26. oldal, 2640 találat (0,219 másodperc)

Találatok

2501. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • F (767. oldal)
[...] P Kalmár Sándor özv Serbán Sándorné Kovácsok Schmiede Csorba Ede ifj [...] Kalmár J Kuszenda F István Vitéz Lajos Pék Bäcker özv Koczor [...] Tóth János 22 özv Tóin Sán­dorné 21 Török Ferenc 39 ifj [...] rt gőz Dampf Marhakereskedők Viehhändler Farkas József Nagy Sándor Mészárosok Fleischer [...]
2502. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • F (768. oldal)
[...] Szabó Antalné Spina­ler József Ványi Sándorné Csizmadiák Tschismenmacher Földvári Imre Lukács [...] Rauchfangkehrer Winternitz Sámuel Korcsmárosok Wirte Farkas Al­bert Földesi Dezsőné Fried­mann N [...] lelkész 28 Rozmann Jánosné 32 vitéz Volcsányi István és neje 46 [...] Gácsi Károly Kovácsok Schmiede Finta Sán­dorné Sáfrán József Kőműves Maurer Somogyi [...]
2503. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (826. oldal)
[...] 31 Hajdú Sándor 84 Hajdú Sán­dorné 107 Hajdú Sándorné 38 id Halmi András 18 [...] 26 Vitéz Balázs 6 t Vitéz Imre 43 Vitéz József 26 Vitéz Sándor 16 Vitéz Sándorné 126 Wéber László 32 Willanyi [...] 22 Eszlári Imre 17 Ifj Farkas Imre 23 Farkas Miklós 36 Fazekas István 20 [...]
2504. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (827. oldal)
[...] 25 Sallai László 20 Sallai Sándorné 15 Sári Já­nos 20 Sebestyén [...] Pénzes Mihály dr So­mogyi Gyula Farkas István ifj Vad Imre Varga [...] Dezső Bodega Bodega özv Horváth Sán­dorné Borbélyok Barbiere Kollár Mi­hály Máró [...] Miklós Varga La­jos Varga Sándor Vitéz László Cséplőgéptulajdonosok Dreschma I schineneigentümer [...]
2505. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (828. oldal)
[...] Berkovics Emánuel Építkezési vállalkozó Bauunter­nehmer Vitéz László Épületanyagkereskedö Baumate­rialienhändler Budai Mihály [...] Dombi György Dombi György 2584 Farkas Mátyás Farkas Vilmos Hó­dos László Nagy András [...] Nándor xPauliny Vilmos özv Schwindler Sándorné Schwartz Emánuel utóda Katz Mihály [...] Schindler József Singer Salamon Steinbach Far­kas Steinbach Farkasné Teutelbaum Kálmán Varga [...]
2506. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (840. oldal)
[...] Bak János 22 b 10 vitéz Bethlenfalvy Gyula 100 Csató Gábor 25 b 10 Ifi Farkas István lO b 10 Gulyás [...] 23 b 10 özv Kovács Sándorné 11 b 10 Macz Gábor [...] Fórizs Sándor 16 özv Fórizs Sán­dorné 18 Győri Zsigmond 15 Hajdú [...]
2507. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (855. oldal)
[...] Albert Pa 1383 31 Vári Sándorné III Révai u 11 22 [...] 323 4 549 40 Vincue Sándorné Ta 195 18 Virág István Gt 26 Vitéz Lajosné Pa 151 31 Vitézi [...] Ta 1551 16 özv Égető Sándorné Ta 1156 50 Farkas János Ta 1406 15 Fejes [...]
2508. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (862. oldal)
[...] Czakó Sándor Csik u 10 Farkas József Dáni u 50 Fegó [...] Vékony Pál Bálint u 20 Vitéz Lajos Rákóczi u Zombori Gergely [...] Ilona Szegedi u 2 Hódi Sándorné Tükör u 17 Jenei Sándorné Búvár u 28 Kádár Sándorné Pálfly u 29 Kálmán János [...]
2509. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (869. oldal)
[...] Deák Já nosné özv Fehér Sándorné Jankus Istvánné özv Takács Imréné [...] 10 gróf Erdődy Sándor 3000 Farkas István 40 Gyalog Lajos 25 [...] Str Nagykanizsa Ágfalva Körjegyző Kreisnotär Vi­téz Horváth Sándor Földbirtokosok Grundbe­sitzer Hohl [...] Soós Antal Szülésznő Hebamme Bene Sán­dorné HŐGYÉSZ Nk Tolna vm simontornyai [...]
2510. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (922. oldal)
[...] Alajos József 82 özv Antal Sándorné 40 Bácsi Lajos 19 Bácsi [...] 62 Erdei László 28 Erdei Sándorné 19 Farkas Ferenc 17 Farkas Gergely 122 Farkas Sándor 36 H Feren csik [...] Mészáros Sándor 16 T Mészáros Sán­dorné 38 Mocsári István 30 Molnár [...]
2511. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (937. oldal)
[...] verein Igt dr Horváth Mihály Farkas Ignác Koritsánszky Já­nos Csabay Gyula [...] Getreide Kohn Gábor Kálmán Józsefné Vitéz Laura terménykereskedő Landesprodukte Komor Gyula [...] Mihály borkereskedő Weinhändler özv Nagy Sándorné Utódai Ko­vács Géza N Ferenc [...]
2512. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (938. oldal)
[...] Ipolyi Keller Gyula Marih Ernő Vitéz Gusztáv bizományosa Bar tos Béla [...] Csibrany Pál Erzsébet körút 1 Farkas István 11 Szalag u 4 [...] Csőszi Jánosné Bethlen u 34 Farkas Ferencné Mezei u 3 Farsang [...] Jánosné Kisfaludy u 24 Vörösmarti Sándorné Csóka u 26 xWachsberg Gusztáv [...]
2513. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (950. oldal)
[...] Győr Szentgotthárd Nagvesákánv Földbirtokosok Grundbe­sitzer Farkas Györgv 15 Farkas Tgnác 15 Volt úrbé­resek 62 [...] Adóügyi jegyző Notär für Steuerangelegenhcitcn Vitéz Markó Imre Orros Arzt Doroghy [...] Szűcs Lukács 18 T Szűcs Sándorné 22 T Szűcs Zsigmond 30 [...] Vince Pál Malmok Mühlen Pádár Sán­dorné Török és Fialka Varga Gyula [...]
