946 találat (0,242 másodperc)

Találatok

5. Képviselőház • Az országgyűlési képviselők névjegyzéke a kerületek a-b-c-je szerint • Magyarország községeinek országgyűlési képviselői • Z (1939-1944-95. oldal)
[...] Borsod vm Zimány Somogy vm Thassy Kristóf Kerp Thassy Kristóf Kerp Huszovszky Lajos MÉP Thassy Kristóf Kerp Thassy Kristóf Kerp vitéz Kornis Elemér gróf [...] MÉP Radocsay László MÉP Thassy Kristóf Kerp Huszovszky Lajo s MÉP [...] János MÉP Huszovszky Lajos MÉP Thassy Kristóf Kerp Thassy Kristóf Kerp Maróthy Meizler Károly N [...]
6. 3. Szapolyai János király parancsa nemzetes Ladányi Istvánhoz, hogy adja vissza Tassy Kristófnak a Túrtőn lévő teljes birtokrészét- 1529. március 28 (13. oldal)
[...] Istvánhoz hogy adja vissza Tassy Kristófnak a Túrtőn lévő teljes birtokrészét [...] neked hogy hívünk­nek nemes Tassy Thassy Kristófnak Külső Szolnok vármegyében található Túrtő [...] Possessionariam fidelis nostri No­bilis Christhophori Thassy in Possessione Túr Tü vocata [...] Sem Ladányi István sem Tassy Kristóf nem volt közismert személyiség 2 [...]
8. 1939-05-17 / 114. szám
[...] díjszabás szerint Napról napra növekedik Thassy Kristóf párthiveinek száma Már a nyilasok [...] mi történt Akadt helyi jelölt Thassy Kristóf dr személyében akinek egyszerű meg­jelenése [...] Thas­synak javára billenti a mérleget Thassy Kristóf nem kiabál nem veri a [...] kétségbevonni egyeneslelküségében ké­telkedni Bíznak tehát Thassy Kristófban még azok is akik eddig [...]
9. 1939-05-16 / 112. szám
[...] Mindenütt nagy lelkesedéssel fogadják Tliassy Kristófot Thassy Kristóf di folytatja diadalúljáí ke­rületében Nem [...] követelte Mindkelten rá­mutattak arra hogy Thassy Kristófban ez a kél követelmény a [...] jelöltet A gyjülés lelkes hangulatban Thassy Kris­tóf éljenzésével zárult­ZALALÖYÖN hatalmas loineg várta [...] van Horváth Gergely arról a Thassy Kristófról beszélt aki a vármegyeházán számtalan [...]
10. 1939-05-14 / 111. szám
[...] össze falu és város hogy Thassy Kristóf legyen a zalaegerszegi kérőiét képviselője [...] kor­mánypártiak és egyesült keresztény pártiak Thassy Kristóf dr t jelölték képviselőnek A [...] közölt voltak városiak és falusiak Thassy Kristóf dr Zalaegerszegen született itt élt [...] Egyesült Keresz­tény Párt táborába szólította Thassy Kristó­fot A kormány a fokozatos fejlődés [...]
11. Politikai küzdelmek Zala megyében 1918-1931 (90. oldal)
[...] Tibor Csertán Ferenc Novák János Thassy Lajos és Kristóf Der varics Ákos Sümeghy József [...] Jenő Plihál Viktor Ódor Géza Thassy Gábor Thassy Kristóf és Csák Károly vagy a [...] Jenő Eitner Jenő Eitner Sándor Thassy Kristóf Thassy Imre Hajós Kálmán Farkas Gábor [...]
13. 1939-05-20 / 116. szám
[...] olyan mher akarja megvalósítani mint Thassy Kristóf dr akkor bizhatunk benne hogy [...] nagygyűlés­Thassy Kristóf körútja a kerületben Thassy Kristóf dr délután körútra indult a [...] szónokokat Tóth József megnyitója után Thassy Kris­tóf dr mondotta el programmbeszédét Köve­telte [...] ről szólott Tíz napja jelöltük Thassy Kris­tófot s reméljük hogy tiz nap [...]
14. 1939-05-31 / 124. szám
[...] 4 pengő Hirdetések díjszabás szerint Thassy Kristóf dr a zalaegerszegi választóke­rület képviselője [...] MÉP Zalaegerszegi választókerület Megválasztott képviselő Thassy Kristóf dr Egyesült Kér Párt 7629 [...] eszközeit Zalaegerszeg városa jobban méltá­nyolta Thassy Kristófnak érdemeit aminek bizonyítéka az hogy [...] emlék él a nyilas eszme Thassy Kristófban olyan képviselőt nyert a zalaegerszegi [...]
15. Névtár (487. oldal)
[...] Miklós Terplán Lajos Tersánszky József Thassy Ferenc Thassy Ferenc Thassy Gábor Thassy Gábor dr Thassy Kristóf dr Thassy Lajos Thassy Lajos Thassy Miklós Thassy Miklós Theodorovich Károly 1629 június [...]
16. Képviselőház • Az országgyűlési képviselők névjegyzéke a kerületek a-b-c-je szerint • Magyarország községeinek országgyűlési képviselői • B (1939-1944-39. oldal)
[...] Gyula MÉP Quirin Leó MÉP Thassy Kristóf Kerp Kölcsey István MÉP Bognár [...] Gyula MÉP Horváth Ferenc MÉP Thassy Kristóf Kerp Eitner Ákos Nemz Szoc [...] MÉP Pálffy József gróf MÉP Thassy Kristóf Kerp Ilovszky János MÉP vitéz [...] MÉP Eitner Ákos Nemz Szoc Thassy Kristóf Kerp Budapestkörnyéki választó­kerület lajstromos képviselői [...]
17. 1939-09-26 / 221. szám
[...] a földművelésügyi minisz­ter Zsuppányi Istvánt Thassy Kristóf dr országgyűlési képviselő söjtöri majorjának [...] hévizszentandrási körállatorvos Az érkezőket Thassy Kristóf dr és felesége Cser­fán Ferenc [...] Majd dícsérően emlékezett meg Thassy Kristófról aki valóban a krisztusi gondolat [...] Ti­bor dr mint szomszéd köszöntötte Thassy Kristóf dr t Thassy Kristóf köszönő szavai után Zsuppányit éltette [...]
18. 1939-06-01 / 125. szám
[...] 4 pengő Hirdetések díjszabás szerint Thassy Kristóf dr átvette a mandat úrnőt A vasárnap megválasztott Thassy Kristóf dr a mái naptól már [...] 14 368 sza­vazatot s ebből Thassy Kristófra 7659 Ebner Sándorra 6709 esett [...] kihirdette a választás eredményét és Thassy Kristófot megválasztott képviselőnek jelentette ki Ezután [...]
19. 1939-05-11 / 107. szám
[...] szerint Nagy lelkesedéssel kiáltották ki Thassy Kristóf dr földbirtokost a vármegyei mezőgazdasági [...] hazaszeretettel párosul Ez a férfin Thassy Kristóf dr földbirtokos Az értekezlet ezután egyhangú lel­kesedéssel Thassy Kristófot jelölte ö zalaegerszegi egyéni kerületben [...] a kisgazda társadalom nevében üdvözölte Thassy Kris­tófot Benne az evolúció emberét látja [...]
20. E) Az (111. oldal)
[...] Fülöp Jánost 500 K t Thassy Kristófot 1000 K Moldoványi Bélát 1000 [...] fogházra Fülöp Jánosé 10 napi Thassy Kristófé 20 napi Moldoványi Béláé 20 [...] el melyre nevezettek elő­vezetendők A Thassy Kristóftól és Moldoványi Bélától elkobzott nyer­geket [...]

