27. oldal, 2711 találat (0,249 másodperc)

Találatok

2601. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1345. oldal)
[...] Zsigmond Rosenberg József né Schweiger Sándorné Kálmán u 5 Soós Lajos [...] Farea Mihály Katona u 1 Farkas Szilveszter Marokhalom 595 Gera Lajos [...] Engi József Homok u 6 Farkas György Tabán u 15 Farkas Imre Szilléri u 54 Farkas István Tabán u 15 Frank [...]
2602. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1346. oldal)
[...] Ignác Berlini körút 30 Özv Farkas Józsefné Cserepessor 76 xFarkas Testvérek [...] Oszkár Valéria tér 1 Lichtschein Sándorné xLichtenegger Gyula gőz Dampf xLigeti [...] 13 Szécsi István gőz Dampf Vitéz u 1 xSzegedi gőzfűrész és [...] Béláné Párisi körút 18 Erdéiyi Sándorné Orgona u 4 Farkas Erzsi Margit u 3 Fenyves [...]
2603. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1350. oldal)
[...] Szilléri sugárút 7 Szeröcz Albin Vitéz u 11 Szilágyi Antal Kisfaludy [...] Mihály Szentháromság u 61 Vajda Farkas Kölcsey u 3 xVámoscher Béla [...] Izsóné Délibáb u 2 Rosner Sándorné Szabadságtér 23 xRott Samu Rózsa [...] és Szabó Somogyi u 22 Farkas Lajos Hajós u 8 Frank [...]
2604. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1352. oldal)
[...] Attila u 17 Özv Böhm Sándorné Kárász u 6 a Özv [...] Széchenyi tér 9 xFaludi Béla Farkas István Katona u 22 Farkas Sándor Gép u 3 Farkas Sándor Katona u 21 xFischof [...] Társa Margit u 29 Nagy Sándorné Vitéz u 18 özv Németh Andrásné [...]
2605. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1353. oldal)
[...] József Nap u 1 Özv Vitéz Mihályné Kossuth L u 9 [...] Péterné Polc u 20 Weinberger Sándorné Középsor 11 Zöldé Károlyné Rákosi [...] Csobanov Dánielné Takaréktár ut 2 Farkas Ferenc Horváth M u 9 [...] Fábián Jánosné Móra u 20 Farkas Jánosné Tavasz u 6 Füredi [...]
2606. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1354. oldal)
[...] Ernöné Alföldi u 17 Balogh Sándorné Kossuth Lajos sugárút 32 Bárkányi [...] Fardi Mihályné Tápai u 13 Farkas Ferenc Párisi körút 43 b Farkas Mihályné Hajnal u 4 Fekete [...] 57 Özv Erdei József­iül 80 Farkas Bálint 60 Farkas István 30 dr Farkas Sándor 30 Fehérvári Balázs­né 438 [...]
2607. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1365. oldal)
[...] Pammer István Salétrom u 9 Vitéz Pap Lázár Parti György Pemmer [...] Zita királyné u 118 Szabados Sándorné Budai u 54 Szabó Gyula [...] Jánosné Kert u 2 Sági Sándorné Zita királyné u 34 Tármegi [...] b V askereskcdők Eisenhändler xDr Farkas Zsigmondné xFodor Jenő Várkör ut [...]
2608. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • T (1437. oldal)
[...] ifj Balogh Ferenc Bíró Albert Farkas Sándorné Fekete József ifi A Kovács [...] Harangi István özv Hordi csai Sándorné Hardicsai Sán­dor ifj Hegyi András [...] Mihály Szekerka Miklós özv Szilágyi Sándorné Szirák Mihály Szmandra András Szőke [...] Imre Kiss Lajos Molnár Pál vitéz Nagy Kálmán ifj Roffa Gábor [...]
2609. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • T (1457. oldal)
[...] Szatócsok Krämer Darmann Balázs őzv Farkas Pálné Frommer József Griff Ágnes [...] Andrásné Kontos Józsefné özv Kónya Sándorné Krám jánosné Lovas Lászlóné özv [...] Stein bach Jánosné özv Szabó Sán­dorné Szandtner Andor özv Tóth Mátyásné [...] Varga Jánosné Varró Sándor özv Vitéz Józsefné TÖRTÉL Nk Pest Pilis [...]
2610. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • V (1489. oldal)
[...] id Molnár János 31 Nagy Sándorné 34 dr Palotay Andorné 624 [...] Mihály 24 Czuczor János 28 Farkas József 16 Farkas Mihály 21 Fleischmann Sámuel 23 [...] József 20 Varga János 23 Vitéz Ist­ván 21 Ács Zimmermeister Molnár [...]
2611. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • V (1490. oldal)
[...] József özv Kovács Sámuelné Ko­vács Sándorné 7 hsz Kozma József 116 [...] nyersolaj Rohöl Sertéskereskedő Schweinehändler Dóczi Sándorné Szabók Schneider Adám György Himberger [...] Gábor 18 Jó­zsef főherceg 271 vitéz Reme­tei Ferenc 15 Szalai János [...] András 8 Csonka Márton 12 Far­kas József 17 Kolonics József 6 [...]
2612. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • Z (1502. oldal)
[...] April 7 Juli Földbirtokosok Grundbe­sitzer Farkas Márton 2 3 özv Magyar [...] Péter Kocsis Lajos Cséplőgéptulajdonosok Dresch­maschineneigentümer Farkas Márton Nagy József Pesz­meg János [...] István Jlészáros Fleischer özv Kiss Sándorné Mezőgazdasági cikkek Landwirt­schaftliche Artikel xZagyvapál [...] Gyula Segéd jegy ző Vizenotár Vitéz Dezső Orvos Arzt Mártonffy F [...]
2613. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • ZS (1517. oldal)
[...] toiáskereskedők Ge­flügel und Eierhändler Balog Sándorné özv Benedek Bálint né Kereki [...] 28 V Duró Mihály 26 Farkas Kálmán 48 G Gáli Imre [...] Jánosné 29 Mezey Kálmán 700 Vitéz Pa­dos András 75 özv Pántya [...] Hebammen özv Csóró Mózesné Gombos Sándor­né Hegedűs Józsefné Szabó Julianna özv [...]