2514. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (965. oldal)
Cséolőgéptulajdonosok Dreschma schineneigentümer Farkas And­rás Huszár Fülöp és Társa [...] özv Fehér Menyhértné l 5 vitéz Hellebronth Gusztáv 200 Krupa Istvánná [...] Nagy Orbán 18 özv Nagy Sándorné 72 Németh János 18 Német [...] u Eierhdlr özv Braunfeld Dávidné Farkas Ignác Frank Fáni Borbélyok Barbiere [...]
2515. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1046. oldal)
[...] A G Kál­vin u 1 Vitéz Mihály nyomda Druk­kerei Wiébe 1 [...] Erdélyi Antal Batthyány u 23 Farkas Hermann Vásárhelyi u Fekete György [...] Széchenyi tér 1 xözv Leipnik Sándorné Hu­nyadi u Löwemstcin Ármin Deák [...] irdlei Lajos Tisiza u 18 Farkas Imre Zrínyi u 44 Farkas János Zrínyi u 44 Fazekas [...]
2516. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1050. oldal)
[...] uliizoraány os Kommiss f Majolikawaren Farkas Istvánná Malmok Mühlen Böfcönyi Pál [...] Ferenc Dohány u 9 141 Farkas Gyula Barose u 21 Ferkovies [...] Baross u 19 özv Vass Sándorné Honvéd u Veér György Váradi [...] Kovács Anitái xKultúra nyomdia rt Vitéz Mihály Órások Uhrmacher Bucsek Mihály [...]
2517. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1054. oldal)
[...] Dr Sipos György Szolgabiró Stuhlrichter Vitéz Bahochay Sándor Közs jeyyző Gemeindenotár [...] Advokaten Ber­ger Imre Dénes Antal Farkas Jenő Mayer Ignác Névy Zol­tán [...] Spezerei w aren hándler xSattner Sándorné Wilhelm Károly Gabonakereskedők Getreidehdlr Czeglédy [...]
2518. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1067. oldal)
[...] János Mészáros M Szobafestők Zimmermaler Far­kas János Kis Béla Szövetkezetek Genossenschaften [...] Ottilia özv Sáli Györgyné Szegedi Sándorné özv Vida Pálné Takács Weber [...] riotär Kiss Lajos Jegyzők Notare vitéz Far­kas Ferenc Kiss Emil Lőrinc György [...] Jó­zsef 29 özv Nagy Péter Sán­dorné 17 Nagy Sándor 26 Órási [...]
2519. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1071. oldal)
[...] tagja Szülésznő Hebamme özv Bóhn Sándorné Tejkereskedő Milchhdlr özvegy Sári Ferencné [...] Lajosné 57 Eröss Ist­ván 28 Farkas Olivér 273 özv Gör Lajosné [...] Roth Ignác Schwarcz Dávid Schwarcz Farkas Kovácsok Schmiede Alady Pál Kalivoda [...] József­né 80 Szabó Dániel 60 Vitéz Ferenc 90 Zárandi Jó­zsef 30 [...]
2520. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1108. oldal)
[...] Csizmadiák Tschismenm Antal István Bajki Sándorné Bek ker Elek Benyovits István [...] putzerei Molnár Jánosné Fényképész Photograph Farkas Sándor Füszerkereskedők Spezereiwaren­händler xBalla Jenő [...] Király János Kovács Gábor xKugl Farkas ózv Lőwy Istvánné Púpos Dávid [...] Mátyás Thmoczy Miklós Vogl József Vitéz La­jos Zsolnay Sándor Vendéglősök Gastwirte [...]
2521. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • N (1146. oldal)
[...] Béla 19 Nagy Dániel 15 Vitéz Pályi Lajos 18 Petyus Ist [...] János Cipészek Schuhmacher Debre­ceni János Farkas Imre Lonkoly Károly Révész István [...] tagja Szülésznők Hebammen Cs Fe­hér Sándorné ifi Nagy K né Varrónő [...] 18 id Mady József 70 Vitéz Pus­kás Lajos 20 Schwartz Samu [...]
2522. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • NY (1160. oldal)
[...] Weinhändler Ma­joros Pál Csizmadiák Tschismenm Farkas Sámuel Fülep István Kis Károly [...] István 30 Polgáry Lajos 17 vitéz Szabó Lajos 20 Föld bérlő [...] Kovács Sándor 28 özv Ko­vács Sándorné 15 Lázár Sándor 12 b [...] József Mészá­ros Miklós özv Nagy Sán­dorné Tóth Sándor Lókereskedö Pferdehändler Veit [...]
2523. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • NY (1161. oldal)
[...] 29 Máté Károly 35 Máté Sándorné 31 Mórer Róbert 20 br [...] József 48 Fajt József 83 Farkas István 48 Fitos Ferenc 563 [...] Liptai Béla 83 özv Liptai Sándorné 61 Maczkó Antal és Társa [...] Varga Ba­lázs és Társa 38 Vitéz Béla 39 Weisz György 52 [...]
2524. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • P (1224. oldal)
[...] aragó András Makár u 84 Farkas Ferenc Katalin u 21 Farkas János Mezőszél u 17 Farkas József Szigeti országút 41 Feuerstein [...] Deák u 21 özv Fischer Sándorné N Flórián u 18 Flori [...] F Puturla 2 Gyenes Istvánné Vitéz u 8 Hafíner Henrik Kórház [...]
2525. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • P (1226. oldal)
[...] A Puturluk u 14 Löwy Sándorné és Pogány De zsőné Mandl [...] Kardos K u 13 Gondi Sándorné Ferenciek u 5 Hajdú Hermin [...] Bem u 5 Drünkov Andor Vitéz u 36 Fejér Gábor Siklósi [...] Ráth u 2 Misángyi Ignác Farkas I u 3 Misángyi József [...]
2526. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • S (1274. oldal)
[...] Mühlen Barta János herceg Metternich Sándorné bér­lője Morvay József viz Was­ser [...] Árpád 155 Debreczeni Lajos 31 vitéz Far­kas Lajos 31 Fekete Imre 35 Fekete János 38 Felföldi Sán­dorné 36 ííosszufoki ármen tesitő társulat [...] Lajos 279 hsz Bádogosok Spengler Farkas Imre 693 hsz Halai János [...]
2527. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • S (1306. oldal)
[...] Halász u 3 özv Groíf Sándorné Balfl u 15 Hirschl Albertné [...] Eisenstädter Róza Halász u 11 Farkas Borbála Kőszegi ut 1 Feiglstock [...] Lipót Várkerület 94 özv Wagner Sándorné Ikvahid 1 Wallner E Brennbergi [...] Kölbl János Baross ut 3 Vitéz Kövess Alajos Balfl u 32 [...]
