403 találat (0,257 másodperc)

Találatok

1. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (6. oldal)
[...] tanács taggá megválaszt 51 Bézi István 1 évi tanulmányi szabadsága 53 Békés György utólagos index aláirási kérése 59 Brandenberger Gyula gyógysz berni oki honosítási kérése 72 282 Bakteriológiai tanszék ügye [...] Ferenc oh harmadszori ismétlés iránti kérése 273 Bertalanffy Valér csere gyogysz hal lg kerese 274 Baum Miklós sebész és [...]
2. 1914. március 5. V. rendes ülése (81. oldal)
[...] 6 4 lá Dr Györffy István pályázati kerese a növénytani tanszékre IV A [...] sz Dr Szabó Zoltán pályázati kérése az általános növénytani tanszékre V [...] sz Dr Hollendonner Ferencz pályázati kérése az ált növénytani tanszékre t [...]
3. 1929/30. tanév betűsoros jegyzőkönyv mutató az 1929/30. tanévi kari ülésekről (46. oldal)
[...] le László szig határidő leszállítási kérése 454 33 I Harmadszori ism [...] kérdek engedélyt 454 35 Bprián István szig orv IV szig elengedése [...] dr kórh gyak idő elengedési kérése 455 39 Oláh Árpád szig [...] gyógysz genfi oki nonosit ási Kerese 462 5 u Feczeiy Ignacz [...]
4. 1929/30. tanév betűsoros jegyzőkönyv mutató az 1929/30. tanévi kari ülésekről (27. oldal)
[...] többeíl engedélyt 342 Több balig kérése januárban III f I szig [...] dr kórb gyak idő elenegédi kerese 455 Tóth tanér felszólalása közegészs előadási idő trb 461 Tótb István ki in yak tanulmányi szabadsága [...] tanár lakbér kiutalása ir Inti kérése 630 Tihanyi F Jenő III [...]
5. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (39. oldal)
[...] in Márton dr oklevél honosítási kérése 265 u 25 őerencsy Gábor [...] jutalék trban 266 28 Pétróczy István ezredes lég és gázvédelmi előadásra [...] leszáll itásáVr 271 41 Molyiár István szig határidő leszállítási kérése 271 42 1 Demeter Lénárdné [...] és szemészeti gyak elengedési i kérésé 274 53 Czabán Lajos sebészetből [...]
6. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (36. oldal)
[...] Gyula dr 162 15 Stehló István d r magántanári képesitéso kérése 163 lő fBókay Zoltán dr [...] József dr magántanári képesi kitérjesztési kérése 167 20 Gvőry Tibor ál [...] P 168 21 We ht István tanársegéd 4 hónapi tanulmányi szabadsága [...] beszámítása 175 41 I Pethő István kolozsvári félévének beszámítása 176 42 [...]
7. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (27. oldal)
[...] mege 1 ékezés 2 Went István magántanári colloquiuma Próbaelőad 28 98 [...] aidkiv hal lg minőség hallgatási kérése 57 Vegyészmérnökök rendes gyógvsz hal [...] dékán kitüntetése alkalmából 158 Went István tanársegéd 4 hónapi tanúim szabadsága [...] egyes eloadsok látogatására 252 Weisz István oh tanlm folytatása iránti kérése 278 Vámossy tanár jelentése gyógyszertári [...]
8. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (25. oldal)
[...] Jenő 3 szőri isin iránti kérése 3 Ü 2 Sz F [...] gyógyh utói agos index aláírási kérése 357 Szendy Jenő szig orv [...] karunkon letéhetését kéri 360 Sztehló István dr magántanári képesítési kérése 360 Saághy Andor gyh szabálytál [...] későbbi ülésre halaszt 665 Szőnyei István pere a kincstár ellen 681 [...]
9. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (7. oldal)
3 Biró István dn 6 hónapi tanulmányi szabadsága [...] szig gysz határidő 1 eszál kérése 359 Bálint Lajos oh bécsi [...] ujrendsz szer int szig iránti kérése 362 Bonctan szövettan tanszék ügye [...] ügyében állandó bizotts 595 Blasek István dr dijt gyak állásáról lemond 595 Beke Antal kérése I szig érettségi nélkül letétele [...]
10. 1931/32. tanévbetűsoros mutató az 1931/32. tanévi kari ülések jegyzőkönyveiről (20. oldal)
[...] Pommeráheira Ferenc dr magántan képesítési kérése 68 1 PutAokv Gyula dr i tanári képesítési kérése 97 P ápp Lajceddr magántanári [...] tiszt diját adományozza 364 Pletl István ob szabálytól fél év besámitási kérése 367 Petrov its Lajos dr [...] és intézet adósságainak 617 Putnoky István gyógysz f él év beszám
11. 1929/30. tanév betűsoros jegyzőkönyv mutató az 1929/30. tanévi kari ülésekről (19. oldal)
[...] Kector nem teljesítheti 339 aurer István ob gyakori ideiéből 2 hó [...] Győző 3 szori ismétlés iránti kérése 344 Miskolczy Dezső dr magántanári [...] er tanár kinevezése 619 Marton István dr dijt gyak beteg szabadsága [...] juta ékokról kimutatás 792 Markó István dr beteg szabadsági kérése 793 Musitz Géza dr beteg [...]