2614. A kerületi választmányok tagjainak névsora (40. oldal)
[...] László dr Hoslinger István Freudinger Sándorné szül Gonda Cecilia Keresztény Községi [...] István Lemberger Oszkár Barta Bertalan Farkas Pál VI közigazgatási kerület Nemzeti [...] Egység Pártja Ságvári Sándor dr vitéz Kapu váry Gusztáv Wagner Gyula [...] Gyula Sánta Antalné Burday Ilona vitéz Zentay Ágoston dr Kintzler Gyula [...]
2615. Választmányok és bizottságok tagjainak névsora (41. oldal)
[...] Zsögön Béla dr Kelecsényi Mihályné Farkas Alberik izeri Izsák Gyula Vaits Sándorné Nagy József dr Nemzeti Egység [...] Pártja Susztrovits Károly Sarkady Sándor vitéz Balkay Andor Kovács László Keresztény [...] Kubinyi László dr Kosztandy István vitéz Rákosfalvy János vitéz Tömössy Miklós Lukács György A [...]
2616. A kerületi választmányok tagjainak névsora (70. oldal)
[...] László dr Hoslinger István Freudinger Sándorné szül Gonda Cecilia Keresztény Községi [...] István Eemberger Oszkár Barta Bertalan Farkas Pál VI közigazgatási kerület N [...] Egység Pártja Ságvári Sándor dr vitéz Kapu váry Gusztáv Wagner Gyula [...]
2617. A kerületi választmányok tagjainak névsora (71. oldal)
[...] Gyula Sánta Antalné Burday Ilona vitéz Zentay Ágoston dr Kintzler Gyula [...] Zsögön Béla dr Kelecsényi Mihályné Farkas Alberik izeri Izsák Gyula Vaits Sándorné Nagy József dr Nemzeti Egység [...] Kubinyi László dr Kosztandy István vitéz Rákosfalvy János vitéz Tömössy Miklós Lukács György A [...]
2618. A törvényhatósági bizottság tagjainak és póttagjainak névsora (33. oldal)
[...] Mar­tin Sándor Magyarországi Szociáldemokrata Párt Farkas Sándor Deák Lajos Weisz Béla [...] dr Elek Arthur Tóth József vitéz Kocsárd Ferenc Fejes Ferenc dr [...] Horváth László Dinner A Emil vitéz Berta János Szilágyi Emil Vámos [...] Wolf Irma Bányász András Németh Sándorné szül Németh Júlia Ágoston József [...]
2619. A kerületi választmányok tagjainak névsora (36. oldal)
[...] Sándor Dimsits Miklós Kosztolányi Gusztáv vitéz Mányi Sándor Czére Kálmán Keresztény [...] László dr Hoslinger István Freudinger Sándorné szül Gonda Cecilia Keresztény Községi [...] István Lemberger Oszkár Barta Bertalan Farkas Pál VI közigazgatási kerület N [...]
2620. A kerületi választmányok tagjainak névsora (37. oldal)
[...] Egység Pártja Ságvári Sándor dr vitéz Kapu váry Gusztáv Wagner Gyula [...] Gyula Sánta Antalné Burday Ilona vitéz Zentay Ágoston dr Kintzler Gyula [...] Béla dr Kelecsényi Mihály né Farkas Alberik izeri Izsák Gyula Vaits Sándorné Nagy József dr Nemzeti Egység [...]
2621. KULTÚRA ÁLTALÁBAN • Könyvtárak, olvasók • Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár • Fiókhálózat (69. oldal)
[...] No 6 Koch Lajos Matlekovits Sándorné Szúk Bóza naplója A Fővárosi [...] No 9 Lamatsch Sándor Kempelen Farkas két isme­retlen kézirat kötete a [...] Koch Lajos Kacsóh Pongrácz János vitéz e Adalék a budapesti színjátszás [...] 78 23 Fiókhálózat 1426 GYALUI Farkas A magyar könyvtárak jövő­jéről Bp [...]
2622. A Fővárosi Könyvtár kiadványai (333. oldal)
[...] P 6 Koch Lajos Matlekovits Sándorné Szűk Róza naplója A Fővárosi [...] P 9 Lamatsch Sándor Kempelen Farkas két ismeretlen kéziratkötete a Fővárosi [...] Koch Lajos Kacsoh Pongrác János vitéz e Adalék a budapesti színjátszás [...]
2623. List of Publications - Kiadványaink jegyzéke (86. oldal)
[...] Szűk 1935 Koch Lajos Matlekovits Sándorné Szűk Róza naplója 7 Wilfried [...] Gyula Dokumentáció 9 Sándor Lamacs Farkas Kempelen s unpublished German Manuscripts [...] Library 1937 Lamacs Sándor Kempelen Farkas két ismeretlen kéziratkötete a Fővárosi [...] Koch John the Hero János Vitéz a musical comedy by Pongrác [...]
2624. Kiadványaink jegyzéke (277. oldal)
[...] Szűk 1935 Koch Lajos Matelkovits Sándorné Szűk Róza naplója 7 Wilfried [...] Gyula Dokumentáció 9 Sándor Lamacs Farkas Kempelen s unpublished German Manuscripts [...] Library 1937 Lamacs Sándor Kempelen Farkas két ismeretlen kéziratkötete a Fővárosi [...] Koch John the Него János Vitéz a musical comedy by Pongrác [...]
2625. Klinda Mária: Kéziratok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állományában (92. oldal)
[...] 09 6987 Ezévi szerzeményünk Matlekovits Sándorné Szűk Róza gordonkaművésznő naplója is [...] Sándor tanulmánya őrizte meg Kempelen Farkas német nyelvű költeményeinek egy színművének [...] Szintén 1939 es vétel béréi Farkas András Hárman voltak a szövettséges [...] 1940 ben Kacsóh Pongrác János vitézének autográf partitúráját a szerző bejegyzéseivel [...]
2626. 1895-05-26 / 21. szám
[...] azt a dicsőséget a melyet vitéz honvédeink 1849 május 21 én [...] Ez alkalommal az iinnpi megnyitót Farkas József egyl elnök fogja tartani [...] Előző nap a gróf Károlyi Sándorné által létesített Istvántelki meuedékházat és [...]
2627. 1896-01-26 / 4. szám
[...] X Ferencz iskola­széki gondnokot és Farkas József vezető tanitót kik időt [...] Sándor 2 frt gróf Battyányi Sándorné 3 frt Pernőffy Jánosné 3 [...] frt Botka Lajosné 3 frt Farkas 2 frt Kunze 1 frt [...] 1 frt Rosonovszky 50 kr Vitéz József 0 kr Szalmásy József [...]