2528. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1338. oldal)
[...] Gusztáv Csendes u 15 Csányi Sándorné Csendes u 15 Havas Ferenc [...] Dóczy Sándor Zoltán u 6 Farkas Mihály Szilléri u 38 Farkas Vince Szabadsajtó u 8 Filák [...] János Betek u 51 Korsó Sándorné Délibáb u 13 Kun Sándorné Csillag u 1 1338 I [...]
2529. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1342. oldal)
[...] Petőfi Sándor ut 44 Fekete Sándorné Kálvária u 44 Fleischer Mariska [...] 3 Ezsiás András Rákóciföldek 65 Farkas Antal Földmíves u 31 l arkas Imre Liszt u 18 Farkas Imre Vám tér 3 Farkas István Földmives u 27 Farkas János Orgona u 3 a Farkas Vince Hattyú u 59 Fazekas [...]
2530. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1345. oldal)
[...] Zsigmond Rosenberg József né Schweiger Sándorné Kálmán u 5 Soós Lajos [...] Farea Mihály Katona u 1 Farkas Szilveszter Marokhalom 595 Gera Lajos [...] Engi József Homok u 6 Farkas György Tabán u 15 Farkas Imre Szilléri u 54 Farkas István Tabán u 15 Frank [...]
2531. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1346. oldal)
[...] Ignác Berlini körút 30 Özv Farkas Józsefné Cserepessor 76 xFarkas Testvérek [...] Oszkár Valéria tér 1 Lichtschein Sándorné xLichtenegger Gyula gőz Dampf xLigeti [...] 13 Szécsi István gőz Dampf Vitéz u 1 xSzegedi gőzfűrész és [...] Béláné Párisi körút 18 Erdéiyi Sándorné Orgona u 4 Farkas Erzsi Margit u 3 Fenyves [...]
2532. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1350. oldal)
[...] Szilléri sugárút 7 Szeröcz Albin Vitéz u 11 Szilágyi Antal Kisfaludy [...] Mihály Szentháromság u 61 Vajda Farkas Kölcsey u 3 xVámoscher Béla [...] Izsóné Délibáb u 2 Rosner Sándorné Szabadságtér 23 xRott Samu Rózsa [...] és Szabó Somogyi u 22 Farkas Lajos Hajós u 8 Frank [...]
2533. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1352. oldal)
[...] Attila u 17 Özv Böhm Sándorné Kárász u 6 a Özv [...] Széchenyi tér 9 xFaludi Béla Farkas István Katona u 22 Farkas Sándor Gép u 3 Farkas Sándor Katona u 21 xFischof [...] Társa Margit u 29 Nagy Sándorné Vitéz u 18 özv Németh Andrásné [...]
2534. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1353. oldal)
[...] József Nap u 1 Özv Vitéz Mihályné Kossuth L u 9 [...] Péterné Polc u 20 Weinberger Sándorné Középsor 11 Zöldé Károlyné Rákosi [...] Csobanov Dánielné Takaréktár ut 2 Farkas Ferenc Horváth M u 9 [...] Fábián Jánosné Móra u 20 Farkas Jánosné Tavasz u 6 Füredi [...]
2535. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1354. oldal)
[...] Ernöné Alföldi u 17 Balogh Sándorné Kossuth Lajos sugárút 32 Bárkányi [...] Fardi Mihályné Tápai u 13 Farkas Ferenc Párisi körút 43 b Farkas Mihályné Hajnal u 4 Fekete [...] 57 Özv Erdei József­iül 80 Farkas Bálint 60 Farkas István 30 dr Farkas Sándor 30 Fehérvári Balázs­né 438 [...]
2536. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1365. oldal)
[...] Pammer István Salétrom u 9 Vitéz Pap Lázár Parti György Pemmer [...] Zita királyné u 118 Szabados Sándorné Budai u 54 Szabó Gyula [...] Jánosné Kert u 2 Sági Sándorné Zita királyné u 34 Tármegi [...] b V askereskcdők Eisenhändler xDr Farkas Zsigmondné xFodor Jenő Várkör ut [...]
2537. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • T (1437. oldal)
[...] ifj Balogh Ferenc Bíró Albert Farkas Sándorné Fekete József ifi A Kovács [...] Harangi István özv Hordi csai Sándorné Hardicsai Sán­dor ifj Hegyi András [...] Mihály Szekerka Miklós özv Szilágyi Sándorné Szirák Mihály Szmandra András Szőke [...] Imre Kiss Lajos Molnár Pál vitéz Nagy Kálmán ifj Roffa Gábor [...]
2538. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • T (1457. oldal)
[...] Szatócsok Krämer Darmann Balázs őzv Farkas Pálné Frommer József Griff Ágnes [...] Andrásné Kontos Józsefné özv Kónya Sándorné Krám jánosné Lovas Lászlóné özv [...] Stein bach Jánosné özv Szabó Sán­dorné Szandtner Andor özv Tóth Mátyásné [...] Varga Jánosné Varró Sándor özv Vitéz Józsefné TÖRTÉL Nk Pest Pilis [...]
2539. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • V (1489. oldal)
[...] id Molnár János 31 Nagy Sándorné 34 dr Palotay Andorné 624 [...] Mihály 24 Czuczor János 28 Farkas József 16 Farkas Mihály 21 Fleischmann Sámuel 23 [...] József 20 Varga János 23 Vitéz Ist­ván 21 Ács Zimmermeister Molnár [...]
2540. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • V (1490. oldal)
[...] József özv Kovács Sámuelné Ko­vács Sándorné 7 hsz Kozma József 116 [...] nyersolaj Rohöl Sertéskereskedő Schweinehändler Dóczi Sándorné Szabók Schneider Adám György Himberger [...] Gábor 18 Jó­zsef főherceg 271 vitéz Reme­tei Ferenc 15 Szalai János [...] András 8 Csonka Márton 12 Far­kas József 17 Kolonics József 6 [...]
2541. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • Z (1502. oldal)
[...] April 7 Juli Földbirtokosok Grundbe­sitzer Farkas Márton 2 3 özv Magyar [...] Péter Kocsis Lajos Cséplőgéptulajdonosok Dresch­maschineneigentümer Farkas Márton Nagy József Pesz­meg János [...] István Jlészáros Fleischer özv Kiss Sándorné Mezőgazdasági cikkek Landwirt­schaftliche Artikel xZagyvapál [...] Gyula Segéd jegy ző Vizenotár Vitéz Dezső Orvos Arzt Mártonffy F [...]