12. 1929/30. tanév betűsoros jegyzőkönyv mutató az 1929/30. tanévi kari ülésekről (44. oldal)
[...] Idák Róbert utólagos index aláírási kérése 398 28 lGrosz tanár iavaslata [...] 398 28 Í Csont László kérése üjrencrSzer szerint szigorlatozás trb 398 [...] Lothár oh szabálytalan félév beszámítási kérése 400 35 Sztincsik István fizik és chem 3 szori [...] 40 L 38 IP oboz István gyógyszh vegyészmérnöki tanulmány beszámításáéból 1 [...]
13. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (32. oldal)
[...] Sági gerencz dr magántanári képesitése kérése Kenyeres tanárnak adatik ki 56 [...] Mina dr két félév elengedési kérése 57 70 ifi l J [...] okié gyógysz határidő leszáll itási kérése 58 75 Kutalik István oh wieni egyetemen két félév [...] Hers bécsi oklevél nostrificálási 65 kérésé 84 Vegyészmérnökök rendes gyógysz halig
14. 1931/32. tanévbetűsoros mutató az 1931/32. tanévi kari ülések jegyzőkönyveiről (31. oldal)
21 epuska István magántanári képesítési kérése 68 22 dr czeyda jt [...] o cjmidt Albin magántanári képes kérése 69 24 Hovát Boldizsár dr [...] IV szig korábbi 1 etetésé kérése 70 29 a Harmadszori ismétlés [...] tükrön verencz dr és went István dr nak helyettesíté­si díj kiutalására [...]
15. 1929/30. tanév betűsoros jegyzőkönyv mutató az 1929/30. tanévi kari ülésekről (48. oldal)
[...] berlini congressusra anyagi se gely kérése és 8 napi szabadsága 508 [...] Megla László külső klinika lelkész kérése egy kápolna fel Hhlitása trbanT [...] halálára rész­vét 509 20 Marton István dr tanársegéd szabadság iránti kérése 509 21 Balás Lajos dr [...] állásáról lemond 509 22 Hohm István dr dijt gyak állásáról lemond [...]
16. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (41. oldal)
[...] meghívása 299 15 3 iró István dr 6 hónapi tanulmányi szabadsága [...] szig várakozási ilő elen­k gedési kérése 301 23 1 Kelemen Elemér [...] szig o harmadszori ism iránti kérése 302 25 yJancsek István szig szabálytalan szülész gyak beszám [...] előléptetése uroan Varga sérelem orvoslási kérése 302 28 ICzmór Ernő Dezső [...]
17. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (47. oldal)
[...] ehenbach György dr dijas gyak kérése a Coll Hum oecsben ingyenes [...] 514 28 Harmadszori ismétlés iránti kérése 514 29 Bimonovits István utólagos index aláirási kérése 514 30 Szebik Zoltán oh [...] beszámítása 520 Fischer Ödön oh kérésé párizsi tanúim beszámításáért 521 46 [...]
18. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (43. oldal)
[...] g yh utólagos index aláírási kérése 357 26 tSzendy Jen 5 [...] Gyula gyh utólagos index aláírási kérése 360 43 3 ztehló István dr magántanári képesítési kérése 360 44 bál int Lajos [...] félévének rendes félévül oeszárcitása iránti kérésé 374 52 Kenyeres tanár előadványs [...]
19. 1933. január 11. V. rendes ülés (100. oldal)
[...] hiv irodai alkalmazott segély iránti kérése Dr Buday Árpád XII 13 [...] iro­dai alkalmazott szabadság en­gedélyezése iránti kérése Dr Kiss Albert XII 20 [...] Emer oki tanítónő al­kalmaztatása iránti kérése Előjegyzésbe véve a a XII [...] adatszolgáltatás céljaira 495 n Kiszely István altiszti alkal­mazása iránti kérése Eredetben Gazd Biznak 1 9 [...]
20. 1934. január 24. V. rendes ülés (267. oldal)
[...] Hallgatók Orsz Egyesülete szege­di csoportja kérése ill panasz­beadványa a diákmozgalmak ügyé­ben [...] Dr Csányi András alkalmazása iránti kérése Előjegyzésbe véve A a XII [...] munkaerő felvételét kéri Vitéz Gardi István alkalmazása i Holló D Dr [...] XII 22 492 It Perger István alkalmaztatása iránti kérése 1 7 T Előjegyzésbe véve [...]