2628. 1896-05-17 / 20. szám
[...] életéről Majd a tanítók közül Farkas Irén Kerbler Lajos Vitéz József Pora Feri és Gröber [...] Gusztiba Nyirák Gabriella Koffler Camilla Farkas Marissá Horváth Gi­zella Szwierag Olga [...] Edina br VayHenrikné Rohonczyné Országh Sándorné Országh Margit lov Klee berg [...] Patrubány Ferenczné Czigány nők Jablonszky Sán­dorné Dr Csánky Dezsőné Miskey Béláné [...]
2629. 1896-06-07 / 23. szám
[...] Vay Henrikné Rohonczy Györgyné Országh Sándorné Országh Margit lov Kleeberg Osz [...] Gusztiira Nvirák Gabriella Koffler Camilla Farkas Marisira Horváth Gizella Szwierag Olga [...] Józsa Lazitsnó Bu idnszky Stefánie Farkas Olga Nedeczky Re zsőné B [...] napot egygyé téve dol­gozott és vitézül küzdött le minden akadályt hogy [...]
2630. 1896-06-14 / 24. szám
[...] j Fazekas Csalogány Medve és Vitéz utczákon j át húzódó vonaltól [...] meg éljenzésével végződött Kitüntetés Dr Farkas Lászlót a Vörös kereszt egylet [...] Elemérné Kassa Dely Zsigmond Károlyi Sándorné grófné és szent martoni R [...] 2 frt 40 kr Adler Farkas és Samu Alexi Sándor Fogthüy [...]
2631. 1898-02-21 / 6. szám
[...] Marada Józsefné Bur­ger Józsefné Méhelyi Sándorné Krenn Mátyás né Burger Ferenczné [...] Schmelhegger Nán dorné Patka Kálmánné Farkas Józsefné Szik lay Béláné Herczeg [...] Fischer Antalné Hampelné Turner Károlyné Farkas Elekné Schwarczmayer K né Búzás [...] Alin Károlyné Haiduck né Csokonai Vitéz Ferenczné Fá biánné Gabányiné Kunszt [...]
2632. 1899-02-11 / 5. szám
[...] gy árasokat Jelen voltak asszonyok Farkas Istvánná Boskó Jánosné ifj Haber [...] Bauer Józsefné Benzen Henrikné Csokonai Vitéz Ferenczné Drechsler Miksáné Fehérvárt Ferenczné [...] Kardos Bernátné Kreipl Lipótné Kanyó Sándorné Ko czáriyi Sándorné Lung Györgyné özv Lehma jer [...] Saukop Ferenczné Tarján Vilmosné Trautvein Sán­dorné Tohvay Jmréné Teschauer Vilmosné Villani [...]
2633. 1900-06-00 / 16. szám
[...] dr Csengery Lóránt Debre­czeni Miklós Farkas Sándor Felföldy Dániel Felszeghy Ferencz [...] Aurélné özv Jalits Dénesné Benedek Sándorné Benedek Endréné Schneider Szilárdné Józsa [...] Cyrano gascognei nemes a ki vitéz harczos bohém érzelemre tüzes észre [...]
2634. 1926-07-09 / 857. szám
[...] Szalay Károly Barna Ilona Leskovics Sándorné Kubányi Béla Sebestyén Erzsébet Elévey [...] a Budai Színkörben a János vitézt adták elő nagy sikerrel műkedvelők [...] a budai Vigadóban Budapesti Gazdálkodók Farkas rét és Vidéke fiókegyesülete juüus [...] a testület egyik ér­demes tagjához vitéz Szánthó László­hoz intézett meleg üdvözlő [...]
2635. 1927-04-07 / 877. szám
[...] arra küld a halált Mozgay Sándorné Lechner Lóránt műépítész műegye­temi adjunktusnak [...] a Kazinczy utcai iskola igazgatójául vitéz Szán t h ó László [...] Zibrinyinél I Attila u 12 Farkas Nándor az óbudai templom karnagya [...] tetszésnyilvánítás és sűrű taps miatt Farkas Kakukmadár és Grieg Hon­foglalás című [...]
2636. 1928-10-07 / 924. szám
[...] raágh Béla Rózsa Richárd dr Far­kas Lajos Szegő Sándor dr Kern [...] Dísztér báró Kray Ist­vánná és vitéz Lajtay Jenöné Krisz tina tér [...] Lexa Ferencné és T adó Sándorné Horthy Miklós út körömi Baróthy [...]
2637. 1930-10-05 / 1009. szám
[...] Vil­mos Krokes Vilmos Bárdics Aladár vitéz Szánthó László Vájná Frigye dr [...] Krivoss Árpád Fábián József Ba­lázs Farkas dr Lehotay Károly Fabinyi Tihamér [...] Prohászka Ferencné Gruber Ferencné Csongor Sándorné Háringáts Károlyné Takács Mihály né [...] Vilmosné Ivohn Adoíf né Káldor Sándorné Faragó Gyulá­né dr Csányi Antalné [...]
2638. 1933-02-25 / 1113. szám
[...] kenre a Magyar Földrajzi Társaságban FARKAS IMRE a kiváló író ismert [...] Egyesület tár­sasestjén február 17 én VITÉZ GALÁNTHAY GLOCK TIVADAR tábornok február [...] és törökök is egyaránt készülnek Vitéz Galúthay Glock Tivadar tábornok előadása [...] Palotás Ferencné Chucher Gusz­távval Bereczky Sándorné Berényi Jó­zseffel Chucher Gusztávné Palotás [...]
2639. 1934-07-19 / 1173. szám
[...] mű lesz ha özv ILLYÉS SÁNDORNÉ HÖLGY és URIFODRÁSZ üzletét látogatja [...] Feuer je­lentek meg a domboldalon farka­sok medvék hímzők bölények ijed­ten menekültek [...] el­lenfele akadt a hős és vitéz Bara­nyai Pál főispánban akiről egy [...]
2640. 1934-11-23 / 1180. szám
[...] kér buda lágymányosi cso­portjai Leleplezték vitéz Galánthay G 1 o c [...] I ivkudar tábornok mellszobrát és vitéz Ma rtsekén yi Imre arcképét [...] s olcsón sak rü n FARKAS GÉZA GUMNIVULKANlzALÓ ÜZEMÉBkN Mészáron n [...] les ha özv IKK VÉS SÁNDORNÉ HÖLGY és URIFODRBSZ üzletét látogatja [...]
