1914-1938 12Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 15Budapest történetének bibliográfiája 1Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 81Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 7A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 7A Budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája (MEI) kiadványai 1Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 117Címjegyzékek 1867-1942 44Cumania 1972-2010 1A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 1Déli Hírlap 6Délmagyarország 1910-2010 369Dombóvári Hírlap 2Dunántúli Napló 1944-2004 61Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 10Eger - hetilap 1863-1914 8Eger - napilap 1915-1944 84Ellenzék 40Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 3Esztergom 1895–1932 17Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 73Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 4Evangélikus Élet 5Evangélikus gyülekezettörténetek 2Evangélikusok lapja 1Észak-Magyarország 1948-2009 37Északkeleti Újság 1909-1919 2Felsőbányai Hírlap 1896-1918 6Felsőházi naplók (1927–1944) 1Félegyházi Közlöny 1Fővárosi Hírlap 1912-1938 4A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 4Független Budapest 1906- 1938 9Gazdasági címtárak 1842-1932 67Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 2Harangszó 1918–1939 93Hegyen épített város 1Heti Szemle 1899-1914 3Heves Megyei Hírlap 1953-2018 31Hídlap 2003-2011 2Hírhozó 1991-2010 2Iskolai Értesitők - Kolozsvár 2Iskolai Értesitők - Sepsiszentgyörgy 1Iskolai értesítők - Debrecen 1Iskolai értesítők - Esztergom 1Iskolai értesítők - Kiskunhalas 1Iskolai értesítők - Nagykőrös 8Iskolai értesítők - Nagyszombat 1Iskolai értesítők - Nyíregyháza 1Iskolai értesítők - Orosháza 1Iskolai értesítők - Sárospatak 1Iskolai értesítők - Szarvas 1Iskolai értesítők - Székesfehérvár 1Keleti Ujság 1919-1944 54Képviselőházi naplók (1927–1944) 1Kiskunhalasi helyi lapok 201Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 6Klasszikus orvosi könyvek 1Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 29A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyvei 1Könyvek Esztergomról 9Körösvidék 1920–1927 12Közérdek 1908-1916 1Kővárvidék 1904-1918 3Levéltári Füzetek, Szolnok 1Magyar Paizs 1900–1917 4Mátészalka 1909-1915 1MDP Budapesti testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956 2A MOL segédletei 1-28 1MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-1989 1MTI - Magyar Országos Tudósító 19MTI - Napi hírek 34MTI - Tematikus sorozatok 1Nagybánya 1903-1931 6Nagybánya és Vidéke 1899-1918 14Nagybányai Hírlap 1908-1919 6Nagykároly 1906-1912 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 4Nemere 1871-1884 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 54Nyírvidék 1882–1942 111Orvostörténeti Közlemények 1Pápa és Vidéke 1923–1944 35Pápai Hirlap 33Pápai Közlöny 1892–1921 6Pápai Lapok 1874–1919 5Pápai Újságok 3Pest Megyei Hírlap 1957-1995 80Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 1Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 1A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 10A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1959-1987 1Petőfi Népe 1950-2011 158Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 6Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 6Rákos Vidéke 1901-1937 34Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 9Református egyházmegyei jegyzőkönyvek 2Református konventi jegyzőkönyvek 2Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 39Sorozaton kívüli 6Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 1Szamos 1899-1919 19Szatmár-Németi 1899-1912 5Szatmár 1899-1911 1Szatmár és Bereg 1923-1931 5Szatmár és Vidéke 1899-1919 9Szatmári Hírlap 1902-1919 2Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 2Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Szocialista Nevelés 1956-1989 2Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 28Tanügyi Értesítő 1902-1919 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 24Tolnamegyei Közlöny 11Tolnamegyei Ujság 29Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 4Uj Budapest 1921-1938 4Új Kelet 1994-1998 4Új Szó 1948–2017 6Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 2Vadász- és Versenylap 1857-1919 1Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 1Váci Hirlap 1887-1942 14Váci Történelmi Tár 1Vendéglősök Lapja 1896-1940 3A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 3Veszprémi Független Hirlap 2Zalai Közlöny 1925 2Zalai Magyar Élet 1940-1944 18Zalai Összetartás 1944-1945 1Zalamegye 1882–1910 4Zalamegyei Ujság 1920-1944 100Zemplén 9Zempléni Népujság 1