2542. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • ZS (1517. oldal)
[...] toiáskereskedők Ge­flügel und Eierhändler Balog Sándorné özv Benedek Bálint né Kereki [...] 28 V Duró Mihály 26 Farkas Kálmán 48 G Gáli Imre [...] Jánosné 29 Mezey Kálmán 700 Vitéz Pa­dos András 75 özv Pántya [...] Hebammen özv Csóró Mózesné Gombos Sándor­né Hegedűs Józsefné Szabó Julianna özv [...]
2543. A kerületi választmányok tagjainak névsora (40. oldal)
[...] László dr Hoslinger István Freudinger Sándorné szül Gonda Cecilia Keresztény Községi [...] István Lemberger Oszkár Barta Bertalan Farkas Pál VI közigazgatási kerület Nemzeti [...] Egység Pártja Ságvári Sándor dr vitéz Kapu váry Gusztáv Wagner Gyula [...] Gyula Sánta Antalné Burday Ilona vitéz Zentay Ágoston dr Kintzler Gyula [...]
2544. Választmányok és bizottságok tagjainak névsora (41. oldal)
[...] Zsögön Béla dr Kelecsényi Mihályné Farkas Alberik izeri Izsák Gyula Vaits Sándorné Nagy József dr Nemzeti Egység [...] Pártja Susztrovits Károly Sarkady Sándor vitéz Balkay Andor Kovács László Keresztény [...] Kubinyi László dr Kosztandy István vitéz Rákosfalvy János vitéz Tömössy Miklós Lukács György A [...]
2545. A kerületi választmányok tagjainak névsora (70. oldal)
[...] László dr Hoslinger István Freudinger Sándorné szül Gonda Cecilia Keresztény Községi [...] István Eemberger Oszkár Barta Bertalan Farkas Pál VI közigazgatási kerület N [...] Egység Pártja Ságvári Sándor dr vitéz Kapu váry Gusztáv Wagner Gyula [...]
2546. A kerületi választmányok tagjainak névsora (71. oldal)
[...] Gyula Sánta Antalné Burday Ilona vitéz Zentay Ágoston dr Kintzler Gyula [...] Zsögön Béla dr Kelecsényi Mihályné Farkas Alberik izeri Izsák Gyula Vaits Sándorné Nagy József dr Nemzeti Egység [...] Kubinyi László dr Kosztandy István vitéz Rákosfalvy János vitéz Tömössy Miklós Lukács György A [...]
2547. A törvényhatósági bizottság tagjainak és póttagjainak névsora (33. oldal)
[...] Mar­tin Sándor Magyarországi Szociáldemokrata Párt Farkas Sándor Deák Lajos Weisz Béla [...] dr Elek Arthur Tóth József vitéz Kocsárd Ferenc Fejes Ferenc dr [...] Horváth László Dinner A Emil vitéz Berta János Szilágyi Emil Vámos [...] Wolf Irma Bányász András Németh Sándorné szül Németh Júlia Ágoston József [...]
2548. A kerületi választmányok tagjainak névsora (36. oldal)
[...] Sándor Dimsits Miklós Kosztolányi Gusztáv vitéz Mányi Sándor Czére Kálmán Keresztény [...] László dr Hoslinger István Freudinger Sándorné szül Gonda Cecilia Keresztény Községi [...] István Lemberger Oszkár Barta Bertalan Farkas Pál VI közigazgatási kerület N [...]
2549. A kerületi választmányok tagjainak névsora (37. oldal)
[...] Egység Pártja Ságvári Sándor dr vitéz Kapu váry Gusztáv Wagner Gyula [...] Gyula Sánta Antalné Burday Ilona vitéz Zentay Ágoston dr Kintzler Gyula [...] Béla dr Kelecsényi Mihály né Farkas Alberik izeri Izsák Gyula Vaits Sándorné Nagy József dr Nemzeti Egység [...]
2550. KULTÚRA ÁLTALÁBAN • Könyvtárak, olvasók • Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár • Fiókhálózat (69. oldal)
[...] No 6 Koch Lajos Matlekovits Sándorné Szúk Bóza naplója A Fővárosi [...] No 9 Lamatsch Sándor Kempelen Farkas két isme­retlen kézirat kötete a [...] Koch Lajos Kacsóh Pongrácz János vitéz e Adalék a budapesti színjátszás [...] 78 23 Fiókhálózat 1426 GYALUI Farkas A magyar könyvtárak jövő­jéről Bp [...]
2551. A Fővárosi Könyvtár kiadványai (333. oldal)
[...] P 6 Koch Lajos Matlekovits Sándorné Szűk Róza naplója A Fővárosi [...] P 9 Lamatsch Sándor Kempelen Farkas két ismeretlen kéziratkötete a Fővárosi [...] Koch Lajos Kacsoh Pongrác János vitéz e Adalék a budapesti színjátszás [...]
2552. List of Publications - Kiadványaink jegyzéke (86. oldal)
[...] Szűk 1935 Koch Lajos Matlekovits Sándorné Szűk Róza naplója 7 Wilfried [...] Gyula Dokumentáció 9 Sándor Lamacs Farkas Kempelen s unpublished German Manuscripts [...] Library 1937 Lamacs Sándor Kempelen Farkas két ismeretlen kéziratkötete a Fővárosi [...] Koch John the Hero János Vitéz a musical comedy by Pongrác [...]
2553. Kiadványaink jegyzéke (277. oldal)
[...] Szűk 1935 Koch Lajos Matelkovits Sándorné Szűk Róza naplója 7 Wilfried [...] Gyula Dokumentáció 9 Sándor Lamacs Farkas Kempelen s unpublished German Manuscripts [...] Library 1937 Lamacs Sándor Kempelen Farkas két ismeretlen kéziratkötete a Fővárosi [...] Koch John the Него János Vitéz a musical comedy by Pongrác [...]
2554. Klinda Mária: Kéziratok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állományában (92. oldal)
[...] 09 6987 Ezévi szerzeményünk Matlekovits Sándorné Szűk Róza gordonkaművésznő naplója is [...] Sándor tanulmánya őrizte meg Kempelen Farkas német nyelvű költeményeinek egy színművének [...] Szintén 1939 es vétel béréi Farkas András Hárman voltak a szövettséges [...] 1940 ben Kacsóh Pongrác János vitézének autográf partitúráját a szerző bejegyzéseivel [...]
2555. 1895-05-26 / 21. szám
[...] azt a dicsőséget a melyet vitéz honvédeink 1849 május 21 én [...] Ez alkalommal az iinnpi megnyitót Farkas József egyl elnök fogja tartani [...] Előző nap a gróf Károlyi Sándorné által létesített Istvántelki meuedékházat és [...]