2641. 1935-04-01 / 1192. szám
[...] Budán az ebeket Ezekről Csokonai Vitéz Mihály is ír Buda alján [...] dr Lámotte Károly alpolgármesterek dr Farkas Ákos dr Felkay Ferenc Király [...] Zielinszky Tibor tanácsnoko­kat és dr Farkas Lajos dr Vigyázó Géza tanácsi [...] Ernőné Pró kisch Lajosné Tarján Sándorné vitéz Balassa Béla né dr Krisztinkovits [...]
2642. 1936-12-10 / 1240. szám
[...] Rezsőné Lukács Eszter dr Liber Sándorné Lázár Ernőné dr Matolay Viktorné [...] célkitűzéseit és meleg szavakkal üdvözölte vitéz Simon Elemér m kir titkos [...] műsor kitünően összevá­logatott számait Márkus Sándorné hangulatos Mi­kulás jelenetét Túri Mária [...] elsőkként Híresek voltak a győri Farkas Miska 1830 körül a debreceni [...]
2643. 1938-01-06 / 1. szám
[...] alpol­gármester Horony Pálfi Aurél tanácsnok vitéz Vécsev Kálmán főjegyző Kresz Károly [...] det majd a szeretetház növendékei vitéz Gergely Konrád igazgató vezetésével műsorszámokat [...] el örömmel az újévi üdvözlés Farkas Lajos dr az 1 kerület [...] Laubál Károly­né 1 doboz sukorka vitéz Lukászy Károly 2 P Magurányi Sándorné 1 doboz cukorka Magurányi Sándor [...]
2644. 1938-02-24 / 8. szám
[...] társadalma öröm mel veszi tudomásul Farkas Lajos elöljáró tanácsnok lesz Mint a Budai Napló értesül Farkas Lajos az I kér elöljárója [...] Koranek Lam bertné dr Balogh Sándorné vitéz dr Moldoványi Istvánná Tóth Mihályivá [...] Cily Kunstadter Vera Kenyeres Bella Far­kas Irén Szilágyi Judit Tóth Olga [...]
2645. 1938-11-10 / 45. szám
[...] telek 6508 P Vevő Bán Sándorné Budaörsi út 155 b 199 [...] öl télek 8500 P Vevő Farkas Ödön Mese u 2 sz [...] telek 12 790 P Vevő vitéz Kenese Valdemár Németvölgyi udvar 13 [...] GÁZBIZTOS ÓVÓHELY VASAJTÓKAT legelőnyössebben készít vitéz VERMESI JÁNOS lakatos mester II [...]
2646. 1929-01-02 / 1. szám
[...] Károlyi József Thordai Lajos dr farkas Lajos dr Vigyázó Géza dr [...] Vidor kormányfő­tanácsos a törvényhatóság képviselője vitéz Kalándy Imre Rapaich Richard vezértanácsnokok vitéz Sallay István főtanácsnok a főváros [...] Gyula népművelési h felügyelő titkár vitéz Luby Pál és Vdnka Károly [...] amerikai magyar asszonyok elnökének Haddad Sándornénak átiratban köszönte meg a kül­deményt [...]
2647. 1929-07-10 / 28. szám
[...] Szabó László 7969 Kerti és Far­kas 7594 Gruber Lajos 9970 Bene [...] Oszkár 11 492 Kerti és Farkas 13 215 Hoííer és Sommer [...] 13 000 P ért Nagy Sándorné és birtok­társairól dr Nagy ürbán [...] sz 6966 2 hrsz öröklés Farkas Károlyról része vitéz Kálas János és birtok­társára III [...]
2648. 1929-08-28 / 35. szám
[...] dr Petry Lenke Bel­orvos dr vitéz Szikszay Elemér Asszisztensnő Geyer Ida [...] Zoltán dr Tafferner Márta asszisztensnő Farkas Riehling Emilné VI számú fogorvosi [...] 2 sz Fogorvosok dr Kiss Sándorné dr Nemes Jó­zsef asszisztensnő Fodor [...] Jakab dr Reiter József dr vitéz Csabayné Bayer Margit dr Háry [...]
2649. 1934-01-03 / 1. szám
[...] óvónőkké Elemi iskolai rendes tanítók Vitéz Szelényi Imre Füzessy Zoltán Schoppel [...] Szuló Rezső Reál­iskolai tanár dr Farkas László Leányközépiskolai ta­nár Párkányi Norbertné [...] Vargha Irma özv dr Somló Sándorné sz Wil heim Karolina Hornhauser Dezsőné sz Farkas Margit Cziczey Margit Benedek Margit [...]
2650. 1904-12-11 / 50. szám
[...] sikerének örömét aratja A János vitéz olyan darab a melyet nem [...] Turóczy Árpád 50 özv Szabó Sándorné 40 Deutsch Arnold 40 Czimmerer [...] gyűjtése Páczony János 1 Apai Farkas 1 kor Hanák Saki 20 [...] 40 Blockner Károly 20 fill Farkas Imre és neje 1 kor [...]
2651. 1916-03-19 / 12. szám
[...] Piroska Erszényes József Ewoldt Béla Farkas Géza Farkas Gézáné Feleki Andor Freisz Károly [...] Kökény Péter Krenedits Sándor Krenedits Sándorné Krenedits Giziké Lippe Ödön Sándor [...] szol­gál igen érdekes dolgokat beszél vitézeink pompás tetteiről és a csapatok [...] fiukról a Radomszky Rónay gyerekekről Vitéz kato­nák A kis Radomszky Árpád [...]
2652. 1918-03-24 / 12. szám
[...] a hősi halált j halt vitézeink helybeli emlékművének költségeire szánt alaphoz [...] alázatos szolgái Justh Árminná Mikusy Sándorné Béla utcza 52 szám és [...] prológussal nyitotta meg az előadást Farkas Bandi igen jeles kvalitásokat árult [...]
2653. 1918-05-19 / 20. szám
[...] Julianna rk Tósoki Rózsa ref Farkas Gáspár ref Hajnal Klára Ilona [...] Lajos ref 20 éves Steinhébel Sándorné Belíezky Rózsa ref 47 éves [...] a 2 és 3 oszt vitéz sőgi érem tulejdonosa az olasz [...]
