240 találat (0,207 másodperc)

Találatok

1. (450. oldal)
[...] et quelibet Jura possessionaria Anthony Ther­yek vbilibet habita Que ex eo [...] Stephanus de Rayk et Anthonius Theryek Immemores íidelitatis eorum qua nobis [...] Stephani de Rayk et Anthony Theryek In Comitatu Zaladiensi In possessionibus [...]
2. Martonfa (Ma: Boncodfölde része) 15.309. 18
[...] 489 1 78 sz Marthonffalwa Theryek István özvegye Pethew Zsuzsanna Theryek László teljes birtokrészetről 1000 Ft záloödij ellenében lemond Theryek B asz­ló javára A birtokrészek [...] 764 1 Marthonffalwa possessio Zentörsebeti Theryek László és István vallják hogy Theryek László a távolság miatt az [...]
3. Bocfölde 3.59. 66
[...] 489 ÍL 78 sz Boczfeoldeo Theryek István özvegye Pethew Zsuzsanna Theryek László teljes birtokrészeiről 1000 Ft zálogdij ellenében lemond Theryek László javá­ra A birtokrészek felsorolása [...] 1 Boczfeolde p ossessio Zentörsebeti Theryek László és István vallják hogy Theryek László a távolság miatt az [...]
4. Salomvár 20.411. 99
[...] molendinator l 1 Prosnyak Jakab Theryek Antal Theryek Tamás Theryek János K Gy 1 1 [...] 185 sz Salomvvar possessio Zentherzsebethi Theryek István tiltakozik a következő zalamegyei [...] Thytkews praedium és Vasmegyé­ben Januspanfalwa Theryek Pált Sebestyént és Jánost a [...]
5. Kustánszeg 13.274. 40
[...] 1 Gyerthyana A 1588 Zentörsebeti Theryek Lászlü és István vallják hogy [...] zalamegyei javait és jpgait testgrének Theryek Istvánnak el álogositotta mert tőle [...] dec 8 át követő kenfden Theryek Istaván özvegye Pethew Zsuzsanna Theryek Lászlá teéjes birtok­részéről 1000 ft uálogdij lefizetése ellenében Theryek László javára lemond A birtokrészek [...]
6. Jánosfalva (Ma: Ormándlak része) 11.218. 3
[...] 489 1 78 sz JanosíTalwa Theryek István özvegye Pethew Zsuzsanna Theryek László teljes birtokrészeiről amelyek in [...] in Boczfeoldeo et Jansffalwa deserta Theryek László javára 1000 Ft zálogdij [...] deserta Csákinál nem találom A Theryek család birtokai között sem Sill [...]
7. Hermánfa (Ma: Böde része) 10.197. 17
Zentörsebeti Theryek László és István s 3 SSÜ Ék vallják hogy Theryek László a távolság miatt az [...] zalamegyei javait és jogait testvérének The­ryek Istvánnak elzálogositotta mert tőle 1000 [...] Zenthmyhalffalwa Alsó Zenthmyhalffalwa Hermanffalwa A Theryek cs 3 tagja 4 mp [...]
8. Bocfölde 3.59. 66
[...] 185 sz Boczfelde possessio Zenthersebethi Theryek Istbán tiltakozik a következő zala­megyei [...] lévő teljes birtokrészek eladása ellen Theryek Pált Sebestyént és Jánost a [...] kald i Márton felesége a Theryek fiúktól követeli az első férje Theryek János Zala m i Zenthersebeth [...]
9. Irsa (Ma: Zalalövő része) 10.209. 20
[...] 1566 Irsa Alsó Iíemethff alw Theryek Tamás 2 m p K [...] se esse debitores KYDfjfy A Theryek cs 2 tagja 1 2 [...] és Perenc a Literati Márton Theryek Tamás és az ö zv Theryek Antalné Irsa i jobbágyai Ellentmondanak [...]
10. Zalaszentmihályfa (Ma: Hottó része) 26.515. 58
