129. oldal, 2640 találat (0,258 másodperc)

Találatok

2561. 1899-02-11 / 5. szám
[...] gy árasokat Jelen voltak asszonyok Farkas Istvánná Boskó Jánosné ifj Haber [...] Bauer Józsefné Benzen Henrikné Csokonai Vitéz Ferenczné Drechsler Miksáné Fehérvárt Ferenczné [...] Kardos Bernátné Kreipl Lipótné Kanyó Sándorné Ko czáriyi Sándorné Lung Györgyné özv Lehma jer [...] Saukop Ferenczné Tarján Vilmosné Trautvein Sán­dorné Tohvay Jmréné Teschauer Vilmosné Villani [...]
2562. 1900-06-00 / 16. szám
[...] dr Csengery Lóránt Debre­czeni Miklós Farkas Sándor Felföldy Dániel Felszeghy Ferencz [...] Aurélné özv Jalits Dénesné Benedek Sándorné Benedek Endréné Schneider Szilárdné Józsa [...] Cyrano gascognei nemes a ki vitéz harczos bohém érzelemre tüzes észre [...]
2563. 1926-07-09 / 857. szám
[...] Szalay Károly Barna Ilona Leskovics Sándorné Kubányi Béla Sebestyén Erzsébet Elévey [...] a Budai Színkörben a János vitézt adták elő nagy sikerrel műkedvelők [...] a budai Vigadóban Budapesti Gazdálkodók Farkas rét és Vidéke fiókegyesülete juüus [...] a testület egyik ér­demes tagjához vitéz Szánthó László­hoz intézett meleg üdvözlő [...]
2564. 1927-04-07 / 877. szám
[...] arra küld a halált Mozgay Sándorné Lechner Lóránt műépítész műegye­temi adjunktusnak [...] a Kazinczy utcai iskola igazgatójául vitéz Szán t h ó László [...] Zibrinyinél I Attila u 12 Farkas Nándor az óbudai templom karnagya [...] tetszésnyilvánítás és sűrű taps miatt Farkas Kakukmadár és Grieg Hon­foglalás című [...]
2565. 1928-10-07 / 924. szám
[...] raágh Béla Rózsa Richárd dr Far­kas Lajos Szegő Sándor dr Kern [...] Dísztér báró Kray Ist­vánná és vitéz Lajtay Jenöné Krisz tina tér [...] Lexa Ferencné és T adó Sándorné Horthy Miklós út körömi Baróthy [...]
2566. 1930-10-05 / 1009. szám
[...] Vil­mos Krokes Vilmos Bárdics Aladár vitéz Szánthó László Vájná Frigye dr [...] Krivoss Árpád Fábián József Ba­lázs Farkas dr Lehotay Károly Fabinyi Tihamér [...] Prohászka Ferencné Gruber Ferencné Csongor Sándorné Háringáts Károlyné Takács Mihály né [...] Vilmosné Ivohn Adoíf né Káldor Sándorné Faragó Gyulá­né dr Csányi Antalné [...]
2567. 1933-02-25 / 1113. szám
[...] kenre a Magyar Földrajzi Társaságban FARKAS IMRE a kiváló író ismert [...] Egyesület tár­sasestjén február 17 én VITÉZ GALÁNTHAY GLOCK TIVADAR tábornok február [...] és törökök is egyaránt készülnek Vitéz Galúthay Glock Tivadar tábornok előadása [...] Palotás Ferencné Chucher Gusz­távval Bereczky Sándorné Berényi Jó­zseffel Chucher Gusztávné Palotás [...]
2568. 1934-07-19 / 1173. szám
[...] mű lesz ha özv ILLYÉS SÁNDORNÉ HÖLGY és URIFODRÁSZ üzletét látogatja [...] Feuer je­lentek meg a domboldalon farka­sok medvék hímzők bölények ijed­ten menekültek [...] el­lenfele akadt a hős és vitéz Bara­nyai Pál főispánban akiről egy [...]