2654. 1921-07-03 / 27. szám
[...] leczkéjét fennhangon magolja Kacagányos ősök Vitéz daliás hősök vadászzsákmány lovas harczoknál [...] ősök tigrissel párduczczal hiuzzal medvével farkas j sál bátran ölre mentek [...] el A tornagyakorlatok melyeket Krenedits Sándorné és Simkovits Mária vezetett bámulatos [...]
2655. 1923-12-16 / 50. szám
[...] ki mióta hősi halált halt vitéz fiát elveszítette társaságba nem jár [...] üdvözölték A küldöttség tagjai Krenedits Sándorné elnök Herkner Nándorné Schulek Károlyné [...] Horváth Károly hitelesítették Pender K Farkas igazgató bejelentette hogy Schulek István [...]
2656. 1924-12-07 / 49. szám
[...] Danis Győző Zongorán kiséri Dr Farkas Ferenc 8 Énekszámok Énekli Dr [...] Papp Katinka Zongorán kiséri Dr Farkas Ferenc 9 Dalok Énekli Szalontai [...] 000 X Y 1000 Demeczky Sándorné 30 000 Orbán István 60 [...] Dr Renner Márton 60 000 Vitéz Tóbiás János 60010 Veszelovszky Jánosné [...]
2657. 1925-01-11 / 2. szám
[...] napján tisztelgett a járás feje vitéz Endre László dr főszolgabíró elótt [...] a Péter és Pál ban Farkas Béla és Fai kas Imre [...] legjavát adták Ki kell emelni Farkas Béláné önfeláldozó beugrását aki közvetlen [...] megtapsolták Az ének számot Erdélyi Sándorné kisérte ügyesen hozzáér­téssel A szinpad [...]
2658. 1926-03-21 / 12. szám
[...] elnöklete alatt ren­des havi ülését Vitéz Makray Ferenc Szekszárdra költözése miatt [...] Má ton dr Schwarz Nándor Farkas János Hulák István Rónay Pál [...] növendékek sikeres betanításával özv Demeczky Sándorné tanítónő vég­zett sikeres munkát Ugyancsak [...]
2659. 1928-07-01 / 27. szám
[...] ismerve dolgoztak a sikerért Ezek vitéz Szabó Sándor aki a pompás [...] vett részt A versenydijakat Krenedits Sándorné a levente egyesület zászlóanyja nyújtotta [...] Sashalmi levente egyesület Pender K Farkas a levente egyesület alelnöke az [...]
2660. 1928-08-12 / 33. szám
[...] Az egyházi férfiak után Krenedits Sándorné lépett a dobogóra és pom­pás [...] Nagykaszinóban Kecskeméthy Vince elnök Krenedits Sándornét Kre­nedits Sándor Koncz Endre dr [...] ötlet volt hogy a Rafalovszky vitéz Regős kertet végre felfedezték Kiderült [...] mint a vasúttársaságnak Hymen Győri Farkas Mancikát né iai győri Farkas Géza nagyemlékű lakostársunk bájos leányát [...]
2661. 1928-12-09 / 50. szám
[...] Állami Tanítók Országos egyesülete kép­viseletében vitéz Csorba Ödön újpesti igazgató a [...] elnök a Mansz nevében Krenedits Sándorné elnök a községi elöljáróságot főjegyzőnk [...] gapkasi olasznysirei díJZUclVldőr oki gyorsirótanái Farkas Ignác utca 5 a OBE [...]
2662. 1928-12-09 / 50. szám
[...] és hatóságok egyesületek üdvözlése következett vitéz Csorba dön Pichler István Krenedits Sándorné Dibusz Sándor Regős József Tiszainé [...] képének A Debrecenbe kéne menni Farkas Imre sok sikeres alkotása között [...]
2663. 1929-01-13 / 2. szám
[...] 10 Hild Jolán 80 Németh Sándorné 10 Ferenczi Ida 12 Kereki [...] Jankovics községi kézbesítő utján Krenedits Sándorné elnök egy egy kalácsravaló gyüjtőivet [...] közöltünk a Rákóci ut és Farkas Ignác utca szegletéről melyet szégyensaroknak [...] pengő 20 lfilér kóstolja meg vitéz Regős Ágoston Ferencz József tér [...]
2664. 1929-04-07 / 14. szám
[...] hived Horánszky s k Halálozások Farkas Fort Ferenc dr ismert régi [...] érte Édes anyja özv Fort Sándorné szül Hischa Mária életének hetvenki [...] család iránt a részvét általános Vitéz Tőkés Ferenc a Beszkárt hivatal­noka [...]
2665. 1929-04-14 / 15. szám
[...] Lippe Vilmos 5 Pender K Farkas 10 RAFC 10 Károlyi Aladár [...] Cinkotai h ut Berger Péter Farkas I u 13 Torma János [...] Géza Hársfa u 6 Látszerész vitéz Radafalvi Aladár Rózsa u 11 [...] Tódor Piac tér 5 Martinec Sándorné Sas u 14 Mihályi Zsigmond [...]
2666. 1930-01-12 / 2. szám
[...] egyet tanár Némethy várrn főjegyző vitéz Hadfy Imrené Sebesztha Kolosné br Szterényi Sándorné Blatniczky Páiné Köveskuti Jenő és [...] együttest Az elő­adás előtt dr Farkas Ferenc tartott tartalmas és ötletes [...]
2667. 1930-11-23 / 47. szám
[...] és telektulajdono­sok egyesülete 2 50 Farkas Gyula Fazekas István Schuiek Károly [...] Szent Imre ünnepségre amelyen Krenedits Sándorné elnök mondja az ünnepi beszédei [...] Szent Imre ünnepélyek díszes sorozatát vitéz Regős Ágoston sörkertje Ferenc József [...]
2668. 1930-12-07 / 49. szám
[...] közönség A községháza termében Krenedits Sándorné nyitotta meg a tárlatot lelkes [...] császári élete és a Capitolium farkasa libái visszarántanak a régi pogány [...] Piazza Signorián felállították Folyt köv vitéz Regős Ágoston sörkertje Ferenc József [...] kutépitő és jelszereid vállalata Rákosszentmihály Farkas Ignác utca 12
2669. 1931-08-30 / 35. szám
[...] Andrásné szül Csillag Piroska Takácsy Sándorné szül Csillag Ilona testvérei Hau­singer [...] és felesége szül Szűcs Mária vitéz Ratkóczy Bódog és felesége szül [...] értékes és szeretetreméltó fiatal tagja Farkas Sándor hírlapíró a protestáns egyházak [...] ért édes anyja özv id Farkas Sándorné szül Turcsik Julia elhunyt A [...]