2556. 1896-01-26 / 4. szám
[...] X Ferencz iskola­széki gondnokot és Farkas József vezető tanitót kik időt [...] Sándor 2 frt gróf Battyányi Sándorné 3 frt Pernőffy Jánosné 3 [...] frt Botka Lajosné 3 frt Farkas 2 frt Kunze 1 frt [...] 1 frt Rosonovszky 50 kr Vitéz József 0 kr Szalmásy József [...]
2557. 1896-05-17 / 20. szám
[...] életéről Majd a tanítók közül Farkas Irén Kerbler Lajos Vitéz József Pora Feri és Gröber [...] Gusztiba Nyirák Gabriella Koffler Camilla Farkas Marissá Horváth Gi­zella Szwierag Olga [...] Edina br VayHenrikné Rohonczyné Országh Sándorné Országh Margit lov Klee berg [...] Patrubány Ferenczné Czigány nők Jablonszky Sán­dorné Dr Csánky Dezsőné Miskey Béláné [...]
2558. 1896-06-07 / 23. szám
[...] Vay Henrikné Rohonczy Györgyné Országh Sándorné Országh Margit lov Kleeberg Osz [...] Gusztiira Nvirák Gabriella Koffler Camilla Farkas Marisira Horváth Gizella Szwierag Olga [...] Józsa Lazitsnó Bu idnszky Stefánie Farkas Olga Nedeczky Re zsőné B [...] napot egygyé téve dol­gozott és vitézül küzdött le minden akadályt hogy [...]
2559. 1896-06-14 / 24. szám
[...] j Fazekas Csalogány Medve és Vitéz utczákon j át húzódó vonaltól [...] meg éljenzésével végződött Kitüntetés Dr Farkas Lászlót a Vörös kereszt egylet [...] Elemérné Kassa Dely Zsigmond Károlyi Sándorné grófné és szent martoni R [...] 2 frt 40 kr Adler Farkas és Samu Alexi Sándor Fogthüy [...]
2560. 1898-02-21 / 6. szám
[...] Marada Józsefné Bur­ger Józsefné Méhelyi Sándorné Krenn Mátyás né Burger Ferenczné [...] Schmelhegger Nán dorné Patka Kálmánné Farkas Józsefné Szik lay Béláné Herczeg [...] Fischer Antalné Hampelné Turner Károlyné Farkas Elekné Schwarczmayer K né Búzás [...] Alin Károlyné Haiduck né Csokonai Vitéz Ferenczné Fá biánné Gabányiné Kunszt [...]
2561. 1899-02-11 / 5. szám
[...] gy árasokat Jelen voltak asszonyok Farkas Istvánná Boskó Jánosné ifj Haber [...] Bauer Józsefné Benzen Henrikné Csokonai Vitéz Ferenczné Drechsler Miksáné Fehérvárt Ferenczné [...] Kardos Bernátné Kreipl Lipótné Kanyó Sándorné Ko czáriyi Sándorné Lung Györgyné özv Lehma jer [...] Saukop Ferenczné Tarján Vilmosné Trautvein Sán­dorné Tohvay Jmréné Teschauer Vilmosné Villani [...]
2562. 1900-06-00 / 16. szám
[...] dr Csengery Lóránt Debre­czeni Miklós Farkas Sándor Felföldy Dániel Felszeghy Ferencz [...] Aurélné özv Jalits Dénesné Benedek Sándorné Benedek Endréné Schneider Szilárdné Józsa [...] Cyrano gascognei nemes a ki vitéz harczos bohém érzelemre tüzes észre [...]
2563. 1926-07-09 / 857. szám
[...] Szalay Károly Barna Ilona Leskovics Sándorné Kubányi Béla Sebestyén Erzsébet Elévey [...] a Budai Színkörben a János vitézt adták elő nagy sikerrel műkedvelők [...] a budai Vigadóban Budapesti Gazdálkodók Farkas rét és Vidéke fiókegyesülete juüus [...] a testület egyik ér­demes tagjához vitéz Szánthó László­hoz intézett meleg üdvözlő [...]
2564. 1927-04-07 / 877. szám
[...] arra küld a halált Mozgay Sándorné Lechner Lóránt műépítész műegye­temi adjunktusnak [...] a Kazinczy utcai iskola igazgatójául vitéz Szán t h ó László [...] Zibrinyinél I Attila u 12 Farkas Nándor az óbudai templom karnagya [...] tetszésnyilvánítás és sűrű taps miatt Farkas Kakukmadár és Grieg Hon­foglalás című [...]
2565. 1928-10-07 / 924. szám
[...] raágh Béla Rózsa Richárd dr Far­kas Lajos Szegő Sándor dr Kern [...] Dísztér báró Kray Ist­vánná és vitéz Lajtay Jenöné Krisz tina tér [...] Lexa Ferencné és T adó Sándorné Horthy Miklós út körömi Baróthy [...]
2566. 1930-10-05 / 1009. szám
[...] Vil­mos Krokes Vilmos Bárdics Aladár vitéz Szánthó László Vájná Frigye dr [...] Krivoss Árpád Fábián József Ba­lázs Farkas dr Lehotay Károly Fabinyi Tihamér [...] Prohászka Ferencné Gruber Ferencné Csongor Sándorné Háringáts Károlyné Takács Mihály né [...] Vilmosné Ivohn Adoíf né Káldor Sándorné Faragó Gyulá­né dr Csányi Antalné [...]
2567. 1933-02-25 / 1113. szám
[...] kenre a Magyar Földrajzi Társaságban FARKAS IMRE a kiváló író ismert [...] Egyesület tár­sasestjén február 17 én VITÉZ GALÁNTHAY GLOCK TIVADAR tábornok február [...] és törökök is egyaránt készülnek Vitéz Galúthay Glock Tivadar tábornok előadása [...] Palotás Ferencné Chucher Gusz­távval Bereczky Sándorné Berényi Jó­zseffel Chucher Gusztávné Palotás [...]
2568. 1934-07-19 / 1173. szám
[...] mű lesz ha özv ILLYÉS SÁNDORNÉ HÖLGY és URIFODRÁSZ üzletét látogatja [...] Feuer je­lentek meg a domboldalon farka­sok medvék hímzők bölények ijed­ten menekültek [...] el­lenfele akadt a hős és vitéz Bara­nyai Pál főispánban akiről egy [...]
