38. oldal, 836 találat (0,274 másodperc)

Találatok

741. 1958-02-09 / 34. szám
[...] és talán nem is nagyon távoli időben létre­jön A népek békéje [...] gyűléseket tartunk most városokban falvakban tanyákon a mai nemzetközi helyzet ismertetése [...]
742. 1973-04-27 / 97. szám
[...] megyébe Azt mondta hogy tízéves távoliét után nem ismert rá a [...] dolog a megyében már a tanyákon is ég a villany ott [...]
743. 1986-09-16 / 218. szám
[...] mestertől kaptuk M bácsi segítette távoli rokonát a tehet­séges parasztgyereket az [...] féltették már ne­ki itt a tanyákon ezt a kér dést A [...]
744. 1992-03-13 / 62. szám
[...] a családfők és a határbeli tanyákon telepedtek le A kollektív szökevényeket [...] egy jó szomszéd mint tíz távoli rokon mondják Szomszédok között természetes [...]
745. 1962-06-29 / 150. szám
[...] Ope­rakalauz 16 05 Ballada a tanyá­kon Rádiódráma 17 15 Kamara­zene 18 [...] egy­oldalú tapasztalatcseréiket a szakmájuknak megfelelő távoli üzemekben Nemcsak az iskolai kirándulá­sok [...]
746. 1961-10-24 / 251. szám
[...] fej eltűnt a kerítésről Géza távoli neszt is hallott ezt nyilván [...] ját­szik 20 40 Ballada a tanyákon Rádiódráma 21 50 Operettrészle­tek 22 [...]
747. 1978-01-04 / 3. szám
[...] mondunk köszönetét a közeli és távoli rokonoknak barátoknak szomszédoknak ismerősöknek a [...] első helyezettek tucatjai ju­talmul elhagyott tanyákon bérelhetnek pedagóguslakást A pályázat nem [...]
748. 1983-12-16 / 296. szám
[...] nevetést kuncogást csal ki a tá­voli utókor publikumából Vitéz László Berzenczey [...] mennyien a város környékén élték tanyákon tsz központokban ma Is oda [...]
749. 1983-11-09 / 264. szám
[...] ne­künk de a környéken a tanyá­kon lakóknak is Szerencsénkre a szárítóhoz [...] is egy járattál az otthonétól távoli városrészben lé­vő munkahelyére és viisisza [...]
750. 1939-12-22 / 93. szám
[...] és lelki átcsiszolás nélkül a távoli pusztákon Mentői kevesebbet ka­pott a [...] szépséges kis modeltípusok szerint a tanyákon s pusztákon a termelő közönség [...]
751. 1960-11-03 / 260. szám
[...] egyaránt jól érzi magát Ablaktól távoli helyen félhomályban tartsuk mert az [...] házi­gyógyszertárnak de igénybevé­telét orvostól távoleső tanyá­kon is a legkevesebbre korlá­tozzuk Vannak [...]
752. 1953-05-16 / 113. szám
[...] embertelenségét amikor gyalog jártak a távoli bányaüze­mekbe ha egyáltalán akadt számukra [...] többször felkeresték a távolabb lévé tanyá­kon lakó dolgozókat akikkel mult béü [...]
753. 1964-07-09 / 159. szám
[...] Barátnők Hármas­ban könnyebb lesz a távoli vi­dékén Zsuzsa miskolci Olgi sátoraljaújhelyi [...] a kis faluk ban és tanyákon is lámpások DiesGTGPT VARAS legyenek [...]
754. 1973-10-14 / 241. szám
[...] Két út kint valahol egy távoli tájon ahol még őshonosak a [...] tegyenek a legkisebb települése­ken és tanyákon is érvényesüljön a könyv­hetek hatása­Az [...]
755. 1960-01-27 / 22. szám
[...] Mozi 3 es 7 órakor Távoli partokon Magyarul be­szélő szovjet film [...] Fejér és Békés megyében a tanyákon Egyebek között a világvége meséjével [...]
756. 1953-06-12 / 138. szám
[...] Kunmártonban és minden városban községben tanyákon A kedves meleghangú levelek mindegyi­két [...] vállala­toknak adtak már el alkatrészeket Távoli vidékekről Szombathely­ről és Pécsről is [...]
757. 1984-09-11 / 213. szám
[...] Y Arra s kezével a távoli látóhatár felé intett A Wal [...] tud­juk hogy kik laknak a tanyá­kon Mióta megszűnt a bejelen­tési kötelezettség [...]
758. 1973-12-09 / 288. szám
[...] rejtőző tisztás ok sznen messzi tanyaKon nagy sütést iozést tervezneK az [...] jött néhány gyerek az iskoláktól távoli állami gazdasági majorok­ból a tanyákról [...]
759. 1957-12-04 / 284. szám
[...] késő estig a borsodi falvakbán tanyákon őrlik zúzzák az árpát zabot [...] jól hallották az első vonal távoli fegyverza­ját Mégis úgy tűnt hogy [...]
760. 1986-05-01 / 102. szám
[...] se költözött közülük megmaradtak a tanyákon Szeleczki néni huszonnégy esztendős korában [...] hajdani kom menciósokat ott at távoli határban ahogy fáradt mozdulatokkal művelik [...]