2670. 1932-06-12 / 24. szám
[...] Földvári Györgyné Ihring Pálné Lovassy Sándorné Wéber Jánosné vitéz Kovács Jenőné Egy névtelen adakozó Gyöngyösy testvérek Oláh Sándorné Kalocsai Dezsőné Csősz Józsefné Halász Antalné vitéz Horváth Dánielné őzv Fodorné Hoffmann Manóné Halbrohr Sándorné nemes Keszegics Fedor Farkas Ödönné Törzs Arthurné Wunderlich Péterné vitéz Hortobágyi József Garfunkel Józsefné dr [...]
2671. 1933-02-26 / 9. szám
[...] és a mi derék lakossá­gunk vitézül állja az iramot Igazán csodálatos [...] ismételtették az Ulics Mária és Farkas Károly ízléses és tetsze­tős tánckettősét [...] Sebő Istvánná Barna Lajosné Lázár Sándorné özv Halász József né Nagy [...] Csák Gusztávné Varga Istvánné dr vitéz Csippán Jánosné Nagy Bélámé Türk [...]
2672. 1933-11-26 / 48. szám
[...] N 4 10 P Vargha Sándorné 1 P Gruber Ignácné 0 [...] meg a kör elhunyt elnökéről Farkas Ferencről majd jegyzőkönyvbe fog­lalták részvétüket [...] Az uj Regős vendéglő A vitéz Regős Ágoston vendéglő helyiségének újabb [...]
2673. 1934-01-07 / 1. szám
[...] Sándor Hoffer János özv Kozma Sándorné sz Kántor Erzsébet Kaszás Zoltán Bogovics Mária Kammer Sándor Dr Farkas Fort Ferenc Darabos Erzsébet özv [...] Terézia özv Berki Jánosné sz Farkas Matild Rákos Vidéke híradó Faller [...] A lopást ismerős követhette el vitéz Regős Ágoston sörkertje a piac [...]
2674. 1934-03-18 / 11. szám
[...] Országos Nyugdijegyesülete végrehajtatónak Dr Weszter Sándorné sz Juhász Amália végrehajtást szenvedő [...] cég részére 5587 P dr Farkas László részére 6460 pengő Az [...] s k kir jb ammKmBmmmmmmMmmmmmMamammKmmmmmKeemmgamannMm vitéz Regős Ágoston sörkertje a piac [...]
2675. 1934-05-27 / 21. szám
[...] sz Borsos Etelka Krad csek Sándorné sz Harasztovics Franciska Chrapek János [...] T 1 Mnmmaam Bm r vitéz Regős Ágoston sörkerije a piac [...] vizsgára előkészít Kovács lódor Rákosszentmihály Farkas lgnác utca 5 a szám [...]
2676. 1935-10-20 / 42. szám
[...] Elnöki titkár Győry Sándor Pénztáros vitéz Kovács János Ellen­őr Ríeger Miklós [...] bizottsági tagok B dó Ádám vitéz Babolcsay József Kovács Tibold Giczy [...] telek tulajdonosok Erdős Lajos textilkereskedő Farkas Lajos Fekete Aladár telekiül Formanek [...] Oláh János telektul özv Párái Sándorné terménykereskedő Polányi Lajosné Rul pitek [...]
2677. 1935-12-01 / 48. szám
[...] Az egyik árus asszony nagy farkas kutyájával foglalkozott s e közben [...] a Manszelnöke özv dr Nagy Sándorné is és elis­merésiét fejezte ki [...] és Serédi Jusztinián utca sarkán vitéz Regős Ágoston vendéglője a piac [...]
2678. 1936-03-15 / 11. szám
[...] kirendeltség helyi vezetője kerékpárját ellopták Farkas János máv nyugdíjas Baross u [...] és Serédi Jusztinián u sarkán vitéz Regős Ágoston vendéglője a piac [...] ÁRVERÉSI HIBDETMÉNY KIVONAT Özv Sreier Sándorné vágrehajtatónak Ro semberg Samu végrehajtást [...]
2679. 1936-04-12 / 15. szám
[...] Mansz tagjai özv dr Nagy Sándorné az ev nőegylet Csák Gusz [...] István költeményeivel aratott nagy sikert Farkas Károly székely egyetemi hallgató zengő [...] szám A B C tagja vitéz Regis Ágoston vendéglője a piac [...]
2680. 1936-07-19 / 29. szám
[...] tartja íu iiusi kulturális ülését Farkas György jogszj görló A büntetések [...] 2 P Kóta Ambrusné Lázár Sándorne Gullay Domokosné Bazili des Sándíorné Fleischhacker Jenőné Lantos Andrásné Nagy Sándorné sütemény Tichy Ferencné Szabó Józsefne [...] szőrméket Qggg Átalakítások javítások 8388 vitéz Regős Ágoston vendéglője a piac [...]
2681. 1937-01-10 / 2. szám
[...] közművelődési egye­sület Kossuth Lajos asztaltársaság vitéz Hortobágyi József Ált Ipartestület 5 [...] Károly 2 P Májer Ferenc Farkas István 1 1 p A [...] leventék részéire rendezett vacsorán adakoztak Farkas Ist­ván Farkas Imre Darula Károly Chrien Gyula [...] 2 kg tepertő özv Prókay Sándorné és Netting Katalin ruhanemüek Tuba [...]
2682. 1937-01-24 / 4. szám
[...] Nagy Géza plébános Bervvanger Fri­gyes vitéz Poleratzky Pál Schreker Ede 15 [...] Wolstadt Raimund dr vámosi Nagy Sándorné Sch il­lek Károly Kabay János [...] fi Edéné dr Krieger György Farkas Sán­dor Hild László Fodor Rezső [...] ház zárt udvarából a házőrző farkas kutya is Különös is­mertető jele [...]
