3. oldal, 750 találat (0,052 másodperc)

Találatok

101. 1969-06-11 / 132. szám
[...] szocio­gráfiai felmérést végzett a nagykőrösi tanyákon Nagy Pálné igazgató tanító tíz [...] ezt mondja A lencsés világosi tanyá­kon az a szokás hogy a [...] esnek A ti­lalmat az a távoli terv szülte Ipari tanulókat FELVESZÜNK [...] osztályának 1968 áprilisi jelentéséből A tanyákon élő 14 50 év közötti [...]
102. 1986-01-28 / 23. szám
[...] nagyon jó bará­tok voltak A tanyákon mindenki tudta róluk hogy még [...] Béküljünk ki Ettől fogva a tanyákon en­nek a mondatnak olyanféle je­lentése [...] amikor már mindenki beszélte a tanyákon hogy So­modi Bálint abbahagyta az [...] egy kád vízbe Bár igen távoli a hasonlat mégis valahogy így [...]
103. 1966-12-15 / 295. szám
[...] illetve kocsira Ennek segítségével a távoli tanyákon is tarthatnának filmvetítéssel összekapcsolt tudományos [...]
104. Pintér János: Nyolc évtized Orosházán az agrároktatás szolgálatában (321. oldal)
[...] diákotthoni férőhelyek számát további tehetséges távoli tanyákon és falvakban élő parasztfiatalok számára [...]
105. 1964-01-30 / 24. szám
[...] a távolság és ezen­kívül még távoli tanyákon is élnek emberek Másodsorban újabb [...]
106. 1976-02-19 / 42. szám
[...] Villanyszernek fényei gagyogtak fel a távoli tanyákon is Annyira lényeges és fontos [...]
107. 1974-01-15 / 11. szám
[...] fontos szerepet töltenek be a távoli tanyákon élő gyerme­ket váró nők látogatásában [...]
108. 1977-08-27 / 201. szám
[...] megszün­tették a tanyai iskolákat A távoli tanyákon és a sátoral­jaújhelyi járás kis [...]
109. 1925-09-22 / 213. szám
[...] hajlékot akar emelni hogy a tá­voli elhagyott tanyákon is össze­gyűjtse őket a tanitó [...] gondolatra mert hiszen a nyiregyházi tanyákon már évtizedek óta 28 tanyai [...]
110. 1972-03-17 / 11. szám
[...] kultúra áldásaiból amikor már a távoli tanyákon is egymás­után gyúlnak ki a [...]
111. 1983-02-09 / 33. szám
[...] ezren élnek a lakott területek­től távoli tanyákon az alföldi megyékben Bizonyíték erre [...]
112. 1969-03-01 / 50. szám
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Nagy Izabella riportja URH 18 [...]
113. 1978-01-19 / 16. szám
[...] figyelmét azokra a lakott településektől tá­voli tanyákon élő idős emberek­re akik nélkülözik [...]
114. 1963-12-18 / 295. szám
[...] terven felül s Állj Szabálysértés Távoli tanyákon új településeken gyulladt ki a [...] Idén is jó néhány olyan távoli tanyában gyullad ki a fény [...]
115. 1959-01-15 / 12. szám
[...] zaj a vasúton túlról a távoli tanyákon is kihunytak már a fények [...]
116. 1957-09-29 / 229. szám
[...] keresték fel a károsultakat a távoli tanyá­kon éppúgy mint a városok lakó­házaiban [...]
117. 1896-12-06 / 32. szám
[...] a városban úgy mint a tanyákon a tra khoma ijesztő mérvet [...] könnyebben és gyorsabban meg­találhassa a távoli tanyákon gyógyí­tó központokat állítottak fel Nap [...]
118. 1957-09-22 / 223.szám
[...] keresték fel a károsultakat a távoli ta­nyákon épp úgy mint a váro­sok [...]
119. Szűcs Sándor írásai • 1. Szűcs Sándor önéletírása (19. oldal)
[...] során faluszéli kis házakban várostól távoli tanyákon nagyon sok kérvényt beadványt fellebbezést [...]
120. 1975-03-09 / 58. szám
[...] kolhozok szerveződtek és lét központjától távoli tanyákon visszafizetnie Ez a támogatás rejöttek [...]
121. 1963-01-26 / 21. szám
[...] Bajai Járási és Városi TST Távoli tanyákon r A Sportvezető és Edzokepzo [...] ki célul megkísérelve bevonni a távoli tanyákon élő fiatalokat a sportolásba a [...]
123. 1979-06-21 / 143. szám
[...] jön­nek az iskolások is a távoli ta­nyákon élő idősebb emberek is hogy [...]
124. 1903-04-05 / 14. szám
[...] hatan pedig a kik a távoli tanyákon laknak Bellovics Imre Perjátl Márton [...]
125. 2002-01-05 / 4. szám
[...] F ISTVÁN F élnek a tanyákon az emberek Rendőrség Kétségbeesett hölgy [...] vezetője megnyugtatásképpen elmondta elindult a tanyákon élők biztonságát szolgáló orszá­gosan egyedülálló [...] If­júsági magazin 20 30 A távoli otthon kanadai sci fi 22 [...]