 

Találatok rendezése
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Balatonvidék 1900–1917 32Békés Megyei Hírlap 1971-2010 1Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve 1Borsodi Levéltári Füzetek 1Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 14Délmagyarország 1910-2010 4Documentatio Historica (Szolnok) 1-17 1Dunántúli Napló 1944-2004 1Eger - hetilap 1863-1914 1Eger - napilap 1915-1944 1Egyéb okmánytárak 1Evangélikus Evangélikus Egyház és Iskola 1883–1905 2Gazdasági címtárak 1842-1932 3Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 6Heves megyei aprónyomtatványok 1A Heves Megyei Levéltár segédletei 1Iskola és levéltár 1Iskolai értesítők - Győr 1Képviselőházi irományok (1927–1944) 2Képviselőházi naplók (1927–1944) 100Klasszikus orvosi könyvek 5Levéltári leltárak 1-89 4Magyar Paizs 1900–1917 123A magyar testőrségek névkönyve 1MTI - Magyar Országos Tudósító 4MTI - Napi hírek 2MTI - Tematikus sorozatok 1Nyírvidék 1882–1942 1Országgyűlési almanach 42Országgyűlési lakáskönyv 13Pápa és Vidéke 1923–1944 1Pápai Lapok 1874–1919 1Petőfi Népe 1950-2011 1Ranglisten Heeres 1914-1918 1Savaria – A Vas Megyei Múzeumok értesítője 1925-2013 1Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 3Sorozaton kívüli 19Studia Comitatensia 1-30 1Tolnamegyei Közlöny 1Tolnamegyei Ujság 1Új Kelet 1994-1998 1Vadász- és Versenylap 1857-1919 1Zala megye helytörténeti lexikona 7Zalai Gyűjtemény 28Zalai Közlöny 1925 3Zalai Magyar Élet 1940-1944 26Zalai Múzeum 1-19 2Zalamegye 1882–1910 179Zalamegyei Ujság 1920-1944 298