9 találat (0,307 másodperc)

Találatok

1. A nők Vas vármegye 16-20. századi történetében • Katona Attila: "Minden esztendőben örömnap az iskolák megnyitásának a napja". A leányoktatás dilemmái a 20. század elején Szombathelyen (463. oldal)
[...] az 1901 től regnáló püspök István Vilmos 1849 1910 gombolyította 23 [...] szemléletük 21 A szombathelyi iskolaszék kérése alapján a város folyamatosan kérvényezte [...] során is állandósult a város kérése eredménye csak egy minimális állami [...] Pál Ferenc Egy elfeledett püspök István Vilmos 1849 1910 Vasi Szemle [...]
2. Dénes Iván Zoltán: A német politikai hisztéria okai és története (78. oldal)
[...] velük 3 Nézeteit nemcsak Bibó István vitatta magyar nyelvű publikálatlan kéziratában [...] Németországban hatalomra jutott rendszert Bibó István mindegyiket elvetette Mindegyik esszencialista megközelítés [...] jól bevált sémáit alkalmazták Bibó István úgy látta hogy egyik sem [...] leckéztetés a külső követelmények számon kérése többet árt mint használ Ezt [...]
3. Kiss Mária: „Adj nekem lelkeket, minden mást vegyél el!” – A szalézi rend szombathelyi letelepedésének 80. évfordulója (17. oldal)
[...] személyek támogatták mint dr Szabó István 7 városi főügyész dr Pintér [...] őt meggyőzni arról dr Szabó Istvánnak hogy Szombathelynek a Perint patakon [...] visszaemlékezésében Ádám Lászlónak dr Szabó István A város térképén kijelölték a [...] a Népjóléti miniszterhez is elküldte Kérése indoklásában megemlítette hogy az egyházmegye [...]
4. Boltok, piacok, vásárok és kereskedők Szombathelyen a 19. század első felében • Vásárbírák és piaci inspektorok (94. oldal)
[...] 700 vft 1843 1845312 Gramarits István szabó 1372 vft 30 kr [...] városi közgyűlésen maga he­lyett Gramarits István szabót ajánlotta aki a licitáción [...] 171 nr 208 312 Gramarits István az 1843 március 2 án [...] egészségi állapotára való hivatkozása és kérése nyomán az 1845 február 22 [...]
5. Adattár • Horváth Csaba Sándor: A Sopron-Kőszegi HÉV építéstörténete. 2. rész: 1906 - 1908 (41. oldal)
[...] biztosí­tása céljából Az elöljárónak két kérése volt a Szent János híd [...] hogy hamarosan elkészül 55 Kövér István Pammer László A sopron kőszegi [...] történetek 2 köt Szerk Kövér István Szombathely 1995 437 p 56 [...]
6. Bariska István: A protestáns Kőszeg II. Ferdinánd korában (63. oldal)
[...] 6 án írta alá Sennyey István kancellár az ér­tük vállalt kezeslevelet [...] el is zárkózott a kőszegiek kérése elől Valójában Bécsnek ez volt [...] valamint Herbst György ós Csoór István polgárokat egy kamarai küldönc kézbesítette [...]
7. 2. szám • ADATTÁR • Sill Ferenc: Batthyány József kánoni vizitációja Sári-Sárváron 1758-ban. IV. rész. (32. oldal)
[...] Magyar Mihály fölülről pedig Farsang István a szomszédja Egykor a tanítómestereknek [...] így birtokolja a templom földjét kérése alapján az alábbi igazolással Jelen [...]
8. Gál József: A szombathelyi „hadizene”- A város 1. világháború és Tanácsköztársaság alatti zenei krónikája - 1. rész (6. oldal)
[...] orosz földön győzelmesen előre Kiskos István polgármester augusztus 22 én arra [...] alkalmasak így Herbst Géza alispán kérése sem ért célba Augusztus 24 [...]
9. FELHASZNÁLT FORRÁSOK • ÍROTT FORRÁSOK (29. oldal)
[...] vagy különleges csemegének számító élelmiszerek kérése vagy különféle étkezé­sekkel kapcsolatos szokásokra [...] Farkas Wesselényi Anna özv Csáky Istvánná életrajza és levelezése Bp 1875 [...]