37. oldal, 836 találat (0,055 másodperc)

Találatok

721. 1960-01-27 / 22. szám
[...] Mozi 3 es 7 órakor Távoli partokon Magyarul be­szélő szovjet film [...] Fejér és Békés megyében a tanyákon Egyebek között a világvége meséjével [...]
722. 1953-06-12 / 138. szám
[...] Kunmártonban és minden városban községben tanyákon A kedves meleghangú levelek mindegyi­két [...] vállala­toknak adtak már el alkatrészeket Távoli vidékekről Szombathely­ről és Pécsről is [...]
723. 1940-07-18 / 161. szám
[...] munkának Rendbe állottak a sze­gedi tanyákon az asszonyok akiknek kezét ba­rázdákba [...] munka nagyobbik fe­lével mire a távolibb földekről aratási szabad­ságra hazaérhettek az [...]
724. 1984-09-11 / 213. szám
[...] Y Arra s kezével a távoli látóhatár felé intett A Wal [...] tud­juk hogy kik laknak a tanyá­kon Mióta megszűnt a bejelen­tési kötelezettség [...]
725. 1957-12-04 / 284. szám
[...] késő estig a borsodi falvakbán tanyákon őrlik zúzzák az árpát zabot [...] jól hallották az első vonal távoli fegyverza­ját Mégis úgy tűnt hogy [...]
726. 1986-05-01 / 102. szám
[...] se költözött közülük megmaradtak a tanyákon Szeleczki néni huszonnégy esztendős korában [...] hajdani kom menciósokat ott at távoli határban ahogy fáradt mozdulatokkal művelik [...]
727. 1983-04-09 / 97. szám
[...] a há­lózat fejlesztése lelassult a tá­voli egyedi tanyák miatt a költ [...] 000 forintba kerül Van olyan távoli tanya is ahova a vezeték [...] ko­ros emberek élnek a szigeti ta­nyákon ezért a villanyt díjtala­nul viszik [...]
728. 1986-07-21 / 170. szám
[...] emberek vagyunk a falu központjától távoli külterületen lakunk A közösben már [...] egyéb helység­ben lakik a messzi tanyákon A mintegy 250 300 termelő [...]
729. 1952-03-09 / 58. szám
[...] kivándorlás se hazai ván­dormunka se távoli kubikolás nem akadj Az aratási [...] mi a Elun és a tanyákon nem­igen tudtunk Minket is meglepett [...]
730. 1992-01-18 / 15. szám
[...] hasonló bioszférában tartósan megtelepedjenek a távoli boly­gókon Természetesen nem akárki elgondolásaik [...] krónika 12 30 Ko­pogtató téli tanyákon 13 05 Nép­dalkörök pódiuma 13 [...]
731. 1962-04-26 / 96. szám
[...] lehetőségekkel rendel­keznék a kis tanyaközpontok távoli falvak dolgozói Mi köti le [...] leghatásosabb eszköz a film Falvakban tanyákon egyaránt megszerették igénylik már a [...]
732. 1975-12-23 / 300. szám
[...] ahol a jogászok a környező tanyákon vállaltak kisegítő pedagógusi munkát azaz [...] Sok helyütt a disz­nóölés alkalmából távoli vidé­kekről érkező vendégeket ba­rátokat is [...]
733. 1951-04-01 / 13. szám
[...] 220 család ebből 160 a tanyákon 60 pedig Tázláron él de [...] minden este bibliaóra válta­kozva a távoli tanyacsoportokban A szolgálat nemcsak igehirdetésből [...]
734. 1955-05-05 / 104. szám
[...] MEH nek A vashulladékokat a tanyákon szedték össze A zsákai gépállomás [...] csa­pat tagjai nagy távolságról sok­szor távoli tanyákról járnak be aa edzésekre [...]
735. 1973-12-15 / 293. szám
[...] megyéjében 860 000 ember él tanyákon a városi és falusi településektől távoli külterületeken Az el­múlt két és [...]
736. 1986-06-25 / 148. szám
[...] a já­noshalmi és a keceli tanyákon lépten nyomon feljegyezhető po taembör [...] tevékenysé­gének sajátos útijegyzeteit ér­dekes emberekről távoli tájakról különös karakterekről ám e [...]
737. 1905-01-08 / 2. szám
[...] vagyis l 2 o A tanyákon és pusztakon 063 fiu es [...] már kora reggel az ország távoli részeiben közli az országgyűlési tárgyalásokat [...]
738. 1987-11-21 / 275. szám
[...] jelzés ismét előke­rült A felsőmonostori tanyákon át észak felé fordul az [...] puszta községbe onnan visszafelé a távoli istállók felől Nagybugac homokját tapostuk [...]
739. 1971-02-19 / 42. szám
[...] a villamo­sítás befejezését A külte­rületen tanyákon élő em­berek nagy része még [...] addig tel­jesen felesleges és cél­szerűtlen távoli portákat felkeresni H D Kibírjuk [...]
740. 1915-12-19 / 302. szám
[...] támogató tanítók észlelései iső a ta­nyákon van tej van ma is [...] zsebé­ben revolver is van Egyszerre távolinak tet­szett évek távolságán át látt [...]