126. 1971-06-16 / 140. szám
[...] központ­ját korszerű lakásokat építe­nek a távoli öreg tanyákon élő tagjaiknak Szabó Ferenc tsz [...] korszerű mezőgazdasági üzemben A szétszórt tanyákon élő emberek eleinte húzódoztak az [...]
127. 1962-10-21 / 247. szám
[...] mint a szubtrópusi hőségben elnyúló távoli folyam testvére Sovány a szelíd [...] ré­sze az embereknek a szétszórt tanyákon él Fajger Lajost a negyvenöt [...] és tisztelik a faluban a tanyákon s a hortobágyi gazdaságokban iis [...]
128. 1983-02-03 / 28. szám
[...] ezren élnek a lakott területektől távoli tanyákon az alföldi megyékben Bi­zonyíték erre [...]
129. 1971-06-18 / 142. szám
[...] központját kor­szerű lakásokat építenek a távoli öreg tanyákon élő tagjaiknak ELŐSZÖR NYOLC Szabó [...] üzemben KEDVET KAPTAK A szétszórt tanyákon élő emberek eleinte húzódoztak az [...]
130. 1974-03-08 / 56. szám
[...] előadói hány előadást tájékoztatót tartottak tanyákon falvakban városokban Nagykőrösön is szép [...] nemegyszer Buda­pestről vagy más közeli tá­voli városból is hívnak előadó­Jelentős társadalmi [...] szá­molt be indiai útjáról a tá­voli világ életének sajátos gaz­dasági társadalmi [...] óta nem működik A környékbelieknek távoli ku­takra kell járni ami főleg [...]
131. 1983-01-26 / 21. szám
[...] bátran válaszoltak nem úgy mint távoli tanyákon szoktak Mikor már jegyeztem volna [...]
132. 1969-02-22 / 44. szám
[...] násos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Riport 21 33 Az operaközvetítés [...]
133. 2000-11-03 / 257. szám
[...] nem lehet közbiztonságról beszélni A tanyákon élők úgy vélik a bű­nözés [...] mint nap je­len vi a tanyákon külterülete­ken ía a kapcsolattartók gya­nús [...] egy hálózati host géphez egy távoli munkaállomást fix bérelt vonali kapcsolat [...]
134. 1962-05-27 / 122. szám
[...] Elmesélné hogyan éltek ezeken a távoli tanyákon Jobb volt akkor kérem Ma [...]
135. 1978-11-21 / 274. szám
[...] akik sárba sötétbe süllyedt falvakban tanyákon élték le az életüket miből [...] akik sárba sötétbe süllyedt falvakban tanyákon él­ték le az életüket miből [...] esztendő nyomasztó ese­ményeiről Miközben a távoli hadszíntereken hol csendesedett hol erősödött [...]
136. 1969-02-21 / 43. szám
[...] Négyíelvonásos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Riport 21 33 Az operaközvetítés [...]
137. 1972-04-18 / 90. szám
[...] előadások­ra hogyan jutnak el a ta­nyákon élők Két tanyai iskolánk pedagógusai [...] hogy ezekre az estékre a távoli tanyákról is eljöttek Tervek vágyak [...] egyetlen család él a pusztákon ta­nyákon minden művelő­dési ház illetve klub­könyvtár [...]
138. 1973-12-01 / 281. szám
[...] egy I nő itt a távoli tanyavilágban ahol a férfiak sem [...] kétezer ember s ezek zöme ta­nyákon a központtól több kilo­méteres távolságban [...] kétezer lakosból 1600 távol a tanyákon él A körzetem Csaba csűd [...]
139. 1984-03-10 / 59. szám
[...] Még ízes a szó a tanyákon SZÉTSZÓRT HULLT csilla­gokként guggolnak a [...] persze főleg télen A környező tanyákon összetartó jó emberek élnek magunkfaj­ták [...] mind jobban homályosul a keríté­sek távoli tanyák imént még éles körvonala [...]
140. 1965-10-31 / 257. szám
[...] a legeldugottabb fal­vakban s a legtávolibb ta­nyákon is ha volt két könyv [...]
141. 1959-02-22 / 45. szám
[...] jelölni a házhelyeket hogy a távoli tanyákon lakók is beköltözzenek a központba [...]
142. 1985-05-16 / 113. szám
[...] több mint ezemapos világégés a tanyákon örömíü zek gyúltak Egymás nyakába borultak könnyezve a távoli tanyák meggyötört lakói Persze az [...] volt a jószág a fülöpi tanyákon hogy apaállatból több volt mint [...]
143. 1901-12-15 / 50. szám
[...] tetteseit vélik Népkönyvtárak a nyíregyházi tanyá­kon A földmivelésügvi miniszter Nyíregyháza vá­ros [...] Mándi bokor és Benkő bokor tanyákon való elhelyezés végett három nép­könyvtári [...] a szabadságot mert pár napi távoliét után elfogták A mint fedezet [...]
144. 1978-02-24 / 47. szám
[...] ha múlt időben kerül szóba Távoli tanyákon élő gyerekek akik­kel a szülők [...]