2569. 1934-11-23 / 1180. szám
[...] kér buda lágymányosi cso­portjai Leleplezték vitéz Galánthay G 1 o c [...] I ivkudar tábornok mellszobrát és vitéz Ma rtsekén yi Imre arcképét [...] s olcsón sak rü n FARKAS GÉZA GUMNIVULKANlzALÓ ÜZEMÉBkN Mészáron n [...] les ha özv IKK VÉS SÁNDORNÉ HÖLGY és URIFODRBSZ üzletét látogatja [...]
2570. 1935-04-01 / 1192. szám
[...] Budán az ebeket Ezekről Csokonai Vitéz Mihály is ír Buda alján [...] dr Lámotte Károly alpolgármesterek dr Farkas Ákos dr Felkay Ferenc Király [...] Zielinszky Tibor tanácsnoko­kat és dr Farkas Lajos dr Vigyázó Géza tanácsi [...] Ernőné Pró kisch Lajosné Tarján Sándorné vitéz Balassa Béla né dr Krisztinkovits [...]
2571. 1936-12-10 / 1240. szám
[...] Rezsőné Lukács Eszter dr Liber Sándorné Lázár Ernőné dr Matolay Viktorné [...] célkitűzéseit és meleg szavakkal üdvözölte vitéz Simon Elemér m kir titkos [...] műsor kitünően összevá­logatott számait Márkus Sándorné hangulatos Mi­kulás jelenetét Túri Mária [...] elsőkként Híresek voltak a győri Farkas Miska 1830 körül a debreceni [...]
2572. 1938-01-06 / 1. szám
[...] alpol­gármester Horony Pálfi Aurél tanácsnok vitéz Vécsev Kálmán főjegyző Kresz Károly [...] det majd a szeretetház növendékei vitéz Gergely Konrád igazgató vezetésével műsorszámokat [...] el örömmel az újévi üdvözlés Farkas Lajos dr az 1 kerület [...] Laubál Károly­né 1 doboz sukorka vitéz Lukászy Károly 2 P Magurányi Sándorné 1 doboz cukorka Magurányi Sándor [...]
2573. 1938-02-24 / 8. szám
[...] társadalma öröm mel veszi tudomásul Farkas Lajos elöljáró tanácsnok lesz Mint a Budai Napló értesül Farkas Lajos az I kér elöljárója [...] Koranek Lam bertné dr Balogh Sándorné vitéz dr Moldoványi Istvánná Tóth Mihályivá [...] Cily Kunstadter Vera Kenyeres Bella Far­kas Irén Szilágyi Judit Tóth Olga [...]
2574. 1938-11-10 / 45. szám
[...] telek 6508 P Vevő Bán Sándorné Budaörsi út 155 b 199 [...] öl télek 8500 P Vevő Farkas Ödön Mese u 2 sz [...] telek 12 790 P Vevő vitéz Kenese Valdemár Németvölgyi udvar 13 [...] GÁZBIZTOS ÓVÓHELY VASAJTÓKAT legelőnyössebben készít vitéz VERMESI JÁNOS lakatos mester II [...]
2575. 1929-01-02 / 1. szám
[...] Károlyi József Thordai Lajos dr farkas Lajos dr Vigyázó Géza dr [...] Vidor kormányfő­tanácsos a törvényhatóság képviselője vitéz Kalándy Imre Rapaich Richard vezértanácsnokok vitéz Sallay István főtanácsnok a főváros [...] Gyula népművelési h felügyelő titkár vitéz Luby Pál és Vdnka Károly [...] amerikai magyar asszonyok elnökének Haddad Sándornénak átiratban köszönte meg a kül­deményt [...]
2576. 1929-07-10 / 28. szám
[...] Szabó László 7969 Kerti és Far­kas 7594 Gruber Lajos 9970 Bene [...] Oszkár 11 492 Kerti és Farkas 13 215 Hoííer és Sommer [...] 13 000 P ért Nagy Sándorné és birtok­társairól dr Nagy ürbán [...] sz 6966 2 hrsz öröklés Farkas Károlyról része vitéz Kálas János és birtok­társára III [...]
2577. 1929-08-28 / 35. szám
[...] dr Petry Lenke Bel­orvos dr vitéz Szikszay Elemér Asszisztensnő Geyer Ida [...] Zoltán dr Tafferner Márta asszisztensnő Farkas Riehling Emilné VI számú fogorvosi [...] 2 sz Fogorvosok dr Kiss Sándorné dr Nemes Jó­zsef asszisztensnő Fodor [...] Jakab dr Reiter József dr vitéz Csabayné Bayer Margit dr Háry [...]
2578. 1934-01-03 / 1. szám
[...] óvónőkké Elemi iskolai rendes tanítók Vitéz Szelényi Imre Füzessy Zoltán Schoppel [...] Szuló Rezső Reál­iskolai tanár dr Farkas László Leányközépiskolai ta­nár Párkányi Norbertné [...] Vargha Irma özv dr Somló Sándorné sz Wil heim Karolina Hornhauser Dezsőné sz Farkas Margit Cziczey Margit Benedek Margit [...]
2579. 1904-12-11 / 50. szám
[...] sikerének örömét aratja A János vitéz olyan darab a melyet nem [...] Turóczy Árpád 50 özv Szabó Sándorné 40 Deutsch Arnold 40 Czimmerer [...] gyűjtése Páczony János 1 Apai Farkas 1 kor Hanák Saki 20 [...] 40 Blockner Károly 20 fill Farkas Imre és neje 1 kor [...]
2580. 1916-03-19 / 12. szám
[...] Piroska Erszényes József Ewoldt Béla Farkas Géza Farkas Gézáné Feleki Andor Freisz Károly [...] Kökény Péter Krenedits Sándor Krenedits Sándorné Krenedits Giziké Lippe Ödön Sándor [...] szol­gál igen érdekes dolgokat beszél vitézeink pompás tetteiről és a csapatok [...] fiukról a Radomszky Rónay gyerekekről Vitéz kato­nák A kis Radomszky Árpád [...]
2581. 1918-03-24 / 12. szám
[...] a hősi halált j halt vitézeink helybeli emlékművének költségeire szánt alaphoz [...] alázatos szolgái Justh Árminná Mikusy Sándorné Béla utcza 52 szám és [...] prológussal nyitotta meg az előadást Farkas Bandi igen jeles kvalitásokat árult [...]
2582. 1918-05-19 / 20. szám
[...] Julianna rk Tósoki Rózsa ref Farkas Gáspár ref Hajnal Klára Ilona [...] Lajos ref 20 éves Steinhébel Sándorné Belíezky Rózsa ref 47 éves [...] a 2 és 3 oszt vitéz sőgi érem tulejdonosa az olasz [...]