2569. 1934-11-23 / 1180. szám
[...] kér buda lágymányosi cso­portjai Leleplezték vitéz Galánthay G 1 o c [...] I ivkudar tábornok mellszobrát és vitéz Ma rtsekén yi Imre arcképét [...] s olcsón sak rü n FARKAS GÉZA GUMNIVULKANlzALÓ ÜZEMÉBkN Mészáron n [...] les ha özv IKK VÉS SÁNDORNÉ HÖLGY és URIFODRBSZ üzletét látogatja [...]
2570. 1935-04-01 / 1192. szám
[...] Budán az ebeket Ezekről Csokonai Vitéz Mihály is ír Buda alján [...] dr Lámotte Károly alpolgármesterek dr Farkas Ákos dr Felkay Ferenc Király [...] Zielinszky Tibor tanácsnoko­kat és dr Farkas Lajos dr Vigyázó Géza tanácsi [...] Ernőné Pró kisch Lajosné Tarján Sándorné vitéz Balassa Béla né dr Krisztinkovits [...]
2571. 1936-12-10 / 1240. szám
[...] Rezsőné Lukács Eszter dr Liber Sándorné Lázár Ernőné dr Matolay Viktorné [...] célkitűzéseit és meleg szavakkal üdvözölte vitéz Simon Elemér m kir titkos [...] műsor kitünően összevá­logatott számait Márkus Sándorné hangulatos Mi­kulás jelenetét Túri Mária [...] elsőkként Híresek voltak a győri Farkas Miska 1830 körül a debreceni [...]
2572. 1938-01-06 / 1. szám
[...] alpol­gármester Horony Pálfi Aurél tanácsnok vitéz Vécsev Kálmán főjegyző Kresz Károly [...] det majd a szeretetház növendékei vitéz Gergely Konrád igazgató vezetésével műsorszámokat [...] el örömmel az újévi üdvözlés Farkas Lajos dr az 1 kerület [...] Laubál Károly­né 1 doboz sukorka vitéz Lukászy Károly 2 P Magurányi Sándorné 1 doboz cukorka Magurányi Sándor [...]
2573. 1938-02-24 / 8. szám
[...] társadalma öröm mel veszi tudomásul Farkas Lajos elöljáró tanácsnok lesz Mint a Budai Napló értesül Farkas Lajos az I kér elöljárója [...] Koranek Lam bertné dr Balogh Sándorné vitéz dr Moldoványi Istvánná Tóth Mihályivá [...] Cily Kunstadter Vera Kenyeres Bella Far­kas Irén Szilágyi Judit Tóth Olga [...]
2574. 1938-11-10 / 45. szám
[...] telek 6508 P Vevő Bán Sándorné Budaörsi út 155 b 199 [...] öl télek 8500 P Vevő Farkas Ödön Mese u 2 sz [...] telek 12 790 P Vevő vitéz Kenese Valdemár Németvölgyi udvar 13 [...] GÁZBIZTOS ÓVÓHELY VASAJTÓKAT legelőnyössebben készít vitéz VERMESI JÁNOS lakatos mester II [...]
2575. 1929-01-02 / 1. szám
[...] Károlyi József Thordai Lajos dr farkas Lajos dr Vigyázó Géza dr [...] Vidor kormányfő­tanácsos a törvényhatóság képviselője vitéz Kalándy Imre Rapaich Richard vezértanácsnokok vitéz Sallay István főtanácsnok a főváros [...] Gyula népművelési h felügyelő titkár vitéz Luby Pál és Vdnka Károly [...] amerikai magyar asszonyok elnökének Haddad Sándornénak átiratban köszönte meg a kül­deményt [...]