145. 2002-05-06 / 104. szám
[...] FOTÓ RAJNAI ATTILA m ástól távoli helyen égett az aljnövényzet mondta [...] kollégája által mondottakat az egymástól távoli fel­lángolásokat a szél is okozhatta [...] tűzoltók gyanúját erősítették a kör­nyékbeli tanyákon élők is Elmondták hogy a [...]
146. 1978-03-08 / 57. szám
[...] a harmadvézető s elmutat a távoli csúcsok irá­nyába Ezek a hegyek [...] utak miatt meg­közelíthetetlen kis hortobágyi tanyákon így a Liba a Farkas [...] a falvaktól távol eső kis tanyákon Ezért határozták el már évekkel [...]
147. 1989-12-23 / 304. szám
[...] Különösen érvényes volt ez a ta­nyákon élő családokra amelyeknek belső melegsége [...] eze­ket a parányi közösségeket A tanyákon élő emberek létkörülményei egyébként is [...] viszont a kutyák ugatásától egy távoli vonatfüttytől vagy a városból déltájban [...]
148. 1969-01-11 / 8. szám
[...] opera Közben kb 21 00 Távoli ta­nyákon Riport Kb 21 15 Az [...]
149. 1985-10-29 / 254. szám
[...] kíséri a falun és a tanyákon élő öregek helyze­tét Főleg az alföldi tanyá­kon élők kerültek reflektor fénybe hiszen [...] Izgalmas ifjúkor film 16 00 Távoli és közeli dal 16 45 [...]
150. 1985-05-09 / 107. szám
[...] pihe­nést a nyüzsgő zajos város­tól távoli teljes kikapcsoló­dást Az Országos Idegenfor­galmi [...] száma akik a Csongrád megyei tanyákon töltik szabadságuk egy részét A [...] együtt néhány napot ezeken a tanyákon sze­retnének éltölteni Vas megyének két [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 14Békés Megyei Könyvtár 73Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 27Csorba Győző Könyvtár 13Damjanich János Múzeum 3Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 1A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 2Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 1Evangélikus Országos Könyvtár 20Evangélikus Országos Levéltár 1Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 33Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 3Hajdúsági Múzeum 1Herman Ottó Múzeum 5II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 32Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 2József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 18József Attila Múzeum 1Katona József Könyvtár (Kecskemét) 119Kecskemét megyei jogú város 6Kecskeméti Katona József Múzeum 10Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 22Laczkó Dezső Múzeum 2Magyar Mezőgazdasági Múzeum 3Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 2Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 2Móra Ferenc Múzeum 7Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 18Munkácsy Mihály Múzeum 1Néprajzi Múzeum 1Országgyűlési Könyvtár 15Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 107Petőfi Irodalmi Múzeum 1Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 71Szent István Király Múzeum 1Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 20Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 26Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 51
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Állami költségvetés 1Békés 1869-1937 8Békés Megyei Hírlap 1971-2010 58Békési Élet 1966–1981 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 6Budai Napló 1914-1938 1Cumania 1972-2010 5Déli Hírlap 8Délmagyarország 1910-2010 71Dunántúli Napló 1944-2004 13Eger - napilap 1915-1944 3Ellenzék 6Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 1Evangélikus Élet 18Evangélikus Népiskola 1889–1942 1Észak-Magyarország 1948-2009 24Felsőházi naplók (1927–1944) 1Felsőmagyarországi Hírlap 1Felvidéki Magyar Hirlap 2Félegyházi Közlöny 2Forrás 1969-2019 6Fővárosi Hírlap 1912-1938 1Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 1Harangszó 1918–1939 1Ház és ember 1-25 2A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 4A Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 1-22 1Heves Megyei Hírlap 1953-2018 24A Hét 1956-1996 5A Hómezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 1Irodalmi Szemle 1958-2014 2A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-61 1Keleti Ujság 1919-1944 1Képviselőházi irományok (1861–1918) 1Képviselőházi naplók (1927–1944) 1Kiskunhalasi helyi lapok 18Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 4Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 18Körösvidék 1920–1927 1Közlemények Békés megye és környéke történetéből 1Magyar Földmívelő 1899-1913 1A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 2A Makói Múzeum Füzetei 1-112 1A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 6MTI - Magyar Országos Tudósító 1MTI - Rádiófigyelő 1Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 1Nagykároly és Érmellék 1910-1914 1Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 1Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 1Néprajzi Közlemények 1965-1994 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 14Nyírvidék 1882–1942 13Országgyűlési naplók (1947–1990) 3Orvostörténeti Közlemények 1Pest Megyei Hírlap 1957-1995 107Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 1Petőfi Népe 1950-2011 119Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 6Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 2Rákos Vidéke 1901-1937 1Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 2Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 20Sorozaton kívüli 10Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 2Szabolcs 1874-1876 1Szabolcsi Őrszem 1937-1940 2Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 51Tisicum 1973-2011 2Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 23Tolnamegyei Közlöny 2Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 1Új Ifjúság 1952-1989 3Új Szó 1948–2017 17A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 1Veszprémi Ellenőr 1Zalamegye 1882–1910 1