2583. 1921-07-03 / 27. szám
[...] leczkéjét fennhangon magolja Kacagányos ősök Vitéz daliás hősök vadászzsákmány lovas harczoknál [...] ősök tigrissel párduczczal hiuzzal medvével farkas j sál bátran ölre mentek [...] el A tornagyakorlatok melyeket Krenedits Sándorné és Simkovits Mária vezetett bámulatos [...]
2584. 1923-12-16 / 50. szám
[...] ki mióta hősi halált halt vitéz fiát elveszítette társaságba nem jár [...] üdvözölték A küldöttség tagjai Krenedits Sándorné elnök Herkner Nándorné Schulek Károlyné [...] Horváth Károly hitelesítették Pender K Farkas igazgató bejelentette hogy Schulek István [...]
2585. 1924-12-07 / 49. szám
[...] Danis Győző Zongorán kiséri Dr Farkas Ferenc 8 Énekszámok Énekli Dr [...] Papp Katinka Zongorán kiséri Dr Farkas Ferenc 9 Dalok Énekli Szalontai [...] 000 X Y 1000 Demeczky Sándorné 30 000 Orbán István 60 [...] Dr Renner Márton 60 000 Vitéz Tóbiás János 60010 Veszelovszky Jánosné [...]
2586. 1925-01-11 / 2. szám
[...] napján tisztelgett a járás feje vitéz Endre László dr főszolgabíró elótt [...] a Péter és Pál ban Farkas Béla és Fai kas Imre [...] legjavát adták Ki kell emelni Farkas Béláné önfeláldozó beugrását aki közvetlen [...] megtapsolták Az ének számot Erdélyi Sándorné kisérte ügyesen hozzáér­téssel A szinpad [...]
2587. 1926-03-21 / 12. szám
[...] elnöklete alatt ren­des havi ülését Vitéz Makray Ferenc Szekszárdra költözése miatt [...] Má ton dr Schwarz Nándor Farkas János Hulák István Rónay Pál [...] növendékek sikeres betanításával özv Demeczky Sándorné tanítónő vég­zett sikeres munkát Ugyancsak [...]
2588. 1928-07-01 / 27. szám
[...] ismerve dolgoztak a sikerért Ezek vitéz Szabó Sándor aki a pompás [...] vett részt A versenydijakat Krenedits Sándorné a levente egyesület zászlóanyja nyújtotta [...] Sashalmi levente egyesület Pender K Farkas a levente egyesület alelnöke az [...]
2589. 1928-08-12 / 33. szám
[...] Az egyházi férfiak után Krenedits Sándorné lépett a dobogóra és pom­pás [...] Nagykaszinóban Kecskeméthy Vince elnök Krenedits Sándornét Kre­nedits Sándor Koncz Endre dr [...] ötlet volt hogy a Rafalovszky vitéz Regős kertet végre felfedezték Kiderült [...] mint a vasúttársaságnak Hymen Győri Farkas Mancikát né iai győri Farkas Géza nagyemlékű lakostársunk bájos leányát [...]
2590. 1928-12-09 / 50. szám
[...] Állami Tanítók Országos egyesülete kép­viseletében vitéz Csorba Ödön újpesti igazgató a [...] elnök a Mansz nevében Krenedits Sándorné elnök a községi elöljáróságot főjegyzőnk [...] gapkasi olasznysirei díJZUclVldőr oki gyorsirótanái Farkas Ignác utca 5 a OBE [...]
2591. 1928-12-09 / 50. szám
[...] és hatóságok egyesületek üdvözlése következett vitéz Csorba dön Pichler István Krenedits Sándorné Dibusz Sándor Regős József Tiszainé [...] képének A Debrecenbe kéne menni Farkas Imre sok sikeres alkotása között [...]
2592. 1929-01-13 / 2. szám
[...] 10 Hild Jolán 80 Németh Sándorné 10 Ferenczi Ida 12 Kereki [...] Jankovics községi kézbesítő utján Krenedits Sándorné elnök egy egy kalácsravaló gyüjtőivet [...] közöltünk a Rákóci ut és Farkas Ignác utca szegletéről melyet szégyensaroknak [...] pengő 20 lfilér kóstolja meg vitéz Regős Ágoston Ferencz József tér [...]
2593. 1929-04-07 / 14. szám
[...] hived Horánszky s k Halálozások Farkas Fort Ferenc dr ismert régi [...] érte Édes anyja özv Fort Sándorné szül Hischa Mária életének hetvenki [...] család iránt a részvét általános Vitéz Tőkés Ferenc a Beszkárt hivatal­noka [...]
2594. 1929-04-14 / 15. szám
[...] Lippe Vilmos 5 Pender K Farkas 10 RAFC 10 Károlyi Aladár [...] Cinkotai h ut Berger Péter Farkas I u 13 Torma János [...] Géza Hársfa u 6 Látszerész vitéz Radafalvi Aladár Rózsa u 11 [...] Tódor Piac tér 5 Martinec Sándorné Sas u 14 Mihályi Zsigmond [...]
2595. 1930-01-12 / 2. szám
[...] egyet tanár Némethy várrn főjegyző vitéz Hadfy Imrené Sebesztha Kolosné br Szterényi Sándorné Blatniczky Páiné Köveskuti Jenő és [...] együttest Az elő­adás előtt dr Farkas Ferenc tartott tartalmas és ötletes [...]
2596. 1930-11-23 / 47. szám
[...] és telektulajdono­sok egyesülete 2 50 Farkas Gyula Fazekas István Schuiek Károly [...] Szent Imre ünnepségre amelyen Krenedits Sándorné elnök mondja az ünnepi beszédei [...] Szent Imre ünnepélyek díszes sorozatát vitéz Regős Ágoston sörkertje Ferenc József [...]
2597. 1930-12-07 / 49. szám
[...] közönség A községháza termében Krenedits Sándorné nyitotta meg a tárlatot lelkes [...] császári élete és a Capitolium farkasa libái visszarántanak a régi pogány [...] Piazza Signorián felállították Folyt köv vitéz Regős Ágoston sörkertje Ferenc József [...] kutépitő és jelszereid vállalata Rákosszentmihály Farkas Ignác utca 12
2598. 1931-08-30 / 35. szám
[...] Andrásné szül Csillag Piroska Takácsy Sándorné szül Csillag Ilona testvérei Hau­singer [...] és felesége szül Szűcs Mária vitéz Ratkóczy Bódog és felesége szül [...] értékes és szeretetreméltó fiatal tagja Farkas Sándor hírlapíró a protestáns egyházak [...] ért édes anyja özv id Farkas Sándorné szül Turcsik Julia elhunyt A [...]