[...] Zent Myhalffalwa Zent Ersebeth i Theryek István neje Zsuzsámmá és le­ány [...] rokonai nevében elő­adta hogy testvére Theryek László javait jogait és birtokrészeit [...] nev Kys Orbán megyei szolgabíró Theryek István btrtokán Boczfeoldön Zent Marthonban [...] Zent Myhalffalwa Sarkán Gábort A Theryek család elleni elkövetése alap­ján titulo [...]
11. Ebergény (Ma: Zalaegerszeg része) 7.126. 53
Zenthersebeth i Theryek Pálnak s az azokat nem [...] 6 000 forintot adott át Theryek Pálnak a kanonok testvére néhai [...] vonatkozó okle­veleit átadta Zenthersebeth i Theryek Pálnak s az azokat nem [...] 6 000 forintot adott át Theryek Pál­nak a kanonok testvére néhai [...]
12. Domokosné Szalai Zsuzsanna: A Somogy megye múltjából című levéltári évkönyv 1975-1979. évi köteteinek összevont mutatója. 2. rész (319. oldal)
[...] Gyula 1979 348 Teljék András Theryek András Zenthersebet i Theryek András Zenthersebeth i Theryek András 1975 63 1979 109 [...] 129 Térjék Borbála Zenthersebet i Theryek Borbála 1979 112 114 118 [...] Térjék Elek Zenth Ersebeth i Theryek Elek 1976 18 20 1979 [...]
13. Hermánfa (Ma: Böde része) 10.197. 17
[...] 489 1 78 sz Hermanffalwa Theryek Istvá n özvegye Pethew Zsuzsanna Theryek Lász­ló teljes birtokrészeiről 1000 Ft zálogdij lefizetése ellenében Theryek László javára lemond A birtokrészek [...]
14. Hermánfa (Ma: Böde része) 10.197. 17
[...] vasvári káptalan előtt Bebesy és Theryek család egyes tagjai előadják hogy [...] Salomwar oppidumban Zala m a Theryek családnak adott Theryek család viszont egy sessiot Boczfelde [...]
15. Zalaszentmihályfa (Ma: Hottó része) 26.515. 58
[...] 1 78 sz Also Zenthmihalyffalwa Theryek István özvegye Pethew Zsuzsanna Theryek László teljes birtokrészeiről amelyek M [...] in Boczfeoldeo et Jansffalwa déserta Theryek László javára 1000 Ft zálogdij [...]
16. Zalaszentmihályfa (Ma: Hottó része) 26.515. 58
[...] alwa Also Zenthmyhalffalwa Hermanffalwa A Theryek cs 3 tagja 4 m [...] Zenthmyhalffalwa Alsó Zenthmyhalffalwa Hermanffalwa A Theryek cs 3 tagja 4 m [...] Kald i Márton felesége a Theryek fiuktól követeli az első férje [...]
17. Keresztúr (Ma: Keménfa része) 11.235. 18
[...] Levéltár Szombathely A 1593 Kerezthur Theryek István özvegye Pethew Z uzsanna Theryek László teljes birtokrészeiről 1000 fi zálogdnj ellenében lemond Theryek László javára A birtokrészek felsorolása [...]
18. Irsa (Ma: Zalalövő része) 10.209. 20
[...] 489 1 78 sz Irsa Theryek István özvegye Pethew Zsuzsanna Theryek László teljes bitokrészeiről 1000 Ft zálogdij lefizetése ellenében Theryek László javára lemond A birtokrészek [...]
19. Bocfölde 3.59. 66
[...] v 1 1531 Bochffewlde A Theryek cs 3 tagja 12 p [...] possessio 1542 ben Zenthersebeth i Theryek Tamás ls Pál és Lengyel [...] de ő ezt elmulasztotta Ezért Theryek János az ő teljes birtokrészeit [...]
20. Zalaszentmihályfa (Ma: Hottó része) 26.515. 58
[...] 78 sz Peolseo Zenthmihalyff alw Theryek István özvegye Pethew Zsuzsanna Theryek László teljes birtokrészeiről amelyek w [...] Jansffalva déserta XX 3 E Theryek László javára 1000 Ft zálogdij [...]

 

Találatok rendezése