2683. 1937-10-10 / 41. szám
[...] megérkezett a Sashalmi Kaszinó elnöke vitéz Hortobágyi József is feleségével együtt [...] László titkár Csák I ügyész Farkas György pénz­táros Gajzágó Ervin jegyző [...] a községházán Dr vámosi Nagy Sándorné elnök nyitotta meg a gyűlést [...] tartandó jótékonycélu te­ára Dr Fekete Sándorné ügyv alelnök a felajánló lapokat [...]
2684. 1930-12-06 / 49. szám
[...] Lajos dr hittanár özv Mészáros Sándorné nyugd tanár Kovács End­re dr [...] a 11 Béla dr postaigazgató Farkas János fővárosi tanár Gra b [...] o s István adóhivatali főtiszt vitéz lorvát h Béla dr ta­nácsjegyző [...] Stokingor János dr mi­niszteri tanácsos vitéz Kovács Ar­nold ideiglenes hivatalnok Glück [...]
2685. 1934-01-20 / 3. szám
[...] Párkányi Norbert Reischl Réw Sándor vitéz Sándor István Schalter Sándorné Újlaki Gyula Varga István dr [...] V a jna tanácsnok nyugdíjazását Farkas Ákos dr főjegyző az elnöki [...]
2686. 1934-12-01 / 47. szám
[...] közül szóbajönnek még Michál Jenő Farkas Lajos dr Wirn harclt Ágoston [...] Ferencné Miklós Fe rencné Altorjay Sándorné Klausz Gyuláné Novák Andorné Navcinecz De zsőné vitéz Horváth Béláné Bencze Istvánná Foglyos [...]
2687. 1935-09-28 / 38. szám
[...] Károly Sárossy Jánosné Czimmerer Béla vitéz Kelemen Ferenc Castiglione László Szántner Lajos Cicutti Lajos Semptey Károly vitéz Balogh Dezső dr Schalter Sándorné Újlaki Gyula dr Göndör Sándor [...] Béla Béresek Margit Forstinger Alajos Farkas János Csaba Margit Cserny Kató [...]
2688. 1909-04-05 / 7. szám
[...] terjedelmében közölt memo randumot melyet Farkas István bátyánk irt Palády László [...] án hirtelen elhunyt Mint a vitéz a csatatéren múlik el akként [...] Miksáné Brunovszky Józsefné K Bolkis Sándorné Bognár Sándorné Cidlik Józsefné Demetrovits Istvánné Dombauer [...] Huszár Andrásné Hoff­mann Józsefné Hedlicska Sándorné Illés Jánosné König Ferencné Landstoff [...]
2689. 1925-05-05 / 9. szám
[...] Vince az ipar­testület elnöke és vitéz Lányi Sándor tábornok voltak a [...] 25 Slacz Emil s k Farkas Elemér s k r kapitány [...] ütköző kihágás miatt öxv Somody Sándorné zalaegerszegi lakos ellen in dított [...] a következő ítéletet Özv Somody Sándorné terheltet aki 45 éves r [...]
2690. 1927-12-05 / 23. szám
[...] László József elnök és Csokonai Vitéz Mihály főtitkár aláírásával bőséges indokolást [...] írják Egy debreceni úriasszonynak Stiasny Sándorné szül bánffyhunyadi Hunyadi Erzsébetnek a [...] sarok kereskedői rezsi elejtésével árusítom FARKAS ALADÁR bortermelő 1
2691. Orvoskari intézetek (105. oldal)
[...] László dr Dietzl László dr vitéz Egerváry Tibor dr vitéz Herczeg Árpád mt dr Thoroczkay [...] tanársegédek dr Fa Imre dr Farkas István dr Hencz László dr [...] János Boros Ilona dr Szőke Sándorné I o altiszt Mihályi Barnáné [...]
2692.
[...] 302 53 60 P 5 vitéz Bessenyei főhadnagy alap 1000 P [...] 87 25 P 15 Karai Sándorné alap 20 000 P földben [...] bankigazgató 100 P t adományozott Farkas József I a o tanuló [...]
2693. (37. oldal)
[...] hálás iparosszülő 10 P Iparbank Farkas Elek koszorúja megváltása címén 20 [...] János Oltósy Rezső özv Hege­dűs Sándorné Nádler István Kétnapi élelmet adnak [...] P Etter Ödön 10 P vitéz Szivós­Waldvogel József 10 P Marosi [...]
2694.
44 Szathmáry Sandorné 50 50 P t Bátory [...] 4 Dr Antal Zoltán Dr Farkas László Makay Károly Dr Mészöly [...] Kiss Árpád Komlós István Dr vitéz Kun Bertalan Moldvány László Mészöly [...] Miklós 16 P t Dr Farkas Sándor 14 P t Dr [...]
2695. (35. oldal)
[...] Zoltán I Abonyi Árpád Három vi­téz magyar baka Sziics János III [...] VI 1280 kor 5 Benő Sándorné Siikösd Rozália alap Sólyom Sán­dor [...] VII 10 kor 9 Csiszár Farkas alap Nagy Károly VII 40 [...]
2696. (35. oldal)
[...] Gróf Széchenyi István emlékköny Csokonai Vitéz Mi­hály Válogatott költeményei Arany János [...] Kármán és Faludi élet­rajza Deák Farkas i Deák Ferenc Névy László [...] Zsimond Dr Zólyomi Lajos Csokonay Vitéz Mihály Gaál Mózes Deák Ferenc [...] Takács Éva Válogatott munkái Vachott Sándorné Rajzok a múltból Bakó László [...]
2697. (45. oldal)
45 A vitéz Dr Győré Pál emlékalapitvány kiegészített [...] 000 P 2 özv I Far­kas Lászlóné Papp Jolán néhai I Farkas Elek emlékére 3000 K 3 [...] alapítványa 2000 K II Pintér Sándorné alapítványa Szeles Ferenc emlékére 2000 [...]
2698. (46. oldal)
[...] tanár Gödé Lajos ref lelkész vitéz Pintér Pál bank igazgató Birkás [...] Kenyeres Gyula orvos özv Gaál Sándorné Dósa Pálné Tanárky Hilda Öméltósága [...] 4 50 P dr Gy Farkas Elek 4 P vitéz dr Kiss Albert 3 50 [...] dr Kerekes István Kovács Ferenc vi­téz Lenky János Székely Karola dr [...]