2599. 1932-06-12 / 24. szám
[...] Földvári Györgyné Ihring Pálné Lovassy Sándorné Wéber Jánosné vitéz Kovács Jenőné Egy névtelen adakozó Gyöngyösy testvérek Oláh Sándorné Kalocsai Dezsőné Csősz Józsefné Halász Antalné vitéz Horváth Dánielné őzv Fodorné Hoffmann Manóné Halbrohr Sándorné nemes Keszegics Fedor Farkas Ödönné Törzs Arthurné Wunderlich Péterné vitéz Hortobágyi József Garfunkel Józsefné dr [...]
2600. 1933-02-26 / 9. szám
[...] és a mi derék lakossá­gunk vitézül állja az iramot Igazán csodálatos [...] ismételtették az Ulics Mária és Farkas Károly ízléses és tetsze­tős tánckettősét [...] Sebő Istvánná Barna Lajosné Lázár Sándorné özv Halász József né Nagy [...] Csák Gusztávné Varga Istvánné dr vitéz Csippán Jánosné Nagy Bélámé Türk [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Bakonyi Természettudományi Múzeum 1Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 54Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 1Békés Megyei Könyvtár 113Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 123Budapest Főváros Levéltára 19Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 7Csorba Győző Könyvtár 61Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 134A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 13Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 2Erzsébetváros Önkormányzata 9Evangélikus Országos Könyvtár 102Evangélikus Országos Levéltár 4Ferenczy Múzeum 1Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 14Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 386Hajdúsági Múzeum 1Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 98II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 35Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 98József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 29Katona József Könyvtár (Kecskemét) 158Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 14Kecskeméti Katona József Múzeum 1Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára 1Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 203Laczkó Dezső Múzeum 3Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 10Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 58Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 1Magyar Természettudományi Múzeum 1Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 206Országgyűlési Könyvtár 42Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 20Országos Széchényi Könyvtár 1Pápai Református Gyűjtemények 3Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 80Petőfi Irodalmi Múzeum 12Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 1Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 369Szent István Király Múzeum 1Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 39Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 71Újpest Önkormányzata 2Vác Város Levéltára 1Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 28XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Archivum - A Heves Megyei Levéltár Közleményei 1A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 1982-2013 1Balatonvidék 1900–1917 5Békés 1869-1937 48Békés Megyei Hírlap 1971-2010 22Békésmegyei Közlöny 1877–1938 27Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 4Buda és vidéke 1893-1904 8Budai Napló 1914-1938 12Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 15Budapest történetének bibliográfiája 1Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 81Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 7A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 7Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 117Címjegyzékek 1867-1942 44Cumania 1972-2010 1A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 1Délmagyarország 1910-2010 369Dombóvári Hírlap 2Dunántúli Napló 1944-2004 61Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 10Eger - hetilap 1863-1914 8Eger - napilap 1915-1944 84Ellenzék 40Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 3Esztergom 1895–1932 17Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 73Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 4Evangélikus Élet 5Evangélikus gyülekezettörténetek 2Evangélikusok lapja 1Észak-Magyarország 1956-2009 35Északkeleti Újság 1909-1919 2Felsőbányai Hírlap 1896-1918 6Felsőházi naplók (1927–1944) 1Fővárosi Hírlap 1912-1938 4A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 4Független Budapest 1906- 1938 9Gazdasági címtárak 1842-1932 67Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 2Harangszó 1918–1939 93Hegyen épített város 1Heti Szemle 1899-1914 3Heves Megyei Hírlap 1953-2018 31Hídlap 2003-2011 2Hírhozó 1991-2010 2Iskolai Értesitők - Kolozsvár 2Iskolai Értesitők - Sepsiszentgyörgy 1Iskolai értesítők - Debrecen 1Iskolai értesítők - Esztergom 1Iskolai értesítők - Kiskunhalas 1Iskolai értesítők - Nagykőrös 8Iskolai értesítők - Nagyszombat 1Iskolai értesítők - Nyíregyháza 1Iskolai értesítők - Orosháza 1Iskolai értesítők - Sárospatak 1Iskolai értesítők - Szarvas 1Iskolai értesítők - Székesfehérvár 1Képviselőházi naplók (1927–1944) 1Kiskunhalasi helyi lapok 197Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 6Klasszikus orvosi könyvek 1Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 29A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyvei 1Könyvek Esztergomról 6Körösvidék 1920–1927 12Közérdek 1908-1916 1Kővárvidék 1904-1918 3Levéltári Füzetek, Szolnok 1Magyar Paizs 1900–1917 4Mátészalka 1909-1915 1MDP Budapesti testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956 2A MOL segédletei 1-28 1MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-1989 1MTI - Magyar Országos Tudósító 19MTI - Napi hírek 34MTI - Tematikus sorozatok 1Nagybánya 1903-1931 6Nagybánya és Vidéke 1899-1918 14Nagybányai Hírlap 1908-1919 6Nagykároly 1906-1912 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 4Nemere 1871-1884 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 54Nyírvidék 1882–1942 111Orvostörténeti Közlemények 1Pápa és Vidéke 1923–1944 35Pápai Hirlap 33Pápai Közlöny 1892–1921 6Pápai Lapok 1874–1919 5Pápai Újságok 3Pest Megyei Hírlap 1957-1995 80Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 1Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 1A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 10A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1959-1987 1Petőfi Népe 1950-2011 158Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 6Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 6Rákos Vidéke 1901-1937 34Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 9Református egyházmegyei jegyzőkönyvek 2Református konventi jegyzőkönyvek 2Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 39Sorozaton kívüli 6Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 1Szamos 1899-1919 19Szatmár-Németi 1899-1912 5Szatmár 1899-1911 1Szatmár és Bereg 1923-1931 5Szatmár és Vidéke 1899-1919 9Szatmári Hírlap 1902-1919 2Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 2Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Szocialista Nevelés 1956-1989 2Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 28Tanügyi Értesítő 1902-1919 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 24Tolnamegyei Közlöny 11Tolnamegyei Ujság 29Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 4Uj Budapest 1921-1938 4Új Kelet 1994-1998 4Új Szó 1948–2017 6Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 2Vadász- és Versenylap 1857-1919 1Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 1Váci Hirlap 1887-1942 14Váci Történelmi Tár 1Vendéglősök Lapja 1896-1940 3A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 3Veszprémi Független Hirlap 2Zalai Közlöny 1925 2Zalai Magyar Élet 1940-1944 18Zalai Összetartás 1944-1945 1Zalamegye 1882–1910 4Zalamegyei Ujság 1920-1944 100Zemplén 9Zempléni Népujság 1