2576. 1929-07-10 / 28. szám
[...] Szabó László 7969 Kerti és Far­kas 7594 Gruber Lajos 9970 Bene [...] Oszkár 11 492 Kerti és Farkas 13 215 Hoííer és Sommer [...] 13 000 P ért Nagy Sándorné és birtok­társairól dr Nagy ürbán [...] sz 6966 2 hrsz öröklés Farkas Károlyról része vitéz Kálas János és birtok­társára III [...]
2577. 1929-08-28 / 35. szám
[...] dr Petry Lenke Bel­orvos dr vitéz Szikszay Elemér Asszisztensnő Geyer Ida [...] Zoltán dr Tafferner Márta asszisztensnő Farkas Riehling Emilné VI számú fogorvosi [...] 2 sz Fogorvosok dr Kiss Sándorné dr Nemes Jó­zsef asszisztensnő Fodor [...] Jakab dr Reiter József dr vitéz Csabayné Bayer Margit dr Háry [...]
2578. 1934-01-03 / 1. szám
[...] óvónőkké Elemi iskolai rendes tanítók Vitéz Szelényi Imre Füzessy Zoltán Schoppel [...] Szuló Rezső Reál­iskolai tanár dr Farkas László Leányközépiskolai ta­nár Párkányi Norbertné [...] Vargha Irma özv dr Somló Sándorné sz Wil heim Karolina Hornhauser Dezsőné sz Farkas Margit Cziczey Margit Benedek Margit [...]
2579. 1904-12-11 / 50. szám
[...] sikerének örömét aratja A János vitéz olyan darab a melyet nem [...] Turóczy Árpád 50 özv Szabó Sándorné 40 Deutsch Arnold 40 Czimmerer [...] gyűjtése Páczony János 1 Apai Farkas 1 kor Hanák Saki 20 [...] 40 Blockner Károly 20 fill Farkas Imre és neje 1 kor [...]
2580. 1916-03-19 / 12. szám
[...] Piroska Erszényes József Ewoldt Béla Farkas Géza Farkas Gézáné Feleki Andor Freisz Károly [...] Kökény Péter Krenedits Sándor Krenedits Sándorné Krenedits Giziké Lippe Ödön Sándor [...] szol­gál igen érdekes dolgokat beszél vitézeink pompás tetteiről és a csapatok [...] fiukról a Radomszky Rónay gyerekekről Vitéz kato­nák A kis Radomszky Árpád [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Bakonyi Természettudományi Múzeum 1Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 54Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 1Békés Megyei Könyvtár 113Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 123Budapest Főváros Levéltára 19Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 7Csorba Győző Könyvtár 61Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 134A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 13Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 2Erzsébetváros Önkormányzata 9Evangélikus Országos Könyvtár 102Evangélikus Országos Levéltár 4Ferenczy Múzeum 1Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 14Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 386Hajdúsági Múzeum 1Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 98II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 35Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 98József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 29Katona József Könyvtár (Kecskemét) 158Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 14Kecskeméti Katona József Múzeum 1Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára 1Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 203Laczkó Dezső Múzeum 3Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 10Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 58Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 1Magyar Természettudományi Múzeum 1Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 206Országgyűlési Könyvtár 42Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 20Országos Széchényi Könyvtár 1Pápai Református Gyűjtemények 3Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 80Petőfi Irodalmi Múzeum 12Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 1Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 369Szent István Király Múzeum 1Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 39Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 71Újpest Önkormányzata 2Vác Város Levéltára 1Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 28XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Archivum - A Heves Megyei Levéltár Közleményei 1A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 1982-2013 1Balatonvidék 1900–1917 5Békés 1869-1937 48Békés Megyei Hírlap 1971-2010 22Békésmegyei Közlöny 1877–1938 27Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 4Buda és vidéke 1893-1904 8Budai Napló 1914-1938 12Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 15Budapest történetének bibliográfiája 1Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 81Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 7A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 7Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 117Címjegyzékek 1867-1942 44Cumania 1972-2010 1A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 1Délmagyarország 1910-2010 369Dombóvári Hírlap 2Dunántúli Napló 1944-2004 61Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 10Eger - hetilap 1863-1914 8Eger - napilap 1915-1944 84Ellenzék 40Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 3Esztergom 1895–1932 17Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 73Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 4Evangélikus Élet 5Evangélikus gyülekezettörténetek 2Evangélikusok lapja 1Észak-Magyarország 1956-2009 35Északkeleti Újság 1909-1919 2Felsőbányai Hírlap 1896-1918 6Felsőházi naplók (1927–1944) 1Fővárosi Hírlap 1912-1938 4A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 4Független Budapest 1906- 1938 9Gazdasági címtárak 1842-1932 67Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 2Harangszó 1918–1939 93Hegyen épített város 1Heti Szemle 1899-1914 3Heves Megyei Hírlap 1953-2018 31Hídlap 2003-2011 2Hírhozó 1991-2010 2Iskolai Értesitők - Kolozsvár 2Iskolai Értesitők - Sepsiszentgyörgy 1Iskolai értesítők - Debrecen 1Iskolai értesítők - Esztergom 1Iskolai értesítők - Kiskunhalas 1Iskolai értesítők - Nagykőrös 8Iskolai értesítők - Nagyszombat 1Iskolai értesítők - Nyíregyháza 1Iskolai értesítők - Orosháza 1Iskolai értesítők - Sárospatak 1Iskolai értesítők - Szarvas 1Iskolai értesítők - Székesfehérvár 1Képviselőházi naplók (1927–1944) 1Kiskunhalasi helyi lapok 197Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 6Klasszikus orvosi könyvek 1Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 29A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyvei 1Könyvek Esztergomról 6Körösvidék 1920–1927 12Közérdek 1908-1916 1Kővárvidék 1904-1918 3Levéltári Füzetek, Szolnok 1Magyar Paizs 1900–1917 4Mátészalka 1909-1915 1MDP Budapesti testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956 2A MOL segédletei 1-28 1MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-1989 1MTI - Magyar Országos Tudósító 19MTI - Napi hírek 34MTI - Tematikus sorozatok 1Nagybánya 1903-1931 6Nagybánya és Vidéke 1899-1918 14Nagybányai Hírlap 1908-1919 6Nagykároly 1906-1912 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 4Nemere 1871-1884 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 54Nyírvidék 1882–1942 111Orvostörténeti Közlemények 1Pápa és Vidéke 1923–1944 35Pápai Hirlap 33Pápai Közlöny 1892–1921 6Pápai Lapok 1874–1919 5Pápai Újságok 3Pest Megyei Hírlap 1957-1995 80Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 1Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 1A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 10A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1959-1987 1Petőfi Népe 1950-2011 158Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 6Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 6Rákos Vidéke 1901-1937 34Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 9Református egyházmegyei jegyzőkönyvek 2Református konventi jegyzőkönyvek 2Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 39Sorozaton kívüli 6Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 1Szamos 1899-1919 19Szatmár-Németi 1899-1912 5Szatmár 1899-1911 1Szatmár és Bereg 1923-1931 5Szatmár és Vidéke 1899-1919 9Szatmári Hírlap 1902-1919 2Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 2Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Szocialista Nevelés 1956-1989 2Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 28Tanügyi Értesítő 1902-1919 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 24Tolnamegyei Közlöny 11Tolnamegyei Ujság 29Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 4Uj Budapest 1921-1938 4Új Kelet 1994-1998 4Új Szó 1948–2017 6Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 2Vadász- és Versenylap 1857-1919 1Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 1Váci Hirlap 1887-1942 14Váci Történelmi Tár 1Vendéglősök Lapja 1896-1940 3A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 3Veszprémi Független Hirlap 2Zalai Közlöny 1925 2Zalai Magyar Élet 1940-1944 18Zalai Összetartás 1944-1945 1Zalamegye 1882–1910 4Zalamegyei Ujság 1920-1944 100Zemplén 9Zempléni Népujság 1