2699. (49. oldal)
[...] Tóth Márta III o t Vitéz Lenky János tábornok alapítványából 2 [...] Némedi József ll o t vitéz Dr Kiss Albert városi jegyző [...] 000 K 2 özv I Farkas Lászlóné Papp Jolán néhai I Farkas Elek emlékére 3000 K 3 [...] alapítványa 2000 K II Pintér Sándorné alapítványa Szeles Ferenc emlékére 2000 [...]
2700. (67. oldal)
[...] 1 o t Gaál Balassa vitéz Kapta Lengyel Horváth Ilona I [...] 000 K 2 özv I Farkas Lászióné Papp Jolán néhai I Farkas Elek emlékére 3 000 K [...] 2 000 K 11 Pintér Sándorné alapítványa Szeless Ferenc emlékére 2 [...] testvérei 600 K 23 Steiner Farkas és Hay Róza házastársak 600 [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Bakonyi Természettudományi Múzeum 1Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 54Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 1Békés Megyei Könyvtár 113Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 123Budapest Főváros Levéltára 19Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 7Csorba Győző Könyvtár 61Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 134A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 13Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 2Erzsébetváros Önkormányzata 9Evangélikus Országos Könyvtár 102Evangélikus Országos Levéltár 4Ferenczy Múzeum 1Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 14Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 386Hajdúsági Múzeum 1Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 101II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 43Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 98József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 29Katona József Könyvtár (Kecskemét) 158Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 14Kecskeméti Katona József Múzeum 1Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára 1Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 207Laczkó Dezső Múzeum 3Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 10Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 58Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 1Magyar Természettudományi Múzeum 1Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 206Országgyűlési Könyvtár 96Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 20Országos Széchényi Könyvtár 1Pápai Református Gyűjtemények 3Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 1Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 80Petőfi Irodalmi Múzeum 12Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 1Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 369Szent István Király Múzeum 1Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 39Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 71Újpest Önkormányzata 2Vác Város Levéltára 1Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 28XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Archivum - A Heves Megyei Levéltár Közleményei 1A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 1982-2013 1Balatonvidék 1900–1917 5Békés 1869-1937 48Békés Megyei Hírlap 1971-2010 22Békésmegyei Közlöny 1877–1938 27Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 4Buda és vidéke 1893-1904 8Budai Napló 1914-1938 12Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 15Budapest történetének bibliográfiája 1Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 81Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 7A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 7A Budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája (MEI) kiadványai 1Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 117Címjegyzékek 1867-1942 44Cumania 1972-2010 1A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 1Déli Hírlap 6Délmagyarország 1910-2010 369Dombóvári Hírlap 2Dunántúli Napló 1944-2004 61Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 10Eger - hetilap 1863-1914 8Eger - napilap 1915-1944 84Ellenzék 40Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 3Esztergom 1895–1932 17Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 73Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 4Evangélikus Élet 5Evangélikus gyülekezettörténetek 2Evangélikusok lapja 1Észak-Magyarország 1948-2009 37Északkeleti Újság 1909-1919 2Felsőbányai Hírlap 1896-1918 6Felsőházi naplók (1927–1944) 1Félegyházi Közlöny 1Fővárosi Hírlap 1912-1938 4A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 4Független Budapest 1906- 1938 9Gazdasági címtárak 1842-1932 67Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 2Harangszó 1918–1939 93Hegyen épített város 1Heti Szemle 1899-1914 3Heves Megyei Hírlap 1953-2018 31Hídlap 2003-2011 2Hírhozó 1991-2010 2Iskolai Értesitők - Kolozsvár 2Iskolai Értesitők - Sepsiszentgyörgy 1Iskolai értesítők - Debrecen 1Iskolai értesítők - Esztergom 1Iskolai értesítők - Kiskunhalas 1Iskolai értesítők - Nagykőrös 8Iskolai értesítők - Nagyszombat 1Iskolai értesítők - Nyíregyháza 1Iskolai értesítők - Orosháza 1Iskolai értesítők - Sárospatak 1Iskolai értesítők - Szarvas 1Iskolai értesítők - Székesfehérvár 1Keleti Ujság 1919-1944 54Képviselőházi naplók (1927–1944) 1Kiskunhalasi helyi lapok 201Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 6Klasszikus orvosi könyvek 1Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 29A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyvei 1Könyvek Esztergomról 9Körösvidék 1920–1927 12Közérdek 1908-1916 1Kővárvidék 1904-1918 3Levéltári Füzetek, Szolnok 1Magyar Paizs 1900–1917 4Mátészalka 1909-1915 1MDP Budapesti testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956 2A MOL segédletei 1-28 1MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-1989 1MTI - Magyar Országos Tudósító 19MTI - Napi hírek 34MTI - Tematikus sorozatok 1Nagybánya 1903-1931 6Nagybánya és Vidéke 1899-1918 14Nagybányai Hírlap 1908-1919 6Nagykároly 1906-1912 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 4Nemere 1871-1884 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 54Nyírvidék 1882–1942 111Orvostörténeti Közlemények 1Pápa és Vidéke 1923–1944 35Pápai Hirlap 33Pápai Közlöny 1892–1921 6Pápai Lapok 1874–1919 5Pápai Újságok 3Pest Megyei Hírlap 1957-1995 80Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 1Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 1A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 10A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1959-1987 1Petőfi Népe 1950-2011 158Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 6Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 6Rákos Vidéke 1901-1937 34Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 9Református egyházmegyei jegyzőkönyvek 2Református konventi jegyzőkönyvek 2Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 39Sorozaton kívüli 6Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 1Szamos 1899-1919 19Szatmár-Németi 1899-1912 5Szatmár 1899-1911 1Szatmár és Bereg 1923-1931 5Szatmár és Vidéke 1899-1919 9Szatmári Hírlap 1902-1919 2Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 2Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Szocialista Nevelés 1956-1989 2Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 28Tanügyi Értesítő 1902-1919 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 24Tolnamegyei Közlöny 11Tolnamegyei Ujság 29Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 4Uj Budapest 1921-1938 4Új Kelet 1994-1998 4Új Szó 1948–2017 6Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 2Vadász- és Versenylap 1857-1919 1Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 1Váci Hirlap 1887-1942 14Váci Történelmi Tár 1Vendéglősök Lapja 1896-1940 3A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 3Veszprémi Független Hirlap 2Zalai Közlöny 1925 2Zalai Magyar Élet 1940-1944 18Zalai Összetartás 1944-1945 1Zalamegye 1882–1910 4Zalamegyei Ujság 1920-1944 100Zemplén 9Zempléni Népujság 1